Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 003751 22408562 na godz. na dobę w sumie
Benefit 9 2013 - ebook/pdf
Benefit 9 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Koniec lata to czas powrotu do pracy i do codziennych obowiązków. Na początku zazwyczaj trudno jest się zmobilizować do pracy i w związku z tym może też być ciężko zmotywować innych.

Obecnie, w okresie planowania budżetów na następny rok, szczególnie przydatna może się okazać informacja o tym, jak pracownicy postrzegają systemy motywowania pracowników, które są stosowane w polskich firmach. W tym numerze publikujemy tekst Kingi Tapy z firmy Sedlak & Sedlak, która pisze o wynikach badania „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”. Znajdziecie w nim Państwo przegląd świadczeń dodatkowych oferowanych na polskim rynku oraz informacje o tym, co na ich temat myślą sami pracownicy, którzy na co dzień korzystają z benefitow. Zachęcam też Państwa do przeprowadzenia badań satysfakcji i zaangażowania pracowników w kontekście świadczeń pozapłacowych w Waszych organizacjach. Czy zastanawiali się Państwo, jakie są różnice w motywowaniu aktywizowaniu kobiet i mężczyzn? O tym, jak mobilizować kobiety, rozmawiam z Dorotą Warakomską, rzeczniczką Kongresu Kobiet. Jak co miesiąc, zapraszam do czytania „Benefitu” także w wersji elektronicznej, która jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz do pobierania miesięcznika na smartfony i tablety.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

9(21)/2013 M U R O F / k y z c u K f o t z s y z r K . t o F Dorota Warakomska O motywowaniu kobiet Pracownicy o benefitach Kinga Tapa System ocen dla wolnych strzelców Nowi w firmie Izabela Kołpaczyńska Małgorzata Sierański HR-owcami?Zapraszamy na konferencję Wyzwania HR!18 września 2013Wrocław, Hotel MercureNajwiększa konferencja branżowa na Dolnym Śląsku Spis treści: Warto tam być ................................ 4 O motywowaniu kobiet ................. 5 Good practice w zarządzaniu ....... 9 Opinie pracowników o benefitach ................................... 10 Codzienna dyscyplina – łatwa droga do sukcesu ........... 14 Grywalizacja – nowe spojrzenie na proces rekrutacji pracowników ............... 16 Testy sytuacyjne ........................... 18 Systemy ocen dla wolnych strzelców ................. 20 Nowi w firmie ................................ 22 Outplacement – zwolnienia monitorowane ....... 24 Pięćdziesięciolatek nie do końca atrakcyjny .............. 26 Flegmatyk ....................................... 28 Firma rozliczy spotkanie z kontrahentem ........... 32 Prezenty ślubne dla pracownika .............................. 34 Benefit na rzecz małżonka .......... 36 Mobilne biuro jest trendy ............ 37 Bieszczady jak co roku ................ 38 Warto zobaczyć w teatrze .......... 40 Warto zobaczyć w kinie .............. 41 Warto przeczytać ......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Krzysztof Kuczyk / FORUM Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy Koniec lata to czas powrotu do pracy i do codziennych obowiązków. Na początku za- zwyczaj trudno jest się zmobilizować do pracy i w związku z tym może też być ciężko zmotywować innych. Obecnie, w okresie planowania budżetów na następny rok, szczegól- nie przydatna może się okazać informacja o tym, jak pracownicy postrze- gają systemy motywowania pracowników, które są stosowane w polskich firmach. W tym numerze publikujemy tekst Kingi Tapy z firmy Sedlak Sedlak, która pisze o wynikach badania „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”. Znajdziecie w nim Państwo przegląd świad- czeń dodatkowych oferowanych na polskim rynku oraz informacje o tym, co na ich temat myślą sami pracownicy, którzy na co dzień korzystają z be- nefitów. Zachęcam też Państwa do przeprowadzenia badań satysfakcji i zaanga- żowania pracowników w kontekście świadczeń pozapłacowych w Waszych organizacjach. Czy zastanawiali się Państwo, jakie są różnice w motywowaniu aktywi- zowaniu kobiet i mężczyzn? O tym, jak mobilizować kobiety, rozmawiam z Dorotą Warakomską, rzeczniczką Kongresu Kobiet. Jak co miesiąc, zapraszam do czytania „Benefitu” także w wersji elektro- nicznej, która jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz do pobiera- nia miesięcznika na smartfony i tablety. Jacek Babiel redaktor naczelny Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy dedykowany specjalistom i menedżerom HR. Atuty Akademii: – specjalizacja wyłącznie w obszarze HR; – doskonale przygotowane programy zajęć; – konsultacje poszkoleniowe udzielane na każdym etapie wdrażania procedur we wła- snej organizacji; – gwarancja skuteczności – zasada 100 sa- tysfakcji lub zwrot pieniędzy. Tematyka – wrzesień: Social recruiting; Zarządzanie rozwojem pracowników; Mode- lowanie i Ocena Kompetencji; Wewnętrzny Dział Szkoleń. wrzesień 2013 Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl Strategia sprzedaży 2014 r. Neil Rackham – guru i praktyk – ujawnia, jak prowadzić sprzedaż, która przynosi doskonałe efekty. Podczas konferencji największy auto- rytet w dziedzinie sprzedaży powie, „jak jest”: – innowacje sprzedaży: nowe metodologie, nowe narzędzia... nowe pułapki; – stare vs nowe metody sprzedażowe: z czego natychmiast zrezygnować, a co wdrożyć; – strategie najlepszych: z  czego korzystają, czego unikają. Narzędzia opracowane przez Neila Rackhama umożliwiają reorientację działów i  zwiększe- nie wyników sprzedaży w realiach dzisiejszego biznesu. Ich zastosowanie pozwoli Ci uniknąć błędów oraz nieświadomego podążania za rozwiązaniami, które wbrew pozorom nie są poparte twardymi danymi. 18 września 2013 – Warszawa Organizator: Harvard Business Review Polska Informacje: www.hbrp.pl/rackham Wyzwania HR W  trakcie konferencji uczestnicy dowiedzą się: jak działa pozytywna psychologia w zarzą- dzaniu i  biznesie, jak zarządzać wynagrodze- niami, a także jak zrekrutować 100 inżynierów w 12 miesięcy. W trakcie 8 sesji zaproszeni eksperci zaprezen- tują najlepsze praktyki, najnowsze trendy i roz- wiązania oraz opowiedzą o wyzwaniach, jakie stoją przed działami HR w bieżącym roku. 18 września 2013 – Wrocław Organizator: Pracuj.pl Informacje: www.wyzwaniahr.pl Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting Warto dyskutować. Zwłaszcza kiedy naszymi rozmówcami są świetni fachowcy w  branży HR. Cykl konferencji skierowany do dyrekto- rów i menedżerów HR. Goście specjalni spo- tkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw- dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie. W programie każdego HR lunch meetingu są: praktyczne case studies, możliwość uczenia się od najlepszych, 3 godziny aktywnej dysku- sji o innowacyjnych rozwiązaniach HR, lunch i sesja networkingowa. 19 września 2013 – Gdańsk 26 września 2013 – Wrocław Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje: www.hrlunchmeeting.pl WARTO TAM BYĆ Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Podczas kongresu eksperci poruszą tematy związane z praktyką stosowania prawa pracy, m.in: jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o  pracę, jak optymalizować czas pracy, jak uniknąć przykrych konsekwencji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie są rodza- je umów o  pracę, jakie są zasady ich zawie- rania oraz jakie są konsekwencje prawne „ryzykownych” zapisów – czyli co w  treści umowy warto zapisać, a  czego lepiej unikać. Kongres skierowany jest do prezesów, przed- stawicieli działów kadr i płac, przedstawicieli działów administracyjnych, działów personal- nych, działów prawnych, działów HR. 20 września 2013 – Katowice 27 września 2013 – Kraków Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o.o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Przywództwo Wyższego Stopnia – Przeważ szalę zwycięstwa Podczas II edycji seminarium 4 ekspertów -mówców podzieli się wiedzą, jak zarządzać firmą w trudnych czasach, i przedstawią różne podejścia do szeroko pojętego przywództwa. Poruszane tematy: – Efekt Motyla - jak dzięki zaledwie drob- nym zmianom zainicjować wielki skok w rozwój organizacji? – Mechanika Wygrywania – jak rozpo- znać swoje kluczowe atuty, nauczyć się je wzmacniać, by osiągnąć przewagę i poko- nać konkurencję? – Silne związki sprzedażowe – jak zostać partnerem klienta, by zyskać jego zaufanie, zidentyfikować jego prawdziwe potrzeby i zwiększyć sprzedaż? – Opór jest nieuchronny – jak przezwycię- żyć opór w organizacji i zamienić go w siłę napędową, aby przeprowadzić zmiany? 24 września 2013 – Warszawa, Instytut IBIB Organizator: Brian Tracy International Informacje: www.btigroup.pl/przywodztwo Rozwiązania HR Podczas rozwiązań HR uczestnicy będą mogli wziąć udział w  dynamicznych prezentacjach pecha-kucha, inspirujących HR talksach oraz tradycyjnych prezentacjach poświęconych najciekawszym HR-owym case studies. Roz- wiązania HR mają przede wszystkim pomóc praktykom HR w mierzeniu się z codzienny- mi problemami pracy HR-owaca, ale także uczyć, inspirować i  pokazywać nowe oblicza innowacji. 1 października 2013 – Warszawa Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://konferencja.abc.com.pl/ rozwiazaniahr/ Modern Employer Gościem specjalnym będzie światowej sławy ekspert – profesor Robert Cialdini, który na co dzień doradza największym globalnym gra- czom, Cialdini przedstawi najnowsze trendy w  motywacji pracowników, opowie o  budo- waniu autorytetu wewnątrz organizacji i  od- niesie się do koncepcji etyki w biznesie. Andy Handon, przedstawiciel jednej z największych agencji employer brandingowych, przeanali- zuje nowoczesne narzędzia budowania wize- runku pracodawcy. Artur Partyka, który swoje doświadczenie w dziedzinie sportu przekłada na działania w  biznesie i  doradza pracodaw- 4 com w  obszarze efektywnego wykorzystania potencjału pracownika, opowie o generacji X kontra generacja Y. Konferencja skierowana do prezesów, właści- cieli, dyrektorów personalnych oraz wszyst- kich odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi w swoich organizacjach. 2 października 2013 – Warszawa Organizator: HRnews.pl Informacje: www.modernemployer.pl III edycja Konwent Prawa Pracy Celem konferencji jest zapoznanie uczestni- ków z  nowymi regulacjami w  prawie pracy oraz wskazanie możliwych dróg rozwiązania problemów wynikających ze stosowania no- wych przepisów. Poruszane tematy: – czas pracy – ze szczególnym omówieniem najnowszych zmian – ustawa wprowadza- jąca zmiany została uchwalona przez Sejm 12 lipca 2013 r. i  przekazana do podpisu prezydenta; – wątpliwości i pytania, jakie narosły w ciągu trzech miesięcy obowiązywania nowych urlopów rodzicielskich i  przysługujących z ich tytułów zasiłków macierzyńskich; – rozliczanie podróży służbowych – wyja- śnienie najbardziej istotnych problemów, z którymi zetknęli się praktycy po wejściu w życie nowych zasad rozliczania podróży służbowych; – zasady wystawiania świadectw pracy w przypadku umów terminowych. 9 października 2013 – Warszawa Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://www.konferencja.abc. com.pl/konwentprawapracy/ Międzynarodowy Konwent HR Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z  kształtowaniem za- angażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR i rolą działów HR w budowa- niu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, wy- miany wiedzy oraz dyskusji ze specjalistami z różnych sektorów HR. 10 października 2013 – Warszawa Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarzą- dzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Tegoroczny Kongres ma formułę wykładów oraz spotkań przy stolikach eksperckich, dzię- ki czemu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań oraz rozwiązywania proble- mów w  grupach tematycznych. Zaproszeni eksperci omówią aktualny stan prawny ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących urlopów rodzicielskich oraz czasu pracy. Kongres skierowany jest w szczególności do: pra- cowników działów personalnych, specjalistów HR, menedżerów, dyrektorów działów kadr i płac oraz właścicieli firm. Poruszane tematy: – prawidłowe zawieranie umów o pracę; – rozwiązywanie umów o pracę; – nowe zasady w zakresie urlopów rodzicielskich; – czas pracy 2013 r. po zmianach; – dodatkowe umowy w prawie pracy. 15-16 października 2013 – Hotel Marriott w Warszawie Organizator: POLEXPERT Filia BDO Informacje: www.polexpert.com.pl S W E N T S A E / n i g r a W ł a h c i M . t o F O motywowaniu kobiet Z Dorotą Warakomską rozmawia Jacek Babiel Jak w  skrócie można by podsumować V Kongres Kobiet? Nie jest to łatwe ze względu na skalę wy- darzenia. 14 i 15 czerwca na V Kongresie Kobiet działo się bowiem bardzo dużo. Z mojego punktu widzenia był to najlepszy merytorycznie kongres. Zarówno osoby, które występują publicznie w ramach sesji i  paneli tematycznych, jak i  uczestniczki, które przyjeżdżają z całej Polski, mają coraz wyżej postawioną poprzeczkę. Dyskusje z roku na rok są coraz ciekawsze i skoncen- trowane na konkretnych zagadnieniach. V Kongres był takim naszym małym jubi- leuszem. Niewątpliwie pokazał trzy pod- stawowe rzeczy. Po pierwsze, uzmysłowił, że energia kobiet, które się spotykają raz do roku w  Warszawie, nie wytraca swej mocy – wręcz przeciwnie, tej energii jest coraz więcej. Widać to po poziomie dys- kusji i po atmosferze, w jakiej odbywają się spotkania. Po drugie, kongres to nie tylko dyskusje, sesje plenarne i  panele równo- ległe, ale także pozakuluarowe spotkania kobiet, nawiązywanie relacji, pomaganie sobie nawzajem, wzajemne inspirowanie się. Po trzecie, kongres pokazał, że kobiety są coraz bardziej solidarne. Na podstawie tego, co mówią i  piszą, już po kongresie, można sądzić, że jest ogromna potrzeba ukierunkowania działalności politycznej. Co to znaczy? To znaczy, że w  szerokim ruchu spo- łecznym Kongres Kobiet z jednej strony mamy, panie z lewej i prawej strony sceny politycznej, ale z drugiej strony są też bar- dzo aktywne kobiety niezaangażowane bezpośrednio w  politykę. Coraz więcej kobiet chce działać i  szukają wspólnej płaszczyzny Pierwszego dnia Kongresu gazety pu- blikowały wyniki badań, które mówiły o  tym, że Kongres Kobiet nie powinien przekształcać się w partię. To było badanie ogólnopolskie przepro- wadzone wśród kobiet i  mężczyzn na reprezentatywnej grupie społecznej, któ- re zostało wykonane na nasze zlecenie. Kiedy podczas Kongresu ponownie prze- prowadziłyśmy identyczną ankietę, jej uczestniczki zadeklarowały, że Kongres powinien pozostać ruchem społecznym, ale zdecydowanie więcej uczestniczek Kongresu niż osób w  badaniu ogólno- polskim zasugerowało, że Kongres może funkcjonować jako partia polityczna za- angażowana w politykę. Jeśli nie zostanie powołana taka partia, to Kongres powi- nien zawierać koalicje, a  jeśli nie będzie takiej możliwości, to powinien wspie- rać kobiety na listach wyborczych. Bez względu na opcję potrzebne jest jakieś ukierunkowanie naszej siły politycznej. I to wyraźnie pokazał V Kongres. – Nie da się wprowadzić naszych postulatów w ży- cie, jeśli Kongres nie będzie reprezento- wany w parlamencie. Kobiety są w parlamencie. Tak, ale jest ich za mało. Chodzi o to, aby kobiet było zdecydowanie więcej. W  tej chwili jest ich 24 proc. w Sejmie, a w Se- nacie zaledwie 8 proc. A  dlaczego w  polskim Sejmie jest mało kobiet? Niewątpliwie jednym z  powodów jest to, że w  Polsce głęboko są zakorzenio- ne stereotypy, i  to zarówno stereotypy 5 WYWIADRzeczniczka Kongresu Kobiet, dziennikarka telewizyjna, komentatorka, publicystka międzynarodowa i ekonomiczna, autorka reportaży i programów telewizyjnych, artykułów prasowych o tematyce międzynarodowej, gospodarczej i finansowej, autorka książek, menedżerka, doradca medialny. w  świadomości mężczyzn, jak i  kobiet. Stereotypowe myślenie o  kobietach to np. przekonanie, że są zbyt emocjonalne, żeby działać w  polityce, że angażują się w politykę dopiero wówczas, kiedy dzieci wyjdą z domu... Bycie politykiem to taki sam zawód jak każdy inny. Oczywiście wymaga trochę innych umiejętności i  kompetencji, ale przy odpowiednim urządzeniu świata, życia, państwa i dzięki odpowiednim me- chanizmom można funkcjonować w róż- nych sferach. Jak to zrobić? Znamy przykłady, choćby z  Niemiec, że urzędująca polityczka idzie na urlop macierzyński, a  jest ministrą. I  nie jest to dziwne, i  nikt nie robi z  tego proble- mu. Znamy przypadki choćby ze Szwe- cji, gdzie dzisiejszy ambasador szwedzki w  Polsce, który pracował w  kancelarii premiera, poszedł na urlop ojcowski. Ni- kogo to nie zdziwiło. Drugi ważny po- wód, dla którego nie ma odpowiednio dużo kobiet w  parlamencie, jest taki, że mężczyźni rządzą partiami politycznymi, we własnym gronie, we własnym męskim klubie podejmują decyzje, kto skąd kan- dyduje. Bardzo dobrze mówi o tym pani prof. Fuszara – między sobą rozdzielają stanowiska. Jakiś czas temu powstała Partia Kobiet i nie odegrała żadnej istotnej roli w poli- tyce. Kongres Kobiet chyba nie chce być wiązany z tą partią? My się nie odcinamy od Partii Kobiet. Jest to przecież jedna z  formacji, która funkcjonuje wciąż na scenie politycznej. Wręcz przeciwnie, chcemy współpraco- wać z Partią Kobiet. Ale także z różnymi innymi ugrupowaniami, oraz co bardzo ważne – z mężczyznami. Cały czas pod- kreślamy, że nie chcemy dyskryminować mężczyzn, tylko chcemy, żeby zrobili miejsce dla kobiet w  polityce, biznesie, w życiu prywatnym. Wracając do naszego parlamentu, dopóki nie zostanie przekro- czona tzw. masa krytyczna, czyli w skład parlamentu nie wejdzie 30 proc. kobiet, dopóty kobiety nie będą funkcjonowały niezależnie, będą musiały się dostoso- wywać, rezygnować ze swoich ambicji, planów itd. Ta sama zasada obowiązuje w zarządach. Dopóki jest jedna kobieta na sześciu członków zarządu, ona nie może nic zrobić. Brakuje ducha kobiecości w firmie? Tu nie chodzi o ducha kobiecości, chodzi o inną wrażliwość. Jeżeli w zarządzie jest jedna kobieta, to walczy o  przetrwanie, scala się z resztą zarządu, działa jak męż- czyzna, bo nie ma punktu odniesienia. Często jest tak, że jest bardzo zadowolona z tego, że jest sama, ponieważ wtedy może błyszczeć i podkreślać, że jest sama, i jest rozpieszczana przez panów z  zarządu. Uważam, że to tylko pogłębia szkodliwe stereotypy. Kiedy są dwie kobiety w zarządzie, wtedy bardzo często rywalizują ze sobą o to, któ- ra będzie lepiej traktowana przez panów. Idealnym rozwiązaniem są trzy kobiety w  zarządzie, lub więcej, bo one wtedy między sobą nie rywalizują, bo jest ich tak dużo, że mogą sobie pozwolić na to, żeby być sobą. Nie muszą udawać, że są kimś innym. A  co w  sytuacji, kiedy kobiety rządzą w firmie? Zdarzają się też takie przypadki, głównie w firmach rodzinnych. Rozumiem, że Kongres Kobiet chciałby doprowadzić do sytuacji, że w zarządach docelowo będzie równa liczba kobiet i mężczyzn. Tak by było najlepiej, parytet jest najlep- szym rozwiązaniem. Ale mniejsza kwota też jest dobrym rozwiązaniem.. A co będzie, jeżeli tylko kobiety będą rzą- dziły w firmie? A zna pan takie firmy? Myślę, że są takie. To proszę wymienić. Bo ja nie znam. Wiele firm z branży kosmetycznej, jest za- rządzanych przez kobiety. Podkreślmy jednak jasno i  wyraźnie, że nie mówimy o małych firmach, o firmach rodzinnych, mówimy o  dużych firmach publicznych, o spółkach publicznych no- towanych na giełdzie, o spółkach Skarbu Państwa. ten pokaże, że jest lepszy od kobiet, które pracują tam od lat. To jest zupełnie inna sytuacja, to jest nieduża firma rodzinna. Chciałabym, żeby to wyraźnie zabrzmia- ło, żeby nie popełniać takiego błędu, że szewc będzie musiał zatrudnić kobietę, żeby był parytet. Mówimy o  spółkach Skarbu Państwa i spółkach publicznych. Powiedziała pani, że kobiety później debiutują w  polityce niż mężczyźni – a w biznesie? W  biznesie jest analogicznie. Bardzo rzadko kobiety zostają prezeskami w wie- ku trzydziestu paru lat, ale jest normal- ne i  oczywiste to, że obowiązuje pewna ścieżka kariery i że nikt nie oczekuje od dwudziestolatki, że będzie prezesem spółki notowanej na giełdzie. Natomiast faktem jest, że kobiety, które wybierają karierę biznesową, funkcjonują już w fir- mach wcześniej, wspinają się po szcze- blach kariery. Obserwujemy tu jednak tzw. zjawisko „szklanego sufitu”. Kobiety muszą pracować dwa razy ciężej, niż męż- czyźni, by udowodnić, że zasługują na awans. Bardzo dużo kobiet pozostaje na średnim szczeblu zarządzania, a  do tych najwyższych szczebli zarządzania przeni- kają tylko mężczyźni. Skoro zarząd jest męski, to mężczyźni raczej nie wpadają na pomysł, żeby dokooptować do swojego składu kobiety – to raz. Dwa – cały czas brakuje rozwiązań instytucjonalnych, po- zwalających godzić role – domowe i  za- wodowe. A  poza tym wciąż funkcjonują stereotypy, które nie pozwalają na to, żeby kobieta zajmowała odpowiednio wysokie stanowisko. To co jest największą przeszkodą? Stereotypy zarówno u  mężczyzn, jak i u kobiet. Proszę zwrócić uwagę na do- bre praktyki różnych firm na świecie – już na poziomie gromadzenia kandydatur na wyższe stanowisko musi być odpowied- nia liczba kobiet. Obowiązuje tam zasada, że o każde stanowisko muszą ubiegać się także kobiety, i to już szef troszczy się o to, żeby je znaleźć. W prywatnym sektorze jest inaczej? Oczywiście, w  małych firmach, mikro- biznesie oraz w  firmach rodzinnych jest inaczej i musi być inaczej. Rozmawiałam ostatnio z Ireną Eris. Powiedziała, że so- bie nie wyobraża, żeby w  swojej firmie nagle musiała zatrudnić faceta, chyba że Czy nie będzie w tym przypadku tak jak z listami wyborczymi, że po pewnym cza- sie zarządzający partiami będą szukać kobiet tylko po to, aby zapełnić listę? Argument, jaki słyszymy od przedstawi- cieli partii politycznych, że nie ma wy- starczającej liczby kobiet, które mogłyby 6 WYWIAD W ofercie MultiBenefit dostępne są między innymi: karta MultiSport bilety do kin i teatrów vouchery turystyczne kupony lunchowe vouchery na wyposażenie domu (meble, RTV i AGD) kursy edukacyjne kupony do salonów piękności oraz SPASprawdź już dziś: www.multibenefit.plMultiBenefit kompleksowa i efektywna motywacja MultiBenefit to program kafeteryjny, który pozwala pracodawcy tworzyć indywidualne pakiety świadczeń dla swoich pracowników. WYWIAD kandydować, jest nieprawdziwy. Są kobie- ty, i kobiety chcą kandydować, tylko chcą kandydować poważnie. Zdarzały się takie przypadki, jak w ostatnich wyborach par- lamentarnych, że kobiety kandydowały tylko „przy okazji” tych wyborów, nato- miast politycy, mężczyźni, szefowie partii rozmawiali z kobietami, obiecywali, że zaj- mą odpowiednie stanowiska, po czym gdy przychodziło co do czego, okazywało się, że potrzeby kolegi są ważniejsze. Zgłaszały się do nas panie, które miały obiecaną wy- soką pozycję na liście, np.: drugą, a potem okazywało się, że znajdowały się na trze- ciej, piątej, w końcu na siódmej pozycji. Są też przypadki, że kobiety, które zajmo- wały dalsze pozycje na liście, wchodziły do parlamentu, a ci, którzy figurowali na samym początku listy, odpadali, bo kobie- ty były lepsze. Zdarzają się takie przypadki, ale możemy je policzyć na palcach... Musi być suwak na liście? Absolutnie, tylko suwak. Dobrym przykła- dem jest Platforma Obywatelska. Proszę zwrócić uwagę, że PO była jedyną partią, która przy poprzednich wyborach parla- mentarnych podeszła poważnie do tematu kwot, dlatego że wprowadziła wewnętrzną regulację w ramach partii przed wyborami, że w pierwszej trójce ma być co najmniej jedna kobieta, a  w  pierwszej piątce - co najmniej dwie. Wprowadziła taki niefor- malny suwak na czołówkach list. Wszystko jedno, czy ta kobieta była na pierwszym, drugim czy na trzecim miejscu, ale chodzi- ło o to, żeby była w pierwszej trójce i żeby w pierwszej piątce były co najmniej dwie. Dzięki temu PO ma 35 proc. kobiet u sie- bie w klubie. To oznacza, że zrealizowała pełną kwotę, która jest zapisana ustawowo. Inne partie, łącznie z  Ruchem Palikota, podejmowały działania pozorowane. Bo jak inaczej nazwać umieszczanie dużej licz- by kobiet od pozycji np. piątej w dół, gdy wiadomo, że w tym okręgu maksymalnie dwie osoby z tej listy mogą przejść? Albo, umieszczanie nazwisk kobiet na listach wyborczych w tych regionach, w których ta lista w ogóle nie miała szans na realiza- cję? PSL tak robiło. W  dużych miastach wystawiało na jedynkach kobiety, a  wia- domo, że PSL w dużych miastach w wybo- rach przepadanie. W tych regionach, gdzie brało, kobiety były na dalekich pozycjach. W  takim razie co motywuje kobiety do działania? W naszym miesięczniku pisze- k i l w a P a r a b r a B . t o F 8 my o motywowaniu pracowników, ale też o motywowaniu w ogóle. Kiedy obserwuję to, co się dzieje na Kongresie Kobiet, kiedy np. rok temu Henryka Bochniarz prawie krzyczała: kobiety, weźcie się do roboty, to zacząłem się zastanawiać, o co chodzi? Dlaczego jest tak, że na Kongresie Kobiet mówi się, że kobiety chcą, ale jednocześnie nie widać wielkiego ruchu w tym zakresie. Sam jeden Kongres, sama jedna Partia Kobiet to za mało… Kongres Kobiet jest bardzo szerokim ruchem społecznym. Chcemy współ- pracować ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, ze wszystkimi partiami, chcemy wspierać kobiety, którym bliskie są idee Kongresu Kobiet, które zgadzają się z  naszym programem, kandydujące na różnych listach wyborczych. Nie chcę, aby upowszechnił się mylny przekaz, że Kongres wspiera tylko Partię Kobiet – chodzi o różne partie polityczne. Jakie są motywacje kobiet? Kobiety są o wiele bardziej konkretne niż mężczyź- ni. Kobiety chcą iść do polityki po to, żeby załatwiać sprawy, po to, aby roz- wiązywać konkretne problemy. Podczas regionalnych spotkań, organizowanych przy okazji Kongresu, kobiety mówią, że chętnie będą kandydować do wyborów samorządowych, bo czują, że to jest coś konkretnego, że one widzą efekt swojej pracy, że są blisko ludzi i  że załatwiają sprawy. Niektóre kobiety zniechęca tzw. duża polityka, pokazywana w  przeka- zach medialnych: ciągłe dyskusje, ciągłe kłótnie, nie wiadomo o co właściwie, cią- głe przepychanki słowne, z  których nic nie wynika. Nie mam na myśli kompro- misów, bo gdyby tak było rzeczywiście, że dyskutujemy, rozmawiamy, wypraco- wujemy stanowisko, idziemy na kom- promis i wprowadzamy ustalenia w życie – to proszę bardzo. Ale ciągłe rozmydla- nie spraw, ciągłe przesuwanie ich w cza- sie budzi nasze, kobiece wątpliwości, i muszę powiedzieć, że wiele z tych ko- biet, z  którymi osobiście rozmawiałam, mówi, że mają świadomość straty czasu. One wiedzą, że mogą w tym czasie zro- bić miliony innych rzeczy, które miałyby większy pożytek. Dlatego tak bardzo za- biegamy o to, by zmienić oblicze polity- ki, by wprowadzić do niej nową jakość. Kobiety mogą to zrobić. Dlatego czas przestać narzekać i zacząć działać. Dziękuję za rozmowę.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 9 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: