Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 002630 22740057 na godz. na dobę w sumie
C est du gâteau, czyli bułka z masłem! Repetytorium z języka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2 - ebook/pdf
C est du gâteau, czyli bułka z masłem! Repetytorium z języka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4147-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Prawdziwa rewolucja francuska w nauce gramatyki!

Francja-elegancja! Najlepsze sery, wina, perfumy i najpyszniejsze croissanty... a do tego Coco Chanel, Champs-Élysées i ten zmysłowy język, w którym najgorsze przekleństwa i nazwy dań z żabich udek brzmią jak czułe wyznania kochanków. No dobrze, tylko czemu ten - jak mówią - 'język miłości' musi być tak trudny, że odechciewa się zarówno Francji, jak i miłości? Oczywiście z początku wszystko, nawet nazwy czasów, są dla naszego ucha niczym słowa romantycznej piosenki: le participe passé, le futur proche, le conditionel present. Vive la France!, aż chciałoby się zawołać, gdyby nie to, że zaraz po entuzjastycznych początkach nastają długie noce spędzone na bezskutecznym wkuwaniu odmian kolejnych czasowników nieregularnych oraz próbach zrozumienia zasad używania francuskich czasów i trybów... Przygotuj się na prawdziwą rewolucję francuską w nauce tego języka - oto pierwszy podręcznik, który pomoże Ci szybko go opanować!

Autorka, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym, przeprowadzi Cię przez te wszystkie melodyjne, lecz zdradliwe meandry języka trubadurów. Znajdziesz tu zestaw prostych instrukcji 'krok po kroku', które po raz pierwszy tak przejrzyście ilustrują kluczowe, a zarazem najczęściej sprawiające trudności zasady gramatyczne. Bez trudu opanujesz najważniejsze zagadnienia - począwszy od najbardziej podstawowych, przez coraz trudniejsze, aż do tych z poziomu B1/B2. Dowiesz się między innymi, jak rozpoznawać rodzaj męski i żeński rzeczowników, nauczysz się tworzyć liczbę mnogą przymiotników i rzeczowników, stosować poprawne przeczenia, a co najważniejsze, opanujesz używanie odpowiednich czasów! Zawarte w książce zagadnienia i tłumaczenia wzbogacono zabawnymi ilustracjami, które znacznie ułatwią Ci zapamiętywanie opisanych struktur.

Z tej książki dowiesz się także:

Powiedz:

Je t'aime! francuskiej gramatyce i opanuj najromantyczniejszy język świata!


Magdalena Adaszewska - nauczycielka języka francuskiego oraz wychowania przedszkolnego z jedenastoletnim stażem. Kilkukrotna stypendystka uniwersytetów w Szwajcarii, stale doskonali swe umiejętności na stażach dla nauczycieli, metodyków i pedagogów w Polsce i we Francji. Tłumaczka książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie w nauczaniu zdobywała podczas pracy w przedszkolu francuskim, dwujęzycznym, gimnazjach oraz szkołach językowych. Od kilku lat prowadzi własną firmę, związaną z nauczaniem języka francuskiego i angielskiego: Francuski na 5.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Inspiracja okładki: Magdalena Adaszewska, Marta Tokarska Projekt okładki: Magdalena Stasik Ilustracje: Marta Tokarska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie?bulkaz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3428-6 Copyright © Magdalena Adaszewska 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Table des matières Wstęp } 7 1. Les articles définis et indéfinis rodzajniki określone i nieokreślone } 9 2. Les articles contractés rodzajniki ściągnięte } 14 3. Les articles partitifs rodzajniki cząstkowe } 16 4. Le féminin des adjectifs żeńska forma przymiotników } 20 5. Le pluriel des adjectifs liczba mnoga przymiotników } 22 6. La place des adjectif miejsce przymiotnika w zdaniu } 23 7. Le féminin des noms rodzaj żeński rzeczowników } 26 8. Le pluriel des noms liczba mnoga rzeczowników } 28 9. Le genre des noms rodzaj gramatyczny rzeczowników } 30 10. Les adjectifs démonstratifs zaimki przymiotne wskazujące } 32 11. Les pronoms démonstratifs zaimki wskazujące } 34 12. Les adjectifs interrogatifs zaimki przymiotne pytające } 37 13. L’expression de la possession wyrażanie przynależności } 38 14. Les adjectifs possessifs przymiotniki dzierżawcze } 41 Table des matières 3 15. Les pronoms possessifs zaimki dzierżawcze rzeczowne } 43 16. Les pronoms toniques zaimki akcentowane } 45 17. Aller / venir } 47 18. Jour / journée 19. Les prépositions devant les noms de pays, les noms de villes, soir / soirée an / année } 49 les noms de régions przyimki przed nazwami krajów, miast i regionów } 51 20. Ne…que } 55 21. Tout } 56 22. Le questionnement 1 zadawanie pytań } 59 23. Le questionnement 2: qui est ‑ce qui, qui est ‑ce que, qu’est ‑ce qui, qu’est ‑ce que zadawanie pytań w języku francuskim — część druga pytania z użyciem qui est ‑ce qui, qui est ‑ce que, qu’est ‑ce qui, qu’est ‑ce que } 63 24. Les questions interrogatives et interronégatives+réponses: oui, non, si, pas pytania zwykłe oraz z przeczeniem i odpowiedzi na nie: oui, non, si, pas } 65 25. La négation przeczenia } 67 26. Les complements d’objet: cod, coi, y, en zaimki dopełnieniowe: cod, coi, y, en } 70 27. Les comparatifs et les comparaisons porównania oraz stopniowanie części mowy } 80 28. Le superlatif stopień najwyższy w stopniowaniu przymiotników, przysłówków, rzeczowników i czasowników } 83 29. Pronoms relatifs simples: qui, que, dont, où zaimki względne proste: qui, que, dont, où } 85 30. Ce qui, ce que, ce dont } 93 31. Pronoms relatifs composés zaimki względne złożone } 95 4 C’est du gâteau, czyli bułka z masłem 32. Impératif tryb rozkazujący } 98 33. Ětre en train de faire czas teraźniejszy ciągły } 101 34. Le futur proche czas przyszły bliski } 103 35. Le futur simple / futur de l’indicatif czas przyszły prosty } 105 36. Le futur antérieur czas przyszły uprzedni } 109 37. Le passé récent czas przeszły bliski } 111 38. Le passé composé czas przeszły dokonany } 113 39. L’imparfait czas przeszły niedokonany } 119 40. Le passé composé vs imparfait kiedy używamy imparfait, a kiedy passé composé? } 122 41. Les verbes qui se conjugent avec être ou avoir czasowniki, które odmieniają się z être lub avoir } 125 42. L’accord du participe passé uzgadnianie participe passé (imiesłowu przeszłego) } 128 43. Le plus ‑que ‑parfait czas zaprzeszły } 132 44. Le conditionnel présent tryb przypuszczający I } 134 45. Le conditionnel passé tryb przypuszczający przeszły } 136 46. Les constructions avec „si…” konstrukcje z użyciem „si…” } 139 47. Le subjonctif présent } 143 48. Le subjonctif passé } 147 49. Le subjonctif ou l’indicatif? subjonctif czy indicatif? } 149 50. La voix passive strona bierna } 151 Table des matières 5 51. Le discours direct mowa zależna } 155 52. Le participe présent / le gérondif imiesłów czasu teraźniejszego } 160 53. Le participe présent / l’adjectif verbal } 163 54. L’expression de la cause, de la conséquence, du but, de l’opposition, de l’hypothèse et du temps wyrażanie przyczyny, konsekwencji, celu, opozycji, hipotezy oraz czasu } 166 Corrigé / Klucz } 177 6 C’est du gâteau, czyli bułka z masłem 1 Les articles définis et indéfinis rodzajniki określone i nieokreślone Rodzajniki określone i nieokreślone Rodzajniki to specyficzne formy językowe niewystępujące w języku polskim. Stoją one właściwie przed każdym rzeczownikiem francuskim, chyba że zapisano przed nim liczebnik, przymiotnik lub zaimek dzierżawczy (np. pierwszy, ładny, mój itd.). Ogólnie rodzajnik wskazuje, czy rzeczownik, przed którym stoi, jest a) określony, czyli jest nam znany lub jest jedyny w swoim rodzaju, czy b) nieokreślony, czyli nie wiemy o nim nazbyt wiele i nie jest on jedyny w swoim rodzaju, a stanowi jeden z wielu jemu podobnych (zrozumiecie to lepiej, gdy przejrzycie przykłady podane poniżej). Dodatkowo każdy rodzajnik informuje, czy rzeczownik, przed którym stoi, jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej; część rodzajników pozwala także rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczownika. Rodzajników określonych: le (r.m.), la (r.ż.), l’ (przed wyrazami rozpoczynającymi się samogłoską), les (lm.) używamy najczęściej: a) Gdy coś, o czym mówimy, jest nam znane: C’est la soeur de Patrick. To jest siostra Patryka. b) Gdy uogólniamy to, o czym mówimy (i mamy na myśli: wszyscy, zawsze itp.): Les Français parlent français. Francuzi mówią po francusku (w domyśle: wszyscy Francuzi zawsze mówią po francusku). La viande n’est pas bonne pour la santé. Mięso nie jest dobre dla zdrowia (w domyśle: żadne mięso nie jest dobre dla zdrowia w ogóle). 1. Les articles définis et indéfinis 9 c) Gdy mówimy m.in. o: • nazwiskach: Je rencontre les Dupont ce soir. Tego wieczoru spotykam się z państwem Dupont. • częściach ciała: J’ai mal à la tête. Boli mnie głowa. • krajach, kontynentach i regionach: l’Afrique, la Pologne W powyższych przykładach rzeczownik stojący za rodzajnikiem należy do kategorii „jedyny w swoim rodzaju”; mówiąc, że boli mnie głowa, mam na myśli swoją głowę ( jedyną, jaką mam), a nie czyjąś; Afryka również jest jedyna w swoim rodzaju — nie ma innego takiego kontynentu. d) Gdy używamy czasowników mówiących o uczuciach, stosunku do czegoś: aimer, adorer, préférer, détester itd.: J’aime les chats. Kocham koty. Je déteste les bananes. Nie cierpię bananów. e) Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym oraz następującymi przymiotnikami — w liczbie pojedynczej i mnogiej, w rodzaju męskim i żeńskim: le premier (pierwszy), le dernier (ostatni), l’unique ( jedyny), le seul ( jedyny), le même (taki sam) Nous avons les mêmes portables. Mamy takie same telefony komórkowe. Rodzajników nieokreślonych: un (r.m.), une (r.ż.), des (lm.) używamy: a) Gdy mówimy o czymś po raz pierwszy lub określamy coś jako: jakiś, jeden z wielu: Pierre a une voiture. Piotr ma samochód (nie wiemy jaki). 10 C’est du gâteau, czyli bułka z masłem Tu as des animaux? Masz jakieś zwierzęta? C’est une rue très chère à Paris. To droga ulica w Paryżu ( jedna z wielu drogich ulic w Paryżu). b) Gdy obok rzeczownika stoi określający go przymiotnik, a po rzeczowniku nie stoi żadne dopełnienie (wprowadzone przez de lub que) ani zdanie podrzędne wprowadzone przez qui : C’est une belle maison. To ładny dom. Vous avez un joli collier. Ma pani ładny naszyjnik. Uwaga! Gdy funkcję określenia pełnią wyrazy: le premier, le dernier, le seul, le même, l’unique (w rodzaju męskim lub żeńskim, w liczbie pojedynczej lub mnogiej), wówczas używamy rodzajników określonych. Nous avons les mêmes cahiers. Mamy takie same zeszyty. C’est la seule personne qui fait des crêpes comme ma grand ‑mère. To jedyna osoba, która robi naleśniki jak moja babcia. Ponadto jeśli przed rzeczownikiem stoi przymiotnik i oba wyrazy są w liczbie mnogiej, używamy przed nimi rodzajnika de: Elle a de beaux yeux. Ona ma ładne oczy. Rodzajniki w zdaniach przeczących Rodzajniki określone nie zmieniają swojej postaci w zdaniach przeczących. C’est la moto de Robert. To jest motor Roberta. Ce n’est pas la moto de Robert. To nie jest motor Roberta. Rodzajniki nieokreślone zmieniają się w zdaniach przeczących na de (d’ — przed samogłoską). Il a des enfants. On ma dzieci. Il n’a pas d’enfants. On nie ma dzieci. 1. Les articles définis et indéfinis 11 Uwaga! Jeśli w zdaniu występuje czasownik être, stojące po nim rodzajniki, nawet nieokreślone, nie zmieniają swojej postaci w zdaniu przeczącym! C’est un stylo. Ce n’est pas un stylo. Przeanalizujcie przykłady: a) C’est le bureau de Pierre. To jest biuro Piotra (biuro, w którym pracuje Piotr; jako że można pracować tylko w jednym biurze w danej chwili, trzeba zastosować rodzajnik le). b) Tu as des études supérieures? Ukończyłeś jakieś studia wyższe? c) J’habite dans la capitale. Mieszkam w stolicy (każdy kraj ma tylko jedną stolicę, stąd użycie rodzajnika la). d) J’aime les fleurs. Lubię kwiaty (uogólnienie, więc trzeba użyć rodzajnika les). e) C’est un bon client de notre agence. To jest dobry klient naszej agencji (używamy rodzajnika un, gdyż obok rzeczownika stoi przymiotnik, a poza tym agencja ma zapewne wielu dobrych klientów). Ex. 1. Pamiętając o zasadach podanych powyżej, spróbujcie uzupełnić zdania brakującymi rodzajnikami określonymi lub nieokreślonymi. 12 1. Tu as __________ frère ou __________ soeur? 2. Je n’ai pas __________ travail. 3. Il aime __________ chansons françaises. C’est du gâteau, czyli bułka z masłem 4. Vous connaissez __________ chansons italiennes? 5. Je voudrais __________ bière allemande. 6. Je préfère __________ thé. 7. Ce n’est pas __________ poème de Mathilde. 8. Elles ont __________ cheveux longs. 9. Nous avons __________ petits appartements. 10. C’est __________ maison de Coralie? 11. Il n’a pas __________ voiture de sport. 1. Les articles définis et indéfinis 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C est du gâteau, czyli bułka z masłem! Repetytorium z języka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: