Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 005936 20304682 na godz. na dobę w sumie
Benefit 1 2014 - ebook/pdf
Benefit 1 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Początek roku zbiega się z naszymi drugimi urodzinami. Miesięcznik „Benefit” przez ten czas przeczytało kilkaset tysięcy pracowników, na co dzień zajmujących się motywacją, pracą i rozwojem.

To dla Was co miesiąc publikujemy najciekawsze teksty specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów, coachów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, uznanych w Polsce i na świecie. Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy z naszą redakcją i podpowiadania nam, jakie tematy są dla Państwa interesujące, co chcecie Państwo czytać na naszych łamach – pragniemy być coraz lepsi, dlatego czekamy na Państwa opinie. Możecie to Państwo zrobić za pośrednictwem specjalnej ankiety, do której link zamieściliśmy w ogłoszeniu z kodem QR (link kieruje respondentów bezpośrednio na adres strony internetowej z ankietą). Zależy nam na tym, by poznać Państwa opinie na temat miesięcznika „Benefit”. Jak oceniają Państwo zmiany, które zaszły na przestrzeni dwóch lat w naszej gazecie, oraz jakie są Państwa oczekiwania co do profilu i tematyki miesięcznika?
W styczniu piszemy o wprowadzaniu zmian w organizacjach, a także o rozmowach oceniających i o informacji zwrotnej. Jak co miesiąc publikujemy również artykuły o motywowaniu i rozliczaniu benefitów.

Zapraszam do lektury.
Bądźcie Państwo z nami przez cały rok!

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

01(25)/2014 k u z c m y z S b u k a J . t o F Artur Partyka Motywujący skok wzwyż Odczarować feedback Etapy kierowania zespołem Tomasz Misiak-Niedźwiadek Małgorzata Dudek Ocena okresowa i co dalej... Aleksandra Miziołek eTutor_BusinessPRESS_1809FIN.indd 19/18/13 10:19:12 PM Spis treści: Warto tam być ................................ 4 Quo Vadis Szkolenia ...................... 4 Motywujący skok wzwyż .............. 5 Programy wspierania pracowników ................................... 7 Klucz do skutecznej motywacji .. 10 Grywalizacja biznesowa a podnoszenie kwalifikacji ........... 12 Konferencje źródłem nowych kontaktów ....................... 14 Budowanie wartości w procesie sprzedaży ................. 16 Cel czy efekt? Coaching zaawansowanych rezultatów ...... 17 Ocena okresowa i co dalej ......... 19 Prezent zapakowany w konflikt ....................................... 22 Etapy kierowania zespołem ........ 24 Jak skutecznie zarządzać nowym zespołem? ...................... 26 Odczarować feedback ................ 28 Programy rabatowe dla pracowników korzystne podatkowo ..................................... 30 Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wody, herbaty, kawy, cukru i mleka a podatek VAT ............................... 31 Tablet jako benefit ........................ 32 Okiem ZUS na okulary dla pracownika ........... 34 Zmiana – skuteczna, bo systemowa .............................. 38 W cieniu pokolenia Z ................... 39 Białka Tatrzańska – w samym sercu Podhala ......... 40 Warto zobaczyć w teatrze ......... 41 Warto zobaczyć w kinie .............. 42 Warto przeczytać ......................... 43 Warto posłuchać ......................... 43 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Agnieszka Osochowska reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Jakub Szymczuk Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy Początek roku zbiega się z naszymi drugimi urodzinami. Miesięcznik „Benefit” przez ten czas przeczytało kilkaset tysięcy pracowników, na co dzień zajmujących się motywacją, pracą i rozwojem. To dla Was co miesiąc publikujemy najciekawsze teksty spe- cjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów, coachów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, uznanych w Polsce i na świecie. Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy z naszą redakcją i podpo- wiadania nam, jakie tematy są dla Państwa interesujące, co chcecie Państwo czytać na naszych łamach – pragniemy być coraz lepsi, dlatego czekamy na Państwa opinie. Możecie to Państwo zrobić za pośrednictwem specjal- nej ankiety, do której link zamieściliśmy w ogłoszeniu z kodem QR (link kieruje respondentów bezpośrednio na adres strony internetowej z ankie- tą). Zależy nam na tym, by poznać Państwa opinie na temat miesięcznika „Benefit”. Jak oceniają Państwo zmiany, które zaszły na przestrzeni dwóch lat w naszej gazecie, oraz jakie są Państwa oczekiwania co do profilu i tema- tyki miesięcznika? W styczniu piszemy o wprowadzaniu zmian w organizacjach, a także o rozmowach oceniających i o informacji zwrotnej. Jak co miesiąc publiku- jemy również artykuły o motywowaniu i rozliczaniu benefitów. Zapraszam do lektury. Bądźcie Państwo z nami przez cały rok! Jacek Babiel redaktor naczelny WARTO TAM BYĆ Employer Branding. – 3 lutego 2014 –Outplacement – pozytywnie o zmianach. Miejsce: Warszawa Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl Pełna MOC możliwości Seminarium szkoleniowe Jacka Walkiewicza z udziałem wyjątkowych gości: Marka Skały, Marcina Prokopa, Kamila Cebulskiego oraz Wiktorii Jermoljewej. Podczas seminarium Jacek Walkiewicz odpo- wie m.in. na pytania: – po czym poznać, że osiągnęliśmy sukces; – dlaczego warto wierzyć w siebie i wycho- dziś ze znanej sfery „komfortu˝; – dlaczego „bezemocjonalne˝ podejście do biznesu grozi nudą, szybko prowadzi do rutyny i wypalenia; – dlaczego warto kreować śmiałe wizje przy- szłości osobistej i zawodowej; jak rozwijać w sobie gotowość do odważ- nego działania; – dlaczego upór, konsekwencja i regularność – pomagają osiągać cele. 11 kwietnia 2014 – Centrum Konferencyjne EXPO XXI w Warszawie Organizator: 360 SMART BUSINESS CONSULTING Informacje: http://www. pelnamocmozliwosci.pl/ HR. Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy przeznaczo- ny dla specjalistów i menedżerów HR. Atuty Akademii: – Specjalizacja tylko i wyłącznie w obszarze – Doskonale przygotowane programy zajęć oparte na badaniach i obserwacji. – Konsultacje poszkoleniowe udzielane na każdym etapie wdrażania procedur we wła- snej organizacji. Akademia HRnews zaprasza na szkolenia otwarte: – 20–21 stycznia 2014 – Zarządzanie wynagrodzeniami w organizacji. – 24 stycznia 2014 – WORK OUT Quo Vadis Szkolenia MONIKA ZIAJA m.ziaja@2cconsulting.pl „Zaklęty krąg” relacji HR i kadry menedżerskiej – wyniki II edycji Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleń w polskich firmach Tegoroczna edycja konferencji Quo Vadis Szkolenia kończą- ca drugą edycję badania benchmarkingowego polityki szkolenio- wej w polskich organizacjach dotyczyła budowania partnerstwa HR z biznesem. Podczas konferencji mieliśmy okazję zapoznać się z perspektywą zarówno przedstawicieli HR, którym udało się zbudować właściwą pozycję w firmie, jak i perspektywą zarządu i jego oczekiwaniami. Zobaczyliśmy wyniki badania w obszarze partnerstwa na rzecz działań rozwojowych. Od kilku lat w prasie branżowej, w różnorodnych badaniach, na konferencjach jest mowa o oczekiwanej roli HR-u jako part- nera biznesowego. Temat ten pozostaje wciąż aktualny, ponieważ wiele polskich firm właśnie rozpoczęło transformację działu HR lub też stoi przed taką decyzją. Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego, członka zarządu Holdin- gu Complex, nie postrzega się HR jako partnera biznesowego głównie ze względu na brak szerszego oglądu sytuacji w firmie. Działania podejmowane przez HR, zdaniem Brzezińskiego, są często postrzegane jako „zasypywanie dziur w drodze” i z tego też powodu bardzo rzadko HR-owcy zapraszani są do zarządów polskich firm. Wystąpienie to wzbudziło duże emocje u uczestników kon- ferencji, rozgorzała dyskusja, czy realny wpływ na biznes może mieć tylko HR, który formalnie obejmuje takie stanowisko? Hanna Macyra, dyrektor zarządzający ds. HR w firmie Ani- mex, odpowiadając na to pytanie, zaprezentowała właśnie taki model współpracy, w której postawa samego dyrektora HR może spowodować włączenie tego działu do procesu podejmowania strategicznych decyzji dla firmy. – Nie można czekać, żeby to biznes nas zaprosił do współpracy, trzeba im to zaproponować. Oczywiście aby tak się stało, trzeba spełnić wiele wymagań. Jako podstawowy Hanna Macyra wskazała znajomość biznesu. Repre- zentanci HR wiedzą, jakie są kluczowe czynniki sukcesu firmy, znają jej otoczenie, założenia, a także posługują się językiem biz- nesu, czyli celami i wskaźnikami, a ich działania koncentrują się na wspieraniu realizacji celów biznesowych menedżerów. Wyniki tegorocznego badania benchmarkingowego TDI w obszarze „Partnerstwo na rzecz szkoleń” potwierdzają koniecz- ność zmian. Warto wspomnieć, że jest to perspektywa samych przedstawicieli HR, ponieważ to oni byli głównymi responden- tami badania. W badaniu, podobnie jak w zeszłym roku, dość wysoko wy- padły wyniki zaangażowania w partnerstwo kadry naczelnej oraz działu szkoleń. Ci partnerzy są postrzegani jako znacznie lepiej odgrywający swoją rolę niż na przykład menedżerowie liniowi. Szczególnie dobra ocena zarządu przypadła roli polegającej na „komunikowaniu swojego poparcia dla polityki szkoleń” oraz „traktowaniu inwestowania w rozwój ludzi jako elementu rozwo- ju organizacji”, a najsłabsza ocena dotyczy „wymagania ocen i ra- portów o efektach szkoleń”. W ocenie działu szkoleń najsłabiej wypada „raportowanie do zarządu”, co prawdopodobnie jest wynikiem braku takiego ocze- kiwania z ich strony. Wniosek, jaki się nasuwa, dotyczy trwania HR i  bizne- su w  „zaklętym kręgu” – zarząd nie wymaga od pracowników HR-u raportów o efektywności ich działań, wobec tego HR ich nie prezentuje. Z  kolei trudno jest postrzegać jako biznesowy dział, który takich raportów nie przedstawia. Zmiana może się dokonać tylko wtedy, kiedy jeden z part- nerów przerwie ten „krąg”. Zarząd zacznie wymagać raportów o efektywności działań HR-u albo HR skorzysta z rady, przygo- tuje się do transformacji i sam wyjdzie z inicjatywą. Monika Ziaja konsultant SEB w firmie 2C Consulting Sp. z o.o. koordynator badania TDI w PSTD 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 1 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: