Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 005917 20297435 na godz. na dobę w sumie
Benefit 8 2013 - ebook/pdf
Benefit 8 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Benefity w Polsce są znane od kilku lat, ale umiejętność stosowania ich razem z systemami finansowego wynagradzania za pracę jest jeszcze daleka od wzorców, jakie znamy z krajów Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych.

Wielu pracodawców wie, że nowoczesne wynagradzanie za pracę to nie tylko pieniądze. Systematycznie rośnie w naszym kraju zainteresowanie benefitami, które pracodawcy w szerokim wachlarzu oferują swoim pracownikom, by dowartościować ich pracę. Czasem jest też tak, że to my, Polacy, wyznaczamy nowe kierunki w zakresie rozwoju benefitów.

W sierpniowym numerze wywiad z Tomkiem Józefackim z Benefit Systems SA, który mówi o rynku pracy wspieranym przez benefity, a także wywiad z ekonomistą i głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska, prof. Witoldem Orłowskim, o liderach na rynku pracy, promowaniu talentów i motywowaniu stosowanym przez ekonomistę.

Jak co miesiąc, publikujemy teksty o motywowaniu, rozwoju, pracy, ale także o tym, jak rozliczać benefity. Paweł Celiński pisze o finansowaniu wypoczynku dla pracowników i ich rodzin. Wszystkim, którzy latem szukają inspiracji, polecam tekst Danuty Malczewskiej, która opowiada o tym, jak motywacja rodzi się z potrzeb.

Życzę miłej lektury.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

8(20)/2013 Tomek Józefacki O rynku pracy wspieranym przez benefity ł a k s w o a w o P a n n A . t o F Finansowanie wypoczynku z ZFŚS Paweł Celiński Jak zatrzymać najlepszych? Anna Gradkowska Grupa Mastermind Jack Canfield O liderach, promowaniu i motywowaniu prof. Witold Orłowski HR-owcami?Zapraszamy na konferencję Wyzwania HR!18 września 2013Wrocław, Hotel MercureNajwiększa konferencja branżowa na Dolnym Śląsku Spis treści: Warto tam być ................................ 4 O rynku pracy wspieranym przez benefity .................................. 5 ZFŚS a środki obrotowe – jakie jest ryzyko pracodawcy w zakresie finansowania wypoczynku .................................... 8 Jak zatrzymać najlepszych? ....... 10 Motywowanie w administracji .... 11 Opieka zdrowotna – standardowy benefit w USA .... 12 Motywacja rodzi się z potrzeb ... 14 Zarządzanie talentami i motywacja? ................................. 16 Grupa Mastermind ....................... 18 Empatia – skuteczne narzędzie wspierające proces mediacji ..... 20 Informacja zwrotna, która motywuje do zmiany ......... 22 Sangwinik ....................................... 26 Kapitalizm demokratyczny i zespoły gniazdowe .................... 28 Z ZUS-em na wakacjach, czyli o benefitach dla pracowników sezonowych ......... 30 Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń i benefitów – skutki w podatku dochodowym .................................32 Posiłki profilaktyczne dla pracowników benefitem wolnym od składek ZUS i od podatku PIT ........................... 34 ZFŚS – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie VAT .............................. 35 Dane osobowe pracownika – co wolno pracodawcy ............. 36 O liderach, promowaniu i motywowaniu ............................. 38 Warto zobaczyć w teatrze ......... 40 Warto zobaczyć w kinie ............. 41 Warto przeczytać ......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Anna Powałowska Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy Benefity w Polsce są znane od kilku lat, ale umiejętność stosowania ich razem z systemami finansowego wynagradzania za pracę jest jesz- cze daleka od wzorców, jakie znamy z  krajów Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczo- nych. Wielu pracodawców wie, że nowocze- sne wynagradzanie za pracę to nie tylko pieniądze. Systematycznie rośnie w naszym kraju zainteresowanie benefitami, które pracodawcy w szerokim wachlarzu oferują swoim pracownikom, by dowartościować ich pracę. Cza- sem jest też tak, że to my, Polacy, wyznaczamy nowe kierunki w zakresie rozwoju benefitów. W  sierpniowym numerze wywiad z  Tomkiem Józefackim z  Benefit Systems SA, który mówi o rynku pracy wspieranym przez benefity, a tak- że wywiad z ekonomistą i głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska, prof. Witoldem Orłowskim, o liderach na rynku pracy, promowaniu talen- tów i motywowaniu stosowanym przez ekonomistę. Jak co miesiąc, publikujemy teksty o motywowaniu, rozwoju, pracy, ale także o tym, jak rozliczać benefity. Paweł Celiński pisze o finansowaniu wy- poczynku dla pracowników i ich rodzin. Wszystkim, którzy latem szukają inspiracji, polecam tekst Danuty Mal- czewskiej, która opowiada o tym, jak motywacja rodzi się z potrzeb. Życzę miłej lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny HR-owcami?Zapraszamy na konferencję Wyzwania HR!18 września 2013Wrocław, Hotel MercureNajwiększa konferencja branżowa na Dolnym Śląsku – Jak szkolenie mogłyby „zarobić dla firmy – Jak model SEB/SEA może zmienić realia biznesowy? pieniądze”? szkoleniowe? HR na Śniadanie: Jak zmierzyć kapi- tał ludzki w firmie? Cykl „HR na Śniadanie” to biznesowo-towa- rzyskie spotkania aktywizujące wymianę do- świadczeń i sprzyjające refleksji nad kondycją polskiego HR. Inicjatywa łączy praktyczną wiedzę ekspertów-moderatorów z możliwo- ścią dyskusji w HR-owym środowisku. Poruszane tematy: – Jak maluje się krajobraz praktyk szkolenio- wych w Polsce? – Firma szkoleniowa – dydaktyk czy partner – HR – partner strategiczny czy „wizytówkowy”? 14 sierpnia 2013 – Centrum IRB w Warszawie Organizator: HRNews.pl Informacje: www.hrnasniadanie.pl Seminarium dla przywódców Celem seminarium jest zaprezentowanie fun- damentalnych i  często zapomnianych zasad, jakimi musi się kierować świadomy i skutecz- ny przywódca. Seminarium składa się z trzech modułów. Nie są to odrębne zagadnienia, raczej zazębiające się elementy stanowiące o sukcesie przywództwa. Pierwszy moduł porusza podstawowe zasady dotyczące przywództwa. Drugi moduł skupia się na relacjach pomiędzy przywódcą i grupą. W  trzecim module zostaną zaprezentowane techniki efektywnego komunikowania misji. Gościem specjalnym seminarium będzie Ma- jor Rocco A. Spencer. 21 sierpnia 2013 – Warszawa Organizator: HRNews.pl Informacje: http://www.hrnews.pl/Semina- riumDlaPrzywodcow/Default.aspx Festiwal Inspiracji 2013 Głównym celem Festiwalu jest podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat umiejętności komunikacji biznesowej z naci- skiem na jakość przemówień publicznych. Festiwal skierowany jest do: menedżerów odpo- wiedzialnych za marketing, sprzedaż, zasoby ludz- kie, członków zarządu, właścicieli firm, specjalistów. 22–24 sierpnia 2013 – Biblioteka Narodowa w Warszawie Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce Informacje: www.festiwalinspiracji.pl Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy dedykowany specjalistom i menedżerom HR. Atuty Akademii: – specjalizacja wyłącznie w obszarze HR – doskonale przygotowane programy zajęć – konsultacje poszkoleniowe udzielane na każdym etapie wdrażania procedur we wła- snej organizacji – gwarancja skuteczności – zasada 100 sa- tysfakcji lub zwrot pieniędzy Tematyka – szkolenia otwarte: Sierpień: Efektywne Metody Rekrutacji i Se- lekcji; Jak Oceniać Pracowników?; New Em- ployee Orientation Wrzesień: Social recruiting; Zarządzanie roz- wojem pracowników; Modelowanie i Ocena Kompetencji; Wewnętrzny Dział Szkoleń. sierpień – wrzesień 2013 WARTO TAM BYĆ Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl Strategia sprzedaży 2014 r. Neil Rackham – guru i praktyk – ujawnia jak prowadzić sprzedaż, która przynosi doskonałe efekty. Podczas konferencji największy auto- rytet w dziedzinie sprzedaży powie „jak jest”: – innowacje sprzedaży: nowe metodologie, nowe narzędzia... nowe pułapki; – stare vs nowe metody sprzedażowe: z czego natychmiast zrezygnować, a co wdrożyć; – strategie najlepszych: z czego korzystają, czego unikają. Narzędzia opracowane przez Neila Rackhama umożliwiają reorientację działów i zwiększe- nie wyników sprzedaży w realiach dzisiejszego biznesu. Ich zastosowanie pozwoli Ci uniknąć błędów oraz nieświadomego podążania za rozwiązaniami, które wbrew pozorom nie są poparte twardymi danymi. 18 września 2013 – Warszawa Organizator: Harvard Business Review Polska Informacje: www.hbrp.pl/rackham Wyzwania HR Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie budować pożądaną markę zespołu HR w organizacji, usłyszą o tym, jak najlepiej motywować pracowników, przyjrzą się prawdom i mitom na temat budowania ze- społów sprzedażowych, posłuchają, jak zadbać o wizerunek pracodawcy. W trakcie 6 sesji zaproszeni eksperci zaprezen- tują najlepsze praktyki, najnowsze trendy i roz- wiązania oraz opowiedzą o wyzwaniach, jakie stoją przed działami HR w bieżącym roku. 18 września 2013 – Wrocław 16 października 2013 – Rzeszów 20 listopada 2013 – Poznań Organizator: Pracuj.pl Informacje: www.wyzwaniahr.pl Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting Warto dyskutować. Zwłaszcza kiedy naszymi rozmówcami są świetni fachowcy w  branży HR. Cykl konferencji skierowany do dyrekto- rów i menedżerów HR. Goście specjalni spo- tkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw- dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie. W programie każdego HR lunch meetingu są: praktyczne case study, możliwość uczenia się od najlepszych, 3 godziny aktywnej dyskusji o  innowacyjnych rozwiązaniach HR, lunch i sesja networkingowa. 19 września 2013 – Gdańsk 26 września 2013 – Wrocław 17 października 2013 – Łódź Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje: www.hrlunchmeeting.pl Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Podczas kongresu eksperci poruszą tematy związane z praktyką stosowania prawa pracy, m.in: jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę, jak optymalizować czas pracy, jak uniknąć przykrych konsekwencji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie są rodza- je umów o pracę, jakie są zasady ich zawie- rania oraz jakie są konsekwencje prawne „ryzykowanych” zapisów – czyli co w treści 4 umowy warto zapisać, a czego lepiej unikać. Kongres skierowany jest do prezesów, przed- stawicieli działów kadr i płac, przedstawicieli działów administracyjnych, działów personal- nych, działów prawnych, działów HR. 20 września 2013 – Katowice 27 września 2013 – Kraków 11 października 2013 – Gdańsk 25 października 2013 – Łódź 22 listopada 2013 – Warszawa 6 grudnia 2013 – Poznań Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o. o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Rozwiązania HR Jak co roku zapraszamy całe działy HR: dy- rektorów, menedżerów i specjalistów oraz ekspertów merytorycznych zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podczas roz- wiązań HR będą Państwo mogli wziąć udział w dynamicznych prezentacjach pecha-kucha, inspirujących HR talksach oraz tradycyjnych prezentacjach poświęconych najciekawszym HR-owym case studies. Rozwiązania HR mają przede wszystkim pomóc praktykom HR w mierzeniu się z codziennymi problemami pracy HR-owaca, ale także uczyć, inspirować i pokazywać nowe oblicza innowacji. 1 października 2013 – Warszawa Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://konferencja.abc.com.pl/ rozwiazaniahr/ III edycja Konwent Prawa Pracy Celem konferencji jest zapoznanie uczestni- ków z nowymi regulacjami w prawie pracy oraz wskazanie możliwych dróg rozwiązania problemów wynikających ze stosowania no- wych przepisów. Poruszane tematy: – czas pracy – ze szczególnym omówieniem najnowszych zmian – ustawa wprowadzająca zmiany została uchwalona przez Sejm 12 lipca 2013 r. i przekazana do podpisu Prezydenta, – wątpliwości i pytania, jakie narosły w ciągu trzech miesięcy obowiązywania nowych urlopów rodzicielskich i  przysługujących z ich tytułów zasiłków macierzyńskich, – rozliczanie podróży służbowych – wyjaśnienie najbardziej istotnych problemów, z  którymi zetknęli się praktycy po wejściu w życie no- wych zasad rozliczania podróży służbowych, – zasady wystawiania świadectw pracy w przypadku umów terminowych, a także – zostaną omówione najświeższe zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierow- ców – zmiany weszły w życie 16 lipca 2013 r. 9 października 2013 – Warszawa Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://www.konferencja.abc. com.pl/konwentprawapracy/ Międzynarodowy Konwent HR Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z  kształtowaniem za- angażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w bu- dowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą oka- zją do nawiązania wartościowych kontaktów, wymiany wiedzy oraz dyskusji ze specjalistami z różnych sektorów HR. 10 października 2013 – Warszawa Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarzą- dzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl a k s w o ł a w o P a n n A . t o F O rynku pracy wspieranym przez benefity z Tomkiem Józefackim rozmawia Jacek Babiel Dla wielu polskich firm coraz ważniejsze staje się zagadnienie motywowania pra- cowników. Dlaczego? Tak jak zmienia się świat wokół nas, tak zmienia się rynek pracy. Oznacza to, że coraz częściej pracownicy firm i instytucji oczekują dodatkowych form motywacji, które zachę- cają ich do zwiększenia zaangażowania. Czy pracownikom przestało już wystar- czać samo wynagrodzenie? Obecnie pieniądze to nie wszystko, cze- go pracownik oczekuje od pracodawcy. Oczywiście, wciąż są podstawową formą wynagradzania, ale coraz bardziej zaczy- nają się też liczyć inne sposoby doceniania i  motywowania pracowników. Są to na przykład możliwości rozwoju czy też takie warunki pracy, które pozwalają utrzymać równowagę pomiędzy życiem prywatnym i  zaangażowaniem zawodowym. Dzisiejsi pracownicy są świadomi, jak ważną rolę pełni praca w ich życiu, więc myślą o niej nie tylko w  kontekście wynagrodzenia. Zwłaszcza dotyczy to najmłodszego poko- lenia pracowników na rynku pracy. Są to ludzie, dla których bardzo ważna jest kwe- stia równowagi życiowej. Czy w  związku z  tym możemy zaryzy- kować twierdzenie, że to pracownicy są bardziej zainteresowani pozapłacowymi benefitami niż pracodawcy? Tak, często to właśnie pracownicy tworzą oddolną inicjatywę, organizują się w gru- py, zbierają podpisy i  namawiają osoby decyzyjne w firmie do wprowadzenia do- datkowych, pozapłacowych form wyna- gradzania. To idealna sytuacja, bo dzięki temu pracodawca w łatwy sposób dowia- duje się, jak szybko i  skutecznie zmoty- wować swoich pracowników. Coraz czę- ściej też kandydaci podczas rekrutacji, zwracają uwagę na to, jakie dodatkowe świadczenia oferuje im rekrutująca firma. W Polsce mamy nadal wysokie bezrobo- cie, a jednocześnie pracodawcy mówią, że brakuje wykwalifikowanej kadry. Jak to możliwe? Rzeczywiście - z  jednej strony bezrobo- cie, z  drugiej zaś strony przedsiębiorcy mówią, że brakuje wykwalifikowanych pracowników. Taki paradoks widzimy pa- trząc na cały rynek pracy. Gdy spojrzymy jednak na jego poszczególne segmenty, ewidentnie mamy do czynienia z deficy- tem pewnych grup zawodowych. Wiele firm poszukuje pracowników z  konkret- nymi kompetencjami oraz doświadcze- niem i  w  niektórych sektorach takich pracowników zaczyna brakować. Ogólnie dostępne raporty potwierdzają, że braku- je inżynierów, techników, handlowców, pracowników działów IT, jak również ka- dry najwyższego szczebla. Czy benefity pomagają zdobyć i zatrzymać najbardziej pożądanych pracowników? Zdecydowanie tak. Jest jeszcze jedna kwestia - w wielu krajach UE polscy pra- cownicy mogą podejmować pracę i ci naj- 5 WYWIADPrezes zarządu Benefit Systems SA. Wcześniej wiceprezes zarządu Benefit Systems SA, a także członek zarządu Agora SA odpowiedzialny za segment internet. Pracował również jako menedżer ds. marketingu oraz menedżer sekcji tematycznych biznes i technologie w NYTimes.com. Absolwent studiów MBA, Stern School of Business, NYU. bardziej wykwalifikowani mają naprawdę duże możliwości, zwłaszcza osoby wy- kształcone ze znajomością języków ob- cych. Jesteśmy częścią globalnego rynku pracy. Musimy więc być konkurencyjni, jeżeli chcemy zatrzymać, zaangażować tych ludzi do pracy w  Polsce. Musimy oferować rozwiązania na poziomie świa- towym. Panuje przekonanie, że Polska dopiero goni świat w  zakresie dowartościowania pracowników. Czy to prawda? Tak nie można powiedzieć. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. W  wielu firmach w Polsce motywowanie jest na poziomie światowym. Wielu świadomych praco- dawców, zwłaszcza w firmach o między- narodowym zasięgu, oferuje swoim pra- cownikom różne interesujące benefity. Są to przedsiębiorstwa, które nadają ton i oczekują od nas usług o wysokim stan- dardzie. Chcą otrzymywać najlepsze do- stępne na rynku rozwiązania. Mają duże wymagania, ponieważ wiedzą, jak wyglą- da to na innych rynkach. Dzięki takim klientom tworzymy ofertę na najwyższym poziomie. To też dyscyplinuje rynek. Powoduje, że firmy, które chcą walczyć o najlepszych pracowników z podobnymi kompetencjami, muszą proponować coś więcej niż samo wynagrodzenie. Dbają też, by benefity były jak najlepiej dopaso- wane do potrzeb pracowników. Ale nie jest to jeszcze praktyka powszechna? Wielu polskich pracodawców nie wie jeszcze, jak dużą ewolucję przeszły w cią- gu pięćdziesięciu lat świadczenia pozapła- cowe. Przybrały elastyczną formę, która nie tylko cyklicznie się zmienia w zależ- ności od potrzeb, ale również pozwala na różnorodne sposoby wprowadzania benefitów. Jednak podczas codziennych kontaktów z  pracodawcami i  pracowni- kami widzimy pozytywny efekt ostatnich lat edukacji oraz budowania świadomo- ści firm i  instytucji. Oczywiście, wciąż jeszcze istnieje potrzeba edukacji, po- szerzania wiedzy, badania rynku, uświa- damiania pracodawcom, jaką przewagę konkurencyjną mogą stworzyć posiada- jąc unikalne, interesujące dla swoich pra- cowników systemy świadczeń. Duże firmy mają duże budżety i mogą sobie pozwolić na benefity dla pracowników. Ale nie są to chyba rozwiązania dostępne dla administracji publicznej, jednostek samo- rządowych, szkół i dla sfery budżetowej? Nic bardziej błędnego, w  naszej ofercie mamy benefity dostępne dla każdego pra- codawcy. Obok pakietów świadczeń prze- znaczonych dla najbardziej konkuren- cyjnych segmentów rynku pracy, mamy programy prostsze, które łączą atrakcyjną cenę takiego benefitu - dopasowaną do siły nabywczej pracownika i przedsiębior- stwa – z wyjątkową wartością. Mam tutaj na myśli nasz serwis BenefitDeals, który daje dostęp do wyjątkowych ofert w  12 kategoriach w  bardzo racjonalnej cenie. To produkt, z  którego może efektywnie skorzystać każda organizacja. W  dzisiejszych czasach rozwój technolo- gii pozwala wprowadzać atrakcyjne oferty w przystępnych cenach. Skala, jaką generu- jemy daje możliwość negocjowania najko- rzystniejszych ofert dla pracodawcy, a ten ma możliwość przekazania ich pracowni- kom na naprawdę bardzo atrakcyjnych wa- runkach. Bez zaawansowanej technologii byłoby to trudne do osiągnięcia. A jak pracownicy oceniają otrzymywane benefity? Z badań, które robimy, wynika ewident- nie, że pracownicy cenią firmy, które takie benefity oferują. Wiemy o  tym również od wielu pracodawców, którzy decydują się na współpracę z nami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nasze propozycje byłyby benefitami, których pracownicy nie chcą albo nie doceniają. Powiedział- bym, że to właśnie oni w wielu sytuacjach doceniają, jaką wartością są benefity i po- lecają je. Często prowadzą dialog z praco- dawcami na temat tego, co jest dla nich atrakcyjne, a co nie jest. W  ubiegłym roku firma Sedlak Sedlak zrealizowała badanie, z którego wynika, że jednym z częściej stosowanych benefi- tów jest udział w szkoleniach. A z drugiej strony bywając na konferencjach bardzo często słyszałem od HR-owców, że ludzie nie do końca chcą korzystać z tych szko- leń, bo są wyczerpujące i  nadmiar tych benefitów proponowanych w  tej formie nie sprawdza się. Czy spełniają więc rolę motywacyjną? Ważna jest dostępność i  możliwość wy- boru. To tak jak z ubezpieczeniem – moż- liwości skorzystania z niego w dogodnym czasie daje poczucie bezpieczeństwa. Współczesny trend, widoczny również 6 w  Polsce, polega na udostępnianiu na- rzędzi technologicznych, które pozwalają pracownikom dobrać indywidualną ofer- tę w wybranym czasie. Pracodawca prze- kazuje środki, a sam pracownik wykorzy- stuje je na to, co w danym czasie jest mu najbardziej potrzebne i z czego ma ocho- tę skorzystać. To mogą być szkolenia, ale też wyjazd na wakacje, na fajny weekend, oferta fitness lub voucher na posiłek. Naj- ważniejsze, że pracownik ma możliwość wyboru. Rewolucja technologiczna po- zwala firmom i  instytucjom, za naszym pośrednictwem, oferować możliwie naj- szerszą gamę benefitów, ale to pracowni- cy dokonują indywidualnych wyborów w dogodnym czasie. Jak będą rozwijać się nowoczesne systemy motywacji? Co drugi pracownik dużej fir- my w Polsce ma już kartę MultiSport... Warto w tym momencie naszej rozmowy podkreślić, że nasz program jest doskona- łym narzędziem propagującym zdrowy tryb życia. Według badania GfK Polonia z  roku 2011 – 71 proc. użytkowników kart MultiSport nie miało wcześniej żad- nego karnetu. Oznacza to, że ta karta ak- tywizuje kolejne grupy osób. To nie jest nasza jedyna propozycja. Poza programem MultiSport oferujemy pro- dukty umożliwiające udział w  życiu kul- turalnym i zachęcające do spędzania wol- nego czasu z  rodziną i  przyjaciółmi, np. podczas wyjazdów weekendowych. Ko- lejnym ciekawym projektem, który w  tej chwili rozwijamy i testujemy na rynku, jest Program MultiLunch, czyli oferta wyży- wienia dla pracowników w  czasie godzin pracy. Wciąż dynamicznie rozwijamy ofer- tę i odpowiadamy na różnorodne potrzeby klienta. Równocześnie staramy się patrzeć na benefity z wielu różnych perspektyw. Benefit System jest dostawcą systemów motywacyjnych. Jak motywujecie swoich pracowników? Nasza firma oferuje produkty i  syste- my motywacyjne, konsekwentnie więc motywujemy też naszych pracowników. Mają oni pełny dostęp do tych samych produktów, które oferujemy klientom. Zresztą, wszystkie produkty, które propo- nujemy klientom, są najpierw testowane przez naszych pracowników. Dzięki temu zyskujemy pewność, że oferta jest atrak- cyjna, budzi uznanie i  zainteresowanie pracowników. WYWIAD Staramy się również dbać o poziom upo- sażenia oraz wyszkolenia naszych pra- cowników. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie oferować na rynku innowacyjne oraz ciekawe rozwiązania i produkty. Za- leży nam, żeby nasza oferta była spójna z tym, w jaki sposób my funkcjonujemy wewnątrz naszej firmy. Tylko wtedy bę- dziemy wiarygodni. Co najbardziej motywuje prezesa Benefit Systems – Tomka Józefackiego? Jeżeli chodzi o moją pracę, bardzo moty- wuje mnie to, że jestem w stanie pomagać ludziom i  organizacjom w  budowaniu coraz skuteczniejszych systemów moty- wacyjnych. Zawsze podkreślam, że po- winniśmy oferować takie produkty, które sami chcielibyśmy mieć i z nich korzystać. Element spójności jest dla mnie bardzo ważny i motywujący. W  przeszłości, kiedy byłem młodym człowiekiem i  dopiero uczyłem się swojego zawodu, miewałem problemy z  zachowaniem równowagi życiowej – odpowiednim rozłożeniem czasu prze- znaczonego na pracę i  dla rodziny. Dla mnie praca w  firmie, która dba o  tzw. work life balance, stawia sobie to za mi- sję oraz wprowadza na rynek odpowied- nie programy z  myślą o  pracownikach i ich organizacjach – jest bardzo warto- ściowa i wyjątkowa. Motywująca jest też spójność systemów wartości - mojego i Benefit Systems. Gdzie jutro, pojutrze ma zamiar być Benefit Systems? Chcemy być liderem świadczeń pozapła- cowych, czyli firmą oferującą innowa- cyjne benefity skutecznie motywujące pracowników firm i  instytucji. Jestem przekonany, że mamy jeszcze spore pole do popisu. Naszym głównym produk- tem jest MultiSport, który już odniósł sukces. Chcemy osiągnąć to z  innymi naszymi produktami i zaoferować pełną gamę produktów. Nasz dział handlowy coraz częściej będzie proponował nie jeden produkt, lecz pełen wachlarz roz- wiązań motywacyjnych. To na pewno zmieni postrzeganie naszej firmy. Nie- ustannie pracujemy nad jakością pro- duktu, więc np. MultiSport, pomimo że jest na rynku od wielu lat, wciąż jest udoskonalany, rozwijany, lepiej dopaso- wany do potrzeb zarówno pracodawcy, jak i użytkowników. Zdradzę, że klienci mogą oczekiwać atrakcyjnych zmian w  innych produktach, które wystarto- wały w ostatnim czasie: systemach kafe- teryjnych - MultiBenefit i  MyBenefit, MultiBilet Program Kinowy, MultiTeatr, MultiWeekend, również w  Programie MultiLunch. Powstaną nowe interesują- ce propozycje. Planujemy również uła- twienie pracownikom dostępu do bene- fitów dzięki wykorzystaniu możliwości technologii. Wiele organizacji odkryło, że udostępnienie klientowi indywidual- nemu szerokiego wyboru, przekłada się na pozytywne relacje, więc chcemy takie rozwiązania nadal oferować. Dziękuję za rozmowę. reklama 7 WYWIAD
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 8 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: