Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 002791 20671966 na godz. na dobę w sumie
Budżet - praktyczny poradnik dla małych przedsiębiorstw - ebook/pdf
Budżet - praktyczny poradnik dla małych przedsiębiorstw - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: BL Info Polska Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89537-56-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bez dobrego budżetu trudno jest sprawować kontrolę nad finansami firmy. Dobry budżet to taki, który możliwie najbardziej precyzyjnie oddaje możliwości i zagrożenia rysujące się przed firmą w przyszłym okresie. Musi on być oparty na realistycznych podstawach, a jego opracowanie nie może pochłaniać zbyt dużo czasu i energii - wtedy będzie efektywnym narzędziem wspomagającym skuteczne zarządzanie działalnością firmy.

BUDŻET to poradnik, który nauczy Cię, jak krok po kroku przygotować najważniejsze budżety - budżet przychodów i kosztów, budżet środków pieniężnych, budżet bilansów oraz budżet inwestycyjny. Dobrze zrobiony budżet pomoże Ci efektywnie zarządzać działalnością firmy i sprawować kontrolę nad finansami. Dzięki temu unikniesz załamań płynności finansowej oraz nieopłacalnych projektów biznesowych. Dowiesz się także, jak obliczać kluczowe wskaźniki finansowe wskazujące mocne i słabe strony przedsiębiorstwa.

Książka jest napisana w prosty sposób, zrozumiały także dla osób, które wcześniej nie miały zbyt wiele styczności z finansami. Poza tym zawiera wiele praktycznych przykładów ułatwiających zrozumienie trudniejszych zagadnień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BUDŻET BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podat- ków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i zrozumiałym językiem, a jednocześnie zawierają kompletne i fachowe informacje. Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się bardzo często. W tej sytuacji ważne jest, aby poradniki były zawsze aktualne. Dlatego też często ponawiamy te same tytuły w nowych wydaniach i aktualizujemy zawarte w nich treści. Poza tym na bieżąco zamieszczamy informacje o zmianach w przepisach na naszej stronie internetowej www.blinfo.pl. Znajdziesz na niej linki do każdej z książek. Dotychczas nakładem BL Info Polska Sp. z o.o. ukazały się następujące książki: budżet ekonomia przedsiębiorstw jednoosobowa firma kształtowanie cen kształtowanie wynagrodzeń osobista efektywność pracownicy rekrutacja pracowników rozwiązywanie konfliktów sim – speed intuition management sprzedaż usług techniki negocjacji techniki prezentacji techniki sprzedaży techniki zakupu marketing dla mśp poradnik prezesa poradnik vat wzory umów i dokumentów Aby zamówić książkę, zadzwoń, prześlij faks lub e-mail. tel.: (58) 520 80 64, faks: (58) 520 80 65 bl@blinfo.pl www.blinfo.pl BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Budżet Praktyczny poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Danuta Młodzikowska i Björn Lundén BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Niniejszy e-book jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja nie może być kopiowana, reprodukowana ani powielana w inny sposób, tak w całości, jak i w części. Zabronione jest również jej odczytywanie w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Ponadto zabronio- ne jest wykonywanie kopii tej publikacji metodą kserograficzną, fotograficzną, jak również jej kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym. Każde wykorzystanie niniejszej publikacji w powyższy sposób będzie stanowić naruszenie praw autorskich. ul. Na Wzgórzu 15, 80-296 Gdańsk tel.: (58) 520 80 64, faks: (58) 520 80 65 BL Info Polska Sp. z o.o. bl@blinfo.pl, www.blinfo.pl Copyright © by autorzy oraz BL Info Polska Sp. z o.o., 2011 Projekt okładki: Jennie Wik, Björn Lundén Information AB Skład tekstu: Danuta Młodzikowska, BL Info Polska Sp. z o.o. Czcionka: New Century Scholbook, Myriad Pro oraz Helvetica. Wydanie 1, wrzesień 2011, E-book ISBN 978-83-89537-56-0 BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Spis treści O książce ......................................................................................................7 Co to jest budżet? .........................................................................................9 Zalety i wady budżetu ................................................................................ 11 Różne rodzaje budżetu ...............................................................................13 Źródła danych do budżetu .........................................................................15 Biznes plan .................................................................................................18 Praca związana z budżetowaniem ............................................................23 Narzędzia do budżetowania ......................................................................29 Kontrola wykonania budżetu ....................................................................34 Budżet przychodów i kosztów ....................................................................40 Kształtowanie cen ......................................................................................45 Budżet środków pieniężnych .....................................................................50 Budżet bilansów .........................................................................................65 Budżet inwestycyjny ..................................................................................68 Konto po koncie ..........................................................................................73 Kluczowe wskaźniki finansowe .................................................................92 Jak zwiększyć rentowność i płynność finansową ................................... 118 Podział zysku w oparciu o budżet ...........................................................122 System bezbudżetowy ..............................................................................124 Skorowidz .................................................................................................127 BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. O książce Napisano już wiele książek o budżetach i budżetowaniu, ale jak dotąd nie trafiliśmy na taką, która w prosty i przystępny sposób obja- śniałaby krok po kroku, jak zrobić dobry budżet w praktyce. Dlatego uważamy, że taka książka jak ta jest bardzo potrzebna. Poradnik ten został napisany z przeznaczeniem dla wszystkich małych firm, niezależnie od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzą. Także osoby pracujące w dziale finansowym większych firm znajdą tu prak- tyczne porady i wskazówki, które będą mogły zastosować w swojej pracy. Książka ta stanowi również doskonały materiał szkoleniowy, zarówno dla trenerów, jak i uczestników szkoleń. Odniesienia do innych książek Budżetowanie jest ściśle związane zarówno z rachunkowością, jak i rocznym sprawozdaniem finansowym. Jeśli będziesz chciał dowie- dzieć się więcej na ten temat, sięgnij do naszej książki EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW. Budżetowanie wiąże się ponadto ze wskaźnikami finansowymi. Aby pomóc Ci w zrozumieniu kluczowych wskaźników, zamieściliśmy w tej książce odrębny rozdział mówiący o tym, jak się je oblicza i jak za ich pomocą zarządzać finansami firmy. BL Plus Na naszej stronie internetowej www.blinfo.pl znajdziesz ewentual- ne zmiany i uzupełnienia, które mogły zostać wprowadzone już po wydrukowaniu tego wydania książki. W te sposób książka jest aktualna przez dłuższy czas. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji, wejdź w zakładkę Usługi bezpłatne, a następnie BL Plus. Dziękujemy za rady i opinie Jest to pierwsze wydanie tej książki. Będziemy wdzięczni za rady i propozycje dotyczące jej treści, które mogłyby pojawić się w następ- nych wydaniach. Napisz do nas na adres bl@blinfo.pl. Gdańsk, wrzesień 2011 Danuta Młodzikowska i Björn Lundén | 7 BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Co to jest budżet? Strategia to kierunek działania i metody, jakie firma wybrała w celu osiągnięcia celów długoterminowych. Prognoza to szacunek prawdopodobnego wyniku na działalności. Prognoza jest zwykle oparta na zestawieniu wyników z poprzed- nich okresów obrachunkowych oraz na budżecie. Prognoza może być krótko- lub długoterminowa. Plan opisuje, co firma zamierza zrobić w stosunkowo krótkim czasie, mniej więcej w okresie do jednego roku. Budżet to plan wyrażony w liczbach. Budżet definiuje się często jako finansowy plan działania sporządzony w celu zarządzania działalno- ścią firmy w kierunku osiągnięcia określonych celów. Zgadywanie przyszłości Budżet można określić jako mniej lub bardziej inteligentne zgadywa- nie, jak sytuacja firmy będzie wyglądać w określonym momencie w przyszłości (budżet bilansów) lub w pewnym przyszłym okresie (budżet przychodów i kosztów lub budżet środków pieniężnych). Im podstawa, w oparciu o którą zgadujemy, jest lepsza, tym budżet jest bardziej realistyczny. W rozdziale dotyczącym pracy związanej z budżetowaniem znajdziesz informacje o tym, na jakich przesłan- kach należy oprzeć budżet. Miękka strona budżetu Budżet składa się z szeregu liczb i czasem można zapomnieć o tym, że ma on odzwierciedlać konkretną rzeczywistość danej firmy i jej otoczenia. Budżet ma też miękką stronę – czynniki, które trudno może być wyrazić w postaci liczb. Te czynniki można spróbować opisać słowami. Ten opis słowny będzie prezentował przyszłość firmy w budżetowa- nym okresie, stanowiąc uzupełnienie wartości liczbowych. Powinieneś wziąć pod uwagę następujące „miękkie” czynniki: Rynek. W jaki sposób zmieni się zapotrzebowanie na twoje towary i usługi? Czy wpływ na twoją działalność będą miały jakieś nowe | 9 BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Co to jest budżet? technologie? Czy działasz w branży wrażliwej na trendy? Jak za- chowują się firmy konkurencyjne? Kto jest twoim klientem i gdzie znajdują się twoi klienci? Ceny. Co dzieje się w firmach konkurencyjnych? Czy przyjmiesz strategię niskich, czy wysokich (albo neutralnych) cen? Czy ceny należy podwyższyć, obniżyć, czy też zostawić na tym samym pozio- mie? Pracownicy. Czy zatrudniasz odpowiednich ludzi? Jak wygląda struktura wiekowa pracowników? Jak wysoka jest rotacja persone- lu? Należałoby zatrudnić więcej osób czy raczej kogoś zwolnić? Kto należy do pracowników kluczowych? Czy wynagrodzenia i świad- czenia pozapłacowe znajdują się na odpowiednim poziomie? Produkty. Czy jakość jest wystarczająco wysoka? Czy produkcja jest racjonalna? Czy produkty można ulepszyć? Otoczenie. Jakie zagrożenia mogą być aktualne dla twojej dzia- łalności? Czy zaostrzenie wymogów środowiskowych będzie miało wpływ na przedsiębiorstwo? Czy planuje się wprowadzenie prze- pisów, które mogłyby stanowić przeszkodę dla dotychczasowej działalności? Czy pojawiają się innowacje, które mogą mieć wpływ na rynek, na którym działasz? Rynek kredytowy. Czy będzie istnieć możliwość pożyczenia pienię- dzy w przyszłym okresie? Powyższe czynniki należy w możliwie największym zakresie uwzględ- nić w budżecie wyrażonym w liczbach. Jak już jednak powiedzieli- śmy, nie wszystko da się w nich wyrazić. Cele osobiste W spółkach kapitałowych istnieje jeden nadrzędny cel – jak najwięk- sza dywidenda dla wspólników. Nie zawsze jest to jednak najważniej- sze w małych firmach prowadzonych przez jednego właściciela. Tutaj często istnieją inne, bardziej osobiste cele. Musisz zastanowić się nad tym, czego ty oczekujesz w związku z pro- wadzeniem firmy. Chcesz, aby firma się rozwijała i stawała się coraz większa? Chcesz, aby firma ukierunkowała się na konkretną specja- lizację? Chcesz zatrudniać więcej pracowników? Czy chcesz i musisz pobierać dużo pieniędzy z firmy w ramach swojego wynagrodzenia? Chcesz zmniejszyć swoje obciążenie pracą? 10 | BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Zalety i wady budżetu Wiele zalet Opracowywanie budżetów ma wiele zalet: Praca związana z budżetowaniem zmusza cię przynajmniej raz w roku do przemyślenia sytuacji przedsiębiorstwa i zastanowienia się nad jego przyszłością. Dzięki budżetowi zarządzasz przedsię- biorstwem bardziej świadomie i precyzyjnie. Nie należy zaniżać wagi siły mentalnej. Jeśli wraz ze współpra- cownikami podejmiecie decyzję o tym, że osiągnięcie dany cel budżetowy, istnieje ogromna szansa, że rzeczywiście tak będzie. Dobrze jest sprawdzić, jakie opcje są do dyspozycji. Takie działanie określa się mianem analizy wrażliwości. Budżet to sposób delegowania zadań pracownikom. Budżet może stanowić podstawę różnych form dodatków do wy- nagrodzenia i premii. Przeczytasz o tym w rozdziale dotyczącym podziału zysku. Budżet może być siłą spajającą w firmie. Stanowi on łącze między działami firmy oraz między ludźmi i firmą. Niewiele wad Budżetowanie ma również swoje wady: Budżet wymaga sporych nakładów czasu i energii, które mogłyby być wykorzystane na inne działania przynoszące korzyść przedsię- biorstwu. Jednym z nich mogłoby na przykład być przyjrzenie się kosztom firmy i opracowanie planu oszczędności. Istnieje ryzyko, że pracownicy za bardzo się przywiążą do celów budżetowych. Nawet jeśli firma będzie prosperować bardzo dobrze, pracownikom nie będzie się chciało zrobić nic ponad to, co zapisa- no w budżecie. Może to prowadzić np. do przestoju w produkcji w wyniku niewykorzystania dostępnego potencjału produkcyjnego. Z drugiej strony, nie musi to być wadą w każdej sytuacji. Z punk- tu widzenia jakości nieprzekraczanie planów budżetowych może stanowić zaletę. Przestój może być chwilą odpoczynku, po której można ruszyć dalej ze zdwojoną siłą. | 11 BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Zalety i wady budżetu Czasami trudno W niektórych przypadkach trudno jest zrobić dobry i realistyczny budżet. W warunkach bardzo wysokiej inflacji prawie niemożliwe jest opracowanie tradycyjnego budżetu. Trudno jest także skonstruować budżet w przedsiębiorstwach: nowo powstałych wchodzących na nowe rynki dynamicznie rozwijających się. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być rozbicie zarówno budżetu, jak i późniejszej kontroli jego wykonania na okresy krótsze niż rok. W firmach, w których występuje gwałtowny spadek sprzedaży, stwo- rzenie budżetu również może napotkać na spore trudności, ale w tym wypadku opracowanie możliwie najbardziej realistycznego budżetu jest tym bardziej ważne. Często utrudnia to fakt, że w takich sytu- acjach w firmie może brakować odpowiedniej motywacji. 12 | BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. Różne rodzaje budżetu W małych przedsiębiorstwach najbardziej odpowiednie są następują- ce rodzaje budżetu: budżet przychodów i kosztów budżet środków pieniężnych budżet bilansów. Budżety te nazywane są budżetami podstawowymi. Budżety częściowe Budżety można robić odrębnie dla każdego działu firmy, np. działu: sprzedaży produkcji zakupu inwestycji marketingu administracji. Można też zejść z budżetowaniem na jeszcze niższy poziom i opra- cować np. budżet potrzeb lokalnych, budżet wynagrodzeń, budżet kosztów finansowych itp. Nie jest to jednak ani częste, ani konieczne w przypadku małych firm. Koniecznością jest natomiast budżet in- westycji, który będzie stanowił podstawę zabudżetowania odpisów amortyzacyjnych (budżet przychodów i kosztów) oraz finansowania (budżet przychodów i kosztów oraz budżet środków pieniężnych). Analiza przepływów pieniężnych Kolejnym instrumentem planowania w przedsiębiorstwie jest analiza przepływów pieniężnych. Pokazuje ona, jak wygląda stan środków pieniężnych w danym okresie. Określa się ją także mianem analizy cash flow. Zabudżetowana analiza przepływów pieniężnych na kilka lat w przód to pożyteczne narzędzie pomocnicze, np. w przypadku zaplanowanej nowej inwestycji. Pozwoli ona uzyskać odpowiedź na pytanie, czy firma generuje wystarczającą ilość środków pieniężnych (cash flow), aby pokryć koszty odsetek i bez problemu spłacać raty | 13 BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budżet - praktyczny poradnik dla małych przedsiębiorstw
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: