Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00770 017178 20452138 na godz. na dobę w sumie
Ciemna strona miłości - ebook/pdf
Ciemna strona miłości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 97
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-326-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Miłość, trudne do opisania zjawisko, często utożsamianie z uczuciem, przejawiającym się w relacji do drugiej osoby jako namiętność, intymność, zobowiązania, które w czasie trwania związku ulegają ciągłej przemianie. Dla Autora prezentowanego tutaj tomiku miłość jest motorem działania i jedynym sensem życia, dla którego warto być tutaj – na ziemi. Czyniąca go prawdziwym i w pełni szczęśliwym. Miłość to jednak nie tylko wszechobecne kolory szczęśliwości – jasne, delikatne, pastelowe, ale także i CIEMNA STRONA MIŁOŚCI naszego Ja. Autor uważa, iż o miłość należy walczyć w każdej sytuacji i wierzyć, że tylko ta naprawdę prawdziwa potrafi wszystko pokonać. Także tkwiące w naturze ludzkiej zło.

Lech Tkaczyk – absolwent AR we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na AE we Wrocławiu. Autor książek z dziedziny żywienia i komunikowania niewerbalnego. W swoim dorobku ma także wiele bajek dla dzieci (moralizatorskich i edukacyjnych), widowisk teatralnych i plenerowych oraz piosenek zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych (poetyckie, kabaretowe, polityczne, kolędy). Ciemna strona miłości to trzeci z kolei tomik poetycki Lecha Tkaczyka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo ASTRUM z okazji obchodów 20-lecia swego powstania (1990-2010), przygotowało dla swoich wiernych, a tak(cid:304)e nowych Czytelni- ków szereg ciekawych inicjatyw promuj(cid:264)cych jego mark(cid:269). Najwa(cid:304)niejsza z nich nosi nazw(cid:269) WYDAJ SI(cid:268) W KSI(cid:263)(cid:303)CE. Jest to MO(cid:303)LIWO(cid:291)Ć WYDANIA W NASZEJ OFI- CYNIE WŁASNEJ, NAPISANEJ PRZEZ SIEBIE KSI(cid:263)(cid:303)KI, WIERSZY, OPOWIADA(cid:280), POWIE(cid:291)CI, PŁYTY AUDIO Z WŁASNYMI TEKSTAMI CZY NAWET KOMPOZYCJAMI MUZYCZNYMI. DLA AUTORÓW POWIE(cid:291)CI, KRY- MINAŁÓW, ROMANSÓW, BAJEK DLA DZIECI ISTNIEJE MO(cid:303)LIWO(cid:291)Ć NAGRANIA SŁUCHOWISKA (NIE MYLIĆ Z CZYTANYM AUDIO-BOOKIEM), A NAWET FILMU ANIMOWANEGO! Dla promocji tej inicjatywy oraz w celu ułatwienia bezpo(cid:292)redniego kontaktu, powstał portal www.wydaj-sie.pl, daj(cid:264)cy mo(cid:304)liwo(cid:292)ć oceny ksi(cid:264)(cid:304)ek – zarówno ju(cid:304) wydanych, jak i nowych propozycji. Twórczo(cid:292)ć mo(cid:304)e być ró(cid:304)no- rodna: od poezji, opowiada(cid:281), esejów, powie(cid:292)ci, ksi(cid:264)(cid:304)ek dla dzieci i dorosłych, a(cid:304) do prac popularnonaukowych, naukowych (magisterskich, doktoranckich, habilitacyjnych). Wiek autorów nie ma znaczenia, wa(cid:304)ne by poprzez swoj(cid:264) twórczo(cid:292)ć mieli co(cid:292) do powiedzenia Czytelnikowi. Tak wi(cid:269)c tre(cid:292)ć ksi(cid:264)(cid:304)ki: jej warto(cid:292)ć i jako(cid:292)ć le(cid:304)(cid:264) po stro- nie autora, natomiast wydawnictwo zapewnia przygotowanie ksi(cid:264)(cid:304)ki redakcyjnie i edytorsko. Ksi(cid:264)(cid:304)ki wydawane w serii WYDAJ SI(cid:268) W KSI(cid:263)(cid:303)CE przed ich publikacj(cid:264) b(cid:269)d(cid:264) oceniane, kierowane do opracowania redakcyjnego i wydane z du(cid:304)(cid:264) staranno(cid:292)ci(cid:264) edytorsk(cid:264). Po wydaniu zapewniamy handel w sieciach współpracuj(cid:264)cych z nami ksi(cid:269)gar(cid:281) i w innych popularnych punktach sprzeda(cid:304)y. Jak ju(cid:304) do(cid:292)wiadczyli(cid:292)my, niektóre warto(cid:292)ciowe ksi(cid:264)(cid:304)ki s(cid:264) trudne w sprzeda(cid:304)y ze wzgl(cid:269)du na temat, st(cid:264)d wybrane tytuły powinny mieć wsparcie inansowe. Mog(cid:264) je dotować osoby indywidualne, instytucje, inni beneicjenci, do których zwraca si(cid:269) wydawni- ctwo lub bezpo(cid:292)rednio sami autorzy. Autorzy, którzy dotuj(cid:264) swoje prace s(cid:264) pełnymi wła(cid:292)cicielami nie tylko praw do wydanych ksi(cid:264)(cid:304)ek, ale te(cid:304) wydrukowanego nakładu, którego sprzeda(cid:304) mog(cid:264) nam zle- cić lub sprzedawać tytuł sami. Od sprzedanych egzemplarzy otrzymuj(cid:264) prowizj(cid:269) wg ustalonej umo- w(cid:264) stawki, a niesprzedane w okre(cid:292)lonym czasie egzemplarze ksi(cid:264)(cid:304)ek wracaj(cid:264) do autora. Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk Lech Tkaczyk www. wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW © copyright by wydawnictwo aStRUM Sp. z o.o., wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one Korekta AGNIESZKA GOLUBIEWSKA Redakcja techniczna El(cid:297)BIEta BURSZtyNowIcZ Fotoskład El(cid:297)BIEta KopIEć projekt okładki agNIESZKa SZcZEpaNIK Wydanie II (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o. Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. (71) 328-19-92, fax (71) 372-18-34 Internetowa Księgarnia Wysyłkowa http://www.wydawnictwo-astrum.pl Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-326-5 SpiS treści JAKA JESTE(cid:285) 7 harmonia 8 (cid:404) chc(cid:266) ci napisać (cid:298)e... 8 (cid:404) nie milcz(cid:266)... 9 (cid:404) my(cid:286)li płoche... 9 (cid:404) my(cid:286)li moje... zamy(cid:286)lone... 10 (cid:404) brak mi... 11 (cid:404) ksi(cid:266)(cid:298)yc i zazdro(cid:286)ć 11 (cid:404) pami(cid:266)tam usta... 12 (cid:404) zaskoczenie 13 (cid:404) co jeszcze 13 (cid:404) wyobra(cid:296)nia... 14 (cid:404) ta(cid:276)czmy... 14 (cid:404) je(cid:286)li chcesz 15 (cid:404) kocham ci(cid:266) za spokój 16 (cid:404) kiełkuj(cid:266) 16 (cid:404) czy t(cid:266)skni(cid:266)... 17 (cid:404) napisz prawdziwie 19 (cid:404) napisała(cid:286)... 19 (cid:404) rozedrgane 19 (cid:404) patrz(cid:266) 20 (cid:404) kiedy mówi(cid:266) 22 (cid:404) walc Romeo i Julia 23 (cid:404) walentynkowa kartka 25 (cid:404) pi(cid:266)knie wygl(cid:261)dasz I 26 POPIÓŁ I ZDRADA 27 zapewniasz 28 (cid:404) Sopot przed sezonem 29 (cid:404) pi(cid:266)knie wygl(cid:261)dasz II... 29 (cid:404) urodzić si(cid:266) w maju 30 (cid:404) szukam prawdy... 32 (cid:404) czy znam go... 33 (cid:404) szedłem 34 (cid:404) patrz... on czeka... 34 (cid:404) trzymaj(cid:261)c ci(cid:266) za r(cid:266)k(cid:266) 35 (cid:404) taki wstyd 36 TWÓJ ANIOŁ... 39 nie pami(cid:266)tam słów 40 (cid:404) włos co le(cid:298)y... 40 (cid:404) hazard 40 (cid:404) na zło(cid:286)ć 41 (cid:404) nie wyczuwam 42 (cid:404) twoje (cid:298)ycie 44 (cid:404) kłótnia 46 (cid:404) ja nie wiem co by... 47 (cid:404) staram si(cid:266) 49 (cid:404) kiedy miło(cid:286)ć umiera... 49 (cid:404) o jednym pami(cid:266)taj 51 (cid:404) kiedy mnie nie b(cid:266)dzie 52 (cid:404) słonecznym u(cid:286)miechem... 53 (cid:404) listopadowe smutki 54 (cid:404) nie chc(cid:266) ju(cid:298)... 55 (cid:404) a nocy czar 56 (cid:404) w(cid:261)tpliwo(cid:286)ć 57 LUBI(cid:265) TEN SZELEST... 59 jak deszcz ta miło(cid:286)ć 60 (cid:404) jeste(cid:286) dla mnie 60 (cid:404) miło(cid:286)ć bez ogranicze(cid:276)... 60 (cid:404) czwarty wymiar młodo(cid:286)ci 61 (cid:404) nowe obietnice 62 (cid:404) zapach 62 (cid:404) bursztyny 62 (cid:404) zapach morza... 63 (cid:404) b(cid:261)d(cid:296) moimi oczami 63 (cid:404) miło(cid:286)ć urodzić 64 (cid:404) ksi(cid:266)(cid:298)yc i zazdro(cid:286)ć 65 (cid:404) za sny niebieskie... 65 (cid:404) zakłopotanie 66 (cid:404) tob(cid:261) si(cid:266) staj(cid:266)... 67 (cid:404) czułem 67 (cid:404) we wszech(cid:286)wiecie... 69 (cid:404) mo(cid:298)e ci(cid:266) usłysz(cid:266)... 69 (cid:404) to bierz 70 (cid:404) lubi(cid:266) cisz(cid:266) 71 (cid:404) ciut 72 (cid:404) (cid:286)lepa miło(cid:286)ć 72 (cid:404) w po(cid:286)cieli 73 (cid:404) pytasz czy kocham... 73 (cid:404) obudziła(cid:286) mnie na nowo... 75 (cid:404) złota jesie(cid:276) 76 (cid:404) to nie koniec 76 Z ZEGAREM W ZGODZIE 79 wróciłem... 80 (cid:404) czemu milcz(cid:266) 81 (cid:404) i zostanie wspomnienie... 83 (cid:404) wspomnienie... 84 (cid:404) czasem udaj(cid:266)... 85 (cid:404) przepraszam 86 (cid:404) etapy (cid:298)ycia 87 (cid:404) wyja(cid:286)nienie 89 (cid:404) niczym kot... 89 SŁOWA PIOSENEK ZAMIESZcZONych NA PŁycIE ,,cIEMNA STRONA MIŁO(cid:285)cI” 91 kocham ci(cid:266) tak(cid:261) jak(cid:261) jeste(cid:286) najja(cid:286)niejsza strono mojej ciemnej miło(cid:286)ci... JAKA JESTEŚ kocham ci(cid:266) tak(cid:261) jak(cid:261) jeste(cid:286) pachn(cid:261)c(cid:261) wiatrem sło(cid:276)cem łz(cid:261) wiosenn(cid:261) barw(cid:261) majowym deszczem tym wszystkim czym jest dla mnie dom kocham ci(cid:266) gdy układasz włosy grzebieniem czeszesz je starannie kocham gdy mówisz czułym szeptem nie sied(cid:296) za długo noc(cid:261) w wannie i zagubiony kocham wzrok wiecznie zdziwione (cid:286)wiatem oczy i obietnice w Nowy Rok (cid:298)e czasem czas nas nie zaskoczy kocham wspomnienia twoje we mnie nasz pierwszy dotyk u(cid:286)cisk dłoni gdy powiedziała(cid:286) do mnie... chc(cid:266)... i ksi(cid:266)(cid:298)yc który nas przysłonił kocham ci(cid:266) słowem oraz gestem kocham ci(cid:266) ze snu wybudzon(cid:261) i ciesz(cid:266) si(cid:266) (cid:298)e ci(cid:261)gle jeste(cid:286) m(cid:261) najja(cid:286)niejsz(cid:261) ciemn(cid:261) stron(cid:261) harmonia czasem mi si(cid:266) zdaje (cid:298)em ba(cid:276)k(cid:261) mydlan(cid:261) co pi(cid:266)knie w powietrzu i płynie i błyszczy... a czasem (cid:298)e skał(cid:261)... najtwardsz(cid:261) i szklan(cid:261) której wiatr (cid:298)aden w dzie(cid:276) i w noc nie zniszczy a czasem tak my(cid:286)l(cid:266) (cid:298)e jestem nadziej(cid:261) co w ziele(cid:276) si(cid:266) zmienia po zimie na dworze lub ziarnem pszenicznym co w ziemi(cid:266) je siej(cid:261) i wrona choć chciwa wydziobać nie mo(cid:298)e a prawda jest inna i ty znasz j(cid:261) tylko bo mn(cid:261) jeste(cid:286) noc(cid:261) ja tob(cid:261) w dzie(cid:276) burzy ja jestem przeszło(cid:286)ci(cid:261) w twym (cid:298)yciu i chwilk(cid:261) ty(cid:286) we mnie miło(cid:286)ci(cid:261) co chciałbym powtórzyć chcę ci napisać że... chc(cid:266) ci napisać (cid:298)e ci(cid:266) kocham (cid:298)e ci(cid:261)gle my(cid:286)l(cid:266) i si(cid:266) gubi(cid:266) (cid:298)e nie sko(cid:276)czyłem tej rozmowy i przez to siebie tak nie lubi(cid:266) twój obraz w sercu odci(cid:286)ni(cid:266)ty czas niczym fala (cid:286)lad rozmywa co był aniołem dla mnie (cid:286)wi(cid:266)tym a dzi(cid:286) wspomnieniem mnie okrywa... 8 nie milczę... nie milcz(cid:266) a wr(cid:266)cz przeciwnie i oczy mam wiecznie zdziwione i patrz(cid:266) nimi naiwnie w me serce... w tobie zgubione... i pami(cid:266)ć przywołuj(cid:266) i słowa nazbyt proste i martwi(cid:266)... jak si(cid:266) czujesz nadzieje budz(cid:261)c i wiosn(cid:266)... myśli płoche... uwielbiam twoje my(cid:286)li płoche twarz co oblewa ci(cid:266) rumie(cid:276)cem gdy patrzysz w moje oczy chciwie to pragn(cid:266) kochać… kochać wi(cid:266)cej 9 myśli moje... zamyślone... my(cid:286)li moje.... zamy(cid:286)lone... rozedrgane niczym zegar zatroskane zasmucone (cid:298)e si(cid:266) czasu cofn(cid:261)ć nie da wi(cid:266)c si(cid:266) we mnie osad zbiera na kraw(cid:266)dziach w zagł(cid:266)bieniach zakamarkach i przestrzeniach w(cid:261)skich przej(cid:286)ciach i wspomnieniach za horyzont patrz(cid:266) chciwie na płaszczyzny bezgraniczne i na włosy moje siwe i twe ciało nadal (cid:286)liczne 10 brak mi... brak mi ogromnie twej t(cid:266)sknoty na ciepłe słowo łz(cid:266) gest dotyk który me oczy rozpalał (cid:298)arem dawał mi sił(cid:266) miło(cid:286)ć i wiar(cid:266) brak mi najskrytszych naszych marze(cid:276) wspólnych powrotów chwil i zdarze(cid:276) podró(cid:298)y gdzie(cid:286) na koniec czasu włosów w nieładzie zapachu lasu w którym zgubiła(cid:286) si(cid:266) jesieni(cid:261) i wspomnie(cid:276) brak mi... twego cienia co był mi lamp(cid:261) i ksi(cid:266)(cid:298)ycem... tak... milcz(cid:266)... milcz(cid:266)... i ju(cid:298) nie krzycz(cid:266)... księżyc i zazdrość ksi(cid:266)(cid:298)yc co si(cid:266) winem raczy i pijany wraz z gwiazdami drog(cid:266) w chmurach ku nam znaczy jakby(cid:286)my nie znali sami 11 le(cid:286)nych (cid:286)cie(cid:298)ek w(cid:286)ród igliwia ł(cid:261)k nieskromnych sw(cid:261) nago(cid:286)ci(cid:261) smaku chmielu w kulu piwa rozcie(cid:276)czonym tw(cid:261) zazdro(cid:286)ci(cid:261) my(cid:286)l(cid:266)... có(cid:298) jest warta miło(cid:286)ć... kiedy zazdro(cid:286)ć jej nie toczy... kocham zazdro(cid:286)ć... jej zawiło(cid:286)ć... gdy przegl(cid:261)da si(cid:266) w twych oczach... pamiętam usta... i przypominam jeszcze... i rado(cid:286)ć i spełnienie... i piorun we mnie i dreszcze... i dotyk... i okrzyk... i dr(cid:298)enie... chwytane w ekstazie powietrze... i burz(cid:266) we mnie... i deszcz... i twoje usta gdy szepczesz... uwielbiam ci(cid:266)... kocham... czy wiesz... 12 zaskoczenie co jeszcze zaskakuje mnie nasza codzienno(cid:286)ć rozmowy noc(cid:261) niesko(cid:276)czone uczucia i ich odmienno(cid:286)ć twe oczy miło(cid:286)nie rozpalone zaskakuje mnie zapach twej skóry... mi(cid:266)kko(cid:286)ć twych włosów na poduszce... i deszcz majowy z małej chmury... złote aniołki... pod mym lustrem... Bóg jeden wie gdzie mnie poniesie czy w gwiazd si(cid:266) zgubi(cid:266) srebrnym pyle czy na pierzastej białej chmurze si(cid:261)d(cid:266) zm(cid:266)czony i przez chwil(cid:266) przymkn(cid:261)wszy oczy b(cid:266)d(cid:266) marzył (cid:298)e jestem wod(cid:261) deszczem kropl(cid:261) sło(cid:276)cem co pali w popiół ziemi(cid:266) promieniem co zagl(cid:261)da w okno 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ciemna strona miłości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: