Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 004837 22576787 na godz. na dobę w sumie
Benefit 10 2013 - ebook/pdf
Benefit 10 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kiedy na Forum Ekonomicznym w Krynicy premier Donald Tusk ogłaszał koniec kryzysu w Polsce i opowiadał o tym, jak kryzys ogarnął cały świat i jak nasz kraj przeszedł przez czas recesji, oszczędzając wiele przedsiębiorstw, można było odnieść wrażenie, że to jest rzeczywiście zapowiedź początku końca.

Uczestnicy – przedsiębiorcy i politycy – zastanawiali się, jak stworzyć nowy, pokryzysowy ład na etapie wychodzenia z recesji. Krótko trwały jednak dobre nastroje, bo następnego dnia premier ogłosił najnowsze pomysły na temat reformy OFE. Tak rozpoczęły się dyskusje o budżecie, pieniądzach pracodawców i pracowników. Natychmiast przypomniało mi się hasło najnowszego Kongresu Kadry – biznes tworzą ludzie. Pytanie, czy politycy jeszcze o tym pamiętają? W październiku w „Beneficie” ciekawe teksty, informacje o wielu wydarzeniach,  na których warto być – zapowiedzi w miesięczniku.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

10(22)/2013 / m u r o F a p e z r o t o F / i k s r e t s a P k e d a R . t o F Wartość w chaosie Katarzyna Tyszko Kazimierz Marcinkiewicz O nowym ładzie i motywowaniu pracowników Benefity w Wielkiej Brytanii Joanna Kłosowska Pełna moc inspiracji Jacek Walkiewicz HR-owcami?Zapraszamy na konferencję Wyzwania HR!16 października 2013 r.Rzeszów, Hotel BristolNajwiększa konferencja branżowa na Podkarpaciu Spis treści: Warto tam być ................................ 3 O nowym ładzie i motywowaniu pracowników ................................... 7 Kompleksowa motywacja z Programem MultiKafeteria ........ 9 Onlinowe rozwiązanie dla ZFŚS ......................................... 10 Benefity w Wielkiej Brytanii ........ 12 Generacja Y – podłoże ................ 18 Wartość w chaosie ....................... 20 Mobbing w miejscu pracy .......... 24 Systemy HR coraz bardziej rozbudowane ...... 26 Bardzo szanowany, mniej lubiany – choleryk w pracy i w życiu ..... 28 Pracownik opodatkuje akcje po ich sprzedaży .......................... 30 Dobrowolne dofinansowanie przez pracodawcę do posiłków dla pracowników – skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych .................................. 32 Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa dla pracowników a koszt podatkowy u pracodawcy ................................ 33 Pełna moc inspiracji .................... 36 Weekend w małym Rzymie ....... 40 Warto zobaczyć w teatrze ........... 41 Warto zobaczyć w kinie .............. 42 Warto przeczytać ......................... 43 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Radek Pasterski/Fotorzepa/Forum Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy Kiedy na Forum Ekonomicznym w Krynicy premier Donald Tusk ogłaszał koniec kryzysu w Polsce i opowiadał o tym, jak kryzys ogarnął cały świat i jak nasz kraj przeszedł przez czas recesji, oszczędzając wiele przedsiębiorstw, moż- na było odnieść wrażenie, że to jest rzeczywiście zapowiedź początku końca. Uczestni- cy – przedsiębiorcy i politycy – zastanawiali się, jak stworzyć nowy, pokryzysowy ład na etapie wychodzenia z recesji. Krótko trwały jednak dobre nastroje, bo następnego dnia premier ogłosił najnowsze pomysły na temat reformy OFE. Tak rozpoczęły się dyskusje o budżecie, pieniądzach pracodawców i pracowników. Natychmiast przypo- mniało mi się hasło najnowszego Kongresu Kadry – biznes tworzą ludzie. Pytanie, czy politycy jeszcze o tym pamiętają? W październiku w „Beneficie” ciekawe teksty, informacje o wielu wydarzeniach, na których warto być – zapowiedzi w miesięczniku. Jacek Babiel redaktor naczelny WARTO TAM BYĆ Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy przezna- czony dla specjalistów i  menedżerów HR. Akademia HRnews zaprasza na szkolenia otwarte: – New Employee Orientation. Jak profesjo- nalnie wdrożyć nowych pracowników? – Nowoczesny Employer Branding. Jak zo- stać pożądanym pracodawcą? – Efektywność biznesowa szkoleń – jak to osiągnąć? – Zarządzanie talentami w zespole i organi- zacji. Jak pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników? – Modelowanie i  ocena kompetencji. Jak zapewnić organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach? – Controlling personalny, czyli wskaźniki i mierniki w służbie HR-u. Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl Modern Employer Gościem specjalnym będzie światowej sławy ekspert – profesor Robert Cialdini, który na co dzień doradza największym globalnym gra- czom. Cialdini przedstawi najnowsze trendy w  motywacji pracowników, opowie o  budo- HR-owcami?Zapraszamy na konferencję Wyzwania HR!16 października 2013 r.Rzeszów, Hotel BristolNajwiększa konferencja branżowa na Podkarpaciu waniu autorytetu wewnątrz organizacji i  od- niesie się do koncepcji etyki w biznesie. Andy Handon, przedstawiciel jednej z największych agencji employer brandingowych, przeanali- zuje nowoczesne narzędzia budowania wize- runku pracodawcy. Artur Partyka, który swoje doświadczenie w dziedzinie sportu przekłada na działania w  biznesie i  doradza pracodaw- com w  obszarze efektywnego wykorzystania potencjału pracownika, opowie o generacji X kontra generacja Y. 2 października 2013 – Warszawa Organizator: HRnews.pl Informacje: www.modernemployer.pl Kompendium wiedzy na temat zatrudniania pracowników tymczasowych Szkolenie poprowadzi ekspert z zakresu prawa pracy Piotr Wojciechowski. Uczestnicy do- wiedzą się: jakie umowy mogą zawrzeć z pra- cownikami tymczasowymi, jak skonstruować umowę ramową z  pracodawcą użytkowni- kiem, jak rozdzielić obowiązki pomiędzy pra- codawcą użytkownikiem a  agencją, poznają zasady udzielania urlopu wypoczynkowego oraz rozwiązywania umów z  pracownikami tymczasowymi. 3 października 2013 – Warszawa Organizator: Polskie Forum HR Informacje:http://www.polskieforumhr.pl III edycja Konwent Prawa Pracy Celem konferencji jest zapoznanie uczestni- ków z  nowymi regulacjami w  prawie pracy oraz wskazanie możliwych dróg rozwiązania problemów wynikających ze stosowania no- wych przepisów. Poruszane tematy: – czas pracy – ze szczególnym omówieniem najnowszych zmian; – urlop rodzicielski i przysługujące z ich ty- tułu zasiłki macierzyńskie; – rozliczanie podróży służbowych – wyja- śnienie najbardziej istotnych problemów; świadectw pracy – zasady wystawiania w przypadku umów terminowych. 9 października 2013 – Warszawa Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://www.konferencja.abc. com.pl/konwentprawapracy/ Międzynarodowy Konwent HR Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z  kształtowaniem za- angażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR i rolą działów HR w budowa- niu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, wy- miany wiedzy oraz dyskusji ze specjalistami z różnych sektorów HR. 10 października 2013 – Warszawa Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarzą- dzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Podczas kongresu eksperci poruszą tematy związane z praktyką stosowania prawa pra- cy, m.in.: jak bezpiecznie rozwiązywać umo- wy o  pracę, jak optymalizować czas pracy, jak uniknąć przykrych konsekwencji kon- troli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie są rodzaje umów o pracę, jakie są zasady ich za- wierania oraz jakie są konsekwencje prawne „ryzykownych” zapisów – czyli co w  treści WARTO TAM BYĆ umowy warto zapisać, a czego lepiej unikać. 11 października 2013 – Gdańsk 25 października 2013 – Łódź Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o.o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Perspektywy HR 2014 Perspektywy HR to cykl otwartych konferen- cji biznesowych, które gromadzą specjalistów i  ekspertów HR z  całej Polski, którzy będą mieli szansę podjęcia dyskusji i wymiany wła- snych doświadczeń. Prezentowane wystąpie- nia odnosić się będą do aktualnych trendów i rozwiązań w obszarach takich jak: rynek kan- dydatów, wyzwania pracodawców, skuteczne narzędzia rekrutacyjne, kształtowanie wize- runku pracodawcy. Terminy: 12 listopada 2013 – Kraków 13 listopada 2013 – Katowice 14 listopada 2013 – Wrocław 19 listopada 2013 – Warszawa 26 listopada 2013 – Poznań 27 listopada 2013 – Gdańsk Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: www.perspektywyHR.pl Przejmij białą przestrzeń Gościem specjalnym będzie Mark Johnson współzałożyciel i starszy partner w Innosight, firmie konsultingowej i inwestycyjnej zajmu- jącej się innowacją strategiczną. Poruszane tematy: - Jak poszukiwać nowych dróg rozwoju – tzw. białych przestrzeni (white spaces), które nie będą rozszerzeniem tego, co już jest. Jak, po dostrzeżeniu opłacalnego przedsię- wzięcia, wykorzystać jego pełny potencjał dzięki innowacji w modelu biznesowym? 15 października 2013 – Warszawa Organizator: Harvard Business Review Polska Informacje: http://hbrp.pl/model - Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Tegoroczny Kongres ma formułę wykładów oraz spotkań przy stolikach eksperckich, dzię- ki czemu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań oraz rozwiązywania proble- mów w  grupach tematycznych. Zaproszeni eksperci omówią aktualny stan prawny ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących urlopów rodzicielskich oraz czasu pracy. Kongres skierowany jest w szczególności do: pracowników działów per- sonalnych, specjalistów HR, menedżerów, dy- rektorów działów kadr i płac oraz właścicieli firm. 15–16 października 2013 – Hotel Marriott w Warszawie Organizator: POLEXPERT Filia BDO Informacje: www.polexpert.com.pl Wyzwania HR Podczas 6 sesji tematycznych w trakcie konfe- rencji uczestnicy dowiedzą się, jakie są świa- towe trendy w  zarządzaniu ludźmi oraz jak zaangażować pracowników przez okrągłe 12 miesięcy. Posłuchają o  procesach HR i  jakie jest ich miejsce w organizacji. Na zakończenie poznają technologie, które w najbliższej przy- szłości odmienią oblicza rekrutacji. Uczestnicy konferencji otrzymają publikację raportu „Wyzwania HR 2014”. 16 października 2013 – Rzeszów Organizator: Pracuj.pl Informacje: http://www.wyzwaniahr.pl/ 6 HR Lunch Meeting Warto dyskutować. Zwłaszcza kiedy naszymi rozmówcami są świetni fachowcy w  branży HR. Cykl konferencji skierowany do dyrekto- rów i menedżerów HR. Goście specjalni spo- tkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw- dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie. W programie każdego HR lunch meetingu są: praktyczne case studies, możliwość uczenia się od najlepszych, 3 godziny aktywnej dysku- sji o innowacyjnych rozwiązaniach HR, lunch i sesja networkingowa. 17 października 2013 – Łódź Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje: www.hrlunchmeeting.pl XVIII Międzynarodowy Kongres Kadry Expo Największe wydarzenie w branży HR. Towa- rzyszyć mu będzie bezpłatna wystawa usług dla HR – Expo Kadry. Zostaną zaprezento- wane najnowsze trendy ZZL oraz firmy dla których pracownicy są największą wartością. Wśród ekspertów: Kevin Cope, Paul Turner, Prof. Jerzy Hausner i Regina Eckert. 21 – 23 października 2013 – Warszawa Organizator: Nowoczesna Firma S.A. Informacje: kongreskadry.pl Zasady naliczania wynagrodzeń pracowników tymczasowych Szkolenie poprowadzi ekspert z zakresu kadr i płac, pani Dorota Zawadzka. Uczestnicy do- wiedzą się: jak prawidłowo naliczać wynagro- dzenia pracownikom tymczasowym zatrud- nionym na podstawie różnych typów umów, jakie regulacje mają wpływ na sposób nalicza- nia wynagrodzeń oraz będą mieli możliwość udziału w ćwiczeniach z naliczania wynagro- dzeń, składek ubezpieczeniowych i  podatku dochodowego. 22 października 2013 – Warszawa Organizator: Polskie Forum HR Informacje: http://www.polskieforumhr.pl/ blog/wydarzenia/szkolenie-zasady-naliczania- -wynagrodzen-pracownikow-tymczasowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Podczas konferencji będzie możliwość zapo- znania się z  innowacyjnymi koncepcjami za- rządzania personelem, popartymi wynikami badań naukowych. Dzięki udziałowi prakty- ków z tego obszaru w panelu eksperckim kon- ferencja będzie także idealną płaszczyzną do wymiany poglądów i doświadczeń. Poruszane tematy: – systemy okresowych ocen pracowniczych; – motywowanie płacowe i pozapłacowe pra- cowników i menedżerów; – nowoczesne metody, techniki i  instru- menty stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi; – elastyczne formy kształtowania zatrudnienia. 25–26 listopada 2013 – Wrocław Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Informacje: http://www.wsb.pl/wroclaw/ aktualnosci/v-konferencja-naukowa- 22zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-teorii- i-praktyce 22 - s w e N X / 4 2 N V T : o ł d ó r Ź O nowym ładzie i motywowaniu pracowników Z Kazimierzem Marcinkiewiczem rozmawia Jacek Babiel Czy czuje się pan odpowiedzialny za przygotowanie Polski na czas kryzysu? Tak. Wydaje mi się, że mój rząd przyczy- nił się do wdrożenia kilku istotnych pro- jektów, bez których nie byłoby możliwe utrzymanie takiego poziomu konsump- cji, jaki mieliśmy przez ostatnie lata. Weź- my na przykład reformę podatkową – mój rząd uchwalił zmniejszenie podatków do 32 proc. i 18 proc. od pierwszego stycznia 2009 r. Wszystkie dane makroekonomicz- ne z 2009 r. wskazują, że jednym z głów- nych powodów tego, że pozostawaliśmy na plusie, była konsumpcja, a konsump- cja ta wynikała z faktu, że pieniądze zosta- ły w kieszeniach Polaków. To znaczy, że my się nie przestraszyliśmy tego, co przestraszyło obywateli innych krajów? Dokładnie. Niższe podatki są warun- kiem zachowania stabilizacji zwłaszcza w krajach rozwijających się – w bardziej rozwiniętych krajach wysokość podat- ków już nie oddziałuje na konsumpcję środków przez obywateli. Zreformowaliśmy również energetykę. Utworzyliśmy cztery grupy energetyczne z osiemdziesięciu paru zakładów energe- tycznych. Jeśli pan spojrzy na to, co się dzieje z energią w Polsce i z bezpieczeń- stwem energetycznym oraz z  cenami energii, to musi pan zauważyć, że bez tej reformy bylibyśmy dzisiaj w bardzo trud- nej sytuacji energetycznej. A co z rynkiem pracy? Jak pan postrzega to, co się zdarzyło w tej sferze przez ostat- nie lata? Rynek pracy jest bezpośrednio związany ze wzrostem gospodarczym i jeśli w 2005 r. w grudniu stopa bezrobocia przekroczyła 18 proc. w skali kraju, to proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsze 12 proc. nie jest złym wynikiem. Oczywiście trzeba ten wynik powiększyć o procent tych, którzy wyje- chali z Polski. A wyjechało około dwóch milionów ludzi, zwłaszcza młodych. To powoduje, że rzeczywisty wskaźnik bezrobocia jest nieco większy, niemniej zanotowaliśmy w  tym czasie wzrost go- spodarczy na poziomie 6 proc., a  w  na- stępnym roku 7 proc., mieliśmy rozbujaną gospodarkę, rozbujane inwestycje w Pol- sce – poniekąd związane z  działaniem rządu, poniekąd z  faktem, że już okrze- pliśmy jako członek Unii Europejskiej. To wszystko spowodowało, że dziś jest nam nieco łatwiej walczyć z tym okropnie trudnym w Polsce problemem, jakim jest bezrobocie. Na Forum Ekonomicznym w Krynicy po- szukuje się sposobów dojścia do nowego ładu gospodarczego. Jak pracodawcy po- winni motywować swoich pracowników do 7 WYWIADWiceminister edukacji narodowej w rządzieHanny Suchockiej,poseł na SejmIII, IV i V kadencji,premier RPw latach 2005-2006.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 10 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: