Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 005980 20297028 na godz. na dobę w sumie
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 2 - ebook/pdf
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1955-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Przewodniki-Celowniki to nowatorskie publikacje turystyczne, opisujące najciekawsze miasta i regiony Europy. Ich wyróżnikiem są dokładne mapy oraz zwięzłe, przygotowane w formie leksykonu i ilustrowane zdjęciami opisy atrakcji turystycznych. Nowe przewodniki dają swobodę podczas zwiedzania, wolność i niezależność podczas wycieczek i podróży. Pozwalają w prosty sposób odnajdywać w terenie interesujące miejsca i identyfikować obiekty. Mapa, tekst i zdjęcia uzupełniają się i tworzą wzajemnie powiązaną całość, która sprawi, ze samodzielne zwiedzanie miasta stanie się prawdziwa przyjemnością!

Przewodnik-Celownik Budapeszt to: ... a wszystko po to, by w nieskrępowany sposób cieszyć się Budapesztem, bezbłędnie trafiać do wybranych przez siebie celów, ułożyć własny plan zwiedzania, poznać i zobaczyć najciekawsze miejsca w mieście.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorka przewodnika: Monika Chojnacka Redaktor prowadzący: Maciej Żemojtel Redakcja i korekta wydania: Gabriela Turzańska, Maciej Żemojtel Zdjęcie na okładce: © TTstudio | Depositphotos.com Opracowanie kartograficzne: Grzegorz Marchut, Maciej Drzniewicz, Szymon Markowicz Źródło pochodzenia danych kartograficznych: OSM (http://www.openstreetmap.org) Koncepcja graficzna serii: Panczakiewicz Art Design, Paweł Panczakiewicz Projekt okładki i strony tytułowej: MAZAKI STUDIO Konrad Rządowski Skład: Krzysztof Hosaja Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej- szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz- ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowy- mi ich właścicieli. Autorka oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?bebud2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie II ISBN: 978-83-283-0070-5 Copyright © Helion, 2015 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! Nasza społeczność Budapeszt Budapeszt Kup książkę Poleć książkę C t t ú ú i i s s c c é é B B Czászár Komjádi Uszoda Á R P Á D F B U D A I A L E S J E Ó D R E A Zsigmond Zsigmond közköz Lukács Gyógyfürdő L K E M P A Ú R T T J A Á r p á d Á r p á d Fejedelem Fejedelem ú t j aú t j a Ü s t ö k ö s u t c a Ü s t ö k ö s u t c a 31 A A C C T T U U K K Ö Ö R R Ö Ö T T M A R G I T K Ö R Ú T M A R G I T K Ö R Ú T V i d r a V i d r a u t c a u t c a A A C C T T U U A A F F Y Y G G L L Ö Ö T T H H e e n n g g e e r r u u t t c c F F r r a a n n k k e e l l L L e e a a Fekete Sas utca Fekete Sas utca ó ó ú ú t t L L i i p p t t h h a a y y u u t t c c a a Pomnik Józefa Bema Plac Bema 115 Kaplica 37 Ganz utca Ganz utca 65 Łaźnia Królewska św. Floriana K a c s a u t c a K a c s a u t c a 144 t t r r a a p p k k a a R R m m e e B B U l i c a G ł ó w n a Vitéz utca Vitéz utca NagyNagy Imre tér Imre tér a a c c t t u u ő ő F F G G y y o o r r s s k k o o c c s s i i B E M J Ó Z S E F U T C A B E M J Ó Z S E F U T C A 3 Vérhalom tér Vérhalom tér A Tapolcsányi utca Tapolcsányi utca B a a c c t t Vérhalo Vérhalo m utca m utca Kavics u Kavics u a a c c t t y u y u g g e e h h mlö mlö e e z z S S Mandula utca Mandula utca Berkenye utca Berkenye utca Pajzs utca Pajzs utca E E s s z z t t e e r r u u t t c c RÓZSADOMB Áldás utca Áldás utca a a 4 Bi Bi m m b b ó ú ó ú t t Tapolcsányi utca Tapolcsányi utca Aran k a utca Aran k a utca B B Ribáry utca Ribáry utca Ady Endre utca Ady Endre utca a r si u t c a r si u t c F F a a ü ü g g e e u u t t c c a a a a c c t t u u t t é é R R M M arczib arczib ányi tér ányi tér Marczibányi tér Marczibányi tér Csodák Palotaja (Pałac Cudów) Bimbó út Bimbó út Kitaibel Pál utca Kitaibel Pál utca Tizedes Tizedes utca utca Keleti Károly utca Keleti Károly utca Kis Rókus utca Kis Rókus utca Fény utca Fény utca Millenáris park Millenáris park Millenáris Park a a c c t t u u a a y y l l o o b b r r o o B B R R ó ó m m a a c c t t u u l l o o t t s s o o p p A A a a él utc él utc v v e e L L Bolyai utca Bolyai utca na utca na utca o o Org Org Rómer Flóris utca; Szemlohegy utca Rómer Flóris utca; Szemlohegy utca Zivatar utca Zivatar utca Ady Endre utca Ady Endre utca K K T T u u r r b b Gül Baba utca Gül Baba utca n utca n utca á á Grobowiec Gül Baby a a e utc e utc ürb ürb cset utc cset utc T T a a e e M M er Fló er Fló ris u ris u tc tc a a Margit utca Margit utca út utc út utc a a Buday László utca Buday László utca R R ó ó zsa zsa h h e e g g y utca y utca Ferences templom Mechwart liget a a c c t t u u k k e e l l E E s s e e y y n n é é F F G I T K G I T K R R A A M M a a c c t t u u t t á á v v r r o o H H K K a a p p á á s s u u t t c c a a T T Ú Ú R R Ö Ö S S z z á á s s z z K K á á r r o o l l y y u u t t c c a a Káplár utca Káplár utca Pen g o utca Pen g o utca 5 ill ill é é F F r r u u t t c c a a n n á á k k é é D D a a c c t t u u K K R R I I S S Z Z T T I I N N A A K K H H a a j j n n ó ó c c z z Ö Ö R R Ú Ú T T y y J J ó ó z z s s e e f f u u t t c c a a M M a a r r o o s s u u t t c c a a L L ö ö v v ö ö h h á á z u z u tc tc a a J J u u u u r r t t á á c c n n a a y y i i V a r V a r s á n y i s á n y i I I r é n u t c a r é n u t c a Retek utca Retek utca Moszkva tér. Moszkva tér. T T Ö Ú Ö Ú Z Z E E M M R R É É V V O O s s t t r r o o m m u u t t c c a a Várfok utca Várfok utca M átray utca M átray utca A njo u A njo u b ástya b ástya Grób Abdurrahmana Muzeum Historii Wojen 80 A A T T T T I I L L Wieża Marii Magdaleny 156 L L o o g g o o A A Ú Ú T T d d i i u u t t c c a a Korlát utca Korlát utca Vérmező u u t t c c a a 160 Zajazd Biały Krzyż Batthyány tér. Batthyány tér. I I s s u u k k t t c c o o a a l l a a Plac Batthyányego Kościół Elżbietanek 44 114 i n i n F r a n k l F r a n k l l é p c s o l é p c s o Kościół św. Anny 57 F F ő ő u u t t c c a a Vá m Vá m u t c a u t c a o o I I l l VIZIVÁROS V á m u t c a V á m u t c a Kościół kalwiński (neogotycki) c s c s 14 n n o o á ti á ti l é l é d d n n o o n n u u l l e e e e T T F F y y a a t t k k r r c c p p o o D D c c Baszta Rybacka 51 Budai Vígadó Plac Corvina 118 Csalogány utca Hattyú utca Batthyány utca Batthyány utca F F i i á á t t h h J J á á n n o o s s u u t t c c a a Linizi Linizi Lépcso Lépcso Csapláros Csapláros utcautca a a c c t t d u d u ö ö r r E E a a c c t t u u s s a a k k e e z z a a F F a a c c t t u u e e v v d d e e M M a a a utc a utc áln áln M M D D o o n n á á ti ti u u t t c c a a Kagyló utca Kagyló utca Hunfalvy utca Hunfalvy utca 32 Brama Wiedeńska 13 t t n B ír ó u n B ír ó u c c a a 143 n Peter m a n Peter m a 117 Plac Bramy Wiedeńskiej 96 Muzeum Żydowskie a a c c n n p p o o s s S S z z a a b b ó ó Il o Il o l é l é Muzeum Historii Muzyki Lant Lant utca utca Muzeum Telefonii 93 148 L L o o v v a a s ú s ú t t Bugát utca Bugát utca 149 79 Ulica Fortu n a P arla m e Ulica ntarn a Tawerna Fortuna 36 137 26 Kamienica Pod Czerwonym Jeżem a a U l i c a M i h 146 Wieża św. Mikołaja 157 8 42 Klasztor Klarysek Dárda Dárda utca utca Ulica Pańska Noegylet Noegylet utca utca á l y a T á n c Dom Węgierskich s i c s a Win Pomnik Trójcy Świętej Szentháromság Szentháromság VÁR utca utca Pomnik Balta Balta Andrása köz köz Hadika T T 53 123 Kościół Macieja Pomnik św. Stefana u u t t c c a a e r e r o o s s d d e e p p c c S S z z l é l é Plac Trójcy Świętej Muzeum Farmacji 73 63 Labirynt (wejście I) 150 Ulica Tá Ulica Tá m m ok ok á á d s d s U U ri u ri u tc tc a a Pomnik Honweda é é t t á á n n y y ó ó t t h Á h Á r r p p 63 Tábor utca Tábor utca Labirynt (wejście II) C C o o r r t t v v i i é é n n r r Kościół Kapucynów a a c c t t u u g g a a l l a a z z S S 52 P o n t y u t c a P o n t y u t c a 33 Instytut Francuski a l a u t c a l a u t c unyadi János út unyadi János út a a P P H H Mikó utca Mikó utca B Plac De(cid:27)lad 119 Teatr Zamkowy 140 C m m ajor ajor 6 Város Város utca utca olyó utca olyó utca ék G ék G K K Greguss utca Greguss utca A A C C T T U U S S Á Á T T O O K K L L A A Déli pu. Déli pu. K o s c i u s z k o T á d é u t c a Dworzec kolejowy Déli pu. A D E Fontanna 159 W Y S PA M A Ł G O R Z AT Y ÚJPESTI RAKPART F Tekst Ipoly utca 4 a át utc árp K Victor Hugo utca Szent István Park Herzen utca Csanády utca ÚJLIPÓTVÁROS Thurzó utca 4 Pomnik symbolizujący połączenie Budy, Óbudy i Pesztu s t e zig git r a M M A R G I T H Í D Jásza M arité r t r a p k a r i y n e h c é z S a c t t u álin si B ala B s a c t s a u alk Mik F Pozsonyi út Hollán Erno utca Tátra utca Pannónia utca Katona József utca Vígszínház utca SZENT ISTVÁN KÖRÚT Vígszínház Balzac utca Hegedüs Gyula utca Radnóti Miklós utca Visegrádi utca Kresz Géza utca Borbély utca Kádár utca T I Ú C Á V Balaton utca Stollár Béla utca Nyugati pu. Nyugati pu. TERÉZ KÖ R Ú T Markó utca a c t e u r e LIPÓTVÁROS m e z S 5 Kresz Géza Mentõmúzeum a c t s u o n á i J r a h i B a c t á n c u y Ig g a N Pomnik Lajosa Kossutha Plac Lajosa Kossutha Ó S L A I T S E P Parlament 110 122 Pomnik o(cid:31)ar manifestacji z 25 października 1956 r. Pomnik Franciszka II Rákóczego r é t s o j a L h t u s s o K 72 V a j k a y u t c a Muzeum Etnogra(cid:27)czne u t c a F e r e n c K o z m a 66 Ministerstwo Rolnictwa Szalay utca Unitárius templom A l k o t m á n y u t c a Németajkú Református templom K á l m á n I m r e u t c a Magyar Szecesszió H o n v é d háza Aulich utca B á t h o r y u t c a V a d á s z u t c a H o l d u t c t é r s Kossuth Lajo Kossuth tér. Kossuth tér. G a r i b a l d i u t c a u t c a j a n u D T R A P K A R T Ú Y K Z S N I L I S Z - Y S C J A B Pod maniczky ut. N a g y m e z ö utc a H aj ó s u t c a Dessew(cid:31)y utca Zichy Jenö utca Ó utca Lázár utca Révay utca A N DRÁSSY ÚT Saxlehnerów Pałac 6 Cipõk a Duna-parton Z o l t á n u t c a Pomnik gen. Bandholtza I m r e u t c a S t e i n d l Plac Wolności 124 t é r S z é c h e n y A k a d é m i i r a k p a r t a u t c a S z é c h e n y i u t c a Komédium Színház A r a n y B B E U M D A Hazatérés temploma J á n o s u t c a Pomnik Zoltána Tótha Pomnik Gábora Szarvasa Pomnik Istvána Széchenyiego V i g y á z ó F e r e n c u t c a N á d o Z r í n y i u t c a r u t c a a Pocztowa Kasa Oszczędności 127 S z a b a d s á g MNB Látogatóközpont B a n k u t c a Arany J. u. Arany J. u. H e r c e g p u r í t c m a á s O k t ö b e r 6 . u t c a S a s u t c a Muzeum Handlu, Hotelarstwa i Gastronomii 76 S z e n t I s t v á n t é r 9 Bazylika św. Stefana c c u h o w y ń a t Ł Á N C H Í D s L M o I 68 C H E N Y R O O S E V E M é r l e g u t c a Pomnik Ferenca Deáka L T T É R E H i l d t é r J Ó Z S E F AT T I L A U T C A Bajcscy - zs. út. Bajcscy - zs. út. E R ZSÉBE T T É R Fontanna Danubiusa 28 F 108 86 Muzeum Poczty R A A I K P A A R L T S Ó U l i c a G ł ó w n a R A K P 144 A R T plac Adama Clarka, zerowy kamień kilometrowy 113 É Z S D Pacsirtamező utca 63 6, 86 V–IX, wt.–nd. 10.00–18.00 N 400 Ft, U 200 Ft Dózsa György út 41 (wejście od Hősök tere) linia 1: Hősök tere trolejbusy 72, 75, 79 20, 30, 105 www.szepmuveszeti.hu wt.–nd. 10.00–18.00 N 1800 Ft, U 900 Ft M Muzeum Rzymskiego Obozu Warownego Muzeum Sztuk Pięknych 87 Muzeum Rzymskiego Obozu Warownego (Táborvárosi Múzeum) 2 D1 Powstało w związku z odkryciem archeologicznym na ulicy Pacsir- tamező w 1950 r. Podczas budowy jednego z bloków mieszkalnych natknięto się na pozostałości oberży z II w. n.e.; zmieniono więc pla- ny zabudowy terenu i w powiększonych podziemiach urządzono muzeum. Wśród znalezisk wyróżnia się kolekcja naczyń kuchennych, pucharów i amfor do przechowywania wina. Budynek był wyposa- żony w salę jadalną, pokoje gościnne oraz łaźnię z ciepłą i zimną wodą. Na jednej ze ścian zachował się fresk przedstawiający polo- wanie. W V w. miejsce to przeznaczono na pochówki. Z tego okre- su zachowały się sarkofagi, ceglane grobowce i ołowiane trumny. 88 Muzeum Sztuk Pięknych (Szépművészeti Múzeum) 6 J4 Neoklasycystyczny budynek usytuowany obok pomnika Milenium, zaprojektowany przez A. Schickendanza i F. Herzoga. Od 1906 r. mie- ści zbiory muzealne. Początki tej instytucji sięgają 1870 r., kiedy pań- stwo zakupiło kolekcję rodziny Esterházych. Dziś muzeum gromadzi bogate zbiory, począwszy od sztuki staro- żytnego Egiptu, a skończywszy na sztuce najnowszej. Najsłynniejsza jest kolekcja malarstwa włoskiego, a perłą galerii jest niedokończo- ny obraz Rafaela, zwany „Madonną Esterházych”. W dziale włoskim można zobaczyć dzieła tej rangi malarzy, co Tycjan, Tintoretto, Tie- polo i Veronese. W kolekcji malarstwa niderlandzkiego i flamandz- kiego na pierwszym miejscu wypada wymienić Kazanie św.  Jana Chrzciciela Pietera Breughla, a także przypisywany Rembrandtowi Sen św.  Józefa oraz Portret kobiety Vermeera. Poza tym obejrzymy płótna znanego z Sądu Ostatecznego Memlinga czy van Dycka. Bo- gato reprezentowane jest malarstwo hiszpańskie (np. siedem obra- zów El Greca, Chłopi przy stole Velázqueza i Dziewczyna z dzbanem Goi). Osobne sale są poświęcone malarstwu niemieckiemu, angiel- skiemu i francuskiemu. Chlubę muzeum stanowi kolekcja rysunku i grafiki, obejmująca szkice Leonarda da Vinci, rysunki Rembrandta oraz grafiki Dürera, Cranacha, Delacroix, Daumiera i Toulouse-Lau- treca. Oddzielny dział stanowi sztuka XIX i XX w. Bogato są tu repre- zentowane dzieła francuskich mistrzów przełomu wieków: Maneta, Moneta, Renoira, Toulouse-Lautreca. Z dzieł późniejszych nie spo- sób nie wymienić akwareli Picassa Matka z dzieckiem oraz Weroniki Kokoschki. Kolekcję uzupełniają rzeźby Rodina i Meuniera. Kup książkę 114 Poleć książkę Atrakcje Budapesztu fot. Waldemar Kugler Muzeum Sztuk Pięknych Fasadę główną zdobi bogato rzeźbiony tympanon. © www.budapestinfo.hu Kup książkę 115 © www.budapestinfo.hu Poleć książkę BUDAPESZT M Muzeum Sztuki Stosowanej (Muzeum Rzemiosła Artystycznego) Muzeum Sztuki Wschodnioazjatyckiej im. Ferenca Hoppa Muzeum Sztuki Współczesnej Üllői út 33–37 linia 3: Ferenc körút 4, 6 www.imm.hu wt.–nd. 10.00–18.00 N 2000 Ft, U 1000 Ft 89 Muzeum Sztuki Stosowanej (Muzeum Rzemiosła Artystycznego) (Iparművészeti Múzeum) 9 H8 Perła węgierskiej secesji. Wzniesiony przez twórcę stylu narodowe- go Ödöna Lechnera oraz Gyulę Pártosa w latach 1893–96 budynek pokrywa ukochana przez Lechnera majolika oraz kolorowy pirogra- nit z fabryki Zsolnaya, a węgierskie motywy ludowe mieszają się tu z elementami architektury orientalnej. Najbardziej charakterystyczna część budynku to wznoszący się na podobieństwo wieży i przykryty kolorową kopułą środkowy ryza- lit (część budynku wysunięta do przodu na wysokości wszystkich kondygnacji), którego dolna część stanowi hol głównego wejścia. W środku niezwykłe wrażenie robi wielki, przykryty przeszklonym dachem dziedziniec oraz krużganki, przywodzące na myśl architek- turę Indii i krajów arabskich. W salach prezentowane jest węgierskie rzemiosło artystyczne: snycerka i meblarstwo, przemysł tekstylny, płatnerstwo, ceramika i szkło. Obok ekspozycji stałej w budynku za- wsze można natrafić na wiele wystaw czasowych, prezentujących zarówno historyczne, jak i współczesne wzornictwo węgierskie. 90 Muzeum Sztuki Wschodnioazjatyckiej (Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum) 5 I5 Andrássy út 103 linia 1: Bajza út 105 www.hoppmuzeum.hu wt.–nd. 10.00–18.00 N 800 Ft, U 400 Ft Ferenc Hopp (1833–1919) był węgierskim podróżnikiem i kolekcjone- rem, mecenasem sztuki, który swą posiadłość oraz swoje zbiory z po- dróży na Daleki Wschód zapisał państwu w testamencie. Zbiory te sta- ły się podstawą kolekcji muzealnej. Obecnie z powodu wielkiej liczby eksponatów w budynku przy alei Andrássyego są prezentowane je- dynie wystawy czasowe, natomiast kolekcję przeniesiono do pobli- skiego muzeum imienia innego podróżnika – 75 Györgya Rátha. 91 Muzeum Sztuki Współczesnej (Ludwig Múzeum – Kortárs Múvészeti Múzeum) Komor Marcell utca 1 1, 2, 4, 6, 21, 24 www.ludwigmuzeum.hu wt.–nd. 10.00–18.00 (wystawy czasowe do 20.00) N 1300 Ft, U 600 Ft W środku można obejrzeć wystawy czasowe żyjących artystów oraz stałą ekspozycję węgierskiej i zagranicznej sztuki nowoczesnej, poda- rowaną przez Irene i Petera Ludwigów – magnatów przemysłowych z Niemiec. Ozdobą kolekcji są dwa płótna Picassa, dzieła Andy’ego Warhola, Richarda Hamiltona i Yoko Ono oraz potężne nożyce miesz- kającego w Monachium gruzińskiego artysty Gia Edzgeweradzego. Kup książkę 116 Poleć książkę Atrakcje Budapesztu Muzeum Sztuki Stosowanej Jeden z najpiękniejszych secesyjnych budynków w Budapeszcie. © www.budapestinfo.hu © Sampete | Dreamstime.com © www.budapestinfo.hu Muzeum Sztuki Współczesnej Niezwykłym dziełem są tu nawet schody. Muzeum Sztuki Współczesnej Oryginalny taras nad wejściem do muzeum. Kup książkę 117 Poleć książkę BUDAPESZT O Opera (Węgierska Opera Państwowa) P Pałac Dreschlera 103 Opera (Węgierska Opera Państwowa) (Magyar Állami Operaház) 5 G6 Andrássy út 22 linia 1: Opera 4, 6 105 www.opera.hu, www.operavisit.hu kasy czynne: pn.–sb. od 11.00 do początku spektaklu lub do 17.00, nd. i św. od 16.00 do początku spektaklu; zwiedzanie codz. 15.00 i 16.00 zwiedzanie obiektu N 2900 Ft, U 1900 Ft Budowany przez prawie 10 lat (1875–84) neorenesansowy gmach opery to dzieło życia Miklósa Ybla. Jego mocno rozczłonkowaną fa- sadę zdobią arkady, kolumny i rzeźby. Charakterystyczny arkadowy podjazd pamięta czasy, gdy odźwierni pomagali wysiąść z powo- zów eleganckim damom. Po obu stronach uświetniają go pomniki Franciszka Liszta i  Ferenca Erkela, dłuta Lajosa Stróbla. Na pierw- szym piętrze królują muzy: komedii – Talia, poezji miłosnej – Era- to, tańca – Terpsychora oraz tragedii – Melpomena. Na balustradzie balkonu na drugim piętrze ustawiono posągi szesnastu wybitnych kompozytorów operowych, m.in.: Glucka, Mozarta, Verdiego i Wa- gnera. Drugi od prawej stoi Stanisław Moniuszko. Foyer opery zdobią freski B. Székelya, z wyobrażeniami muz i ge- niuszy. Autorem malowideł ściennych na piętrze, przedstawiają- cych muzyczne przygody bogów greckich oraz muzy i syreny, jest M. Than. Słynna z urody jest też zbudowana na planie podkowy i zdolna po- mieścić 1100 melomanów widownia, obficie zdobiona złotem i pur- purą. Uznaje się ją za jedną z najpiękniejszych sal operowych świata. Wielki plafon K. Lotza przedstawia Apolla przygrywającego bogom na Olimpie. Swego czasu zaopatrzona w scenę obrotową, zapadnię i wiele innych urządzeń technicznych budapeszteńska opera ucho- dziła za najnowocześniejszą na świecie. Węgierska Opera Państwowa cieszy się ogromnym powodzeniem. Bilety są wyprzedawane z miesięcznym wyprzedzeniem. Od nie- dawna można je kupować także na stronie internetowej opery. Są one dość drogie: w zależności od miejsca zapłacimy 2000–6000 Ft; za ok. 1000 Ft można kupić bilet na trzeci balkon, czyli „jaskółkę”. Niestety do budynku wchodzi się wówczas bocznymi drzwiami od ulicy Dalszínház i nie można podziwiać ozdobnego foyer. 104 Pałac Dreschlera (Dreschler-palota) 5 G6 Andrássy út 25 linia 1: Opera trolejbusy 70, 78 105 Imponujący pałac wznoszący się naprzeciwko 103 Węgierskiej Opery Państwowej. Nazwany tak od znajdującej się niegdyś na parterze kawiarni (Dreschler-kávéház). Jest to dzieło Ödöna Lech- nera i Gyuli Pártosa z 1883 r. Do niedawna mieściła się tu Państwo- wa Szkoła Baletowa. Kup książkę 126 Poleć książkę Atrakcje Budapesztu Opera Neorenesansowa fasada główna. © Szatlo Gabor | Shutterstock.com Opera Wykończona z wielkim przepychem widownia. Kup książkę 127 © T photography | Shutterstock.com Poleć książkę BUDAPESZT P Pływalnia im. Alfréda Hajósa Pocztowa Kasa Oszczędności Promenada Dunakorzó 126 Pływalnia im. Alfréda Hajósa (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda) 2 D3 Margit-sziget 4, 6 26 pn.–pt. 6.00–15.50, sb.–nd. 6.00–17.50 Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły wzniesiony w latach 30. XX w. na Wyspie Małgorzaty według projektu dzisiejszego pa- trona obiektu – zdobywcy dwóch złotych medali w pływaniu na pierwszych igrzyskach w Atenach w 1896 r. Marmurowe tablice w holu upamiętniają węgierskich pływaków olimpijczyków. Pływal- nia jest dziś wykorzystywana zarówno przez sportowców, jak i ama- torów. W kompleksie krytych i otwartych basenów są rozgrywane zawody w pływaniu, piłce wodnej i skokach do wody. Dostępna jest także sauna. W pobliżu znajdują się korty tenisowe oraz kino pod gołym niebem. 127 Pocztowa Kasa Oszczędności (Postatakarékpénztár) 4 F6 Hold utca 4 linia 2: Kossuth Lajos tér 2; trolejbusy 70, 78 15 Aby zobaczyć fronton jednej z  architektonicznych legend mia- sta, arcydzieło węgierskiej secesji, musimy wejść w uliczkę Hold, obok placu Wolności. Tu, pod nr. 4, na początku XX w. mieściła się Pocztowa Kasa Oszczędności, dziś – oddział Banku Narodowe- go. Gmach zaprojektowali w latach 1900–01 Ödön Lechner i Sán- dor Baumgarten. O niezwykłym charakterze budynku zadecydo- wały przede wszystkim wykorzystane przez projektantów materia- ły zdobnicze: dekoracyjne płytki fajansowe, wielobarwne dachów- ki z fabryki Zsolnay, a także zaczerpnięta ze sztuki ludowej orna- mentacja kwiatowa. 128 Promenada Dunakorzó (Dunakorzó) 8 E7 linia 1: Vörösmaty tér 2, 7, 173 15, 8, 73, 78 Naddunajska promenada wiodąca od 68 mostu Łańcuchowe- go do 67 mostu Elżbiety. W okresie świetności Budapesztu, pod koniec XIX w., na tym odcinku nabrzeża stanął rząd luksuso- wych hoteli, m.in.: Carlton, Bristol, Hungária i Ritz. Do II wojny świa- towej w ich gmachach działało wiele kawiarni z rozległymi, wy- chodzącymi na Dunaj tarasami. Było to ulubione miejsce spotkań budapeszteńczyków. Grały tu najlepsze kapele cygańskie i  jazz bandy, tutaj dochodziło do spotkań arystokratów i sławnych oso- bistości z przedstawicielami bohemy artystycznej. Wojna nie po- zostawiła śladu po tamtym korso. Jego nastrój próbowano odtwo- rzyć – szczególnie po 1989 r. Kup książkę 150 Poleć książkę Atrakcje Budapesztu Pocztowa Kasa Oszczędności Kryty barwną dachówką dach budynku. © Vladislav Gajic | Shutterstock.com Promenada Dunakorzó Rzeźba „Mała Księżniczka”. Kup książkę 151 © bellena | Shutterstock.com Poleć książkę BUDAPESZT R Rondo Kodálya S Sala koncertowa Pesti Vigadó Sikló 129 Rondo Kodálya (Kodály körönd) 5 I5 linia 1: Kodály körönd 105 Arcydzieło architektonicznej symetrii i jeden z najpiękniejszych placów stolicy. Każdej z jego czterech równych części patronu- je inny węgierski bohater historyczny. Są nimi dwaj zwycięz- cy w walkach z Turkami: Miklós Zrínyi i György Szondi, generał z czasów powstania Rakoczego – Bottyán Vak oraz Bálint Balas- si – pierwszy wielki poeta i żołnierz z XVI w. Plac okalają cztery kamienice o półkolistych fasadach, spośród których wyróżnia się dom ze sgraffito Lajosa Rauschera i Bertala- na Székelya oraz kutą bramą Gyuli Jungfera. W budynku po prze- kątnej, w dawnym apartamencie kompozytora, mieści się nato- miast 95 Muzeum Zoltána Kodálya. 130 Sala koncertowa Pesti Vigadó (Pesti Vigadó) 8 E7 Vigadó tér 2 linia 1: Vörösmaty tér 16, 105 www.vigado.hu galeria: 10.00–19.30, pn. zamkn. N 2000 Ft, U 1200 Ft; galeria: N 800 Ft, U 500 Ft Wznosi się przy naddunajskim korso ( 128 promenada Dunako- rzó). Została zbudowana w stylu romantycznym w 1865 r. Gościła m.in. takich wykonawców jak Liszt, Mahler czy Wagner. Na nowo otworzono ją w 1980 r. i choć z początku dały się słyszeć narzeka- nia na złą akustykę, sala szybko wrosła w życie kulturalne miasta. Co roku odbywa się tu sylwestrowa rewia transmitowana przez tele- wizję. W zrekonstruowanym budynku mieszczą się też restauracja i ceniona galeria sztuki. 131 Sikló (Budavári Sikló) 7 F7 Clark Ádám tér, Budai Vár 19, 41 4, 16, 86 codz. 7.30–22.00 (poza nieparzystymi poniedziałkami) w jedną stronę: N 1100 Ft, U 650 Ft; w obie strony: N 1700 Ft, U 1100 Ft Kolejka zębata, która co dzień z  113 placu Adama Clarka wwo- zi na Górę Zamkową setki turystów chcących poznać budańskie zabytki, sama przedstawia już wartość zabytkową. Po raz pierwszy pokonała przeszło stumetrową trasę ponad 140 lat temu, 2 marca 1870 r. Do jej otwarcia przyczynił się Ödön Széchenyi – syn „naj- lepszego z Węgrów”, Istvána Széchenyiego – który chciał zapew- nić szybki i tani transport na Wzgórze Zamkowe. Elektryczną dziś kolejkę napędzał początkowo silnik parowy. Do czasów obecnych nie uległ natomiast zmianie system pracy dwóch zabytkowych wagoników, które w tym samym momencie ruszają w przeciw- nych kierunkach. Podróż kolejką trwa zaledwie 2–3 minuty… Kup książkę 152 Poleć książkę Atrakcje Budapesztu Pesti Vigadó © Pecold | Shutterstock.com Sikló Zabytkowa kolejka łącząca plac Adama Clarka i Górę Zamkową. Kup książkę 153 © Aleksandar Tasevski | Shutterstock.com Poleć książkę BUDAPESZT
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: