Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 005976 20296911 na godz. na dobę w sumie
Atlas gołębi barwnych - ebook/pdf
Atlas gołębi barwnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Wydawnictwo SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8059-870-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

W Atlasie gołębi barwnych zebrano opisy 85 szczególnie pięknie ubarwionych ras, które cechuje różnorodny rysunek. Gołębie wyhodowane głównie na terenie środkowych i południowych Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Czech i Śląska zostały zakwalifikowane do grupy V. W opisach zawarto wskazówki dotyczące hodowli ptaków. Informacje odnośnie budowy, rysunku i ubarwienia pozwolą rozpoznać poszczególne gatunki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aichbiler (EE 484) N: Eichbühler, F: Eichbühler, A: Eichbühl Grupa V – barwne Obrączka numer 9 POCHODZENIE Historia powstania tej ciekawie zbudo- wanej rasy jest nieco tajemnicza. Wia- domo, że ptaki zostały wyhodowane w połowie XIX w. w gospodarstwie rol- nym Eichbül w Auswil w górnej Argowii w kantonie Berno (Szwajcaria). Rasa jest efektem skrzyżowania szwajcarskich kolorowych gołębi czubatych z bliżej nieznanymi gołębiami pochodzenia wschodnioeuropejskiego. Kiedyś aichbilera zaliczano do gołębi uformowanych, ale kiedy ptaki pochodzą- ce z kantonów szwajcarskich uznano za barwne, razem z nimi został umieszczony w grupie V. Na przełomie XIX i XX w. ptaki tej rasy miały dość długi dziób i nie tak podłużną głowę jak obecnie. Chociaż aichbiler zo- stał wyhodowany ponad 150 lat temu, to jednak jest gołębiem mało rozpowszech- nionym i słabo znanym poza Szwajca- rią i Niemcami. Zasługuje na uwagę, szczególnie ze względu na połącze- nie rzadko spotykanych cech. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA To mocny, o wydłużonej i niskiej postawie gołąb typu polnego, płochliwy i nieufny. BUDOWA Aichbiler ma stosunkowo wydłużoną figu- rę, niską postawę i krótkie opierzone nogi (pończoszki). Dość długie, lekko opada- jące plecy są przykryte długimi skrzydła- mi, niesięgającymi końca dobrze zwarte- go ogona. Obowiązkowo powinny spo- czywać na ogonie, a długie lotki nie mogą się krzyżo- wać. Ogon ma jednak śred- nią długość, a  z  plecami tworzy jed- ną linię. 10 ATLAS GOŁĘBI BARWNYCH Krótkie nogi harmonizują ze stosun- kowo krótką, dobrze zaokrągloną szyją i wydłużoną figurą i stanowią wyraź- nie kontrastujący element. Harmonizu- jąca z całością budowy pierś powinna być umiarkowanie szeroka, zaokrąglona oraz nisko noszona. Niewątpliwie najbardziej charaktery- styczna jest głowa, która musi być długa i jajowata, chociaż kanciasta, szczegól- nie w tylnej części. Musi być wypełniona z boku. Czoło opada łagodnie, a ciemię jest wyraźnie spłaszczone. Duże, obowiązkowo ciemnobrązowe oczy aichbilera, o delikatnych brwiach koloru zależnego od ubarwienia upierze- nia, są wysoko umiejscowione. Ich odle- głość do dzioba jest stosunkowo duża. Czerwone oczy to duża wada. Dziób o średniej długości jest mocny i w za- leżności od koloru upie- rzenia przyjmuje kolo- ry od czarnego do ciemnorogowego. Gładkie, biało przypudrowa- ne woskówki w formie gruszki są wyraźnie widoczne na tle ciemnego dzioba. Do wad w budowie zalicza się: za krótki korpus, wysoka postawa, okrągła lub zbyt krótka głowa, słaby dziób, grube i szerokie brwi, zwisające skrzydła, słabe upierzenie na nogach (słabe pończoszki) i nieupie- rzone palce. KOLORY I RYSUNEK Znane są tylko ptaki jednobarwne w ko- lorach: białym, czarnym, niebieskim z czarnymi pasami i bez pasów, niebie- skie grochowe, niebiesko­płowe z ciem- nymi pasami i bez pasów, niebiesko- ­płowo­grochowe, mączne z ciemnymi pasami i bez pasów, mączno­grochowe, czerwono­płowe z czerwonymi pasami i bez pasów, czerwono­płowo­grocho- we, żółto­płowe z żółtymi pasami i bez pasów, żółto­płowo­grochowe. Wszyst- kie kolory powinny być wyraźne i czyste, szczególnie u odmian niebieskich. Gołębie niebieskie mają ciemną, po- przeczną wstęgę na ogonie. Mogą mieć czarne pasy na skrzydłach. Ptaki niebiesko­płowe, mączne, czerwo- no­płowe i żółto­płowe występują także z ciemnymi pasami lub bez nich. Mączne, podobnie jak niebieskie, na ogonie po- winny mieć ciemny pas. Ponadto mączne mają żółte piersi. Gołębie grochowe występują we wszyst- kich wyżej wymienionych barwach z możliwie równomiernie roz- łożonym rysunkiem na tarczach skrzydeł. AICHBILER (EE 484) 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Atlas gołębi barwnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: