Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 005117 20477263 na godz. na dobę w sumie
Cień Jałty. Raport - ebook/pdf
Cień Jałty. Raport - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Muzeum Powstania Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60142-83-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

„Sześćdziesiąt lat po Jałcie. O Jałcie wypowiedziano miliony słów – jak słusznie zauważył George N. Crocker. Nic dziwnego, ponieważ kwestię Jałty, zdarzenia symbolizującego koniec II wojny światowej, niełatwo wyjaśnić. Co więcej, sprawa ta stała się przedmiotem zawziętych dyskusji, które trwały przez dziesiątki lat zimnej wojny. Na Zachodzie panowały różne opinie na temat konferencji, ale prawie nikt nie zgadzał się z sowieckim zdaniem, że Jałta oznaczała zwycięstwo pokoju 
i demokracji. Po roku 1989 dokonano ponownej oceny konferencji jałtańskiej, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Wielu historyków zachodnich, w tym także Rosjan zmieniło stanowisko w sprawie źródła zimnej wojny oraz konferencji na Krymie. Dlaczego więc się do niej wraca?

Powodem jest nie tyle sześćdziesiąta rocznica, ile raczej rosyjskie próby powrotu do sowieckiego stanowiska w kwestii Jałty.” [w]: Wojciech Roszkowski, „Cień Jałty. Raport”, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2006.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cień Jałty Raport WOJCIECH ROSZKOWSKI Cień Jałty Raport WARSZAWA 2006 Publikację wsparł Instytut Jagielloński www.jagiellonski.pl KONSULTACJA HISTORYCZNA Paweł Ukielski REDAKCJA Agnieszka Panecka TŁUMACZENIE Marek Cegieła PROJEKT GRAFICZNY Wojciech Sobolewski officium.pl SKŁAD Jan Grzegorz Zieliński AMEN ZDJĘCIE NA OKŁADCE Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie praktycznie przesądziła o powojennych losach Europy Środkowo-Wschodniej. Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Copyright © Instytut Jagielloński Copyright © Muzeum Powstania Warszawskiego WYDAWCA Muzeum Powstania Warszawskiego www.1944.pl Wydanie drugie DRUK Graffiti s.c. ISBN 83-60142-85-8 Spis treści 1. Jałta jako symbol 2. Polityka czasu wojny 1939 – 1944 3. O sowieckim komunizmie 4. Co się stało w Jałcie? 5. Komuniści opanowują Europę Środkową 6. Epilog 9 17 51 63 77 105 Podziękowania Autor serdecznie dziękuje Ingridzie Liege, Annie Zielińskiej, Witoldowi Naturskiemu, Jackowi Podbiałowi oraz Pawłowi Ukielskiemu za Ich zaangażowanie i pomoc w szybkim ukazaniu się tej publikacji. 1. Jałta jako symbol Sześćdziesiąt lat po Jałcie. „O Jałcie wypowiedziano miliony słów”, jak słusznie zauważył George N. Crocker.1 Nic dziwnego, ponieważ kwestię Jałty, zdarzenia symbolizującego koniec II wojny światowej, niełatwo wyjaśnić. Co więcej, sprawa ta stała się przedmiotem za- wziętych dyskusji, które trwały przez dziesiątki lat zimnej wojny. Na Zachodzie panowały różne opinie na temat tej konferencji, ale prawie nikt się nie zgadzał z sowieckim zdaniem, że Jałta oznaczała zwycię- stwo pokoju i demokracji. Po roku 1989 dokonano ponownej oceny konferencji jałtańskiej, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Wielu historyków zachodnich, w tym także Rosjan, zmieniło stano- wisko w sprawie źródła zimnej wojny oraz konferencji na Krymie. Dlaczego więc się do niej wraca? Powodem jest nie tyle sześćdziesiąta rocznica, ile raczej rosyjskie próby powrotu do sowieckiego stanowiska w kwestii Jałty. W związku z komentarzami, które ukazały się w polskich mediach, rosyjskie mi- nisterstwo spraw zagranicznych oświadczyło: „Dowiadujemy się z ubolewaniem, że w Polsce i niektórych innych krajach próbuje się błędnie interpretować wyniki krymskiej konferen- cji szefów głównych państw sojuszniczych koalicji antyhitlerowskiej sprzed sześćdziesięciu lat. Jak wiadomo, najważniejszym rezultatem tej konferencji było uzgodnienie planów ostatecznego pokonania sił 9 Wojciech Roszkowski zbrojnych nazistowskich Niemiec i Japonii oraz ustalenie fundamen- talnych zasad powojennego ładu na świecie, łącznie z powołaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To właśnie w Jałcie mocarstwa sojusznicze potwierdziły wspólne pragnienie ujrzenia Polski silnej, wolnej, niezależnej i demokratycznej. W wyniku ustaleń jałtańsko- poczdamskich Polska uzyskała znaczne powiększenie swojego teryto- rium na północy i zachodzie. Jej bezpieczeństwo zagwarantowała nie tylko Organizacja Narodów Zjednoczonych i Wielka Brytania, lecz także Związek Sowiecki /.../. W tym świetle źle wygląda narzekanie naszych polskich partnerów w sprawie Jałty. Także pisanie historii II wojny światowej od nowa, poprzez wyrywanie historycznych zda- rzeń z kontekstu tamtej epoki, świadczy o braku skrupułów.” 2 W przededniu spotkania z prezydentem Georgem W. Bushem w Bra- tysławie, w lutym 2005 roku, prezydent Putin, komentując pakt Rib- bentrop - Mołotow, zaprezentował podobną fi lozofi ę. Oświadczył, że „w celu zagwarantowania swoich interesów i swojego bezpieczeństwa na zachodnich granicach, Związek Sowiecki zdecydował się na podpi- sanie paktu Ribbentrop - Mołotow”. Kontynuując stalinowską demago- gię, posunął się do sugestii, by „świeżo upieczeni historycy” nauczyli się czytać istniejące książki, zanim zaczną pisać „nową historię.”3 Oświadczenia te wywołały wstrząs w Polsce oraz w innych krajach Europy Wschodniej i Środkowej, lecz gdzie indziej ledwie je zauwa- żono. Dlaczego? Czyżby mieszkańcy Europy Wschodniej byli prze- czuleni w kwestii wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat? Niekoniecznie. Zwłaszcza teraz, gdy w panującej obecnie postmodernistycznej at- mosferze kwestionuje się prawdę, musimy trzymać się historycznych faktów, ponieważ ich nadużywanie może prowadzić do innych nie- bezpiecznych nadużyć. Kiedy polityk zaczyna straszyć historyków, wkrótce może straszyć całe narody. Jest faktem, że w Jałcie Wielka Trójka wyraziła pragnienie ujrzenia Pol- ski wolnej, niezależnej i demokratycznej, ale prawdą jest także to, że słowa 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cień Jałty. Raport
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: