Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00414 022033 23594085 na godz. na dobę w sumie
Asembler. Programowanie - książka
Asembler. Programowanie - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5495-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> asembler - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Asembler naprawdę jest dla każdego!

Jeśli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, jesteś na dobrej drodze! Książka Asembler. Programowanie bezboleśnie i szybko wprowadzi Cię w tajniki programowania niskopoziomowego, nauczy instrukcji języka Asembler, przedstawi podstawowe informacje o sposobach zapisu liczb i kodowania znaków, zaprezentuje architekturę x86-64 i zasadę działania kompilatorów, a także pokaże narzędzia programistyczne, które z pewnością wzbogacą Twój warsztat.

Dzięki lekturze dowiesz się, jak za pomocą Asemblera tworzyć aplikacje działające w systemach Windows, jak korzystać w nich z danych tekstowych, plików i usług sieciowych, a także jak skutecznie łączyć je z programami napisanymi w języku C++. Poznasz też podstawy Asemblera MSIL/CIL i WebAssembly, jak również sposoby wykorzystania tego języka w inżynierii odwrotnej kodu oraz narzędzia, które mogą się do tego przydać. Całość uzupełnia wyczerpujący opis instrukcji procesorów x86(-64) wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania.

Rozwiń skrzydła! Naucz się Asemblera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/asempr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5495-1 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Słowem wstępu ......................................................................................................11 O książce ...........................................................................................................................................11 O autorze ..........................................................................................................................................11 Część I. Wprowadzenie ............................................................ 13 Rozdział 1. Od początku ...........................................................................................15 Systemy liczbowe .................................................................................................................15 1.1. Liczby ze znakiem i bez znaku ..........................................................................................17 1.2. Wartość rozszerzona z zachowaniem znaku .............................................................18 1.3. Kod ASCII i Unicode ..........................................................................................................19 Systemy operacyjne Windows ...........................................................................................21 1.4. 1.5. Podstawy działania kompilatorów ....................................................................................22 Rozdział 2. Architektura procesorów x86(-64) ...........................................................25 2.1. Tryby pracy .........................................................................................................................25 2.2. Rejestry procesora ...............................................................................................................26 2.3. Pamięć operacyjna ..............................................................................................................31 2.4. Stos ........................................................................................................................................33 2.5. Tryby adresowania ..............................................................................................................33 2.6. Kod maszynowy ..................................................................................................................34 Format kodowania instrukcji ............................................................................................34 2.7. 2.8. Przerwania ............................................................................................................................35 2.9. Zestawy instrukcji ...............................................................................................................35 2.10. Koprocesor ...........................................................................................................................35 Kup książkęPoleć książkę 4 Asembler. Programowanie Rozdział 3. Narzędzia programistyczne .....................................................................37 3.1. Visual Studio i rozszerzenie do programowania w Asemblerze .................................. 37 Tworzenie projektu MASM w Visual Studio ........................................................... 38 3.2. Alternatywne podejście — wyodrębnienie narzędzi konsolowych ............................. 42 Edytor zasobów ................................................................................................................... 44 3.3. 3.4. Edytor heksadecymalny ..................................................................................................... 44 3.5. Debugger .............................................................................................................................. 45 Rozdział 4. Wstęp do Asemblera x86 .........................................................................47 4.1. Trochę historii — Asembler dla 16-bitowego podsystemu MS-DOS ......................... 47 Program „Witaj, 32-bitowy świecie Asemblera!” ........................................................... 51 4.2. 4.3. Składnia wysokopoziomowa w Asemblerze ................................................................... 52 Rozdział 5. Wstęp do Asemblera x86-64 ....................................................................55 5.1. Program „Witaj, 64-bitowy świecie Asemblera!” ........................................................... 55 5.2. Debugger — analiza programu krok po kroku .............................................................. 56 5.3. Zmienne i stałe .................................................................................................................... 57 Typy całkowite .............................................................................................................. 57 Typy zmiennoprzecinkowe ......................................................................................... 58 Struktury ........................................................................................................................ 58 Stałe ................................................................................................................................ 59 Instrukcje skoku warunkowego i bezwarunkowego ...................................................... 59 5.4. 5.5. Etykiety nazwane i anonimowe ........................................................................................ 62 5.6. Metody tworzenia pętli ...................................................................................................... 63 5.7. Konwencje wywoływania funkcji ..................................................................................... 64 5.8. Tworzenie własnych funkcji (procedur) ......................................................................... 65 Część II. Programowanie w Asemblerze x86-64 dla Windows ......69 Rozdział 6. Podstawy programowania aplikacji Windows ...........................................71 6.1. Tworzenie konsoli tekstowej ............................................................................................. 71 6.2. Pobieranie i wyświetlanie danych .................................................................................... 71 6.3. Kolory tła i tekstu w konsoli ............................................................................................. 74 6.4. Tworzenie okna dialogowego ........................................................................................... 76 6.5. Kontrolki interfejsu graficznego użytkownika ............................................................... 78 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 5 Rozdział 7. Napisy (ciągi znaków) .............................................................................81 7.1. Deklaracja ciągów znaków .................................................................................................81 7.2. Dyrektywa byte ptr [] i podobne .......................................................................................81 7.3. Kopiowanie napisów ..........................................................................................................82 Rozdział 8. Informacje o środowisku pracy ................................................................85 8.1. Identyfikacja procesora ......................................................................................................85 8.2. Odczytywanie wersji systemu ............................................................................................86 Rozdział 9. Praca z plikami .......................................................................................89 9.1. Tworzenie plików i folderów .............................................................................................89 9.2. Zapis danych do pliku ........................................................................................................91 9.3. Odczyt danych z pliku ........................................................................................................92 9.4. Ustawianie wskaźnika pliku ..............................................................................................93 9.5. Usuwanie plików .................................................................................................................94 9.6. Zamykanie uchwytu pliku .................................................................................................95 Rozdział 10. Podstawy wielozadaniowości ................................................................97 10.1. Wątki .....................................................................................................................................97 10.2. Procesy ..................................................................................................................................98 10.3. Czasomierz .........................................................................................................................101 Rozdział 11. Programowanie sieciowe ....................................................................103 11.1. Obsługa protokołu FTP ....................................................................................................103 11.2. Gniazda systemu Windows .............................................................................................105 Funkcje WinSock ........................................................................................................105 Aplikacja w architekturze klient – serwer ...............................................................106 Rozdział 12. Łączenie Asemblera z językiem C++ .....................................................115 12.1. Funkcje Asemblera w projekcie Visual C++ .................................................................115 12.2. Funkcje wewnętrzne (ang. intrinsics) w Visual C++ ...................................................116 Przykład użycia funkcji wewnętrznej (ang. intrinsic) ............................................116 Kup książkęPoleć książkę 6 Asembler. Programowanie Część III. Asembler x86-64 w inżynierii odwrotnej kodu (RCE) ...119 Rozdział 13. Narzędzia używane w RCE ...................................................................121 13.1. Podstawowe narzędzia .....................................................................................................121 Odpluskwiacz (ang. debugger) .................................................................................121 Deasembler (ang. disassembler) ...............................................................................122 Edytor szesnastkowy (heksadecymalny) .................................................................122 Identyfikator plików ..................................................................................................124 Edytor zasobów (ang. resource editor) ....................................................................124 Dekompilator (ang. decompiler) ..............................................................................125 13.2. Więcej narzędzi — szybsza praca ...................................................................................125 Rozdział 14. Format plików Portable Executable ......................................................127 14.1. Ogólna budowa pliku PE .................................................................................................127 14.2. Przeglądanie struktury pliku PE .....................................................................................129 Rozdział 15. Proste metody utrudniające analizę .....................................................131 15.1. Szyfrowanie napisów ........................................................................................................131 15.2. Wykrywanie narzędzi typu debugger ............................................................................131 15.3. Dynamiczne wywoływanie funkcji API ........................................................................132 15.4. Wykrywanie okna określonego narzędzia ....................................................................133 15.5. Śmieciowy kod (ang. junk code) ....................................................................................134 Rozdział 16. Modyfikacja plików wykonywalnych PE ................................................137 16.1. Modyfikacja kodu w debuggerze ....................................................................................137 16.2. Modyfikacja kodu w edytorze szesnastkowym .............................................................138 16.3. Tworzenie programu typu crack ....................................................................................139 Część IV. Inne odmiany języka Asembler .................................143 Rozdział 17.Wprowadzenie do MSIL/CIL — Asemblera platformy .NET ......................145 17.1. MSIL/CIL — informacje ogólne .....................................................................................145 17.2. Program „Witaj, świecie!” w Asemblerze MSIL ...........................................................145 17.3. Dekompilacja — uzyskanie kodu pośredniego z pliku EXE .......................................146 Metody ochrony przed dekompilacją i analizą ......................................................147 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 7 Rozdział 18. Wprowadzenie do WebAssembly — Asemblera dla aplikacji webowych ..........................................................................................149 18.1. WebAssembly — informacje ogólne ..............................................................................149 18.2. Program „Witaj, świecie WebAssembly!” .....................................................................150 Część V. Instrukcje procesorów x86(-64) ..................................151 Rozdział 19. Asembler x86(-64) — instrukcje ogólnego przeznaczenia ......................153 Instrukcje transferu danych .............................................................................................153 19.1. Instrukcja MOV ..........................................................................................................153 Instrukcje kopiowania warunkowego CMOVcc ....................................................154 Instrukcja XCHG ........................................................................................................156 Instrukcja BSWAP ......................................................................................................157 Instrukcja XADD ........................................................................................................158 Instrukcja CMPXCHG ...............................................................................................159 Instrukcje CMPXCHG8B/CMPXCHG16B ............................................................159 Instrukcja PUSH .........................................................................................................160 Instrukcja POP ............................................................................................................161 Instrukcje PUSHA/PUSHAD ...................................................................................161 Instrukcje POPA/POPAD .........................................................................................161 Instrukcje CWD/CDQ/CQO ....................................................................................162 Instrukcje CBW/CWDE/CDQE ...............................................................................163 Instrukcje MOVSX/MOVSXD .................................................................................163 Instrukcja MOVZX .....................................................................................................164 Instrukcje arytmetyczne ...................................................................................................165 Instrukcja ADCX ........................................................................................................165 Instrukcja ADOX ........................................................................................................166 Instrukcja ADD ...........................................................................................................166 Instrukcja ADC ...........................................................................................................167 Instrukcja SUB ............................................................................................................167 Instrukcja SBB .............................................................................................................168 Instrukcja IMUL .........................................................................................................169 Instrukcja MUL ...........................................................................................................169 Instrukcja IDIV ...........................................................................................................170 Instrukcja DIV .............................................................................................................170 Instrukcja INC .............................................................................................................171 Instrukcja DEC ............................................................................................................171 Instrukcja NEG ...........................................................................................................171 Instrukcja CMP ...........................................................................................................172 19.2. Kup książkęPoleć książkę 8 Asembler. Programowanie 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. Instrukcje logiczne ............................................................................................................172 Instrukcja AND ..........................................................................................................172 Instrukcja OR ..............................................................................................................172 Instrukcja XOR ...........................................................................................................173 Instrukcja NOT ...........................................................................................................173 Instrukcje przesunięć i obrotów .....................................................................................174 Instrukcje SAL/SHL ...................................................................................................174 Instrukcja SAR ............................................................................................................174 Instrukcja SHR ............................................................................................................175 Instrukcja RCL ............................................................................................................176 Instrukcja RCR ...........................................................................................................177 Instrukcja ROL ...........................................................................................................177 Instrukcja ROR ...........................................................................................................178 Instrukcja SHRD ........................................................................................................179 Instrukcja SHLD .........................................................................................................180 Instrukcje do operacji na bitach i bajtach .....................................................................181 Instrukcja BT ...............................................................................................................181 Instrukcja BTS ............................................................................................................181 Instrukcja BTR ............................................................................................................181 Instrukcja BTC ............................................................................................................182 Instrukcja BSF .............................................................................................................182 Instrukcja BSR ............................................................................................................183 Instrukcje SETcc .........................................................................................................183 Instrukcja TEST ..........................................................................................................185 Instrukcja CRC32 .......................................................................................................186 Instrukcja POPCNT ...................................................................................................186 Instrukcje manipulacji bitowych ....................................................................................187 Instrukcja ANDN .......................................................................................................187 Instrukcja BEXTR ......................................................................................................187 Instrukcja BLSI ...........................................................................................................188 Instrukcja BLSMSK ....................................................................................................188 Instrukcja BLSR ..........................................................................................................188 Instrukcja BZHI ..........................................................................................................189 Instrukcja LZCNT ......................................................................................................189 Instrukcja MULX .......................................................................................................190 Instrukcja PDEP .........................................................................................................190 Instrukcja PEXT .........................................................................................................191 Instrukcja RORX ........................................................................................................191 Instrukcje SARX, SHLX, SHRX ...............................................................................192 Instrukcja TZCNT ......................................................................................................192 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 9 19.7. 19.8. Instrukcje kontroli przepływu .........................................................................................193 Instrukcja JMP ............................................................................................................193 Instrukcje Jcc ...............................................................................................................193 Instrukcje LOOP/LOOPcc ........................................................................................195 Instrukcja CALL ..........................................................................................................196 Instrukcja RET ............................................................................................................196 Instrukcje do operacji na napisach .................................................................................197 Instrukcje MOVS* ......................................................................................................197 Instrukcje CMPS* .......................................................................................................198 Instrukcje LODS* ........................................................................................................199 Instrukcje STOS* ........................................................................................................200 Instrukcje SCAS* ........................................................................................................200 Instrukcje wejścia-wyjścia ................................................................................................201 Instrukcja IN ................................................................................................................201 Instrukcja OUT ...........................................................................................................202 Instrukcje INS* ............................................................................................................202 Instrukcje OUTS* .......................................................................................................202 19.10. Instrukcje kontroli flag .....................................................................................................203 19.11. Instrukcje różne .................................................................................................................203 Instrukcja LEA ............................................................................................................203 Instrukcja NOP ...........................................................................................................204 Instrukcja UD2 ............................................................................................................204 Instrukcja CPUID .......................................................................................................204 Instrukcja MOVBE .....................................................................................................205 19.9. Zakończenie .........................................................................................................207 Skorowidz ............................................................................................................209 Kup książkęPoleć książkę 10 Asembler. Programowanie Kup książkęPoleć książkę Rozdział 12. Łączenie Asemblera z językiem C++ 12.1. Funkcje Asemblera w projekcie Visual C++ Po utworzeniu projektu w środowisku Visual Studio dla języka C++ (Visual C++) mamy możliwość pisania funkcji w języku Asembler. Poszczególne kroki tworzenia takiego projektu przedstawiono w podrozdziale 3.1. „Tworzenie projektu MASM w Visual Studio”. Łączenie programu w Visual C++ z procedurami napisanymi w Asemblerze MASM polega na dodaniu do kodu w C++ zapisu: extern C void my_assembler_procedure1(); Oczywiście nazwa procedury (my_assembler_procedure1) oraz zwracany typ (void) powinny być zastąpione zgodnie ze składnią tworzonej procedury. Zapis extern C powoduje tutaj odwołanie się z pliku źródłowego w C++ (np. main.cpp) do procedury zapisanej w języku Asembler (plik o rozszerzeniu .asm). Zarówno plik .cpp, jak i .asm należy standardowo dodać do plików projektu w gałęzi Source Files w oknie Solution Explorer. W przypadku niewykrycia funkcji asemblerowej przez konsolidator (ang. linker) należy dodać na początku kodu źródłowego w języku Asembler (.asm) zapis: public my_assembler_procedure1 Zmieni to widoczność określonej procedury lub grupy procedur. Przykładowy projekt przedstawiono na rysunku 12.1. Kup książkęPoleć książkę 116 Asembler. Programowanie RYSUNEK 12.1.Wywołanie procedury w języku Asembler z programu w Visual C++ 12.2. Funkcje wewnętrzne (ang. intrinsics) w Visual C++ Kompilator Visual C++ ze środowiska Visual Studio nie wspiera wstawek w języku Asembler w postaci inline assembly dla architektury 64-bitowej (x86-64). Zamiast tego udostępnione zostały funkcje wewnętrzne kompilatora, nazywane intrinsics. Funkcje te są odwzorowy- wane na określone instrukcje języka Asembler, które nie są standardowo dostępne z pozio- mu języka C++. Na przykład: nie możemy użyć rozkazu asemblerowego BSF (ang. bit scan forward) w kodzie Visual C++, ale możliwe jest wykonanie tego typu operacji za pomocą funkcji wewnętrznej o nazwie _BitScanForward(). Przykład użycia funkcji wewnętrznej (ang. intrinsic) W poniższym przykładzie wykorzystana została funkcja wewnętrzna _mul128, która wykonuje mnożenie dwóch liczb typu long long (64 bity) i zwraca 128-bitowy wynik w dwóch częściach po 64 bity (dwa razy long long). Składnia tej funkcji prezentuje się następująco: long long _mul128( long long Multiplier, long long Multiplicand, long long *HighProduct ); Kup książkęPoleć książkę Rozdział 12. (cid:139) Łączenie Asemblera z językiem C++ 117 Zatem funkcja ta przyjmuje jako argumenty: mnożnik, mnożną oraz wskaźnik na starszą część iloczynu, a zwraca młodszą część iloczynu. Przykładowe użycie tej funkcji przedstawiono na listingu 12.1. LISTING 12.1. Mnożenie dwóch liczb typu long long za pomocą funkcji wewnętrznej _mul128 (Visual C++) #include iostream #include intrin.h #pragma intrinsic(_mul128) int main() { //mno(cid:298)nik long long multiplier = 0xffffffffffffffffLL; //mno(cid:298)na long long multiplicand = 0x7f000000LL; //iloczyn (dwie cz(cid:266)(cid:286)ci) long long highProduct, lowProduct; //wywo(cid:225)anie funkcji wewn(cid:266)trznej (ang. intrinsic) lowProduct = _mul128(multiplier, multiplicand, highProduct); //wy(cid:286)wietlenie wyniku na ekranie konsoli printf_s( 0x llx * 0x llx = 0x llx llx\n , multiplier, multiplicand, highProduct, lowProduct); //zatrzymanie konsoli, ale tylko w trybie DEBUG #if _DEBUG std::cin.get(); #endif return EXIT_SUCCESS; } Działanie programu z listingu 12.1 przedstawiono na rysunku 12.2. Dokumentacja opisująca funkcje wewnętrzne kompilatora Visual C++ dostępna jest pod adresem: https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/intrinsics/compiler-intrinsics. Kup książkęPoleć książkę 118 Asembler. Programowanie RYSUNEK 12.2. Działanie przykładowego programu dla funkcji wewnętrznej _mul128 (Visual C++) Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A D adresowanie33, 34 akumulator, 26, 159, 162, 170, 200, Patrz też: rejestr AX, EAX, EDX algorytm wzajemnego wykluczania, 98 aplikacja instancja, Patrz: proces klient – serwer, 106 konsolowa, 71, 72 ochrona przed analizą, 147 sieciowa, 105 webowa, 147 architektura klient – serwer, 106 asembler, 34 Asembler platformy .NET, 145 AsmDude, 37 B bajt, 17 biblioteka kernel32.lib, 43 User32.lib, 43 bit znaku, 17 błąd, 56 break-point, Patrz: pułapka C Carry Flag, Patrz: flaga CF Central Processing Unit, Patrz: CPU ciąg znaków, 81 CPU, 35 dane odczyt, 92 typ, 19 zapis, 91 deasembler, 122 debugger, 45, 56, 121 modyfikacja kodu, 137 x64dbg, 45, 56, 121, 137 dekompilator, 125 ILSpy, 125, 146 depacker, 126 Direction Flag, Patrz: flaga DF dyrektywa BYTE, 81 byte ptr, 81 db, 81 dword ptr, 82 ENDP, 65 ENDPROLOG, 67 FRAME, 67 PROC, 65 PUSHREG, 67 qword ptr, 82 word ptr, 82 dysk wirtualny, 49 E edytor heksadecymalny, 44, 122 modyfikacja kodu, 138 szesnastkowy, Patrz: edytor heksadecymalny XVI32, 44 zasobów, 44, 124 Kup książkęPoleć książkę 210 Asembler. Programowanie emulator DOSBox, 47, 49 Entry Point, Patrz: punkt wejścia etykieta, 59, 62 F flaga AF, 159 CF, 31, 60, 61, 159, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186 DF, 31, 197 kierunku, Patrz: flaga DF OF, 31, 61, 159, 166, 170, 172, 173, 174, 176, 178 parzystości, Patrz: flaga PF PF, 31, 62, 159 przeniesienia, Patrz: flaga CF przepełnienia, Patrz: flaga OF SF, 31, 60, 61, 62, 159, 166, 187 zerowa, Patrz: flaga ZF ZF, 31, 60, 61, 62, 64, 159, 160, 182, 183, 187 znaku, Patrz: flaga SF Floating-Point Unit, Patrz: koprocesor folder, 89 format kodowania instrukcji, 34 PE, 127, 128, 129 FPU, Patrz: koprocesor funkcja accept, 105 bind, 105 CloseHandle, 95 closesocket, 105 connect, 105 CreateDirectory, 89 CreateFile, 89 CreateProcess, 99 CreateThread, 97 CreateWindowEx, 76 DeleteFile, 94 DialogBoxParam, 76 FtpGetFile, 103 FtpPutFile, 103 FtpSetCurrentDirectory, 103 GetDlgItemInt, 80 GetDlgItemText, 80 GetForegroundWindow, 133 GetProcAddress, 132 GetStdHandle, 71 GetVersion, 86 GetWindowText, 133 InternetConnect, 103 InternetOpen, 103 IsDebuggerPresent, 131 listen, 105 LoadLibrary, 132 Main, 55 MessageBox, 64 ReadConsole, 72 ReadFile, 92, 93 recv, 105 send, 105 SetConsoleTextAttribute, 74 SetDlgItemInt, 80 SetDlgItemText, 80 SetFilePointer, 93, 94 SetTimer, 101 socket, 105 StringCchCopy, 82 WaitForSingleObject, 98 wewnętrzna kompilatora, 116 WinSock, 105 WriteConsole, 71 WriteFile, 91, 92 WSACleanup, 105 WSAStartup, 105 wywołanie dynamiczne, 132 konwencja, Patrz: konwencja G I gniazdo sieciowe, 105 instrukcja ADC, 167 ADCX, 165, 166 ADD, 166, 167 ADOX, 166 AND, 172 ANDN, 187 arytmetyczna, 165 BEXTR, 187 Kup książkęPoleć książkę BLSI, 188 BLSMSK, 188 BLSR, 188 BSF, 182 BSR, 183 BSWAP, 157 BT, 181 BTC, 182 BTR, 181 BTS, 181 BZHI, 189 CALL, 60, 65, 196 CBW, 163 CDQ, 162 CDQE, 163 CLC, 203 CLD, 203 CLI, 203 CMC, 203 CMOV, 154 CMP, 63, 172 CMPS, 198 CMPXCHG, 159 CMPXCHG16B, 159 CMPXCHG8B, 159 CPUID, 85, 204 CQO, 162 CRC32, 186 CWD, 162 CWDE, 163 DEC, 171 DIV, 170 do operacji na bitach i bajtach, 181 format kodowania, 34 IDIV, 170 IMUL, 169 IN, 201 INC, 171 INS, 202 J, 193 JAE, 60, 193 JB, 60, 193 JBE, 60, 193 JC, 60, 193 JE, 60, 193 JG, 60, 194 JGE, 60, 194 JL, 60, 194 Skorowidz 211 JLE, 61, 194 JMP, 59, 60, 193 JNA, 61, 194 JNAE, 61, 194 JNB, 61, 194 JNBE, 61, 194 JNC, 61, 194 JNE, 61, 194 JNG, 61, 194 JNGE, 61, 194 JNL, 61, 194 JNLE, 61, 195 JNO, 61, 195 JNP, 61, 195 JNS, 61, 195 JNZ, 61, 63, 195 JO, 62, 195 JP, 62, 195 JPE, 62, 195 JPO, 62, 195 JS, 62, 195 JZ, 60, 62, 194, 195 kontroli flagi, 203 kopiowania warunkowego, 154 LAHF, 203 LEA, 203 LODS, 199 logiczna, 172 LOOP, 60, 63, 195, Patrz też: pętla LOOPE, 196 LOOPNE, 196 LOOPNZ, 64, 196 LOOPZ, 64, 196 LZCNT, 189 manipulacji bitowych, 187 MOV, 82, 153 MOVBE, 205 MOVS, 197 MOVSX, 163 MOVSXD, 163 MOVZX, 164 MUL, 169 MULX, 190 NEG, 171 NOP, 204 NOT, 173 OR, 172 OUT, 202 Kup książkęPoleć książkę 212 Asembler. Programowanie instrukcja OUTS, 202 PDEP, 190 PEXT, 191 pętli, Patrz: pętla POP, 161 POPA, 161 POPAD, 161 POPCNT, 186 porównania, 63 PUSH, 160 PUSHA, 161 PUSHAD, 161 PUSHF, 203 PUSHFD, 203 PUSHFQ, 203 RCL, 176 RCR, 177 RET, 196 ROL, 177 ROR, 178 RORX, 191 SAHF, 203 SAL, 174 SAR, 174 SARX, 192 SBB, 168 SCAS, 200 SET, 183 SHL, 174 SHLD, 180 SHLX, 192 SHR, 175 SHRD, 179 SHRX, 192 skoku bezwarunkowego, 59 warunkowego, 59, 60, 61, 63 STC, 203 STD, 203 STI, 203 STOS, 200 STOSB, 82 SUB, 167 SUB RSP, 65 TEST, 185 TZCNT, 192 UD2, 204 wejścia-wyjścia, 201 XADD, 158 XCHG, 156 XOR, 173 interfejs Windows API, 35 interpreter, 22 interrupt, Patrz: przerwanie intrinsic, Patrz: funkcja wewnętrzna kompilatora inżynieria odwrotna kodu, Patrz: RCE J jednostka główna, Patrz: CPU zmiennoprzecinkowa, Patrz: koprocesor język Asembler, 34 rejestr, Patrz: rejestr asembler MASM, 38, 39, 42, 47, 52 Asembler x86, 47 CIL, 145 MSIL, 145 skryptowy, 22 WebAssembly, 149 K kalkulator, 16 kod ANSI, 20 ASCII, 20 ISO, 20 maszynowy, 34 modyfikacja, 139 w debuggerze, 137 w edytorze heksadecymalnym, 138 operacji, Patrz: opkod pośredni, 22 strona kodowa, 20 Unicode, 20 UTF-8, 21 wynikowy, 22 zaciemnianie, 125, 134, 147 kodowanie, 18 standard, Patrz: kod U1, 18 U2, 18 Kup książkęPoleć książkę uzupełnienie do dwóch, Patrz: kodowanie U2 do jeden, Patrz: kodowanie U1 ZM, 18 znak moduł, Patrz: kodowanie ZM znaków, Patrz: kod kompilator, 22, 34, 43 Emscripten, 150 komunikat, 80 konsola, 71 tekst, 76 kolor, 74 konsolidator, 34 konwencja Microsoft x64, 64, 65 stdcall, 64 koprocesor, 35 L liczba binarna, 16, 17 kodowanie, Patrz: kodowanie ujemna, 17 ze znakiem, 17, 18, 166, 167 heksadecymalna, 16 rozszerzenie, 18 LIFO, 33 linker, Patrz: konsolidator Long mode, Patrz: tryb procesora 64-bitowy M malware, Patrz: oprogramowanie złośliwe Microsoft Windows, 21 jądro, 21 kalkulator, Patrz: kalkulator Windows 2000, 21 Windows NT, 21, 22 mnemonik, 34, 37 model pamięci płaski, 32 segmentowy, 31 mutex, 98 mutual exclusion, Patrz: algorytm wzajemnego wykluczania, mutex Skorowidz 213 O okno dialogowe, 76, 78, 80 dynamiczne, 76 konsoli, Patrz: konsola wykrywanie, 133 operand, 34 opkod, 34, 139 oprogramowanie złośliwe, 21 Overflow Flag, Patrz: flaga OF P pakiet MASM32, 47 pamięć model, Patrz: model pamięci operacyjna, 31 Parity Flag, Patrz: flaga PF pętla, 63, 196, Patrz też: instrukcja LOOP plik .rc, 76 .res, 76 binarny, 34 charmap.exe, 21 cvtres.exe, 43 format PE, Patrz: format PE PE32+, 127 identyfikator, 124 nazwa, 89 odczyt danych, Patrz: dane odczyt pobieranie, 103 prawa do operacji, 89 dostępu, 89, 90 prog1.asm, 43 resources.res, 43 spakowany, 124, 126 szyfrowanie, 124, 126 napisów, 131 tworzenie, 89, 90 uchwyt, 95 usuwanie, 94 wskaźnik, 93 wykonywalny, 127, Patrz też: kod .exe, 22 Kup książkęPoleć książkę 214 Asembler. Programowanie plik wysyłanie, 103 zapis danych, Patrz: dane zapis źródłowy w C++, 115 procedura definicja, 66 epilog, 66 powrót, 196 prolog, 66 proces, 98, 99 procesor, 85, 204 marka, 85 tryb pracy, Patrz: tryb procesora program ConfuserEx, 147 Detect It Easy, 124 IDA, 122 MS-DOS Stub, 128 PEview, 129 PUA, 21 typu crack, 139 protector, 147 Protected mode, Patrz: tryb procesora chroniony protokół FTP, 103 przeniesienie, 60, 193 przepełnienie, 61, 166, 167, 195 przerwanie, 35 pułapka, 45 punkt wejścia, 41 R RCE, 121 Real mode, Patrz: tryb procesora rzeczywisty rejestr, 81 akumulator, Patrz: akumulator AL, 159 AX, 159, 161, 162, 163 bazowy, 26 BP, 161, 162 BX, 161, 162 CX, 63, 161, 162 danych, 27 DI, 161, 162 DX, 161, 162 EAX, 64, 159, 161, 162, 163 EBP, 161, 162 EBX, 161, 162 ECX, 63, 161, 162 EDI, 161, 162 EDX, 64, 159, 161, 162 ESI, 161, 162 ESP, 161, 162 indeksowy, 28 licznik, Patrz: rejestr RCX nieulotny, 66 R12, 65 R13, 65 R14, 65 R15, 65 R8, 64 R9, 64 RAX, 26, 64, 135, 159, 162, 163, 170, Patrz też: akumulator RBP, 29, 65, Patrz też: wskaźnik bazowy RBX, 27, 65, Patrz też: rejestr bazowy RCX, 27, 63, 64 RDI, 29, Patrz też: rejestr indeksowy RDX, 28, 64, 162, 170, Patrz też: rejestr danych RIP, 30, Patrz też: wskaźnik instrukcji RSI, 29, Patrz też: rejestr indeksowy RSP, 30, Patrz też: wskaźnik stosu, stos segmentowy, 30, Patrz też: flaga SI, 162 SP, 161, 162 rejestrRSI, 161 Reverse Code Engineering, Patrz: RCE S sekcja .code, 55 .const, 55 .data, 55 serwer FTP, 103 Sign Flag, Patrz: flaga SF stała, 55 definicja, 59 standard kodowania, Patrz: kod stos, 33, 64, 162 wyrównanie ręczne, 64 struktura, 58 Kup książkęPoleć książkę system liczbowy, 15 addytywno-subtraktywny, 15 binarny, 16 dziesiętny, 16 heksadecymalny, 16 pozycyjny, 15, 16 szesnastkowy, Patrz: system liczbowy heksadecymalny Microsoft Windows, Patrz: Microsoft Windows T tryb adresowania, Patrz: adresowanie procesora, 25 typ, 19 V Visual C++, 38, 39, 40, 115, 116 Visual Studio AsmDude, Patrz: AsmDude Skorowidz 215 W wątek, 97 wielozadaniowość, 97 wskaźnik bazowy, 29 instrukcji, 30 stosu, 29, Patrz też: stos wyjątek Invalid Opcode, 204 obsługa, 67 wykrywanie narzędzi typu debugger, 131 Z zdarzenie systemowe, 35 Zero Flag, Patrz: flaga ZF zmienna, 57 znak @@, 62 @b, 62 @f, 62 kodowanie, Patrz: kod Kup książkęPoleć książkę 216 Asembler. Programowanie Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Asembler. Programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: