Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 003543 22429213 na godz. na dobę w sumie
Benefit 3 2014 - ebook/pdf
Benefit 3 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W marcu na łamach miesięcznika prezentujemy kolejną porcję artykułów na temat ważnej roli działów HR oraz stojących przed Państwem wyzwań i możliwości.

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo inspirującą dawkę refleksji na temat motywowania pracowników, m.in. tekst Joanny Kłosowskiej o świadczeniach i benefitach w Niemczech. Do jakich benefitów należy stosować kryteria socjalne w przypadku świadczeń realizowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie benefity stosować dla odchodzących pracowników? Na te i inne pytania odpowiadają nasi eksperci. Jeśli nie wiecie Państwo, jak wprowadzać nowe benefity, programy żywieniowe, kafeterie lub programy motywacyjne, możecie przesyłać pytania na adres redakcji. Chętnie napiszemy o tym, jak to robić, a być może uda się nam także pokazać przykłady ciekawych rozwiązań. Podpowiemy też Państwu, jak skutecznie angażować pracowników, wdrażając program motywacyjny. Tradycyjnie zapraszam na naszą stronę internetową, na której można znaleźć archiwalne wydania miesięcznika i pobrać je bezpłatnie w formie plików PDF. Na www.miesiecznik-benefit.pl zamieszczamy także wszystkie artykuły w formie tekstowej.

Zapraszam do lektury.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

03(27)/2014 S W E N T S A E / l a k n a z s O h c e c o W i j . t o F Robert Korzeniowski Bycie dobrym to za mało Czas na zmiany w HR Magdalena Kozłowska ZFŚS – kryterium socjalne Anna Celińska Automatyzacja pracy HR Agnieszka Grad-Kowalska XIX EDYCJA 7 9 MAJA 2014 WARSZAWA O W A C J E N KIERUNEK I N KRYSTYNA JANDA RZECZ O ZNAJDOWANIU SPOSOBÓW A NIE POWODÓW SESJE PLENARNE NAJWYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA STUDIA PRZYPADKÓW FINAŁ KONKURSU HR INNOVATOR 2014 CAŁODNIOWE WARSZTATY 10 do 31.03.2014 MIROSŁAW GODLEWSKI GIGA WOLNOŚĆ i ŚMIAŁOŚĆ W DZIAŁANIU WAYNE F. CASCIO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W HR JERZY BRALCZYK SZTUKA DOBREJ KOMUNIKACJI W FIRMIE PARTNER GŁÓWNY PARTNER SPONSORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATOR kongreskadry.pl Spis treści: Warto tam być ................................ 4 Bycie dobrym to za mało ............. 6 ZFŚS – kryterium socjalne ............ 9 Jak wyjść poza standard? ........... 10 Świadczenia i benefity w Niemczech ................................. 11 Czas na zmiany w HR .................. 14 Czy efektywna komunikacja wynagrodzeń jest możliwa? ........ 18 Social media w rekrutacjach ...... 22 Modeluj, czyli ściągaj od najlepszych .............................. 24 Benefity dla odchodzących pracowników ................................. 28 Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych .................................. 30 Opodatkowanie odprawy emerytalnej ..................................... 31 Automatyzacja pracy HR ............ 32 Edukacyjna turystyka ................... 34 Zagrożenia dla HR w 2014 r. ....... 36 Czy odrobina nam wystarczy? .. 38 Warto zobaczyć w teatrze ......... 40 Warto zobaczyć w kinie .............. 41 Warto przeczytać ......................... 42 Warto posłuchać ......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki, Piotr Czauderna al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Agnieszka Osochowska reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Magda Grosik m.grosik@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75, tel. kom. 516 579 678 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Wojciech Olszanka / EAST NEWS Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy W marcu na łamach miesięcznika prezentu- jemy kolejną porcję artykułów na temat ważnej roli działów HR oraz stojących przed Państwem wyzwań i możliwości. W najnowszym numerze znajdziecie Państwo inspirującą dawkę reflek- sji na temat motywowania pracowników, m.in. tekst Joanny Kłosowskiej o świadczeniach i benefitach w Niemczech. Do jakich benefitów należy stosować kryteria socjalne w  przypadku świadczeń realizowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie benefity stosować dla odchodzących pracowników? Na te i inne pyta- nia odpowiadają nasi eksperci. Jeśli nie wiecie Państwo, jak wprowadzać nowe benefity, programy ży- wieniowe, kafeterie lub programy motywacyjne, możecie przesyłać pytania na adres redakcji. Chętnie napiszemy o tym, jak to robić, a być może uda się nam także pokazać przykłady ciekawych rozwiązań. Podpowiemy też Państwu, jak skutecznie angażować pracowników, wdrażając program mo- tywacyjny. Tradycyjnie zapraszam na naszą stronę internetową, na której można znaleźć archiwalne wydania miesięcznika i pobrać je bezpłatnie w formie plików PDF. Na www.miesiecznik-benefit.pl zamieszczamy także wszyst- kie artykuły w formie tekstowej. Zapraszam do lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny WARTO TAM BYĆ Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy przeznaczony dla specjalistów i menedżerów HR. Atuty Akademii: – Specjalizacja wyłącznie w obszarze HR – Doskonale przygotowane programy zajęć oparte na badaniach i obserwacji – Konsultacje poszkoleniowe udzielane na każdym etapie wdrażania procedur we wła- snej organizacji 3–4 marca 2014 – Modelowanie i Ocena Kompetencji. Jak zapewnić organizacji wła- ściwych ludzi na właściwych stanowiskach? 7 marca 2014 – Efektywność biznesowa szkoleń – jak to osiągnąć? 10–12 marca 2014 – Procesy Assessment i Development Centre. Czyli przygotowanie HR-owca do pełnienia roli asesora w proce- sach AC i DC. 20–21 marca 2014 – Zarządzanie wynagro- dzeniami w organizacji. 24–25 marca 2014 – System ocen pracow- niczych. Jak właściwie oceniać pracowników i udzielać im informacji zwrotnej? Miejsce: Warszawa Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl HR na Śniadanie Cykl „HR na Śniadanie” to biznesowo-towa- rzyski klub networkingowy – wymiana do- świadczeń, refleksja, polemika. Zatrudniaj, zarządzaj, doceniaj – to mały de- kalog HR-owca XXI w. W czasie spowolnienia gospodarczego umiejętne zarządzanie najlep- szymi i komunikacja z nimi mogą okazać się kluczowe dla utrzymania przewagi konkuren- cyjnej firmy. Zastanawiając się nad stworze- niem systemu zarządzania talentami, należy najpierw rozważyć dylematy, do których pa- suje epitet „popytowe”. Czy bardziej opłacalne jest kreowanie talentów w organizacji, czy też zidentyfikowanie ich na rynku? Poruszane tematy: – Kim jest talent – kogo i po co szukamy? – Łowić wewnętrznie czy zewnętrznie? – Komunikacja przede wszystkim 26 marca 2014 – Wrocław Organizator: HRNews.pl Informacje: www.hrnasniadanie.pl Brian Tracy po raz kolejny w Polsce „Konflikt idei – rozwiąż dylematy i  obierz właściwy kierunek” – III edycja konferencji poświęcona przywództwu. Jeden dzień spędzony ze światowej klasy ekspertem daje czasami możliwość zaosz- czędzenia miesięcy, a  nawet lat nauki. Wielu uczestników seminariów relacjonuje, że po zastosowaniu tylko kilku elementów oma- wianych na wykładzie przez Briana Tracy ego zmiany w  ich nastawieniu, zaangażowaniu i oczywiście rezultatach były ogromne. Na konferencji wystąpią również tacy zna- ni mówcy, jak: Marek Stelmaszak oraz prof. Andrzej Blikle. Uczestnicy uzyskają wiele informacji i  rozwiązań, dzięki którym każdy menedżer, lider, prezes czy dyrektor dostanie silną dawkę inspiracji, która pomoże mu sku- teczniej i efektywniej prowadzić biznes. 2 kwietnia 2014 – Warszawa Organizator: Brian Tracy International Informacje: www.btigroup.pl/przywodztwo Kongres Sprzedaż Prestiżowe wydarzenie dla branży sprzedaży. Gośćmi specjalnymi Kongresu będą Brian Tracy, Robert Krool i  Urmil Gohil. Kongres Sprzedaż to 20 case studies prezentowanych przez liderów polskiego rynku, 6 ścieżek te- matycznych, 3 praktyczne warsztaty. 2–4 kwietnia 2014 –Warszawa Organizator: Nowoczesna Firma S.A. Informacje: www.kongressprzedaz.pl za Career EXPO Targi Pracy Targi pracy Career EXPO to możliwość na- wiązania bezpośredniego kontaktu z  oso- bami odpowiedzialnymi rekrutację w  najważniejszych polskich i  zagranicznych firmach. To szansa na rozeznanie się na ryn- ku pracy, zbadanie zapotrzebowania kadro- wego, zestawienie własnych predyspozycji, wykształcenia i  umiejętności z  preferencja- mi pracodawców. Targi pracy dają również możliwość wzięcia udziału w licznych szkole- niach podnoszących kwalifikacje i dostarcza- jących cennej wiedzy 5 kwietnia 2014 – Poznań 8 kwietnia 2014 – Wrocław Organizator: Career EXPO Poland Informacje: http://www.careerexpo.pl/PL/ All Pełna MOC możliwości Seminarium szkoleniowe Jacka Walkiewicza z udziałem wyjątkowych gości: Marka Skały, Marcina Prokopa, Kamila Cebulskiego oraz Wiktorii Jermoljewej. Podczas seminarium Jacek Walkiewicz odpo- wie m.in. na pytania: – po czym poznać, że osiągnęliśmy sukces; – dlaczego warto wierzyć w siebie i wycho- dzić ze znanej „sfery komfortu”; – dlaczego „bezemocjonalne” podejście do biznesu grozi nudą, szybko prowadzi do rutyny i wypalenia; – dlaczego warto kreować śmiałe wizje przy- szłości osobistej i zawodowej; – jak rozwijać w sobie gotowość do odważ- nego działania; – dlaczego upór, konsekwencja i regularność pomagają osiągać cele. 11 kwietnia 2014 – Centrum Konferencyjne EXPO XXI w Warszawie Organizator: 360 SBC Informacje: http://www.pelnamocmozli- wosci.pl/ Wyzwania HR W  trakcie konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in., jak budować zaangażowanie pra- cowników firmy, jakie przemiany zachodzą w polskich firmach, jak proaktywnie budować kulturę organizacyjną, jak zrekrutować 170 fi- nansistów, jak identyfikować talenty wewnątrz organizacji i czy jest możliwa integracja narzę- dzi i procesów w HR. W  trakcie 6 sesji zaproszeni eksperci zapre- zentują najlepsze praktyki, najnowsze trendy i rozwiązania oraz opowiedzą o wyzwaniach, jakie stoją przed działami HR. Wśród prelegentów na konferencji będą m.in. psycholog biznesu – Jacek Santorski, między- narodowi eksperci i najlepsi polscy praktycy, z którymi uczestnicy konferencji będą mogli także porozmawiać. 16 kwietnia 2014 – Katowice Organizator: Pracuj.pl Informacje: http://www.wyzwaniahr.pl/ Kongres Profesjonalistów Public Relations Wiedza doświadczonych praktyków, analizy i  dyskusje ekspertów, prezentacja inspirują- cych projektów, a wśród nich także ekspery- mentalnych koncepcji – to zagadnienia Kon- gresu Profesjonalistów Public Relations. Organizatorzy spotkania zaplanowali pre- lekcje i  warsztaty, podczas których będzie można wymienić się spostrzeżeniami oraz poznać najnowsze trendy, tym razem do- tyczące komunikacji wewnętrznej. Zajęcia odbędą się w  kilku blokach tematycznych tak, aby uczestnicy mogli poświęcić swój czas na pozyskanie wiedzy z zagadnień, które szczególnie ich interesują. Trenerzy poruszą tematykę związaną z CSR-em, publikacjami medialnymi w  kontekście kształtowania re- lacji oraz mitami dotyczącymi budowania komunikacji wewnętrznej w  organizacjach publicznych i korporacjach. 24–25 kwietnia 2014 – Rzeszów Organizator: Newsline Sp. z o.o. oraz Ideo Sp. z o.o. Informacje: www.kongresprofesjonalistow.pl XIX Kongres Kadry Największe wydarzenie w branży HR. Towa- rzyszyć mu będzie ogólnopolski konkurs HR Innovator 2014. Zostaną zaprezentowane najnowsze trendy ZZL oraz firmy, dla których pracownicy są największą wartością. Wśród prelegentów: Wayne F. Cascio, Jerzy Bralczyk, Mirosław Godlewski oraz Krystyna Janda. 7–9 maja 2014 –Warszawa, Hotel Intercon- tinental Organizator: Nowoczesna Firma SA Informacje: kongreskadry.pl reklama 4 a t y S k e t r a B . t o F Bycie dobrym to za mało O sile motywacji i nowych wyzwaniach z Robertem Korzeniowskim rozmawia Jacek Babiel Czy zna pan jakiś sposób, za pomocą któ- rego można wszystkich motywować? Nie. Osoba motywująca, starająca się przede wszystkim poznać i  zrozumieć innych, powinna wzbudzić u nich moty- wację.Przekaz musi być zindywidualizo- wany i oparty na dawaniu autentycznego świadectwa wiążącego się z  silnymi, po- zytywnymi emocjami. To jest wszystko, co możemy powiedzieć o  ogólnym po- dejściu. Formuły motywowania i motywy działa- nia mogą być bardzo różne u różnych lu- dzi. Zależy to od ich etapu rozwoju, funk- cji, jakie pełnią w społeczeństwie i firmie. Nie uważam, iż w związku z tym można byłoby rozkładać jakiś magiczny ołtarzyk i mówić: patrzcie tutaj, to co ja prezentuję, spowoduje, iż poczujecie teraz przypływ bezwzględnej mocy i  będziecie chcieli pracować, sięgać po wymarzone cele. Zawsze, gdy prosi się mnie o  to, abym postarał się wpłynąć na czyjąś motywa- cję, na początku staram się jak najlepiej poznać firmę lub powód mojego zapro- szenia. Nigdy nie jest tak, że mając super zmotywowany zespół albo gdy wszystko działa idealnie, podkręcamy tempo i sta- ramy się jeszcze bardziej motywować swoich pracowników. Może dojść wtedy do karykaturalnego pokrzykiwania na ludzi, którzy doskonale czują się w tym, co robią, realizują się, a tymczasem ktoś staje nad nimi i  mówi, że mogą jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Pewnie, zawsze można jeszcze więcej i  lepiej, pytanie tylko, czy do tego jest potrzebny ze- wnętrzny motywator. Czy ci ludzie mają już odpowiednio nastrojony silnik we- wnętrzny i  powinni to robić, bardziej poszukując motywacji w sobie, odrabia- jąc swoje lekcje według tych modeli, któ- rych się nauczyli, albo które są przez bli- skich współpracowników odświeżane, przypominane. Reasumując, powiem, iż nie ma jednego klucza do motywowania wszystkich. Jak, pana zdaniem, motywacja jest zwią- zana z celem? Cele mogą być jakimiś suchymi faktami, dobrze zdefiniowaną projekcją przy- szłości, rzeczywistości, do jakiej mamy zmierzać. Mogą też być tak ekstremalnie zewnętrzne, dalekie od autoidentyfika- cji, bądź nie dość wyraźnie określone, za nisko lub za wysoko ustalone, tak dalece sięgające poza sferą realiów, że mogą wy- wołać motywację negatywną. Cel zbyt mało ambitny powoduje, że człowiek się rozpręża. I nawet ten niski cel będzie trudno mu osiągnąć, bo uważa, że jest on tak prosty i oczywisty, że nie ma sensu się starać. Widać to w sporcie, kiedy przegrywa się z bardzo słabym rywalem. Celem jest wy- grana z drużyną zajmującą 50 pozycji ni- żej w rankingu. Co za problem? Nie przy- kładam się do tego i  wtedy jakże często przygrywam. Podobnie jest, kiedy cel jest nierealnie wygórowany i żadne przesłanki nie wskazują, że może on być osiągnięty. Trudno będzie tutaj o samoidentyfikację. Analogicznie, jeżeli powiem dzisiaj panu: „Proszę wyznaczyć sobie cel – uczestni- 6 WYWIADRobert Korzeniowski– wielokrotny mistrz olimpijski, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców, obecnie Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rynku Sportu – odpowiada za tworzenie programów ubezpieczeniowych dla sportowców.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 3 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: