Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00015 004340 21552835 na godz. na dobę w sumie
BILANS 2018. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego - aktywa bilansu - ebook/pdf
BILANS 2018. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego - aktywa bilansu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 17
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-441-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia listę najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu bilansu, a także opisuje, w jaki sposób poszczególne pozycje tego sprawozdania zweryfikować, aby dane wykazane w tej części sprawozdania finansowego były poprawne. Materiał dotyczy aktywów bilansu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego – aktywa bilansu RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO BILANS 2018. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego – aktywa bilansu Przełom roku to czas, gdy większość jednostek przygotowuje się do sporzą- dzania sprawozdania finansowego. Programy finansowo-księgowe generują takie sprawozdania finansowe zazwyczaj za przyciśnięciem jednego klawisza. Wygenerowane automatycznie sprawozdanie finansowe jest jednak często obarczone błędami. Dlatego przedstawione w nim informacje (dane) powin- ny zostać zweryfikowane przez służby księgowe w taki sposób, by można było stwierdzić, że rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową danej jednostki. Niniejszy materiał rozpoczyna cykl artykułów, w których zwracamy uwagę, w jakich pozycjach sprawozdania błędy występują najczęściej, a także w jaki sposób te pozycje zweryfikować, aby dane wykazane w sprawozdaniu były poprawne. Zaczynamy od aktywów bilansu. Posługując się przedstawio- ną listą przykładów najczęściej popełnianych błędów, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie pojawiły się one w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli tak, to należy dokonać stosownych poprawek. 1. Aktywa trwałe 1.1. Wartości niematerialne i prawne W pozycji bilansu, w której wykazywane są wartości niematerialne i prawne, najczęściej pojawiają się błędy polegające na: ■■ nieprzestrzeganiu własnej polityki rachunkowości w zakresie stosowania amortyzacji, ■■ wykazywaniu w tej pozycji elementów niebędących wartościami niematerialnymi i prawnymi, ■■ nieprawidłowym ustaleniu wartości początkowej, ■■ braku weryfikacji, czy WNiP stanowi aktyw, i braku dokonywania odpisów aktualizujących, ■■ nieuwzględnieniu różnic ustalonych w wyniku inwentaryzacji. Nieprzestrzeganie polityki rachunkowości. Jednostki często stosują zasady podatkowe dla celów rachunkowości, w szczególności w zakresie metod i stawek amortyzacji. Jest to wielokrotnie sprzeczne ze sposobem amortyzacji wynikającym z prawa bilansowego oraz z zapisami w polityce rachunkowości. Należy pamiętać, że w polityce rachunkowości powinny być zapisane reguły, które nie są sprzeczne z ustawą o rachunkowości. Jednostka, która sto- suje prawo bilansowe, powinna ustalić metody i stawki amortyzacji sama – w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności. Rozbieżności mogą zatem wystąpić np. w odniesieniu do: ■■ metod amortyzacji (według przepisów podatkowych WNiP amortyzowane są tylko li- niowo, zaś według uor możliwe są inne metody, np. metoda degresywna),   ■■ daty rozpoczęcia amortyzacji (rachunkowo możliwe jest rozpoczęcie dokonywania odpi- sów w miesiącu przyjęcia do używania, zaś podatkowo jedynie dopuszczalnym sposobem jest dokonywanie odpisów od miesiąca następującego po miesiącu wpisu do ewidencji), i g r u d z e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BILANS 2018. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego - aktywa bilansu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: