Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02620 007544 22960972 na godz. na dobę w sumie
Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa - ebook/pdf
Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379063116 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).

Nie wpadajmy w pułapkę pluszowego chrześcijaństwa. Prawdziwy Bóg nie jest przyjemny, użyteczny i popkulturowy. On jest tajemniczy, budzi podziw i wymaga zaangażowania całej naszej osoby. Tylko taki Bóg przekonuje Ulrich L. Lehner może stanowić dla nas wyzwanie. Tylko dzięki takiemu Bogu jesteśmy otwarci na przemianę i życie pełne łaski. Tylko z takim Bogiem życie staje się niepowtarzalną przygodą. I wreszcie tylko do takiego Boga chcemy się modlić, służyć Mu i ufać w pełni.

Autor omawia 11 najpopularniejszych obrazów Boga. Udowadnia, że Bóg nie jest boskim terapeutą, nie jest automatem spełniającym życzenia, nie jest supernaukowcem, który poukładał Wszechświat, a Kościół nie jest supermarketem. Bóg nie jest miły!

Kim więc jest? Kim jest dla mnie? Jak poznanie Go może zmienić moje życie? Jak rozpoznam prawdziwego Boga i wejść z Nim w żywą relację? Co zrobiłem z moją wiarą? Czy przypadkiem nie traktuję Go, jak automatu do spełniania moich zamówień? W jaki sposób mogę uwolnić się od konwencjonalnego, nudnego i pozbawionego ekscytacji chrześcijaństwa? Jak zyskać trwały dobrostan i żyć pełnią życia? to tylko przykładowe pytania, na które odpowiedzi znajdują się w 'Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bóg nie jest miły Ulrich L. Lehner Bóg nie jest miły Pułapka pluszowego chrześcijaństwa Z przedmową Scotta Hahna Przełożyła Jolanta Czapczyk Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2020 Tytuł oryginału God is not Nice. Rejecting Pop Culture Theology and Discovering the God Worth Living For Foreword © 2017 by Scott Hahn © 2017 by Ulrich L. Lehner All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever, except in the case of reprints in the context of reviews, without written permission from Ave Maria Press®, Inc., P.O. Box 428, Notre Dame, IN 46556, 1-800-282-1865. © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2020 Redaktor prowadzący – Ewa Kubiak Redakcja – Agnieszka Czapczyk Korekta – Lidia Kozłowska, Agnieszka Czapczyk Skład i łamanie – Józefa Kurpisz Redakcja techniczna – Krzysztof Lorczyk OP Projekt okładki – Krzysztof Lorczyk OP ISBN 978-83-7906-311-6 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl • Dla kard. Gerharda Müllera, † ks. Josepha Waasa, † ks. Karla Hallera, † o. Giovanniego Sali SJ – moich nauczycieli w wierze i teologii Przedmowa Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. (Prz 9,10)1 Ta książka jest mocno spóźniona. Spokojnie, nie mówię tu o terminie, w którym wypoży- czyłeś ją z biblioteki. Mówię o czasie, kiedy my, chrześcijanie, zbiorowo ulegliśmy pewnej iluzji na temat Boga. Oczywiście możliwe, że to stała cecha ludzkiej kondy- cji, myślę jednak, że jest coś zasadniczo innego, gdy chodzi o nasze złudzenia ostatniego czasu. Od jakichś stu lat przed- stawiamy bowiem Boga jako miłego, słodkiego, uroczego gościa – tak miłego i słodkiego, że w istocie oddawanie Mu czci wydaje się czymś niemożliwym. Osiemdziesiąt lat temu Helmut Richard Niebuhr wy- kpił ten rodzaj amerykańskiej religijności, w której „Bóg niezdolny do gniewu przeniósł ludzi bez grzechu do królestwa bez sądu dzięki posłudze Chrystusa bez krzy- 1 Fragmenty biblijne cytowane za: Pismo Święte Starego i Nowego Testa­ mentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Przedmowa | 7 ża”2. Udało nam się też szeroko rozpropagować tę terapeu- tyczną „dobrą nowinę”. Wiecie o tym, bo ją znacie. Możecie się z nią spotkać na nie- dzielnych nabożeństwach w megakościołach na przedmieściach i, przykro mi to mówić, w nie tak małej liczbie parafii katolic- kich. Rozłóż, proszę, swoje krzesełko w bocznej nawie i wkrót- ce spotkasz się z prostym w obsłudze Bogiem, który chce ciebie takim, jaki jesteś, chce cię przygarnąć i wzmocnić, i ucieszyć spokojną muzyką przez mniej więcej godzinę. Uświadom sobie, że Bóg jest twoim „osobistym Panem i Zbawcą” – osobistym, jak prywatny coach, trener fitness albo instruktor narciarski. Ulrich Lehner nie jest pierwszym, który zauważa, że takie głoszenie miłej Ewangelii przyczynia się wprost do upadku chrześcijaństwa. Instynktownie skłonni jesteśmy polubić mi- łego Boga – tak dalece, że gotowi jesteśmy niemalże „polaj- kować” Go w social mediach. Ale czy poświęcilibyśmy się dla Niego i Mu się oddali? Czy chcielibyśmy dla Niego umrzeć? Czy zdobylibyśmy się na wysiłek, by wstać dla Niego rano z łóżka po to, by chwalić Jego imię? Raczej nie. Przeczytaj Biblię od Księgi Rodzaju do Apokalipsy i nie znajdziesz nigdzie miłego, słodkiego Boga. W Księdze Rodza- ju objawia swoją moc, sądzi sprawiedliwie i obiecuje miłosier- dzie. Jego miłosierdzie jest wiarygodne dlatego, że oczywisty staje się Jego majestat i sprawiedliwy sąd. Przeczytaj księgi prorockie i zastanów się nad Bogiem, któ- ry ukazał się Abrahamowi, Mojżeszowi, Balaamowi, Eze- chielowi, Izajaszowi i Danielowi – nad Bogiem, którego bli- skość sprawiała, że patriarchowie i prorocy padali na ziemię 2 Helmut R. Niebuhr, The Kingdom of God in America (wyd. 1937), Wesleyan, Middletown 1988, s. 193. 8 | Bóg nie jest miły i zakrywali twarze, nad Bogiem, którego światło dosięgało ukrytych tajni ich dusz. To nie jest „Bóg Starego Testamentu”, który został zniesiony przez Nowy. To Bóg, którego Szymon Piotr spotkał w Jezusie (zob. Łk 5,8) i Jan ujrzał w swoich wizjach (zob. Ap 1,17). Bóg religii biblijnej niepokoi, wyprowadza z równowagi, rządzi i stawia wymagania. Może szokować. Wzbudza cześć i rodzaj lęku. I rzeczywiście Izajasz – którego powołanie samo w sobie budzi przerażenie – wymienia „bojaźń Bożą” jako jeden z siedmiu darów Ducha Świętego (Iz 11,1–2). Taki jest Bóg Pisma Świętego, Bóg credo i sakramentów. Zastanów się nad słowami dawnej modlitwy eucharystycz- nej – modlitwy wciąż obecnej w naszej liturgii: Niechaj milczy wszelkie ciało, niech stoi z bojaźnią i drżeniem, i nie myśli o niczym, co ziemskie. Oto Król królów i Pan panujących przychodzi, złożyć Siebie w ofierze i dać na pokarm wiernym3. Ten Bóg przychodzi do nas w komunii, ale domaga się hołdu, który jest Jego prawem wynikającym z Jego natury i naszym obowiązkiem wynikającym z naszej natury. To, co następuje potem, jest zdumiewające: On daje nam siebie jako pokarm! To zdumiewa jednak tylko wtedy, gdy wiemy, kim On jest: wszechmocny Stwórca, Bóg, który wstrząsał patriar- chami i prorokami aż po koniuszki palców. On przyszedł, by stać się naszym pokarmem, nie środkiem uspokajającym ani antydepresantem. On zstąpił do nas nieko- 3 Fragment hymnu pochodzącego z dawnego rytu liturgicznego, przy- pisywanego św. Jakubowi. Polski przekład za: Boska Liturgia Świętego Jakuba Apostoła, Brata Pańskiego, http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/ File/docs/liturgia_jakuba.pdf (dostęp 14.03.2019). Przedmowa | 9 niecznie po to, byśmy się poczuli lepiej, ale by uczynić nas taki- mi jak On – uczynić nas „uczestnikami Bożej natury” (2 P 1,4). Dzieci Boga otrzymają rodzinne podobieństwo do swo- jego Ojca. „Poznacie prawdę”, mówi Flannery O’Connor, „a prawda was odróżni od innych”. A zatem nie powinniśmy być zaskoczeni, gdyby nasi sąsiedzi uważali, że nasza wiara jest ofensywna czy nie zasługuje nawet na tolerancję. Poeta Wystan Hugh Auden opowiedział historię pewnego księdza, który „doprowadził swoich parafian do spazmatycznego pła- czu przez kazanie o męce Pańskiej”. Biedny kaznodzieja trochę się przeraził swoim sukcesem i chciał szybko pocieszyć zebra- nych, mówiąc: „A teraz proszę, proszę was, nie smućcie się już. Pamiętajcie, to było bardzo dawno temu. Tak naprawdę może w ogóle się nie wydarzyło”. Dobra Nowina nie jest miła, ale jest prawdą. Płaczący lu- dzie wiedzieli o tym lepiej niż ich zatroskany duszpasterz. Ulrich Lehner widzi doskonale to, co widzieli Niebuhr, O’Connor i Auden: wyznanie wiary miłej to nie jest wyznanie nicejskie4. Widzi absurdalną i przeczącą samej sobie naturę tej współczesnej wizji – i nazywa ją. Jego diagnozy i środki zaradcze są tak głęboko przemyślane i zarazem użyteczne, jak żadne inne, z którymi się dotąd spotkałem. Ta książka jest efektem pracy prawdziwego teologa. Teolog to ktoś, kto się modli, a ten, kto się modli, wie, że Bóg jest nie- zmienny, ale żywy i na pewno nie nudny. Ktoś, kto się modli do takiego Boga, zna Boga, któremu warto służyć. Boga, które- mu warto się ofiarować. Boga, dla którego warto żyć i umierać. Scott Hahn 4 Gra słów w języku angielskim: nice/Nicene (miłe/nicejskie). Wyznanie wiary nicejskie, czyli ogłoszone na soborze w Nicei w roku 325, jest częścią istniejącego do dziś wyznania „Wierzę w Boga” – przyp. tłum. Spis treści Przedmowa — 7 wstęp: Obraz Boga, który nie jest prawdą — 11 rozdział pierwszy: Bóg stworzenia — 19 rozdział drugi: Bóg nieużyteczny — 37 rozdział trzeci: Bóg naszych wyobrażeń — 51 rozdział czwarty: Bóg błyskawic i gromów — 65 rozdział piąty: Bóg strachu — 85 rozdział szósty: Bóg uległy — 99 rozdział siódmy: Bóg intymności — 111 rozdział ósmy: Bóg pociechy — 123 rozdział dziewiąty: Bóg wcielenia — 135 rozdział dziesiąty: Bóg powtórnych narodzin — 153 rozdział jedenasty: Bóg przygody — 163 Epilog — 177 Podziękowania — 182
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: