Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002558 22737237 na godz. na dobę w sumie
Biblia dla bystrzaków - książka
Biblia dla bystrzaków - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5213-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Biblię i spróbuj zrozumieć - to jedyna taka księga!

Ta książka jest znakomitym, kompleksowym przewodnikiem, dzięki któremu łatwiej zrozumiesz Biblię oraz jej nieustający wpływ na polityczne, religijne i artystyczne sfery naszego świata - a zarazem fascynującą opowieścią pełną niezwykłego piękna, tajemnic i bohaterskich historii.

Znajdziesz tu mapy, wykresy i rysunki, spostrzeżenia historyczne i kulturowe, które ożywią i uzupełnią treść poszczególnych ksiąg. Liczne komentarze, zestawienia, streszczenia i indeksy dodatkowo pozwolą na usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Bible For Dummies Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-283-5213-1 Original English language edition Copyright © 2003 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2003 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2019 by Helion S.A. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Autor oraz HELION SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz HELION SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/biblby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:285)ci O autorach ........................................................................19 Podzi(cid:219)kowania od autorów ............................................21 Wst(cid:219)p .................................................................................23 O ksi(cid:199)(cid:318)ce ....................................................................................................................24 Jak korzysta(cid:201) z ksi(cid:199)(cid:318)ki ..............................................................................................24 Konwencje zastosowane w ksi(cid:199)(cid:318)ce ........................................................................25 Jak podzielona jest ksi(cid:199)(cid:318)ka ......................................................................................26 Cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) I: O czym w(cid:260)a(cid:285)ciwie jest Biblia ................................................................26 Cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) II: Zg(cid:260)(cid:219)biamy Bibli(cid:219) hebrajsk(cid:199) — Stary Testament ..............................26 Cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) III: Wydobywamy biblijne skarby ukryte w apokryfach .......................26 Cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) IV: Ustalamy, co nowego jest w Nowym Testamencie ........................27 Cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) V: Wtedy i teraz: ponadczasowa wymowa Biblii ..................................27 Cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) VI: Dekalogi ...............................................................................................27 Ikony u(cid:318)yte w ksi(cid:199)(cid:318)ce ...............................................................................................27 Co dalej ......................................................................................................................28 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I: O CZYM W(cid:259)A(cid:284)CIWIE JEST BIBLIA ................................29 ROZDZIA(cid:259) 1: Od Moj(cid:318)esza do nowoczesno(cid:285)ci: oto Pismo (cid:284)wi(cid:219)te .....31 Szlak Biblii — od staro(cid:318)ytnych zwojów po bestseller wszech czasów ................32 Czym jest Biblia? .................................................................................................32 Sk(cid:199)d wzi(cid:219)(cid:260)a si(cid:219) Biblia? ........................................................................................33 Jak weszli(cid:285)my w posiadanie Biblii? ...................................................................38 Odkrycie zwojów znad Morza Martwego .........................................................39 Zg(cid:260)(cid:219)biamy znaczenie Biblii ......................................................................................41 Poszukujemy odpowiedniego przek(cid:260)adu ...............................................................41 T(cid:260)umaczenia literackie i dos(cid:260)owne ....................................................................42 Wspó(cid:260)czesno(cid:285)(cid:201) i parafraza ................................................................................43 Z komentarzami i bez nich ................................................................................44 Zorientowanie na p(cid:260)e(cid:201) i neutralno(cid:285)(cid:201) ................................................................44 Ostatni etap: przek(cid:260)ady Biblii i „dzia(cid:260)ania na kilku frontach” .........................46 Spis tre(cid:285)ci 5 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 2: (cid:284)wiat(cid:260)a, kamera, akcja! Sceneria i fabu(cid:260)a Biblii ...........49 Spogl(cid:199)damy na sceneri(cid:219) Biblii ................................................................................50 Streszczenie biblijnego dramatu ............................................................................51 Saga Biblii hebrajskiej ........................................................................................51 Przygl(cid:199)damy si(cid:219) tre(cid:285)ci apokryfów ....................................................................55 Obserwujemy wydarzenia z Nowego Testamentu .........................................56 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II: ZG(cid:259)(cid:218)BIAMY BIBLI(cid:218) HEBRAJSK(cid:198) — STARY TESTAMENT ................................................................59 ROZDZIA(cid:259) 3: Stworzenie, raj utracony i inne tajemnice (cid:318)ycia (Ksi(cid:219)ga Rodzaju 1 – 3) ......................................................61 Pocz(cid:199)tek: „Na pocz(cid:199)tku…” .......................................................................................62 Co my tu robimy? Stworzenie i sens (cid:318)ycia (Rdz 1:1 – 2:3) ....................................63 Jak to by(cid:260)o z sze(cid:285)cioma dniami stworzenia .....................................................64 Odkrywamy sens (cid:318)ycia .......................................................................................66 Pierwszy weekend ..............................................................................................67 (cid:317)ycie w raju (Rdz 2:4 – 25) .......................................................................................68 Drugie spojrzenie na stworzenie ......................................................................68 Stworzenie Adama i Ewy ....................................................................................68 Zostajemy (cid:285)wiadkami pierwszego (cid:285)lubu .........................................................69 Cieszymy si(cid:219) (cid:318)yciem w ogrodzie Eden .............................................................70 Jak rozumie(cid:201) dwa drzewa? ................................................................................70 On mnie zmusi(cid:260)! „Upadek” i jego konsekwencje (Rdz 3) ......................................71 Jak tu nie skorzysta(cid:201) z kusz(cid:199)cej propozycji ......................................................71 Skutki fatalnego wyboru Adama i Ewy .............................................................72 Powa(cid:318)ne konsekwencje grzechu ......................................................................73 Utrata kluczy do raju ..........................................................................................74 ROZDZIA(cid:259) 4: Nast(cid:219)pstwa upadku (Ksi(cid:219)ga Rodzaju 4 – 11) ................77 Pierwsza rywalizacja rodze(cid:262)stwa: Kain i Abel (Rdz 4) ..........................................78 Pierwsze ofiary ....................................................................................................78 Rozwi(cid:199)zanie pierwszej zagadki kryminalnej ....................................................79 Nasze drzewo genealogiczne: pierwsza z (wielu) biblijnych genealogii (Rdz 5) ....81 Zatopione nadzieje: Noe i wielka woda (Rdz 6 – 9) ..............................................82 Pierwsi „ocaleni” .................................................................................................83 Trzygodzinna wycieczka? Zdecydowanie nie! ..................................................83 Znak tego, co nadchodzi: kl(cid:199)twa Chama .........................................................86 (cid:317)e co?! Wie(cid:318)a Babel i narodziny narodów (Rdz 10 – 11) ......................................87 Budowa wie(cid:318)y Babel ..........................................................................................87 Uczy(cid:262)my sobie znak ...........................................................................................88 6 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 5: Babilo(cid:262)skie przypadki: przygody Abrahama i jego rodziny (Ksi(cid:219)ga Rodzaju 12 – 25:18) .....................91 Jak zbi(cid:201) fortun(cid:219): Bóg powo(cid:260)uje Abrahama ............................................................92 Najwspanialsza przygoda Abrahama — w(cid:219)drówka do Kanaanu i Egiptu (Rdz 12) ........................................................93 Abraham i Lot (Rdz 13 – 14) ....................................................................................95 Zawarcie umowy: przymierze z Abrahamem (Rdz 15 – 17) .................................96 Gdy chcesz gwiazdki z nieba: liczni potomkowie Abrahama .........................97 Trzeba wzi(cid:199)(cid:201) sprawy we w(cid:260)asne r(cid:219)ce: Hagar i Izmael ....................................97 Kolejna umowa z Abrahamem: przymierze obrzezania ................................98 Trzech tajemniczych go(cid:285)ci Abrahama (Rdz 18) .....................................................98 Nie(cid:285)wiadomie goszcz(cid:199)c anio(cid:260)ów ......................................................................99 Targi z Bogiem ..................................................................................................100 Ogie(cid:262) i siarka: zniszczenie Sodomy i Gomory (Rdz 19) ......................................101 Abraham — ojciec wielu narodów… i wyzna(cid:262) (Rdz 21) ......................................104 Nakaz nie do spe(cid:260)nienia: niedosz(cid:260)a ofiara z Izaaka (Rdz 22) .............................105 W(cid:219)drówka .........................................................................................................106 Ocalony w ostatniej chwili ...............................................................................107 Jedno wesele i dwa pogrzeby (Rdz 23 – 25:18) ...................................................108 (cid:284)mier(cid:201) Sary ........................................................................................................108 Izaak zostaje uwi(cid:219)ziony ....................................................................................108 (cid:284)mier(cid:201) Abrahama .............................................................................................109 ROZDZIA(cid:259) 6: Narodziny narodu: Izaak, Jakub i ich liczne potomstwo (Ksi(cid:219)ga Rodzaju 25:19 – 50) .......................111 Narodziny narodów: Ezaw i Jakub (Rdz 25:19 – 26) ............................................112 K(cid:260)opoty na g(cid:219)sto: Ezaw sprzedaje swój przywilej pierworództwa (Rdz 25:27 – 34) ....................................................................................................112 „(cid:317)ona lub siostra” w wykonaniu Izaaka i Rebeki (Rdz 26) ..................................113 Jakub kradnie b(cid:260)ogos(cid:260)awie(cid:262)stwo Ezawa (Rdz 27 – 28:9) ....................................114 W obliczu niebezpiecze(cid:262)stwa: Jakub ucieka, aby ocali(cid:201) (cid:318)ycie (Rdz 28:10 – 22) ...... 115 Wspinaczka po drabinie Jakubowej ku sukcesom ........................................115 Targi Jakuba z Bogiem ......................................................................................116 Mi(cid:260)o(cid:285)(cid:201) od pierwszego wejrzenia: Jakub i Rachela (Rdz 29:1 – 30) .....................117 Rywalizacja mi(cid:219)dzy rodze(cid:262)stwem: narodziny dzieci Jakuba (Rdz 29:31 – 30:24) ...............................................................................................118 Jakub zdobywa fortun(cid:219) i znika (Rdz 30:25 – 31:55) ............................................119 Jakub bierze nogi za pas… po raz kolejny ......................................................119 Niechaj Pan czuwa nade mn(cid:199) i nad tob(cid:199): traktat pokojowy Jakuba i Labana ...............................................................120 Spis tre(cid:285)ci 7 Poleć książkęKup książkę Wyrównanie dawnych rachunków: Jakub spotyka si(cid:219) z Ezawem… i Bogiem (Rdz 32 – 33:17) ....................................................................................121 Zapasy z Bogiem: Jakub zmienia imi(cid:219) ............................................................121 Co by(cid:260)o, to by(cid:260)o .................................................................................................122 Jakub odnajduje Boga, ale traci ojca i (cid:318)on(cid:219) (Rdz 33:18 – 20; 35) ......................122 Józef i cudowny p(cid:260)aszcz snów w technikolorze (Rdz 37) ....................................124 Usprawiedliwiony podst(cid:219)p: Juda i Tamar (Rdz 38) .............................................125 Na szczycie: Józef w Egipcie (Rdz 39 – 41) ............................................................126 Jailhouse Blues: Józef trafia do wi(cid:219)zienia .......................................................126 Nareszcie wolny! Józef interpretuje sny faraona ..........................................127 Szpiedzy tacy jak my: do Egiptu przybywaj(cid:199) bracia Józefa (Rdz 42 – 45) .........128 Marzenia Józefa si(cid:219) spe(cid:260)niaj(cid:199) ..........................................................................128 Pozwolenie na wyjazd: Jakub (cid:318)egna si(cid:219) z Kanaanem ...................................130 Znowu razem: spotkanie Jakuba z Józefem (Rdz 46 – 49) ..................................130 Jakub b(cid:260)ogos(cid:260)awi wnuków ...............................................................................130 Jakub b(cid:260)ogos(cid:260)awi swoich synów ......................................................................131 Do zobaczenia, (cid:318)egnajcie: Jakub i Józef umieraj(cid:199) (Rdz 50) ................................132 ROZDZIA(cid:259) 7: (cid:284)wi(cid:219)ty Moj(cid:318)eszu! Czytamy Ksi(cid:219)g(cid:219) Wyj(cid:285)cia, Ksi(cid:219)g(cid:219) Kap(cid:260)a(cid:262)sk(cid:199), Ksi(cid:219)g(cid:219) Liczb i Ksi(cid:219)g(cid:219) Powtórzonego Prawa ......................................133 Mozaika wczesnych lat (cid:318)ycia Moj(cid:318)esza ................................................................134 Narodziny Moj(cid:318)esza (Wj 1 – 2:9) .....................................................................134 Stracona m(cid:260)odo(cid:285)(cid:201) Moj(cid:318)esza (Wj 2:10) ............................................................135 Moj(cid:318)esz morderca (cid:318)eni si(cid:219) w Madian (Wj 2:11 – 2:22) .................................135 Spadamy st(cid:199)d! Exodus z Egiptu ............................................................................136 P(cid:260)on(cid:199)cy krzew (Wj 3 – 6) ...................................................................................136 Plagi, które uwolni(cid:260)y naród (Wj 7 – 10) ...........................................................137 Pierwsza Pascha (Wj 11 – 13) ..........................................................................139 Przej(cid:285)cie przez Morze Czerwone (Wj 14 – 15) ...............................................139 Daleko jeszcze? Ci(cid:199)g(cid:260)e narzekania Izraelitów (Wj 16 – 17) ...........................140 Przyj(cid:219)cie Dziesi(cid:219)ciu Przykaza(cid:262) i innych praw Izraela (Wj 20) ......................141 Tymczasem w obozie: Aaron i z(cid:260)oty cielec (Wj 32) ........................................144 Przyczepa kempingowa Boga: przybytek (Wj 25:1 – 31:11; 35:30 – 40:38) ....................................................................145 Prawa u(cid:285)wi(cid:219)conego (cid:318)ycia: Ksi(cid:219)ga Kap(cid:260)a(cid:262)ska ......................................................147 Znaczenie ofiar w staro(cid:318)ytnym Izraelu (Kp(cid:260) 1 – 9) ........................................148 Czy to koszerne? Biblijna dieta (Kp(cid:260) 11) ..........................................................149 Przewodnik po (cid:285)wi(cid:219)tych dniach Izraela .........................................................150 Prawo i porz(cid:199)dek: system prawny Izraela .....................................................152 8 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Czterdzie(cid:285)ci lat w(cid:219)drówki: Ksi(cid:219)ga Liczb ...............................................................153 Kolejne rebelie ludu Izraela (Lb 12 – 14, 21 i 25) ...........................................154 B(cid:260)(cid:199)d Moj(cid:318)esza: Ziemia Obiecana pozostaje niedost(cid:219)pna (Lb 20:2 – 13) .....155 Po(cid:318)egnalna przemowa Moj(cid:318)esza: Ksi(cid:219)ga Powtórzonego Prawa ......................156 Czy móg(cid:260)by(cid:285) to powtórzy(cid:201)? „Drugie” prawo Ksi(cid:219)gi Powtórzonego Prawa (Pwt 1 – 33) ....................................................157 Koniec epoki: (cid:285)mier(cid:201) Moj(cid:318)esza (Pwt 34) ........................................................157 ROZDZIA(cid:259) 8: Eksperyment z zakresu teokracji — Ksi(cid:219)gi: Jozuego, S(cid:219)dziów i Rut ...................................................159 Poznajemy Ksi(cid:219)g(cid:219) Jozuego ....................................................................................160 Przygotowania do podboju (Joz 1) ..................................................................160 Dwóch szpiegów i prostytutka (Joz 2) .............................................................160 Przeprawa przez Jordan i przygotowania do bitwy (Joz 3 – 5) .....................161 A mury run(cid:199): kl(cid:219)ska Jerycha (Joz 6) .................................................................162 Chwilowe zachwianie: (cid:285)wi(cid:219)tokradztwo (Joz 7 – 8) ........................................163 Podst(cid:219)p Gibeonitów i podbój totalny (Joz 9 – 12) .........................................163 Nowe domy i odnowione przymierza (Joz 13 – 22) .......................................165 Odnowienie przymierza i po(cid:318)egnanie Jozuego (Joz 23 – 24) .......................166 Poznajemy Ksi(cid:219)g(cid:219) S(cid:219)dziów ...................................................................................166 Nie s(cid:199)d(cid:316)cie, aby(cid:285)cie nie byli s(cid:199)dzeni: s(cid:219)dziowie w staro(cid:318)ytnym (cid:285)wiecie ............................................................................. 167 Poczet s(cid:260)ynnych s(cid:219)dziów (Sdz 1 – 16) .............................................................167 Gdzie jest wyj(cid:285)cie? Równia pochy(cid:260)a dla narodu (Sdz 17 – 21) .....................173 Per(cid:260)y m(cid:199)dro(cid:285)ci z Ksi(cid:219)gi Rut ...................................................................................174 Jak s(cid:260)odko by(cid:260)o by(cid:201) kochan(cid:199) (Rt 1) .................................................................174 Zbiory i zaloty (Rt 2 – 3) ....................................................................................175 Sanda(cid:260)em tym ci(cid:219) za(cid:285)lubiam (Rt 4) .................................................................175 Król i „Jestem, który jestem”: 1 i 2 Ksi(cid:219)ga Samuela ..177 Ostatni s(cid:219)dzia Izraela: Samuel ..............................................................................178 Narodziny Samuela (1 Sm 1) ...........................................................................178 Bóg wzywa Samuela (1 Sm 2 – 3) ....................................................................179 Losy zaginionej Arki ................................................................................................180 Arka w boju (1 Sm 4) ........................................................................................180 Podró(cid:318)e z Ark(cid:199) (1 Sm 5 – 6) .............................................................................181 Saul, pierwszy król Izraela .....................................................................................182 Pro(cid:285)cie, a b(cid:219)dzie wam dane (1 Sm 8) .............................................................182 Koronacja Saula (1 Sm 9 – 12) .........................................................................182 Odtr(cid:199)cenie Saula (1 Sm 13 – 15) .....................................................................183 ROZDZIA(cid:259) 9: Spis tre(cid:285)ci 9 Poleć książkęKup książkę Droga Dawida do w(cid:260)adzy .......................................................................................184 Dawidzie, jeste(cid:285) (cid:285)wietnym harfist(cid:199) (1 Sm 16) ...............................................185 Walka z Goliatem (1 Sm 17) .............................................................................185 Napletki i te(cid:285)ciowie (1 Sm 18 – 24) .................................................................187 Przygody Dawida i jego weso(cid:260)ej kompanii (1 Sm 25 – 30) ...........................188 Jak upadaj(cid:199) wielcy: (cid:285)mier(cid:201) Samuela, Saula i Jonatana .......................................189 Budowa dynastii .....................................................................................................190 Dawid obejmuje tron (2 Sm 1 – 4) ..................................................................191 Zmys(cid:260) polityczny Dawida (2 Sm 5 – 10) ..........................................................191 Upadek Dawida .......................................................................................................193 Dawid i Batszeba (2 Sm 11 – 12) .....................................................................193 Walka o tron Dawida (2 Sm 13 – 21) ...............................................................195 Ostatnie dni Dawida (2 Sm 22 – 24) ................................................................196 ROZDZIA(cid:259) 10: Opowie(cid:285)(cid:201) o dwóch królestwach: 1 i 2 Ksi(cid:219)ga Królewska oraz 1 i 2 Ksi(cid:219)ga Kronik ..........199 „Z(cid:260)oty wiek” Salomona ...........................................................................................200 Sukcesja Salomona (1 Krl 1) ............................................................................200 M(cid:199)dro(cid:285)(cid:201) Salomona (1 Krl 2) ............................................................................201 Projekty budowlane Salomona: (cid:285)wi(cid:199)tynia i inne skarby (1 Krl 5 – 7) .........202 Ostatnie dni Salomona (1 Krl 9 – 11) ..............................................................204 Podzia(cid:260) Izraela .........................................................................................................205 Bicze i kolce: Roboam dzieli naród (1 Krl 12) .................................................205 Czasy ba(cid:260)wochwalstwa: Jeroboam i z(cid:260)ote cielce (1 Krl 13 – 14) ...................207 Tymczasem w Judzie: kampania Szeszonka (1 Krl 14:25 – 14:28, 2 Krn 12) .......................................................................208 Królestwo Izraela od Jeroboama po Achaba .......................................................209 Ahoj, królu Achabie! (1 Krl 16 – 22) .................................................................209 Niewiarygodne przygody Eliasza i Elizeusza ..................................................210 Królestwo Izraela od Achazjasza po Jehu ............................................................212 Zamach stanu i reformy religijne Jehu (2 Krl 9 – 10) .....................................212 Tymczasem w Judzie: Atalia, kobieta, która zostaje w(cid:260)adczyni(cid:199) (2 Krl 11) ................................................................213 Zniszczenie Izraela ..................................................................................................213 Zbyt ma(cid:260)o, zbyt pó(cid:316)no: reformy w Judzie ............................................................214 Reformy Ezechiasza (2 Krl 18) .........................................................................214 „Bardzo z(cid:260)y” okres panowania Manassesa (2 Krl 21) ....................................215 Reformy Jozjasza (2 Krl 22 – 23) ......................................................................216 Koniec epoki: upadek Jerozolimy ..........................................................................217 Ostatnie dni Judy (2 Krl 23 – 25:26) .................................................................217 Pytanie o przyczyn(cid:219) w obliczu katastrofy (2 Krl 25:27 – 30) ........................218 10 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Staro(cid:318)ytni specjali(cid:285)ci od propagandy: Ksi(cid:219)gi Kronik ..........................................218 Powtórka. Kroniki przypominaj(cid:199) przesz(cid:260)o(cid:285)(cid:201) .................................................218 Punkt widzenia Kronikarza ..............................................................................219 ROZDZIA(cid:259) 11: Obcy w obcym kraju: Izrael na wygnaniu z Ksi(cid:219)gami Daniela i Estery .........221 Raz, dwa, trzy, przenosiny .....................................................................................222 Ksi(cid:219)ga Daniela .........................................................................................................222 Daniel uczy si(cid:219) na „Uniwersytecie Babilo(cid:262)skim” i interpretuje sny (Dn 1 – 2) ..........................................................................223 Czy tu si(cid:219) robi gor(cid:199)co? Przyjaciele Daniela w rozpalonym piecu (Dn 3) ....225 Duma przed upadkiem (Dn 4) .........................................................................226 Napis na (cid:285)cianie: uczta Baltazara i upadek Babilonu (Dn 5) ........................226 Daniel w jaskini lwów (Dn 6) ............................................................................227 Wizje Daniela (Dn 7, 10 – 12) ...........................................................................228 Ksi(cid:219)ga Estery ...........................................................................................................229 Miss perskiego imperium (Est 1 – 2) ...............................................................229 Estera przybywa na ratunek (Est 3 – 10) ........................................................230 ROZDZIA(cid:259) 12: Do domu na (cid:285)wi(cid:219)ta: powrót do Ziemi Obiecanej z Ksi(cid:219)gami Ezdrasza i Nehemiasza ...............................233 Wielki koncept Cyrusa Wielkiego ..........................................................................234 Tam dom twój, gdzie serce twoje: (cid:317)ydzi, którzy pozostali w Babilonie ......235 Nie ma jak w domu: (cid:317)ydzi, którzy wrócili do Judei (Ezd 1 – 2) .....................235 Druga (cid:285)wi(cid:199)tynia: rado(cid:285)(cid:201) dla oczu .........................................................................235 Trzeba zacz(cid:199)(cid:201) tam, gdzie inni przerwali: odbudowa (cid:285)wi(cid:199)tyni (Ezd 3) ........236 Odwracanie uwagi: sprzeciw Samarytan wobec budowy (cid:285)wi(cid:199)tyni (Ezd 4 – 6) .............................................................236 Kap(cid:260)an Ezdrasz: co da si(cid:219) naprawi(cid:201)? Naprawd(cid:219) wiele… ....................................237 Zmiana przywództwa: (cid:317)ydzi zamieniaj(cid:199) monarchi(cid:219) na teokracj(cid:219) (Ezd 7 – 8) .................................................................................237 Rozwód w biblijnym stylu (Ezd 9 – 10) ............................................................238 Nehemiasz budowniczy: da si(cid:219) to naprawi(cid:201)? Pewnie! .......................................239 Odbudowa murów Jerozolimy (Ne 3 – 4, 6) ...................................................239 Czytanie Tory przy Bramie Wodnej (Ne 8 – 9) ...............................................240 ROZDZIA(cid:259) 13: Wi(cid:219)cej ni(cid:318) zwykli wró(cid:318)bici: ksi(cid:219)gi prorockie ...............243 Posta(cid:201) biblijnego proroka .....................................................................................243 Opis dzia(cid:260)alno(cid:285)ci proroka ................................................................................244 Kwalifikacje wymagane od proroka ...............................................................245 Spis tre(cid:285)ci 11 Poleć książkęKup książkę Sylwetki proroków wi(cid:219)kszych ...............................................................................245 Izajasz .................................................................................................................246 Jeremiasz ...........................................................................................................250 P(cid:260)acz(cid:199)cy prorok: Lamentacje ...........................................................................252 Ezechiel ..............................................................................................................253 Poznajemy dwunastu proroków mniejszych ......................................................254 Ozeasz ................................................................................................................254 Joel ......................................................................................................................255 Amos ..................................................................................................................256 Abdiasz ...............................................................................................................256 Jonasz .................................................................................................................256 Micheasz ............................................................................................................258 Nahum ...............................................................................................................258 Habakuk .............................................................................................................259 Sofoniasz ...........................................................................................................259 Aggeusz ..............................................................................................................260 Zachariasz ..........................................................................................................260 Malachiasz .........................................................................................................261 ROZDZIA(cid:259) 14: Literatura dydaktyczna i poezja mi(cid:260)osna Izraela: Ksi(cid:219)ga Przys(cid:260)ów, Ksi(cid:219)ga Koheleta i Pie(cid:285)(cid:262) nad Pie(cid:285)niami .....................................................263 S(cid:260)owa, zgodnie z którymi nale(cid:318)y (cid:318)y(cid:201): Ksi(cid:219)ga Przys(cid:260)ów .......................................264 Przyczyna, skutek i kilka dobrych rad ............................................................265 Prawdziwe (cid:316)ród(cid:260)o m(cid:199)dro(cid:285)ci ............................................................................265 Przedstawiamy Pani(cid:199) M(cid:199)dro(cid:285)(cid:201) .......................................................................266 Opis idealnej ma(cid:260)(cid:318)onki .....................................................................................266 Mi(cid:260)o(cid:285)(cid:201) do Boga za nic? Ksi(cid:219)ga Hioba ....................................................................267 Gdy dobrym ludziom przytrafiaj(cid:199) si(cid:219) z(cid:260)e rzeczy ...........................................268 Co z tym wszystkim pocz(cid:199)(cid:201) .............................................................................271 (cid:317)ycie jest ci(cid:219)(cid:318)kie, a potem umieramy: Ksi(cid:219)ga Koheleta .....................................272 Biblijny sposób na podryw: Pie(cid:285)(cid:262) nad Pie(cid:285)niami ...............................................274 ROZDZIA(cid:259) 15: Koncert w (cid:285)wi(cid:199)tyni: muzyka w staro(cid:318)ytnym Izraelu (Ksi(cid:219)ga Psalmów) ...................277 Psalmy: muzyka w Biblii .........................................................................................278 Kto jest autorem psalmów? .............................................................................278 Rodzaje psalmów ..............................................................................................279 Struktura psalmów ...........................................................................................280 Instrumenty muzyczne w staro(cid:318)ytnym Izraelu ...................................................281 Jaka to by(cid:260)a melodia? .............................................................................................282 12 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Hity Izraela: najwi(cid:219)ksze przeboje w(cid:285)ród psalmów .............................................283 Psalmy 9 – 10 ....................................................................................................283 Psalm 22 ............................................................................................................283 Psalm 23 ............................................................................................................284 Psalm 46 ............................................................................................................284 Psalm 51 ............................................................................................................284 Psalm 137 ..........................................................................................................285 Psalm 139 ..........................................................................................................285 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) III: WYDOBYWAMY BIBLIJNE SKARBY UKRYTE W APOKRYFACH .........................................................287 ROZDZIA(cid:259) 16: Buntownicy maj(cid:199)cy powód: 1 i 2 Ksi(cid:219)ga Machabejska ..............................................289 Jak wype(cid:260)ni(cid:201) luki: historia (cid:317)ydów „mi(cid:219)dzy testamentami” (586 – 584 r. p.n.e.) ..............................................................................................290 Wygnanie i powrót: (cid:317)ydzi wracaj(cid:199) do domu .................................................290 Wzlot i upadek Aleksandra Wielkiego ............................................................291 Nieszczególnie wielcy nast(cid:219)pcy Aleksandra: Ptolemeusze i Seleucydzi ....291 Hasmoneusze i Ksi(cid:219)gi Machabejskie ...................................................................292 1 Ksi(cid:219)ga Machabejska i „M(cid:260)ot”: supergwiazda zapasów? Nie! ....................293 2 Ksi(cid:219)ga Machabejska: z punktu widzenia kap(cid:260)ana ......................................294 ROZDZIA(cid:259) 17: Inne „ukryte skarby” apokryfów .................................297 Zagraj to jeszcze raz, Ezdraszu: 1 i 2 Ksi(cid:219)ga Ezdrasza ........................................298 1 Ksi(cid:219)ga Ezdrasza .............................................................................................298 2 Ksi(cid:219)ga Ezdrasza .............................................................................................298 Tobiasz i „w(cid:260)adca pier(cid:285)cieni”: Ksi(cid:219)ga Tobiasza ....................................................299 Nie l(cid:219)kajcie si(cid:219): Ksi(cid:219)ga Judyty ................................................................................300 S(cid:260)awi(cid:199)c Boga: Dodatki do Ksi(cid:219)gi Estery ...............................................................301 M(cid:199)dro(cid:285)(cid:201) — co za kobieta! Ksi(cid:219)ga M(cid:199)dro(cid:285)ci ........................................................301 Co b(cid:219)dzie, to b(cid:219)dzie: M(cid:199)dro(cid:285)(cid:201) Syracha ...............................................................302 Je(cid:285)li to nie Baruch, nie dotykaj: Ksi(cid:219)ga Barucha .................................................302 Rozchmurzcie si(cid:219), wygna(cid:262)cy! List Jeremiasza .....................................................303 Pozosta(cid:260)a cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) opowie(cid:285)ci: dodatki do Ksi(cid:219)gi Daniela .......................................303 Wiara pod ogniem: Modlitwa Azariasza i Pie(cid:285)(cid:262) Trzech M(cid:260)odzie(cid:262)ców ........303 Och, Zuzanno, na darmo twoje (cid:260)zy: „Opowiadanie o Zuzannie” .................304 „Bel i smok” .......................................................................................................304 No dobra, nie mia(cid:260)em racji: Modlitwa Manassesa .............................................305 Spis tre(cid:285)ci 13 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) IV: USTALAMY, CO NOWEGO JEST W NOWYM TESTAMENCIE .......................................................307 ROZDZIA(cid:259) 18: Od narodzin do chrztu: Jezus przygotowuje si(cid:219) do s(cid:260)u(cid:318)by (Ewangelie wed(cid:260)ug (cid:285)w. Mateusza, Marka, (cid:259)ukasza i Jana) ..................................................309 Badamy (cid:316)ród(cid:260)a wiedzy o (cid:318)yciu Jezusa ..................................................................310 Poznajemy autorów Ewangelii ........................................................................310 Podobie(cid:262)stwa i ró(cid:318)nice mi(cid:219)dzy Ewangeliami ...............................................312 Na pocz(cid:199)tku: narodziny i wczesna m(cid:260)odo(cid:285)(cid:201) Jezusa (J 1) ....................................313 Odtwarzamy opowie(cid:285)(cid:201) o Bo(cid:318)ym narodzeniu .....................................................313 Zwiastowanie narodzin Jezusa (Mt 1 i (cid:259)k 1:26 – 1:38) ..................................314 Odtwarzamy scen(cid:219) w (cid:318)(cid:260)óbku: narodziny Jezusa ((cid:259)k 2:1 – 2:20) ..................314 Obrzezanie i ofiarowanie Jezusa ((cid:259)k 2:21 – 2:40) ..........................................317 Adoracja m(cid:219)drców (Mt 2:1 – 2:12) ..................................................................318 Powrót z Egiptu (Mt 2:13 – 2:23) .....................................................................320 Dorastamy z Jezusem .............................................................................................320 (cid:317)ycie w Nazarecie ((cid:259)k 2:39 – 2:40) ..................................................................320 Podró(cid:318) do Jerozolimy ((cid:259)k 2:41 – 2:52) ............................................................321 „Stracone lata” Jezusa ......................................................................................322 Uczestniczymy w chrzcie Jezusa ...........................................................................322 Poznajemy Jana Chrzciciela ((cid:259)k 1:5 – 1:23, 39 – 80) ......................................323 Obserwujemy chrzest Jezusa (Mt 3; Mk 1; (cid:259)k 3; J 1) ......................................323 Do(cid:285)wiadczamy kuszenia Jezusa ............................................................................324 ROZDZIA(cid:259) 19: Jesus Christ Superstar: „Lata s(cid:260)u(cid:318)by” Jezusa (Ewangelie wed(cid:260)ug (cid:285)w. Mateusza, (cid:285)w. Marka, (cid:285)w. (cid:259)ukasza i (cid:285)w. Jana) ..................................................327 Okresy s(cid:260)u(cid:318)by Jezusa ..............................................................................................328 Okres inauguracji ...................................................................................................328 Zmieniamy z Jezusem adresy ..........................................................................329 Wybieramy dwunastu uczniów Jezusa ...........................................................329 Okres popularno(cid:285)ci ................................................................................................331 Obserwujemy cuda Jezusa ..............................................................................332 Kazania Jezusa ...................................................................................................333 Rozszyfrowujemy przypowie(cid:285)ci Jezusa ..........................................................336 Okres opozycji .........................................................................................................339 Jezus i faryzeusze ..............................................................................................339 Jezus i saduceusze ............................................................................................340 14 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Ostatni tydzie(cid:262) i ukrzy(cid:318)owanie Jezusa .................................................................341 Niedziela: triumfalny wjazd .............................................................................341 Poniedzia(cid:260)ek: oczyszczenie (cid:285)wi(cid:199)tyni ...............................................................342 Wtorek: podatki, dziesi(cid:219)cina i proroctwa na przysz(cid:260)o(cid:285)(cid:201) ..............................342 (cid:284)roda: namaszczenie Jezusa i zdrada Judasza ..............................................344 Czwartek: Ostatnia Wieczerza, zdrada Judasza i aresztowanie Jezusa ......345 Pi(cid:199)tek: procesy Jezusa i ukrzy(cid:318)owanie ...........................................................350 Zmartwychwstanie Jezusa .....................................................................................354 Ostatni rozkaz i wniebowst(cid:199)pienie ......................................................................356 ROZDZIA(cid:259) 20: Ko(cid:285)ció(cid:260) wczesnochrze(cid:285)cija(cid:262)ski (Dzieje Apostolskie 1 – 8, 10 – 12 i 15) ..........................357 „Mission Impossible”: strategia zmiany (cid:285)wiata opracowana przez Jezusa ......358 (cid:284)wiadectwo w Jerozolimie .....................................................................................358 Zes(cid:260)anie Ducha (cid:284)wi(cid:219)tego (Dz 2) ......................................................................359 Uczniowie trafiaj(cid:199) do wi(cid:219)zienia (Dz 3 – 4:31, 5:12 – 5:42) ............................360 Oddanie Bogu: wspólne (cid:318)ycie w Ko(cid:285)ciele wczesnochrze(cid:285)cija(cid:262)skim (Dz 4:32 – 6:7) .....................................................362 Dobra nowina w Judei i Samarii ............................................................................363 Jak pokona(cid:201) wrogów i wywrze(cid:201) wp(cid:260)yw na ludzi: Szczepan na rozprawie (Dz 6:8 – 8:2) ..........................................................364 Burzenie murów: Filip i obcokrajowcy (Dz 8:3 – 8:40) ..................................364 (cid:284)wiadectwo a(cid:318) po kra(cid:262)ce ziemi ............................................................................366 Nowe horyzonty: chrze(cid:285)cija(cid:262)stwo staje si(cid:219) dost(cid:219)pne dla nie-(cid:317)ydów (Dz 10 – 11) ............................................................................366 Pierwszy sobór Ko(cid:285)cio(cid:260)a (Dz 15) .....................................................................368 ROZDZIA(cid:259) 21: Komiwoja(cid:318)er z Tarsu: (cid:318)ycie i listy Paw(cid:260)a .....................371 Prze(cid:285)ladowca staje si(cid:219) prze(cid:285)ladowanym: przemiana Paw(cid:260)a .............................371 Co si(cid:219) sta(cid:260)o w drodze do Damaszku: nawrócenie i powo(cid:260)anie Paw(cid:260)a (Dz 9:1 – 9:19) .................................................................373 Cz(cid:260)owiek w biegu: Pawe(cid:260) ucieka z Damaszku i Jerozolimy (Dz 9:20 – 9:31) ..........................................................................373 Tu i tam: podró(cid:318)e misyjne Paw(cid:260)a ..........................................................................374 Pierwsza podró(cid:318) misyjna Paw(cid:260)a (46 – 49 r. n.e.) ...........................................375 Druga podró(cid:318) misyjna Paw(cid:260)a (50 – 52 r. n.e.) ................................................376 Trzecia podró(cid:318) misyjna Paw(cid:260)a (54 – 58 r. n.e.) ..............................................379 Pakiet korespondencji: listy Paw(cid:260)a .......................................................................381 Listy ewangeliczne Paw(cid:260)a .................................................................................382 Listy pastoralne .................................................................................................390 Spis tre(cid:285)ci 15 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 22: Chwileczk(cid:219), panie listonoszu: listy powszechne Nowego Testamentu .......................397 Biblijna „galeria wiary”: List do Hebrajczyków ....................................................398 Jak dochowywa(cid:201) wiary: List (cid:285)w. Jakuba ................................................................400 Bez pracy nie ma ko(cid:260)aczy: 1 i 2 List Piotra ...........................................................401 1 List Piotra ........................................................................................................402 2 List Piotra ........................................................................................................403 Listy sumiennego pasterza: 1, 2 i 3 List Jana .......................................................404 1 List Jana ...........................................................................................................404 2 List Jana ...........................................................................................................406 3 List Jana ...........................................................................................................406 Walka o wiar(cid:219): List Judy .........................................................................................406 ROZDZIA(cid:259) 23: Pocz(cid:199)tek ko(cid:262)ca: Apokalipsa (cid:285)w. Jana ..........................409 Wizja przysz(cid:260)o(cid:285)ci (Ap 1 – 3) ....................................................................................409 Objawienie Jana ................................................................................................410 Jan zwraca si(cid:219) do siedmiu Ko(cid:285)cio(cid:260)ów .............................................................411 Wizja przysz(cid:260)o(cid:285)ci: Jezus otwiera siedem piecz(cid:219)ci (Ap 4 – 11) ............................412 Piecz(cid:219)cie 1. – 6.: czterej je(cid:316)d(cid:316)cy Apokalipsy i dzie(cid:262) gniewu ........................413 Siódma piecz(cid:219)(cid:201): pocz(cid:199)tek ko(cid:262)ca ....................................................................414 Brzemienna niewiasta, smok i dwie bestie (Ap 12 – 13) ....................................414 Narodziny gwiazdy: zst(cid:199)pienie Mesjasza .......................................................414 Wojna w innych (cid:285)wiatach: Micha(cid:260) walczy z bestiami i ze smokiem ............415 Armagedon i dzie(cid:262) s(cid:199)du (Ap 14 – 20) ...................................................................417 Nagroda: ostatnie (cid:318)niwo Boga ........................................................................417 Siedem czasz gniewu Boga ..............................................................................418 Zniszczenie wielkiej nierz(cid:199)dnicy .....................................................................418 Ostateczna bitwa mi(cid:219)dzy dobrem a z(cid:260)em .....................................................419 S(cid:199)d ostateczny ..................................................................................................419 Po drugiej stronie t(cid:219)czy: raj odzyskany (Ap 21 – 22) ..........................................420 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) V: WTEDY I TERAZ: PONADCZASOWA WYMOWA BIBLII ......................................................................421 ROZDZIA(cid:259) 24: Biblia i religie abrahamiczne: judaizm, chrze(cid:285)cija(cid:262)stwo i islam .................................................423 Abraham: ojciec wielu narodów i wyzna(cid:262) ...........................................................424 Abraham i judaizm ...........................................................................................424 Abraham i chrze(cid:285)cija(cid:262)stwo .............................................................................425 Ibrahim i islam ..................................................................................................425 16 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Jerozolima: miasto pokoju — i konfliktu ..............................................................427 Jerozolima w judaizmie ....................................................................................427 Jerozolima w chrze(cid:285)cija(cid:262)stwie ........................................................................428 Jerozolima w islamie .........................................................................................428 ROZDZIA(cid:259) 25: Micha(cid:260) Anio(cid:260), Milton i filmy: sztuka, literatura, (cid:318)ycie i Biblia .................................................431 Biblia w sztuce ........................................................................................................432 Stworzenie Adama (Rdz 2) ...............................................................................432 Moj(cid:318)esz z rogami (Wj 34) .................................................................................433 Kwestia napletka Dawida (1 Sm 17) ...............................................................433 Co jest nie tak z tym obrazem? Narodziny Jezusa (Mt 1 – 2, (cid:259)k 2) ..............435 Ostatnia Wieczerza (Mt 26, Mk 14, (cid:259)k 22 i J 13) .............................................436 Biblia w literaturze ..................................................................................................437 Czy piek(cid:260)o jest (cid:285)mieszne? „Boska komedia” Dantego ..................................437 Kusz(cid:199)ca propozycja: „Raj utracony” Miltona .................................................438 Bia(cid:260)e wieloryby i biblijni Baalowie: „Moby Dick” Melville’a ...........................438 Totalny odjazd! Dobre i z(cid:260)e filmy o tematyce biblijnej .......................................439 „Dziesi(cid:219)cioro przykaza(cid:262)” (Lasky, 1923) ..........................................................439 „Dziesi(cid:219)cioro przykaza(cid:262)” (Paramount, 1956) ................................................440 „The Green Pastures” (Warner Bros., 1936) ..................................................441 „Ben Hur” (MGM, 1959) ....................................................................................441 „Jesus Christ Superstar” (Universal, 1973) .....................................................442 „Poszukiwacze zaginionej Arki” (Paramount, 1981) ......................................442 „Matrix” (Warner Bros., 1999) .........................................................................443 A dla dzieci… ......................................................................................................443 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) VI: DEKALOGI .................................................................445 ROZDZIA(cid:259) 26: Dziesi(cid:219)(cid:201) (a nawet wi(cid:219)cej) postaci z Biblii, które powiniene(cid:285) zna(cid:201) ..................................................447 Adam i Ewa ..............................................................................................................448 Noe ...........................................................................................................................448 Abraham ..................................................................................................................449 Moj(cid:318)esz ....................................................................................................................449 Dawid .......................................................................................................................450 Eliasz ........................................................................................................................450 Izajasz .......................................................................................................................451 Juda Machabeusz ...................................................................................................451 Spis tre(cid:285)ci 17 Poleć książkęKup książkę Maryja ......................................................................................................................451 Jezus .........................................................................................................................452 Piotr ..........................................................................................................................453 Pawe(cid:260) ........................................................................................................................453 ROZDZIA(cid:259) 27: Dziesi(cid:219)(cid:201) (cid:285)wi(cid:199)t, za które mo(cid:318)emy podzi(cid:219)kowa(cid:201) Biblii .........................................455 Weekendy ................................................................................................................455 Pascha ......................................................................................................................456 Szawuot ((cid:284)wi(cid:219)to Tygodni, (cid:284)wi(cid:219)to Pierwszych Owoców lub Pi(cid:219)(cid:201)dziesi(cid:199)tnica) ............................................................................................457 Sukkot ((cid:284)wi(cid:219)to Sza(cid:260)asów lub (cid:284)wi(cid:219)to Przybytków) ..............................................457 Jom Kippur (Dzie(cid:262) Pojednania) .............................................................................459 Rosz Haszana (Nowy Rok lub (cid:284)wi(cid:219)to Tr(cid:199)bek) .....................................................459 Purim .......................................................................................................................460 Chanuka ((cid:284)wi(cid:219)to Po(cid:285)wi(cid:219)cenia lub (cid:284)wi(cid:219)to (cid:284)wiate(cid:260)) .............................................460 Bo(cid:318)e Narodzenie ....................................................................................................461 Wielkanoc ................................................................................................................461 (cid:3) Skorowidz .......................................................................463 18 Biblia dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę W TYM ROZDZIALE: (cid:27) Poznajemy (cid:318)ycie Moj(cid:318)esza — histori(cid:219) wzlotów i upadków (cid:27) Obserwujemy ucieczk(cid:219) Izraelitów z niewoli egipskiej (cid:27) Omawiamy dziesi(cid:219)(cid:201) przykaza(cid:262) i inne prawa Izraela (cid:27) Wchodzimy do przybytku — „przyczepy kempingowej” Boga (cid:27) W(cid:219)drujemy z Izraelitami po pustyni Rozdzia(cid:260) (cid:1096) (cid:284)wi(cid:219)ty Moj(cid:318)eszu! Czytamy Ksi(cid:219)g(cid:219) Wyj(cid:285)cia, Ksi(cid:219)g(cid:219) Kap(cid:260)a(cid:262)sk(cid:199), Ksi(cid:219)g(cid:219) Liczb i Ksi(cid:219)g(cid:219) Powtórzonego Prawa K si(cid:243)ga Wyj(cid:337)cia, Ksi(cid:243)ga Kap(cid:251)a(cid:321)ska, Ksi(cid:243)ga Liczb i Ksi(cid:243)ga Powtórzonego Prawa (cztery ksi(cid:243)gi, które wraz z Ksi(cid:243)g(cid:241) Rodzaju tworz(cid:241) Pi(cid:243)cioksi(cid:241)g Moj(cid:363)eszowy, czyli Tor(cid:243) — zob. rozdzia(cid:251) 1.) obejmuj(cid:241) jeden z najd(cid:251)u(cid:363)szych okresów w Biblii i opisuj(cid:241) przebywanie najwi(cid:243)kszych odleg(cid:251)o(cid:337)ci. Narodziny Moj(cid:363)esza w Egipcie i jego ROZDZIA(cid:259) 7 (cid:284)wi(cid:219)ty Moj(cid:318)eszu! Czytamy Ksi(cid:219)g(cid:219) Wyj(cid:285)cia, Ksi(cid:219)g(cid:219) Kap(cid:260)a(cid:262)sk(cid:199) 133 Poleć książkęKup książkę (cid:337)mier(cid:289) na górze Nebo (we wspó(cid:251)czesnej Jordanii) dzieli sto dwadzie(cid:337)cia lat i dy- stans ponad sze(cid:337)ciuset kilometrów. W tym okresie dosz(cid:251)o do ucieczki Izraelitów z niewoli egipskiej, cudu przej(cid:337)cia przez Morze Czerwone, ustanowienia przy- mierza z Bogiem na górze Synaj i podró(cid:363)y na kraniec Ziemi Obiecanej. Wszystkie te elementy (cid:251)(cid:241)cz(cid:241) si(cid:243), aby wykreowa(cid:289) dramat bardziej ponadczasowy ni(cid:363) Egipt, pot(cid:243)(cid:363)niejszy od Nilu, bardziej majestatyczny od faraona (jak nazywano egipskich w(cid:251)adców) i bardziej nieprawdopodobny ni(cid:363) wygranie na loterii biletu na ca(cid:251)onocny maraton filmów biblijnych. (No dobrze, zdajemy sobie spraw(cid:243), (cid:363)e to ostatnie nie musi koniecznie znajdowa(cid:289) si(cid:243) na pierwszym miejscu wszelkich list (cid:363)ycze(cid:321), jakie mo(cid:363)na sobie wyobrazi(cid:289)). W tym rozdziale przyjrzymy si(cid:243) wydarzeniom z (cid:363)ycia i dokonaniom wielkiego wyzwoliciela i prawodawcy Izraela: Moj(cid:363)esza. Mozaika wczesnych lat (cid:318)ycia Moj(cid:318)esza Gdy opada kurtyna na koniec Ksi(cid:243)gi Rodzaju, Izraelici dobrze radz(cid:241) sobie w Egipcie dzi(cid:243)ki pozycji Józefa, prawnuka Abrahama i ulubionego syna Jakuba. Potem jed- nak, gdy unosi si(cid:243) ona na pocz(cid:241)tku Ksi(cid:243)gi Wyj(cid:337)cia, okazuje si(cid:243), (cid:363)e min(cid:241)(cid:251) pewien czas i koleje ich losów zmieni(cid:251)y si(cid:243) dramatycznie. Otó(cid:363) potomkom dwunastu synów Jakuba, tworz(cid:241)cym obecnie dwana(cid:337)cie pokole(cid:321) Izraela, (cid:361)le si(cid:243) wiedzie w niewoli. Co gorsza, wysoki przyrost naturalny w(cid:337)ród Izraelitów nie podoba si(cid:243) królowi Egiptu (czyli faraonowi), który nakazuje zabi(cid:289) wszystkie ich noworodki p(cid:251)ci m(cid:243)- skiej. Na szcz(cid:243)(cid:337)cie dwie po(cid:251)o(cid:363)ne przyjmuj(cid:241)ce dzieci Izraelitów nie wykonuj(cid:241) tego rozkazu i oszcz(cid:243)dzaj(cid:241) dzieci. W(cid:337)ciek(cid:251)y faraon nakazuje swojemu ludowi, aby wszyst- kich izraelickich ch(cid:251)opców wrzucono do Nilu. W takich okoliczno(cid:337)ciach rodzi si(cid:243) Moj(cid:363)esz — cz(cid:251)owiek, który pewnego dnia zmieni los narodu, a w(cid:251)a(cid:337)ciwie wielu narodów. Narodziny Moj(cid:318)esza (Wj 1 – 2:9) Moj(cid:363)esz jest najm(cid:251)odszym z trójki dzieci Jokebed (to imi(cid:243) mamy) i Amrama (to tatu(cid:337)), cz(cid:251)onków kap(cid:251)a(cid:321)skiego plemienia Izraela, Lewitów. Starszy brat Moj(cid:363)esza Aaron zostanie pewnego dnia pierwszym arcykap(cid:251)anem Izraelitów, a pod prze- wodnictwem jego siostry, Miriam, b(cid:243)d(cid:241) oni w przysz(cid:251)o(cid:337)ci wychwala(cid:289) Boga po wyj- (cid:337)ciu z Egiptu. Widoki Moj(cid:363)esza na przysz(cid:251)o(cid:337)(cid:289) nie s(cid:241) jednak ró(cid:363)owe ze wzgl(cid:243)du na rozkazy faraona dotycz(cid:241)ce zabijania wszystkich nowo narodzonych ch(cid:251)opców. Aby da(cid:289) Moj(cid:363)eszowi szans(cid:243), Jokebed w przewrotny sposób spe(cid:251)nia rozkaz faraona i umieszcza nie- mowl(cid:243) w Nilu, ale wk(cid:251)ada je do trzcinowego koszyka, który oczywi(cid:337)cie unosi si(cid:243) na wodzie. Nast(cid:243)pnie, równie przewrotnie, objawia si(cid:243) los, który sprawia, (cid:363)e koszyk z Moj(cid:363)eszem odnajduje córka faraona. Dziewczyna lituje si(cid:243) nad niemowl(cid:243)ciem, wydobywa je z wody i nadaje mu imi(cid:243) Moj(cid:363)esz, pochodz(cid:241)ce od hebrajskiego wy- razu oznaczaj(cid:241)cego wyci(cid:241)ganie lub wydobywanie. 134 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II Zg(cid:260)(cid:219)biamy Bibli(cid:219) hebrajsk(cid:199) — Stary Testament Poleć książkęKup książkę Z BIEGIEM RZEKI DO WIELKO(cid:284)CI Rzeczna przygoda Moj(cid:318)esza nie jest tak wyj(cid:199)tkowa, jak mo(cid:318)na by(cid:260)oby przypuszcza(cid:201). Mniej wi(cid:219)cej tysi(cid:199)c lat przed Moj(cid:318)eszem urodzi(cid:260) si(cid:219) podobno król Mezopotamii Sargon Wielki. Jego matka, arcykap(cid:260)anka, umieszcza go w trzcinowym koszyku, który sp(cid:260)awia rzek(cid:199) Eufrat, aby ukry(cid:201) to, (cid:318)e Sargon urodzi(cid:260) si(cid:219) z nieprawego (cid:260)o(cid:318)a. Dziecko ocala, a nast(cid:219)pnie wychowuje skromny ogrodnik, a gdy Sargon odkrywa swoj(cid:199) prawdziw(cid:199) to(cid:318)samo(cid:285)(cid:201), zostaje królem. Tym, co wyró(cid:318)nia rzeczn(cid:199) przygod(cid:219) Moj(cid:318)esza, jest fakt, (cid:318)e chocia(cid:318) pochodzi on ze zwyk(cid:260)ej rodziny, jest jednak wychowywany na królewskim dworze. Imi(cid:243) „Moj(cid:363)esz” by(cid:251)o w staro(cid:363)ytnym Egipcie popularne, bo po egipsku oznacza „sp(cid:251)odzony”. Na przyk(cid:251)ad imi(cid:243) „Ramozes” (lub „Ramzes”) oznacza „sp(cid:251)odzony z Ra” (boga s(cid:251)o(cid:321)ca). Moj(cid:200)esz to zatem imi(cid:243) nios(cid:241)ce ze sob(cid:241) istotne tre(cid:337)ci zarówno w j(cid:243)zyku hebrajskim, jak i egipskim. Siostra Moj(cid:363)esza, która czuwa nad koszykiem, proponuje córce faraona, (cid:363)e znajdzie dla dziecka izraelick(cid:241) opiekunk(cid:243). Ksi(cid:243)(cid:363)niczka si(cid:243) zgadza i siostra Moj(cid:363)esza za- biera go do matki, u której pozostaje a(cid:363) do odstawienia od piersi (czyli do wieku od trzech do sze(cid:337)ciu lat — to typowy w staro(cid:363)ytnym (cid:337)wiecie okres karmienia piersi(cid:24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biblia dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: