Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 006421 20227279 na godz. na dobę w sumie
Cała prawda o nauce języka angielskiego - ebook/pdf
Cała prawda o nauce języka angielskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375828146 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak inaczej można zinterpretować fakt, że chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco? Wiesz, co ja myślę? Tak naprawdę, to nie zależy Ci na tym, żeby nauczyć się j. angielskiego!  Zdenerwowałam Cię troszkę? Spokojnie, to tylko taka prowokacja. Masz całkowite prawo mieć różne blokady przed nauką języka angielskiego, większość uczniów je ma.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Cała prawda o nauce języka angielskiego Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 22.05.2009 Tytuł: Cała prawda o nauce języka angielskiego — fragment utworu Autor: Lidia Głowacka-Michejda Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skład: Marcin Górniakowski Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI OD AUTORKI.....................................................................................6 WSTĘP...............................................................................................7 MIT PIERWSZY – D o nauki języków trzeba mieć specjalne zdolnośc i . .13 Sprawdź, czy masz zdolności językowe.......................................................................17 MIT DRUGI – Żeby dobrze mówić w języku obcym, trzeba wyjechać za granicę.........................................................................................23 MIT TRZECI – Naukę trzeba zaczynać w bardzo wczesnym wieku, potem jest za późno.........................................................................28 MIT CZWARTY – Po pięćdziesiątce nie warto inwestować w języków............................................................................................32 MIT PIĄTY – Istnieją rewelacyjne metody, dzięki którym języka można się nauczyć w kilka tygodni!.................................................40 Metoda SITA...............................................................................................................40 Synchroniczna praca mózgu...................................................................................41 Lewa półkula.....................................................................................................42 Prawa półkula....................................................................................................42 Eksperyment w Hamburgu....................................................................................43 Plusy uczenia się metodą SITA..............................................................................44 Minusy uczenia się metodą SITA...........................................................................45 Metoda Callana...........................................................................................................46 Plusy metody..........................................................................................................47 Wady metody.........................................................................................................48 Odmiany metody Callana.......................................................................................49 naukę MIT SZÓSTY – Najlepiej uczyć się z native speakerem, a nie z Polakiem MIT SIÓDMY – Ludzie dorośli nie mają czasu na uczenie się języków MIT ÓSMY – Osoby nieśmiałe nigdy nie przełamią bariery mówienia ........................................................................................51 ..55 . 63 Precyzyjna diagnoza....................................................................................................65 Bądź optymistą...........................................................................................................65 Nie idź na żywioł.........................................................................................................66 Myśl dobrze o sobie.....................................................................................................67 Bądź konkretny...........................................................................................................67 Odwróć uwagę............................................................................................................68 Zadbaj o siebie............................................................................................................68 Zabaw się w aktora.....................................................................................................68 Plan tygodniowy.........................................................................................................69 Tylko spokojnie...........................................................................................................69 Języka obcego powinniśmy się uczyć tak jak MIT DZIEWIĄTY – dzieci................................................................................................71 MIT DZIESIĄTY – Translatory elektroniczne niedługo zrobią za nas wszystko...........................................................................................75 PRAWDA PIERWSZA – Znajdź motywację do nauki. Zobacz cel.....80 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego....................................................85 ................................................89 ..........................................................93 ..................100 PRAWDA DRUGA – Nie ucz się sam PRAWDA TRZECIA – Zapisanie się na kurs nie zwalnia Cię z samodzielnej pracy w domu PRAWDA CZWARTA – Nie próbuj być perfekcjonistą! PRAWDA PIĄTA – Ucząc się języka, nie traktuj tego śmiertelnie poważnie........................................................................................103 Oglądaj filmy w wersji oryginalnej............................................................................107 PRAWDA SZÓSTA – Musisz pięć razy zapomnieć, aby raz na zawsze zapamiętać.....................................................................................110 Zrób sobie fiszki.........................................................................................................115 Mapy myśli................................................................................................................120 rzędu! PRAWDA SIÓDMA – Nigdy nie odpuszczaj sobie dwóch dni z .124 PRAWDA ÓSMA – Uczenie się kolejnych języków przychodzi nam łatwiej niż uczenie się pierwszego..................................................128 PRAWDA DZIEWIĄTA – Każda metoda nauczania języka jest dobra, jeżeli stosujesz ją systematycznie...................................................132 PRAWDA DZIESIĄTA – Zrób z tego przyjemność ..........................135 JAK ZNALEŹĆ DOBRĄ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ?...............................140 TECHNIKA MAŁYCH KROKÓW, CZYLI FILOZOFIA KAIZEN........143 Zadawaj małe pytania...............................................................................................146 Negatywne pytania są zawsze toksyczne...................................................................147 Myśl małe myśli........................................................................................................148 Podejmuj małe działania...........................................................................................150 Przyznawaj sobie małe nagrody................................................................................152 ZAKOŃCZENIE..............................................................................154 BIBLIOGRAFIA..............................................................................155 CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 5 Mit pierwszy Mit pierwszy DDOO NAUKI NAUKI JĘZYKÓW JĘZYKÓW TRZEBA ZDOLNOŚCI ZDOLNOŚCI TRZEBA MIEĆMIEĆ SPECJALNE SPECJALNE Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał. Zig Ziglar Amerykański psycholingwista, Carroll, definiuje zdolności językowe jako umiejętność szybkiego uczenia się nowego języka i możliwość osiągnięcia wysokiego stopnia jego znajomości. Uważa on, że zdolno- ści językowe są odwrotnie proporcjonalne do ilości czasu poświęco- nego na opanowanie danego języka lub jakiegoś problemu językowe- go. Wyodrębnił on cztery rodzaje cech stanowiących o uzdolnieniach językowych człowieka. Te cechy to:  umiejętność kojarzenia dźwięku i symbolu;  wrażliwość na strukturę gramatyczną;  pamięć skojarzeniowa;  umiejętność wnioskowania. Pierwsza cecha to umiejętność rozróżniania nowych dźwięków, koja- rzenia ich z symbolami reprezentującymi je w piśmie i przechowywa- nie ich w pamięci. Druga – to umiejętność rozpoznania gramatycz- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 6 nych funkcji słów w zdaniu. Trzecia – to zdolność uczenia się nowych skojarzeń pomiędzy dźwiękami a ich znaczeniem oraz pewien rodzaj pamięci umożliwiający przyswajanie tych skojarzeń. Czwarta umie- jętność polega na wykrywaniu reguł z „chaosu” językowego otoczenia ucznia. Osobowość ucznia i jego cechy indywidualne mają niemały wpływ na sukces w przyswajaniu języka obcego. Wiadomo, że są ludzie wybit- nie uzdolnieni do nauki języków obcych oraz tacy, którym nauka przychodzi z trudem. Jedni swobodnie rozmawiają po krótkim poby- cie za granicą, inni będąc w tym samym wieku i ucząc się w tych sa- mych warunkach, napotykają na spore trudności. Zdolności ucznia są też zróżnicowane ze względu na przyswajanie poszczególnych funkcji języka. Jedni szybko opanowują wymowę, inni łatwiej radzą sobie z gramatyką lub czytaniem, jeszcze inni będą mieli specyficzne trudności z pisaniem. Właściwy dobór metod na- uczania wspomaga rozwój zdolności lub też umożliwia osiągnięcie dobrych wyników – pomimo ich słabego poziomu. Sukces w przy- swajaniu języka obcego niekoniecznie musi być związany z wysoko rozwiniętą pamięcią wzrokową czy słuchową; u jego podstaw mogą leżeć zupełnie inne połączenia zdolności, takich jak umiejętność kon- centracji czy wyobraźni. Dlatego podział na zdolnych i niezdolnych do nauki języków obcych wydaje się być nieuzasadniony. Aktywny udział w procesie nauczania oraz wysoka motywacja pozwolą na przezwyciężenie trudności i przyczynią się do osiągnięcia celu. Zdolności do przyswajania języka obcego, a także wszelkie inne, nie są przez człowieka dziedziczone i nie są wrodzone, lecz formują się i rozwijają w ciągu życia pod wpływem działalności praktycznej oraz Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 7 odpowiedniego oddziaływania pedagogicznego. Kiedy opanujemy już język obcy, nikt nas nie pyta, ile czasu to nam zajęło i jakich metod użyliśmy w trakcie nauki. Jeżeli wypracujemy sobie metody niwelu- jące np. naszą słabą pamięć, możemy nauczyć się języka na takim sa- mym poziomie jak osoba, która pamięta dobrze bez używania spe- cjalnych technik. Nie ulega wątpliwości, że ludziom, którzy mają zdolności językowe, łatwiej jest się uczyć, szybciej przyswajają nowe słownictwo i nie mają problemów z prawidłową wymową. Podobnie bywa z nauką ję- zyka ojczystego; niektóre małe dzieci mówią płynnie zdaniami w wie- ku 18-24 miesięcy, a inne dopiero gdy skończą 4, a nawet 5 lat. I to wszystko jest normą! Do tego z reguły chłopcy zaczynają mówić póź- niej niż dziewczynki, gdyż kobiety mają lepiej rozwinięte ośrodki mowy w korze mózgowej. Faktem jest jednak, że wszyscy, ale to WSZYSCY, prędzej czy później zaczynają mówić w swoim ojczystym języku, co jest dowodem na to, że potrafimy się nauczyć każdego ję- zyka, jeżeli zostaniemy poddani odpowiedniemu treningowi. Nie można tego przecież powiedzieć o nauce fizyki kwantowej albo astro- nomii! Gdyby dziecko zrażało się pierwszymi, nieudanymi próbami porozu- mienia się ze światem dorosłych, nigdy nie nauczyłoby się mówić. Ludzie dorośli też w różnym stopniu opanowują język ojczysty; jedni mówią pięknie i kwieciście, dbając o poprawność gramatyczną, inni trochę mniej pięknie… Wszyscy jednak komunikujemy się, przekazu- jemy dokładnie to, co chcemy powiedzieć (no, może nie zawsze, ale to temat na inną książkę). Dlatego osoby, którym nauka przychodzi z trudem, potrzebują większego treningu, dłuższego czasu, więcej cierpliwości i systematyczności. Miałam wielu tzw. „niezdolnych” uczniów, którzy wkładając odpowiednio dużo pracy, osiągali dużo lepsze wyniki niż ich „zdolni” koledzy lub szczęśliwcy, którym dane było spędzić jakiś czas za granicą. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 8 Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać, że trudności w nauce języków obcych są często tylko pozorne. Wynikają one bowiem z lęku, nie- śmiałości, problemów ze słuchem czy po prostu brakiem odpowied- niej motywacji do nauki, brakiem systematyczności. To trochę tak, jak z próbami rzucenia palenia u osób, którym brak jest wewnętrznej motywacji. Choćby nie wiem jak się zaklinali, że chcą rzucić palenie, nigdy tego nie robią, gdyż tak naprawdę jest to tylko zewnętrzna de- klaracja, a palenie rekompensuje im coś, czego nie chcą, nie są goto- wi się pozbyć. Dzieci dyslektyczne i dysgraficzne mają kłopoty w nauce czytania i pisania, jednak w końcu opanowują tę trudną dla nich sztukę. Oso- by, którym nie udało się zaliczyć egzaminu na prawo jazdy za pierw- szym razem, również z reguły się nie poddają i próbują drugi i trzeci raz. Dlaczego więc osoby mające trudności w przyswajaniu języka obcego tak szybko się poddają? Wiadomo, chęć przemieszczania się własnym samochodem jest na tyle silnie motywująca, że nikt nie musi nas specjalnie zachęcać, abyśmy spróbowali kolejny raz. Jaka jest zatem nasza motywacja do nauki języków obcych? Z reguły jeste- śmy zmotywowani tylko wówczas, gdy widzimy konkretny cel tej na- uki; wyjazd zagraniczny, zmiana pracy, gdzie warunkiem jest opano- wanie języka, awans w obecnym miejscu pracy. Jeżeli jednak ten cel nie jest tak namacalny, nasza motywacja spada często do zera i usprawiedliwiamy się przed samymi sobą, że nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy, nie mamy zdolności… a tak naprawdę, brak nam po prostu motywacji. Jak sobie z tym radzić? Na to pytanie odpo- wiem w dalszej części tej książki. […] Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 9 Mit drugi Mit drugi ŻŻEBYEBY DOBRZE DOBRZE MÓWIĆ OBCYM, , TRZEBA TRZEBA MÓWIĆ WW JĘZYKU JĘZYKU OBCYM WYJECHAĆ ZAZA GRANICĘ GRANICĘ WYJECHAĆ Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie. Ralph Waldo Emerson Wyjazd za granicę z pewnością bardzo pomaga i przyspiesza naukę języków. Jest jednak istotna różnica między uczeniem się języka od podstaw a rozwijaniem umiejętności językowych osób, które wyjeż- dżając za granicę, znają już język przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym. Dlatego osoby wyjeżdżające za granicę powinny zacząć się uczyć jeszcze w kraju, aby potem radzić sobie znacznie szybciej i łatwiej. Kiedy jesteśmy zanurzeni w kulturze innego naro- du, codziennie przebywamy w środowisku osób mówiących w obcym języku, nauka przypomina uczenie się małego dziecka, które naśla- duje dorosłych w próbach komunikowania się. Efekt jest często jed- nak taki, że, tak jak małe dziecko, popełniamy błędy gramatyczne, których po prostu nie słyszymy, nie zdajemy sobie z nich sprawy. Znam wielu Polaków mieszkających w Anglii, USA, Francji, Hiszpa- nii. Wielu z nich mówi fatalnym językiem nawet po wielu latach sta- łego pobytu. Po otwarciu unijnych granic z możliwości podjęcia le- galnej pracy poza krajem skorzystało wiele tysięcy Polaków. Jednymi Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 10 z największych ich skupisk na Zachodzie są nasze „kolonie” w Wiel- kiej Brytanii i Irlandii, toteż tworzący je rodacy muszą używać języka angielskiego. W wielu wypadkach jest to sprawność językowa ograni- czona do zadań typu survival skills, czyli umiejętności przeżycia. Ko- nieczność posłużenia się angielskim bez wcześniejszego przygotowa- nia, polegającego na metodycznym studiowaniu tego języka, nie- uchronnie prowadzi do powstania swoistego polsko-angielskiego slangu, który już teraz określany jest jako Poglish. Realia życia na emigracji zarobkowej z pewnością nie są lekkie i obfitują w sytuacje, kiedy trzeba odejść od przyjętych reguł. Stąd właśnie słynne: „Brej- kam wszystkie rule” (I break all the rules / Łamię wszelkie reguły). Podobna sytuacja jest z cudzoziemcami mieszkającymi od wielu lat w Polsce. Na pewno spotykasz takie osoby we własnym środowisku. Niektórzy nawet nie próbują wyjść poza standardowe zwroty grzecz- nościowe. Inni może nawet próbują się uczyć, jednak ich poziom cią- gle daleki jest od doskonałości i to mimo że mają tutaj pracę i rodzi- ny (żonę, męża, dzieci). Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na kilka mie- sięcy do kraju takiego jak Chiny, bez żadnej znajomości języka i żad- nych nawet prób wcześniejszego przygotowania, i liczysz na to, że Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 11 uda Ci się poznać język chiński na podstawie samego pobytu w tym kraju. Jaka jest na to szansa? Przyznasz, że równa zeru. Czy wyjazd za granicę jest więc jedynym skutecznym sposobem na naukę języka obcego? Jestem pewna, że nie. Systematyczna nauka na kursach z udziałem dobrego lektora daje często lepsze efekty w postaci po- prawności gramatycznej, lepszej, poprawnej wymowy, znajomości zasad pisowni (ucząc się za granicą, z reguły nie mamy okazji do pi- sania). Będąc nauczycielką języka angielskiego w liceum, miałam kil- ku uczniów, którzy wyjechali wraz z rodzicami do USA i przebywali tam kilka lat, uczęszczając do amerykańskich szkół. Zawsze lub pra- wie zawsze pojawiał się jeden problem: uczniowie ci uważali (a już szczególnie ich rodzice), że za sam fakt pobytu w USA należała im się ocena celująca. Tymczasem uczniowie ci często bardzo słabo pisali testy, robili błędy ortograficzne i gramatyczne, przychodzili nieprzy- gotowani na lekcje (bo przecież w Polsce już niczego nowego nie mo- gli się nauczyć) – no i był problem! W nauce języków obcych potrzebna jest pokora, dlatego że nauka ję- zyka obcego nigdy tak naprawdę się nie kończy. Pamiętam, że kiedy kończyłam studia lingwistyczne, zapytałam siebie: jak to, to już wszystko umiem, już wszystko znam? Nie. Nauka języka to ciągłe doskonalenie, to ciągłe uczenie się czegoś nowego, to ciągłe odkrywa- nie, że czegoś nie wiemy, czegoś nie rozumiemy. Nawet najbardziej doświadczony, zawodowy tłumacz nie wyobraża sobie swojej pracy bez użycia słownika (kilku różnych słowników). Dosyć znamienne jest, że im większy znawca języka, tym więcej ma w swoim domu książek i słowników, które bynajmniej nie służą do dekoracji domo- wej biblioteczki! Dlatego uważam, że wyjazd za granicę bardzo po- maga, ale wówczas, kiedy już coś umiemy, kiedy jesteśmy w stanie porozumiewać się na poziomie przynajmniej komunikatywnym. Wtedy wyjazd i przebywanie w środowisku obcojęzycznym poprawia naszą płynność w mówieniu, ułatwia rozumienie ze słuchu i przyczy- nia się do poprawy wymowy. Wszystko to jednak pod warunkiem, że Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 12 nie wydaje nam się, że wszystkiego już się nauczyliśmy i praca nad językiem nie jest już nam potrzebna. Język obcy zawsze pozostanie językiem obcym i zawsze będziemy mieli coś nowego do nauczenia się lub coś nowego do skorygowania. Poza tym, każdy język się zmie- nia, rozwija. Osoby, które dawno temu wyjechały z Polski, często nie rozumieją potocznie używanych słów – choćby słynnej już „rekla- mówki”. Doświadczyłam tego osobiście, kiedy moja przyjaciółka, która od 20 lat mieszka w Niemczech, zapytana o numer swojej „ko- mórki”, odpowiedziała ze zdziwieniem: dlaczego pytasz mnie o nu- mer mojej piwnicy? Musimy również zdawać sobie sprawę z tego, że wyjazd za granicę dla osób mówiących już danym językiem często okazuje się niema- łym problemem. W zależności od kraju, w którym się znaleźliśmy, spotykamy się z nowym akcentem, a ponadto odkrywamy, że język potoczny, używany w codziennych sytuacjach, kieruje się nieco inny- mi regułami niż te, których nauczono nas w szkole czy na kursie. W przypadku języka angielskiego są to zwykle różnice, które począt- kowo wydają nam się szokujące. Na problem rozumienia języka an- gielskiego w jego amerykańskiej, irlandzkiej czy australijskiej odmia- nie natkniemy się bowiem nawet po ukończeniu w Polsce najlepsze- go kursu językowego. W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii będziemy zaskoczeni zarówno zróżnicowaniem wymowy, jak i liczbą regional- nych dialektów języka Brytyjczyków, który uchodzi przecież za pod- stawowy wzorzec angielskiego. Mój mąż powiedział kiedyś: będę pewny, że dobrze znasz język angielski, jeśli zrozumiesz Murzyna obsługującego stację benzynową w Południowej Karolinie. To prawda, napotkawszy taką barierę, nabieramy pokory wobec języka, jego odmian i zindywidualizowania ze względu na poszczególnych użytkowników. Potocznego języka i swobodnej komunikacji, rzeczywiście możemy nauczyć się tylko „na miejscu”, tzn. tam, gdzie zewsząd otacza nas ję- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 13 zyk obcy. Słyszymy go w radiu i w telewizji, na ulicy i w sklepie, na klatce schodowej i przed domem, gdy nasz sąsiad chce z nami nawią- zać bliższy kontakt, oraz w innych niezliczonych sytuacjach, których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie popadajmy jednak w przesadę. Możemy swobodnie posługiwać się językiem obcym na nasze potrzeby, nie wyjeżdżając z kraju, gdyż tutaj raczej nie spotka- my takich różnorodności. Jeżeli jednak wyjedziemy za granicę, zna- jąc już dobrze albo przynajmniej na poziomie komunikatywnym ję- zyk obcy, to cóż… ryzykujemy jedynie to, że poznamy go jeszcze le- piej. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 14 Prawda druga Prawda druga NNIEIE UCZUCZ SIĘSIĘ SAMSAM Nie ma czegoś takiego jak osobisty sukces. Zawsze jest osoba, która nam pomaga, uczy, pokazuje. Nikodem Marszałek Szczególnie ważne to jest na początku drogi. Samemu można dosko- nalić język, który już znamy. Zaczynając się uczyć (nawet jeśli jest to kolejny język), popełniamy mnóstwo błędów, często nie rozumiemy zasad, które ktoś nam musi wytłumaczyć i skorygować nasze błędy, aby się nie utrwaliły. Poza tym, trzeba po prostu rozmawiać. Rozma- wianie z samym sobą może być ciekawe (jeśli się lubimy), ale w zna- jomości języka to przede wszystkim konwersacja jest kluczem do sukcesu. Skuteczna konwersacja to swoboda wypowiadania wła- snych myśli i rozumienie naszego rozmówcy. Dlatego takie ważne jest, abyśmy rozmawiali nie tylko z jednym lektorem (tym samym od kilku lat), ale również z uczestnikami grupy, ludźmi na ulicy, znajo- mymi i nieznajomymi cudzoziemcami. Czasem ich język angielski jest trudniejszy do zrozumienia niż język Brytyjczyka czy Amerykani- na, ale w życiu najczęściej będziemy rozmawiać z ludźmi całego świa- ta, niebędącymi rodowitymi Anglikami! Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 15 Nauka w szkole językowej albo na prywatnych kursach wytycza nam pewne etapy i gwarantuje, że nie pominiemy istotnych zagadnień leksykalnych czy gramatycznych, które moglibyśmy pominąć, ucząc się sami. Poza tym, dobra szkoła najpierw sprawdzi nasze umiejętno- ści i zakwalifikuje do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowa- nia. Jest to niezwykle istotne, gdyż nauka na poziomie zbyt niskim, w grupie, w której jesteśmy „gwiazdą”, niczego nam nie da, zmniej- szy naszą motywację do nauki, natomiast nauka w grupie zbyt za- awansowanej, zbyt wysokie postawienie poprzeczki, spowoduje, że poczujemy się zniechęceni i zrezygnujemy z nauki. Dobra szkoła ję- zykowa powinna mieć odpowiednią liczbę grup zaawansowania, tak abyśmy znaleźli dla siebie najodpowiedniejszą. Większość podręczników do nauki języków jest również przeznaczo- na do pracy pod kierunkiem nauczyciela i w grupie. Jest tam wiele ćwiczeń wymagających pracy w grupie i samodzielne ich wykonanie nie jest możliwe. Jakość podręczników dostępnych w sklepach z reguły jest bardzo do- bra, jednak tylko dobry lektor wie, jak w pełni wykorzystać ich za- wartość. Bardzo ważne jest więc, aby lektor był dobrze przygotowany pod względem metodycznym i umiał przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i przejrzysty. Uczęszczanie na kurs bardzo motywuje do kontynuacji nauki. Wprawdzie większość szkół daje dzisiaj możliwość opłacania kursu w ratach i jeżeli nie możesz sobie pozwolić na zapłacenie za rok z góry, oczywiście, masz prawo z tego skorzystać. Ja jednak jestem zwolenniczką opłacenia kursu za cały rok z góry, ponieważ możli- wość utraty większej kwoty pieniędzy lepiej nas motywuje do konty- nuacji nauki, a poza tym, płacąc od razu całą kwotę, zawsze otrzymu- jesz duże zniżki. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 16 W szkołach językowych panuje również jedna, bardzo powszechna zasada: na początku grupy są dosyć liczne, aby pod koniec roku zmniejszyć się do kilku, a czasem 2-3 osób. Nigdy nie rozumiałam tych ludzi, którzy przychodzili na kurs, i widząc, że są na lekcji sami, chcieli wychodzić z zajęć! Ludzie! Masz lektora do własnej dyspozycji przez 1,5 godziny za cenę lekcji grupowej i chcesz z tego rezygnować? Boisz się, że Cię „przemagluje”, a Ty akurat niezbyt się przyłożyłeś do ostatniej lekcji? Błagam, nie popełniajcie takich błędów! Nie ma lep- szej sytuacji niż Ty sam na sam z lektorem lub ewentualnie jeszcze z kimś równie pilnym jak TY! Korzystaj z tego do woli! Przygotuj so- bie dodatkowe pytania i „wyciśnij” lektora jak cytrynę. On po to tu jest! Pamiętam, że kiedy chodziłam na kurs języka francuskiego do Al- liance Française, pod koniec roku (maj/czerwiec) byłam jedyną słu- chaczką na kursie. Bardzo się wtedy zaprzyjaźniłam z moją lektorką i prosiłam ją, abyśmy przerabiały materiał, z którym miałam szcze- gólne problemy. Ona robiła to chętnie, zadawała mi dodatkowe zada- nia do domu i przygotowała materiały na lekcję specjalnie dla mnie. I to wszystko za pieniądze, które zapłaciłam we wrześniu i o których już szczęśliwie zdążyłam zapomnieć! Do tej pory jestem za to wdzięczna Alliance Française! Dobry lektor jest naszym przewodnikiem, wyznacza nam kolejne po- przeczki, koryguje nasze błędy, zwraca uwagę na to, czego jeszcze po- winniśmy się nauczyć. Lektor nas zachęca i zawsze docenia naszą ciężką pracę, bo sam musiał przez nią przejść. Z drugiej strony, nie ma większej przyjemności dla lektora niż praca z kimś, kto chce się uczyć, kto jest odpowiednio zmotywowany i nie czeka, aż ktoś inny mu wtłoczy całą wiedzę do głowy. Wielu poliglotów jest przeciwnych uczęszczaniu na kursy, twierdząc, że lepiej jest uczyć się samemu w domu, wybierając sobie dogodne Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO – darmowy fragment – Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda ● 17 godziny i metody. Krytykują też klasyczne kursy, mówiąc, że grupy są nierównomierne pod względem zaawansowania, uczniowie nie uczą się systematycznie, przez co spowalniają tempo pracy, że nie lu- bią słuchać innych „dukających” uczniów, z którymi są zmuszeni roz- mawiać podczas lekcji itd. Na pewno mają rację. Pamiętaj tylko, że poligloci to najczęściej ludzie, którzy mają dużą łatwość w uczeniu się języków i są do tego bardzo zmotywowani. Ta książka i moje po- rady nie są im potrzebne, gdyż sami wiedzą, jak w krótkim czasie opanować kolejny język. Takim osobom rzeczywiście szkoły nie są potrzebne, zwłaszcza przy nauce kolejnego języka. Cóż, nie każdy ma jednak takie super zdolności i super motywację. Rozumiem, że są sytuacje, w których zapisanie się na kurs jest trud- ne, jeśli nawet nie niemożliwe. Brak szkoły w najbliższej okolicy, pra- ca zmianowa, która uniemożliwia systematyczne uczęszczanie na kurs, małe dzieci, których nie mamy z kim zostawić w domu, czy po prostu ograniczenia finansowe. Nic straconego. Można oczywiście uczyć się samemu, może trochę wolniej, z mniejszym efektem, ale codziennie do przodu, małymi krokami i z dużą konsekwencją. W następnym rozdziale znajdziesz informacje na temat tego, jak uczyć się samemu lub jak samemu uzupełniać wiedzę zdobytą na kursie. Nie ucz się sam ma jeszcze inny wymiar. Jeżeli to tylko możliwe, znajdź sobie kogoś i namów (przyjaciółkę, męża, żonę, własne dziec- ko), abyście uczyli się razem. Razem raźniej, łatwiej jest się wzajem- nie motywować, jest przed kim pochwalić się nowymi umiejętnościa- mi, a i można wprowadzać małą rywalizację, przepytywanie ze słó- wek itp. Razem chętniej wychodzi się do kina na film w wersji orygi- nalnej albo organizuje wspólne oglądanie filmów w domu. Wspólne zainteresowania małżonków / par umacniają związek i podnoszą ko- loryt szarej codzienności. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Lidia Głowacka-Michejda
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cała prawda o nauce języka angielskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: