Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003638 21320559 na godz. na dobę w sumie
Atlas roślin ogrodowych - ebook/pdf
Atlas roślin ogrodowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: Wydawnictwo SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8059-113-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera opisy 200 najczęściej spotykanych gatunków roślin jednorocznych i dwuletnich oraz bylin. Fachowe porady dotyczące pielęgnacji roślin oraz fotografie pomogą dobrać rośliny i stworzyć zachwycające rabaty w ogrodzie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

agnieszka g awłowska konsultacja naukowa: Monika Fijołek 200 gatunków ozdobnych atlas , roslin ogrodowych Spis treści WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 SŁOWNICZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 OPISY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 INDEKS NAZW POLSKICH . . . . . . . 190 INDEKS NAZW ŁACIŃSKICH . . . 191 WSTĘP Książka Atlas roślin ogrodowych jest rodzajem encyklo- pedii dla miłośników ogrodnictwa, zarówno profesjon- alistów, jak i amatorów. Opisane rośliny są dostępne na polskim rynku i mogą przetrwać w naszych warunkach klimatycznych. Książka zawiera ogólny opis rodzajów roślin oraz ich gatunków. W obrębie każdego rodzaju zostały przed- stawione wymagania wodne, świetlne i glebowe, co pozwala na właściwy dobór roślin do danego miejsca. W poradach zawarto najprostsze sposoby rozmnażania roślin oraz szczegółowe wskazówki dotyczące ich uprawy i utrzymania. Opisane zostały również propozycje zas- tosowania poszczególnych gatunków pomagające w tworzeniu własnego, niepowtarzalnego stylu ogrodu. Rośliny zostały uszeregowane alfabetycznie według nazw polskich. Często podano również ich synonimy. Opisy uzupełniono nazwami łacińskimi. Książka zawiera przede wszystkim opisy roślin zielnych – jednorocznych, dwuletnich oraz bylin, wzboga- cone o informacje dotyczące niektórych pnączy i krze- wów, przede wszystkim tych, które mogą towarzyszyć rabatom i stanowić źródło inspiracji dla właścicieli ogrodów. SŁOWNICZEK Bylina – roślina zielna wieloletnia, zimująca w gruncie w postaci zimotrwałych organów. Cebula mateczna (macierzysta) – cebula, z której wyrastają przybyszowe cebulki potomne. Cebule przybyszowe – młode cebule samorzutnie powstające przy cebulach macierzystych; organ rozmnażania roślin. Filc – miękkie włoski pokrywające liście i łodygi niektórych roślin. Formy topiaryczne roślin – ozdobnie formowane rośliny, np. cięte w kształcie figur geometrycznych lub postaci zwierząt. Gałęziaki – zmodyfikowane, spłaszczone zielo- ne łodygi przejmujące funkcje liści (fotosyntetyzujące). Gardziel – część kwiatu położona wewnątrz kielicha. Gatunki botaniczne roślin – gatunki dzikie, które można rozmnażać z nasion. Na ogół są bardzo odporne na choroby. Karpa – skupione razem korzenie starszej rośliny, tworzące rodzaj bryły. Korzenie przybyszowe – korzenie powietrzne, umożliwiające niektórym pnączom pobieranie wody wprost z powietrza. Krótkopęd – skrócony pęd o ograniczonym wzroście i liściach osadzonych blisko siebie. Na krótkopędach drzew owocowych tworzą się kwiaty. Kutner – meszek; drobne włoski występujące na powierzchni niektórych roślin. Kwiat dwuwargowy – kwiat podzielony na dwie części nazywane wargami. Warga górna składa się z dwóch płatków korony, warga dolna – z trzech płatków. Kwiaty płodne – kwiaty mające zdolność rozmnażania generatywnego (płciowego) i za- wiązywania nasion. Kwiaty płonne – kwiaty niewydające nasion, zbudowane z okwiatu bez pręcików i słupków. Kwiaty wargowe – typ budowy kwiatów cha- rakterystyczny dla rodziny wargowych. Liście klapowane – liście o blaszce podzielo- nej wcięciami do 1/3 szerokości. Liście odziomkowe – liście wyrastające bezpo- średnio z podziemnej części pędu. Liście podsadkowe – liście występujące bezpośrednio pod kwiatostanem, „podpierające” go. Liście zarodnionośne – liście paproci, na któ- rych znajdują się skupiska zarodni, czyli organu rozmnażania bezpłciowego. Liść siedzący – liść bez ogonka, wyrastający bezpośrednio z pędu. Nasada liścia – dolna część liścia. Nasadzenia – nowo posadzone rośliny; termin najczęściej stosowany do opisywania grup roślin, rzadziej pojedynczych egzemplarzy. Nasiennik – roślina uprawiana w celu otrzymy- wania materiału siewnego. Odkłady korzeniowe – jednoroczne pędy drzewa, krzewu lub rośliny zielnej wieloletniej naginane i przykrywane ziemią w celu wytwo- rzenia korzeni. Po wytworzeniu korzeni pęd staje się samodzielny i można odciąć go od rośliny macierzystej. Jest to jeden ze sposobów rozmnażania roślin. Okap drzew lub krzewów – miejsce w pełni lub w dużym stopniu zacienione, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu koron. Kwiatostan – część pędu rośliny, skupiająca kwiaty lub liście przykwiatowe. Okółek – kwiaty lub liście wyrastające dokładnie na tej samej wysokości w liczbie większej niż dwa. Kwiaty motylkowe – kwiaty charakterystyczne dla roślin z rodziny motylkowatych. Kielich skła- da się z pięciu zrośniętych działek, a korona z pięciu zachodzących na siebie płatków. Dwa dolne płatki tworzą tzw. łódeczkę, dwa płatki boczne – skrzydełka, a piąty płatek wzniesiony do góry – żagielek. Osnówki – zewnętrzne okrywy nasion. Pęd płonny – pęd, który nie wytwarza kwiatów. Pochwa – pochwiasty liść przykwiatowy, obejmujący kwiatostan swoją nasadą, charakterystyczny m.in. dla roślin z rodziny obrazkowatych. 4 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | SŁOWNICZEK Podkrzew (lub półkrzew) – roślina o wyso- kości 50–100 cm o częściowo zdrewniałych pędach. Podkwiatki, przykwiatki, liście przykwiatko- we – liście, w kątach których rozwijają się pąki boczne, będące zawiązkami kwiatów lub kwiatostanów. Często są żywiej ubarwio- ne niż kwiaty i przywabiają zapylające rośliny owady. Pokrój – ogół cech charakterystycznych rośliny, decydujących o jej wyglądzie. Przedogródek – część ogrodu przylegająca do ulicy; reprezentacyjna strefa wejścia do ogrodu. Przylgi – organy roślin (pnączy), za pomocą których mogą się wspinać po podporach. Pylnik – męski organ rozrodczy roślin; część pręcika wytwarzająca pyłek umieszczona na nitce pręcikowej. Rośliny cienioznośne – rośliny, które są w sta- nie przetrwać na stanowiskach zacienionych. Rośliny głębokowodne – rośliny wodne pre- ferujące dużą głębokość wody, nienadające się do płytkich stref przybrzeżnych. Rośliny kobiercowe – rośliny mające zdolność ścisłego pokrywania gleby. Rozrastają się w po- staci kobierców z liści i kwiatów. Rośliny okrywowe – rośliny, które szczelnie pokrywają ziemię. Mogą zastąpić np. trawniki w miejscach, gdzie trawy źle się przyjmują. Rośliny płożące – rośliny mające zdolność „pełzania” po ziemi. Często rozprzestrzeniają się w ten sposób. Rośliny potomne – rośliny otrzymane w wy niku rozmnożenia roślin macierzystych. Okreś lenie często stosuje się w przypadku roślin cebulo- wych, rozmnażanych z małych cebul lub bulw tworzących się przy starszych cebulach. Rośliny soliterowe – rośliny o pięknym, rzadko spotykanym kształcie, atrakcyjnych pędach, kwiatach, ulistnieniu lub owocach. Powinno się je sadzić pojedynczo i odpowiednio eksponować. Rośliny zadarniające – rośliny mające zdolność do tworzenia darni. Można stosować je np. na osuwających się skarpach i innych miejscach, w których rośliny źle się przyjmują. Rośliny zimotrwałe – rośliny, które są w stanie przetrwać zimę w naszych warunkach klimatycznych bez zapewnienia im dodatkowej ochrony. Rozłogi – przekształcone pędy boczne roślin o wydłużonych międzywęźlach, czyli odcinkach łodygi, zwykle bezlistne. Rosną poziomo, uko- śnie pod lub nad ziemią (rozłogi podziemne lub nadziemne). Często za ich pomocą rozmnaża się rośliny wegetatywnie (bez udziału nasion). Sadzonka łuskowa – sadzonka uzyskana w wyniku oddzielenia łusek z bulw roślin, głównie lilii. Sadzonka półzdrewniała – sadzonka odcina- na ze szczytów zdrewniałych pędów roślin. Jej dolna część jest zdrewniała, a górna zielona. Sadzonka wierzchołkowa – sadzonka pobie- rana z wierzchołków pędów. Sadzonka z piętką – sadzonka pobrana z fragmentem łodygi. Siewka – młoda roślina po wykiełkowaniu. Stagnowanie wody – długotrwałe zaleganie wody w jednym miejscu; brak przesiąkania, który może spowodować np. gnicie roślin. Sukulent – roślina o grubych, mięsistych liściach i łodydze, mająca zdolność przetrwania długotrwałej suszy. Sukulenty mogą magazyno- wać w tkankach wodę. Szyjka korzeniowa – granica między łodygą a korzeniem rośliny; odcinek łodygi, z którego wyrastają pędy. Szyjka korzeniowa może być położona pod lub nad powierzchnią gleby. Trejaż – rodzaj konstrukcji dla pnączy; kilka słupów połączonych od góry belką, na której osadzone są krótkie belki poprzeczne. W od- różnieniu od pergoli trejaże stanowią pojedyń- czy szereg. Wierzchołek wzrostu (stożek wzrostu) – górna część pędu rośliny, zawierająca szybko rozmnażające się komórki merystematyczne (wierzchołkowe). Wystawa – kierunek geograficzny, w którym jest usytuowana np. rabata. Zdrenowanie, drenowanie – odprowadzenie nadmiaru wody. SŁOWNICZEK | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 5 KWIATOSTANY baldach koszyczek wierzchotka kłos okółek podbaldach wiecha baldachogrono kolba grzbiecisty 6 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | KWIATOSTANY LIŚCIE podługowaty sercowaty lancetowaty sierpowaty strzałkowaty nieparzystopierzasty dłoniastosieczny dłoniastozłożony dłoniasty wielokrotniesieczny okrągły pierzastodzielny LIŚCIE | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 7 Aksamitka Nazwa naukowa: Tagetes WYMAGANIA Aksamitki wymagają usuwania przekwit- niętych kwiatostanów. Mogą rosnąć na każdym rodzaju gleby, ale powinno się je sadzić dopiero po 15 maja. Preferują stanowiska w pełni nasłonecznione. PORADY Roślinę można rozmnażać przez wiosenny wysiew nasion pod szkłem. ZASTOSOWANIE Aksamitki są polecane jako rośliny rabatowe i kwietnikowe. Można stosować je również jako obwódki, np. trawników, oraz jako rośliny do sadze- nia w pojemnikach. CHARAKTERYSTYKA Aksamitki są bardzo popularnymi rośli- nami rabatowymi, w naszym klimacie najczęściej trak- towanymi jako rośliny jednorocz- ne. Ich kwiaty są karbowane, w róż- nych odcieniach żółci, pomarańczu i czerwieni. Są bardzo odporne zarów- no na mróz, jak i na wysokie temperatury. Ich kwiaty rozwijają się pojedynczo na wzniesionych łodygach. Głęboko powcinane i ząbkowane liście aksamitek mają bardzo silny, aromatyczny zapach, który odstrasza z ogrodu gryzonie i krety. Kwiaty aksamitek poja- wiają się od maja do września. W ogrodach uprawiane są liczne gatunki i odmiany tej rośliny, m.in. aksamitka wznie- siona (Tagetes erecta), aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula) i aksamitka wąskolistna (Tagetes tenuifolia). Rośliny osiągają wysokość 15–120 cm zależnie od odmiany. 8 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | PRZEGLĄD GATUNKÓW Aminek Nazwa naukowa: Ammi WYMAGANIA Aminki należą do rodziny selerowatych. Nie są zbyt wymagające w stosunku do gleb – dobrze rosną nawet na stanowiskach ubo- gich i bardzo suchych. Dorosłe rośliny mogą połamać się pod wpływem silnego wiatru, dlatego powinno się je palikować. PORADY Roślinę rozmnaża się przez wysiew nasion na docelowym miejscu. Powinno się to robić pod koniec kwietnia. ZASTOSOWANIE Aminki szybko rosną i osiągają spore rozmiary. Ich kwiaty są szczególnie trwałe, dlatego często są wykorzystywane do bukietów. CHARAKTERYSTYKA Aminek większy (Ammi majus) jest rośliną jednoroczną. Jego białe, drobne kwiaty, przypominające pianę, pojawiają się od lipca do września. Zebrane są w baldachy o średnicy nawet do 15 cm. Liście aminka przypominają liście paproci. Roślina osiąga wysokość 30–90 cm. Arnika Nazwa naukowa: Arnica WYMAGANIA Arnika preferuje przepusz- czalne, próchniczne gleby oraz nasłonecznione miejsca. Należy unikać układania w jej otoczeniu kamieni wapiennych, gdyż roślina nie toleruje odczynu zasadowego w podłożu. PORADY Arnikę można rozmnażać przez wysiew nasion na wiosnę lub w połowie lata, ale najczęściej rozmnaża się ją przez wiosenny podział roślin. ZASTOSOWANIE Środowiskiem życia arniki są ubogie, górskie murawy i wrzosowiska. Bardzo dobrze sprawdza się w ogro- dzie skalnym. Jest cenną rośliną leczniczą. CHARAKTERYSTYKA Arnika górska jest chroniona na stanowi- skach naturalnych. Arnica chamissonis to obok arniki górskiej (Arnica montana) gatunek najczęściej upra- wiany w ogrodach. Arniki dorastają do 50 cm. Kwitną od czerwca do sierpnia na złocistożółto lub pomarańczowo. Kwiaty, przypominające stokrotki, mają miły, aromatyczny zapach. Szarozielone liście arniki są lancetowatego lub owalnego kształtu. Arnika jest zimotrwałą byliną kłączową. PRZEGLĄD GATUNKÓW | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 9 Aster Nazwa naukowa: Aster WYMAGANIA Wymagania roślin są różne w zależności od gatunku. Aster gawędka jest niewybredny – wystarczy mu kamieniste i ubogie podłoże, o nie- wielkiej wilgotności oraz alkalicznym odczynie. Aster wielkolistny jest bardziej wymagający – preferuje żyzną ziemię, półcieniste stanowisko oraz umiarkowaną wilgotność podłoża. PORADY Astry najczęściej rozmnaża się przez wiosenny podział roślin. W przypadku dzielenia ich jesienią konieczne jest okrycie sadzonek na zimę (może to być nawet warstwa igliwia). ZASTOSOWANIE Zależnie od gatunku astry hoduje się na rabatach, w ogrodach skalnych i na skarpach. Wyższe gatunki mogą być sadzone jako rośliny soliterowe. CHARAKTERYSTYKA Aster gawędka (Aster amellus) jest jedną z popularniej- szych bylin ogrodowych, cieszących oczy od połowy lata aż do późnej jesieni. Inne popularne gatunki to aster wielkolistny (Aster macrophyllus), aster alpejski (Aster alpinus), aster nowoangielski (Aster novae-angliae) i aster nowobelgijski (Aster novi-belgii). Astry w zależno- ści od gatunku i odmiany mają różne wysokości – od 40 do 150 cm. Liście są zwykle lancetowate, całobrzegie, a liście odziomkowe – większe. Kwiaty astrów tworzą koszyczki o żółtych środkach i płatkach w różnych odcieniach różu, fioletu i bieli. Niektóre odmiany kwitną jeszcze w listopadzie. 10 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | PRZEGLĄD GATUNKÓW Aster chiński Nazwa naukowa: Callistephus chinensis WYMAGANIA Aster chiński wymaga żyznych gleb oraz zacisz- nych, osłoniętych i słonecznych stanowisk. Jest rośliną jednoroczną. PORADY Roślinę rozmnaża się przez wysiew nasion wprost na docelowe miejsce pod koniec kwietnia. Wyższe odmiany mogą wyma- gać palikowania. ZASTOSOWANIE Aster chiński jest cenną rośliną rabatową. Może być uprawiany w pojemnikach. Wyższe odmiany nadają się na kwiaty cięte. CHARAKTERYSTYKA Aster chiński jest jedynym gatun- kiem roślin rodzaju Callistephus. Kwitnie jesienią, dlatego jest cenną rośliną rabatową. Aster chiński wytwarza koszyczkowa- te, rurkowate kwiaty w kolorze żółtym oraz języczkowate w kolorach fioletowym, różo- wym, czerwonym, białym, kremowym lub niebieskim. Liście są ciemnozielone, o owalnym kształcie, ząbkowane. Wśród astrów chińskich uprawia się odmiany wyso- kie, średnie oraz karłowate. Osiągają odpowiednio: 60–75 cm, 40–45 cm oraz 20–25 cm wysokości. PRZEGLĄD GATUNKÓW | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 11 Aukuba Nazwa naukowa: Aucuba WYMAGANIA Aukuba wymaga zacisz- nych, osłoniętych od wiatru miejsc oraz półcienistego stanowiska. Można upra- wiać ją na przeciętnej jakości glebach ogrodo- wych. PORADY Aukubę można rozmna- żać przez jesienny wysiew nasion, ale najczęściej w sierpniu lub marcu pobiera się sadzonki wierz- chołkowe i  je ukorzenia. Dla aukuby bardzo ważna jest zmiana miejsca. Star- sze rośliny powinno się przesadzać co 5 lat. Jeśli na liściach odmiany pstrej zanikną plamki, należy przyciąć roślinę, gdyż stymuluje to odrastanie barwnych liści. ZASTOSOWANIE Aukuba ma zastosowanie w miejscach reprezentacyjnych. Może być sadzona w pojemnikach, np. przy wejściu do budynku. Można też sadzić ją przy ścieżkach. CHARAKTERYSTYKA Aukuba japońska (Aucuba japonica) jest łatwym w uprawie, ozdobnym krzewem. Liście rośliny są błyszczące, mają owalny kształt i zielony kolor. Są nieregularnie ząbkowane. U odmian Crotonifolia , Golden King , Gold Dust i  Variegata mogą być upstrzone kremowymi plamkami. Osiągają długość 20 cm i szerokość ponad 7 cm. Aukuba jest rośliną dwupien- ną, więc jeśli ma wydać owoce, należy posadzić obok siebie rośliny różnopłciowe. Kwiaty aukuby są fioletoworóżowe i niepozorne. Pojawiają się w marcu i kwietniu. Bardzo ozdobne są kuliste, jaskrawoczerwone owoce, które dojrzewają jesienią na roślinach żeńskich. Dorosły krzew osiąga 1,5–2 m wysokości. 12 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | PRZEGLĄD GATUNKÓW Barwinek Nazwa naukowa: Vinca WYMAGANIA Barwinki wymagają przepuszczalnych gleb i umiarkowanej wilgotno- ści. Dobrze rosną w cieniu lub półcieniu. PORADY Rośliny można rozmnażać przez oddzielanie ukorze- nionych pędów lub przez sadzonki zielne. ZASTOSOWANIE Barwinki występują jako rośliny okrywowe pod drzewami i krzewami, na rabatach oraz w ogro- dach o charakterze naturalistycznym. CHARAKTERYSTYKA Barwinki są często zimozielonymi podkrzewami o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Istnieje wiele gatunków i odmian tej rośliny. Kwiaty barwinków są białe, niebieskie lub fioletowe, u niektórych gatunków osiągają średnicę nawet do 5 cm. Wiele odmian ma ciekawie ubarwione liście. Rośliny kwitną od maja do czerwca. Ich liście są błyszczące, o lan- cetowatym kształcie, dość wąskie. Barwinki osiągają 30–40 cm wysokości. Często są roślinami płożącymi. W ogrodach uprawia się najczęściej barwinka zielnego (Vinca herbacea), barwinka większego (Vinca major) oraz barwinka pospolitego (Vinca minor). PRZEGLĄD GATUNKÓW | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 13 Begonia Nazwa naukowa: Begonia WYMAGANIA Begonie bulwiaste preferują półcieniste stanowiska o luźnej, bo- gatej w składniki odżywcze ziemi. Ideal- nym podłożem jest gleba z dodatkiem kompostu lub rozdrobnionej kory i piasku. W czasie wzrostu i kwitnienia roślin powin- no się je nawozić. PORADY Begonie bulwiaste nie są mrozoodporne. W celu ich przechowania i rozmnażania należy jesienią, przed przymroz- kami wykopać ich bulwy z ziemi, przyciąć nadziem- ną część, oczyścić i od- dzielić rośliny potomne. Najlepiej przechowywać je w chłodnej, ale nie- przemarzającej piwnicy. Wiosną należy posadzić rośliny w doniczkach. ZASTOSOWANIE Begonie są cennymi roślinami rabatowymi. Bardzo często uprawia się je w różnego rodzaju pojemnikach. CHARAKTERYSTYKA Roślina znana jest także pod nazwą ukośnica. Begonie bulwiaste (Begonia tuberhybrida) są bardzo zróżnico- waną grupą roślin. Istnieją zarówno odmiany o pełnych kwiatach, jak i pojedynczych, różniące się też pokrojem (od zwisających po krzaczaste). Kwiaty mogą przybierać wszystkie barwy poza czysto niebieską. Rośliny osiągają wysokość 25–40 cm. Grupa begonii bulwiastych dzieli się na podgrupy o wyróżniających je formach: mieszańce begonii Multiflora  – o kwiatach pełnych, jednobarwnych, różowych, żółtych, pomarańczowych, czerwonych i białych; forma Fimbriata – o kwiatach postrzępionych, we wszyst- kich barwach; forma Crispa  – o karbowanych płatkach kwiatowych; forma Marmorata – o pełnych, dwubarwnych kwiatach z charakterystycznym marmurkowatym wzorem; forma Pendula flore pleno  – o długich zwisających pę- dach z małymi, pełnymi kwiatkami. 14 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | PRZEGLĄD GATUNKÓW Bergenia Nazwa naukowa: Bergenia WYMAGANIA Bergenia nie ma specjal- nych wymagań co do stanowiska. Znosi rów- nież pełne zacienienie i niedostatek wilgoci latem. Im bardziej słoneczne jest miejsce, w którym rośnie, tym więcej wymaga wilgoci. Jest byliną zimozieloną i całkowicie mrozood- porną, więc nawet zimą wygląda atrakcyjnie. PORADY Bergenię rozmnaża się przez podział wczesną wiosną. Jest bardzo wytrzymałą i żywotną byliną. ZASTOSOWANIE Roślina atrakcyjnie wygląda na zacienionych rabatach (wówczas szczególnie widoczne są kwiaty), na obrzeżach miejsc zadrzewio- nych oraz w grupach roślin okalających zbiorniki wodne. CHARAKTERYSTYKA Bergenia sercowata (Bergenia cordifolia) i bergenia mieszańcowa (Bergenia hybrida) są najbardziej znanymi u nas gatunkami z rodzaju bergenia. Nazwa bergenia mieszańcowa obejmuje wiele niewiadomego pochodzenia mieszańców różnych gatunków tej rośliny. Liście bergenii są gładkie, skórzaste i okrągławe z sercowatą nasadą. U odmiany Purpurea występują liście zabarwione na brązowo-fioletowo. Różowe kwiaty tworzą parasolowate lub luźne kwiatostany na pędach o długości 30–40 cm. PRZEGLĄD GATUNKÓW | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 15 Bieluń Nazwa naukowa: Datura WYMAGANIA Bieluń wymaga gleb prze- puszczalnych i żyznych oraz ciepłego, osłonięte- go i w pełni nasłonecz- nionego miejsca. Zwiędłe liście i przekwitnięte kwia- tostany należy usuwać ze względów estetycznych. W okresie wzrostu roślina wymaga regularne- go i obfitego podlewania. PORADY Bieluń można rozmnażać przez sadzonki zielne lub półzdrewniałe, które należy odciąć latem. Można też rozmnażać roślinę z nasion, wysiewając je na wiosnę w pomieszczeniu. ZASTOSOWANIE Bieluń może być imponującą ozdobą tarasów i balkonów. W żadnym wypadku nie powinien być sadzony w pobliżu miejsc zabaw dzieci, gdyż jest rośliną trującą. CHARAKTERYSTYKA Bieluń jest silnie trującym krzewem, uprawianym u nas zwykle w donicach. Charakterystyczną cechą rośliny są długie, trąbkowate kwiaty, które często silnie pachną. Liście bielunia są zimozielone, dość grube, pokryte meszkiem. Część liści może opadać zimą. Kiedy nocna temperatura spada poniżej 7°C, roślina zahamowuje wzrost. Istnieją liczne odmiany bielunia: Burgmansia arborea, Burgmansia x candida o kwia- tach brzoskwiniowych, różowych lub pomarańczowych, a także bieluń aromatyczny (Burgmansia suaveolens) o pachnących nocą białych kwiatach. Kwiaty bielunia pojawiają się w lipcu, sierpniu i wrześniu zależnie od odmiany, a ich długość czasem przekracza 40 cm. Wysokość roślin uprawianych w pojemnikach i donicach może wynosić 2,5 m. 16 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | PRZEGLĄD GATUNKÓW Bluszcz Nazwa naukowa: Hedera WYMAGANIA Bluszcz wymaga gleb dość żyznych, bogatych w próchnicę, wzbogaco- nych kompostem, torfem i piaskiem. Preferuje stanowiska ocienione (ale tylko odmiany o zielonych liściach). PORADY Bluszcz można rozmna- żać przez ukorzenianie pobranych wiosną i latem sadzonek. ZASTOSOWANIE Bluszcz nadaje się do okrywania ścian budynków oraz budowli ogrodowych. Może rosnąć na innych drzewach lub być rośliną okrywową, zastępującą trawnik. Znosi głębokie zacienienie. CHARAKTERYSTYKA Bluszcz jest w naszych warunkach klimatycznych zimozielo- nym pnączem, całkowicie lub częściowo odpornym na mróz. Jest samoprzyczepny, może być również rośliną zastępującą trawnik. Najbardziej popularny w naszych ogrodach jest bluszcz pospolity (Hedera helix). Jego liście mają rombowaty, klapowany kształt u roślin niekwitnących oraz lancetowato-jajowaty u roślin kwitnących. Kwiaty bluszczu są niepozorne, żółtozielone, zebrane w baldachy. Bardziej widoczne są owoce w kolorze czarnym, czerwo- nym, żółtym lub pomarańczowym. Bluszcz osiąga po kilku latach wysokość nawet do kilkunastu metrów. Istnieje wiele gatunków i  odmian tej rośliny. Nie wszystkie z nich są mro- zoodporne, a odmiany o pstrych liściach nie nadają się na stanowiska zacienione. PRZEGLĄD GATUNKÓW | ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH 17 Bodziszek Nazwa naukowa: Geranium WYMAGANIA Bodziszki wymagają przeciętnie żyznych gleb, niewysychających latem (bodziszek Endressa) lub przepuszczalnych, niezbyt wilgotnych (bodziszek Renarda). PORADY Bodziszki najlepiej rozmnażać wiosną przez podział starszych kęp roślin lub oddzielanie rozłogów. ZASTOSOWANIE Bodziszki mają zasto- sowanie w założeniach naturalistycznych jako rośliny zadarniające, szybko zarastające rozległe powierzchnie ogrodu. Są też cennymi roślinami rabatowymi. CHARAKTERYSTYKA Jest to rodzaj bylin obejmujący kilkaset gatunków. W tej grupie znajdują się zarówno niewysokie rośliny do ogrodów skalnych lub dachowych, jak i znacznie wyższe gatunki, osiągające 60 cm wysokości. Bodziszki są mało wymagające. Dopasowanie gatunku do siedliska gwarantuje długotrwały efekt ozdobny. Niektóre z nich mają zimozielone liście, inne – przyjemnie pachnące kwiaty. Istnieją też odmiany o szczególnie atrakcyjnej barwie kwiatów, od białych poprzez różowe aż do ciemnoamaran- towych. Niektóre z nich są różnobarwne. Średnica kwiatu dochodzi do 3–4 cm. Liście bodziszków są głęboko klapowane, a ich powierzchnia ma często fakturę zamszu. Wszystkie gatunki są mrozoodporne. Najpopularniejszymi ogrodowymi z rodzaju Gera- nium są bodziszek Endressa (Geranium endressii) i bodziszek Renarda (Geranium renardii). 18 ATLAS ROŚLIN OGRODOWYCH | PRZEGLĄD GATUNKÓW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Atlas roślin ogrodowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: