Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002747 22443626 na godz. na dobę w sumie
Ciechocinek. Przewodnik. Informator. Plan - ebook/pdf
Ciechocinek. Przewodnik. Informator. Plan - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-381-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-51%), audiobook).

Bogato ilustrowany zdjęciami przewodnik po Ciechocinku – jednej z najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Znajdziesz w nim najważniejsze informacje z historii miasta, plan miasta, ciekawostki o miejscach, które warto zobaczyć, oraz przewodnik po uzdrowiskach zgodnie z profilami leczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UZDROWISKO CIECHOCINEK Ciechocinek to jedno z najwięk- szych, najstarszych i jednocze- śnie bardzo znanych uzdrowisk naszego kraju. Ciechocinek charakteryzuje bar- dzo korzystny dla funkcji leczni- czo-wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to: wyso- ka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecz- nych dni, niewielkie opady, nie- zbyt silne wiatry, mała wilgot- ność powietrza oraz stosunkowo mała częstotliwość występowa- nia mgieł. To miasteczko liczące niespełna 12 tysięcy mieszkańców jest po- łożone na wysokości 40-60 m n.p.m., pośrodku Niziny Ciecho- cińskiej będącej częścią Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. 1 Ciechocinek to miasteczko atrak- cyjne nie tylko ze względu na swoje walory uzdrowiskowe. Od lat przyciąga rzesze tury- stów dzięki licznym terenom zielonym, zabytkowym tężniom, a także sporej liczbie festiwali i imprez kulturalnych. W krajobrazie miasta wyraźnie wyróżniają się zabytkowe i naj- większe w Europie tężnie. Podstawą funkcjonowania uzdro- wiska są słynne (także ciepłe) źró- dła solankowo-jodkowo-brom- kowe oraz pokłady borowiny. Początki uzdrowiska datowane są na rok 1836, kiedy w miejsco- wej oberży ustawiono pierwsze cztery wanny kąpielowe i w ten sposób rozpoczęto leczenie za pomocą wód mineralnych i kli- matu. Obecnie w sanatoriach i szpita- lach uzdrowiskowych jest około 3700 miejsc. A o zdrowie przeby- wających tutaj osób dba ponad 80 lekarzy różnych specjalności. 2 SOLANKA CIECHOCIŃSKA Tutejsza solanka zawiera sól, chlorek wapnia, magnez, siar- czan wapnia, wolny siarkowo- dór i dwuwęglan żelaza. W Cie- chocinku czynnych jest kilkana- ście słonych źródeł o różnych temperaturach i stężeniach soli. Wody o zawartości soli od 2 do 6 wykorzystywane są w bal- neologii oraz do produkcji soli, szlamu, ługu leczniczego, a tak- że wód pitnych („Krystynka”, „Kujawianka”, „Ciechocińska”). 3 ZABIEGI STOSOWANE W CIECHOCINKU Zabiegi stosowane w uzdrowi- sku mają za zadanie leczyć cho- roby układu krążenia, układu oddechowego, choroby ortope- dyczno-urazowe, reumatyczne, choroby układu nerwowego, choroby kobiece. W tym celu w Ciechocinku stosowane są licz- ne zabiegi: inhalacje indywidu- alne, zbiorowe, celkowe, kąpiele lecznicze z wód mineralnych lub sporządzone sztucznie, płukania lecznicze oraz płukania gineko- logiczne, gimnastyka lecznicza indywidualna le- czenie klimatem (w formie spa- cerów po parkach uzdrowiska oraz obok tężni), fizykoterapia (światłolecznictwo, ultradźwięki, i grupowa, 4 elektrolecznictwo), a także lecze- nie z wykorzystaniem borowiny o działaniu przegrzewającym, przeciwzapalnym, ściągającym i regenerującym. TĘŻNIE Największe tego typu budow- le w Europie. Zaprojektowane przez pochodzącego z Sakso- nii inżyniera i radcę górnicze- go Jakuba Graffa. Przeznaczo- ne do odparowywania wody ze spływającej po nich solanki. Dwie pierwsze tężnie zbudowa- no w latach 1824-1833, trzecią w 1859 roku. Długość pierwszej tężni wynosi 651,5 m, druga li- czy 723,8 m, a trzecia 366,2 m. Wysokość każdej z nich wynosi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ciechocinek. Przewodnik. Informator. Plan
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: