Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003206 22435220 na godz. na dobę w sumie
Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie? - ebook/pdf
Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1796-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Autentyczność w biznesie pozwala ci być sobą w tym, co robisz! Wyróżnia ciebie i twoje usługi oraz sprawia, że twoja marka staje się nie do podrobienia. Pozwala ci też docierać do właściwych odbiorców — twoich idealnych klientów.

Bo autentyczność ma moc przyciągania!

Poradniki biznesowe często przekazują wiedzę oraz zasady, których należy przestrzegać przy budowaniu swojej marki i rozwijaniu firmy, ale bardzo rzadko wspierają w podejmowaniu samodzielnych decyzji, wybieraniu tego, co jest najlepsze akurat dla ciebie, poznawaniu siebie i słuchaniu własnej intuicji. Tym razem jest inaczej!

Masz przed sobą praktyczny przewodnik zawierający mnóstwo ćwiczeń, pytań, które należy sobie postawić, a także przykładów tekstów i osób, które zaczęły budować swoją działalność na autentycznym przekazie — pochodzącym z ich wnętrza, czyli zgodnym z tym, kim są, w co wierzą i co jest dla nich ważne.

Książka pomoże ci w budowaniu swojej marki (osobistej i firmowej) w sposób autentyczny, który będzie jednocześnie atrakcyjny dla twoich klientów. Przeczytaj ją i sprawdź, czy to podejście jest dla ciebie.

Jeśli tak — zacznij działać!

Zagadnienia poruszane w książce są bliskie nowym trendom w marketingu, takim jak personal branding, storytelling, content marketing.

Budowanie marki na autentycznym przekazie to prawdziwa rewolucja w podejściu do biznesu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorka oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Korekta językowa: M.T. Media Projekt okładki: Ewa Skrzypiec Fotografia autorki na okładce: Sylwia „Nikko” Biernacka Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/autent Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0662-2 Copyright © Anna Piwowarska 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Wst(cid:162)p .......................................................................................................... 9 Rozdzia(cid:361) 1. Autentyczno(cid:309)(cid:238) w Biznesie ......................................................13 Autentyczno(cid:309)(cid:238) jako trend kulturowy ........................................................... 13 Autentyczno(cid:309)(cid:238) mo(cid:342)e si(cid:162) sta(cid:238) nowym j(cid:162)zykiem biznesu ............................. 15 Dlaczego warto budowa(cid:238) swoj(cid:158) mark(cid:162) w sposób autentyczny? ............... 16 Kto to jest idealny klient? ........................................................................... 17 Dlaczego ta ksi(cid:158)(cid:342)ka nie jest dla wszystkich? .............................................. 18 Dla kogo jest ta ksi(cid:158)(cid:342)ka? ............................................................................. 19 W czym mo(cid:342)e ci pomóc ten poradnik? ....................................................... 20 Dopiero zaczynasz i czujesz, (cid:342)e to co(cid:309) dla ciebie .....................................20 Masz ju(cid:342) firm(cid:162), stron(cid:162), blog, ale chcesz co(cid:309) zmieni(cid:238) ...............................20 A co, je(cid:309)li nie lubisz pisa(cid:238)? .......................................................................20 A je(cid:309)li nie kochasz swojej pracy? ..............................................................21 Je(cid:309)li ten temat jest ci bliski zawodowo .....................................................21 Dlaczego autentyczno(cid:309)(cid:238) przyci(cid:158)ga? ............................................................ 22 Mentor przy kawie ....................................................................................... 23 Rozdzia(cid:361) 2. Jak budowa(cid:238) swoj(cid:158) mark(cid:162) na autentycznym przekazie? .....25 Marka w podej(cid:309)ciu klasycznym a idea autentyczno(cid:309)ci .............................. 26 Elementy tradycyjnej strategii marketingowej w nieco innym wydaniu .... 27 Jak korzysta(cid:238) z informacji zawartych w tym rozdziale? ............................27 Autentyczna marka osobista ....................................................................... 28 Co to znaczy by(cid:238) swoj(cid:158) mark(cid:158)? ................................................................28 Autentyczny personal branding ................................................................29 3 Poleć książkęKup książkę Czy (cid:361)atwo jest by(cid:238) swoj(cid:158) mark(cid:158)? .............................................................. 30 Jak autentyczno(cid:309)(cid:238) pomaga w budowaniu swojej marki osobistej? ........ 31 Czy marka osobista jest dla ciebie? ......................................................... 32 Poznaj siebie ............................................................................................. 32 Poznaj swoje mo(cid:342)liwo(cid:309)ci .......................................................................... 32 Poznaj te(cid:342) swoje ograniczenia .................................................................. 33 Szukaj w(cid:361)asnej drogi do poznania siebie ................................................. 34 Autentyczno(cid:309)(cid:238) pomaga ............................................................................ 35 Znajomo(cid:309)(cid:238) siebie te(cid:342) pomaga .................................................................. 36 Marka autentyczna to marka unikalna .................................................... 36 Autentyczna marka osobista zmienia si(cid:162) razem z tob(cid:158) ........................... 37 Ufaj swojej intuicji, prosz(cid:162)! ...................................................................... 37 Jak budowa(cid:238) autentyczn(cid:158) mark(cid:162) osobist(cid:158)? ............................................. 38 Autentyczna marka firmowa ....................................................................... 39 Twoja marka firmowa mo(cid:342)e mówi(cid:238) autentycznym g(cid:361)osem .................... 39 Jak budowa(cid:238) autentyczn(cid:158) mark(cid:162) firmow(cid:158)? ............................................. 40 Chcesz budowa(cid:238) autentyczn(cid:158) mark(cid:162) — mów prawd(cid:162)! ........................... 41 Jak komunikowa(cid:238) swoj(cid:158) mark(cid:162) firmow(cid:158) w sposób autentyczny? ........... 42 Kto mo(cid:342)e stworzy(cid:238) autentyczn(cid:158) komunikacj(cid:162) twojej marki firmowej? ... 43 Twój idealny klient ....................................................................................... 43 Dlaczego twoi idealni klienci wybieraj(cid:158) ciebie? ...................................... 44 Jak rozpozna(cid:238) swoich idealnych klientów? .............................................. 44 Jak sta(cid:238) si(cid:162) dla klientów „oczywistym wyborem”? ................................... 45 Jak dociera(cid:238) do swoich idealnych klientów? ........................................... 45 Jak okre(cid:309)la(cid:238) grupy swoich potencjalnych odbiorców? ............................ 46 Czym s(cid:158) persony w marketingu? .............................................................. 48 Persona czy prawdziwy klient? ................................................................. 49 Czy persony mog(cid:158) ci pomóc? ................................................................... 50 Postaw si(cid:162) w miejscu swojego klienta ..................................................... 53 Konkurencja i wspó(cid:361)praca ........................................................................... 54 Jak radzi(cid:238) sobie z konkurencj(cid:158)? ............................................................... 54 Jak znale(cid:340)(cid:238) swoj(cid:158) nisz(cid:162)? ........................................................................... 54 Jak da(cid:238) si(cid:162) pozna(cid:238) w(cid:361)a(cid:309)ciwym osobom? .................................................. 56 Na czym budowa(cid:238) swoj(cid:158) konkurencyjn(cid:158) przewag(cid:162)? .............................. 57 Kto jest, a kto nie jest twoj(cid:158) konkurencj(cid:158)? .............................................. 57 Jak szuka(cid:238) wspó(cid:361)pracy zamiast konkurencji? .............................................. 59 Na zielonym fotelu ...................................................................................... 62 4 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:361) 3. Jak budowanie marki na autentycznym przekazie mo(cid:342)e zmieni(cid:238) twoj(cid:158) firm(cid:162) i twoje (cid:342)ycie ................................67 W czym autentyczno(cid:309)(cid:238) pomaga mi na co dzie(cid:290)? ....................................... 68 Autentyczno(cid:309)(cid:238) pomaga nawi(cid:158)za(cid:238) inny rodzaj kontaktu z klientami .......69 Autentyczno(cid:309)(cid:238) pomaga budowa(cid:238) zaufanie ..............................................71 Jak budowanie marki na autentycznym przekazie mo(cid:342)e pomóc tobie i twojej firmie? ................................................................................ 72 Autentyczno(cid:309)(cid:238) wyró(cid:342)nia ciebie i twoje us(cid:361)ugi ..........................................72 Autentyczno(cid:309)(cid:238) pozwala ci zawsze by(cid:238) sob(cid:158) .............................................73 Autentyczno(cid:309)(cid:238) pozwala dociera(cid:238) do w(cid:361)a(cid:309)ciwych odbiorców ...................75 Autentyczno(cid:309)(cid:238) przybli(cid:342)a ci(cid:162) do klientów ..................................................75 Autentyczno(cid:309)(cid:238) zwi(cid:162)ksza twoj(cid:158) moc przyci(cid:158)gania ....................................76 Jak budowanie marki na autentycznym przekazie mo(cid:342)e pomóc twoim klientom? ....................................................................................... 78 Autentyczno(cid:309)(cid:238) u(cid:361)atwia wybór ...................................................................78 Cytryny, limonki i zapach podró(cid:342)y .............................................................. 80 Rozdzia(cid:361) 4. Jak pisa(cid:238) w sposób porywaj(cid:158)cy ............................................83 Pisz prosto i zwi(cid:162)(cid:340)le ..................................................................................... 84 Jak tworzy(cid:238) proste i zwi(cid:162)z(cid:361)e teksty? ..........................................................85 Pisz krótko i dynamicznie ..........................................................................86 Wyja(cid:309)niaj to, co niezrozumia(cid:361)e i trudne ...................................................86 Pisz tak, jak mówisz ...................................................................................87 Alternatywa dla pisania ............................................................................87 Pokazuj zamiast opisywa(cid:238) ........................................................................... 90 Wy(cid:309)wietlaj obrazki w g(cid:361)owie czytelnika ...................................................90 Dlaczego lepiej pokazywa(cid:238) ni(cid:342) opisywa(cid:238)? ...............................................91 Anga(cid:342)uj zmys(cid:361)y ............................................................................................ 92 Unikaj wy(cid:309)wiechtanych zwrotów ................................................................ 94 O tym, jak niektóre zdania wy(cid:361)(cid:158)czaj(cid:158) mózg .............................................96 Co si(cid:162) stanie, gdy zrezygnujesz z wy(cid:309)wiechtanych zwrotów? ..................96 Jak unika(cid:238) zu(cid:342)ytych zda(cid:290)? ........................................................................97 Nie wzbudzaj w(cid:158)tpliwo(cid:309)ci ........................................................................... 98 Nie kieruj uwagi tam, gdzie nie jest potrzebna .......................................98 Pokazuj korzy(cid:309)ci ......................................................................................... 100 U(cid:342)ywaj call to action ................................................................................. 103 Jak dzia(cid:361)a wezwanie do dzia(cid:361)ania? .........................................................104 Powiedz odbiorcy, co ma zrobi(cid:238) .............................................................104 Spis tre(cid:154)ci 5 Poleć książkęKup książkę Call to action na twojej stronie .............................................................. 105 Call to action na przycisku ..................................................................... 107 Call to action na blogu ........................................................................... 108 Call to action na Facebooku ................................................................... 109 Zrób to celnie, nienachalnie i czytelnie ................................................. 110 Uwa(cid:342)aj na niektóre call to action .......................................................... 111 Stosuj nag(cid:361)ówki i wyró(cid:342)nienia ...................................................................113 Nag(cid:361)ówki u(cid:361)atwiaj(cid:158) czytanie .................................................................. 113 Nag(cid:361)ówki u(cid:361)atwiaj(cid:158) pisanie .................................................................... 114 Jakie regu(cid:361)y rz(cid:158)dz(cid:158) nag(cid:361)ówkami? .......................................................... 114 Gdzie szuka(cid:238) inspiracji do tworzenia nag(cid:361)ówków? ................................ 116 Jak tworzy(cid:238) nag(cid:361)ówki, które dzia(cid:361)aj(cid:158)? .................................................... 118 Wyró(cid:342)niaj to, co chcesz podkre(cid:309)la(cid:238) ........................................................ 118 Uwa(cid:342)aj na nag(cid:361)ówki-fajerwerki .............................................................. 119 Jak tworzy(cid:238) nag(cid:361)ówki w duchu autentycznym? ..................................... 119 Pami(cid:162)taj o czytelniku .................................................................................121 Lekcja stylu .................................................................................................122 Rozdzia(cid:361) 5. Jak pisa(cid:238) w sposób autentyczny .........................................125 „O mnie” — najtrudniejsza strona, jak(cid:158) kiedykolwiek napisa(cid:361)am ............125 Jak pisa(cid:361)am o sobie, zanim odkry(cid:361)am, (cid:342)e mo(cid:342)na inaczej? .................... 126 Jak odkry(cid:361)am, (cid:342)e mo(cid:342)na inaczej? ........................................................... 127 Jak w ko(cid:290)cu to zrobi(cid:361)am? ....................................................................... 130 Moje pierwsze bio ................................................................................... 131 Co mi pomog(cid:361)o i co mo(cid:342)e pomóc tobie? ............................................... 132 Dalsze (cid:342)ycie mojego pierwszego bio ...................................................... 133 Drugi tekst „o mnie” ............................................................................... 133 Przyk(cid:361)ady innych tekstów o sobie napisanych w sposób autentyczny ..... 136 Kilka wskazówek, które pomog(cid:158) ci napisa(cid:238) tekst o sobie w sposób autentyczny .............................................................................................141 Pisz prawd(cid:162) ............................................................................................. 141 Pokazuj siebie w swojej najlepszej wersji .............................................. 142 S(cid:361)uchaj siebie .......................................................................................... 142 Wzbudzaj emocje .................................................................................... 143 Kilka pyta(cid:290), które pomog(cid:158) ci napisa(cid:238) tekst o sobie .............................. 143 Masz ju(cid:342) swoje odpowiedzi na pytania. I co teraz? ............................... 145 Ksi(cid:162)(cid:342)ycowe (cid:309)wiat(cid:361)o na szkle .......................................................................147 6 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:361) 6. Autentyczna promocja ........................................................151 Potrzebujesz promocji .............................................................................151 Promocja mo(cid:342)e by(cid:238) przyjemna ...............................................................152 Jak si(cid:162) promowa(cid:238) i pozosta(cid:238) sob(cid:158)? ........................................................152 Content marketing .................................................................................... 153 Marketing wychodz(cid:158)cy i marketing przychodz(cid:158)cy .................................154 Content marketing, czyli wytwarzanie warto(cid:309)ciowych tre(cid:309)ci .................155 Co mo(cid:342)e by(cid:238) twoim contentem? ............................................................155 Rób to, co lubisz ......................................................................................158 Twoja strona jako contentowe centrum dowodzenia ............................159 Promowanie tre(cid:309)ci jest tak samo wa(cid:342)ne jak ich wytwarzanie ...............160 Content marketing a pozycjonowanie ....................................................163 Media spo(cid:361)eczno(cid:309)ciowe w content marketingu ....................................... 163 Jak tworzy(cid:238) i rozpowszechnia(cid:238) swój content za pomoc(cid:158) Facebooka? ......163 Jak prowadzi(cid:238) profil na Facebooku w duchu autentycznym? ................164 Czym jest, a czym nie jest profil na Facebooku .....................................164 Publikuj regularnie, ale nie za cz(cid:162)sto .....................................................165 Pami(cid:162)taj, (cid:342)e nie wszyscy widz(cid:158) to, co publikujesz .................................166 Jak szuka(cid:238) pomys(cid:361)u na fanpejd(cid:342)? ...........................................................166 Jak prowadzi(cid:238) swój profil? ......................................................................168 Stwórz plan dzia(cid:361)a(cid:290) na Facebooku .........................................................168 Szybki przegl(cid:158)d innych mediów spo(cid:361)eczno(cid:309)ciowych ..............................170 Jak zacz(cid:158)(cid:238)? ...............................................................................................172 O czym warto pami(cid:162)ta(cid:238)? ........................................................................172 Storytelling ................................................................................................. 174 Na czym polega si(cid:361)a opowie(cid:309)ci? .............................................................174 Historia jako narz(cid:162)dzie marketingowe ...................................................175 Ró(cid:342)ne sposoby opowiadania historii ......................................................176 Storytelling a autentyczno(cid:309)(cid:238) ...................................................................176 Storytelling a content marketing ............................................................177 Jak korzysta(cid:238) z mo(cid:342)liwo(cid:309)ci storytellingu? ...............................................178 Jak takie opowie(cid:309)ci mog(cid:158) wygl(cid:158)da(cid:238) w praktyce? ..................................178 Jak tworzy(cid:238) w(cid:361)asne historie? ...................................................................179 Jak opisywa(cid:238) swoje historie? ..................................................................181 Wybieraj to, co najwa(cid:342)niejsze .................................................................181 Cz(cid:162)(cid:309)ci Wspólne i bardzo spójne ................................................................ 185 Spis tre(cid:154)ci 7 Poleć książkęKup książkę 8 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Autentyczno(cid:309)(cid:238) przyci(cid:158)ga. Wiem to na pewno. W ci(cid:158)gu ostatnich czte- rech lat do(cid:309)wiadczy(cid:361)am tej mocy na sobie. Obserwowa(cid:361)am j(cid:158) równie(cid:342) wielokrotnie w trakcie pracy z firmami tworzonymi z pasj(cid:158) i sercem. W czasie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji mia(cid:361)am ogromn(cid:158) przyjemno(cid:309)(cid:238) towarzyszy(cid:238) ma(cid:361)ym biznesom w budowaniu marki opartej na autentycznych podstawach, tworzeniu tekstów na strony internetowe oraz tekstu „o mnie” (zwanego równie(cid:342) bio), który cz(cid:162)sto stanowi(cid:361) punkt wyj(cid:309)cia do uwa(cid:342)niejszego przyjrzenia si(cid:162) sobie i swojej dzia(cid:361)alno(cid:309)ci. Pomaga(cid:361)am te(cid:342) w dzia(cid:361)aniach promocyjnych opartych na content mar- ketingu i storytellingu. Napisa(cid:361)am t(cid:162) ksi(cid:158)(cid:342)k(cid:162) po to, by propagowa(cid:238) ide(cid:162) budowania marki osobistej i firmowej na autentycznych podstawach — w zgodzie ze sob(cid:158) i swoimi warto(cid:309)ciami. W zgodzie z tym, kim jeste(cid:309) — co jest w tobie prawdziwe, (cid:342)ywe i warto(cid:309)ciowe. Budowanie na autentycznych podsta- wach sprawia, (cid:342)e twoja marka staje si(cid:162) unikalna i niemo(cid:342)liwa do pod- robienia. Dzi(cid:162)ki temu mo(cid:342)esz dociera(cid:238) do w(cid:361)a(cid:309)ciwych osób — twoich idealnych klientów. Ksi(cid:158)(cid:342)ka stanowi zbiór praktycznych wskazówek oraz inspiracji. Pisz(cid:158)c j(cid:158), korzysta(cid:361)am z wiedzy na temat marketingu i reklamy, któr(cid:158) zdobywa- (cid:361)am przez kilkana(cid:309)cie lat — od czasów studiów dziennikarskich o spe- cjalno(cid:309)ci PR i reklama — i któr(cid:158) nast(cid:162)pnie weryfikowa(cid:361)am w praktyce, pracuj(cid:158)c jako copywriterka w agencjach reklamowych i uczestnicz(cid:158)c 9 Poleć książkęKup książkę w kreowaniu kampanii oraz tekstów dla du(cid:342)ych mi(cid:162)dzynarodowych marek. Przy tworzeniu tej ksi(cid:158)(cid:342)ki korzysta(cid:361)am równie(cid:342) z do(cid:309)wiadczenia, które zdoby(cid:361)am, pomagaj(cid:158)c ma(cid:361)ym kobiecym biznesom skupionym wokó(cid:361) Lataj(cid:158)cej Szko(cid:361)y dla Kobiet, klientom, którzy zg(cid:361)aszali si(cid:162) do mnie na indywidualne konsultacje, oraz wspó(cid:361)pracuj(cid:158)c z ma(cid:361)ymi i (cid:309)rednimi firmami, które trafi(cid:361)y do mnie za po(cid:309)rednictwem mojej strony interne- towej i zapragn(cid:162)(cid:361)y dla siebie tekstów w duchu autentycznym. Poza praktycznymi radami ksi(cid:158)(cid:342)ka zawiera te(cid:342) mnóstwo przyk(cid:361)adów tekstów napisanych w sposób autentyczny oraz wypowiedzi prawdzi- wych osób, które prowadz(cid:158)c swoj(cid:158) dzia(cid:361)alno(cid:309)(cid:238), na co dzie(cid:290) korzystaj(cid:158) z opisanego tu podej(cid:309)cia. Znajdziesz w niej historie spotka(cid:290) z niezwy- k(cid:361)ymi osobami oraz opis moich w(cid:361)asnych zmaga(cid:290) z pisaniem tekstu o sobie i z budowaniem mojej marki. Mam nadziej(cid:162), (cid:342)e ksi(cid:158)(cid:342)ka stanie si(cid:162) dla ciebie przewodnikiem na twojej w(cid:361)asnej drodze do autentyczno(cid:309)ci w biznesie. Poradniki biznesowe bardzo cz(cid:162)sto przekazuj(cid:158) wiedz(cid:162) oraz zasady i spo- soby, których powinni(cid:309)my si(cid:162) trzyma(cid:238), ale bardzo rzadko wspieraj(cid:158) nas w podejmowaniu samodzielnych decyzji, pod(cid:158)(cid:342)aniu za g(cid:361)osem intuicji, wybieraniu spo(cid:309)ród ogromu mo(cid:342)liwo(cid:309)ci tego, co jest nasze, zgodne z nami, wspó(cid:361)graj(cid:158)ce. Chcia(cid:361)abym, aby w tym przypadku by(cid:361)o inaczej. Aby wszystko, co tutaj czytasz, wszystkie moje porady, zalecenia i pomys(cid:361)y, by(cid:361)o przez ciebie filtrowane. Namawiam ci(cid:162) do zadawania sobie pyta(cid:290) tak cz(cid:162)sto, jak to mo(cid:342)liwe. Pytaj siebie: czy to jest moje, czy to moja droga, czy takie podej(cid:309)cie do mnie przemawia, czy naprawd(cid:162) chc(cid:162) to zrobi(cid:238)? Sprawdzaj te(cid:342), co u ciebie — jak czujesz si(cid:162) z tym, co czytasz, jakie emocje i odczu- cia budz(cid:158) si(cid:162) w tobie. Mo(cid:342)esz przeczyta(cid:238) t(cid:162) ksi(cid:158)(cid:342)k(cid:162) w ca(cid:361)o(cid:309)ci albo na wyrywki — to ty decy- dujesz, co z niej we(cid:340)miesz dla siebie. Je(cid:309)li jednak si(cid:162)gasz po ni(cid:158) dlatego, (cid:342)e oczekujesz, (cid:342)e co(cid:309) si(cid:162) zmieni, to gor(cid:158)co namawiam ci(cid:162) do wykony- wania (cid:238)wicze(cid:290), odpowiadania na pytania oraz samodzielnej pracy z ksi(cid:158)(cid:342)k(cid:158). A wi(cid:162)c zamiast czyta(cid:238) i kiwa(cid:238) g(cid:361)ow(cid:158), zacznij dzia(cid:361)a(cid:238). Bo w dzia(cid:361)aniu kryje si(cid:162) moc. 10 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Za(cid:361)ó(cid:342) specjalny zeszyt albo folder w komputerze i odpowiadaj na pyta- nia, rób (cid:238)wiczenia. Podkre(cid:309)laj w ksi(cid:158)(cid:342)ce to, co jest dla ciebie istotne, i polemizuj z tym, z czym si(cid:162) nie zgadzasz (cho(cid:238)by na marginesach — zobaczysz, jakie to mo(cid:342)e by(cid:238) wyzwalaj(cid:158)ce, szczególnie je(cid:309)li pani biblio- tekarka z podstawówki w twojej g(cid:361)owie nadal zakazuje ci pisania po ksi(cid:158)(cid:342)kach). Nadu(cid:342)ywaj (cid:342)ó(cid:361)tego lub ró(cid:342)owego markera, kolorowych cienkopisów albo czegokolwiek, co masz akurat pod r(cid:162)k(cid:158). Rysuj mapki pami(cid:162)ci, minikomiksy z twoimi dialogami wewn(cid:162)trznymi, notuj pomy- s(cid:361)y, które przychodz(cid:158) ci do g(cid:361)owy w trakcie lektury, w formie rysunków, hase(cid:361) albo tabelek — tak jak lubisz. A je(cid:309)li wolisz mówi(cid:238) ni(cid:342) pisa(cid:238), nagrywaj swoje wypowiedzi na dyktafon w komputerze lub telefonie albo popro(cid:309) znajom(cid:158) osob(cid:162), by przeprowa- dzi(cid:361)a z tob(cid:158) wywiad, zadaj(cid:158)c ci pytania z (cid:238)wicze(cid:290). Ksi(cid:158)(cid:342)ka, któr(cid:158) trzymasz w r(cid:162)ce, nie jest (cid:342)adn(cid:158) ksi(cid:162)g(cid:158) objawion(cid:158). To nie jest tekst, który nale(cid:342)y czyta(cid:238) z namaszczeniem, a potem z takim samym namaszczeniem od(cid:361)o(cid:342)y(cid:238) na pó(cid:361)k(cid:162). W moim zamy(cid:309)le to troch(cid:162) poradnik, a troch(cid:162) nieporadnik, troch(cid:162) przewodnik, a troch(cid:162) zbiór narz(cid:162)dzi do samodzielnego wykorzystania. Czym stanie si(cid:162) dla ciebie, dowiesz si(cid:162), je(cid:309)li podejmiesz dzia(cid:361)anie. Je(cid:309)li masz ochot(cid:162), podziel si(cid:162) ze mn(cid:158) swoimi przemy(cid:309)leniami, rysunkami, mapkami pami(cid:162)ci albo komentarzami na marginesie — prze(cid:309)lij ich zdj(cid:162)cia i skany na adres: notatki@autentycznycopywriting.pl. Wst(cid:193)p 11 Poleć książkęKup książkę 12 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Budowanie swojej marki na autentycznym przekazie, pokazywanie siebie w tym, co robisz, jest jedn(cid:158) z dróg, by szybciej i skuteczniej dotrze(cid:238) do swoich idealnych klientów. Wiem, (cid:342)e gdzie(cid:309) tam s(cid:158) ludzie, którzy czekaj(cid:158) w(cid:361)a(cid:309)nie na to, co oferujesz. I wiem, (cid:342)e istniej(cid:158) sposoby, by do nich dotrze(cid:238). Dzi(cid:162)ki autentycznemu pokazywaniu siebie twoja firma zyska ludzki wymiar. A poniewa(cid:342) jeste(cid:309) jednostk(cid:158) niepowtarzaln(cid:158), zdob(cid:162)dziesz te(cid:342) wa(cid:342)n(cid:158) przewag(cid:162). Twoje us(cid:361)ugi b(cid:162)d(cid:158) si(cid:162) wyró(cid:342)nia(cid:361)y na rynku i trudno ci(cid:162) b(cid:162)dzie pomyli(cid:238) z kim(cid:309) innym. Autentyczno(cid:154)(cid:151) jako trend kulturowy Autentyczno(cid:309)(cid:238), szczególnie w kontek(cid:309)cie dzia(cid:361)alno(cid:309)ci biznesowej, mo(cid:342)e by(cid:238) postrzegana jako pewien trend. W ostatnich latach du(cid:342)e marki korzystaj(cid:158) z niego, by wydawa(cid:238) si(cid:162) bardziej ludzkie i skuteczniej docie- ra(cid:238) do klientów. Du(cid:342)a marka, która stosuje mniej reklamow(cid:158), a bardziej emocjonaln(cid:158) komunikacj(cid:162), równie(cid:342) mo(cid:342)e wzbudzi(cid:238) moj(cid:158) sympati(cid:162). Ale ze znacznie wi(cid:162)ksz(cid:158) rado(cid:309)ci(cid:158) witam osoby i firmy, które mówi(cid:158) do mnie ludzkim, a do tego swoim w(cid:361)asnym g(cid:361)osem. Takie, u których wyczuwam (cid:361)(cid:158)czno(cid:309)(cid:238) pomi(cid:162)dzy tym, co wewn(cid:158)trz, a tym, co na zewn(cid:158)trz. 13 Poleć książkęKup książkę Chcia(cid:361)abym jednak, (cid:342)eby po lekturze tej ksi(cid:158)(cid:342)ki koncepcja autentycz- no(cid:309)ci w budowaniu w(cid:361)asnej marki (osobistej i firmowej) sta(cid:361)a si(cid:162) dla ciebie czym(cid:309) wi(cid:162)cej ni(cid:342) zapowiedzi(cid:158) przelotnej mody albo nieco d(cid:361)u(cid:342)- szego trendu. Aby dzia(cid:361)a(cid:361)a na ciebie wyzwalaj(cid:158)co — tak jak zadzia(cid:361)a(cid:361)a na mnie i na wiele innych osób i firm, z którymi mia(cid:361)am przyjemno(cid:309)(cid:238) pracowa(cid:238). Bo na najbardziej podstawowym poziomie autentyczno(cid:309)(cid:238) w biznesie to po prostu bycie sob(cid:158) i bycie w zgodzie ze sob(cid:158) we wszystkim, co si(cid:162) robi. W moim odczuciu budowanie marki na autentycznym przekazie wpisuje si(cid:162) w szerszy kontekst kulturowy oraz w zmiany zachodz(cid:158)ce wokó(cid:361) nas. Mo(cid:342)emy ich nie analizowa(cid:238), ale cz(cid:162)sto intuicyjnie je wyczuwamy albo zdajemy sobie spraw(cid:162), (cid:342)e jeste(cid:309)my ich cz(cid:162)(cid:309)ci(cid:158). Chocia(cid:342) idziemy w(cid:361)asn(cid:158) drog(cid:158), nie (cid:342)yjemy w pró(cid:342)ni. Ró(cid:342)ne pr(cid:158)dy my(cid:309)lowe oraz kulturowe i spo- (cid:361)eczne trendy wywieraj(cid:158) na nas wp(cid:361)yw. Nasze wybory i pragnienia w jakim(cid:309) stopniu splataj(cid:158) si(cid:162) z tym, co si(cid:162) dzieje wokó(cid:361) nas, co nas inspi- ruje, przyci(cid:158)ga albo po prostu otacza. Trendami, które w jakim(cid:309) stopniu wspó(cid:361)graj(cid:158) z autentyczno(cid:309)ci(cid:158), s(cid:158): Trendy zwi(cid:158)zane ze spowolnieniem (cid:342)ycia: (cid:120) slow life, (cid:120) minimalizm, (cid:120) prostota (upraszczanie (cid:342)ycia). Trendy zwi(cid:158)zane ze zmian(cid:158) podej(cid:309)cia do gospodarki: (cid:120) zrównowa(cid:342)ony rozwój i ekologia, (cid:120) ekonomia wspó(cid:361)pracy, (cid:120) ruch no logo (alterglobalizm). Trendy zwi(cid:158)zane z rozwojem osobistym: (cid:120) coaching, (cid:120) samorozwój, 14 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę (cid:120) NVC (Nonviolent Communication, czyli komunikacja na poziomie potrzeb — bez u(cid:342)ycia przemocy), (cid:120) work-life balance (czyli utrzymywanie harmonii mi(cid:162)dzy prac(cid:158) a (cid:342)yciem). A tak(cid:342)e trendy zwi(cid:158)zane z prac(cid:158) i rozwojem biznesowym: (cid:120) antykariera, (cid:120) marketing 3.0 (marketing warto(cid:309)ci), (cid:120) klasa kreatywna, (cid:120) innerpreneurs (przedsi(cid:162)biorcy, którzy przez swoj(cid:158) dzia(cid:361)alno(cid:309)(cid:238) chc(cid:158) zarabia(cid:238) na (cid:342)ycie, jednocze(cid:309)nie przyczyniaj(cid:158)c si(cid:162) do rozwoju siebie i (cid:309)wiata), (cid:120) empatia i wspó(cid:361)praca w biznesie zwi(cid:158)zana szczególnie z kr(cid:162)gami i sieciami kobiecych biznesów. Moment, gdy zrozumia(cid:361)am, (cid:342)e mog(cid:162) pisa(cid:238) tak, jak lubi(cid:162), i (cid:342)e b(cid:162)dzie to dobry (a mo(cid:342)e najlepszy) sposób na promowanie mojego biznesu, by(cid:361) jednym z najbardziej prze(cid:361)omowych w moim zawodowym (cid:342)yciu. Santi, Love by Santi www.lovebysanti.pl Autentyczno(cid:154)(cid:151) mo(cid:114)e si(cid:193) sta(cid:151) nowym j(cid:193)zykiem biznesu Kiedy to pisz(cid:162), moja r(cid:162)ka lekko dr(cid:342)y, bo postrzegam tak(cid:158) sytuacj(cid:162) zarówno jako szans(cid:162), jak i jako pewne zagro(cid:342)enie. Je(cid:309)li jednak podej- dziesz do tej idei w sposób nieco g(cid:361)(cid:162)bszy — jako do sposobu na bycie w kontakcie ze sob(cid:158) i manifestowanie tego w swojej codziennej dzia- (cid:361)alno(cid:309)ci — wtedy nawet przej(cid:309)ciowa moda na autentyczno(cid:309)(cid:238) nie b(cid:162)dzie ci straszna. Nawet je(cid:309)li wszystkie marki na (cid:309)wiecie b(cid:162)d(cid:158) mówi(cid:361)y o sobie, Autentyczno(cid:154)(cid:151) w biznesie 15 Poleć książkęKup książkę (cid:342)e s(cid:158) autentyczne, to twoja marka wci(cid:158)(cid:342) b(cid:162)dzie si(cid:162) wyró(cid:342)nia(cid:238), dzi(cid:162)ki po(cid:361)(cid:158)czeniu tego, co robisz, z tym, co jest w tobie. Bo nie ma na (cid:309)wiecie drugiej takiej samej osoby jak ty. Tylko ty mo(cid:342)esz by(cid:238) „najtwojsz(cid:158)” wer- sj(cid:158) siebie. Kiedy(cid:309) musieli(cid:309)my si(cid:162) kreowa(cid:238), teraz, (cid:342)eby pokaza(cid:238) siebie, musimy si(cid:162) pozna(cid:238). Dlatego kiedy jeste(cid:309) sob(cid:158) w tym, co robisz, nie musisz si(cid:162) martwi(cid:238), czy nadal jeste(cid:309) trendy, czy ju(cid:342) passé. Autentyczno(cid:309)(cid:238) to pewna filozofia tworzenia i prowadzenia w(cid:361)asnego biznesu, która jest mi bliska. To równie(cid:342) dojrza(cid:361)e bycie sob(cid:158). Dorota Kostowska, ekspertka od webinariów, facylitatorka graficzna www.dorotakostowska.pl Dlaczego warto budowa(cid:151) swoj(cid:194) mark(cid:193) w sposób autentyczny? Aby przekaz, który kierujemy do (cid:309)wiata, by(cid:361) prawdziwy, czytelny, przy- ci(cid:158)gaj(cid:158)cy i nasz. Aby si(cid:162) wyró(cid:342)ni(cid:238) na tle bardzo podobnych stron i tek- stów, które niczego nie mówi(cid:158) o osobie oferuj(cid:158)cej us(cid:361)ugi. Aby nie chowa(cid:238) si(cid:162) za d(cid:361)ug(cid:158) list(cid:158) dyplomów i uprawnie(cid:290). Aby nasz przekaz by(cid:361) bezpo(cid:309)redni i jasny, a nie rozmyty. Autentyczno(cid:309)(cid:238) w marketingu pomaga dociera(cid:238) bezpo(cid:309)rednio do osób, które nas interesuj(cid:158) i które my mo(cid:342)emy zainteresowa(cid:238). Nie do wszyst- kich! To podstawowa zasada i jednocze(cid:309)nie bolesne odkrycie. Tacy, jacy jeste(cid:309)my, nie jeste(cid:309)my dla wszystkich. To taki sposób budowania swoich komunikatów, który pokazuje czytel- nikowi i odbiorcy, kim jest osoba, której teksty ma przed sob(cid:158), jaka jest jej historia, co j(cid:158) sk(cid:361)oni(cid:361)o, by robi(cid:238) to, co robi, i po co to robi. 16 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Autentyczne komunikaty mo(cid:342)na realizowa(cid:238) na swojej stronie interneto- wej (w dziale „o mnie” i w ka(cid:342)dej innej cz(cid:162)(cid:309)ci), na blogu, w e-mailach do klientów, na Facebooku, na ulotce, w newsletterze. W ka(cid:342)dym tek(cid:309)cie skierowanym do potencjalnych klientów. Autentyczno(cid:309)(cid:238) w codziennym (cid:342)yciu oszcz(cid:162)dza mi czas — nie trac(cid:162) go na budowanie wizerunku kogo(cid:309), kim nie jestem. Dorota Raczy(cid:290)ska, Dorota Patrzy www.dorotapatrzy.pl Kto to jest idealny klient? To kto(cid:309), kto potrzebuje twoich us(cid:361)ug albo produktów i chce je kupo- wa(cid:238) w(cid:361)a(cid:309)nie od ciebie — bo twoje podej(cid:309)cie do tego, co robisz, jest mu bliskie, bo chce ci(cid:162) wspiera(cid:238), bo czuje, (cid:342)e najlepiej odpowiadasz jego potrzebom, bo w jaki(cid:309) tajemniczy sposób go przyci(cid:158)gasz, bo tak (cza- sem wszystkie poprzednie argumenty zawieraj(cid:158) si(cid:162) w tej prostej pew- no(cid:309)ci, a nierzadko kryje si(cid:162) za tym intuicja). Twój idealny klient to kto(cid:309), dla kogo jeste(cid:309) „oczywistym wyborem”. Dla- tego kiedy zetknie si(cid:162) z twoim autentycznym komunikatem, a potem z ciekawo(cid:309)ci(cid:158) zajrzy na twoj(cid:158) stron(cid:162) i poczuje, (cid:342)e chce pracowa(cid:238) w(cid:361)a(cid:309)nie z tob(cid:158), nie b(cid:162)dzie ju(cid:342) szuka(cid:361) innych osób, które wykonuj(cid:158) podobne us(cid:361)ugi, tylko zg(cid:361)osi si(cid:162) do ciebie. Autentyczny copywriting wydaje mi si(cid:162) tak potrzebny, (cid:342)e a(cid:342) si(cid:162) dziwi(cid:162), (cid:342)e dopiero teraz zosta(cid:361) nazwany. Marzena Tajchman, Cz(cid:162)(cid:309)ci Wspólne www.czesciwspolne.pl Autentyczno(cid:154)(cid:151) w biznesie 17 Poleć książkęKup książkę Dlaczego ta ksi(cid:194)(cid:114)ka nie jest dla wszystkich? Poradnik, który trzymasz w r(cid:162)ku, nie zosta(cid:361) stworzony z my(cid:309)l(cid:158) „o wszyst- kich”. Nie jest to jeden z poradników w hurraoptymistycznym amery- ka(cid:290)skim stylu, który obiecuje, (cid:342)e w pi(cid:162)(cid:238) godzin nauczysz si(cid:162) budowa(cid:238) swoj(cid:158) autentyczn(cid:158) mark(cid:162) i pisa(cid:238) prawdziwe, a przy tym porywaj(cid:158)ce teksty. Nie obiecuj(cid:162), (cid:342)e pisanie jest dla ka(cid:342)dego i ka(cid:342)dy potrafi to robi(cid:238) bez wysi(cid:361)ku, wystarczy tylko wprowadzi(cid:238) w (cid:342)ycie dziesi(cid:162)(cid:238) supertajnych trików. Chc(cid:162) podzieli(cid:238) si(cid:162) z tob(cid:158) tym, czego nauczy(cid:361)am si(cid:162) o budowaniu swojej marki na autentycznym przekazie, tworz(cid:158)c moj(cid:158) w(cid:361)asn(cid:158) mark(cid:162), dora- dzaj(cid:158)c moim klientom i pomagaj(cid:158)c im w pisaniu tekstów, prowadz(cid:158)c warsztaty, wynajduj(cid:158)c odpowiednie teksty w sieci i obserwuj(cid:158)c, jak autentyczno(cid:309)(cid:238) w sposobie pokazywania siebie w biznesie rozpowszech- nia si(cid:162) na polskim gruncie. Nie ma ksi(cid:158)(cid:342)ek na wszystko i nie ma ksi(cid:158)(cid:342)ek dla wszystkich. Ksi(cid:158)(cid:342)ek, które rozwi(cid:158)(cid:342)(cid:158) wszystkie problemy, odpowiedz(cid:158) na wszystkie pytania i b(cid:162)d(cid:158) tak samo pomocne dla wszystkich czytaj(cid:158)cych. To te(cid:342) nie jest taka ksi(cid:158)(cid:342)ka. To, co zrobisz z zawartymi w niej wskazówkami, zale(cid:342)y wy(cid:361)(cid:158)cznie od ciebie, od twojej gotowo(cid:309)ci do podj(cid:162)cia dzia(cid:361)ania i od twoich potrzeb. Mo(cid:342)esz wzi(cid:158)(cid:238) dla siebie kilka pomys(cid:361)ów i wskazówek, a mo(cid:342)esz tylko jedn(cid:158) my(cid:309)l, jedn(cid:158) sugesti(cid:162) czy jeden przyk(cid:361)ad. A mo(cid:342)esz te(cid:342) wszystko odrzuci(cid:238) i szuka(cid:238) w(cid:361)asnej drogi. Je(cid:309)li zaczniesz to robi(cid:238) z mojej inspi- racji, to b(cid:162)dzie ju(cid:342) bardzo du(cid:342)o. 18 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Dla kogo jest ta ksi(cid:194)(cid:114)ka? Budowanie swojej marki na autentycznym przekazie mo(cid:342)e ci pomóc wyrazi(cid:238) siebie w pisanych przez ciebie tekstach i w tym, co robisz. Jest to szczególnie wa(cid:342)ne, gdy pracujesz „sob(cid:158)”, na przyk(cid:361)ad jako coach, doradca, terapeutka, specjalista od (cid:342)ywienia, przewodnik wycieczek, opiekunka dzieci lub osób starszych, masa(cid:342)ysta, kosmetyczka, szkolenio- wiec, trenerka, nauczyciel jogi, tai-chi, ta(cid:290)ca, j(cid:162)zyków obcych. Klienci maj(cid:158) z tob(cid:158) bezpo(cid:309)redni kontakt i wybieraj(cid:158) ci(cid:162) nie tylko ze wzgl(cid:162)du na twoje do(cid:309)wiadczenie i umiej(cid:162)tno(cid:309)ci, ale te(cid:342) dlatego, (cid:342)e jeste(cid:309) osob(cid:158), z któr(cid:158) chc(cid:158) pracowa(cid:238). A je(cid:309)li przy tym wszystkim praca, któr(cid:158) wykonujesz, jest równie(cid:342) twoj(cid:158) pasj(cid:158), czym(cid:309), co uwielbiasz robi(cid:238) i co wyp(cid:361)ywa z g(cid:361)(cid:162)bi ciebie, marka zbu- dowana na twoim autentycznym przekazie mo(cid:342)e ci pomóc to wyrazi(cid:238). Niezale(cid:342)nie od tego, czy masz ma(cid:361)(cid:158) firm(cid:162), pracujesz jako freelancer (wolny strzelec), czy te(cid:342) nadal pracujesz na etacie, a po godzinach roz- wijasz swoj(cid:158) pasj(cid:162), któr(cid:158) chcesz kiedy(cid:309) zamieni(cid:238) w prac(cid:162) na w(cid:361)asn(cid:158) r(cid:162)k(cid:162) — autentyczno(cid:309)(cid:238) w wyra(cid:342)aniu siebie w tym, co robisz, mo(cid:342)e ci pomóc w dotarciu do twoich idealnych klientów. Kiedy(cid:309) zatrudnia(cid:361)am copywriterów do tekstów, teraz sama je pisz(cid:162) i sprawia mi to ogromn(cid:158) przyjemno(cid:309)(cid:238). Justyna Wi(cid:309)niewska, lemon lime www.lemonandlime.pl Autentyczno(cid:154)(cid:151) w biznesie 19 Poleć książkęKup książkę W czym mo(cid:114)e ci pomóc ten poradnik? Dopiero zaczynasz i czujesz, (cid:114)e to co(cid:154) dla ciebie Przede wszystkim ta ksi(cid:158)(cid:342)ka mo(cid:342)e by(cid:238) dla ciebie pomocna, je(cid:309)li zaczy- nasz robi(cid:238) to, co kochasz. Poradnik mo(cid:342)e zainspirowa(cid:238) ci(cid:162) do budo- wania swojej marki na autentycznych podstawach, do pokazywania siebie w tekstach i w tym, co robisz. Ksi(cid:158)(cid:342)ka mo(cid:342)e ci(cid:162) przekona(cid:238), (cid:342)e warto to robi(cid:238), albo wzmocni(cid:238) twoje przeczucia. (cid:237)wiczenia, które proponuj(cid:162), mog(cid:158) ci pomóc w przyjrzeniu si(cid:162) sobie, stworzeniu tekstu o sobie oraz innych przekazów, które b(cid:162)d(cid:158) z tob(cid:158) spójne. Masz ju(cid:114) firm(cid:193), stron(cid:193), blog, ale chcesz co(cid:154) zmieni(cid:151) Je(cid:309)li ju(cid:342) masz swoj(cid:158) firm(cid:162) i swoj(cid:158) stron(cid:162) internetow(cid:158), ale teksty i prze- kazy, które kierujesz do (cid:309)wiata, nie do ko(cid:290)ca ci(cid:162) zadowalaj(cid:158) i nie wiesz dlaczego, albo te(cid:342) zastanawiasz si(cid:162), co jeszcze mo(cid:342)esz poprawi(cid:238) lub zrobi(cid:238) inaczej — ta ksi(cid:158)(cid:342)ka mo(cid:342)e by(cid:238) dla ciebie inspiracj(cid:158) do zmiany. I przewodnikiem po tym, jak j(cid:158) wprowadzi(cid:238) w (cid:342)ycie. Je(cid:309)li masz w(cid:361)asny blog, ale nie masz na nim tekstu o sobie albo nie odnajdujesz w tym tek(cid:309)cie siebie, mam nadziej(cid:162), (cid:342)e ksi(cid:158)(cid:342)ka zainspiruje ci(cid:162) do napisania (cid:342)ywego i autentycznego tekstu o sobie i budowania swojej marki na autentycznych podstawach. Twoi czytelnicy chc(cid:158) ci(cid:162) pozna(cid:238), chc(cid:158) wiedzie(cid:238), kim jeste(cid:309) i dlaczego robisz to, co robisz. A co, je(cid:154)li nie lubisz pisa(cid:151)? Je(cid:309)li na sam(cid:158) my(cid:309)l o tym, (cid:342)e masz usi(cid:158)(cid:309)(cid:238) i napisa(cid:238) teksty, które poka(cid:342)(cid:158) ci(cid:162) w tym, co robisz, dostajesz md(cid:361)o(cid:309)ci, mam dla ciebie dobr(cid:158) wiado- mo(cid:309)(cid:238). Wcale nie musisz pisa(cid:238) takich tekstów samodzielnie. Na pocz(cid:158)tek mo(cid:342)esz potraktowa(cid:238) t(cid:162) ksi(cid:158)(cid:342)k(cid:162) jako inspiracj(cid:162) albo prze- wodnik po autentycznym budowaniu swojej marki. A je(cid:309)li po lekturze stwierdzisz, (cid:342)e chcesz, aby twoje teksty na stronie w wi(cid:162)kszym stopniu 20 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę pokazywa(cid:361)y ciebie, poszukaj kogo(cid:309), kto ci w tym pomo(cid:342)e. Znajd(cid:340) osob(cid:162), która pisze teksty na zlecenie, i wyt(cid:361)umacz jej, czego oczekujesz. Polecam ci wykonywanie (cid:238)wicze(cid:290), które s(cid:158) w tej ksi(cid:158)(cid:342)ce. Dzi(cid:162)ki temu b(cid:162)dziesz mie(cid:238) prawdziwy materia(cid:361) na swój temat, z którego to materia(cid:361)u b(cid:162)dzie mo(cid:342)na skorzysta(cid:238) przy pisaniu tekstów. To bardzo wa(cid:342)ne, bo autentyczna marka bazuje na tym, co jest w tobie, oraz na prawdziwych historiach zwi(cid:158)zanych z tob(cid:158) i twoj(cid:158) dzia(cid:361)alno(cid:309)ci(cid:158). Jej tworzenie nie polega natomiast na sztucznym kreowaniu osobowo(cid:309)ci i (cid:342)yciorysu. A je(cid:154)li nie kochasz swojej pracy? Je(cid:309)li twoja praca nie daje ci satysfakcji, je(cid:309)li nie jest twoj(cid:158) pasj(cid:158) ani tym, co kochasz robi(cid:238), a jedynie sposobem na (cid:342)ycie — moja ksi(cid:158)(cid:342)ka nie sprawi, (cid:342)e jutro rano obudzisz si(cid:162) i powiesz: „Ju(cid:342) wiem!”. Ale by(cid:238) mo(cid:342)e stanie si(cid:162) impulsem do poszukiwania swojej drogi, przygl(cid:158)dania si(cid:162) temu, co daje ci rado(cid:309)(cid:238), próbowania nowych rzeczy i wychodzenia poza w(cid:361)asn(cid:158) stref(cid:162) komfortu, kierowania si(cid:162) w(cid:361)asn(cid:158) intuicj(cid:158). To, co zrobisz z tymi przemy(cid:309)leniami, b(cid:162)dzie ju(cid:342) zale(cid:342)a(cid:361)o wy(cid:361)(cid:158)cznie od ciebie. Je(cid:154)li ten temat jest ci bliski zawodowo Je(cid:309)li jeste(cid:309) copywriterk(cid:158) lub copywriterem albo te(cid:342) my(cid:309)lisz, by pisanie uczyni(cid:238) swoim sposobem na (cid:342)ycie, zajmujesz si(cid:162) strategi(cid:158) budowania marki, mark(cid:158) osobist(cid:158) albo doradztwem marketingowym, ta ksi(cid:158)(cid:342)ka mo(cid:342)e by(cid:238) inspiracj(cid:158) albo pocz(cid:158)tkiem twojej w(cid:361)asnej drogi. Mo(cid:342)e przy- bli(cid:342)y(cid:238) ci moje podej(cid:309)cie do budowania swojej marki na autentycznym przekazie i pisania w sposób autentyczny oraz podsun(cid:158)(cid:238) kilka pomy- s(cid:361)ów, które wykorzystasz w pracy z klientami (pytania, (cid:238)wiczenia, przy- k(cid:361)ady). Mo(cid:342)e te(cid:342) pomóc w stworzeniu twojego w(cid:361)asnego bio (tekstu o tobie) oraz zainspirowa(cid:238) ci(cid:162) do tworzenia przekazów w duchu auten- tycznym. Autentyczno(cid:154)(cid:151) w biznesie 21 Poleć książkęKup książkę Dlaczego autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga? Jako klientka chcia(cid:361)abym wiedzie(cid:238), z kim mam do czynienia, kim jest osoba, z której us(cid:361)ug chc(cid:162) skorzysta(cid:238), czy nadajemy na podobnych falach. Bo przecie(cid:342) „kupuj(cid:158)c” dan(cid:158) us(cid:361)ug(cid:162) czy produkt, po cz(cid:162)(cid:309)ci „kupuj(cid:162)” te(cid:342) osob(cid:162), która za t(cid:158) us(cid:361)ug(cid:158) stoi. Czytaj(cid:158)c autentyczne przekazy, czuj(cid:162) si(cid:162) zaproszona i dopuszczona do czyjego(cid:309) (cid:309)wiata. To uczucie bardzo mi si(cid:162) podoba. Jako copywriterka jestem ju(cid:342) zm(cid:162)czona pisaniem tekstów wyg(cid:361)adzonych, które pasuj(cid:158) do wszystkich osób zajmuj(cid:158)cych si(cid:162) dan(cid:158) bran(cid:342)(cid:158), wygl(cid:158)- daj(cid:158) jak odrysowane od jednego szablonu i cho(cid:238) poprawne stylistycz- nie i gramatycznie — nie maj(cid:158) w sobie (cid:342)ycia: brakuje im indywidual- nego rysu, charakteru. Podczas konsultacji i warsztatów, które prowadz(cid:162), bardzo mocno odczu- wam si(cid:361)(cid:162) autentycznego pisania. Osoby, które stykaj(cid:158) si(cid:162) z takim pisa- niem, mówi(cid:158), (cid:342)e cz(cid:162)sto po raz pierwszy postawi(cid:361)y sobie pytania doty- cz(cid:158)ce ich wizji, misji oraz tego, dlaczego robi(cid:158) to, co robi(cid:158), i jaka by(cid:361)a droga, któr(cid:158) przesz(cid:361)y. Odpowiedzi pomagaj(cid:158) dostrzec ich w(cid:361)asn(cid:158) histo- ri(cid:162), ale te(cid:342) dokona(cid:238) pewnych odkry(cid:238), zbli(cid:342)y(cid:238) si(cid:162) do siebie. Towarzy- szenie moim klientom w odkrywaniu si(cid:361)y autentyczno(cid:309)ci w budowaniu swojej marki i wyra(cid:342)aniu w ten sposób swoich warto(cid:309)ci, motywacji, misji i historii to bardzo mocne doznanie, które dodaje mi energii i spra- wia ogromn(cid:158) frajd(cid:162). Autentyczne komunikaty to takie pisane od serca, prawdziwe, szczere, pod którymi wyczuwa si(cid:162) cz(cid:361)owieka. Gabriela Kuca, Kobieca Si(cid:361)a www.kobiecasila.pl 22 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę Mentor przy kawie Angelika jest amatork(cid:158) kawy i rozmów. Dlatego swój blog o samo- rozwoju i zmianie nazwa(cid:361)a Angelika Cafe. Autorka na co dzie(cid:290) mieszka w Warszawie i pracuje w du(cid:342)ej korporacji. Oprócz bloga prowadzi te(cid:342) warsztaty. Jest równie(cid:342) mentorem dla firm, osób pry- watnych i fundacji. Gdy okaza(cid:361)o si(cid:162), (cid:342)e mamy mo(cid:342)liwo(cid:309)(cid:238) spotkania na (cid:342)ywo w Krakowie, pierwszym wyborem by(cid:361) ogródek Mleczarni. Jednak czerwcowa ulewa, która rano przesz(cid:361)a nad miastem, pokrzy(cid:342)owa(cid:361)a nam szyki. Jest popo(cid:361)udnie. Lekko si(cid:158)pi. Brama ogródka zosta(cid:361)a zamkni(cid:162)ta na dwie k(cid:361)ódki. Stoj(cid:158)c przy niej, widz(cid:162) zbli(cid:342)aj(cid:158)c(cid:158) si(cid:162) posta(cid:238) drobnej blondynki w okularach, w ró(cid:342)owym sweterku, z parasolem i pogod- nym u(cid:309)miechem na twarzy. Szybko przebiegam w my(cid:309)lach „miejsca kawowe” w pobli(cid:342)u. Plac Nowy. Kolory albo Les Couleurs — paryski Montmartre na kra- kowskim Kazimierzu. (cid:308)ciany kawiarni oblepione plakatami z przed- stawie(cid:290), koncertów i musicali. Wszystkie kolorowe i po francusku. Nazwa zobowi(cid:158)zuje. Siedzimy w ostatniej sali pod szklanym sufitem. Jest tu przyjemnie ciep(cid:361)o, jasno i nie tak g(cid:361)o(cid:309)no jak przy barze. Gdy po 17 opu(cid:309)cimy nasz(cid:158) zaciszn(cid:158) salk(cid:162) i skierujemy si(cid:162) do wyj(cid:309)cia, w g(cid:361)ównej sali b(cid:162)dzie pe(cid:361)no i gwarno — zupe(cid:361)nie jak we francuskiej kawiarni. Angelika robi rzeczy niezwyk(cid:361)e, i do tego w hurtowych ilo(cid:309)ciach. Jest pe(cid:361)noetatow(cid:158) pracowniczk(cid:158) korporacji, (cid:342)on(cid:158) i mam(cid:158) dwójki dzieci w wieku przedszkolnym. Wydaje si(cid:162) przy tym mistrzyni(cid:158) organizacji. Posty na blogu umieszcza regularnie w ka(cid:342)dy czwartek. Raz na mie- si(cid:158)c wysy(cid:361)a newsletter z inspiracjami oraz informacjami, gdzie akurat prowadzi warsztaty. Autentyczno(cid:154)(cid:151) w biznesie 23 Poleć książkęKup książkę Patrz(cid:162) na ni(cid:158) z podziwem znad fili(cid:342)anki mojego latte i pytam, jak to robi i w jaki sposób zachowuje przy tym tyle energii i entuzjazmu. Angelika z naturalno(cid:309)ci(cid:158) i szczero(cid:309)ci(cid:158), która wbija mnie w kawiar- niane krzes(cid:361)o, mówi, (cid:342)e jej doba te(cid:342) ma 24 godziny, wi(cid:162)c musi wybiera(cid:238). Ma (cid:309)wiadomo(cid:309)(cid:238), (cid:342)e czas, który przeznacza na rozwój swój oraz bloga, to czas wyrwany rodzinie. I wybiera — maj(cid:158)c pomoc zaanga(cid:342)owanego ojca, swojej mamy oraz pani do opieki. Pracujemy razem nad tekstami na now(cid:158) wersj(cid:162) strony, które w wi(cid:162)k- szym stopniu poka(cid:342)(cid:158) Angelik(cid:162), jej misj(cid:162) i warto(cid:309)ci oraz to, co ofe- ruje. Teksty Angeliki, które powsta(cid:361)y na bazie odpowiedzi na moje pytania, maj(cid:158) moc. Moja rola to polerowanie ca(cid:361)o(cid:309)ci, tak by nic nie zak(cid:361)óca(cid:361)o si(cid:361)y przekazu. Gdy na nowej stronie czytam, z jakim zaanga(cid:342)owaniem ta amatorka kawy i (cid:342)ycia w jego wielu przejawach opowiada o byciu mentorem i samorozwoju, wiem ju(cid:342), sk(cid:158)d pochodzi jej wiecznie odnawialna energia. Wida(cid:238), (cid:342)e nauczy(cid:361)a si(cid:162) dobrze wybiera(cid:238). Angelika Chimkowska, Angelika Cafe www.angelikacafe.com 24 Autentyczno(cid:154)(cid:151) przyci(cid:194)ga Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: