Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 004705 20272466 na godz. na dobę w sumie
Budżetowanie w Excelu - ebook/pdf
Budżetowanie w Excelu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3728-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Zarządzanie procesem budżetowania wymaga sprawnego korzystania z narzędzi Excela, co ma duże znaczenie szczególnie podczas tworzenia planów budżetowych, zestawiania wartości planowanych z danymi rzeczywistymi, tworzenia raportów odchyleń. Właśnie na tych trzech zagadnieniach koncentruje się niniejsza publikacja, pokazująca, jak przeprowadzić proces budżetowania w Excelu. Książka prezentuje także, jak przygotować wizualizację realizacji budżetu, np. licznik przedstawiający procentowe wykonanie planu oraz wykres informujący o różnicy między wartościami planowanymi a realizacją. Jeden rzut oka na ten wykres pozwoli zorientować się, jaki jest wynik sprzedaży w odniesieniu do budżetu. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU Tom XI NPV COS WSP.KORELACJIJEŻELI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA LOGSUMA DNI.ROBOCZE ILOCZYN CZY.LICZBA Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński Autorzy: Malina Cierzniewska-Skweres, Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-3728-6 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Budżetowanie w Excelu” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materia- łów opublikowanych w „Budżetowaniu w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach subskryp- cji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Budżetowanie w Excelu” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Za- proponowane w publikacji „Budżetowanie w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach sub- skrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Budżetowanie w Excelu” lub w innych dostępnych elementach subskryp- cji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści 1. Tworzenie planów budżetowych – tabela do planowania ............................................. 7 1.1. Dane źródłowe ............................................................................................................ 7 1.2. Tabela przestawna jako źródło do tabeli do planowania ....................................... 8 1.3. Tabela do planowania ............................................................................................... 11 1.4. Tabela do planowania – formuły ............................................................................ 11 1.5. Tabela do planowania – formatowanie warunkowe ............................................ 13 2. Analizy pomagające w planowaniu ................................................................................. 15 2.1. Analiza wybranego produktu dla klienta .............................................................. 17 2.2. Tworzenie raportu .................................................................................................... 18 2.3. Zaznaczanie prognozowanej ilości produktu do klienta ..................................... 23 2.4. Kontrola realizacji założonego wzrostu sprzedaży ............................................... 24 2.5. Udział produktów w sprzedaży regionu ................................................................ 26 3. Przygotowanie danych do importu do bazy danych .................................................... 33 3.1. Tworzenie tabeli ........................................................................................................ 33 4. Ochrona przed niechcianą ingerencją użytkownika ................................................... 37 4.1. Wklejanie danych jako połączony obraz ............................................................... 37 4.2. Ochrona arkusza ....................................................................................................... 39 4.3. Ukrycie arkuszy i ochrona skoroszytu ................................................................... 41 5. Analiza porównawcza ........................................................................................................ 43 5.1. Zebranie danych ....................................................................................................... 43 5.2. Utworzenie tabeli przestawnej ................................................................................ 44 5.3. Utworzenie tabeli do wykresu oraz list wyboru ................................................... 46 5.4. Utworzenie wykresu ................................................................................................. 47 6. Licznik pokazujący realizację budżetu ........................................................................... 49 6.1. Dostosowanie danych do wykresu ......................................................................... 49 6.2. Tworzenie i dostosowanie wykresu ........................................................................ 50 7. Wymiana danych między plikami ................................................................................... 53 7.1. Metody przechowywania odwołań do innych plików ......................................... 56 7.2. Udziały sieciowe i dyski mapowane ....................................................................... 58 7.3. Poprawne działanie łączy ......................................................................................... 59 7.4. Praca z połączonymi plikami na wielu komputerach .......................................... 61 7.5. Wykorzystanie ścieżek bezwzględnych ................................................................. 63 3 8. Wymiana danych – analiza cząstkowych danych z wielu skoroszytów .................... 64 8.1. Tworzenie obszaru roboczego ................................................................................ 67 8.2. Korzystanie z obszaru roboczego ........................................................................... 68 8.3. Modyfikacja formuł .................................................................................................. 70 9. Wykres skumulowanej sprzedaży w porównaniu z budżetem .................................. 73 9.1. Obliczanie sprzedaży skumulowanej ..................................................................... 74 9.2. Obliczanie budżetu skumulowanego ..................................................................... 75 9.3. Tworzenie i dostosowanie wykresu ........................................................................ 76 10. Budżet i realizacja – wykres obrazujący wartości różnic ......................................... 80 10.1. Sporządzenie wykresu liniowego ......................................................................... 80 10.2. Dodanie obliczeń pomocniczych ......................................................................... 81 10.3. Dodanie wartości średnich do wykresu .............................................................. 82 10.4. Wstawienie dodatkowych osi dla nowej serii danych ....................................... 83 10.5. Wyświetlenie wartości różnic na wykresie .......................................................... 84 10.6. Podkreślenie różnic za pomocą dodatkowego znacznika ................................. 85 10.7. Dopracowanie wyglądu prezentacji ..................................................................... 86 4 Budżetowanie Excelu Wstęp Wstęp Zarządzanie procesem budżetowania wymaga tworzenia planów budże- towych, zestawienia wartości planowanych z danymi rzeczywistymi oraz tworzenia raportów odchyleń wartości rzeczywistego wykonania od wartości określonych w planie. Właśnie na tych trzech zagadnieniach koncentruje się niniejsza publikacja, która pokazuje, jak przeprowadzić proces budżetowa- nia w Excelu. Opisuje kolejne etapy przygotowania budżetu na podstawie danych historycznych oraz prognoz przygotowanych przez poszczególnych handlowców. W kolejnych krokach przedstawia podstawowe analizy ułatwia- jące budżetowanie oraz importowanie (scalanie) danych z różnych źródeł w celu dokonania poprawek i całościowej analizy. Tworząc raporty, dużo uwagi zwracamy na zbieranie danych. Jest to jednak dopiero połowa sukcesu. W raportach warto umieszczać również dodatko- we elementy graficzne, ułatwiające szybką interpretację wyników. Książka pokazuje, jak przygotować licznik przedstawiający procentową realizację budżetu oraz wykres informujący o różnicy między wartościami planowa- nymi a realizacją. Jeden rzut oka na ten wykres pozwoli zorientować się, jaki jest wynik sprzedaży w odniesieniu do budżetu. Oprócz tego książka pokazuje, jak unikać typowych problemów podczas two- rzenie budżetu w Excelu: błędów w formułach wyliczających; niepożądanej ingerencji użytkowników w strukturę arkuszy oraz problemów z aktualiza- cją łączy pomiędzy arkuszami. Książka dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób Excel przechowuje łącza do plików znajdujących się na dyskach lokalnych, mapowanych lub w udziałach sieciowych. 5 Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom11.zip. 6 Budżetowanie Excelu 1. Tworzenie planów budżetowych – tabela do planowania Jednym z pierwszych etapów budżetowania sprzedaży jest prognozowanie sprzedaży przez przedstawicieli handlowych. Takie planowanie należy prze- prowadzić w tabelach z podziałem na klientów i produkty (najczęściej: grupy produktów). Planuje się ilościowo (w jednostce odpowiadającej sprzedawa- nym produktom, np. kg), aby potem móc pomnożyć ilość przez cenę (ustala- ną w odrębnym etapie budżetowania) i otrzymać wartość sprzedaży. W tym rozdziale pokazujemy, w jaki sposób stworzyć prostą tabelę do planowania. 1.1. Dane źródłowe Najpierw omówimy etapy tworzenia tabeli do planowania, która zawiera po- dział na klientów i produkty. Do stworzenia takiej tabeli niezbędne są na- stępujące dane (znajdują się w arkuszu Dane historyczne): • klient (ID klienta, nazwa lub nazwa skrócona), • produkt (nazwa produktu lub nazwa grupy produktów), • rok, którego dotyczą dane, • ilość (w jednostce odpowiedniej dla danych, np. kg), • wartość (wartość sprzedaży – będzie potrzebna przy analizie danych). Rysunek 1.1. Przykładowe dane źródłowe 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budżetowanie w Excelu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: