Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 010552 22974835 na godz. na dobę w sumie
Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien - książka
Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1433-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tajniki (zapomnianej) kultury biznesu

Wysoka jakość w biznesie na 601 sposobów

Jak Cię widzą, tak o Tobie plotkują w biurze. W zwariowanym tempie, w jakim dziś toczy się nasze życie, zaczynamy lekceważyć to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Przestajemy przywiązywać wagę do tak drobnych rzeczy jak sposób powitania, prowadzenia rozmowy towarzyskiej, umiejętność słuchania i nawiązywania nowych znajomości. A przecież drobiazgi mają ogromne znaczenie. Czyż całe życie nie składa się właśnie ze szczegółów?

Wypracuj w sobie taki poziom kultury biznesu, dzięki któremu umocnisz swój wizerunek jako osoba godna zaufania, profesjonalna i potrafiąca poradzić sobie nawet w podbramkowej sytuacji. Dowiedz się, jak budować doskonałe relacje zawodowe i towarzyskie. Naucz się rozwiązywać konflikty i przekazywać niekorzystne wiadomości. Poznaj zasady postępowania w międzynarodowych kontaktach biznesowych. Buduj swoją karierę na solidnych podstawach!

Przyswój sobie cenne wskazówki dotyczące:

Pamiętaj - drobiazgi mogą odmienić Twoją karierę!

O książce możesz przeczytać także tutaj .

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanuj„cy siŒ biznesmen o etykiecie wiedzie(cid:230) powinien Autor: Barbara Pachter T‡umaczenie: Anna Kwa(cid:156)niewska ISBN: 978-83-246-1433-2 Tytu‡ orygina‡u: When the Little Things Count . . . and They Always Count: 601 Essential Things That Everyone In Business Needs to Know Format: 122x194, stron: 208 Tajniki (zapomnianej) kultury biznesu (cid:149) Zdob„d(cid:159) przyjaci(cid:243)‡ i sprzymierzeæc(cid:243)w (cid:149) Pchnij Twoj„ karierŒ w nowym kierunku (cid:149) Wykreuj siŒ na prawdziw„ gwiazdŒ biznesu Wysoka jako(cid:156)(cid:230) w biznesie na 601 sposob(cid:243)w Jak CiŒ widz„, tak o Tobie plotkuj„ w biurze. W zwariowanym tempie, w jakim dzi(cid:156) toczy siŒ nasze ¿ycie, zaczynamy lekcewa¿y(cid:230) to, jak jeste(cid:156)my postrzegani przez innych. Przestajemy przywi„zywa(cid:230) wagŒ do tak drobnych rzeczy jak spos(cid:243)b powitania, prowadzenia rozmowy towarzyskiej, umiejŒtno(cid:156)(cid:230) s‡uchania i nawi„zywania nowych znajomo(cid:156)ci. A przecie¿ drobiazgi maj„ ogromne znaczenie. Czy¿ ca‡e ¿ycie nie sk‡ada siŒ w‡a(cid:156)nie ze szczeg(cid:243)‡(cid:243)w? Wypracuj w sobie taki poziom kultury biznesu, dziŒki kt(cid:243)remu umocnisz sw(cid:243)j wizerunek jako osoba godna zaufania, profesjonalna i potrafi„ca poradzi(cid:230) sobie nawet w podbramkowej sytuacji. Dowiedz siŒ, jak budowa(cid:230) doskona‡e relacje zawodowe i towarzyskie. Naucz siŒ rozwi„zywa(cid:230) konflikty i przekazywa(cid:230) niekorzystne wiadomo(cid:156)ci. Poznaj zasady postŒpowania w miŒdzynarodowych kontaktach biznesowych. Buduj swoj„ karierŒ na solidnych podstawach! Przysw(cid:243)j sobie cenne wskaz(cid:243)wki dotycz„ce: (cid:149) profesjonalnego stroju oraz schludnego wygl„du, (cid:149) mowy cia‡a oraz komunikacji werbalnej, (cid:149) rozwijania umiejŒtno(cid:156)ci przyw(cid:243)dczych, (cid:149) organizowania udanych imprez biurowych, (cid:149) zasad prowadzenia korespondencji biznesowej. PamiŒtaj (cid:150) drobiazgi mog„ odmieni(cid:230) Twoj„ karierŒ! SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wstęp ......................................................................................... 9 1. BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI ZAWODOWYCH ...... 19 Witanie się i przedstawianie się z wdziękiem ...................... 20 Odpowiedni uścisk dłoni ....................................................... 22 Small talk, czyli sztuka prowadzenia rozmowy towarzyskiej ..................................................... 23 Jak być dobrym słuchaczem .................................................. 25 Dobre relacje ze współpracownikami .................................. 28 Unikaj nawiązywania romansów w pracy ........................... 29 Jak nawiązywać kontakty, które przyniosą wymierne korzyści w życiu zawodowym ........................ 31 Więcej na temat wizytówek ................................................... 36 Wskazówki dotyczące prezentów .......................................... 38 Kartki świąteczne, które pomogą Ci zostać zauważonym ......................................................... 42 BIZNESOWY SAVOIR-VIVRE 2. UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW .......................................43 Ważne zasady dotyczące zachowania się podczas spotkania ........................................................... 45 Zasady skutecznego prowadzenia domowego biura (telepracy) ........................................................................ 48 Umiejętności potrzebne do przygotowania dobrej prezentacji ............................................................ 51 Wskazówki dotyczące zachowań w odniesieniu do przedstawicieli danej płci .......................................... 57 Zasady dotyczące witania się i przedstawiania ................. 58 Nowe zasady dotyczące udzielania pomocy ........................ 59 3. PROFESJONALNY WIZERUNEK .....................................61 Tajemnice profesjonalnego stroju i wyglądu ....................... 63 Wskazówki tylko dla mężczyzn ............................................ 66 Wskazówki tylko dla kobiet .................................................. 67 Luz kontrolowany .................................................................. 68 Podstawowe informacje na temat mowy ciała .................... 70 Zadbaj o to, by równie dobrze się Ciebie słuchało, co oglądało ....................................................................... 73 Zwróć uwagę na to, jak mówisz ........................................... 74 Zwróć uwagę na to, co mówisz ............................................. 75 4. JAK POLEPSZYĆ SWOJE PERSPEKTYWY ZAWODOWE .........................................79 Zacznij kierować swoim życiem zawodowym ...................... 81 Przyjmowanie krytyki ........................................................... 89 Jak prosić o podwyżkę ........................................................... 90 Podstawowe zasady gospodarowania czasem ..................... 92 Dbaj o siebie ........................................................................... 94 Zasady pracy w zespole ......................................................... 96 Rozwijaj swoje umiejętności przywódcze ............................. 97 O czym należy pamiętać, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej ......................................... 103 6 SPIS TREŚCI 5. UDANE KONTAKTY TOWARZYSKIE W PRACY ...........109 Jak uniknąć popełnienia gafy podczas kolacji biznesowej ... 111 Zamawianie posiłku na lunch w pracy ............................. 115 Jedzenie w stołówce ............................................................ 116 Zachowanie przy bufecie .................................................... 117 Jedzenie w samotności ........................................................ 117 Wskazówki dotyczące picia alkoholu ............................... 120 Idealne przyjęcie biurowe .................................................. 122 6. PROFESJONALNE KORZYSTANIE Z NOWOCZESNYCH TECHNIK KOMUNIKOWANIA SIĘ ................................... 125 Zasady korzystania z poczty elektronicznej ........................126 Zwroty powitalne i pożegnalne ..............................................131 Zasady korzystania z telefonu stacjonarnego .....................132 Podczas telekonferencji ............................................................134 Rozsądne korzystanie z telefonu komórkowego ..................135 Podstawowe zasady korzystania z poczty głosowej ...........137 Kiedy do kogoś dzwonisz .........................................................137 Idealne powitanie na poczcie głosowej ................................139 Podczas wideokonferencji ........................................................140 7. PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ ................................... 143 Zanim zabierzesz się do pisania ............................................145 Gdy już zaczniesz pisać ...........................................................147 Jak upewnić się, że Twoje pismo nie zawiera błędów .......151 Odpowiedni zwrot do adresata ..............................................152 Odpowiedni zwrot pożegnalny ...............................................154 Dopilnuj, by dokument miał estetyczny wygląd ................155 Zasady pisania podziękowań .................................................156 8. RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI ............ 159 Gdy czyjeś zachowanie Cię irytuje lub jest dla Ciebie uciążliwe ............................................162 Naucz się, jak nie prowokować konfliktów ..........................167 7 BIZNESOWY SAVOIR-VIVRE Jak udzielać informacji zwrotnej i krytykować ..................168 Przekazywanie informacji wprawiających w zakłopotanie .....................................................................170 Przekazywanie złych wiadomości .........................................171 Odchodzenie z pracy .................................................................172 9. ZASADY POSTĘPOWANIA W MIĘDZYNARODOWYCH KONTAKTACH BIZNESOWYCH ....................................... 175 Gdy jesteś gościem .....................................................................177 Uwzględnij różnice kulturowe, przygotowując prezentację ............................................................................181 Strój, który pomoże Ci odnieść sukces w kontaktach międzynarodowych .............................................................183 Gdy pełnisz rolę gospodarza ...................................................184 Jak rozmawiać z obcokrajowcem ...........................................186 Wyzwania przy stole .................................................................189 Zasady prowadzenia zagranicznej korespondencji biznesowej .............................................................................191 Wskazówki dotyczące wręczania prezentów w międzynarodowych kontaktach biznesowych ..........193 UWAGI KOŃCOWE ................................................................. 197 DWADZIEŚCIA KWESTII, OD KTÓRYCH NALEŻY ZACZĄĆ .......................................... 199 Podziękowania ...........................................................................205 O autorkach ................................................................................206 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanujący się biznesmen o etykiecie wiedzieć powinien
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: