Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 002595 22737705 na godz. na dobę w sumie
Ciąża dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Ciąża dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Autor: , , Liczba stron: 424
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5247-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> życie rodzinne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prostocie tkwi siła

Twoja zdrowa ciąża

Spodziewasz się dziecka? Oto praktyczny poradnik, w którym znajdziesz informacje o wszystkim, co może Cię spotkać w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze, a także po porodzie. Książka - uwzględniająca najnowsze osiągnięcia w technologii medycznej - jest poręcznym źródłem wiedzy; zawiera proste odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie możesz mieć w związku z ciążą.

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginalny: Pregnancy For Dummies, 4th edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero z wykorzystaniem fragmentów książki „Ciąża” w tłumaczeniu Izabeli Szybilskiej-Fiedorowicz ISBN: 978-83-283-5247-6 Original English language edition Copyright © 2014 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2014 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2019 by Helion S.A. Wiley, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Fotografia na okładce: © Mimi Haddon/jupiterimages Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/ciazb4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:285)ci O autorach .......................................................................................17 Podzi(cid:219)kowania od autorów ...........................................................19 Wst(cid:219)p ...............................................................................................21 O ksi(cid:199)(cid:318)ce ....................................................................................................................21 Co nowego dodano do tego wydania ksi(cid:199)(cid:318)ki? .........................................................23 Naiwne za(cid:260)o(cid:318)enia ......................................................................................................24 Ikony u(cid:318)yte w ksi(cid:199)(cid:318)ce ...............................................................................................24 Co dalej ......................................................................................................................25 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I: NO TO ZACZYNAMY! ....................................................27 ROZDZIA(cid:259) 1: Dwie kreski na te(cid:285)cie: chyba jestem w ci(cid:199)(cid:318)y! ...............29 Rozpoznawanie objawów ci(cid:199)(cid:318)y ..............................................................................29 Jak stwierdzi(cid:201), czy jeste(cid:285) w ci(cid:199)(cid:318)y? ...........................................................................31 Jak uzyska(cid:201) odpowied(cid:316) w domu? ......................................................................31 Wizyta u lekarza w celu uzyskania odpowiedzi ...............................................31 Obliczenie daty porodu .....................................................................................32 Wybór odpowiedniego lekarza ...............................................................................33 Jakie masz mo(cid:318)liwo(cid:285)ci? ......................................................................................33 Pytania, które powinna(cid:285) sobie zada(cid:201), zanim dokonasz wyboru ...................35 Kontrola nad lekami i szczepieniami ......................................................................36 Przegl(cid:199)d przyjmowanych leków .......................................................................37 Znaczenie szczepie(cid:262) i odporno(cid:285)ci ....................................................................40 ROZDZIA(cid:259) 2: Rzut okiem na ci(cid:199)(cid:318)(cid:219): krótkie omówienie tydzie(cid:262) po tygodniu .......................47 0. – 4. tydzie(cid:262) ............................................................................................................48 5. – 8. tydzie(cid:262) ............................................................................................................49 9. – 12. tydzie(cid:262) ..........................................................................................................49 Spis tre(cid:285)ci 5 Poleć książkęKup książkę 13. – 16. tydzie(cid:262) ........................................................................................................50 17. – 20. tydzie(cid:262) ........................................................................................................51 21. – 24. tydzie(cid:262) ........................................................................................................51 25. – 28. tydzie(cid:262) ........................................................................................................52 29. – 32. tydzie(cid:262) ........................................................................................................53 33. – 36. tydzie(cid:262) ........................................................................................................53 37. – 40. tydzie(cid:262) ........................................................................................................54 40. – 42. tydzie(cid:262) ........................................................................................................55 Typowe badania wykonywane podczas ci(cid:199)(cid:318)y .......................................................55 ROZDZIA(cid:259) 3: Przygotowanie do (cid:318)ycia podczas ci(cid:199)(cid:318)y ..........................57 Planowanie wizyt przedporodowych .....................................................................58 Przygotowanie si(cid:219) na zmiany fizyczne i emocjonalne .........................................60 Jak sobie radzi(cid:201) z wahaniami nastrojów? ........................................................61 Jak (cid:318)y(cid:201) ze skurczami nóg? ..................................................................................61 Zwró(cid:201) uwag(cid:219) na up(cid:260)awy ....................................................................................62 Jak znie(cid:285)(cid:201) bóle pleców? ......................................................................................62 Jak sobie radzi(cid:201) ze stresem? ..............................................................................63 Wp(cid:260)yw leków, alkoholu i narkotyków na dziecko .................................................63 Przyjmowanie leków ..........................................................................................64 Palenie i zagro(cid:318)enia z nim zwi(cid:199)zane ................................................................65 Picie alkoholu ......................................................................................................66 Za(cid:318)ywanie narkotyków ......................................................................................67 Rzut oka na zmiany trybu (cid:318)ycia ..............................................................................68 Dogadzanie sobie za pomoc(cid:199) zabiegów kosmetycznych ..............................68 Relaks w wannie z gor(cid:199)c(cid:199) wod(cid:199), w jacuzzi, saunie i (cid:260)a(cid:316)ni parowej ..............71 Podró(cid:318)owanie .....................................................................................................71 Zabiegi stomatologiczne ....................................................................................73 Uprawianie seksu ...............................................................................................74 Praca w czasie ci(cid:199)(cid:318)y ..................................................................................................75 Ryzyko zawodowe ..............................................................................................75 Ci(cid:199)(cid:318)a a prawo ......................................................................................................76 ROZDZIA(cid:259) 4: Dieta i (cid:201)wiczenia przysz(cid:260)ej mamy ..................................79 Zdrowy przyrost masy cia(cid:260)a .....................................................................................80 Jak okre(cid:285)li(cid:201), jaka waga jest wystarczaj(cid:199)ca? ......................................................80 Nie ulegaj obsesji na punkcie swojej wagi .......................................................81 Przyrost wagi u dziecka ......................................................................................83 Bilans przyjmowanego pokarmu ............................................................................84 „Wybierz mój talerz” ...........................................................................................84 Suplementacja diety ...........................................................................................87 6 Ci(cid:199)(cid:318)a dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Które pokarmy s(cid:199) bezpieczne? ...............................................................................89 Potencjalnie szkodliwe pokarmy ......................................................................89 Obalanie popularnych mitów na temat jedzenia ...........................................90 Specjalne wymogi dietetyczne ................................................................................92 W(cid:260)a(cid:285)ciwy sposób od(cid:318)ywiania si(cid:219) dla wegetarianki .........................................92 Zasady zdrowego od(cid:318)ywiania si(cid:219) dla weganki ................................................93 Kontynuowanie diety bezglutenowej ...............................................................94 Walka z zaparciami .............................................................................................94 Cukrzyca ..............................................................................................................94 (cid:200)wiczy(cid:201) za dwoje ......................................................................................................95 Dostosowywanie si(cid:219) do zmian zachodz(cid:199)cych w ciele ....................................95 Jak (cid:201)wiczy(cid:201), (cid:318)eby si(cid:219) nie przetrenowa(cid:201)? ...........................................................97 Porównanie ró(cid:318)nych rodzajów aktywno(cid:285)ci fizycznej .....................................98 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II: CI(cid:198)(cid:317)A — ODLICZANIE ...............................................101 ROZDZIA(cid:259) 5: Pierwszy trymestr ..........................................................103 Kszta(cid:260)tuje si(cid:219) nowe (cid:318)ycie .......................................................................................103 Rzut oka na liczby — jak rozwija si(cid:219) embrion? ..............................................104 Uj(cid:219)cie drugie, czyli jak rozwijaj(cid:199) si(cid:219) bli(cid:316)ni(cid:219)ta ................................................106 Dostosowywanie si(cid:219) do zmian zachodz(cid:199)cych w Twoim ciele ...........................107 Zmiany zachodz(cid:199)ce w piersiach .....................................................................107 Zm(cid:219)czenie .........................................................................................................107 Poranne, po(cid:260)udniowe i wieczorne nudno(cid:285)ci .................................................108 Puchni(cid:219)cie .........................................................................................................110 Cz(cid:219)ste oddawanie moczu ................................................................................111 Bóle g(cid:260)owy .........................................................................................................111 Zaparcia .............................................................................................................112 Skurcze ...............................................................................................................113 Pierwsza wizyta u lekarza ......................................................................................113 Zrozumie(cid:201), co mówi lekarz ..............................................................................114 Jak wygl(cid:199)da badanie fizyczne? ........................................................................119 Rzut oka na standardowe badania .................................................................120 Omówienie metod wykrywania anomalii genetycznych w pierwszym trymestrze .....................................................................................124 Kwestie zwi(cid:199)zane z wiekiem ............................................................................126 Biopsja kosmówki (badanie CVS) ....................................................................127 Kiedy nale(cid:318)y si(cid:219) martwi(cid:201)? ......................................................................................129 Krwawienie ........................................................................................................130 Poronienie .........................................................................................................130 Ci(cid:199)(cid:318)a pozamaciczna .........................................................................................132 Z perspektywy partnera: reakcja na nowin(cid:219) .......................................................132 Spis tre(cid:285)ci 7 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 6: Drugi trymestr ................................................................135 Jak rozwija si(cid:219) Twoje dziecko? ...............................................................................135 Zrozumienie zmian zachodz(cid:199)cych w Twoim ciele ..............................................138 Sk(cid:260)onno(cid:285)(cid:201) do zapominania i niezdarno(cid:285)(cid:201) .....................................................138 Gazy ....................................................................................................................138 Wzrost w(cid:260)osów i paznokci ................................................................................139 Zgaga ..................................................................................................................139 Ból w dolnej cz(cid:219)(cid:285)ci brzucha (w pachwinach) .................................................141 Zatkany nos .......................................................................................................141 Krwawienie z nosa i dzi(cid:199)se(cid:260) .............................................................................141 Zmiany skórne ..................................................................................................142 Kontrola — wizyty przedporodowe ......................................................................143 Badania krwi wykonywane w drugim trymestrze .........................................144 „Ogl(cid:199)danie” fal d(cid:316)wi(cid:219)kowych — USG .............................................................148 Badanie za pomoc(cid:199) punkcji owodni ..............................................................151 Inne badania prenatalne i zabiegi ..................................................................155 Kiedy nale(cid:318)y si(cid:219) martwi(cid:201)? ......................................................................................156 Krwawienie ........................................................................................................156 Anomalie p(cid:260)odowe ...........................................................................................156 Niewydolno(cid:285)(cid:201) szyjki macicy .............................................................................157 Kiedy powinna(cid:285) zwróci(cid:201) si(cid:219) o pomoc .............................................................158 Z perspektywy partnera: drugi trymestr, mama ro(cid:285)nie .....................................158 ROZDZIA(cid:259) 7: Trzeci trymestr ...............................................................161 Twoje dziecko przygotowuje si(cid:219) do przyj(cid:285)cia na (cid:285)wiat ......................................161 Ruchy p(cid:260)odu: fiko(cid:260)ki i kozio(cid:260)ki ..........................................................................163 Napinanie mi(cid:219)(cid:285)ni oddechowych ....................................................................163 Czkawka w macicy ............................................................................................164 Dotrzymywanie kroku zmianom zachodz(cid:199)cym w Twoim ciele .........................164 Wypadki i upadki ..............................................................................................164 Skurcze Braxtona-Hicksa .................................................................................165 Zespó(cid:260) cie(cid:285)ni nadgarstka .................................................................................166 Zm(cid:219)czenie .........................................................................................................167 Wra(cid:318)enie, (cid:318)e dziecko „spada” ..........................................................................167 Hemoroidy .........................................................................................................168 Bezsenno(cid:285)(cid:201) .......................................................................................................169 Wysypki i uczulenia ci(cid:199)(cid:318)owe ............................................................................170 Przygotowanie si(cid:219) do karmienia piersi(cid:199) ........................................................171 Rwa kulszowa ....................................................................................................171 P(cid:260)ytki oddech .....................................................................................................172 Rozst(cid:219)py ............................................................................................................172 8 Ci(cid:199)(cid:318)a dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Opuchni(cid:219)cia ......................................................................................................172 Wysi(cid:260)kowe nietrzymanie moczu .....................................................................173 (cid:317)ylaki ..................................................................................................................173 Ostatnia prosta — wizyty przedporodowe w trzecim trymestrze ....................174 Pomiar dojrza(cid:260)o(cid:285)ci p(cid:260)uc ....................................................................................175 Ocena stanu zdrowia dziecka .........................................................................175 Pomy(cid:285)l o porodzie ..................................................................................................177 Lekcje w szkole rodzenia .................................................................................178 Cesarskie ci(cid:219)cie na (cid:318)(cid:199)danie .............................................................................180 Wp(cid:260)ywanie na termin porodu .........................................................................180 Masa(cid:318) krocza .....................................................................................................181 Przygotowanie si(cid:219) do pobytu w szpitalu .............................................................181 Pakowanie torby ...............................................................................................181 Decyzja o tym, kto pojedzie z Tob(cid:199) do szpitala .............................................183 Wybór (i u(cid:318)ywanie) fotelika samochodowego ..............................................184 Kiedy nale(cid:318)y si(cid:219) martwi(cid:201)? ......................................................................................185 Krwawienie ........................................................................................................185 U(cid:260)o(cid:318)enie po(cid:285)ladkowe .......................................................................................185 Zbyt ma(cid:260)a obj(cid:219)to(cid:285)(cid:201) p(cid:260)ynu owodniowego .......................................................186 Rzadsze ruchy p(cid:260)odu ........................................................................................186 Problemy ze wzrostem p(cid:260)odu .........................................................................186 Wyciekanie p(cid:260)ynu owodniowego ....................................................................187 Zatrucie ci(cid:199)(cid:318)owe ...............................................................................................188 Przedwczesny poród ........................................................................................188 Kiedy dziecko si(cid:219) spó(cid:316)nia ................................................................................189 Z perspektywy partnera: ju(cid:318) prawie na mecie — trzeci trymestr .....................189 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) III: WIELKIE WYDARZENIE — AKCJA PORODOWA, PORÓD I PO(cid:259)ÓG .......................................................................193 ROZDZIA(cid:259) 8: „Kochanie, chyba rodz(cid:219)!” .............................................195 Kiedy poród rzeczywi(cid:285)cie si(cid:219) zaczyna, a kiedy nie? ............................................196 Zmiany przed rozpocz(cid:219)ciem akcji porodowej ...............................................196 Odró(cid:318)nianie prawdziwej akcji porodowej od fa(cid:260)szywej ...............................197 Kiedy skontaktowa(cid:201) si(cid:219) z lekarzem? ..............................................................198 Badanie wewn(cid:219)trzne w celu rozpoznania akcji porodowej ........................199 Przyj(cid:219)cie do szpitala ...............................................................................................200 Ulokowanie si(cid:219) w (cid:260)ó(cid:318)ku albo pokoju ..............................................................200 Co znajduje si(cid:219) wokó(cid:260) Ciebie? .........................................................................201 Kontrolowanie dziecka ...........................................................................................202 Monitorowanie pracy serca p(cid:260)odu ..................................................................202 Inne badania stanu zdrowia p(cid:260)odu .................................................................204 Spis tre(cid:285)ci 9 Poleć książkęKup książkę Przyspieszanie sprawy — wywo(cid:260)anie porodu .....................................................205 Indukcja wskazana ...........................................................................................205 Wywo(cid:260)anie porodu na (cid:318)yczenie ......................................................................206 Wywo(cid:260)ywanie porodu ......................................................................................207 Przyspieszanie akcji porodowej ......................................................................208 Spojrzenie z szerszej perspektywy — etapy i cechy porodu .............................208 Etap I ..................................................................................................................209 Etap II .................................................................................................................213 Etap III ................................................................................................................213 (cid:259)agodzenie bólu porodowego ..............................................................................213 Leki o dzia(cid:260)aniu ogólnoustrojowym ...............................................................214 Miejscowe (cid:285)rodki znieczulaj(cid:199)ce ......................................................................214 Znieczulenie ogólne (narkoza) ........................................................................217 Alternatywne metody rodzenia ............................................................................219 Poród bez znieczulenia ....................................................................................219 Poród domowy .................................................................................................220 Poród z doul(cid:199) ....................................................................................................220 Poród w wodzie ................................................................................................221 ROZDZIA(cid:259) 9: Przesy(cid:260)ka specjalna — dostarczenie Twojego dziecka na (cid:285)wiat .............................................223 Poród naturalny ......................................................................................................224 Wypieranie dziecka na zewn(cid:199)trz ....................................................................225 Naci(cid:219)cie krocza (epizjotomia) ..........................................................................228 Co si(cid:219) dzieje, gdy drugi etap porodu si(cid:219) przed(cid:260)u(cid:318)a? ....................................229 Wielka chwila — przyj(cid:285)cie dziecka na (cid:285)wiat ...................................................230 Rodzenie (cid:260)o(cid:318)yska ..............................................................................................231 Zszycie ran krocza ............................................................................................231 Pomaganie naturze — wspomagany poród pochwowy ....................................232 Cesarskie ci(cid:219)cie .......................................................................................................233 Informacje na temat znieczulenia ..................................................................234 Wskazania do cesarskiego ci(cid:219)cia ....................................................................235 Rekonwalescencja po cesarskim ci(cid:219)ciu .........................................................237 Gratulacje! Dokona(cid:260)a(cid:285) tego! ..................................................................................237 Dreszcze po porodzie .......................................................................................237 Krwawienie poporodowe ................................................................................238 Pierwszy krzyk dziecka .....................................................................................238 Kontrola stanu zdrowia dziecka ......................................................................239 Przeci(cid:219)cie p(cid:219)powiny .........................................................................................239 Banki z krwi(cid:199) p(cid:219)powinow(cid:199) i tkankami z p(cid:219)powiny ......................................240 Nowe sposoby wykorzystania (cid:260)o(cid:318)yska ...........................................................241 10 Ci(cid:199)(cid:318)a dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 10: Witaj, (cid:285)wiecie! Poznaj swojego noworodka ................243 Spojrzenie na (cid:316)ród(cid:260)o rado(cid:285)ci — ma(cid:316), krostki i inne przyjemno(cid:285)ci ...................244 Pokryte mazi(cid:199) ...................................................................................................244 Kszta(cid:260)t g(cid:260)ówki ....................................................................................................245 Siniaki .................................................................................................................246 Krostki, plamki i inne zmiany skórne .............................................................246 W(cid:260)oski dziecka ...................................................................................................247 Ko(cid:262)czyny ............................................................................................................248 Oczy i uszy .........................................................................................................248 Narz(cid:199)dy p(cid:260)ciowe i piersi ...................................................................................249 P(cid:219)powina ...........................................................................................................249 Wielko(cid:285)(cid:201) noworodka ........................................................................................249 Dziecko zaczyna oddycha(cid:201) ..............................................................................250 Czego nale(cid:318)y si(cid:219) spodziewa(cid:201) podczas pobytu w szpitalu? ................................250 Przygotowanie dziecka do (cid:318)ycia poza (cid:260)onem matki .....................................251 Rozwijaj(cid:199)cy si(cid:219) uk(cid:260)ad trawienny dziecka .......................................................252 Obrzezanie ........................................................................................................252 Pobyt na oddziale intensywnej opieki nad noworodkiem ...........................254 Kontrola — pierwsza wizyta dziecka u lekarza ...................................................255 Zmiany pracy serca i uk(cid:260)adu kr(cid:199)(cid:318)enia ............................................................255 Zmiany wagi ......................................................................................................255 Z perspektywy partnera: nareszcie w domu — w powi(cid:219)kszonym gronie .......256 ROZDZIA(cid:259) 11: Zadbaj o siebie po porodzie ..........................................259 Odzyskiwanie si(cid:260) po porodzie ...............................................................................259 Zaczniesz wygl(cid:199)da(cid:201) i czu(cid:201) si(cid:219) jak mama ........................................................260 Krwawienie poporodowe ................................................................................260 Ból w okolicach krocza .....................................................................................261 Obrz(cid:219)k cia(cid:260)a .......................................................................................................263 Problemy z p(cid:219)cherzem ....................................................................................264 Walka z hemoroidami ......................................................................................264 Praca jelit po porodzie .....................................................................................265 Dalsza rekonwalescencja w domu .................................................................266 Rekonwalescencja po cesarskim ci(cid:219)ciu ...............................................................266 Pobyt w sali pooperacyjnej ..............................................................................266 Nie spiesz si(cid:219) .....................................................................................................267 Ból po cesarskim ci(cid:219)ciu ....................................................................................268 Jak sobie radzi(cid:201) z bólem pooperacyjnym? .....................................................269 Przygotowanie si(cid:219) do powrotu do domu ......................................................269 Dalsza rekonwalescencja w domu .................................................................270 Spis tre(cid:285)ci 11 Poleć książkęKup książkę Kolejne zmiany poporodowe ................................................................................272 Poci(cid:201) si(cid:219) jak… mama ........................................................................................272 Nawa(cid:260) mleczny ..................................................................................................272 Wypadanie w(cid:260)osów ...........................................................................................273 Hu(cid:285)tawka nastrojów ........................................................................................273 Jak rozpozna(cid:201) depresj(cid:219) poporodow(cid:199)? ...........................................................274 Kontrola post(cid:219)pów — pierwsza wizyta u lekarza po porodzie ...................276 Powrót do „normalnego” (cid:318)ycia .............................................................................276 Odzyskiwanie kondycji .....................................................................................277 Utrata na wadze ................................................................................................278 Dieta poporodowa ...........................................................................................279 Przyjmowanie witamin .....................................................................................279 Wykonywanie (cid:201)wicze(cid:262) Kegla ...........................................................................279 Ponowne podj(cid:219)cie wspó(cid:260)(cid:318)ycia ........................................................................280 Wybór (cid:285)rodków antykoncepcyjnych ..............................................................281 ROZDZIA(cid:259) 12: Karmienie dziecka .........................................................283 Wybór mi(cid:219)dzy karmieniem piersi(cid:199) a karmieniem butelk(cid:199) ...............................283 Lista korzy(cid:285)ci karmienia piersi(cid:199) ......................................................................284 Dlaczego niektóre mamy wybieraj(cid:199) butelk(cid:219)? ................................................286 Przygotowanie si(cid:219) do karmienia piersi(cid:199) ..............................................................287 Mechanizmy laktacji .........................................................................................288 Pozycje do karmienia piersi(cid:199) ..........................................................................290 Nauka ssania .....................................................................................................291 Organizowanie karmienia ...............................................................................292 Dbanie o diet(cid:219) ...................................................................................................293 Mo(cid:318)liwo(cid:285)ci antykoncepcji ................................................................................294 Które leki s(cid:199) bezpieczne? .................................................................................295 Rozwi(cid:199)zywanie typowych problemów ...........................................................296 Karmienie piersi(cid:199) dwojga lub wi(cid:219)cej dzieci ...................................................299 Karmienie butelk(cid:199) dla pocz(cid:199)tkuj(cid:199)cych ................................................................300 Zatrzymanie produkcji mleka ..........................................................................300 Wybieranie najlepszych butelek i smoczków ................................................301 Karmienie dziecka butelk(cid:199) ..............................................................................301 K(cid:260)opoty z rozwijaj(cid:199)cym si(cid:219) uk(cid:260)adem pokarmowym dziecka .............................303 12 Ci(cid:199)(cid:318)a dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) IV: SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ........................................305 ROZDZIA(cid:259) 13: Ci(cid:199)(cid:318)e specjalnej troski ...................................................307 Jak du(cid:318)e znaczenie ma wiek? ................................................................................307 Trzydziestokilkuletnie (albo starsze) mamy ..................................................308 Niezbyt m(cid:260)odzi tatusiowie ...............................................................................310 Bardzo m(cid:260)ode mamy ........................................................................................312 Ci(cid:199)(cid:318)e mnogie — bli(cid:316)ni(cid:219)ta i wi(cid:219)cej dzieci ..............................................................312 Ró(cid:318)ne rodzaje ci(cid:199)(cid:318) mnogich ............................................................................313 Bli(cid:316)ni(cid:219)ta jedno- czy dwujajowe? .....................................................................314 Badania przesiewowe w kierunku zespo(cid:260)u Downa w ci(cid:199)(cid:318)ach bli(cid:316)niaczych i liczniejszych ...........................................................316 Testy genetyczne w ci(cid:199)(cid:318)ach bli(cid:316)niaczych i liczniejszych ...............................316 Jak nie pomyli(cid:201) dzieci? ......................................................................................317 Dzie(cid:262) po dniu w ci(cid:199)(cid:318)y mnogiej .......................................................................318 Akcja porodowa i poród bli(cid:316)ni(cid:199)t .....................................................................319 Problemy, które mog(cid:199) wyst(cid:199)pi(cid:201) u kobiet w ci(cid:199)(cid:318)y mnogiej ..........................320 Monitorowanie bli(cid:316)ni(cid:199)t pod k(cid:199)tem przedwczesnego porodu ....................323 Ponowne zaj(cid:285)cie w ci(cid:199)(cid:318)(cid:219) ........................................................................................324 Ka(cid:318)da ci(cid:199)(cid:318)a jest inna ........................................................................................324 Poród po uprzednim cesarskim ci(cid:219)ciu ...........................................................325 Samotne matki i rodziny nietradycyjne ...............................................................328 Przygotowanie dziecka (b(cid:199)d(cid:316) dzieci) na pojawienie si(cid:219) rodze(cid:262)stwa ................328 T(cid:260)umaczenie, czym jest ci(cid:199)(cid:318)a ...........................................................................329 Zorganizowanie opieki nad dzie(cid:201)mi na czas porodu ...................................329 Powrót do domu ...............................................................................................330 ROZDZIA(cid:259) 14: Gdy dochodzi do powik(cid:260)a(cid:262)… .........................................333 Przedwczesny poród ..............................................................................................334 Kontrola oznak przedwczesnej akcji porodowej ..........................................336 Zahamowanie przedwczesnej akcji porodowej ............................................337 Zapobieganie przedwczesnemu porodowi ...................................................338 Przedwczesne urodzenie dziecka ...................................................................339 Problemy z zatruciem ci(cid:199)(cid:318)owym ..........................................................................339 Problemy z (cid:260)o(cid:318)yskiem ............................................................................................341 (cid:259)o(cid:318)ysko przoduj(cid:199)ce ..........................................................................................341 Odklejenie si(cid:219) (cid:260)o(cid:318)yska ......................................................................................343 Problemy z wodami p(cid:260)odowymi i workiem owodniowym .................................344 Za du(cid:318)o wód p(cid:260)odowych ..................................................................................344 Za ma(cid:260)o wód p(cid:260)odowych ..................................................................................345 P(cid:219)kni(cid:219)cie worka owodniowego ......................................................................345 Spis tre(cid:285)ci 13 Poleć książkęKup książkę Problemy ze wzrostem p(cid:260)odu ...............................................................................346 Dzieci mniejsze ni(cid:318) przeci(cid:219)tnie .......................................................................347 Dzieci wi(cid:219)ksze ni(cid:318) przeci(cid:219)tnie .........................................................................348 Niezgodno(cid:285)(cid:201) grup krwi ..........................................................................................349 Czynnik Rh .........................................................................................................349 Inne rodzaje niedopasowania krwi ................................................................350 U(cid:260)o(cid:318)enie po(cid:285)ladkowe .............................................................................................351 Ci(cid:199)(cid:318)a przeterminowana .........................................................................................353 ROZDZIA(cid:259) 15: Ci(cid:199)(cid:318)a w zdrowiu i chorobie ...........................................355 Infekcja w czasie ci(cid:199)(cid:318)y ............................................................................................355 Zapalenie p(cid:219)cherza i nerek .............................................................................356 Ospa wietrzna ...................................................................................................356 Przezi(cid:219)bienie i grypa ........................................................................................359 Alergie sezonowe i katar sienny .....................................................................361 Wirus cytomegalii (CMV) ..................................................................................361 Ró(cid:318)yczka ............................................................................................................362 Wirusowe zapalenie w(cid:199)troby ((cid:318)ó(cid:260)taczka) .......................................................362 Opryszczka ........................................................................................................363 Wirus zespo(cid:260)u nabytego niedoboru odporno(cid:285)ci (HIV) .................................364 Listerioza ...........................................................................................................364 Borelioza ............................................................................................................365 Zaka(cid:318)enie parwowirusem ...............................................................................365 Wirusy (cid:318)o(cid:260)(cid:199)dkowe (nie(cid:318)yty (cid:318)o(cid:260)(cid:199)dka i jelit) ......................................................366 Toksoplazmoza .................................................................................................366 Zaka(cid:318)enia pochwy ............................................................................................367 Problemy zdrowotne, które mia(cid:260)a(cid:285) jeszcze przed ci(cid:199)(cid:318)(cid:199) ....................................368 Astma .................................................................................................................368 Przewlek(cid:260)e nadci(cid:285)nienie t(cid:219)tnicze ....................................................................369 Zakrzepica (cid:318)y(cid:260) g(cid:260)(cid:219)bokich i zator p(cid:260)ucny ..........................................................369 Cukrzyca ............................................................................................................370 Mi(cid:219)(cid:285)niaki ............................................................................................................372 Problemy immunologiczne .............................................................................372 Tocze(cid:262) ................................................................................................................373 Zapalenie jelita grubego ..................................................................................374 Padaczka (epilepsja) .........................................................................................374 Choroby tarczycy ..............................................................................................375 14 Ci(cid:199)(cid:318)a dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 16: Jak sobie radzi(cid:201) z nieoczekiwanym? ............................377 Jak przetrwa(cid:201) poronienia nawracaj(cid:199)ce? ..............................................................378 Jak sobie poradzi(cid:201) ze strat(cid:199) dziecka pod koniec ci(cid:199)(cid:318)y? ......................................379 Jak sobie radzi(cid:201) z anomaliami p(cid:260)odowymi? .........................................................380 Gdzie szuka(cid:201) pomocy? ...........................................................................................381 Leczenie ran po stracie dziecka ............................................................................381 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) V: DEKALOGI ..................................................................383 ROZDZIA(cid:259) 17: Dziesi(cid:219)(cid:201) rzeczy, o których nikt Ci nie powie ...............385 Ci(cid:199)(cid:318)a trwa d(cid:260)u(cid:318)ej ni(cid:318) dziewi(cid:219)(cid:201) miesi(cid:219)cy ...............................................................385 Inni ludzie mog(cid:199) doprowadzi(cid:201) Ci(cid:219) do sza(cid:260)u ........................................................386 W pierwszym trymestrze mo(cid:318)esz czu(cid:201) si(cid:219) wyczerpana .....................................386 Ból wi(cid:219)zade(cid:260) macicy naprawd(cid:219)… boli ..................................................................387 Twój brzuch staje si(cid:219) magnesem dla cudzych d(cid:260)oni ..........................................387 Hemoroidy — wstydliwy ból królów ....................................................................387 Czasami podczas parcia kobiety oddaj(cid:199) stolec ...................................................388 Waga nie spada od razu po urodzeniu dziecka ..................................................388 Proces budowania wi(cid:219)zi z dzieckiem zaczyna si(cid:219) tu(cid:318) po jego narodzinach ....388 Nawa(cid:260) mleczny jest naprawd(cid:219) nieprzyjemny, a karmienie piersi(cid:199) mo(cid:318)e zamieni(cid:201) si(cid:219) w produkcj(cid:219) .......................................389 ROZDZIA(cid:259) 18: Dziesi(cid:219)(cid:201) zdrowych przek(cid:199)sek dla kobiet w ci(cid:199)(cid:318)y........391 Musli z suszon(cid:199) fig(cid:199), wiórkami kokosowymi i migda(cid:260)ami .................................392 Ciasteczka owsiane, po których nie b(cid:219)dziesz mia(cid:260)a poczucia winy ..................393 Tortilla z mas(cid:260)em orzechowym, czekolad(cid:199) i bananami .....................................394 Podwójny (cid:260)oso(cid:285) w kremowym sosie ....................................................................395 Bia(cid:260)y ser z zio(cid:260)ami z kromk(cid:199) pe(cid:260)noziarnistego chleba ........................................396 Pieczone pomidorki z mozzarell(cid:199) .........................................................................397 Kawa(cid:260)ki pity z selerem i marchewk(cid:199) w sosie z ciecierzycy ................................398 Mas(cid:260)o orzechowe z kawa(cid:260)kami suszonych owoców ...........................................399 Koktajl owocowy .....................................................................................................400 Niedzielny lodowy koktajl ......................................................................................401 ROZDZIA(cid:259) 19: Dziesi(cid:219)(cid:201) podstawowych rzeczy, które mo(cid:318)na zobaczy(cid:201) na ekranie USG .......................403 Pomiar ciemieniowo-po(cid:285)ladkowy ........................................................................404 Twarz ........................................................................................................................405 Kr(cid:219)gos(cid:260)up ................................................................................................................406 Serce ........................................................................................................................407 R(cid:219)ce ..........................................................................................................................408 Spis tre(cid:285)ci 15 Poleć książkęKup książkę Stopa ........................................................................................................................409 Profil .........................................................................................................................410 Obraz trójwymiarowy ............................................................................................411 To ch(cid:260)opiec! .............................................................................................................412 To dziewczynka! ......................................................................................................413 Skorowidz .......................................................................415 16 Ci(cid:199)(cid:318)a dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę W TYM ROZDZIALE: (cid:27) Odb(cid:219)dziesz typow(cid:199) wizyt(cid:219) przedporodow(cid:199) (cid:27) Nauczysz si(cid:219) radzi(cid:201) sobie ze zmianami zachodz(cid:199)cymi w Twoim ciele i umy(cid:285)le (cid:27) Zmienisz swój styl (cid:318)ycia dla dobra dziecka (cid:27) Dowiesz si(cid:219), jak pracowa(cid:201) podczas ci(cid:199)(cid:318)y Rozdzia(cid:260) (cid:1092) Przygotowanie do (cid:318)ycia podczas ci(cid:199)(cid:318)y M imo (cid:363)e jeste(cid:337) w ci(cid:241)(cid:363)y i Twoje cia(cid:251)o staje si(cid:243) obiektem cudownych zmian, Twoje codzienne (cid:363)ycie toczy si(cid:243) dalej. W jaki sposób b(cid:243)dziesz musia(cid:251)a zmieni(cid:289) swój tryb (cid:363)ycia, (cid:363)eby przej(cid:337)(cid:289) ci(cid:241)(cid:363)(cid:243) jak najbardziej g(cid:251)adko? Których rzeczy w Twoim (cid:363)yciu nie trzeba zmienia(cid:289), a które wymagaj(cid:241) jedynie nieznacznych modyfikacji? Musisz wzi(cid:241)(cid:289) pod uwag(cid:243) wiele kwestii: prac(cid:243), ogólny poziom stresu w Twoim (cid:363)yciu, rodzaj przyjmowanych leków, to, czy palisz b(cid:241)d(cid:361) regularnie pi- jesz alkohol, oraz ró(cid:363)ne zwyczajne sprawy takie jak wizyta u dentysty czy fryzjera. Je(cid:363)eli przypominasz wi(cid:243)kszo(cid:337)(cid:289) normalnych, zdrowych kobiet, prawdopodobnie odkryjesz, (cid:363)e w du(cid:363)ej mierze Twoje (cid:363)ycie mo(cid:363)e toczy(cid:289) si(cid:243) tak jak do tej pory. W tym oraz w nast(cid:243)pnym rozdziale przedstawiamy ogólny schemat, jak zaplanowa(cid:289) swoje (cid:363)ycie podczas ci(cid:241)(cid:363)y, ale wszystkie kwestie, o których tu wspominamy, nale(cid:363)y przedyskutowa(cid:289) z lekarzem. Je(cid:363)eli ju(cid:363) na samym pocz(cid:241)tku zastanowisz si(cid:243) nad swoimi codziennymi przyzwyczajeniami i nawykami zdrowotnymi w kontek(cid:337)cie ci(cid:241)(cid:363)y, (cid:251)atwiej b(cid:243)dzie Ci si(cid:243) przyzwyczai(cid:289) do nowego stanu rzeczy. Im szybciej przejdziesz na w(cid:251)a(cid:337)ciw(cid:241) diet(cid:243), zaczniesz (cid:289)wiczy(cid:289) i zmienisz swój tryb (cid:363)ycia na zdrowszy, tym lepiej (wi(cid:243)cej informacji znajdziesz w rozdziale 4.). ROZDZIA(cid:259) 3 Przygotowanie do (cid:318)ycia podczas ci(cid:199)(cid:318)y 57 Poleć książkęKup książkę Planowanie wizyt przedporodowych Pozytywny wynik testu ci(cid:241)(cid:363)owego oznacza dla Ciebie pocz(cid:241)tek nowego (cid:363)ycia. Czas zastanowi(cid:289) si(cid:243) nad tym, co Ci(cid:243) czeka. Gdy ju(cid:363) postanowisz, który lekarz b(cid:243)dzie si(cid:243) Tob(cid:241) zajmowa(cid:251) podczas ci(cid:241)(cid:363)y (zajrzyj do rozdzia(cid:251)u 1.), zadzwo(cid:321) do danej placówki i zapytaj, co powinna(cid:337) zrobi(cid:289). Niektóre o(cid:337)rodki wymagaj(cid:241) spotkania si(cid:243) z po(cid:251)o(cid:363)n(cid:241), która przeprowadzi wywiad medyczny i potwierdzi dobre wie(cid:337)ci za pomoc(cid:241) badania krwi lub moczu — podczas gdy inne umówi(cid:241) Ci(cid:243) na pierwsz(cid:241) wizyt(cid:243) od razu z le- karzem. Termin pierwszej wizyty zale(cid:363)y w pewnym stopniu od Twojej dawnej b(cid:241)d(cid:361) obecnej sytuacji zdrowotnej. Je(cid:363)eli wcze(cid:337)niej nie odby(cid:251)a(cid:337) wizyty prekoncepcyjnej (przed zaj(cid:337)ciem w ci(cid:241)(cid:363)(cid:243)) (zobacz rozdzia(cid:251) 1.) i nie przyjmowa(cid:251)a(cid:337) witamin dla kobiet w ci(cid:241)(cid:363)y oraz preparatów zawieraj(cid:241)cych kwas foliowy, powiadom o tym swojego lekarza. Preparaty witami- nowe dla kobiet w ci(cid:241)(cid:363)y s(cid:241) dost(cid:243)pne bez recepty, dlatego mo(cid:363)esz zacz(cid:241)(cid:289) je przyj- mowa(cid:289) jeszcze przed odbyciem pierwszej wizyty u lekarza. Wszystkie specyfiki z tej grupy powinny zawiera(cid:289) odpowiedni(cid:241) dawk(cid:243) kwasu foliowego, dlatego je(cid:337)li ci(cid:241)(cid:363)a jest typowa, recepta nie jest potrzebna — a je(cid:337)li masz w(cid:241)tpliwo(cid:337)ci, popro(cid:337) o rad(cid:243) farmaceut(cid:243). Niektóre firmy ubezpieczeniowe mog(cid:241) pokrywa(cid:289) koszt witamin na recept(cid:243), ale ju(cid:363) nie tych, które s(cid:241) sprzedawane bez recepty, a cz(cid:243)(cid:337)(cid:289) kobiet po prostu woli okre(cid:337)lony rodzaj witamin. Niektóre sprawy — takie jak sprawdzanie ci(cid:337)nienia krwi, moczu oraz t(cid:243)tna dziecka — nie ulegaj(cid:241) zmianie bez wzgl(cid:243)du na trymestr, wi(cid:243)c zajmiemy si(cid:243) nimi w tym rozdziale. W rozdziale 5., 6. i 7. bardziej szczegó(cid:251)owo wyja(cid:337)nimy, co si(cid:243) dzieje podczas wizyt przedporodowych w ka(cid:363)dym z trymestrów. Tabela 3.1 podaje zarys typowego planu wizyt przedporodowych. TABELA 3.1. Typowy plan wizyt przedporodowych Etap ci(cid:199)(cid:318)y Cz(cid:219)stotliwo(cid:285)(cid:201) wizyt lekarskich Od pierwszej wizyty do 28. tygodnia ci(cid:199)(cid:318)y Co cztery tygodnie Od 28. do 36. tygodnia ci(cid:199)(cid:318)y Co dwa, trzy tygodnie Od 36. tygodnia ci(cid:199)(cid:318)y do porodu Co tydzie(cid:262) Je(cid:363)eli podczas ci(cid:241)(cid:363)y pojawi(cid:241) si(cid:243) u Ciebie problemy albo Twoja ci(cid:241)(cid:363)a zostanie za- liczona do grupy „wysokiego ryzyka” (czynniki ryzyka opisujemy w rozdziale 13.), lekarz mo(cid:363)e zasugerowa(cid:289), (cid:363)eby(cid:337) przychodzi(cid:251)a na wizyty cz(cid:243)(cid:337)ciej. Terminarz wizyt przedporodowych nie jest ustalony z góry. Je(cid:363)eli planujesz wy- jazd na wakacje lub nie mo(cid:363)esz przyj(cid:337)(cid:289) na tak(cid:241) wizyt(cid:243), poinformuj o tym pracow- ników medycznych i prze(cid:251)ó(cid:363) spotkanie z lekarzem. Je(cid:363)eli Twoja ci(cid:241)(cid:363)a przebiega p(cid:251)ynnie, prze(cid:251)o(cid:363)enie wizyty zwykle nie stanowi problemu. Poniewa(cid:363) jednak pewne 58 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I No to zaczynamy! Poleć książkęKup książkę badania przedporodowe musz(cid:241) zosta(cid:289) przeprowadzone w okre(cid:337)lonych momentach ci(cid:241)(cid:363)y (szczegó(cid:251)owe informacje na ten temat znajdziesz w rozdzia(cid:251)ach 8. i 9.), upewnij si(cid:243), (cid:363)e od(cid:251)o(cid:363)enie wizyty nie wp(cid:251)ynie negatywnie na które(cid:337) z nich. Wizyty przedporodowe ró(cid:363)ni(cid:241) si(cid:243) w zale(cid:363)no(cid:337)ci od osobistych potrzeb ka(cid:363)dej ko- biety i zawodowego stylu danego lekarza. U niektórych kobiet konieczne jest prze- prowadzenie konkretnych bada(cid:321) laboratoryjnych lub fizycznych. Niemniej jednak podczas wizyt przedporodowych standardem s(cid:241) poni(cid:363)sze procedury: (cid:27) Po(cid:260)o(cid:318)na kontroluje Twoj(cid:199) wag(cid:219) i ci(cid:285)nienie krwi. Wi(cid:219)cej informacji na temat tego, ile i kiedy powinna(cid:285) przyty(cid:201), znajdziesz w rozdziale 4. (cid:27) Oddajesz próbk(cid:219) moczu (dla wi(cid:219)kszo(cid:285)ci ci(cid:219)(cid:318)arnych kobiet zazwyczaj jest to proste zadanie!). Lekarz sprawdza obecno(cid:285)(cid:201) bia(cid:260)ka lub glukozy, które mog(cid:199) wskazywa(cid:201) na zatrucie ci(cid:199)(cid:318)owe lub cukrzyc(cid:219) (zobacz rozdzia(cid:260)y 15. i 16.). Niektóre badania moczu umo(cid:318)liwiaj(cid:199) równie(cid:318) rozpoznanie objawów infekcji dróg moczowych. (cid:27) Poczynaj(cid:199)c od 14. – 16. tygodnia, po(cid:260)o(cid:318)na lub lekarz mierzy wysoko(cid:285)(cid:201) dna Twojej macicy. Pracownik medyczny u(cid:318)ywa centymetra b(cid:199)d(cid:316) d(cid:260)oni, aby zmierzy(cid:201) z zewn(cid:199)trz Twoj(cid:199) macic(cid:219). W ten sposób mo(cid:318)e pobie(cid:318)nie sprawdzi(cid:201), jak rozwija si(cid:219) dziecko oraz skontrolowa(cid:201) ilo(cid:285)(cid:201) wód p(cid:260)odowych (zobacz rysunek 3.1). RYSUNEK 3.1. Lekarz mo(cid:318)e zmierzy(cid:201) wysoko(cid:285)(cid:201) dna Twojej macicy, aby sprawdzi(cid:201), czy dziecko rozwija si(cid:219) prawid(cid:260)owo Kathryn Born, pomoc medyczna ROZDZIA(cid:259) 3 Przygotowanie do (cid:318)ycia podczas ci(cid:199)(cid:318)y 59 Poleć książkęKup książkę Po(cid:260)o(cid:318)na albo lekarz mierzy wysoko(cid:285)(cid:201) dna macicy, czyli odleg(cid:260)o(cid:285)(cid:201) od spojenia (cid:260)onowego do szczytu macicy (dno macicy). Oko(cid:260)o 20. tygodnia ci(cid:199)(cid:318)y dno macicy zwykle si(cid:219)ga poziomu p(cid:219)pka. Po 20. tygodniu wysoko(cid:285)(cid:201) wyra(cid:318)ana w centymetrach równa si(cid:219) w przybli(cid:318)eniu liczbie tygodni trwaj(cid:199)cej ci(cid:199)(cid:318)y. (Odchylenie do 2 cm w jedn(cid:199) lub drug(cid:199) stron(cid:219) mie(cid:285)ci si(cid:219) w akceptowanych normach, je(cid:285)li nie zmienia si(cid:219) w trakcie kolejnych wizyt). Uwaga: Pomiary wysoko(cid:285)ci dna macicy mog(cid:199) si(cid:219) nie sprawdzi(cid:201) w przypadku kobiet, które oczekuj(cid:199) dwoje lub wi(cid:219)cej dzieci albo maj(cid:199) w macicy du(cid:318)e w(cid:260)ókniakomi(cid:219)(cid:285)niaki (w obu przypadkach macica jest znacznie wi(cid:219)ksza ni(cid:318) normalnie), podobnie jak u tych, które cierpi(cid:199) na powa(cid:318)n(cid:199) oty(cid:260)o(cid:285)(cid:201) (poniewa(cid:318) u nich wyczucie szczytu macicy mo(cid:318)e sprawia(cid:201) trudno(cid:285)ci). (cid:27) Po(cid:260)o(cid:318)na lub lekarz s(cid:260)ucha i liczy uderzenia serca dziecka. Zwykle puls dziecka wynosi od 120 do 160 uderze(cid:262) na minut(cid:219). Wi(cid:219)kszo(cid:285)(cid:201) gabinetów korzysta z elektronicznych detektorów (tzw. dopplerów) s(cid:260)u(cid:318)(cid:199)cych do mierzenia t(cid:219)tna dziecka. Przy u(cid:318)yciu tej metody bicie serca dziecka brzmi tak, jakby w Twoim (cid:260)onie galopowa(cid:260)o stado koni. Czasami przy u(cid:318)yciu dopplera mo(cid:318)esz us(cid:260)ysze(cid:201) t(cid:219)tno ju(cid:318) w 8. czy 9. tygodniu, ale cz(cid:219)sto nie jest ono wyra(cid:316)ne a(cid:318) do 10. — 12. tygodnia ci(cid:199)(cid:318)y. Przed wynalezieniem tego detektora korzystano ze specjalnego urz(cid:199)dzenia o nazwie fetoskop do nas(cid:260)uchiwania t(cid:219)tna dziecka. Ta metoda pozwala na us(cid:260)yszenie bicia serca oko(cid:260)o 20. tygodnia. Trzecim sposobem na sprawdzenie t(cid:219)tna u dziecka jest obejrzenie serca na obrazie USG. Bij(cid:199)ce serce mo(cid:318)na dojrze(cid:201) zwykle po oko(cid:260)o sze(cid:285)ciu tygodniach. W niektórych gabinetach ci(cid:337)nienie krwi kobiety sprawdza asystent medyczny (albo po(cid:251)o(cid:363)na); w innych procedur(cid:243) t(cid:243) przeprowadza sam lekarz. Jednak bez wzgl(cid:243)du na to, kto wykonuje procedury techniczne podczas wizyty przedporodowej, zawsze powinna(cid:337) mie(cid:289) mo(cid:363)liwo(cid:337)(cid:289) zadania lekarzowi pyta(cid:321) przed wyj(cid:337)ciem z gabinetu. Przygotowanie si(cid:219) na zmiany fizyczne i emocjonalne Kiedy jeste(cid:337) w ci(cid:241)(cid:363)y, Twoje cia(cid:251)o przechodzi transformacj(cid:243). Mo(cid:363)esz si(cid:243) spodzie- wa(cid:289) hu(cid:337)tawki nastrojów, skurczów w nogach oraz nasilenia stresu. Pewnie ju(cid:363) wcze(cid:337)niej do(cid:337)wiadcza(cid:251)a(cid:337) takich dolegliwo(cid:337)ci, jednak nie a(cid:363) tak intensywnie. W ko- lejnych podrozdzia(cid:251)ach zajmiemy si(cid:243) tymi oraz innymi problemami, (cid:363)eby(cid:337) wie- dzia(cid:251)a, czego mo(cid:363)esz si(cid:243) spodziewa(cid:289). Niech Twoja rodzina i przyjaciele równie(cid:363) je przeczytaj(cid:241) — a gdy to zrobi(cid:241), powiedz im, (cid:363)e zostali uprzedzeni. 60 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I No to zaczynamy! Poleć książkęKup książkę Jak sobie radzi(cid:201) z wahaniami nastrojów? Zmiany hormonalne wp(cid:251)ywaj(cid:241) na nastrój, o czym wie wi(cid:243)kszo(cid:337)(cid:289) kobiet, a zw(cid:251)aszcza te, które cierpi(cid:241) na PMS (zespó(cid:251) napi(cid:243)cia przedmiesi(cid:241)czkowego). Towarzysz(cid:241)ce ci(cid:241)(cid:363)y wahania st(cid:243)(cid:363)enia hormonów we krwi s(cid:241) prawdopodobnie najpowa(cid:363)niejszymi zmianami tego typu, jakich kobieta mo(cid:363)e do(cid:337)wiadczy(cid:289) w ca(cid:251)ym swoim (cid:363)yciu, trud- no wi(cid:243)c si(cid:243) dziwi(cid:289), (cid:363)e ci(cid:243)(cid:363)arnej cz(cid:243)sto towarzysz(cid:241) emocjonalne wzloty i upadki. Odczuwane podczas ci(cid:241)(cid:363)y zm(cid:243)czenie mo(cid:363)e jeszcze bardziej zwi(cid:243)kszy(cid:289) ich do- kuczliwo(cid:337)(cid:289). Je(cid:363)eli do tej mieszanki biochemicznej doda si(cid:243) jeszcze normalne oba- wy, które zazwyczaj odczuwa oczekuj(cid:241)ca na dziecko kobieta — o to, czy urodzi si(cid:243) zdrowe i czy ona sama b(cid:243)dzie dobr(cid:241) matk(cid:241) — otrzymamy wystarczaj(cid:241)c(cid:241) ilo(cid:337)(cid:289) paliwa do podsycenia starych, znaj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ciąża dla bystrzaków. Wydanie IV
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: