Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 002406 22735909 na godz. na dobę w sumie
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII - ebook/pdf
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5988-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-57%), audiobook).

Programowanie w języku C++ od podstaw

Bez względu na to, czy jesteś początkującym czy średnio zaawansowanym programistą, który chce doszlifować swoje umiejętności, dzięki C++ dla bystrzaków możesz zostać sprawnym programistą. Ten podręcznik, zaktualizowany, uwzględniający zmiany z rozszerzenia do języka C++ z 2014 roku, pomoże Ci zrozumieć klasy, dziedziczenie, pokaże, jak sprawić, by Twój program wykonywał się w sposób bezpieczny - i wiele więcej.

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: C++ For Dummies, 7th edition Tłumaczenie: Michał Sternik ISBN: 978-83-283-5987-1 Original English language edition Copyright © 2014 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2014 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2019 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe marki handlowe są własnością poszczególnych właścicieli. Media and software compilation copyright © 2014 by John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. Autor oraz HELION SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz HELION SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/cppby7 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/cppby7.zip Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze .........................................................................15 Podziękowania od autora ..............................................17 Wprowadzenie .................................................................19 CZĘŚĆ I: PODSTAWY PROGRAMOWANIA W C++ ......................25 ROZDZIAŁ 1: Pierwszy program w C++ .................................................27 Pojęcia dotyczące języka C++ ..................................................................................28 Instalacja Code::Blocks ............................................................................................29 Windows ..............................................................................................................29 Ubuntu Linux ......................................................................................................32 Macintosh ............................................................................................................34 Tworzenie pierwszego programu w C++ ...............................................................37 Tworzenie projektu ............................................................................................38 Wprowadzanie kodu w języku C++ ...................................................................39 Korzystanie ze ściągawki ...................................................................................41 Budowanie programu ........................................................................................42 Uruchamianie programu .........................................................................................43 Przeglądanie programu z komentarzami ..............................................................44 Analiza struktury programów w C++ ................................................................45 Opatrywanie kodu źródłowego komentarzami ..............................................45 Tworzenie programów z instrukcji C++ ............................................................46 Deklaracja zmiennych ........................................................................................47 Generowanie wyjścia programu .......................................................................48 Obliczanie wyrażeń ..................................................................................................48 Przechowywanie wyników wyrażenia ..............................................................48 Pozostała część programu Conversion ............................................................49 Spis treści 5 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 2: Stałe deklarowanie zmiennych ......................................51 Deklaracja zmiennych ..............................................................................................52 Deklarowanie różnych typów zmiennych .............................................................52 Przegląd ograniczeń liczb całkowitych w C++ ..................................................53 Rozwiązywanie problemu zaokrągleń ..............................................................54 Ograniczenia liczb zmiennoprzecinkowych .....................................................55 Deklarowanie typów zmiennych ............................................................................57 Typy stałych .........................................................................................................58 Zakres typów liczbowych ...................................................................................59 Znaki specjalne ...................................................................................................60 Szerokie ładunki na autostradzie typu Char .........................................................61 Czy te obliczenia są logiczne? .................................................................................62 Wyrażenia mieszane ................................................................................................63 Deklaracje automatyczne ........................................................................................64 ROZDZIAŁ 3: Operacje matematyczne .................................................67 Wykonywanie prostych obliczeń binarnych ..........................................................68 Dekomponowanie wyrażeń ....................................................................................69 Określanie kolejności operacji ................................................................................69 Wykonywanie operacji jednoargumentowych .....................................................70 Korzystanie z operatorów przypisania ..................................................................72 ROZDZIAŁ 4: Operacje logiczne .............................................................75 Po co wykonujemy operacje logiczne? ..................................................................76 Korzystanie z prostych operatorów logicznych ....................................................76 Przechowywanie wartości logicznych ..............................................................77 Używanie logicznych zmiennych typu int ........................................................79 Zawiłości wykonywania operacji logicznych na zmiennych zmiennoprzecinkowych .........................................................79 Wyrażanie liczb binarnych .......................................................................................81 System liczb dziesiętnych ..................................................................................81 Inne systemy liczbowe .......................................................................................82 System liczb binarnych ......................................................................................82 Wykonywanie bitowych operacji logicznych .........................................................84 Operatory jednobitowe .....................................................................................84 Używanie operatorów bitowych .......................................................................86 Prosty test ............................................................................................................86 6 C++ dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 5: Sterowanie przepływem programu ...............................89 Sterowanie przepływem programu za pomocą instrukcji rozgałęzienia ...........90 Wykonywanie pętli ...................................................................................................92 Wykonywanie pętli, gdy warunek jest prawdziwy ..........................................92 Wykorzystanie autoinkrementacji i autodekrementacji ................................94 Pętle for ...............................................................................................................95 Unikanie budzącej strach pętli nieskończonej ................................................98 Pętla for zależna od zakresu .............................................................................98 Instrukcje zarządzania pętlami .........................................................................99 Zagnieżdżanie instrukcji sterujących ...................................................................102 Przełączanie na inny temat? .................................................................................104 CZĘŚĆ II: PROGRAMOWANIE W C++ Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI .....................................107 ROZDZIAŁ 6: Tworzenie funkcji ..........................................................109 Pisanie i używanie funkcji ......................................................................................110 Definiowanie funkcji .........................................................................................112 Definiowanie funkcji sumujSekwencje() ........................................................112 Wywoływanie funkcji sumujSekwencje() ........................................................113 Dziel i rządź .......................................................................................................113 Funkcje w szczegółach ...........................................................................................113 Funkcje proste ..................................................................................................114 Funkcje z argumentami ...................................................................................115 Przeciążanie funkcji ................................................................................................117 Definiowanie prototypów funkcji .........................................................................119 Argumenty domyślne ............................................................................................120 Przekazywanie przez wartość i przekazywanie przez referencję .....................122 Typy przechowywania zmiennych ........................................................................123 ROZDZIAŁ 7: Przechowywanie sekwencji w tablicach .....................125 Szeregowanie argumentów w tablicach ..............................................................126 Korzystanie z tablic ...........................................................................................127 Inicjowanie tablic ..............................................................................................130 Sięganie poza zakres tablicy ............................................................................131 Pętle bazujące na zakresach ...........................................................................131 Definiowanie i używanie tablic w tablicach ...................................................132 Korzystanie z tablic znaków ..................................................................................133 Tworzenie tablicy znaków ................................................................................133 Tworzenie ciągu znaków ..................................................................................134 Spis treści 7 Poleć książkęKup książkę Manipulowanie ciągami znaków ..........................................................................136 Niektóre funkcje biblioteki standardowej ...........................................................138 Miejsce dla ciągów złożonych z szerokich znaków .............................................139 ROZDZIAŁ 8: Wskaźniki w C++ .............................................................141 Rozmiar zmiennej ..................................................................................................141 Czym jest adres? .....................................................................................................143 Operatory adresu ...................................................................................................143 Używanie wskaźników ...........................................................................................145 Używanie różnych typów wskaźników ...........................................................146 Przekazywanie wskaźników do funkcji ................................................................147 Przekazywanie przez wartość .........................................................................147 Przekazywanie wartości wskaźnikowych .......................................................148 Przekazywanie przez referencję .....................................................................148 Zmienne stałe .........................................................................................................149 Korzystanie ze sterty ..............................................................................................151 Ograniczony zasięg ...........................................................................................151 Analiza problemu zakresu ważności ..............................................................152 Użycie sterty ......................................................................................................153 ROZDZIAŁ 9: Drugie spojrzenie na wskaźniki w C++ ........................155 Definiowanie operacji na wskaźnikach ................................................................155 Użycie wskaźników w tablicach .......................................................................156 Użycie operatorów do adresu tablicy ............................................................158 Operacje wskaźnikowe na ciągach znaków ...................................................159 Uzasadnienie użycia wskaźników ...................................................................161 Stosowanie operatorów do wskaźników innych typów niż char ................161 Porównanie wskaźnika z tablicą .....................................................................162 Wskaźnik null ...........................................................................................................164 Deklaracja i użycie tablic wskaźników ..................................................................165 Wykorzystanie tablic ciągów znaków .............................................................166 Dostęp do argumentów funkcji main() ..........................................................168 ROZDZIAŁ 10: Preprocesor C++ .............................................................173 Co to jest preprocesor? .........................................................................................173 Dołączanie plików ..................................................................................................174 #Definiowanie ........................................................................................................177 A może by tak nie definiować? ........................................................................180 Wyliczeniowy typ danych .................................................................................181 Dołączanie warunkowe z użyciem instrukcji #if .................................................183 Obiekty zdefiniowane wewnętrznie .....................................................................184 Typedef ....................................................................................................................186 8 C++ dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ III: WPROWADZENIE DO KLAS .....................................187 ROZDZIAŁ 11: Programowanie obiektowe ..........................................189 Abstrakcyjne kuchenki mikrofalowe ....................................................................189 Przygotowanie funkcjonalnego nachos .........................................................190 Przygotowywanie nachos w sposób obiektowy ............................................191 Klasyfikacja kuchenki mikrofalowej .....................................................................191 Po co klasyfikujemy przedmioty? .........................................................................192 ROZDZIAŁ 12: Klasy w C++ .....................................................................195 Wprowadzenie do klas ..........................................................................................195 Kształt klasy .............................................................................................................196 Dostęp do elementów klasy ..................................................................................197 Aktywacja obiektów ...............................................................................................197 Symulowanie rzeczywistych obiektów ...........................................................198 Po co zawracać sobie głowę funkcjami składowymi? ...................................198 Dodawanie funkcji składowej ...............................................................................199 Wywoływanie funkcji składowych ........................................................................200 Dostęp do pól z funkcji składowej ..................................................................202 Ustalanie zakresu ...................................................................................................203 Definiowanie funkcji składowych w klasie ..........................................................204 Umieszczanie funkcji składowych poza klasą .....................................................206 Przeciążanie funkcji składowych ..........................................................................208 ROZDZIAŁ 13: Wskazywanie na obiekty ..............................................211 Deklarowanie tablic obiektów ..............................................................................211 Deklarowanie wskaźników do obiektów .............................................................212 Dereferencja wskaźnika obiektu .....................................................................213 Wskazywanie w kierunku strzałek ..................................................................214 Przekazywanie obiektów do funkcji .....................................................................214 Wywoływanie funkcji z wartością obiektu .....................................................215 Wywoływanie funkcji ze wskaźnikiem na obiekt ...........................................216 Wywoływanie funkcji za pomocą operatora referencji ................................217 Po co przejmować się wskaźnikami i referencjami? ..........................................218 Zwracanie do sterty ...............................................................................................219 Alokowanie obiektów ze sterty .......................................................................220 Kiedy kompilator alokuje za Ciebie pamięć? .................................................220 Listy ..........................................................................................................................221 Wykonywanie innych operacji na listach .......................................................222 Wykorzystanie list w programie DaneListyJed ..............................................223 Promyk nadziei: lista kontenerów w bibliotece C++ ..........................................226 Spis treści 9 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 14: Chronione elementy składowe klasy ..........................227 Ochrona składowych .............................................................................................227 Dlaczego potrzebujesz składowych chronionych? .......................................228 Jak działają składowe chronione? ...................................................................228 Po co chronić składowe klasy? ..............................................................................230 Ochrona wewnętrznego stanu klasy ..............................................................230 Używanie klasy z ograniczonym interfejsem ................................................231 Dostęp do elementów chronionych z zewnątrz .................................................231 ROZDZIAŁ 15: „Po co mnie tworzysz, skoro za chwilę chcesz mnie zniszczyć?” ....................235 Tworzenie obiektów ...............................................................................................236 Korzystanie z konstruktorów ................................................................................237 Konstruowanie pojedynczego obiektu ..........................................................237 Konstruowanie wielu obiektów ......................................................................238 Konstruowanie dupleksu .................................................................................239 Dekonstrukcja obiektu ..........................................................................................241 Do czego służy destruktor? .............................................................................241 Praca z destruktorami ......................................................................................242 ROZDZIAŁ 16: Argumenty przekazywane przez konstruktor ...........247 Wyposażenie konstruktorów w argumenty ........................................................248 Korzystanie z konstruktora .............................................................................248 Przeciążanie konstruktora .....................................................................................250 Automatyczne konstruktory domyślne ...............................................................253 Konstruowanie składowych klasy ........................................................................255 Konstruowanie składowej typu złożonego ....................................................255 Konstruowanie składowej, która jest stałą ....................................................261 Rekonstrukcja kolejności konstruowania ............................................................261 Kolejność konstrukcji obiektów lokalnych .....................................................262 Obiekty statyczne są konstruowane tylko raz ...............................................262 Wszystkie obiekty globalne są konstruowane przed funkcją main() ..........263 Obiekty globalne są konstruowane bez określonej kolejności ...................264 Składowe są konstruowane w kolejności, w jakiej zostały zadeklarowane ....................................................................265 Destruktory niszczą obiekty w kolejności odwrotnej do kolejności ich tworzenia .................................265 Konstruowanie tablic .............................................................................................265 Konstruktory jako forma konwersji .....................................................................266 10 C++ dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 17: Konstruktory kopiujący i przenoszący ........................269 Kopiowanie obiektu ...............................................................................................269 Do czego służy konstruktor kopiujący? ..........................................................270 Korzystanie z konstruktora kopiującego .......................................................270 Automatyczny konstruktor kopiujący ..................................................................272 Kopiowanie głębokie i kopiowanie płytkie ..........................................................273 Obiekty tymczasowe ..............................................................................................277 Trwałe unikanie obiektów tymczasowych .....................................................279 Konstruktor przenoszący .................................................................................280 ROZDZIAŁ 18: Składowe statyczne: czy zmiękczacz tkanin może pomóc? ..........................283 Definiowanie składowej statycznej ......................................................................284 Do czego służą składowe statyczne? ..............................................................284 Używanie składowych statycznych .................................................................284 Odwoływanie się do składowych statycznych ...............................................285 Przypadki użycia składowych statycznych .....................................................287 Deklarowanie statycznych funkcji składowych ...................................................287 O czym to w ogóle jest? .........................................................................................290 CZĘŚĆ IV: DZIEDZICZENIE .........................................................293 ROZDZIAŁ 19: Dziedziczenie ..................................................................295 Czy potrzebuję dziedziczenia? ..............................................................................297 Jak dziedziczy klasa? ...............................................................................................297 Używanie podklasy ...........................................................................................299 Konstruowanie podklasy .................................................................................299 Niszczenie podklasy .........................................................................................301 Dziedziczenie konstruktorów ..........................................................................301 Relacja MA ...............................................................................................................302 ROZDZIAŁ 20: Wirtualne funkcje składowe. Czy są realne? ..............303 Do czego jest potrzebny polimorfizm? ................................................................306 Jak działa polimorfizm? ..........................................................................................307 Kiedy funkcja nie jest wirtualna? ..........................................................................308 Wirtualne rozważania ............................................................................................310 Spis treści 11 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 21: Faktoryzacja klas ...........................................................313 Faktoryzacja ............................................................................................................314 Implementacja klas abstrakcyjnych .....................................................................318 Opisywanie koncepcji klasy abstrakcyjnej .....................................................318 Tworzenie klasy konkretnej z klasy abstrakcyjnej ........................................320 Przekazywanie klas abstrakcyjnych ................................................................320 CZĘŚĆ V: BEZPIECZEŃSTWO .....................................................323 ROZDZIAŁ 22: Czy zaakceptujesz nowy operator przypisania? ........325 Porównanie operatorów z funkcjami ..................................................................326 Wstawianie nowego operatora ............................................................................327 Tworzenie płytkich kopii to poważny problem ...................................................327 Przeciążanie operatora przypisania .....................................................................329 Przeciążenie operatora indeksu ...........................................................................333 Konstruktor i operator przenoszący ....................................................................334 ROZDZIAŁ 23: Strumienie wejścia-wyjścia ..........................................337 Jak działa strumień wejścia-wyjścia? ....................................................................338 Domyślne obiekty strumienia .........................................................................338 Strumienie wejścia-wyjścia ....................................................................................340 Tryby otwierania ...............................................................................................341 Hej, pliku, w jakim jesteś stanie? .....................................................................342 Czy możesz mi pokazać przykład? ..................................................................343 Inne metody klas obsługi strumieni .....................................................................346 Bezpośrednie czytanie i zapisywanie strumieni ...........................................348 Zarządzanie formatem .....................................................................................350 O co chodzi z endl? ...........................................................................................351 Umieszczanie wskaźnika w pliku ....................................................................352 Korzystanie z podklas klasy stringstream ...........................................................353 Manipulowanie manipulatorami ..........................................................................356 ROZDZIAŁ 24: Obsługa błędów — wyjątki ...........................................359 Uzasadnienie dla nowego mechanizmu obsługi błędów ..................................361 Działanie mechanizmu wyjątków .........................................................................362 Czym można rzucać? ..............................................................................................365 Uwaga, przechodzę! ...............................................................................................367 12 C++ dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 25: Dziedziczenie wielokrotne ............................................369 Mechanizm dziedziczenia wielokrotnego ............................................................370 Jak sobie poradzić z niejasnościami dotyczącymi dziedziczenia? .....................371 Dziedziczenie wirtualne .........................................................................................372 Konstruowanie obiektów dziedziczenia wielokrotnego ....................................378 Wyrażanie sprzecznych opinii ...............................................................................379 ROZDZIAŁ 26: Szablony w C++ ...............................................................381 Uogólnianie funkcji do szablonu ..........................................................................382 Szablony klas ..........................................................................................................384 Wskazówki dotyczące korzystania z szablonów .................................................387 Instancje szablonów zewnętrznych .....................................................................388 Implementowanie listy inicjalizacyjnej ................................................................388 ROZDZIAŁ 27: Standaryzacja w bibliotece STL ....................................391 Kontener typu string ..............................................................................................392 Iterowanie po listach .............................................................................................397 Przeglądanie listy ..............................................................................................398 Operacje na całej liście .....................................................................................400 Czy możesz mi pokazać przykład? ..................................................................400 ROZDZIAŁ 28: Pisanie bezpiecznego kodu ...........................................403 Motywy działania hakerów ....................................................................................404 Na czym polega wstrzyknięcie kodu? ..................................................................406 Przykładowe wstrzyknięcie SQL ......................................................................406 Unikanie wstrzykiwania kodu .........................................................................408 Przepełnianie bufora dla zabawy i zysku ............................................................409 Czy mogę zobaczyć przykład? .........................................................................410 Hakerskie wykorzystanie przepełnienia bufora ............................................412 Unikanie przepełnienia bufora — pierwsza próba .......................................416 Unikanie przepełnienia bufora — druga próba ............................................418 Kolejna zaleta klasy string ...............................................................................420 Dlaczego nie zawsze należy używać klasy string? .........................................422 CZĘŚĆ VI: DEKALOGI .................................................................425 ROZDZIAŁ 29: Dziesięć sposobów na zapobieganie błędom .............427 Włączaj wszystkie ostrzeżenia i komunikaty o błędach .....................................427 Koduj w jasnym i spójnym stylu ...........................................................................428 Ograniczaj widoczność ..........................................................................................429 Dodawaj komentarze do kodu w trakcie pisania ...............................................430 Spis treści 13 Poleć książkęKup książkę Wykonuj krok po kroku każdą ścieżkę przynajmniej raz ...................................431 Unikaj przeciążania operatorów ...........................................................................431 Zarządzaj stertą systematycznie ..........................................................................431 Używaj wyjątków do obsługi błędów ...................................................................432 Deklaruj wirtualne destruktory ............................................................................432 Unikaj dziedziczenia wielokrotnego .....................................................................434 ROZDZIAŁ 30: Dziesięć sposobów na ochronę programów przed hakerami ..............................................................435 Nie zakładaj niczego w odniesieniu do danych wprowadzanych przez użytkowników ...........................................436 Obsługuj awarie z wdziękiem ...............................................................................437 Zapisuj logi programu ............................................................................................438 Postępuj zgodnie z dobrymi zasadami wytwarzania oprogramowania ..........439 Wdrożenie kontroli wersji .....................................................................................440 Bezpiecznie uwierzytelniaj użytkowników ..........................................................441 Zarządzaj zdalnymi sesjami ..................................................................................444 Zaciemniaj swój kod ...............................................................................................445 Podpisz swój kod za pomocą certyfikatu cyfrowego .........................................448 Użyj bezpiecznego szyfrowania wszędzie tam, gdzie jest to konieczne ..........449 CZĘŚĆ VII: DODATKI .................................................................451 Skorowidz .......................................................................453 14 C++ dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę W TYM ROZDZIALE:  Podstawy C++.  Instalowanie Code::Blocks w systemach Windows, Ubuntu Linux lub Macintosh OS X.  Tworzenie pierwszego programu w C++.  Uruchamianie programu. Rozdział 1 Pierwszy program w C++ O to jesteśmy: tylko Ty i ja. Nie zwlekajmy, czas zacząć. Na początek przed- stawię kilka podstawowych pojęć. Komputer to niesamowicie szybka, ale zarazem niezwykle głupia maszyna. Kom- puter może zrobić wszystko, co mu powiesz (w granicach rozsądku), ale robi do- kładnie to, co mu powiesz — nic więcej ani nic mniej. Zła wiadomość dla nas, ludzi, jest taka, że komputery nie rozumieją niestety żadnego rozsądnego języka ludzkiego — nie mówią też po polsku. No dobrze, wiem, co powiesz: „Widziałem komputery, które rozumiały polski”. Właściwie jednak widziałeś komputer wykonujący program, który potrafił zrozumieć język polski. Komputery rozumieją język, który nazywamy językiem komputerowym lub ję- zykiem maszynowym. Człowiek mógłby posługiwać się językiem maszynowym, ale byłoby to bardzo trudne. Dlatego komputery i ludzie spotykają się pośrodku i używają języków pośrednich, takich jak C++. Ludzie rozumieją C++ (poniekąd), a C++ może zostać przekonwertowany na język maszynowy, aby mógł go zro- zumieć komputer. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 27 Poleć książkęKup książkę Pojęcia dotyczące języka C++ Program w C++ jest plikiem tekstowym zawierającym sekwencję komend C++ zgodnych z gramatyką języka C++. Ten plik tekstowy jest określany jako plik źró- dłowy (prawdopodobnie dlatego, że jest źródłem wszystkich frustracji). Pliki źródłowe w C++ zwykle zawierają rozszerzenie .CPP, podobnie jak pliki Adobe Acrobat zawierają rozszerzenie .PDF, a pliki wsadowe MS-DOS (pamiętasz je?) mają rozszerzenie .BAT. Celem programowania w C++ jest napisanie sekwencji poleceń, które można przekształcić na program w języku maszynowym. Dopiero on faktycznie robi to, co chcemy. Ta konwersja nazywana jest kompilacją i jest zadaniem kompilatora. Kod maszynowy, który napisałeś, musi być połączony z pewnymi instrukcjami instalacji i usuwania oraz niektórymi standardowymi procedurami biblioteczny- mi w procesie zwanym łączeniem lub konsolidacją (ang. linking). Kompilacja razem z konsolidacją to budowanie. Powstałe pliki wykonywalne maszynowo mają w sys- temie Windows rozszerzenie .EXE. W systemie Linux lub w komputerach Macintosh nie zawierają one żadnego konkretnego rozszerzenia. To brzmi dość prosto — co w tym trudnego? Zatem czytaj dalej. Aby napisać program, potrzebujesz dwóch specjalistycznych programów kom- puterowych. Jeden (edytor) służy do pisania kodu podczas tworzenia pliku źró- dłowego .CPP. Drugi (kompilator) konwertuje plik źródłowy na plik wykonywal- ny, który faktycznie wykonuje polecenia (otwórz arkusz kalkulacyjny, wydawaj nieprzyzwoite odgłosy, odbijaj nadlatujące asteroidy czy cokolwiek innego). Obecnie twórcy narzędzi zazwyczaj łączą kompilator i edytor w jeden pakiet, nazywany zintegrowanym środowiskiem programistycznym. W takim środo- wisku, po zakończeniu wprowadzania poleceń, które tworzą program, wystarczy kliknąć jeden przycisk, aby utworzyć plik wykonywalny. Na szczęście istnieją darmowe środowiska dla języka C++. W tej książce używam jednego z nich — Code::Blocks. Ten edytor działa z wieloma różnymi kompila- torami, ale wersja Code::Blocks w połączeniu z kompilatorem GNU gcc użytym do napisania tej książki jest dostępna dla systemów Windows i Macintosh oraz dla różnych wersji systemu Linux — tak jak zostało to opisane w punkcie niniej- szego rozdziału poświęconym instalacji. Code::Blocks jest darmową aplikacją Jednak jeśli chcesz, możesz wesprzeć jej dalszy rozwój. Zachęcam do wpłacenia niewielkiej darowizny na ten cel. Wcale nie musisz płacić, żeby używać Code::Blocks, ale możesz mieć swój wkład, jeśli chcesz. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie Code::Blocks. Przetestowałem programy w tej książce za pomocą Code::Blocks 13.12, który jest wyposażony w gcc w wersji 4.7.1. Ta wersja gcc implementuje większość dodat- ków ze standardu C++ 2011. 28 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę Możesz użyć innych wersji gcc lub nawet innych kompilatorów, ale mogą one nie implementować pełnego standardu 2011. Z tego powodu rozszerzenia 2011 są oznaczone ikoną „11” widoczną tutaj. Użyty w tej książce kompilator gcc nie implementuje żadnego z rozszerzeń do- danych w standardzie C++ 2014, ale uwzględniłem je tam, gdzie ma to zastoso- wanie, ponieważ są już dostępne nowsze wersje. Muszę się do czegoś przyznać: ta książka jest w pewnym sensie ukierunkowana na Windowsa. Wszystkie programy w książce przetestowałem w systemach Win- dows 2000/XP/Vista/7/8, Ubuntu Linux i Macintosh OS X. Różnice występujące pomiędzy systemami operacyjnymi zaznaczyłem w tekście. Dodatkowo w tym rozdziale zamieściłem instrukcje instalacji dla każdego z trzech wymienionych powyżej systemów operacyjnych. Wersje Code::Blocks i gcc są dostępne dla innych odmian systemu Linux i innych wersji systemu operacyj- nego Macintosh. Programy powinny także z nimi współpracować. Pakiet Code::Blocks/gcc generuje programy 32-bitowe. Nie umożliwia jednak łatwego tworzenia programów „okienkowych”. Programy w tej książce urucha- miane są z wiersza poleceń i wyświetlają wynik w wierszu poleceń. Mimo że wydaje się to nudne, stanowczo zalecam, abyś najpierw zapoznał się z przykła- dami z tej książki, aby nauczyć się C++, zanim zajmiesz się tworzeniem aplikacji okienkowych. C++ i programowanie w systemie Windows to dwie różne rzeczy i (z uwagi na Twoje zdrowie psychiczne) powinny jako takie pozostać w Twojej głowie. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w następnym podrozdziale, aby zainsta- lować Code::Blocks, a następnie zbuduj swój pierwszy program w C++. Zadaniem tego programu jest konwersja temperatury wprowadzonej przez użytkownika ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita. Instalacja Code::Blocks Ze strony http://www.codeblocks.org/downloads/binaries możesz pobrać najnowszą wersję środowiska Code::Blocks dla systemów: Windows, Ubuntu Linux i Ma- cintosh OS X. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami instalacji dotyczącymi Twojego systemu operacyjnego. Windows Środowisko Code::Blocks jest dostępne w łatwym do zainstalowania, skompreso- wanym pliku wykonywalnym, który jest zgodny ze wszystkimi wersjami systemu Windows począwszy od wersji Windows 2000. Oto sposób instalacji środowiska: ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 29 Poleć książkęKup książkę 1. Pobierz plik wykonywalny codeblocks-13.12.mingw-setup.exe ze strony http://www.codeblocks.org/downloads/source/5. Zapisz plik wykonywalny na pulpicie lub w innym miejscu, które można łatwo znaleźć. Wspomniany plik wykonywalny zawiera wersję kompilatora GCC 4.71. Nie jest to najnowsza wersja GCC, ale właśnie tej wersji użyłem podczas pisania tej książki. W chwili powstawania jej tłumaczenia najnowszą dostępną wersją Code::Blocks jest wersja 17.12. Można ją pobrać ze strony http://www.codeblocks.org/downloads/binaries. Ostatnia dostępna wersja dla Mac OS X to 13.12. To tej wersji będziemy używać. 2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie ikonę programu. 3. W zależności od używanej wersji systemu Windows może pojawić się wyskakujące okienko „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera”. Jeśli tak się stanie, kliknij Zezwól, aby rozpocząć instalację. 4. Po zamknięciu wszystkich aplikacji zewnętrznych, tak jak zostanie to wyświetlone w oknie dialogowym Welcome to the CodeBlocks Setup Wizard (witaj w instalatorze CodeBlocks), kliknij przycisk Next (dalej). 5. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego (powszechnie znaną jako EULA), a następnie kliknij przycisk I Agree, jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami. Nie masz dużego wyboru — jeśli nie zaakceptujesz licencji, pakiet się nie zainstaluje. Załóżmy jednak, że się zgodzisz. Instalator Code::Blocks otworzy okno dialogowe z opcjami instalacji. Opcje domyślne są dla nas wystarczające. 6. Kliknij przycisk Next. Program instalacyjny pozwala zainstalować tylko niektóre podzbiory funkcjonalności. Musisz wybrać przynajmniej instalację domyślną i pakiet MinGW Compiler Suite. Najlepszym wyjściem jest zainstalowanie wszystkich opcji, tak jak jest to zaznaczone domyślnie. Jeśli nie ma opcji MinGW Compiler Suite, prawdopodobnie pobrałeś wersję Code::Blocks, która nie zawiera gcc. Ta wersja nie będzie działać poprawnie. 7. Po kolejnym kliknięciu przycisku Next pojawi się zapytanie o folder instalacji; kliknij Install, aby zaakceptować domyślny folder docelowy. Instalator Code::Blocks rozpocznie kopiowanie wszystkich potrzebnych plików na Twój dysk twardy. Po zakończeniu zapyta: Do you want to run Code::Blocks now? (Czy chcesz teraz uruchomić Code::Blocks?). 8. Kliknij Yes (lub Tak), aby uruchomić Code::Blocks. Code::Blocks zapyta teraz, którego kompilatora użyć. Domyślny kompilator to GNU GCC. To jest właściwy wybór. 9. Z poziomu okna głównego Code::Blocks wybierz Settings/Compiler. 30 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę 10. Wybierz zakładkę Compiler Flags (flagi kompilatora). 11. Upewnij się, że wybrano następujące trzy flagi (patrz rysunek 1.1):  Enable All Compiler Warnings (włącz wszystkie ostrzeżenia kompilatora);  Have g++ Follow the Coming C++0x ISO C++ Language Standard (niech g++ postępuje zgodnie z nadchodzącym standardem C++ 0x ISO C++);  Have g++ Follow the C++11 ISO C++ Language Standard (niech g++ postępuje zgodnie ze standardem C++11 ISO C++). Standard C++ 2011 pierwotnie miał być standardem C++ 2008 lub 2009. Ponieważ nie było to jasne, standard zyskał popularność pod nazwą 0x. Standard nie został całkowicie zaakceptowany do 2011 roku. W środowisku kompilatora gcc języki C++ 0x i C++ 11 odnoszą się do tego samego standardu. RYSUNEK 1.1. Upewnij się, że ustawiona jest flaga Enable All Compiler Warnings 12. Wybierz zakładkę Toolchain Executables (pliki wykonywalne zestawu narzędzi). Upewnij się, że wygląda tak, jak pokazano na rysunku 1.2. Domyślną lokalizacją kompilatora gcc jest podkatalog MinGW\bin katalogu Code::Blocks. Jeśli domyślna lokalizacja jest pusta, Code::Blocks nie będzie wiedział, gdzie jest kompilator gcc, i nie będzie mógł budować programów. Upewnij się, że pobrałeś wersję Code::Blocks, która zawiera gcc, oraz że zaznaczyłeś właściwą opcję podczas instalacji. Jeśli używasz kompilatora gcc zainstalowanego wcześniej, powinieneś wskazać programowi Code::Blocks miejsce na dysku twardym, w którym się on znajduje. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 31 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.2. Upewnij się, że katalog instalacyjny kompilatora jest poprawny 13. Zamknij okno dialogowe ustawień — Compiler Settings. 14. Kliknij Next w oknie dialogowym instalatora Code::Blocks, a następnie kliknij Finish (zakończ), aby zakończyć program instalacyjny. Program instalacyjny zakończy działanie. Ubuntu Linux W systemie Linux instalacja jest procesem dwuetapowym, ponieważ Code::Blocks dla Linuksa nie zawiera gcc. Najpierw trzeba zainstalować gcc, a następnie Code:: Blocks. Instalacja gcc Kompilator gcc dla Linuksa jest łatwo dostępny. Aby go zainstalować, uruchom terminal i wykonaj następujące czynności: 1. Wprowadź następujące polecenia z wiersza poleceń: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install g++ Standardowa dystrybucja Ubuntu Linux zawiera kompilator GNU C, ale nie obejmuje rozszerzeń C++. W szczególności nie zawiera rozszerzeń standardu C++ 2011. Pierwsze dwa polecenia aktualizują narzędzia, które już masz. Trzecie polecenie instaluje C++. 32 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę 2. Wprowadź następujące polecenie z wiersza poleceń: gcc –-version Mój Ubuntu 18.04 pobrał GNU C++ w wersji 7.4.0. Na potrzeby przykładów z tej książki wersja 4.7.1 jest wystarczająca. Jeśli masz wcześniejszą wersję, niektóre funkcje C++ 2011 mogą nie działać poprawnie. Poza tym wszystko powinno działać jak należy. Jeśli używasz Debiana, polecenia są takie same. Jeśli używasz Red Hata, zamiast programu apt-get zastosuj program yum. Polecenie instalacji dla Red Hata wygląda następująco: sudo yum install g++ Instalacja Code::Blocks Wersja Code::Blocks gotowa do użycia w Ubuntu jest dostępna w Ubuntu Software Center (Centrum Oprogramowania Ubuntu). Na szczęście dla wszystkich zainte- resowanych wiele innych wersji systemu Linux zawiera coś podobnego do Centrum Oprogramowania. Aby zainstalować Code::Blocks, wykonaj poniższe czynności: 1. Kliknij ikonę Centrum Oprogramowania na pulpicie Ubuntu. 2. Wybierz Code::Blocks z listy dostępnego oprogramowania. Rozpocznie się proces instalacji. Code::Blocks przeszukuje dysk twardy w poszukiwaniu kompilatora C++. Powinien być w stanie go znaleźć bez problemu, ale jeśli tego nie zrobi, wykonaj poniższe kroki. 3. Uruchom Code::Blocks. 4. Wybierz Settings/Compiler (ustawienia kompilatora). 5. Wybierz zakładkę Compiler Flags (flagi kompilatora). 6. Upewnij się, że wybrałeś następujące trzy flagi (patrz rysunek 1.1):  Enable All Compiler Warnings (włącz wszystkie ostrzeżenia kompilatora);  Have g++ Follow the Coming C++0x ISO C++ Language Standard (niech g ++ postępuje zgodnie z nadchodzącym standardem C++ 0x ISO C++);  Have g++ Follow the C++11 ISO C++ Language Standard (niech g++ postępuje zgodnie ze standardem C++11 ISO C++). 7. Wybierz zakładkę Toolchain Executables (pliki wykonywalne zestawu narzędzi). 8. Kliknij przycisk .... 9. Przejdź do /usr, chyba że zainstalowałeś kompilator gcc w innym miejscu niż domyślna lokalizacja /usr/bin. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 33 Poleć książkęKup książkę 10. W formularzu, w polu C compiler należy wpisać gcc, w polu C++ compiler należy wybrać g++, w polu Linker for dynamic libs również należy wybrać g++. 11. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe. Macintosh Wersja Code::Blocks dla komputerów Macintosh używa dystrybucji Xcode firmy Apple jako kompilatora. Z tego powodu podzieliłem instalację na trzy części. Instalacja Xcode Potrzebne jest darmowe środowisko programistyczne oferowane przez Apple, czyli Xcode. Aby je zainstalować, wykonaj poniższe czynności: 1. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź na stronę http://developer.apple.com. 2. Kliknij Download Xcode (pobierz Xcode), aby pobrać najnowszą wersję programu. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego pobierania Xcode, pokazanego na rysunku 1.3. RYSUNEK 1.3. Okno dialogowe pobierania Xcode pozwala zainstalować Xcode za darmo 3. Kliknij przycisk Free, aby zmienił się na Install App (zainstaluj aplikację). 4. Możesz zostać poproszony o wprowadzenie hasła systemowego (którym logujesz się podczas uruchamiania komputera Mac). Ikona zmieni się na Installing. Pobieranie i instalacja zajmuje trochę czasu (w chwili pisania przeze mnie tego tekstu archiwum z Xcode miało nieco ponad 2 GB). 34 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę Instalowanie narzędzi wiersza polecenia Można by się spodziewać, że tak duży program jak Xcode ma wszystko, czego potrzebuje. Nic bardziej mylnego. Do uzyskania działającego kompilatora gcc na komputerze Macintosh potrzebny jest jeszcze jeden pakiet firmy Apple. Aby za- instalować narzędzia wiersza poleceń dla Xcode, postępuj zgodnie z poniższą procedurą: 1. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź na stronę http://developer.apple.com/ downloads. Możesz zostać poproszony o zarejestrowanie identyfikatora Apple Developer ID. Bez obaw, to nic nie kosztuje. 2. Wyszukaj narzędzia wiersza poleceń dla Xcode. Wybierz aplikację pokazaną na rysunku 1.4. Następnie kliknij ikonę Download. RYSUNEK 1.4. Aby przygotować kompilator dla macintosha, musisz zainstalować zarówno Xcode, jak i Command Line Tools dla Xcode 3. Kliknij dwukrotnie pobrany pakiet mpkg, aby go zainstalować. 4. Zaakceptuj wszystkie wartości domyślne. Instalacja powinna zakończyć się powodzeniem. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 35 Poleć książkęKup książkę Instalacja Code::Blocks Teraz możesz dokończyć instalację, pobierając i instalując edytor Code::Blocks: 1. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź na stronę www.codeblocks.org/ downloads. 2. Kliknij Downloads/Binaries (pobierz/binaria). 3. Kliknij Mac OS X. 4. Wybierz jedno ze źródeł plików, aby pobrać najnowszą wersję. W chwili powstawania tego tekstu najnowsza dostępna wersja to CodeBlocks- 13.12-mac.zip. 5. Zainstaluj pobrany plik Zip w folderze Applications. Jeśli nigdy nie instalowałeś aplikacji z witryny innej firmy, zanim będziesz mógł to zrobić, być może będziesz musiał wykonać poniższe dodatkowe operacje: a) kliknąć System Preferences (preferencje systemowe); b) kliknąć Security and Privacy (bezpieczeństwo i prywatność); c) kliknąć kłódkę w lewym dolnym rogu okna dialogowego, aby zezwolić na zmiany; d) w formularzu Allow applications downloaded from (zezwalaj na pobieranie aplikacji z) kliknąć opcję Anywhere (skądkolwiek), tak jak pokazano na rysunku 1.5. RYSUNEK 1.5. Przed instalacją Code::Blocks w Twoim systemie Macintosh trzeba zainstalować inne aplikacje Po zakończeniu instalacji Code::Blocks możesz powrócić do tego okna dialogowego i przywrócić domyślną wartość ustawień (Mac App Store). 36 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Code::Blocks. Przy pierwszym uruchomieniu system Mac OS zapyta Cię, czy na pewno chcesz go otworzyć. 7. Wybierz Don’t Warn Me When Opening Applications on This Disk Image (nie ostrzegaj mnie przy otwieraniu aplikacji na obrazie dysku) i kliknij Open (otwórz). Code::Blocks powinien się uruchomić i znaleźć zainstalowany kompilator gcc wraz z narzędziami wiersza polecenia. 8. Wybierz kompilator gcc, jak pokazano na rysunku 1.6. Kliknij Set as Default (ustaw jako domyślny). Aby kontynuować uruchamianie Code::Blocks, kliknij OK. Code::Blocks otworzy stronę z banerem, a następnie wyświetli menu w górnej części okna dialogowego. RYSUNEK 1.6. Code::Blocks przy pierwszym uruchomieniu automatycznie znajduje zainstalowany kompilator gcc 9. Wybierz Settings/Compiler (ustawienia kompilatora), następnie kliknij opcję Have g ++ Follow the Coming C++ 0x ISO C++ Language Standard (niech g++ postępuje zgodnie z nadchodzącym standardem C++ 0x ISO C++). Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe. Teraz jesteś gotowy do utworzenia pierwszego programu w C++. Tworzenie pierwszego programu w C++ W tym podrozdziale utworzysz swój pierwszy program w C++. Kod C++ wpro- wadzimy w pliku o nazwie CONVERT.CPP, a następnie skonwertujemy ten kod na program wykonywalny. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 37 Poleć książkęKup książkę Tworzenie projektu Pierwszym krokiem na drodze do stworzenia programu w C++ jest opracowanie projektu. Projekt w Code::Blocks definiuje nazwy plików źródłowych .CPP, które mają zostać dołączone, oraz typ programu do utworzenia. Większość programów w książce składa się z jednego pliku źródłowego i jest uruchamiana z wiersza poleceń. 1. Uruchom środowisko Code::Blocks. 2. W oknie Code::Blocks wybierz File/New/Project (plik/nowy/projekt). 3. Wybierz ikonę Console Application (aplikacji konsoli), a następnie kliknij przycisk Go (przejdź). 4. W następnym oknie dialogowym wybierz C++ jako język, którego chcesz używać. Kliknij Next (następny). Code::Blocks i gcc umożliwiają również pisanie programów w języku C. 5. W polu Folder to Build Project In (folder do budowy projektu) wybierz ikonę .... 6. W systemie Windows kliknij Ten Komputer, a następnie dysk C:. W systemach Linux i Macintosh możesz wybrać Pulpit. 7. Wybierz przycisk Utwórz nowy folder w lewym dolnym rogu ekranu. 8. Nazwij nowy folder CPP_Programs. Wynik powinien wyglądać tak, jak pokazano na rysunku 1.7. RYSUNEK 1.7. W systemie Windows umieść swój projekt w folderze C:\CPP_Programs 38 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę 9. W polu Project title (tytuł projektu) wpisz nazwę projektu, w tym przypadku Conversion. Ekran wynikowy w systemie Windows pokazano na rysunku 1.8. Wersje dla systemów Linux i Macintosh nie niczym się od niego różnią, z wyjątkiem ścieżki. RYSUNEK 1.8. Tworzenie projektu Conversion dla pierwszego programu 10. Kliknij Next. Następne okno dialogowe pozwala na modyfikację nazwy pliku i ścieżki, gdzie będą zapisywały się skompilowane pliki programu, zarówno wersji do testowania, jak i ostatecznej. Możesz zostawić domyślne wartości. 11. Kliknij przycisk Finish (zakończ), aby utworzyć projekt Conversion. Wprowadzanie kodu w języku C++ Projekt Conversion, który stworzył Code::Blocks, składa się z pojedynczego pliku main.cpp, wyświetlającego komunikat Hello, world. Teraz wprowadź kod programu: 1. Kliknij dwukrotnie plik main.cpp, który znajduje się w oknie dialogowym Management (zarządzanie) po lewej stronie. Plik jest zagnieżdżony w węzłach Conversion/Sources. Jak pokazano na rysunku 1.9, Code::Blocks otwiera w edytorze kodu domyślny program main.cpp. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 39 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.9. Okno dialogowe Management wyświetla strukturę katalogów wszystkich dostępnych programów 2. Zastąp zawartość pliku main.cpp kodem podanym poniżej. Nie przejmuj się zbytnio wcięciami lub odstępami — nie ma znaczenia, czy dana linia jest wcięta na dwie spacje, czy na trzy. Tak samo nie ma znaczenia, czy między słowami jest jedna spacja, czy są dwie spacje. Musisz się upewnić, że wszystkie litery są małe, ponieważ kompilator C++ rozróżnia wielkość liter. Możesz użyć ściągawki dostępnej w plikach na stronie www.dummies.com/extra/ cplusplus, tak jak to zostało opisane w następnym punkcie. // // Conversion — Program do konwersji temperatury ze // Stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita: // Fahrenheit = Celsjusz * (212 - 32)/100 + 32 // #include cstdio #include cstdlib #include iostream using namespace std; int main(int nNumberofArgs, char* pszArgs[]) { // wprowadź temperaturę w stopniach Celsjusza int celsius; cout Wprowadź temperaturę w stopniach Celsjusza: ; cin celsius; // dokonaj konwersji stopni Celsjusza // na stopnie Fahrenheita int factor; factor = 212 - 32; // użyj przelicznika do przeliczenia stopni Celsjusza // na stopnie Fahrenheita int fahrenheit; fahrenheit = factor * celsius/100 + 32; 40 CZĘŚĆ I Podstawy programowania w C++ Poleć książkęKup książkę // wyświetl wyniki (a następnie znak przejścia do nowego wiersza) cout Wartość w stopniach Fahrenheita to: ; cout fahrenheit endl; // Aby pozwolić użytkownikowi zobaczyć wyniki programu, // poczekaj, aż użytkownik będzie gotowy przed zakończeniem programu. cout Naciśnij Enter, aby kontynuować... endl; cin.ignore(10, \n ); cin.get(); return 0; } 3. Wybierz File/Save, aby zapisać plik źródłowy. Może nie wydaje Ci się to ekscytujące, ale właśnie stworzyłeś swój pierwszy program C++! Korzystanie ze ściągawki Wszystkie programy w książce są dostępne online wraz z plikami projektu do ich tworzenia. Aby z nich skorzystać, musisz je pobrać i zainstalować. Następnie postępuj zgodnie z poniższą procedurą: Poniższe instrukcje dotyczą systemu Windows. Czynności, które należy wykonać dla Linuksa czy Macintosha, są bardzo podobne. 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Przejdź na stronę https://www.dummies.com/store/product/C-For-Dummies-6th-Edition. productCd-0470317264,navId-322468,descCd-DOWNLOAD.html. 3. Kliknij link do C++ Code files. Może wyświetlić się okno dialogowe z pytaniem, gdzie zapisać pobrany plik. 4. Kliknij Zapisz plik. System operacyjny skopiuje plik CPP_programs.zip do wskazanej w poprzednim kroku lokalizacji lub do domyślnej lokalizacji pobierania. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik CPP_programs.zip i wybierz Otwórz. Otworzy się okno dialogowe zawierające pojedynczy katalog CPP_Programs. 6. Skopiuj ten folder na dysk C. Spowoduje to skopiowanie wszystkich plików źródłowych użytych w książce do katalogu C:\CPP_Programs. Możesz umieścić folder CPP_Programs w innym miejscu. Pamiętaj, aby nie umiesz- czać plików źródłowych w katalogu, do którego ścieżka zawiera spację. W syste- mie Windows uważaj, żeby nie umieszczać plików, których używa Code::Blocks, w folderach takich jak Moje dokumenty czy Pulpit, ponieważ ścieżka do nich za- wiera spację. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w C++ 41 Poleć książkęKup książkę Są dwa sposoby korzystania z tych plików. Jednym z nich jest utworzenie pro- gramu ręcznie poprzez wykonanie procedury opisanej w tej książce. W razie popeł- nienia błędu możesz skopiować i wkleić kod z pobranych plików do swojego pro- gramu. Jest to sposób zalecany. Drugie podejście polega na korzystaniu bezpośrednio z pobranych źródeł i pliku projektu: 1. Kliknij dwukrotnie plik AllPrograms.workspace w folderze C:\CPP_Programs. Rozszerzenie workspace charakteryzuje plik, który odwołuje się do jednego lub większej liczby projektów. Plik AllPrograms.workspace zawiera odwołania do wszystkich projektów z tej książki. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt Conversion w oknie dialogowym Management po lewej stronie. Następnie z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz Activate project. Program, który jest aktywny, ma pogrubioną etykietę. W tym przypadku jest to projekt Conversion. Gdy wydajesz polecenie budowania — Build, Code::Blocks zawsze tworzy aktywny projekt. 3. Aby otworzyć plik w edytorze, kliknij dwukrotnie plik main.cpp. Problem z tym podejściem polega na tym, że jeśli sam nie wprowadzasz kodu w C++, nie uczysz się języka zbyt skutecznie. Budowanie programu Po zapisaniu pliku źródłowego w C++ na dysku twardym nadszedł czas na wyge- nerowanie wykonywalnych instrukcji maszynowych. Aby zbudować program Conversion, wybierz polecenie Build/Build z paska poleceń lub wciśnij Ctrl+F9. Niemal natychmiast Code::Blocks rozpocznie proces kompi- lacji programu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w prawym dolnym oknie dialogowym wyświetli się komunikat z liczbą błędów i liczbą ostrzeżeń równymi 0. Przykład pr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++ dla bystrzaków. Wydanie VII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: