Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 004182 21518025 na godz. na dobę w sumie
BHP Obowiązki pracodawców - ebook/pdf
BHP Obowiązki pracodawców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-391-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zapewnienie właściwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz podmiotu zatrudniającego osoby na innej podstawie niż stosunek pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawcom grozi kara grzywny. Może ona wynieść od 1000 do 30 000 zł.
Publikacja zawiera opis podstawowych obowiązków pracodawców, jakie mają oni wobec pracowników w zakresie bhp. Przedstawione w niej zostały m.in.
● zasady kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
● warunki przeprowadzania szkoleń bhp,
● obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących przy monitorach ekranowych,
● obowiązki pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy,
● zasady tworzenia służby bhp,
● obowiązki pracodawców w zakresie przyznawania odzieży i obuwia roboczego,
● przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego,
● obowiązki bhp wobec osób pracujących na umowy cywilnoprawne. 
W książce znajdują się liczne przykłady, wzory dokumentów, przydatne tabele. Publikacja została wzbogacona o najważniejsze akty prawne z zakresu bhp – m.in. wyciąg Kodeksu pracy dotyczący przepisów bhp oraz rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy z zakresu bhp.

Autorem poradnika jest Sebastian Kryczka – ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz zagadnieniach kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Jest też autorem wielu komentarzy, artykułów i porad z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Zapewnienie właściwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podsta- wowym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz podmiotu zatrudniającego osoby na innej podstawie niż stosunek pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodaw- com grozi kara grzywny. Może ona wynieść od 1000 do 30 000 zł (art. 283 Kodeksu pracy). Publikacja zawiera opis podstawowych obowiązków pracodawców, jakie mają oni wo- bec pracowników w zakresie bhp. Przedstawione w niej zostały m.in.: ■■zasady kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, ■■warunki przeprowadzania szkoleń bhp, ■■obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących przy monitorach ekrano- wych, ■■obowiązki pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy, ■■zasady tworzenia służby bhp, ■■obowiązki pracodawców w zakresie przyznawania odzieży i obuwia roboczego, ■■tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, ■■obowiązki bhp wobec osób pracujących na umowy cywilnoprawne. Publikacja została ponadto wzbogacona o najważniejsze akty prawne z zakresu bhp, m.in. wyciąg Kodeksu pracy dotyczący przepisów bhp oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy z zakresu bhp. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek zapewnienia przez praco- dawcę pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 Kodeksu pracy). Pracodawca jest ponadto zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wy- korzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pra- codawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higie- Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy w zakresie bhp 5 BHP. Obowiązki pracodawców ny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy (art. 207 § 1 Kodeksu pracy). Do podstawowych obowiązków pracodawcy w ramach ochrony zdrowia i życia pra- cowników należy zaliczyć w szczególności: ■■ organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ■■ zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeń- stwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń, ■■ reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego po- ziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się wa- runki wykonywania pracy, ■■ zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i cho- robom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, ■■ uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, ■■ zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, ■■ zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy. Powyższy katalog obowiązków ma charakter ogólny i podstawowy. Rolą pracodawcy jest realizacja wskazanych powyżej obowiązków. Należy pamiętać, że koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pra- cy nie mogą w żadnym stopniu obciążać pracowników. Przykład Pracodawca realizuje obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapew- niając w szczególności wszelkie dostępne środki ochronne, kieruje pracowników na badania profilaktyczne, szkolenia bhp oraz dokonuje z należytą starannością oceny ryzyka zawodowego. Jednocześnie pracownicy świadczą pacę z naruszeniem prze- pisów o czasie pracy, w tym podstawowych zasad dotyczących odpoczynków dobo- wych, tygodniowych, oraz w  zakresie pracy nadliczbowej. Ponadto pracodawca uniemożliwia pracownikom wykorzystywanie urlopu, tak aby przynajmniej jedna z jego części trwała nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych. Pomimo że pracodawca należycie wywiązuje się z  przepisów Kodeksu pracy dotyczących bhp, to trudno uznać, że organizuje pracę w sposób bezpieczny. Regularne naruszenia przepisów o  czasie pracy oraz z  zakresu urlopów wypoczynkowych z  całą pewnością mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zatrudnionych. Nadmierna eksploatacja pra- cowników wiąże się z  większym poziomem zmęczenia oraz podwyższonym ryzy- kiem wystąpienia wypadku przy pracy. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BHP Obowiązki pracodawców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: