Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 004734 20272415 na godz. na dobę w sumie
Benefit 2 2014 - ebook/pdf
Benefit 2 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dlaczego biznes nie ma zaufania do działów personalnych? Dlaczego w Polsce działy personalne są nadal tylko administratorami i wykonawcami poleceń?

Na te i inne pytania w tekście otwierającym dyskusję odpowiada Magdalena Kozłowska. Pomagania trzeba się uczyć – to temat z okładki, zapowiedź rozmowy z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, która mówi o tym, co nas, Polaków, motywuje do pomagania innym. Wywiad ukazuje trochę inne spojrzenie na 1 procent, który często przekazujemy organizacjom pożytku publicznego. W lutym nieco więcej miejsca poświęcamy coachingowi. Jest on coraz bardziej popularny i powoli staje się też benefitem – dodatkiem do wynagrodzenia za pracę i motywatorem, który pracodawcy proponują swoim pracownikom. Jak się okazuje, coachów na rynku jest coraz więcej, a w związku z tym trzeba zwrócić większą uwagę na jakość usług proponowanych przez trenerów.

W cyklu dotyczącym benefitów w innych krajach w tym miesiącu prezentujemy tekst o świadczeniach i benefitach we Francji.

Zapraszam do lektury.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

02(26)/2014 l i e g ę W a u n a D t . t o F Janina Ochojska Pomagania trzeba się uczyć Coaching – benefitem Paweł Celiński Świadczenia i benefity we Francji Joanna Kłosowska Wielka rola działów HR Magdalena Kozłowska XIX EDYCJA 7 9 MAJA 2014 WARSZAWA O W A C J E N KIERUNEK I N KRYSTYNA JANDA RZECZ O ZNAJDOWANIU SPOSOBÓW NIE POWODÓW SESJE PLENARNE NAJWYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA STUDIA PRZYPADKÓW FINAŁ KONKURSU HR INNOVATOR 2014 CAŁODNIOWE WARSZTATY 20 do 28.02.2014 MIROSŁAW GODLEWSKI GIGA WOLNOŚĆ i ŚMIAŁOŚĆ W DZIAŁANIU WAYNE F. CASCIO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W HR JERZY BRALCZYK SZTUKA DOBREJ KOMUNIKACJI W FIRMIE ORGANIZATOR PARTNER SPONSORZY PATRONI MEDIALNI PARTNER MERYTORYCZNY kongreskadry.pl Spis treści: Warto tam być ................................ 4 Innowacyjne projekty poszukiwane .................................... 4 Pomagania trzeba się uczyć ......... 5 Świadczenia i benefity we Francji …...................................... 8 Coaching jako benefit …................ 12 Motywacyjny potencjał Partnerstwa Biznesowego w działaniach rozwojowych …..... 14 Kulturalna rozrywka z Kartą Kinową .............................… 15 Sposób na zebranie ..................... 16 Zarządzanie zespołem, czyli dylematy menedżera …........ 18 Wielka rola działów HR ............... 22 Narzędzia selekcji testy wiedzy ................................... 24 Prywatność w sieci ...................... 25 Jakość w coachingu .................... 26 Służbowy telefon a przychód pracownika ….................................. 28 Niania z ZFŚS ................................ 29 Sfinansowanie pracownikom soczewek kontaktowych ............. 30 Częściowo odpłatne świadczenia pracownicze zwolnione z ZUS .... 31 Coaching może być benefitem .. 32 Firma musi pobrać zaliczkę od nagrody pracownika .............. 33 Jak bronić się przed manipulacją? ...................... 36 Technika WRR w akcji 2014 ........ 38 Więcej niż uzdrowisko ................ 39 Warto zobaczyć w teatrze ......... 40 Warto zobaczyć w kinie .............. 41 Warto przeczytać ......................... 42 Warto posłuchać ......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Agnieszka Osochowska reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Danuta Węgiel Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy Dlaczego biznes nie ma zaufania do działów personalnych? Dlaczego w Polsce działy perso- nalne są nadal tylko administratorami i wyko- nawcami poleceń? Na te i inne pytania w tekście otwierającym dyskusję odpowiada Magdalena Kozłowska. Pomagania trzeba się uczyć – to temat z okładki, zapowiedź rozmo- wy z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, która mówi o tym, co nas, Polaków, motywuje do pomagania innym. Wywiad ukazuje trochę inne spojrzenie na 1 procent, który często przekazujemy organiza- cjom pożytku publicznego. W lutym nieco więcej miejsca poświęcamy coachingowi. Jest on co- raz bardziej popularny i  powoli staje się też benefitem – dodatkiem do wynagrodzenia za pracę i  motywatorem, który pracodawcy proponują swoim pracownikom. Jak się okazuje, coachów na rynku jest coraz więcej, a w związku z tym trzeba zwrócić większą uwagę na jakość usług propono- wanych przez trenerów. W cyklu dotyczącym benefitów w innych krajach w tym miesiącu pre- zentujemy tekst o świadczeniach i benefitach we Francji. Zapraszam do lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny WARTO TAM BYĆ Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy przeznaczony dla specjalistów i menedżerów HR. Atuty Akademii: – Specjalizacja wyłącznie w obszarze HR – Doskonale przygotowane programy zajęć oparte na badaniach i obserwacji – Konsultacje poszkoleniowe udzielane na każdym etapie wdrażania procedur we wła- snej organizacji – 3 lutego 2014 – Outplacement – pozytyw- nie o zmianach. – 6–7 lutego 2014 – Zarządzanie projektami. – 13 lutego 2014 – WORK OUT Employer Branding. Miejsce: Warszawa Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl Wyzwania HR W  trakcie konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in., jak budować zaangażowanie pra- cowników firmy, jakie przemiany zachodzą w polskich firmach, jak proaktywnie budować kulturę organizacyjną, jak zrekrutować 170 fi- nansistów, jak identyfikować talenty wewnątrz organizacji i czy jest możliwa integracja narzę- dzi i procesów w HR. W  trakcie 6 sesji zaproszeni eksperci zapre- zentują najlepsze praktyki, najnowsze trendy i rozwiązania oraz opowiedzą o wyzwaniach, jakie stoją przed działami HR. Wśród prelegentów na konferencji będą m.in. psycholog biznesu – Jacek Santorski, między- narodowi eksperci i najlepsi polscy praktycy, z którymi uczestnicy konferencji będą mogli także porozmawiać. 12 lutego 2014 – Warszawa, Hotel Sheraton Organizator: Pracuj.pl Informacje: http://www.wyzwaniahr.pl/ Brian Tracy po raz kolejny w Polsce „Konflikt idei – rozwiąż dylematy i  obierz właściwy kierunek” – III edycja konferencji poświęcona przywództwu. Jeden dzień spędzony ze światowej klasy ekspertem daje czasami możliwość zaosz- czędzenia miesięcy, a  nawet lat nauki. Wielu uczestników seminariów relacjonuje, że po zastosowaniu tylko kilku elementów omawia- nych na wykładzie przez Briana Tracy zmiany w  ich nastawieniu, zaangażowaniu i  oczywi- ście rezultatach były ogromne. Na konferencji wystąpią również tacy zna- ni mówcy, jak: Marek Stelmaszak oraz prof. Andrzej Blikle. Uczestnicy uzyskają wiele informacji i  rozwiązań, dzięki którym każdy menedżer, lider, prezes czy dyrektor dostanie silną dawkę inspiracji, które pomogą mu sku- teczniej i efektywniej prowadzić biznes. 2 kwietnia 2014 – Warszawa Organizator: Brian Tracy International Informacje: www.btigroup.pl/przywodztwo Kongres Sprzedaż Prestiżowe wydarzenie dla branży sprzedaży. Gośćmi specjalnymi Kongresu będą Brian Tracy, Robert Krool i  Urmil Gohil. Kongres Sprzedaż to 20 case study prezentowanych przez liderów polskiego rynku, 6 ścieżek te- matycznych, 3 praktyczne warsztaty. 2 – 4 kwietnia 2014 –Warszawa Organizator: Nowoczesna Firma S.A. Informacje: www.kongressprzedaz.pl Pełna MOC możliwości Seminarium szkoleniowe Jacka Walkiewicza z udziałem wyjątkowych gości: Marka Skały, Marcina Prokopa, Kamila Cebulskiego oraz Wiktorii Jermoljewej. Podczas seminarium Jacek Walkiewicz odpo- wie m.in. na pytania: – po czym poznać, że osiągnęliśmy sukces; – dlaczego warto wierzyć w siebie i wycho- dzić ze znanej „sfery komfortu”; – dlaczego „bezemocjonalne” podejście do biznesu grozi nudą, szybko prowadzi do rutyny i wypalenia; – dlaczego warto kreować śmiałe wizje przy- szłości osobistej i zawodowej; – jak rozwijać w sobie gotowość do odważ- nego działania; – dlaczego upór, konsekwencja i regularność pomagają osiągać cele. 11 kwietnia 2014 – Centrum Konferencyjne EXPO XXI w Warszawie Organizator: 360 SMART BUSINESS CON- SULTING Informacje: http://www.pelnamocmozliwosci.pl/ XIX Kongres Kadry Największe wydarzenie w branży HR. Towa- rzyszyć mu będzie ogólnopolski konkurs HR Innovator 2014. Zostaną zaprezentowane najnowsze trendy ZZL oraz firmy, dla których pracownicy są największą wartością. Wśród prelegentów: Wayne F. Cascio, Jerzy Bralczyk, Mirosław Godlewski oraz Krystyna Janda. 7 – 9 maja 2014 –Warszawa, Hotel Intercon- tinental Organizator: Nowoczesna Firma SA Informacje: kongreskadry.pl Innowacyjne projekty poszukiwane W czasach permanentnych zmian, globalizacji i destabilizacji gospodarczej innowacje w każdym aspekcie zarządzania organizacją stają się niezbędne. Dotyczy to także projektów w obszarze zarządzania ludźmi. Ciągle jeszcze projekty perso- nalne nie są postrzegane jako inno- wacje wspierające realnie działania biznesowe. Ale to postrzeganie ule- ga zmianie. Odwaga we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z obszaru HR wymaga dużego zaangażowa- nia, ale jest wyjątkowo opłacalna. By osiągać cele organizacji, dział personalny musi sięgać po nowe rozwiązania i szukać in- nowacji, by udowodnić własną przydatność. Potrzeba stałego udowadniania przez działy personalne własnej przydatności i przekładalności ich działań na wyniki organizacji powoduje, że innowacyjne rozwiązania personalne powinny być w centrum zainteresowania dyrektorów tych działów. Nowoczesna Firma SA, która jest organizatorem wydarze- nia dla menedżerów zarządzających ludźmi w firmie – Kongre- su Kadry – postanowiła poszukiwać i nagradzać innowacyjne projekty z zakresu polityki personalnej. Po raz pierwszy w tym roku podczas XIX edycji kongresu odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu HR INNOVA- TOR 2014. Uczestnicy konkursu będą rywalizować w dwóch kategoriach: • projekty wdrażane z inspiracji zewnętrznych, tj. realizowane na podstawie wytycznych, wskazówek, projektów pocho- dzących z centrali firmy, • projekty indywidualne – realizowane na podstawie pomy- słów jednego lub kilku członków zespołu. HR INNOVATOR to konkurs dla odważnych, nowoczesnych firm, które wdrażają niestandardowe rozwiązania z  obszaru HR – mówi Anna Włu- darczyk, menedżer Kongresu Kadry. – Chcemy wyłaniać innowacyjne działy personalne, które w swojej codziennej pracy wychodzą poza utarte schematy. Nasze doświad- czenia w organizacji kongresu pokazują, że takich firm jest w Polsce coraz więcej, warto ich doświadczenia pokazywać i przede wszyst- kim nagradzać. Uczestnicy konkursu powalczą o statuetkę i tytuł HR IN- NOVATOR 2014. Zwycięzca otrzyma prawo do posługiwa- nia się tytułem HR INNOVATOR we wszystkich przekazach marketingowych i employer brandingowych firmy. Dodatkowo laureaci otrzymają zaproszenia do udziału w  jesiennej edycji Kongresu Kadry oraz nagrody rzeczowe. Zgłoszenie projektu jest bardzo proste, wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie www.kongreskadry.pl/ hrinnovator – mówi Anna Włudarczyk. Na zgłoszenia czekamy do 25 marca 2014 r. Jury konkursu wyłoni sześciu finalistów, którzy zaprezentują swoje projekty uczestnikom wiosennej edycji Kongresu Kadry. Drugiego dnia kongresu odbędzie się wręczenie statuetek zwycięskim firmom. A  to wszystko w dniach 7–8 maja 2014 r. w Warszawie. 4 l u m u G f o t z s y z r K . t o F Pomagania trzeba się uczyć Z Janiną Ochojską rozmawia Jacek Babiel Naczelna zasada Polskiej Akcji Humani- tarnej brzmi: „Asertywne działanie z po- szanowaniem ludzkiej godności człowie- ka”. Jak to rozumieć? Pomoc musi być asertywna, to znaczy nie może być związana z emocjami, bo musi przede wszystkim dawać rezultaty. I  to nie takie, jakich oczekujemy, ale takie, ja- kich oczekują beneficjenci. Pomoc, której niesienie godzi w poszanowanie godności człowieka, jego indywidualności, różnic kulturowych, nie jest dobrą pomocą. To są rzeczy niby oczywiste, ale trzeba o nich mówić, ponieważ często o  nich zapomi- namy. Zapominamy o tym, czym jest tak naprawdę pomaganie. Najczęściej traktuje się je jako odruch serca, a powinien to być „odruch” rozumu. Pomoc musi być dobrze przemyślana, zarówno co do przedmiotu, jak i sposobu jej udzielenia. Odruch serca to w naszym wydaniu najczęściej albo nie- potrzebna odzież – albo wrzucenie pienię- dzy do jakiejkolwiek skarbonki. W takim razie co to znaczy pomagać? Pomaganie przede wszystkim musi być mądre i  jak powiedziałam wcześniej, do- brze przemyślane, musi być dostosowane do rzeczywistych potrzeb beneficjentów. Nie pomagamy, kierując się naszymi wy- obrażeniami. Pomoc musi być dostosowa- na do potrzeb osób, którym jej udzielamy, powinna opierać się na dokładnym rozpo- znaniu sytuacji oraz możliwości. Organi- zując np. pomoc na Filipinach, najpierw zbieraliśmy pieniądze w Polsce, gromadzi- liśmy informacje o sytuacji oraz nawiązy- waliśmy kontakty z lokalnymi organizacja- mi. Później dopiero wysłaliśmy team PAH na Filipiny. Jego zadaniem było zrobienie dokładniejszego rozeznania, znalezienie miejsc oraz grup społecznych, do których nasza pomoc powinna dotrzeć, określenie formy i zakresu pomocy oraz możliwości rozwiązania problemów lokalnej społecz- ności. Są to działania wymagające dużej pracy. Nie chodzi o to, by pomagać gdzie- kolwiek i jakkolwiek, tylko o to, by poma- gać tam, gdzie tej pomocy nie ma. W rezul- tacie znaleźliśmy się na wyspie Bantayan, w 90 proc. zniszczonej przez cyklon. Nie ma sensu rozdawać tam żywności i wody, ponieważ z  tym problemem ludzie sobie jakoś poradzą. Czego nie mają? Domów, więc budujemy domy. Są one bardzo pro- ste, niedrogie, co pozwoli nam zbudować ich tyle, ile potrzeba (około 1000). Proble- mem jest np. to, że większość z tych ludzi nie ma swojej ziemi, więc budują domy tam, gdzie jest to możliwe. Gdy ktoś każe im się przenieść, po prostu składają dom i przenoszą go gdzie indziej. To w większo- ści ludzie bardzo biedni, wcześniej domy niektórych z  nich były sklecone z  kawał- ków desek, szmat, papy – tego, co tylko dało się znaleźć. Wszelka pomoc musi być dostosowana do stylu życia potrzebujących oraz infrastruk- tury społecznej. W  tak zorganizowany i przemyślany sposób działamy np. w Su- danie Południowym. Najbardziej potrzeb- ny jest dostęp do wody, więc wiercimy studnie. Budowanie np. szkoły wyposażo- nej w baterie słoneczne czy komputery jest bez sensu, lepiej dać materiały na budowę zadaszenia, pod którymi dzieci mogą się uczyć. Znalazłem informację, że budowa jednego domu na Filipinach wynosi 850 zł. Tak! To jest dość szokujące. Jeśli znalazł pan tę informację, to również widział pan rysunki, które pokazują, jak prosta jest konstrukcja takiego domu. Wydrukowali- śmy foliowe instrukcje i dostaje je każdy, kto buduje sobie dom. Pracowaliśmy na miejscu z filipińskimi inżynierami oraz sto- warzyszeniem stolarzy, którzy opracowali jego konstrukcję, ustalili wielkość obiektu, opracowali kosztorys, określili, jakie na- rzędzia będą potrzebne do budowy. W ten sposób powstał całościowy projekt tego domu. Ludzie ze stowarzyszenia stolarzy 5 WYWIADJanina Ochojska– założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Liderka i specjalistka w kwestiach udzielania pomocy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 2 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: