Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 004536 22927959 na godz. na dobę w sumie
Black Sabath Feniks - ebook/pdf
Black Sabath Feniks - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Ebookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8166-130-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Kiedy w 1979 roku Black Sabbath opuszczał Ozzy Osbourne, wielu nie wierzyło w szczęśliwy ciąg dalszy tej historii. Zespół zaczął borykać się z niezliczoną ilością problemów personalnych. Znikał z rynku, by po chwili powrócić niczym feniks z popiołów. Właśnie temu okresowi w działalności zespołu Tony’ego Iommiego jest poświęcona niniejsza książka. Tomasz Jeleniewski, autor biografii Paradise Lost i Type O Negative, przeprowadza słuchacza przez zawiłe losy grupy, skrupulatnie odnotowując wszystkie zmiany personalne i... ważniejsze kłótnie. W zespole często wrzało, ale efektem tego była doskonała muzyka, wypełniająca takie albumy jak „Heaven and Hell” czy „TYR”.

„Black Sabbath. Feniks”  jest pierwszą polską  biografią zespołu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tomasz Jeleniewski BLACK SABBATH FENIKS Wydawnictwo GAD Records – Sosnowiec 2012 Redakcja: Agnieszka Wilczyńska DTP: New Sun Zdjęcie na okładce: Richard E. Aaron / Redferns / Getty (front) Adam Bielawski (tył) Obróbka zdjęć: Przemysław Pomarański © 2012 by Tomasz Jeleniewski © 2012 by GAD Records © 2020 for this edition by e-bookowo ISBN 978-83-8166-130-0 Wydanie II This is not an authorised biography Wydawnictwo e-bookowo A3M Agencja Internetowa ul. Baczyńskiego 25, 42-500 Będzin SPIS TREŚCI Wstęp ..........................................................................................................7 CZĘŚĆ I: HISTORIA Umarł król, niech żyje król .....................................................................13 Tęczowy Sabbath .....................................................................................30 Black Purple .............................................................................................48 Pod prąd....................................................................................................54 Celtycki krzyż i nordyccy bogowie........................................................64 Odczłowieczeni ........................................................................................74 W krainie cierniowego krzyża ...............................................................85 Czas powrótów.........................................................................................96 Dobrze znany diabeł .............................................................................112 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II: PŁYTY Heaven and Hell ....................................................................................145 Mob Rules ...............................................................................................159 Born Again .............................................................................................171 Seventh Star ............................................................................................181 The Eternal Idol .....................................................................................190 Headless Cross .......................................................................................198 TYR .........................................................................................................207 Dehumanizer .........................................................................................215 Cross Purposes ......................................................................................225 Forbidden ...............................................................................................234 The Devil You Know .............................................................................241 ANEKS: DYSKOGRAFIA ....................................................................252 WSTĘP Pochodzenie nazwy heavy metal nie jest do końca jasne, a jej genezie towarzyszy kilka wersji. Jedna z nich głosi, że pierwszy raz została użyta w artykule opublikowanym w 1967 roku w piśmie „Rolling Stone”, w któ- rym autor opisywał dźwięki generowane przez gitarę Jimiego Hendrixa jako heavy metal spadający z nieba. Inne źródła odnoszą się bezpośred- nio do opowiadania Williama S. Burroughsa „The Soft Machine”, w któ- rym występuje niejaki Uranian Willy, The Heavy Metal Kid. Jeszcze inni uważają, że termin ten ma swoje źródło w  tekście piosenki grupy Step- penwolf „Born to Be Wild” (ze ścieżki dźwiękowej filmu „Easy Rider”), w którym jako określenie dźwięków pochodzących z rozpędzonych mo- tocykli pojawia się zwrot heavy metal thunder (w amerykańskiej ter- minologii motocyklowej mianem heavy metal określa się dźwięk pracy dwucylindrowego silnika Harleya-Davidsona). Nawiązanie do metalu ciężkiego zawarte jest także w nazwie jednego z brytyjskich zespołów, od którego gatunek ten po części się wywodzi – Led Zeppelin (pierwsza nazwa Lead Zeppelin – Ołowiany Sterowiec). BLACK SABBATH FENIKS Bez względu na źródła nazwy, już w połowie lat 70. termin heavy me- tal był powszechnie używany na określenie najcięższego gatunku hard rocka, choć sam styl daleki był wtedy jeszcze od homogeniczności. Zasługi w powstaniu heavy metalu w swojej najczystszej, pierwotnej postaci przypisuje się często takim zespołom jak Cream, Led Zeppelin czy Deep Purple, ale tak naprawdę dopiero Black Sabbath na swoich dwóch pierwszych albumach („Black Sabbath” i „Paranoid”, oba z 1970 roku) zdefiniował klasyczny heavy metal – zarówno pod względem mu- zycznym, jak i tekstowym. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych grup z kręgu hard rocka, Black Sabbath zaproponował muzykę ciężką, mroczną i odartą z wszelakich hipisowskich naleciałości. Takie gwiazdy jak Metallica, Iron Maiden, Death czy Emperor, choć każde z nich za- prezentowało w ramach metalowej estetyki własne oblicze i stylistyczne innowacje, tak naprawdę nie istniałyby, gdyby wcześniej, w Aston w Bir- mingham w roku 1969, nie powstał Black Sabbath. Od 1968 roku zespół funkcjonował pod nazwami Polka Tulk Blues Band lub po prostu Polka Tulk, a następnie Earth. Oficjalne ogłoszenie zmiany nazwy na Black Sabbath nastąpiło 26 sierpnia 1969 roku – Ge- ezer Butler zaczerpnął ją od tytułu jednego z włoskich horrorów z 1963 roku. Ward: Nazwę wymyślił Geezer. Zawsze uważaliśmy, że jest najbar- dziej inteligentny w zespole. Widział film Borisa Karloffa i zasugerował tę nazwę. Najpierw jednak powstała piosenka o tym tytule. Napisaliśmy ją i wtedy zdecydowaliśmy, że będzie to świetna nazwa dla zespołu. Z kolei Ozzy Osbourne w latach 70. stwierdził, że nazwa grupy wzięła się po- średnio od jego wcześniejszej grupy, The Black Panther. Choć Tony Iommi – gitarzysta formacji i  ojciec heavy metalu – w chwili powstawania pierwszych, prekursorskich dzieł zespołu pozo- stawał pod silnym wpływem takich muzyków jak Eric Clapton, Ritchie Blackmore czy Hank Marvin z The Shadows, to potrafił wypracować swój własny, unikatowy styl. Dodatkowo już w tamtym czasie, a więc WSTĘP pod koniec lat 60., doskonale wiedział, co i jak chce grać. Warto wspo- mnieć, że niewiele brakowało, by Black Sabbath w ogóle nie powstał. W  grudniu 1968 roku Iommi otrzymał propozycję nie do odrzuce- nia – miał zastąpić Micka Abrahamsa, gitarzystę Jethro Tull. Propo- zycję przyjął i stał się częścią uznanego już zespołu Iana Andersona. Po dwóch tygodniach powrócił jednak do Earth, gdyż nie odpowia- dała mu panująca w Jethro Tull atmosfera. Po ekipie Andersona Iom- mi odziedziczył, oprócz zamiłowania do dźwięków fletu (na którym zresztą sam gra), sposób prowadzenia i dyscyplinowania grupy: Muszę powiedzieć, że dużo się od niego nauczyłem. Na przykład, że musisz pra- cować. Musisz ćwiczyć. Kiedy mam zespół, upewniam się, że wstali rano na nogi i ćwiczą. Zwykłem przychodzić i ich budzić. Byłem jedynym, który mógł prowadzić. Musiałem prowadzić ten cholerny van i budzić ich codziennie za kwadrans dziewiąta, co było dla nas wcześnie rano. Mówiłem im, że tak musimy robić, gdyż tak robią Jethro Tull. Mieli roz- kład dnia i wiedzieli co będą robić od tej godziny do którejś. Wypróbo- wałem to w swoim zespole i tak robiliśmy. W 1969 roku, czyli w okresie kiedy powstał Black Sabbath, nikt nie brzmiał tak ciężko i demonicznie jak oni. Dzisiaj nikt nie ma wątpli- wości, że dźwięki wychodzące spod palców Tony’ego zapoczątkowały prawdziwą rewolucję w muzyce rockowej – jego pomysły, styl i cha- rakter gry nie tylko zrodziły zjawisko o nazwie heavy metal, ale w bez- pośredni sposób przyczyniły się także do powstania większości pod- gatunków tej sztuki: od thrash, przez death, a na symfonicznym black metalu kończąc. W ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności Tony’emu Iommie- mu, Ozzy’emu Osbourne’owi, Geezerowi Butlerowi i Billowi Wardo- wi udało się nagrać osiem albumów studyjnych, spośród których pięć pierwszych należy do ścisłego kanonu najważniejszych osiągnięć heavy metalu. Tytuły takich wydawnictw jak „Paranoid”, „Master of Reality” BLACK SABBATH FENIKS czy „Sabbath Bloody Sabbath” wymieniane są jako główne źródła ar- tystycznej inspiracji przez większość muzyków współczesnych zespo- łów metalowych. Czy oznacza to, że po odejściu Ozzy’ego Osbourne- ’a z Black Sabbath zespół nie nagrał już niczego godnego uwagi? Wręcz przeciwnie. Historia drużyny Iommiego podczas drugiej i trzeciej ery swojej egzystencji to niezwykle barwna i zajmująca opowieść, pełna artystycznych i komercyjnych wzlotów oraz równie bolesnych upad- ków. Losy Black Sabbath począwszy od 1979 roku to także wspaniałe świadectwo tego, że w procesie budowania legendy tej grupy uczestni- czyli – poza Ozzym – tacy wyborni wokaliści jak Ronnie James Dio, Tony Martin czy Ian Gillan. Książka ta nie jest w żadnej mierze próbą negowania pozycji Osbo- urne’a  w  Black Sabbath. Nie można mu przecież odmówić zasług w  tworzeniu muzycznego wizerunku grupy. Główną intencją, która doprowadziła do powstania niniejszej publikacji, była chęć przedsta- wienia losów zespołu i wszystkich wydawnictw Black Sabbath w okre- sie często niedocenianym i omawianym raczej zdawkowo przez więk- szość krytyków i dziennikarzy muzycznych. Jednocześnie to nieśmiała próba ukazania faktu, że Iommi potrafił po odejściu Ozzy’ego prowa- dzić Black Sabbath, nigdy nie zbaczając z obranego wcześniej kursu, zachowując swój styl, nie oglądając się na konkurencję, utrzymując przy tym w ryzach zespół i nadal tworząc solidne płyty, które stanowiły dla większości nowych grup metalowych nie lada inspirację. Oto historia zespołu naznaczonego niezłomną wiarą w  muzykę, wykonywaną z pasją. Na przekór wszystkim i wszystkiemu. I E R W H Nowości GAD Records. Jesień 2012 Michał Wilczyński Emerson, Lake Palmer. Mantykora Intrygowali. Zadziwiali. Bulwersowali. Szybko zdobyli całe rzesze fanów i równie wielkie grono zdeklarowanych przeciwników. Na łamach pierwszej polskiej biografii zespołu Michał Wilczyński wyjaśnia, czemu ich kariera nie była – jak mówił John Peel – stratą talentu i elektryczności. Zapraszamy do świata potężnych syntezatorów Mooga i perkusji z nierdzewnej stali. artur Jabłoński Z Schulza czy Almodovara Krzysztof „Grabaż” Grabowski, znany z zespołów Pidżama Porno i Strachy na Lachy, od zawsze przykładał wagę do lirycznej strony swojej twórczości. Wiele razy puszczał oko do słuchacza, odnosząc się do kultury, sztuki czy historii. Artur Jabłoński zaprasza na spacer po świecie licznych aluzji „Grabaża”, które skrzętnie ukrywa w swoich tekstach. Zdziwicie się, jak ich wiele! Więcej informacji: www.gadrecords.pl GAD Records poleca inne książki Tomasza Jeleniewskiego toMasz JelenieWski Paradise Lost. Ikona To grupa, która w ciągu swojej dwudziestoletniej kariery wiele razy zmieniała kierunek muzycznych poszukiwań. Autor śledzi te przemiany, opisując szeroko wszystkie albumy zespołu. Sięga do trudno dostępnych źródeł, przytaczając niezliczone ilości ciekawych wypowiedzi samych muzyków, a całość uzupełnia kompletną dyskografią zespołu. toMasz JelenieWski Type O Negative. Piotr Wielki i reszta Jeden z najpiękniejszych, najmroczniejszych i najciekawszych rozdziałów w historii gotyckiego grania. Szkoda jedynie, że to rozdział definitywnie zamknięty... Książka Tomasza Jeleniewskiego pozwala prześledzić losy zespołu, a także zapoznać się bliżej z jego artystycznym dorobkiem. Całość uzupełniła dokładna dyskografia, uwzględniająca single i wszystkie wydawnictwa promocyjne. POLECAMY TAKŻE: Jacek kurek Michał Wilczyński Rock i romantyzm UK. Presto Vivace Najniższe ceny na sklep.gadrecords.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Black Sabath Feniks
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: