Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 007006 21546242 na godz. na dobę w sumie
CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią - książka
CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0809-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> cms inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Witryna WWW to dziś niezbędny element prezentacji nowoczesnego przedsiębiorstwa. Taką formę przedstawienia swoich prac coraz częściej wybierają także niezależni twórcy, fotograficy lub pisarze. Przybywa także prywatnych witryn WWW. Konieczność znajomości języka HTML -- podstawowego budulca witryn WWW -- przestaje być problemem. Na rynku dostępnych jest wiele edytorów umożliwiających stworzenie serwisu internetowego w sposób wizualny. Coraz większą popularność zyskują także systemy CMS -- pakiety pozwalające na zbudowanie witryny WWW na podstawie zbioru szablonów i zarządzanie jej treścią z wykorzystaniem rozbudowanego modułu administracyjnego.

'CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią' to pierwszy na polskim rynku przewodnik po systemach CMS dostępnych na licencji open source. Znajdziesz w nim omówienie sześciu popularnych systemów zarządzania treścią. Nauczysz się je instalować, uruchamiać na ich podstawie witryny WWW i administrować zawartością tych serwisów. Dowiesz się, w jaki sposób modyfikować domyślny wygląd serwisu opartego na systemie CMS. Przeczytasz też o zagadnieniach prawnych związanych z prowadzeniem witryny WWW -- ochronie praw autorskich, plagiatach, cytowaniu i rejestrowaniu nazw domen.

Stwórz własną stronę WWW, wykorzystując sprawdzone rozwiązania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl CMS. Jak szybko i ³atwo stworzyæ stronê WWW i zarz¹dzaæ ni¹ Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 83-246-0809-5 Format: B5, stron: 256 Witryna WWW to dziœ niezbêdny element prezentacji nowoczesnego przedsiêbiorstwa. Tak¹ formê przedstawienia swoich prac coraz czêœciej wybieraj¹ tak¿e niezale¿ni twórcy, fotograficy lub pisarze. Przybywa tak¿e prywatnych witryn WWW. Koniecznoœæ znajomoœci jêzyka HTML — podstawowego budulca witryn WWW — przestaje byæ problemem. Na rynku dostêpnych jest wiele edytorów umo¿liwiaj¹cych stworzenie serwisu internetowego w sposób wizualny. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zyskuj¹ tak¿e systemy CMS — pakiety pozwalaj¹ce na zbudowanie witryny WWW na podstawie zbioru szablonów i zarz¹dzanie jej treœci¹ z wykorzystaniem rozbudowanego modu³u administracyjnego. „CMS. Jak szybko i ³atwo stworzyæ stronê WWW i zarz¹dzaæ ni¹” to pierwszy na polskim rynku przewodnik po systemach CMS dostêpnych na licencji open source. Znajdziesz w nim omówienie szeœciu popularnych systemów zarz¹dzania treœci¹. Nauczysz siê je instalowaæ, uruchamiaæ na ich podstawie witryny WWW i administrowaæ zawartoœci¹ tych serwisów. Dowiesz siê, w jaki sposób modyfikowaæ domyœlny wygl¹d serwisu opartego na systemie CMS. Przeczytasz te¿ o zagadnieniach prawnych zwi¹zanych z prowadzeniem witryny WWW — ochronie praw autorskich, plagiatach, cytowaniu i rejestrowaniu nazw domen. (cid:129) Podstawowe zadania systemów CMS (cid:129) System Quick.CMS.Lite (cid:129) System Web Text (cid:129) Systemy Smod CMS i Smod BIP (cid:129) System XOOPS (cid:129) Systemy Joomla! i Mambo (cid:129) Prawa autorskie w witrynach WWW (cid:129) Cytowanie i przedrukowywanie materia³ów (cid:129) œrodki ochrony praw autorskich Stwórz w³asn¹ stronê WWW, wykorzystuj¹c sprawdzone rozwi¹zania Spis treści 5 Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Czego potrzebujesz, żeby zbudować stronę WWW ............................ 11 Na początku jest pomysł ................................................................................................. 11 Techniczne wymagania .................................................................................................. 12 Komputer ................................................................................................................. 12 Dostęp do Internetu .................................................................................................. 13 Miejsce w sieci ......................................................................................................... 13 Klient FTP ................................................................................................................ 20 Skrypt strony ............................................................................................................ 30 Przeglądarki internetowe .......................................................................................... 31 Edytor ....................................................................................................................... 34 Edytor graficzny ....................................................................................................... 35 Domena .......................................................................................................................... 36 Co to jest subdomena? .............................................................................................. 37 Jak utworzyć subdomenę na koncie wyposażonym w panel Direct Admin? ............ 37 Rejestracja domeny .................................................................................................. 37 Wybór właściwej domeny ........................................................................................ 41 Podsumowanie ................................................................................................................ 42 Rozdział 2. Systemy Zarządzania Treścią .......................................................... 43 Wprowadzenie ................................................................................................................ 43 Co to jest System Zarządzania Treścią, zwany CMS? .................................................... 44 Co to jest zawartość? ................................................................................................ 46 Co to jest zarządzanie treścią? .................................................................................. 47 Co to jest system? ..................................................................................................... 48 Definicja ................................................................................................................... 48 Historia CMS .................................................................................................................. 48 Pasek narzędzi edycyjnych on-line ........................................................................... 49 Budowa CMS ........................................................................................................... 50 Strony statyczne kontra dynamiczne .............................................................................. 51 Podsumowując ......................................................................................................... 55 Typy systemów CMS ..................................................................................................... 55 Funkcjonalność systemów CMS ..................................................................................... 56 Tworzenie strony WWW przy użyciu CMS ................................................................... 59 Etap projektowania ................................................................................................... 59 Etap webmasterski .................................................................................................... 59 Etap redakcyjny ........................................................................................................ 59 6 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Portal czy wortal? ........................................................................................................... 59 CMS oparte na licencji open source ............................................................................... 60 Jaki CMS wybrać? ................................................................................................... 62 Skąd czerpać informacje o CMS .................................................................................... 63 Podsumowanie ................................................................................................................ 65 Rozdział 3. Quick CMS Lite .............................................................................. 67 Opis funkcjonalności ...................................................................................................... 67 Instalacja skryptu ............................................................................................................ 68 Administracja stroną ....................................................................................................... 70 Modyfikacja panelu administracyjnego .......................................................................... 74 Jak wgrać edytor FCKeditor? ................................................................................... 74 Modyfikacja szablonu strony .......................................................................................... 76 Zmiana obrazka w nagłówku .................................................................................... 77 Wstawianie w nagłówku animacji flash zamiast obrazka z logo .............................. 77 Zmiana tła, podkładu i czcionki strony ..................................................................... 78 Zmiana szerokości lewego menu nawigacyjnego ..................................................... 78 Własna informacja w stopce ..................................................................................... 79 Rozdział 4. WebText ........................................................................................ 81 Opis funkcjonalności ...................................................................................................... 81 Instalacja skryptu ............................................................................................................ 82 Administracja stroną ....................................................................................................... 85 Modyfikacja wyglądu szablonu ...................................................................................... 93 Zmiana wyglądu newsa ............................................................................................ 93 Zmiana właściwości tła i położenia strony ............................................................... 93 Zmiana górnego banera i dodanie własnego logotypu .............................................. 94 Zmiana szerokości okna strony ................................................................................ 95 Rozdział 5. SmodCMS ...................................................................................... 97 Opis funkcjonalności ...................................................................................................... 97 Instalacja ......................................................................................................................... 99 Administracja stroną ..................................................................................................... 102 Modyfikacja wyglądu strony ........................................................................................ 112 Rozdział 6. SmodBIP ...................................................................................... 115 Opis funkcjonalności .................................................................................................... 115 Instalacja ....................................................................................................................... 117 Administracja stroną ..................................................................................................... 120 Modyfikacja wyglądu strony ........................................................................................ 124 Rozdział 7. XOOPS ......................................................................................... 125 Wprowadzenie .............................................................................................................. 125 Funkcjonalność ............................................................................................................. 126 Instalacja ....................................................................................................................... 128 Administracja stroną ..................................................................................................... 133 Zmiana wyglądu strony ................................................................................................ 142 Rozdział 8. Joomla! i Mambo .......................................................................... 145 Wprowadzenie .............................................................................................................. 145 Pochodzenie logotypu i nazwy Joomla! ....................................................................... 148 Kompatybilność ............................................................................................................ 149 Opis funkcjonalności .................................................................................................... 151 Możliwości i zalety systemu .................................................................................. 152 Polski interfejs ........................................................................................................ 154 Krytyka systemów opartych na Joomla! i Mambo ....................................................... 154 Spis treści 7 Joomla! a Joomla! PE (Power Edition) ......................................................................... 155 Instalacja ....................................................................................................................... 156 Przewodnik po Joomla! ................................................................................................ 163 Menu ...................................................................................................................... 163 Komponenty i moduły ............................................................................................ 168 Administracja stroną — dodawanie zawartości ............................................................ 169 Jaka jest różnica między Zastosuj a Zapisz? .......................................................... 173 Administracja stroną — pierwsze kroki ................................................................. 173 Tworzenie artykułu statycznego ............................................................................. 177 Tworzenie artykułu dynamicznego ........................................................................ 179 Instalowanie modułu lub komponentu .................................................................... 184 Zmiana wyglądu frontowej strony serwisu ................................................................... 184 Zmiana wyglądu panelu administracyjnego ................................................................. 188 Rozdział 9. Zagadnienia prawne związane z budową strony WWW i administracją nią ........................................................................ 191 Wprowadzenie .............................................................................................................. 191 Prawo autorskie — wprowadzenie ............................................................................... 193 Podwójna ochrona sloganu i logotypu .................................................................... 196 Co nie podlega ochronie prawem autorskim? ......................................................... 196 Od którego momentu utwór podlega ochronie prawem autorskim? ....................... 197 Czy potrzebne są jakieś formalności, aby utwór był chroniony prawem autorskim? ........................................................................................................... 197 Czas trwania autorskich praw majątkowych .......................................................... 198 Czy prawo autorskie ma zastosowanie do Internetu? ............................................. 198 Problem plagiatu ........................................................................................................... 198 Utwór pracownika, pracodawca i prawo autorskie ....................................................... 200 Swoboda cytowania? .................................................................................................... 203 Prawo przedruku ........................................................................................................... 204 Fotografia na stronie WWW ......................................................................................... 205 Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ..................................... 206 Ochrona wizerunku a publikacja w Internecie ....................................................... 207 Zdjęcie reporterskie w Internecie ........................................................................... 209 Legalność odnośników (linków) ................................................................................... 211 Spory o domeny internetowe ........................................................................................ 213 Domena EU ............................................................................................................ 217 Licencja ........................................................................................................................ 218 Dochodzenie swoich praw ............................................................................................ 222 Środki ochrony osobistych praw autorskich ........................................................... 223 Środki ochrony praw autorskich majątkowych ...................................................... 225 Zabezpieczenie roszczeń ........................................................................................ 226 Pozew w sprawach o naruszenie praw autorskich .................................................. 227 CMS w urzędzie, czyli BIP .......................................................................................... 228 Podsumowanie .............................................................................................................. 232 Dodatek A Umowa o wykonanie strony WWW ................................................ 233 Dodatek B Powszechna Licencja Publiczna GNU ............................................ 239 Skorowidz ..................................................................................... 247 Rozdział 8. To nadchodzące wydanie będzie świętem dla każdego. Oznacza ono kontynuację jednego z najlepszych systemów open source bez komercyjnych ograniczeń czy interwencji. — Andrew Eddie (lider projektu Joomla!) Oficjalna strona Joomla!: http://www.joomla.org Polskie Centrum Joomla!: http://www.joomla.pl Polskie adaptacje składników Joomla!: http://www.joomlapl.com Oficjalna strona Mambo: http://www.mamboserver.com Polskie wsparcie Mambo: http://www.mambopl.com Licencja: GNU GPL Baza danych: MySQL Wprowadzenie Joomla! jest darmowym, często nagradzanym Systemem Zarządzania Treścią (CMS) napisanym w języku PHP i wykorzystującym bazę danych MySQL, który pozwala użyt- kownikom łatwo publikować dowolną zawartość w sieci Internet i intranet1. Joomla! jest pochodną popularnego systemu Mambo. Początki Joomla! sięgają 2001 roku. Wówczas to australijska firma Miro udostępniła „społeczności open source”, na zasadach licencji GNU GPL, kod skryptu swego autor- skiego systemu CMS pod miło brzmiącą nazwą Mambo (patrz rysunek 8.1). Dzięki zaangażowaniu programistów — pasjonatów, oddanych idei wolnego oprogramowania, Mambo stało się gwiazdą wśród innych systemów tego typu. Rozwijany przez zespół, któ- rym kierował najpierw Robert Castley, a następnie Andrew Eddie, system zyskał naj- wyższe uznanie, wyrażane przyznanymi mu nagrodami: 1 Tłumaczenie ze strony http://www.opensourcematters.org/content/view/79/40/ 146 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Rysunek 8.1. Jedna z domyślnych skórek dla Mambo t Best Linux or Open Source Software w 2004 roku przez LinuxUser Developer, t Best Open Source Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, t Best of Show — Total Industry Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, t Best Free Software Project of the Year w 2005 roku przez Linux Format2. W połowie 2005 roku Miro3 podjęło działania zagrażające wolności Mambo4. Spowo- dowało to liczne nieporozumienia i wewnętrzny rozłam, skutkiem czego Zespół Twór- ców, przy powszechnym wsparciu społeczności użytkowników, zdecydował w sierpniu 2005 r. o utworzeniu nowej gałęzi rozwojowej projektu. Postanowili po prostu wziąć kody źródłowe Mambo, nad którymi ciężko pracowali, i kontynuować projekt, ale już samo- dzielnie, bez udziału Miro. Kod był oparty na licencji GPL, wobec czego, po konsultacji z prawnikami, rozpoczęli swój projekt w oparciu o poprzedni. Jedyną rzeczą, którą mu- sieli zrobić, było usunięcie logo i nazwy Mambo. Przy nieoczekiwanie wielkim wsparciu 2 http://www.joomla.pl/demo/index.php?option=com_content task=view id=33 Itemid=9 3 Od stycznia 2006 r. Miro International występuje pod nową nazwą: Miro Software Solutions. Peter Lamont, założyciel Miro International, wycofał się i prowadzi swój własny, odrębny biznes. 4 Powodem konfliktu była zmiana w licencji Mambo, która wprowadziła kilka istotnych ograniczeń do systemu. Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 147 internautów i głosach poparcia z całego świata, 17 września 2005 r. (a dokładniej o pół- nocy z 16 na 17 września) udało się opublikować pierwsze wydanie Joomla! Pierwsza wersja, tzn. Joomla! 1.0.0 [Sunrise], została oparta na podstawie Mambo 4.5.2.3 w połą- czeniu z licznymi poprawkami. Już w październiku, podczas Linux Open Source Awards w Londynie Joomla! wygrała w kategorii Best Linux/Open Source Project ’05 („Najlepszy projekt Linux/Open Source”)5. Kolejne wersje pojawiały się bardzo szybko, co świadczy o dużym zaangażowaniu twór- ców w projekt (patrz tabela 8.1). Polskie wydanie Joomla! pojawiło się już na początku października 2005 r., za co osobom związanym z tłumaczeniem należy się duże uznanie (jedną z tych osób jest Stefan Wajda [zwiastun]). Tabela 8.1. Historia stabilnych wersji Joomla! Numer wersji Joomla! Nazwa wersji Data wydania Ilość dni od ostatniej realizacji Całkowita ilość poprawek 1.0.11 1.0.10 1.0.9 1.0.8 1.0.7 1.0.6 1.0.5 1.0.4 1.0.3 1.0.2 1.0.1 1.0.0 Sunbow 28.08.2006 Sundown 26.07.2006 Sunshine 05.07.2006 Sunshade 26.02.2006 68 21 99 40 Sunburst 15.01.2006 kilka godzin Sunscreen 15.01.2006 Sunspot Sundial Sunlight Sunset 24.12.2005 21.11.2005 14.10.2005 02.10.2005 Sunburst 21.09.2005 22 33 7 12 11 4 Sunrise 17.09.2005 — 51 50+ 160+ 100+ 1 74 62 90 40 46 53 64 Zaprezentowane dane pochodzą z oficjalnej strony www.joomla.org6. W dniu 12.10. 2006 r. pojawiła się najnowsza wersja 1.5 Joomla!. Póki co ma ona status beta, co oznacza, że służy jedynie do testów. W dalszej części rozdziału omówię w skrócie zmiany, jakie zaszły w tej dystrybucji. Zespół developerów Joomla! w grudniu 2006 poinformował, iż zostaje wstrzymana możliwość zgłaszania nowych błędów do wersji 1.0.11. Wersja 1.0.12, która najprawdopodobniej jeszcze powstanie, będzie ostatnią w linii 1.0.x, kolejne wydania pojawią się tylko i wyłącznie w momencie, gdy zostaną znalezione błędy krytyczne. Tym samym zespół ma zamiar w pełni skoncentrować się na pracach nad nową linią Joomla! 1.5. Według najnowszych oficjalnych informacji ze strony Joomla.org, skrypt ten został pobrany ponad 2,5 miliona razy, odnotowano ponad 50 tysięcy użytkowników, zaś forum liczy pół miliona postów związanych tema- tycznie z tą dystrybucją7. Istnieje ponad 900 oficjalnych rozszerzeń do Joomla!, zare- jestrowanych na stronie http://extensions.joomla.org. 5 6 http://www.joomla.pl/demo/index.php?option=com_content task=view id=33 Itemid=9 http://www.joomla.org/content/blogcategory/32/66/ 7 Tłumaczenie ze strony: http://www.joomla.org (informacje z września 2006) 148 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Pamiętaj, że autorskie prawa własności do kodu źródłowego Joomla! należą do Open Source Matters. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku opisywanego PHP-Nuke, Joomla! nie była jedynym „dzieckiem” zrodzonym z Mambo. Na jej bazie powstał projekt Limbo CMS, który następnie został porzucony przez twórców w 2005 roku i przekształcony przez kolejnych pasjonatów w Drake CMS (http://www.drakecms.org). Ostatni wymieniony projekt podlega ciągłemu rozwojowi i ciekaw jestem, w jakim kierunku podąży, zważyw- szy na ogromny rozwój Joomla!. Jako ciekawostkę należy wymienić fakt, iż zarówno Limbo CMS, jak i Drake CMS mają możliwość korzystania zarówno z tekstowej, jak i „standardowej” bazy danych MySQL. W momencie pisania książki trwa konkurs „Packt Open Source CMS Award ‘06” (na najlepszy darmowy CMS) zorganizowany przez wydawnictwo Packt Publishing z Wiel- kiej Brytanii (www.PacktPub.com), zajmujące się publikacją książek dotyczących za- awansowanych i nowatorskich rozwiązań z zakresu IT, w szczególności systemów zarzą- dzania treścią, programowania w Ajax, PHP, MySQL, Java itp. Na uwagę zasługuje informacja, że Joomla! na skutek masowego głosowania internautów z całego świata znalazła się w pierwszej piątce, wśród takich systemów jak Drupal8, e1079, Plone10 czy wreszcie opisywany wcześniej Xoops11. Aktualnie, w fazie finałowej, zespół trzech nie- zależnych sędziów wybiera trzy najlepsze CMS-y. Zwycięski CMS otrzyma nagrodę wysokości 5000 dolarów, za drugie i trzecie miejsce przewidziano nagrody wysokości odpowiednio 3000 i 2000 dolarów. Wynik ma zostać oficjalnie ogłoszony 14 listopada 2006 roku. Wiadomość z ostatniej chwili: 25 października projekt Joomla! zdobył prestiżową na- grodę w kategorii Best Linux/Open Source Project na UK Linux and Open Source Awards 2006 w Londynie. Rozwiało to przede wszystkim kuluarowe wątpliwości sprzed roku, mówiące, że tak nowy system nie ma szansy na sukces. Pochodzenie logotypu i nazwy Joomla! Nazwa Joomla! stanowi fonetyczną angielską pisownię słowa jumla pochodzącego z języka suahili, oznaczającego: wszyscy razem lub wspólnie, lub też jako całość. Nazwę tę w języku polskim należy wymawiać jako „dżumla!”. Określenie to zostało wybrane, ponieważ zespoły stojące za sukcesami Mambo zaangażowały się jednomyślnie w obronę interesów twórców i społeczności, co było prawdziwą przyczyną sukcesów i renomy zdobytej przez ten projekt. Nazwa została wybrana spośród tysięcy propozycji społecz- 8 Strona projektu Drupal: http://drupal.org 9 Strona projektu e107: http://e107.org 10 Strona projektu Plone: http://plone.org 11 Strona projektu Xoops: http://www.xoops.org Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 149 ności i nawet przeszła przez żmudną sesję recenzji dokonywaną przez specjalistów z dzie- dziny marketingu, którzy to właśnie orzekli, że Joomla! będzie najlepszym wyborem12. Nawet logotyp Joomla! odzwierciedla idee projektu — złożony jest z czterech liter „J” obróconych o 45 stopni i połączonych ze sobą w taki sposób, że tworzą jedność. Dodane do każdej litery małego koła dało symbol ludzi, z kolei kolory oznaczają różne rasy i kul- tury (rysunek 8.2). Autorem zwycięskiego i zatwierdzonego projektu został Alan Urqu- hart. Przy okazji wspomnieć trzeba, iż logo Joomla! nie należy do grupy copyright free. Dlatego też korzystanie z tego znaku uwarunkowane jest spełnieniem określonych zasad, zawartych na stronie http://www.joomla.org/content/view/259/70/. Rysunek 8.2. Logo Joomla! Kompatybilność W obecnej wersji systemu (1.0.xx) zachowana jest kompatybilność z większością mo- dułów i rozszerzeń dla Mambo 4.5.x. Wraz z nadejściem kolejnej wersji systemu, 1.5.x, ze względu na spore zmiany w kodzie źródłowym, system już nie będzie w takim stopniu kompatybilny ze swym poprzednikiem. Jeśli chcesz poczytać o różnicach między oboma systemami, zapraszam do lektury artykułu „Mambo kontra Joomla”13. Według wielu znawców CMS, Joomla! jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się projektem open source w kategorii systemów zarządzania treścią. Zmiany pojawiają się naprawdę bardzo szybko, zaś poważne błędy eliminowane są z systemu niemal na 12 http://www.joomlapl.com/content/view/13/28/ 13 Pierwszą część artykułu znajdziesz na stronie http://www.webpl.info. 150 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią bieżąco14. Wystarczy odwiedzić stronę projektu czy jego polskiego wsparcia, by uzmy- słowić sobie ogrom prac wykonywanych przez światowe grupy developerów, programi- stów, projektantów, tłumaczy czy autorów poradników. Jako ciekawostkę należy do- dać, iż trzon programistów jądra Joomla! tworzy między innymi Polak — Mateusz Krzeszowiec. Najwięcej informacji na temat zgodności ze sobą obu systemów znajdziesz, przegląda- jąc strony Mambo i Joomla!, a w szczególności ich wersje demo (patrz rysunek 8.3). Najnowsze dystrybucje w momencie pisania książki to odpowiednio Mambo 4.6.1 oraz Joomla 1.0.11 [Sunbow]. Z najnowszą wersją demo Joomla! w języku angielskim możesz się zapoznać na stronie http://demo.joomla.org. Wersje demo Mambo znajdziesz pod adresem http://demo.mamboserver.com. Z kolei demo panelu administratora Mambo dostępne jest pod adresem http://demo.mamboserver.com/administrator (login i hasło: admin). Rysunek 8.3. Jeden z domyślnych szablonów Joomla! (made your web) 14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Joomla! Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 151 Uznałem, że oba systemy — Mambo i Joomla! — są do siebie na tyle zbliżone, że osoba czytająca jedynie opis instalacji i administracji Joomla! z łatwością poradzi sobie w obu tych systemach. Mimo „drobnych” różnic nie tylko w wyglądzie obu aplikacji, najważ- niejsze jest to, aby poznać schemat postępowania. Opis funkcjonalności Joomla! jest wykorzystywana na całym świecie. Nadaje się do budowy zarówno dużego portalu, strony domowej, witryny urzędowej, jak i serwisu firmowego. Rdzeń Joomla! umożliwia stworzenie nawet bardzo bogatego menu i publikowanie na stronie dowol- nie ilustrowanych materiałów, zarówno statycznych, jak i uporządkowanych w sekcje i kategorie działów tematycznych z dynamicznie zmieniającą się zawartością15. Joomla! wyróżnia się budową modułową, co oznacza, że każda nowa funkcja systemu jest do niego dołączana w postaci modułu, dlatego też z taką łatwością można zwiększyć uży- teczność systemu. Wystarczy bowiem pobrać i doinstalować lub aktywować odpowied- nie komponenty, które umożliwiają publikowanie informacji określonego typu, np. kom- ponent Sondy, obsługi komentarzy, galerii, książki kucharskiej, katalogu firm, produktów, czy wreszcie sklepu internetowego itp. Stąd też Joomla! idealnie nadaje się do two- rzenia niemalże dowolnego serwisu. Poniżej przedstawiam przykładową listę rodzajów witryn, gdzie jest wykorzystywane omawiane oprogramowanie: t Korporacyjne strony lub portale, t Handel internetowy (sklep EZ Store lub bardziej rozbudowany VirtueMarkt), t Małe strony biznesowe, t Strony wszelkiego typu organizacji, t Strony rządowe i urzędowe, t Portale i wortale intranetowe firm i instytucji, t Strony szkół, uniwersytetów i kościołów, t Strony prywatne i hobbistyczne, t Portale dużych magazynów i gazet. Joomla! może być z łatwością wykorzystany do zarządzania każdym aspektem Twojej strony, od etapu dodawania zawartości, przez zarządzanie nią, edycję, katalogowanie, do publikacji gotowych treści, włącznie ze zdjęciami i animacją w sieci (patrz rysunek 8.4). Joomla! może spełniać funkcje charakterystyczne tylko dla systemów z rodziny ECMS (ang. Enterprise Content Management Systems), wystarczy zainstalować odpowiednie komponenty, np. Skylark EDI16 służący do zarządzania obiegiem dokumentów. 15 http://www.webpl.info/index.php?option=com_content task=view id=51 Itemid=34 16 Do pobrania ze strony: http://extensions.joomla.org 152 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Rysunek 8.4. Witryna linii lotniczych oparta w całości na Joomla! Możliwości i zalety systemu t Łatwy w instalacji, konfigurowaniu i używaniu. t Panel administracyjny oddzielony od strony właściwej, ponadto chroniony loginem i hasłem. t Prosty i przejrzysty interfejs zarządzania zawartością witryny (panel administracyjny). t Zapewnia elastyczność i łatwość zmiany wyglądu witryny dzięki szablonom. t Zaawansowany system obsługi szablonów — umożliwia podgląd i edycję wyglądu poprzez panel administracyjny. t W pełni funkcjonalny system zarządzania treścią. Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 153 t Możliwość zarządzania użytkownikami (system uprawnień) — moduł odpowiedzialny za przydział przez administratora konkretnych praw dostępu dla osób odpowiedzialnych za redagowanie treści w serwisie. Sekcja umożliwia przydział redaktora do jednego lub wielu modułów serwisu. Przykładowo: redaktor odpowiedzialny za wprowadzanie treści aktualności może nie mieć uprawnień do publikacji podstron serwisu. t Zaawansowany edytor treści w postaci mechanizmu WYSIWYG (możliwość zainstalowania kilku dodatkowych). t Aktualności — moduł odpowiedzialny za prezentację w atrakcyjnej formie informacji związanych np. z działalnością firmy czy wydarzeniami w kraju. Administrator określa tytuł oraz treść aktualności, datę jej publikacji i status wygaśnięcia, miejsce oraz status publikacji. t Zaawansowany system zarządzania serwisem. t System zarządzania instalacją i obsługą dodatkowych modułów, komponentów i szablonów. t Mechanizm buforowania stron, przyśpieszający działanie serwisu (pozwala na włączenie funkcji buforowania raz wygenerowanej treści — strony, których treść pozostaje niezmienna, przechowywane są na serwerze w postaci gotowej do wyświetlenia w przeglądarce. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie obciążenia serwera, co może być istotne w przypadku serwisów o dużej oglądalności). t System zarządzania usuniętymi elementami (dokumenty, strony, pliki). t System zarządzania reklamami (banerami). t System zarządzania i wczytywania mediów (obrazy, pliki dokumentów). t Zawartość serwisu może być katalogowana pod względem czasowym. t Syndykacja zawartości (RSS — z ang. Really Simple Syndication), moduł odpowiedzialny za generowanie nagłówków treści publikowanych w serwisie, zapewniający możliwość śledzenia zmian na stronie poprzez popularne czytniki RSS. t Wsparcie dla strony wielojęzycznej. t System podstawowych statystyk. t System katalogowania odnośników do stron internetowych. t Moduł pełnotekstowego przeszukiwania zawartości serwisu, moduł umożliwiający użytkownikowi przeszukanie witryny internetowej pod kątem podanych słów lub fraz kluczowych. Uzyskane wyniki prezentowane są w formie zgodnej z rodzajem wyszukanych dokumentów. t Mechanizm SEF (ang. Search Engine Friendly) — jeżeli serwer na to pozwala, system tworzy „przyjazne” dla wyszukiwarek internetowych adresy URL. t Inne — jeśli weźmie się pod uwagę liczbę dostępnych dodatków, lista zalet powinna mieć kilkanaście stron. 154 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Polski interfejs Począwszy od Joomla! 1.0.3, Polskie Centrum Joomla! (www.joomla.pl) przygotowuje i publikuje znacznie zmodyfikowaną dystrybucję pakietu instalacyjnego, umożliwiającą lokalizację zaplecza administracyjnego, a więc ustawienie do wyboru: polskiego lub angielskiego języka etykiet i komunikatów ekranowych. O ile mi wiadomo, aktualnie jedynie Polacy dysponują tą możliwością! Podobną próbę podjęli swego czasu Francuzi, ale projekt nie jest już rozwijany17. Ponieważ wzbogacenie Joomla! o możliwość wyboru języka panelu administracyjnego wymaga każdorazowo zmian w kodzie, powoduje to, że nie można używać łatek z polskiej dystrybucji do aktualizacji oryginalnej wersji Jo- omla!. Stąd też skrypt pobrany ze strony Polskiego Centrum Joomla! należy aktualizować poprawkami jedynie z tego serwisu. W innym przypadku po aktualizacji mogą wystąpić błędy uniemożliwiające poprawną pracę w części administracyjnej. Obok dystrybucji sygnowanej przez Polskie Centrum Joomla!, w Internecie można spo- tkać jeszcze dwa spolszczenia: t wykonane przez Team Joomla PL (www.joomlapl.com)18, t wykonane przez pe.joomlapl.com na potrzeby Joomla Power Edition. Krytyka systemów opartych na Joomla! i Mambo Powszechna krytyka tego typu CMS opiera się na tym, że wszystkie strony WWW stwo- rzone przy pomocy tych narzędzi wyglądają podobnie. Jednak nie zawsze musi tak być, wszystko zależy bowiem od umiejętności zarówno grafika, jak i programisty, który może niemal swobodnie rozmieścić dane elementy na stronie. Za niewątpliwą wadę Mambo należy uznać też coraz mniejsze wsparcie ze strony pro- gramistycznej (poprawianie błędów, tworzenie darmowych modułów pod ten system). To odbija się na użytkownikach, wśród których można zauważyć trend w kierunku Joomla!. Mimo wszystkich zalet Joomla! nie należy spisywać systemu Mambo na straty. Według ostatnich informacji Miro niedawno przekazało Fundacji Mambo wszystkie prawa do Mambo, z zastrzeżeniem, że licencja nie może stać się bardziej restrykcyjna. Nowa grupa developerów musi się zapewne ostro wziąć do roboty, jeśli chce nadal konkurować na rynku systemów zarządzania treścią. Z każdym nowym wydaniem systemów możemy spodziewać się zmian przeważających szalę na korzyść jednego lub drugiego. Już teraz widać odmienne tendencje, oba projekty podążają w różnych kierunkach — Joomla! 17 http://www.joomla.pl/index.php/content/view/247/2/ 18 Jest to aktualnie jedyne obok serwisu Polskiego Centrum Joomla! oraz polskiej strony na JoomlaForge źródło oficjalnych tłumaczeń Joomla!. Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 155 w stronę serwisów community, Mambo celuje w małych i średnich przedsiębiorców. Widać już pierwsze nowe komercyjne komponenty do Mambo, czyli coś się na jego scenie dzieje19. Na oficjalnej witrynie Miro oprócz projektu Mambo widnieje nowa pro- pozycja w postaci komercyjnego Jango CMS, bazującego zresztą na poprzednich, spraw- dzonych rozwiązaniach. Widać to zwłaszcza w wyglądzie witryny, składającej się trady- cyjnie z trzech kolumn, oraz podobieństwach części administracyjnej. Przypuszczam więc, że w tym właśnie kierunku podąża osamotnione po części Miro, co widać zwłasz- cza w zawartych w opisie systemu sformułowaniach, m.in.: Unlike other content mana- gement systems, Jango CMS is ‘business oriented’ software (w tłum. W przeciwieństwie do innych systemów zarządzania treścią, Jango CMS jest oprogramowaniem ‘zoriento- wanym na biznes’). Jednym z zarzutów jest fakt, iż niestety strony oparte na tych systemach stosunkowo mocno obciążają system, dlatego nie zaleca się instalowania ich na mało wydajnych ser- werach. Joomla! a Joomla! PE (Power Edition) Joomla! Power Edition (PE) to zmodyfikowana, wzbogacona o dodatkowe składniki wersja Joomla!, która pozwala użytkownikowi wybrać i zainstalować dodatkową funk- cjonalność podczas instalacji. Autorem i wykonawcą projektu jest Artur ‘Stone’ Moskała, administrator forum Polskiego Centrum Joomla!. Warto tu wymienić, iż w skład tego pakietu wchodzą: t edytory WYSIWYG (JoomlaFCK, TMEdit, JCE + wtyczki), t moduł forum (forum Joomlaboard, forum SMF), t księga gości (Easy guestbook), t komponent galerii internetowej (PonnyGallery), t komponent umożliwiający budowę działu download (Remository), t komponent umożliwiający prowadzenie biuletynu, newslettera (Letterman), t komponent umożliwiający pracę nad plikami na serwerze (JoomlaXplorer), t komponent umożliwiający budowę katalogu, np. produktów (josDirectory), t obsługa komentarzy (MosCom)20. Ponadto Joomla! PE posiada zmodyfikowany panel administratora, który umożliwia instalowanie oraz obsługę wielu wersji językowych. Wersję instalacyjną pobierzesz ze strony http://pe.joomlapl.com. Myślę, że warto skorzystać z tej opcji jedynie wtedy, 19 Na podstawie: http://www.webpl.info/index.php?option=com_content task=view id=44 Itemid=33 20 Więcej szczegółów na stronie http://pe.joomlapl.com/index.php?option=com_content task= blogcategory id=0 Itemid=26 lang=8859-2 156 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią jeżeli nie chcesz tracić czasu na szukanie i instalowanie określonego rodzaju kompo- nentów czy rozszerzeń. Uwaga! W pełni rozpakowany pakiet instalacyjny (źródłowy) zajmuje ponad 23 MB. Instalacja Instalacja systemu Joomla! trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Niestety, naj- dłuższym procesem jest kopiowanie na serwer blisko 9 MB (w przypadku instalacji stan- dardowej dystrybucji Joomla!) plików tworzących stronę. Krok 1.: Pobierz najnowszą wersję systemu zawierającego pakiety źródłowe; najlepiej i najwygodniej, jeżeli jest ona już spolszczona. Najczęściej będzie to archiwum spako- wane standardowym programem, prawdopodobnie plik będzie miał rozszerzenie .zip w przypadku Windows oraz .gzip dla Linuksa. Krok 2.: Wypakuj pliki do jakiegoś lokalnego folderu. Podczas rozpakowywania pakietu należy zachować istniejącą strukturę folderów. Krok 3.: Załóż nową bazę danych i nadaj jej stosowne uprawnienia. Podczas instalacji będą Ci potrzebne następujące dane: t nazwa serwera WWW (hosta) — zwykle localhost, t nazwa bazy danych MySQL, t nazwa użytkownika bazy danych MySQL, t hasło użytkownika bazy danych, t nazwa witryny (przyda się tutaj Twoja inwencja twórcza), t adres e-mail, t adres URL Twojego serwisu. Krok 4.: Zachowując strukturę folderów i plików, skopiuj na serwer skrypt Joomla!. Do przesłania plików źródłowych na Twój hosting użyj klienta FTP. Krok 5.: Kiedy masz już potrzebne pliki w wymaganym miejscu, uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w nią adres swojego serwisu. Po wpisaniu takiego adresu i naciśnię- ciu klawisza Enter rozpocznie się proces instalacji. System automatycznie rozpozna, że serwis nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowany, i przekieruje na pierwszą stronę instalatora z testem przedinstalacyjnym. Sprawdzone tu zostaną wymagania dotyczące serwera oraz praw dostępu do plików i katalogów Joomla!. Ekran testu przedinstalacyjnego Joomla! jest bardzo długi, składa się jednak z trzech głównych części. Pierwsza dotyczy wyboru języka i konfiguracji samego serwera (rysu- Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 157 nek 8.5), druga mówi o ustawieniach PHP, natomiast trzecia informuje o prawach dostępu do plików (patrz rysunek 8.6). Rysunek 8.5. Instalator internetowy — test przedinstalacyjny Uwaga! Jeśli nie widzisz strony testowej instalatora Joomla!, sprawdź dokładnie: czy skopiowałeś ówszystkie pliki na serwer, czy usunąłeś swoją poprzednią witrynę (a w szczególności plik index.html), wreszcie czy nie masz pliku configuration.php w głównym katalogu. Jeśli tak, usuń go. Jeśli nadal nie widzisz strony instalatora, wpisz w pasku adresu przeglądarki http://twojastrona.domena/installation/index.php. To bezpośredni adres do skryptu instalacyjnego. 158 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Rysunek 8.6. Instalator Joomla! — informacje dotyczące bieżących ustawień PHP, dostępu do katalogów i plików Oprócz wyświetlenia parametrów dostępu do plików i katalogów na serwerze, mo- żesz tutaj sprawdzić także dodatkowe informacje o systemie, z których najistotniejsza to upload_max_filesize — maksymalny rozmiar zapisywanego na serwerze pliku. Infor- macja ta określa wielkość pliku, który można wgrać na serwer z poziomu przeglądarki internetowej. Ograniczenie to możemy obejść, korzystając z klienta FTP. Krok 6.: Wybierz domyślny język instalacji, administratora i użytkownika. Jeżeli pola folderów masz oznaczone na czerwono, nadaj odpowiednie uprawnienia plikom na ser- werze. Nadaj prawo zapisu pliku configuration.php poprzez użycie CHMOD 666. Katalo- gom i podkatalogom całego Joomla! nadaj prawa ustawione na CHMOD 7C7. W przypadku niektórych serwerów nie musisz ręcznie (w programie) prawie niczego zmieniać. Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 159 Poprawki w drugiej części tekstu dotyczą zmian w pliku „php.ini” na serwerze. Nie zaw- sze mamy do niego dostęp, jednak większość serwerów hostingowych albo spełnia wyma- gania instalatora, albo pozwala pominąć wyświetlane błędy. Oczywiście zawsze można zwrócić się do firmy, u której mamy hosting, z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian. Krok 7.: Zapoznaj się z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Jeśli zga- dzasz się z jej warunkami, potwierdź to w odpowiednim polu. Krok 8.: W nowym oknie podaj wszystkie wymagane dane dotyczące udostępnionej na potrzeby serwisu Joomla! bazy danych MySQL (patrz rysunek 8.7). Rysunek 8.7. Instalator Joomla! — pole konfiguracji dostępu do bazy danych By kontynuować instalację, należy poprawnie wypełnić wszystkie pola. Nazwą hosta jest na ogół localhost. To oznacza, że serwer bazy danych jest uruchomiony na tej samej maszynie co serwer WWW. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z administratorem serwera. W kolejnych polach wpisz nazwę użytkownika bazy danych, hasło do niej oraz nazwę samej bazy. Prefiks bazy najlepiej zostawić taki, jaki proponuje instalator. Ma to znacze- nie w momencie instalacji komponentów lub innych składników naszego serwisu zakła- dających nowe tabele w naszej bazie. Trzy opcje poniżej mówią kolejno o wyczyszczeniu bazy (jeśli była wcześniej używana), o zrobieniu kopii zapasowej przed jej wyczyszczeniem oraz o wgraniu do bazy przy- kładowych danych. Ostatnia opcja przyda się, jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z Joomla! — pozwoli Ci to przyjrzeć się działaniu tego CMS-a. 160 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Jeśli wszystkie opcje zostały zaznaczone, przed przejściem do następnego kroku zosta- niesz poproszony o potwierdzenie wykonania operacji na bazie danych21. Pamiętaj, aby poprawnie wprowadzić wszystkie dane, w innym przypadku zobaczysz ekran ostrzegaw- czy (patrz rysunek 8.8). Rysunek 8.8. Skutkiem niepoprawnego wpisania parametrów bazy danych jest stosowny komunikat Krok 9.: W kolejnym oknie zostaniesz zapytany o nazwę serwisu (patrz rysunek 8.9). Wpisz dowolną nazwę, pamiętając o tym, że zawsze możesz ją później zmienić w kon- figuracji części administracyjnej witryny. W przypadku firm zalecam poprawne wpisa- nie jej nazwy już na tym etapie. Rysunek 8.9. Instalator Joomla! — ustalenie nazwy witryny 21 Na podstawie: http://www.joomlapl.com/content/view/12/26/ Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 161 Krok 10.: W kolejnym oknie zostaną wyświetlone końcowe ustawienia. W widocznych punktach wpisz adres URL22 swojego serwisu, bezwzględną ścieżkę do katalogu na ser- werze, adres e-mail administratora oraz zaakceptuj bądź wpisz wybrane hasło admini- stratora. Na ogół wyświetlane dane są prawidłowo wpisane, zmienia się tylko dwa pola: adres e-mail administratora oraz hasło. Poniżej są jeszcze pola umożliwiające zmianę upraw- nień do plików i katalogów. Możesz tam zmienić uprawnienia z domyślnych na wybrane przez siebie, jest to jednak niezalecane dla początkujących (patrz rysunek 8.10). Rysunek 8.10. Instalator Joomla! — ustalenie adresu serwisu, ścieżki na serwerze i danych administratora Ostatnim widocznym okienkiem instalatora jest informacja podsumowująca oraz infor- macja o parametrach potrzebnych do zalogowania się do części administracyjnej (patrz rysunek 8.11). W ulubionym notesie zapisz sobie login i hasło. Ponadto przed ostatecznym uruchomieniem serwisu skorzystaj z rady wyświetlonej na czerwono, tzn. ze względów bezpieczeństwa skasuj katalog instalacyjny z serwera (folder installation). Do tego celu użyj klienta FTP. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł zobaczyć strony głównej Joomla!. 22 URL (ang. Uniform Resorce Lokator) — zunifikowany format odnośników do zasobów sieciowych. 162 CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią Rysunek 8.11. Instalator Joomla! — podsumowanie instalacji W prawym górnym rogu widoczne są również dwa przyciski: odnośnik do strony głównej naszego nowego serwisu (Uruchom) oraz do panelu administracyjnego (Admini- strator) (patrz rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Podsumowanie instalacji — w zależności od rodzaju serwera, na którym instalowaliśmy skrypt Joomla!, okno końcowe może wyglądać inaczej W ten prosty sposób udało Ci się poprawnie zainstalować system Joomla!. Kolejnymi krokami są: poznanie elementów składających się na system, konfiguracja, zmiana wy- glądu i wprowadzanie treści. Rozdział 8. ¨ Joomla! i Mambo 163 Ponieważ pojawiła się nowa wersja Joomla! — 1.5 — wygląd poszczególnych okien instalatora może nieznacznie odbiegać od zaprezentowanego powyżej. Przewodnik po Joomla! Każda strona oparta na Joomla! (Mambo) zbudowana jest co najmniej z kilku bloków zawartości. Wygląd, czyli struktura strony, zależy w głównej mierze od projektanta, który decyduje o tym w szablonie (ang. template) witryny. Szablon determinuje rozmieszcze- nie (ang. layout) elementów strony. Zmiana szablonu graficznego wpływa jedynie na zmianę sposobu prezentacji treści. Zapamiętaj, w Joomla! nie budujesz kolejnych stron, ale dodajesz zawartość, która pojawia się w głównym obszarze strony i powoduje dyna- miczną zmianę zawartości części albo nawet wszystkich pozostałych obszarów. Można wyodrębnić pięć różnych kategorii obszarów na stronie: t Menu, t Zawartość, t Blok reklamowy, t Funkcje tzn. obszary na moduły, t Elementy dekoracyjne (np. logo). Na potrzeby książki na swoim serwerze zainstalowałem pełną wersję Joomla! PE; na pre- zentowanym zrzucie ekranu widać wszystkie omawiane elementy (patrz rysunek 8.13). Menu Wraz z zainstalowaniem przykładowych danych otrzymujemy gotowe menu, doty- czące zarówno kolejnych podstron (MENU GŁÓWNE), jak i modułów (PE, SONDY, GOŚCIMY). Jak widać na rysunku, występują różne typy menu nawigacyjnego do różnych zadań. W Joomla! możesz dodać tyle dodatkowych menu, ile uznasz za stosowne. Tym bardziej, że określone menu może być dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników witryny. W trakcie instalacji Joomla! tworzone jest menu główne23 (ang. mainmenu), menu górne (ang. topmenu), dodatkowe menu (ang. othermenu) oraz menu użytkownika (ang. user- menu) (patrz rysunek 8.14). Z wyjątkiem menu głównego, wszystkie inne można usunąć lub wykorzystać do własnych potrzeb. W głównym obszarze strony możesz umieścić kilkanaście różnych typów zawartości. Do Twojej dyspozycji jest bowiem aż 20 typów różnych pozycji menu24. 23 Możesz stworzyć nie tylko jedno menu główne, ale tyle menu, ile potrzebujesz. 24 http://progres.p1314.futuro.pl/index.php?option=com_content task=view id=31 Itemid=9 limit= 1 limitstart=1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: