Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 005988 20297065 na godz. na dobę w sumie
Chemia koordynacyjna. Podstawy - ebook/pdf
Chemia koordynacyjna. Podstawy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2575-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> chemia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów chemii koordynacyjnej. W pracy zostały przedstawione zagadnienia dotyczące nomenklatury, geometrii i izomerii, teorie wiązań chemicznych oraz symetrii i budowy elektronowej w tej grupie związków chemicznych. W szczególności przedstawione zostały właściwości magnetyczne i spektroskopowe w zakresie absorpcji promieniowania z zakresu UV-VIS związków koordynacyjnych. Przedstawione zostały zagadnienia trwałości i reaktywności związków koordynacyjnych w aspekcie ich budowy elektronowej i geometrii wielościanu koordynacyjnego. Książka jest pierwszym w języku polskim szczegółowym opracowaniem aspektów absorpcyjnej spektroskopii elektronowej związków koordynacyjnych oraz jako pierwsza zawiera opis zagadnień dotyczących oddziaływań agostycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jan G. Małecki Chemia koordynacyjna Podstawy J a n G . M a ł e c k i C h e m i a k o o r d y n a c y j n a . . . Więcej o książce CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-575-9 KATOWICE 2016 Chemia koordynacyjna Podstawy NR 170 Jan G. Małecki Chemia koordynacyjna Podstawy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Chemia Piotr Kuś Recenzenci Rafał Kruszyński, Iwona Łakomska Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . Teoria Wernera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 . Nomenklatura, geometria i izomeria związków koordynacyjnych . 13 2 .1 . Nazewnictwo związków koordynacyjnych . . . . . . . . . . . 13 2 .2 . Liczba koordynacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 .3 . Geometria związków koordynacyjnych . . . . . . . . . . . . 17 Izomeria związków koordynacyjnych . . . . . . . . . . . . 24 2 .4 . 3 . Trwałość związków koordynacyjnych . . . . . . . . . . . 27 3 .1 . Koncepcja miękkich i twardych kwasów i zasad Lewisa . . . . . . 30 4 . Symetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 .1 . Symetria a drgania cząsteczek . . . . . . . . . . . . . . . 51 4 .2 . Reguły wyboru dla przejść oscylacyjnych . . . . . . . . . . . 58 Stany energetyczne — termy . . . . . . . . . . . . . . 61 5 . 6 . Teorie wiązania chemicznego w związkach koordynacyjnych . . 69 6 .1 . Teoria orbitali cząsteczkowych . . . . . . . . . . . . . . 69 6 .2 . Teoria pola krystalicznego (CFT) . . . . . . . . . . . . . . 82 6 .3 . Związki koordynacyjne słabego i silnego pola . . . . . . . . . 93 6 .4 . Efekt Jahna—Tellera . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Powłoka walencyjna jonów centralnych związków koordynacyj- 7 . nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 8 . Teoria pola ligandów . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 8 .1 . Model nakrywania kątowego (AOM) . . . . . . . . . . . . 113 9 . Orbitale cząsteczkowe w związkach koordynacyjnych . . . . . 121 9 .1 . Widma elektronowe związków koordynacyjnych metali przejściowych . 125 9 .2 . Układy f-elektronowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6 Spis treści 10 . Związki koordynacyjne zawierające ligandy karbonylowe i -kom- pleksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 10 .1 . Efekt synergiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 10 .2 . Arenowe związki koordynacyjne . . . . . . . . . . . . . . 151 10 .3 . Oddziaływania agostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 153 11 . Koordynacyjne związki dwujądrowe . . . . . . . . . . . 157 12 . Reakcje związków koordynacyjnych . . . . . . . . . . . 161 12 .1 . Wolne pary elektronowe a stereochemia i trwałość związków koordyna- cyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 12 .2 . Reakcje eliminacji liganda . . . . . . . . . . . . . . . . 165 12 .3 . Reakcje podstawienia (wymiany) . . . . . . . . . . . . . . 167 12 .4 . Reakcje przeniesienia elektronów . . . . . . . . . . . . . . 169 13 . Właściwości magnetyczne związków koordynacyjnych . . . . . 173 14 . Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 D1 . Tabele charakterów wybranych grup punktowych . . . . . . . . 191 D2 . Diagramy Tanabe—Sugano dla konfiguracji d 2—d 8 . . . . . . . . 200 Przedmowa Chemia związków pierwiastków d- i f-elektronowych, ze względu na specyfikę, stanowi odrębny dział, obejmujący zagadnienia zarówno z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej, jak i chemii związków metaloorganicz- nych . Za „początek” tego działu chemii umownie przyjmuje się 11 grudnia 1913 r ., w którym to szwajcarski uczony Alfred Werner, wyróżniony Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za sformułowanie opublikowanej dwadzieścia lat wcześniej koordynacyjnej teorii wartościowości, wygłosił wykład zatytułowany On the constitution and configuration of higher-order compounds . Zagadnienia związane z teoriami budowy związków koordynacyjnych zostały omówione w rozdziale pierwszym niniejszego podręcznika . Na przestrzeni ponad 100 lat chemia koordynacyjna przekształciła się w obszerny i bardzo prężnie rozwijający się dział nauki . Podstawowe zagadnie- nia teoretyczne z zakresu chemii pierwiastków przejściowych są prezentowane w podręcznikach chemii nieorganicznej, w których — co jest zrozumiałe — brak miejsca na ich szersze omówienie . Prezentowany podręcznik ma uzupełnić i usystematyzować zagadnienia związane z chemią związków koordynacyjnych w zakresie ich właściwości spektroskopowych i magnetycznych, a przede wszystkim teorii wiązań występujących w ich cząsteczkach . Omówiono w nim podstawowe kwestie dotyczące nomenklatury, geometrii i izomerii związków koordynacyjnych, jak również problemy wynikające z ich trwałości w powią- zaniu z koncepcją miękkich i twardych kwasów oraz zasad . Szczególną uwagę poświęcono problematyce symetrii, która odgrywa podstawową rolę w teoriach budowy tych związków . Znajomość zagadnień symetrii jest niezbędna do określania budowy elektronowej, w analizie elektronowych (jak również oscy- lacyjnych) widm absorpcyjnych związków koordynacyjnych . Kwestie związane z symetrią są także istotne dla zrozumienia geometrii wielościanów koordyna- cyjnych, oddziaływań występujących w cząsteczkach związków chemicznych metali przejściowych, a także w rozpatrywaniu reakcji, jakim związki koordy- nacyjne ulegają . 8 Przedmowa Skrypt przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat wydziałów chemicz- nych, doktorantów i pracowników naukowych, których zainteresowania nauko- we koncentrują się wokół chemii metali d- i f-elektronowych . Redakcja Barbara Todos-Burny Projekt okładki Magdalena Starzyk Redakcja techniczna Barbara Arenhövel Łamanie Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN  1644-0552 ISBN  978-83-8012-574-2 (wersja drukowana) ISBN  978-83-8012-575-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego ul.  Bankowa  12B,  40-007  Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,0. Ark. wyd. 14,0. Papier offset kl. III, 90 g Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Jan G. Małecki Chemia koordynacyjna Podstawy J a n G . M a ł e c k i C h e m i a k o o r d y n a c y j n a . . . Więcej o książce CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-575-9 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Chemia koordynacyjna. Podstawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: