Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003526 24070839 na godz. na dobę w sumie
Chiński dla bystrzaków - książka
Chiński dla bystrzaków - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6548-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij przygodę z chińskim - dla bystrego nic trudnego!

Znasz ten tekst z Monty Pythona: 'Lubię filozofię Chińczyków - jeśli Darwin miał rację, nie ma wątpliwości, że Chińczycy przeżyją nas wszystkich'? A zatem pora zewrzeć szyki i... czym prędzej wziąć się za naukę chińskiego. Nadarza się znakomita ku temu okazja, bo oto właśnie ukazuje się na polskim rynku jeden z najlepszych podręczników do nauki języka Konfucjusza. Dzięki zawartym tu wskazówkom gramatycznym, słownictwu, popularnym zwrotom i lekcjom etykiety uda Ci się porozumieć w mgnieniu oka i zdobyć spore grono nowych przyjaciół.

ABC języka chińskiego - dowiedz się jak budować poprawne gramatycznie i poprawne merytorycznie wypowiedzi. Daj się poznać - naucz się swobodnie posługiwać językiem w codziennej komunikacji, w sklepach czy restauracjach. Ruszaj w drogę - wykorzystaj swoje umiejętności lingwistyczne w podróży, planuj wycieczki, rezerwuj noclegi, kupuj bilety i pytaj o drogę.Twoja osobista ściąga - zbierz kolekcję zdań gotowych do użycia, popularnych zwrotów oraz informacji czego nie mówić.

CD: Ucz się i słuchajDr Wendy Abraham nauczała języka chińskiego, literatury, kultury i religii Chin na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Przez pewien czas mieszkała w Chińskiej Republice Ludowej oraz na Tajwanie, gdzie prowadziła badania dotyczące pochodzenia chińskiego pisma. Obecnie kończy pracę nad drugim doktoratem z literatury chińskiej na Stanfordzie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginalny: Chinese For Dummies® Tłumaczenie: Marta Tomczak ISBN: 978-83-246-6548-8 Original English language edition Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2005 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Translation copyright © 2013 by Helion S.A. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2013. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/chinby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci PodziÚkowania od autorki .............................................................................................13 O autorce ......................................................................................................................15 Wprowadzenie ...............................................................................................................17 O ksiÈĝce .........................................................................................................................................17 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ......................................................................................................18 Naiwne zaïoĝenia ..............................................................................................................................19 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................................19 CzÚĂÊ I. Na dobry poczÈtek ...........................................................................................................19 CzÚĂÊ II. Chiñski w praktyce ..........................................................................................................19 CzÚĂÊ III. Chiñski w podróĝy .........................................................................................................19 CzÚĂÊ IV. Dekalogi .......................................................................................................................20 CzÚĂÊ V. Dodatki .........................................................................................................................20 Ikony uĝyte w ksiÈĝce ........................................................................................................................20 Co dalej ...........................................................................................................................................21 CzÚĂÊ I: Na dobry poczÈtek .................................... 23 Rozdziaï 1: Zapoznanie z jÚzykiem chiñskim .................................................................25 Co nieco o chiñskich dialektach ..........................................................................................................25 Sïowo pisane: Rety! Nie ma alfabetu! ................................................................................................27 Wedïug transkrypcji pinyin nie ma Pekinu, tylko Beijing .....................................................................28 Jak brzmieÊ po chiñsku, czyli podstawowe děwiÚki ...............................................................................29 Zaczynamy z nagïosem .................................................................................................................29 Koñczymy na wygïosie ..................................................................................................................30 Jeden do czterech — jak trafiÊ w dobry ton .....................................................................................32 Kilka idiomów i popularnych zwrotów, by wzbogaciÊ Twój chiñski repertuar ........................................34 Opanowanie podstawowych zwrotów .................................................................................................35 Rozdziaï 2: Konkrety: podstawy gramatyki chiñskiej i liczebniki ..................................39 Kilka podstawowych faktów o chiñskich czÚĂciach mowy ......................................................................39 Rzeczowniki .................................................................................................................................40 Rodzajniki okreĂlone i nieokreĂlone ................................................................................................43 Przymiotniki .................................................................................................................................44 Poleć książkęKup książkę 6 Chiñski dla bystrzaków Czasowniki ...................................................................................................................................45 Przysïówki ...................................................................................................................................49 Bù i méiyûu: negacja absolutna ......................................................................................................50 Jak zdzierĝyÊ wszÚdobylstwo partykuïy dzierĝawczej de ....................................................................51 Zadawanie pytañ ..............................................................................................................................52 Partykuïa pytajÈca ma ...................................................................................................................53 Drugi sposób zadawania pytañ: powtórzenie czasownika i wstawienie poĂrodku bù ...........................53 Zaimki pytajÈce ............................................................................................................................53 Liczenie po chiñsku ...........................................................................................................................55 Liczebniki od 1 do 10 ...................................................................................................................55 Liczebniki od 11 do 99 .................................................................................................................56 Liczebniki od 100 do 9999 ...........................................................................................................57 Liczebniki od 10 000 do 100 000 i dalej .......................................................................................57 A co z poïówkami? .......................................................................................................................58 Liczebniki porzÈdkowe .................................................................................................................58 Jak zapytaÊ o iloĂÊ .........................................................................................................................58 Rozdziaï 3: Przedstawienie siÚ i pozdrowienia: nä hÆo! ............................................... 61 Przedstawianie siebie i innych ............................................................................................................61 Zapoznanie siÚ .............................................................................................................................61 Przedstawianie rodziny i przyjacióï ................................................................................................62 Jak zapytaÊ o imiÚ .........................................................................................................................63 Pozdrowienia i drobna pogawÚdka .....................................................................................................64 Jak zwracaÊ siÚ do nowo poznanych osób i nieznajomych .................................................................64 GotowoĂÊ do rozmowy o kaĝdej porze dnia .....................................................................................65 Porozmawiajmy o pogodzie ...........................................................................................................67 Jak zapytaÊ o korzenie ...................................................................................................................68 Przyjmowanie (poprzez odrzucenie) komplementów .......................................................................70 Sïowa na poĝegnanie ....................................................................................................................70 CzÚĂÊ II: Chiñski w praktyce ...................................73 Rozdziaï 4: Poznawanie nowych osób .......................................................................... 75 NawiÈzywanie wiÚzi z drugÈ osobÈ .....................................................................................................75 Jak zadawaÊ proste pytania na pierwszym spotkaniu? ......................................................................77 Rozmowa o rodzinie .....................................................................................................................78 PogawÚdka o pracy ...........................................................................................................................79 Rozmowa o miejscu zamieszkania ......................................................................................................82 Rozdziaï 5: Jedzenie i picie: gÅnb×i! ............................................................................ 85 Wszystko o posiïkach w Chinach ........................................................................................................85 Zaspokojenie gïodu ......................................................................................................................86 Przy stole .....................................................................................................................................87 Dobre maniery przy stole ...............................................................................................................90 Co nieco o chiñskiej kuchni ................................................................................................................90 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 7 Kolacja poza domem .........................................................................................................................91 Rozszyfrowywanie menu ...............................................................................................................93 Skïadanie zamówienia i pogawÚdka z kelnerem ...............................................................................97 Dim sum (dim sam), czyli zÆochádiÆn (dzao cz’a dien) .................................................................101 Jak znaleěÊ toaletÚ .......................................................................................................................102 Rachunek ...................................................................................................................................102 Herbata ..........................................................................................................................................102 Z chiñskim na zakupy .....................................................................................................................104 Zmierz siÚ z systemem miar .........................................................................................................105 Porównania ................................................................................................................................106 Ile kosztuje tamto tysiÈcletnie jajko? ..............................................................................................106 Rozdziaï 6: Zakupy w wersji ïatwej i przyjemnej .........................................................111 Sklepy ............................................................................................................................................111 Tak tylko siÚ rozglÈdam ..............................................................................................................114 ProĂba o pomoc ..........................................................................................................................114 Kupowanie odzieĝy .........................................................................................................................116 Jaki rozmiar pani nosi? ................................................................................................................116 Porównywanie jakoĂci: dobra, lepsza, najlepsza ............................................................................118 Porównywanie dwóch rzeczy .......................................................................................................119 Co masz na sobie? Róĝnica miÚdzy chuÅn i dài ............................................................................121 Jak zapytaÊ o kolor ......................................................................................................................121 I reszta zakupów .............................................................................................................................123 Polowanie na starocie .................................................................................................................123 Kupowanie zaawansowanego sprzÚtu elektronicznego ....................................................................124 Wytargowanie dobrej ceny i zapïata .................................................................................................125 Negocjowanie cen na nocnym targu ..............................................................................................125 Pïacenie za towar (lub domaganie siÚ zwrotu pieniÚdzy) ................................................................126 Rozdziaï 7: Zwiedzanie miasta ....................................................................................129 ZnaÊ czas i godzinÚ .........................................................................................................................129 Dni, tygodnie, miesiÈce… ...........................................................................................................129 Która godzina? ...........................................................................................................................134 Na przedstawieniu ..........................................................................................................................137 Zwiedzanie muzeów i galerii ............................................................................................................140 Zwiedzanie miejsc historycznych ......................................................................................................141 Wypad do kina ...............................................................................................................................143 Wysïuchanie koncertu ......................................................................................................................144 Nocne imprezowanie w barach i klubach ..........................................................................................145 Rozdziaï 8: Dobra zabawa: sport i rekreacja ...............................................................149 Hobby ...........................................................................................................................................149 Odkrywanie natury .........................................................................................................................152 Ukaĝ artystycznÈ stronÚ duszy ..........................................................................................................154 Przejděmy do muzyki ......................................................................................................................154 Gra zespoïowa ................................................................................................................................155 Poleć książkęKup książkę 8 Chiñski dla bystrzaków Rozdziaï 9: Rozmowy telefoniczne .............................................................................. 161 Uĝycie telefonu ...............................................................................................................................161 ¥wiatowo z telefonem komórkowym ..................................................................................................162 Wykonanie rozmowy telefonicznej ....................................................................................................162 Telefon do przyjaciela .................................................................................................................163 Telefon do hotelu i innych miejsc publicznych ..............................................................................164 Telefon do klienta .......................................................................................................................165 Uĝycie karty telefonicznej ............................................................................................................166 Nikogo nie ma w domu ...................................................................................................................167 Odsïuchiwanie wiadomoĂci .........................................................................................................167 Powitania z cudzych automatycznych sekretarek ...........................................................................167 Zostawianie wiadomoĂci .............................................................................................................168 Rozdziaï 10: W biurze i w domu .................................................................................. 171 Twoje nowe przytulne biuro .............................................................................................................171 Przeprowadzenie spotkania .............................................................................................................173 Planowanie spotkania .................................................................................................................174 Pierwsze spotkanie .....................................................................................................................174 RozpoczÚcie spotkania ................................................................................................................175 Prezentacja ................................................................................................................................176 Zakoñczenie spotkania ................................................................................................................176 Rozmowa o interesach i przemyĂle ...................................................................................................177 Korzystanie z internetu ....................................................................................................................180 Sprawdzanie poczty elektronicznej ...................................................................................................181 Szukanie mieszkania .......................................................................................................................182 Meblowanie nowego mieszkania .......................................................................................................184 CzÚĂÊ III: Chiñski w podróĝy .................................189 Rozdziaï 11: PieniÈdze, pieniÈdze ............................................................................... 191 Na bieĝÈco z chiñskÈ walutÈ ............................................................................................................191 Rénmínbì (RMB) w CHRL ......................................................................................................191 Xèn táibì w RC ..........................................................................................................................192 Dolary w Hongkongu .................................................................................................................193 Dolary singapurskie ....................................................................................................................193 Zarabianie i wymiana pieniÚdzy .......................................................................................................193 Wydawanie pieniÚdzy .....................................................................................................................196 O gotowych czekach i czekaniu na gotówkÚ ..................................................................................196 Pïacenie kartÈ ............................................................................................................................198 Wizyta w banku ..............................................................................................................................199 Wypïacanie i deponowanie pieniÚdzy ...........................................................................................200 Korzystanie z bankomatu ............................................................................................................201 Uwagi na temat napiwku .................................................................................................................201 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 9 Rozdziaï 12: WÚdrówka trasÈ mniej uczÚszczanÈ: pytanie o drogÚ i udzielanie odpowiedzi ................................................205 Aby uniknÈÊ 20 pytañ: po prostu zapytaj „gdzie?” ............................................................................205 Kaĝdemu wedle jego dialektu: nÆr i nÆlä .......................................................................................206 Jak po drodze spytaÊ o drogÚ .......................................................................................................208 W odpowiedzi na pytania o drogÚ ................................................................................................208 Wskazywanie drogi .........................................................................................................................210 Wyraĝenie odlegïoĂci (w czasie i przestrzeni) za pomocÈ lí ............................................................212 Liczebniki porzÈdkowe ....................................................................................................................214 Cztery strony Ăwiata ........................................................................................................................215 Rozdziaï 13: W hotelu ..................................................................................................219 Rezerwowanie pokoju hotelowego ....................................................................................................219 Uroki zameldowania siÚ w hotelu z basenem .....................................................................................222 Korzystanie z obsïugi hotelowej ........................................................................................................224 Wymeldowanie siÚ przed opuszczeniem hotelu ..................................................................................228 Rozdziaï 14: Transport .................................................................................................231 Latanie po lotnisku .........................................................................................................................231 PrzejĂcie odprawy na lotnisku ......................................................................................................231 Na pokïadzie samolotu ................................................................................................................234 Odprawa celna ...........................................................................................................................236 Poruszanie siÚ po mieĂcie ................................................................................................................238 Wzywanie taksówki .....................................................................................................................239 Przejaĝdĝka autobusem ...............................................................................................................242 ¿elazne tory ...............................................................................................................................243 Rozdziaï 15: Podróĝ za granicÚ ....................................................................................247 Kiedy wybierasz siÚ w podróĝ? .........................................................................................................247 ¥wiÚtowanie chiñskich ĂwiÈt .............................................................................................................248 DokÈd siÚ wybierasz? ......................................................................................................................250 Pakowanie ......................................................................................................................................253 Korzystanie z usïug biura podróĝy ....................................................................................................255 Rozdziaï 16: W nagïych wypadkach ............................................................................259 Woïanie o pomoc ............................................................................................................................259 Otrzymanie pomocy medycznej ........................................................................................................260 W poszukiwaniu lekarza ..............................................................................................................261 Co Ci dolega? ............................................................................................................................263 Historia choroby .........................................................................................................................266 Stawianie diagnozy .....................................................................................................................266 Dbanie o zdrowie .......................................................................................................................269 Wzywanie policji .............................................................................................................................271 Pomoc prawna ................................................................................................................................272 Poleć książkęKup książkę 10 Chiñski dla bystrzaków CzÚĂÊ IV: Dekalogi ...............................................275 Rozdziaï 17: DziesiÚÊ sposobów na szybkie podïapanie chiñskiego .......................... 277 Sïuchaj chiñskich pïyt ......................................................................................................................277 Wybierz siÚ na przedstawienie opery pekiñskiej .................................................................................278 Gotuj w woku .................................................................................................................................278 Odwiedzaj Chinatown i chiñskie centra handlowe .............................................................................278 Surfuj po internecie .........................................................................................................................278 OglÈdaj filmy o kung-fu ...................................................................................................................279 Wymiana jÚzykowa .........................................................................................................................279 Znajdě chiñskich przyjacióï .............................................................................................................279 PoÊwicz chiñskÈ kaligrafiÚ ...............................................................................................................279 BÈdě twórczy i ciekawy wszystkiego ..................................................................................................280 Rozdziaï 18: DziesiÚÊ rzeczy, których nigdy nie naleĝy robiÊ w Chinach .................... 281 Nigdy nie przyjmuj komplementu z radoĂciÈ .....................................................................................281 Nigdy nie doprowadzaj do tego, by ktoĂ straciï twarz .........................................................................281 Nigdy nie zïoĂÊ siÚ w miejscu publicznym .........................................................................................282 Nigdy pierwszy nie zwracaj siÚ do nikogo po imieniu .........................................................................282 Nigdy nie bierz jedzenia niewïaĂciwÈ koñcówkÈ païeczek ...................................................................282 Nigdy nie pij alkoholu bez wzniesienia toastu ....................................................................................282 Nigdy nie pozwól innym zapïaciÊ rachunku bez walki ........................................................................283 Nigdy nie zjawiaj siÚ z pustymi rÚkami ..............................................................................................283 Nigdy nie przyjmuj jedzenia, napojów czy prezentów bez wielokrotnej próby odmowy ..........................283 Nigdy nie bierz dosïownie pierwszego „Nie, dziÚkujÚ” .......................................................................284 Rozdziaï 19: DziesiÚÊ ulubionych zwrotów chiñskich ................................................ 285 Gúngxä gúngxä ................................................................................................................................285 Yí lù píng Ån ..................................................................................................................................286 Yì yán nán jìn .................................................................................................................................286 MÆmÆ hĒhĒ ....................................................................................................................................286 KÅi wán xiào ..................................................................................................................................286 Máfan nä ........................................................................................................................................286 Zénme yàng? .................................................................................................................................287 Qäng wèn .......................................................................................................................................287 Zìjä lái ............................................................................................................................................287 hiyà! .............................................................................................................................................288 Rozdziaï 20: DziesiÚÊ zwrotów, dziÚki którym zabrzmisz prawdziwie po chiñsku ...... 289 HuÅnyíng huÅnyíng! .......................................................................................................................289 Bäcä bäcä ..........................................................................................................................................289 JiēyÆng jiējÆng ................................................................................................................................290 Màn màn chè! .................................................................................................................................290 Wû qäng kè .....................................................................................................................................290 Yûu kúng lái wán ............................................................................................................................290 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 11 Láojià láojià ...................................................................................................................................291 Zhù nä zÆo rì kÅng fú ......................................................................................................................291 Búkèqi ...........................................................................................................................................291 HÆo jiē méi jiàn ..............................................................................................................................291 CzÚĂÊ V: Dodatki ................................................. 293 Dodatek A: Chiñskie czasowniki .................................................................................295 Dodatek B: Sïowniczek ...............................................................................................299 Dodatek C: Odpowiedzi ...............................................................................................315 Dodatek D: ZawartoĂÊ pïyty CD ...................................................................................319 Skorowidz ....................................................................................................................321 Poleć książkęKup książkę 12 Chiñski dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Rozdziaï 4: Poznawanie nowych osób 75 Rozdziaï 4 Poznawanie nowych osób W tym rozdziale: Ź ĝartobliwa wymiana zdañ z nowo poznanÈ osobÈ Ź marudzenie na temat pracy Ź dzielenie siÚ wiadomoĂciami na temat rodziny i domu P rzyjacielska wymiana zdañ z osobÈ dopiero co poznanÈ jest dobrym sposobem na zacieĂnienie wiÚzi. DziÚki przyjacielskiej wymianie zdañ poznajemy bliĝej pasaĝera w samolocie z fotela obok czy wspóïpracowników z biura. W tym rozdziale podzielÚ siÚ z TobÈ kilkoma wyraĝeniami i pytaniami, które sÈ przydatne w zacieĂnianiu wiÚzów przyjaěni. Xiánliáo (Ăien liao) oznacza pogawÚdkÚ, a xiántán (Ăien t’an) znaczy gadaÊ, gawÚdziÊ, plotkowaÊ. Oba sïowa oddajÈ ducha tego, co bÚdziemy ÊwiczyÊ w tym rozdziale. NawiÈzywanie wiÚzi z drugÈ osobÈ Zadanie pytania jest doskonaïym sposobem na rozpoczÚcie rozmowy. Poniĝej podajÚ kilka pytañ, o których warto pamiÚtaÊ w takiej chwili: 9 Shéi? (szej; Kto?) 9 Shénme? (szeme; Co?) 9 Zài nÆr? (dzaj nar; Gdzie?) 9 Shénme shíhòu? (szeme szy hoï; Kiedy?) 9 Wèishénme? (ïej szeme; Dlaczego?) 9 ZØnme? (dzeme; Jak?) 9 Duú jiē? (dïo dzioï; Jak dïugo?) Poniĝej znajdziesz kilka przykïadów uĝycia powyĝszych zaimków pytajnych w prostych zdaniach. Moĝna ich czasami uĝywaÊ osobno. 9 TÅ shì shéi? (t’a szy szej; Kim on/ona jest?) 9 Nä yào shénme? (ni jao szeme; Czego sobie ĝyczysz? Dosïownie: Czego chcesz?) 9 Jä diÆn zhúng?/ Xiànzài jä diÆn? (dzi dien dĝung/ Ăien dzaj dzi dien; Która godzina?/Która jest teraz godzina?) Poleć książkęKup książkę 76 CzÚĂÊ II: Chiñski w praktyce pojechaÊ do Chin?) 9 Cèsuû zài nÆr? (c’e sïo dzaj nar; Gdzie jest toaleta?) 9 Nä shénme shíhòu chè fàn? (ni szeme szy hoï cz’y fan; Kiedy jadasz (posiïki))? 9 Nä wèishénme yào qù Zhúngguó? (ni ïej szeme jao Ê’ü dĝungïo; Dlaczego chcesz 9 Nä zØnme yàng? (ni dzeme jang; Jak leci? Jak siÚ masz?) 9 Nä yäjèng zài zhèr duú jiē le? (ni ji dzin dzaj dĝer dïo dzioï ly; Jak dïugo juĝ tu jesteĂ?) ZagadniÚty którymĂ z powyĝszych pytañ moĝesz uĝyÊ jednej z poniĝszych odpowiedzi. TworzÈ one podstawÚ prawie kaĝdej swobodnej rozmowy i sÈ niezwykle przydatne w nauce jÚzyka obcego. 9 Wû bùdûng. (ïo bu dung; Nie rozumiem). 9 Wû bùzhèdào. (ïo bu dĝy dao; Nie wiem). 9 Wû búrènshi tÅ. (ïo bu ĝen szy t’a; Nie znam go/jej). 9 Duìbùqä. (dïej bu Ê’i; Przepraszam). 9 HØn bàoqiàn. (hen bao Ê’ien; Bardzo mi przykro). PogawÚdka Molly nie ma zegarka i nie wie, która godzina. Pyta o godzinę przechodnia na ulicy. Molly: Duìbùqĭ. Qĭng wèn, xiànzài jĭ diăn zhōng? Dłej bu ć’i. Ć’ing łen, śien dzaj dzi dien dżung? Przepraszam. (Czy mogę spytać) Która jest teraz godzina? Przechodzień: Xiànzài yīdiăn bàn. Śien dzaj ji dien ban. Jest pierwsza trzydzieści. Molly: Hăo. Xièxiè nĭ. Hao. Śie śie ni. Świetnie. Dziękuję. Przechodzień: Bú kèqì. Bu k’y ć’i. Nie ma za co. Molly: Máfan nĭ, sì lù chēzhàn zài năr? Ma fan ni, sy lu cz’e dżan dzaj nar? Przepraszam za kłopot, (ale czy mógłby mi pan powiedzieć) gdzie jest przystanek autobusu nr 4? Przechodzień: Chēzhàn jiù zài nàr. Cz’e dżan dzioł dzaj nar. Przystanek autobusowy jest tam. Poleć książkęKup książkę Rozdziaï 4: Poznawanie nowych osób 77 Molly: Hăo. Xièxiè. Hao. Śie śie. Świetnie. Dziękuję. Przechodzień: Méi wèntí. Mej łen t’i. Nie ma za co. SĞówka do zapamiötania Xiànzài jĜdiún zhĶng? chĆzhàn Méi wèntí ķien dzaj dzi dien dŘung cz’e dŘan mej Ğen t’i Która jest teraz godzina? przystanek autobusowy Nie ma za co. Jak zadawaÊ proste pytania na pierwszym spotkaniu? Poniĝej znajdziesz listÚ prostych pytañ, które moĝesz zadaÊ dopiero co poznanym osobom. (By przypomnieÊ sobie przykïadowe odpowiedzi, a takĝe kilka zdañ o sobie, wróÊ do rozdziaïu 3). 9 Nä jiào shénme míngzi? (ni dziao szeme ming dzy; Jak siÚ nazywasz?) 9 Nä niánjì duú dà? (ni nien dzi dïo da; Ile masz lat?) 9 Nä zhù zài nÆr? (ni dĝu dzaj nar; Gdzie mieszkasz?) 9 Nä jiéhĒn le méiyûu? (ni dzie hïun ly mejoï; Czy jesteĂ zamÚĝna/ĝonaty?) 9 Nä yûu háizi ma? (ni joï haj dzy ma; Czy masz dzieci?) 9 Nä zuò shénme gúngzuò? (ni dzïo szeme gung dzïo; Czym siÚ zajmujesz (zawodowo)? 9 Nä huì jiÆng zhúngwén ma? (ni hïej dziang dĝung ïen ma; Czy mówisz po chiñsku?) 9 Nä xähuÅn kàn diànyäng ma? (ni Ăi hïan k’an dien jing ma; Czy lubisz oglÈdaÊ filmy?) 9 Nä shénme shíhòu zûu? (ni szeme szy hoï dzoï; Kiedy wychodzisz/wyjeĝdĝasz?) 9 JèntiÅn de tiÅnqì zØnme yàng? (dzin t’ien dy t’ien Ê’i dzeme jang; Jaka jest dziĂ pogoda?) Poleć książkęKup książkę 78 CzÚĂÊ II: Chiñski w praktyce Rozmowa o rodzinie Ludowych) Aby móc porozmawiaÊ o rodzinie, dobrze jest znaÊ kilka poniĝszych sïów: 9 àirén (aj ĝen; wspóïmaïĝonek/wspóïmaïĝonka — zwykle uĝywane w Chinach 9 tàitài (t’aj t’aj; ĝona) 9 qèzi (Ê’i dzy; ĝona — zwrot ksiÈĝkowy) 9 zhàngfu (dĝang fu; mÈĝ) 9 fùmē (fu mu; rodzice) 9 xiúngdì jiØmèi (Ăiung di dzie mej; rodzeñstwo) 9 mēqèn (mu Ê’in; matka) 9 fùqèn (fu Ê’in; ojciec) 9 háizi (haj dzy; dziecko) 9 érzi (ar dzy; syn) 9 nԉér (nü ar; córka) 9 zēfù (dzu fu; dziadek) 9 zēmē (dzu mu; babcia) 9 sĒnzi (sïun dzy; wnuczek) 9 sĒnnԉ (sïun nü; wnuczka) PogawÚdka Lĭ Huá spotyka koleżankę z klasy swojej córki — Beverly — i pyta o jej rodzinę. Lĭ Huá: Beverly: Lĭ Huá: Beverly: Beverly, nĭ yŏu méiyŏu xiōngdì jiĕmèi? Beverly, ni joł mejoł śiung di dzie mej? Beverly, czy masz rodzeństwo? Wŏ yŏu yíge jiĕjie. Tā shíwŭ suì. Bĭ wŏ dà liăngsuì. Ło joł ji gy dzie dzie. T’a szy łu słej. Bi ło da liang słej. Mam starszą siostrę. Ma piętnaście lat. Jest starsza ode mnie o dwa lata. Tā yĕ huì jiăng zhōngwén ma? T’a je hłej dziang dżung łen ma? Czy ona też mówi po chińsku? Búhuì. Tā zhĭ huì yīngyŭ. Bu hłej. T’a dży hłej jing jü. Nie. Ona mówi tylko po angielsku. Poleć książkęKup książkę Rozdziaï 4: Poznawanie nowych osób 79 Lĭ Huá: Beverly: Lĭ Huá: Nĭde fùmŭ zhù zài năr? Ni dy fu mu dżu dzaj nar? Gdzie mieszkają twoi rodzice? Wŏmen dōu zhù zài Bĕijīng. Wŏ bàba shì wàijiāoguān. Ło men doł dżu dzaj Bei dzing. Ło baba szy łaj dziao głan. Wszyscy mieszkamy w Pekinie. Mój tato jest dyplomatą. Nà tài hăo le. Na t’aj hao ly. To świetnie. SĞówka do zapamiötania jiúng zhù wàijiøoguøn bĶlányő zhĶngwén dziang dŘu Ğaj dziao gĞan bĞo lan jü dŘung Ğen mówiä, opowiadaä mieszkaä dyplomata jözyk polski jözyk chiĠski PogawÚdka o pracy To, czym siÚ zajmujesz, mówi wiele o tym, kim jesteĂ, moĝe byÊ takĝe doskonaïym tematem rozmowy, gdy wyczerpaïeĂ juĝ wszystkie inne wÈtki. Aby spytaÊ kogoĂ o gúngzuò (gung dzïo; pracÚ), moĝesz powiedzieÊ: Nä zuò shénme gúngzuò? (ni dzïo szeme gung dzïo; Czym siÚ zajmujesz?). Moĝesz nawet zaryzykowaÊ i zgadywaÊ, np. Nä shì lÆoshè ma? (ni szy lao szy ma; JesteĂ nauczycielem?). Poniĝej podajÚ listÚ zawodów — byÊ moĝe znajdziesz na niej zawód swój lub Twojego rozmówcy: 9 lÆoshè (lao szy; nauczyciel) 9 jiàoshòu (dziao szoï; profesor) 9 lԋshè (lü szy; prawnik) 9 yèsh×ng (ji szeng; lekarz) 9 hùshì (hu szy; pielÚgniarka) 9 biÅnjí (bien dzi; redaktor) 9 kuàijì (k’ïaj dzi; ksiÚgowa) 9 shuänuÆngúng (szïej nïan gung; hydraulik) Poleć książkęKup książkę 80 CzÚĂÊ II: Chiñski w praktyce 9 diàngúng (dien gung; elektryk) 9 yÆnyuán (jen jïen; aktor) 9 zhúguÆn (dĝu gïan; dyrektor, nadzorca) 9 f×ixíngyuán (fej Ăing jïen; pilot) 9 chéngwùyuán (cz’eng ïu jïen; stewardesa) 9 hÆiguÅn guÅnyuán (haj gïan gïan jïen; celnik) 9 lièch×yuán (lie cz’e jïen; konduktor) 9 ji×xiànyuán (dzie Ăien jïen; telefonistka, operator) 9 qiántái fúwùyuán (Ê’ien t’aj fu ïu jïen; recepcjonistka) 9 kèfáng fúwùyuán (k’y fang fu ïu jïen; pokojówka w hotelu) 9 chĒnàyuán (cz’u na jïen; kasjer w banku) 9 yóudìyuán (joï di jïen; listonosz) 9 cáifeng (c’aj feng; krawiec) Przydatne mogÈ okazaÊ siÚ takĝe sïowa zwiÈzane z pracÈ: 9 bàn rì gúngzuò (ban ĝy gung dzïo; praca na póï etatu) 9 quán rì gúngzuò (Ê’ïen ĝy gung dzïo; praca na caïy etat) 9 shèyè (szy je; bezrobotny) 9 miànshì (mien szy; rozmowa kwalifikacyjna) 9 jènglä (dzing li; kierownik) 9 gùyuán (gu jïen; pracownik) 9 gùzhē (gu dĝu; pracodawca) W Chinach dÅnwèi (dan ïej; jednostka w pracy, do której siÚ przynaleĝy) przez dïuĝszy czas byïa waĝnym elementem ĝycia. Termin ten odnosiï siÚ do miejsca pracy, które mogïo byÊ wyznaczone wszÚdzie w kraju. DÅnwèi to jednostka, która byïa odpowiedzialna za podlegïych sobie pracowników, a takĝe za ich problemy i bïÚdy. Gdy usïyszysz przez telefon: Nä nÆr? (ni nar; dosïownie: SkÈd jesteĂ?), powinieneĂ wiedzieÊ, ĝe pytany jesteĂ pewnie o swojÈ dÅnwèi. W czasach przewodniczÈcego Mao Zedonga (przywódcy Chiñskiej Partii Komunistycznej, który ogïosiï ChiñskÈ RepublikÚ LudowÈ w 1949 roku) mïodzi ludzie zaraz po ukoñczeniu szkoïy Ăredniej byli przypisywani do pracy i nie myĂleli o zaïoĝeniu rodziny, dopóki nie wiedzieli, dokÈd zostanÈ wysïani. Zdarzaïo siÚ, ĝe niektórzy byli wysyïani do pracy na obrzeĝach póïnocnych Chin, gdy tymczasem ich narzeczeni musieli pracowaÊ na poïudniu. Mogli siÚ widywaÊ tylko podczas Chiñskiego Nowego Roku. DÅnwèi przypisywaïa swoim podopiecznym mieszkania, a takĝe wymuszaïa stosowanie siÚ do polityki rzÈdowej, np. polityki jednego dziecka. Do niedawna, by móc siÚ pobraÊ, mieÊ dziecko czy otrzymaÊ przywileje rzÈdowe, potrzebna byïa zgoda dÅnwèi. Termin ten zachowaï znaczenie jedynie w przypadku pracowników sektora publicznego. W sektorze prywatnym oznacza po prostu stanowisko pracy, jakÈ siÚ wykonuje, bez bagaĝu ideologicznego. Poleć książkęKup książkę Rozdziaï 4: Poznawanie nowych osób 81 PogawÚdka Yáng i Xiăo Liú rozmawiają o swoich zawodach, które są bardzo różne. Xiăo Liú jest pielęgniarką w jednym z miast prowincji Henan, niedaleko słynnego klasztoru Shaolin. Xiăo Liú: Yáng: Xiăo Liú: Yáng: Xiăo Liú: Yáng: Xiăo Liú: zhíyè nán xĜhuøn yĚyuàn gĶngzuò hùshì Yáng, nĭ zuò shénme gōngzuò? Jang, ni dzło szeme gung dzło? Czym się zajmujesz, Jang? Wŏ shì lánqiú duìyuán. Ło szy lan ć’ioł dłej jłen. Gram w koszykówkę. (Dosłownie: Jestem graczem w koszykówkę). Nà hĕn yŏuyìsi. Na hen joł ji sy. To bardzo ciekawe. Nĭ ne? Ni ny? A ty? Wŏ shì hùshì. Wŏ zài Kāifēng dìyī yīyuàn gōngzuò. Ło szy hu szy. Ło dzaj K’aj feng di ji ji jłen gung dzło. Ja jestem pielęgniarką. Pracuję w szpitalu nr 1 w Kaifengu. Nán bùnán? Nan bu nan? Czy to trudna (praca)? Bù nán. Wŏ hĕn xĭhuān wŏde zhíyè. Bu nan. Ło hen śi hłan ło dy dży je. Nietrudna. Bardzo lubię swoją pracę. SĞówka do zapamiötania dŘy je nan ķi hĞan ji jĞen gung dzĞo hu szy zawód trudny lubiä szpital pracowaä pielögniarka Poleć książkęKup książkę 82 CzÚĂÊ II: Chiñski w praktyce Rozmowa o miejscu zamieszkania numer telefonu?) Po wstÚpnej rozmowie ludzie czasami wymieniajÈ siÚ adresami i numerami telefonu, by zostaÊ w kontakcie. Wtedy moĝe pojawiÊ siÚ zdanie, którego nauczyïeĂ siÚ na poczÈtku tego rozdziaïu: Nä zhù zài nÆr? (ni dĝu dzaj nar; Gdzie mieszkasz?). Oto kilka dodatkowych pytañ na podobny temat: 9 Näde dìzhä shì shénme? (ni dy di dĝy szy szeme; Jaki jest twój adres?) 9 Näde diànhuà hàomÆ duúshÆo? (ni dy dien hïa hao ma dïo szao; Jaki jest twój 9 Nä shénme shíhòu zài jiÅ? (ni szeme szy hoï dzaj dzia; Kiedy bÚdziesz w domu?) Gdy zechcesz poopowiadaÊ o swoim domu, poniĝsze zdania bÚdÈ jak znalazï: 9 Wûmen zhù de shì fángzi. (ïo men dĝu dy szy fang dzy; Mieszkamy 9 TÅ zhù de shì gúngyù. (t’a dĝu dy szy gung jü; Ona mieszka w bloku). 9 TÅmen yûu yíge yuànzi. (t’a men joï ji gy jïen dzy; Oni majÈ podwórko). 9 Nä yûu yíge huÅyuán. (ni joï ji gy hïa jïen; Ty masz ogród). 9 Wû zhù zài chénglä. (ïo dĝu dzaj cz’eng li; Mieszkam w mieĂcie). 9 Wû zhù zài jiÅowài. (ïo dĝu dzaj dziao ïaj; Mieszkam na przedmieĂciach). 9 Wû zhù zài nóngcĒn. (ïo dĝu dzaj nung c’ïun; Mieszkam na wsi). Oprócz diànhuà hàomÆ (dien hïa hao ma; numeru telefonu) i dìzhä (di dĝy; adresu) wiÚkszoĂÊ ludzi wymienia diànzä yóuxiÅng dìzhä (dien dzy joï Ăiang di dĝy; adres mailowy). W bardziej oficjalnych sytuacjach wïaĂciwa jest takĝe wymiana míngpiàn (ming p’ien; wizytówek). (W rozdziale 2 znajdziesz instrukcjÚ, jak wymawiaÊ liczebniki). w mieszkaniu/apartamencie). PogawÚdka Beverly spotyka Alison na konferencji w Wuhanie i stwierdza, że Alicja może być doskonałą partnerką w jej projekcie elektronicznym. Beverly: Zhè shì wŏde míngpiàn. Yŏu dìzhĭ, diànhuà hàomă, hé diànzĭ yóuxiāng dìzhĭ. Dży szy ło dy ming p’ien. Joł di dży, dien hła hao ma, he dien dzy joł śiang di dży. To moja wizytówka. (Znajdziesz) tam mój adres, numer telefonu i adres mailowy. Alison: Xièxiè. Śie śie. Dziękuję. Poleć książkęKup książkę Rozdziaï 4: Poznawanie nowych osób 83 Beverly: Alison: Beverly: Alison: Kĕshì wŏde diànhuà hàomă biàn le. Xiànzài shì (650) 721-0000. K’y szy ło dy dien hła hao ma bien ly. Śien dzaj szy lioł łu ling, ć’i ar jao, ling ling ling ling. Ale zmienił się mój numer telefonu. Teraz to (650) 721-0000. Hăo. Xièxiè. Hao. Śie śie. Dobrze. Dziękuję. Yŏu kōng, qĭng gĕi wŏ dă diàn huà. Joł k’ung, ć’ing gej ło da dien hła. Gdy będziesz miała chwilę, zadzwoń, proszę. Yídìng huì. Ji ding hłej. Na pewno zadzwonię. SĞówka do zapamiötania dú diànhuà diànhuà hàomú gúibiàn míngpiàn diànzĜ yóuxiøng dìzhĜ da dien hĞa dien hĞa hao ma gaj bien ming p’ien dien dzy joĞ ķiang di dŘy (za)dzwoniä numer telefonu zmieniä wizytówka adres mailowy Poleć książkęKup książkę 84 CzÚĂÊ II: Chiñski w praktyce Gry i zabawy Połącz nazwy zawodów po polsku z ich chińskimi odpowiednikami. Odpowiedzi znajdziesz w dodatku C. yīshēng lăoshī fēixíngyuán zúqiú duìyuán piłkarz lekarz pilot nauczyciel Poleć książkęKup książkę Skorowidz A a, 234 aktówka, 234 Anhui prowincja, 26 autobus, 242, 243 bilet, 242 bilet miesiÚczny, 243 numer, 243 przystanek autobusowy, 243 B bakïaĝan, 95 Beihai, 205 biuro, 171 drukarka, 172 ekspres do kawy, 172 faks, 172 kolega z pracy, 172 komputer, 171 kserokopiarka, 171 notes, 172 oïówek, 172 pióro, 172 plik, 172 recepturka, 172 sekretarka, 171 spinacze, 172 taĂma klejÈca, 172 telefon, 171 zszywacz, 172 C chéngyē, 34, 35 Chinatown, 278 chiñska kaligrafia, 279 Chiñski Nowy Rok, 97 ciepïo, 28 czas, 129 budzik, 134 czerwiec, 132 czwartek, 130 dni tygodnia, 130 godzina, 28, 134 grudzieñ, 132 koniec tygodnia, 129 kwiecieñ, 132 lipiec, 132 listopad, 132 luty, 132 maj, 132 marzec, 132 minuta, 134 nastÚpny miesiÈc, 132 niedziela, 130 paědziernik, 132 piÈtek, 129, 130 poïudnie, 134 poniedziaïek, 129, 130 poprzedni miesiÈc, 132 pora dnia, 135 póïnoc, 134 przyszïy tydzieñ, 130 sekundy, 134 sierpieñ, 132 sobota, 129 sobota, 130 spóěnienie, 134 styczeñ, 132 Ăroda, 130 ten miesiÈc, 132 ubiegïy tydzieñ, 130 urodziny, 132 wrzesieñ, 132 wtorek, 130 zegar, 134 zegarek, 134 Poleć książkęKup książkę 322 Chiñski dla bystrzaków czasownik, 40, 43, 45, 47, 53, 54, 104 dokonany, 40 niedokonany, 40 czasowniki, 295 czeki podróĝne, 196 czÚĂci ciaïa, 261 bark, 261 ciaïo, 261 gardïo, 261 gïowa, 261 klatka piersiowa, 261 koĂÊ, 261 miÚĂnie, 261 nerki, 261 nerwy, 261 noga, 261 nos, 261 oko, 261 oskrzela, 261 palec, 261 plecy, 261 pïuca, 261 ramiÚ, 261 rÚka, 261 serce, 261 stopa, 261 szyja, 261 twarz, 261 ucho, 261 wÈtroba, 261 ĝoïÈdek, 261 D Dalian, 205 dane adres, 82 adres mailowy, 82 numer telefonu, 82 wizytówka, 82 danie, 29 Dèng XiÆopíng, 28 dialekt, 26 DúngdÅn, 112 dynastia, 124 F fasolka szparagowa, 95 film, 143 angielskie napisy, 144 bajka, 143 dokument, 143 dramat, 143 film akcji, 143 film kung-fu, 143 horror, 143 komedia, 143 romans, 143 zagraniczny, 144 Fujian prowincja, 26 G gàn jÚzyk, 26 gdzie, 206 gïoski przydechowe, 29 godzina, 28 gospodarka, 178 bankowoĂÊ, 178 branĝa medialna, 178 branĝa wydawnicza, 178 budownictwo, 178 finanse, 178 górnictwo, 178 inĝynieria, 178 komputery, 178 konsulting, 178 nieruchomoĂci, 178 PR, 178 przemysï farmaceutyczny, 178 przemysï naftowy, 178 przemysï odzieĝowy, 178 przemysï rozrywkowy, 178 przemysï samochodowy, 178 reklama, 178 transport, 178 ubezpieczenia, 178 zarzÈdzanie, 178 Groby Mingowskie, 141 grzyby, 95 Guangdong prowincja, 26 Guangxi prowincja, 26 guÅnhuà jÚzyk, 26 guóyē jÚzyk, 26 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 323 H Hainan wyspa, 26 hakka jÚzyk, 26 Han dynastia, 26, 27 hànyē jÚzyk, 26 Henan prowincja, 150 herbata, 102 czarna, 103 czarnego smoka, 103 jaĂminowa, 103 ulung, 103 zielona, 103 hobby, 149 ceramika, 154 czytanie ksiÈĝek, 149 gotowanie, 150 kaligrafia, 154 karty, 150 koszykówka, 149 ïowienie ryb, 149 madĝong, 150 malarstwo wodne, 154 malarstwo, 154 muzyka, 149 ogrodnictwo, 150 pianino, 154 rysunek, 154 rzeěba, 154 skrzypce, 154 szachy, 149 sztuki walki, 150 tai-chi, 150 znaczki, 149 Hongkong, 26 Hongkou stadion, 156 hotel, 219 bagaĝe, 223 bagaĝowy, 223 centrum biznesowe, 222 cichy pokój, 220 dokument toĝsamoĂci, 223 gniazdko elektryczne, 225 jacuzzi, 222 klimatyzacja, 224 klucz, 223 koc, 224 nasïoneczniony pokój, 220 ogrzewanie, 224 papier toaletowy, 224 paszport, 223 pilot, 225 poduszka, 224 pokój, 219 pokój z klimatyzacjÈ, 220 pokój z widokiem na morze, 220 recepcjonista, 223 restauracja hotelowa, 222 rÚcznik, 224 sprzÈtnÈÊ pokój, 225 suszarka do wïosów, 224 toaleta, 225 uiĂciÊ rachunek, 228 wïÈcznik Ăwiatïa, 225 wolne pokoje, 220 zarezerwowaÊ, 219 Hubei prowincja, 26 Hunan prowincja, 26 I J ideogramy, 27 ideogramy zïoĝone, 27 idiom, 34 internet, 180 laptop, 180 przeglÈdarka, 180 przeszukanie, 180 wysïaÊ maila, 182 wysïaÊ plik, 182 Jangcy rzeka, 26 Jedwabny Szlak, 157 jedzenie, 85 Jet Li, 29 jÚzyk ciaïa, 37 schylenie gïowy i lekki skïon, 37 ukïon z oklaskiem, 37 uĂcisk dïoni, 37 wskazywanie palcem na wïasny nos, 37 jÚzyk Hanów, 26 jÚzyk narodowy, 26 jÚzyk powszechny, 26 Jiànguóménwài Dàji×, 112 Jiangxi prowincja, 26 Poleć książkęKup książkę 324 Chiñski dla bystrzaków K L lekarz, 259, 260 Kanton prowincja, 26 kapusta, 95 kèjiÅ jÚzyk, 26 kieliszek, 91 kierunek lewo, 208 na zewnÈtrz, 208 na, 208 naprzeciw, 209 obok, 209 pod, 209 prawo, 208 przód, 208 tyï, 208 w Ărodku, 208 kino, 144 klasyfikator, 41, 42, 91 kolor, 121, 122 atïas, 122 ciemniejszy, 122 czarny, 122 czerwony, 122, 123 fioletowy, 122 jaĂniejszy, 122 jednolity, 122 kaszmir, 122 materiaï, 122 niebieski, 122 pomarañczowy, 122 róĝowy, 122 wzory, 122 ĝóïty, 122 biaïy komplement, 70 koñ, 29 kraj Chiny, 69 Francja, 69 Japonia, 69 Polska, 69 Stany Zjednoczone, 69 Szwajcaria, 69 Szwecja, 69 Wietnam, 69 Wïochy, 69 kukurydza, 95 kung-fu, 279 AIDS, 267 antybiotyk, 270 apteka, 269 astma, 267 biegunka, 263 ból gardïa, 263 ból pleców, 263 ból ucha, 263 ból zÚba, 263 ból ĝoïÈdka, 263 cholera, 267 cierpieÊ na ból gïowy, 263 cukrzyca, 267 czerwonka, 267 elektrokardiogram, 266 gorÈczkowaÊ, 263 gruělica, 267 grypa, 266 historia choroby, 266 karetka pogotowia, 270 nudnoĂci, 263 obrzÚk wÚzïów chïonnych, 263 ospa wietrzna, 267 pacjent, 266 problemy z sercem, 267 przeziÚbiÊ siÚ, 266 przybraÊ na wadze, 263 rak pïuc, 267 rak, 267 recepta, 269 schudnÈÊ, 263 stan zapalny, 266 stetoskop, 264 tabletka, 270 testy laboratoryjne, 266 wysokie ciĂnienie, 266 zachorowaÊ, 266 zastrzyk, 270 zatwardzenie, 263 zbadaÊ, 266 zïapaÊ przeziÚbienie, 266 zraniÊ siÚ, 266 ĝóïtaczka, 267 liczba mnoga, 40, 42 liczba pojedyncza, 40, 42 liczebnik, 41, 55, 56, 57 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 325 liczebnik porzÈdkowy, 58, 214 miejsca czwarty, 214 drugi, 214 dziesiÈty, 214 dziewiÈty, 214 ósmy, 214 piÈty, 214 pierwszy, 214 siódmy, 214 szósty, 214 trzeci, 214 LiúlìchÆng ulica, 123 lotnisko, 231 bagaĝ, 231, 237 bagaĝ podrÚczny, 231, 234 bramka, 231, 234 celnik, 236 karta wjazdu, 237 karta wyjazdu, 237 lot bilet, 234 kamizelki ratunkowe, 235 krajowy, 234 lÈdowanie, 235 miÚdzynarodowy, 234 odwoïaÊ, 232 pilot, 234 przeïoĝyÊ, 232 start, 235 stewardesa, 234 turbulencje, 235, 236 wyjĂcia ewakuacyjne, 235 zakaz palenia, 235 zaïoga, 234 zapiÈÊ pasy, 235 odloty, 234 odprawa, 231 paszport, 234 przedmioty do oclenia, 237 przyloty, 234 walizka, 237 wiza, 234 zaĂwiadczenie zdrowotne, 237 M mandaryñski jÚzyk, 26 Máo Zédúng, 29, 248 matka, 29 ambasada polska, 206 bank, 206 dworzec kolejowy, 206 kasa biletowa, 206 metro, 205, 206 poczta, 205 pogotowie, 206 postój taksówek, 206 przystanek autobusowy, 206 restauracja, 206 szkoïa, 206 toaleta, 206 ulica, 205 miejsce zamieszkania, 82 Mieszkam na przedmieĂciach, 82 Mieszkam na wsi, 82 Mieszkam w mieĂcie, 82 Mieszkamy mieszkaniu/apartamencie, 82 Ona mieszka w bloku, 82 Oni majÈ podwórko, 82 Ty masz ogród, 82 miesiÈc czerwiec, 132 grudzieñ, 132 kwiecieñ, 132 lipiec, 132 listopad, 132 luty, 132 maj, 132 marzec, 132 paědziernik, 132 sierpieñ, 132 styczeñ, 132 wrzesieñ, 132 mieszkanie, 182 agent, 183 balkon, 185 biblioteka, 185 biurko, 185 depozyt, 183 dzielnica, 184 hipoteka, 183 jadalnia, 185 kanapa, 185 koïdra, 186 krzesïa, 185 kuchnia, 185 kupiÊ, 184 Poleć książkęKup książkę 326 Chiñski dla bystrzaków mieszkanie ïazienka, 185, 186 ïóĝko, 185, 186 materac, 185 nieruchomoĂci, 182 odsetki, 183 poduszka, 186 pokój wypoczynkowy, 185 poĂciel, 185 poĂrednik, 183 przetarg, 183 salon, 185 sÈsiedztwo, 184 sprzedaÊ, 184 stolik, 185 stóï, 185 sypialnia, 185 szafa, 185 udekorowaÊ, 184 umowa, 183 weranda, 185 winda, 185 wïasnoĂÊ, 182 wolny pokój, 185 wycena, 183 män prowincja, 26 Ming dynastia, 140 morfem, 29 muzyka, 154 altówka, 155 chiñska muzyka klasyczna, 145 dïugi szarpany instrument strunowy, 155 dwustrunowy instrument smyczkowy, 155 flet, 155 gitara, 155 harfa, 155 instrumentalna, 145 jazz, 145 kameralna, 145 klarnet, 155 klasyczna, 145 koncert chóralny, 145 kontrabas, 155 muzyk, 154 obój, 155 perkusja, 155 pianino, 154, 155 piosenki ludowe, 145 puzon, 155 rock and roll, 145 saksofon, 155 skrzypce, 154, 155 symfoniczna, 145 szarpany instrument strunowy, 155 trÈbka, 155 tuba, 155 wiolonczela, 155 N nagïos, 29, 32 narodowoĂci, 69 natura, 152 brzeg, 152 drzewa, 152 góry, 152 jaskinia, 152 jezioro, 152 krajobraz, 152 morze, 152 pagórki, 152 plaĝa, 152 ptaki, 152 pustynia, 152 rzeka, 152 staw, 152 nazwy wïasne, 40 negacja absolutna, 50 Niebiañskiego Spokoju plac, 112 O odpowiedzi, 76 Bardzo mi przykro, 76 Nie rozumiem, 76 Nie wiem, 76 Nie znam go/jej, 76 Przepraszam, 76 okreĂlnik aspektu, 45 Opera pekiñska, 137 P pagoda, 152 Païac DzieciÚcy, 153 pañstwo, 251 Afryka Poïudniowa, 251 Chiny Ludowe, 251 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 327 Francja, 251 Hongkong, 251 Irlandia, 251 Izrael, 251 Japonia, 251 Kanada, 251 Kongo, 251 Meksyk, 251 Niemcy, 251 Rosja, 251 Szwajcaria, 251 Szwecja, 251 Tanzania, 251 WÚgry, 251 Wietnam, 251 partykuïa, 104 przeczÈca, 54 pytajÈca, 53 Pekin, 123 pÚdy bambusa, 95 pieniÚdze, 191 akcje, 199 bank, 193, 200 bankomat, 201 certyfikat depozytowy, 199 chiñski juan, 192 czek, 196, 198 czek podróĝny, 198 dolar, 195 dolar amerykañski, 192 dolar hongkoñski, 192, 193 dolar singapurski, 192, 193 dolar tajwañski, 192 drobne, 193, 198 euro, 192 fundusz hedgingowy, 199 fundusz inwestycyjny, 199 gotówka, 196, 200 japoñski jen, 192 kantor, 193, 195 karta kredytowa, 196, 198 kasjer, 195 konto oszczÚdnoĂciowe, 199 kredyt, 198 ksiÈĝeczka czekowa, 198 kurs wymiany, 191 limit kredytu, 198 linia kredytowa, 198 napiwek, 201 nowy dolar tajwañski, 192 obligacje, 199 odsetki, 198 oszczÚdnoĂci, 200 pieniÈdze ludowe, 191 polska zïotówka, 192 portfel, 198 prowizja, 195 rozmieniÊ, 198 spadek, 193 waluta, 191, 194, 195 wpïaciÊ, 200 wymiana, 193 wypïaciÊ, 200 zarabianie, 193 piktofonogramy, 27 piktogramy, 27 piïka noĝna, 155 pènyèn, 28 piwo, 28 pïacenie rachunku za posiïek, 85 pociÈg, 244 bilet w jednÈ stronÚ, 244 bilet w obie strony, 244, 245 cena biletu, 244 kasa biletowa, 244 pociÈg ekspresowy, 244 pociÈg zwykïy, 244 bilet, 244 podróĝ, 247, 250 antyperspirant, 254 aparat fotograficzny, 254 autokar wycieczkowy, 257 biuro podróĝy, 256, 257 budzik, 254 golarka, 254 góry, 250 grupa turystyczna, 255 grupa wycieczkowa, 257 kosmetyki, 254 krajowa, 250 mydïo, 254 ogród botaniczny, 250 okulary przeciwsïoneczne, 254 pagoda, 250 parasolka, 254 pasta do zÚbów, 254 plaĝa, 250 pïyn do pïukania jamy ustnej, 254 Poleć książkęKup książkę 328 Chiñski dla bystrzaków podróĝ podpaski, 254 przejĂciówka, 254 przewodnik, 256, 257 pustynia, 250 safari, 250 sandaïy, 254 szczoteczka do zÚbów, 254 szczotka, 254 szorty, 254 tampony, 254 zagraniczna, 250 zarezerwowaÊ, 257 ĝelazko, 254 strój kÈpielowy, 254 wiza, 247 podstawowe zwroty a wïaĂnie!, 35 czeĂÊ!, 35 doskonale, 35 dziÚkujÚ, 35 gratulacje!, 35 nie ma sprawy, 35 nie ma za co, 35 odpuĂÊ sobie, 35 poczekaj chwilÚ, 35 przepraszam, 35 racja, 35 Ăwietnie, 35 to nie ma znaczenia, 35 zapomnij o tym, 35 zaraz, zaraz, 35 po
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Chiński dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: