Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 008883 22995956 na godz. na dobę w sumie
Coaching. Złote zasady - książka
Coaching. Złote zasady - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4306-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po skarbcu coachingowej wiedzy

Najprostsze, a zarazem najbardziej trafne polskie tłumaczenie anglojęzycznego coachingu to trening rozwoju osobistego, a w przypadku pracy z grupą - trening rozwoju zespołowego. W ostatnich latach coaching stał się niezwykle popularny, jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne szkoły specjalizujące się w nauczaniu coachingu, za co drugim rogiem ulicy czai się coach... Czy jednak każde miejsce nauki zawodu i każdy trener rozwoju jest kompetentny w tej dziedzinie? Klient - czy to przyszły coach, czy też osoba chcąca z coachingu skorzystać - inwestuje swoje pieniądze, czas, dobre chęci. Jak może zweryfikować, czy to, co mu się oferuje, mieści się w najlepszych praktykach sztuki coachingu?

Nie daj się zwieść. W branży 'rozwojowej', podobnie jak w każdej innej, można się natknąć i na tombak, i na pozłotkę. Jak je odróżnić od prawdziwych skarbów? Do tego potrzeba wiedzy. Nim skorzysta się z usług coacha albo wybierze się miejsce, gdzie będzie się szkolić, dobrze jest uświadomić sobie, że prawdziwy, rzetelny, skuteczny trening rozwoju prowadzony jest według ściśle określonych reguł. To właśnie znajomość złotych zasad coachingu oraz umiejętność stosowania najlepszych modeli opracowanych dla tej dziedziny świadczą o wysokiej jakości usług, które może Ci zaproponować coach czy też szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie.

Chcesz zajrzeć do skarbca coachingowej wiedzy? Zatem otwórz książkę i czytaj!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Maciej Grzegorek Ilustracje: Maciej Bennewicz Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?coaczz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4306-1 Copyright © Maciej Bennewicz 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Czym jest coaching? ____________________ 8 Pierwszy krok w coachingu___________________________ 9 Nazwa „coaching” _________________________________ 10 Coaching, czyli zmiana _____________________________ 11 Inne formy wspierające rozwój ____________ 16 Matryca oddziaływań edukacyjnych __________________ 18 Swoboda oddziaływań _____________________________ 19 Dyrektywność ____________________________________ 20 Gotowe rozwiązania _______________________________ 21 Rozwiązania kreatywne ____________________________ 22 Osie matrycy _____________________________________ 23 Coaching, czyli trening _________________ 30 Coaching a terapia ________________________________ 32 Coaching jako proces ______________________________ 38 Relacja coachingowa ______________________________ 39 Przekonania______________________________________ 40 3 Poleć książkęKup książkę Coaching. Złote zasady Rodzaje coachingu ____________________ 46 Coaching biznesowy (Business coaching) ______________ 48 Coaching dla głównych menedżerów (Executive coaching) _____________________________ 49 Coaching menedżerski (Management coaching) ________ 50 Coaching kariery (Career coaching) ___________________ 51 Coachingi branżowe _______________________________ 52 Coaching sportowy (Sports coaching) _________________ 53 Coaching grupowy (Team coaching) __________________ 54 Rodzaje coachingu zmian życiowych (Life coaching) _____ 62 Inne rodzaje coachingu ____________________________ 66 Coach w procesie coachingu ______________ 70 Zasoby __________________________________________ 71 Masz wszystkie zasoby — użyj ich ____________________ 73 Realia ___________________________________________ 74 Skuteczność______________________________________ 75 Złam klasyczne zasady _____________________________ 76 Tysiąc pytań______________________________________ 77 Wpływ __________________________________________ 78 Odpowiedzialność ________________________________ 79 Rozwiązanie istnieje _______________________________ 80 Zadbaj o innych___________________________________ 81 Działaj teraz ______________________________________ 82 4 Poleć książkęKup książkę Spis treści Kiedy korzystać z coachingu? _____________ 84 Skuteczny trening _________________________________ 85 Algorytmy sukcesu lub porażki_______________________ 87 Jak wybrać coacha, aby coaching był skuteczny? 92 Jak wybrać coacha?________________________________ 94 Superwizja ______________________________________ 102 Jak zostać coachem?______________________________ 104 Coaching — model pracy _______________ 110 Sesje___________________________________________ 111 Zadania domowe ________________________________ 116 Cele i efekty _____________________________________ 118 Udziałowcy _____________________________________ 121 Coaching zaczął się od pytań_____________ 126 Rodzaje pytań ___________________________________ 127 Pytania whitmore’owskie __________________________ 132 Feedback _______________________________________ 137 Kreatywność _______________________ 146 Inżynier ________________________________________ 148 Twórca _________________________________________ 149 Najpierw twórca _________________________________ 150 Readaptacja – innowacja __________________________ 152 Zmodyfikowana lista pytań Osborne’a________________ 153 Skojarzenia _____________________________________ 155 5 Poleć książkęKup książkę Coaching. Złote zasady Ćwiczenia i techniki_______________________________ 157 Planowanie _____________________________________ 159 Miary — SMART__________________________________ 160 Inne miary ______________________________________ 163 Czym coaching nie jest _________________ 166 Mania efektywności ______________________________ 168 Korporacyjne zranienia ____________________________ 169 Cud w trzy dni ___________________________________ 170 Obietnice bez pokrycia (treningu) ___________________ 171 Przekraczanie granic ______________________________ 172 Szczęście od zaraz ________________________________ 174 Piramida _______________________________________ 175 Manipulacja_____________________________________ 176 Schemat coachingu ___________________ 180 Cel ____________________________________________ 182 Efekty__________________________________________ 183 Miary __________________________________________ 184 Pytania whitmore’owskie __________________________ 185 Plany __________________________________________ 186 Ćwiczenia ______________________________________ 187 Zadania domowe ________________________________ 188 Feedback _______________________________________ 190 Ocena rezultatów ________________________________ 192 Podsumowanie ______________________ 193 6 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Coaching. Złote zasady Czym jest coaching? 8 Poleć książkęKup książkę Czym jest coaching? Pierwszy krok w coachingu Zanim zrobisz pierwszy krok jako coach lub jako klient coachingu (coachee), czyli osoba zainteresowana własnym treningiem, poznaj najważniejsze zasady. Zajmuję się coachingiem i edukacją w tym sto- sunkowo nowym zawodzie od 10 lat, a od ponad 25 psychoterapią, szkoleniami i tzw. rozwojem osobistym. Doświadczenie w pracy z ludźmi pozwala mi odróżnić kiepską usługę od dobrej. Nie daj się zwieść. W branży coachingowej, podobnie jak w motory- zacyjnej, jest sporo szpachli, czyli pozorów. Lśniący lakier czasem kryje pod powłoką rdzę i załatane dziury, nie mówiąc o silniku, skrzyni bie- gów i zawieszeniu, które bywają bardzo zawodne. Profesjonalni sprze- dawcy samochodów używają specjalnych urządzeń, żeby zmierzyć grubość lakieru, by sprawdzić, czy nie był pod spodem szpachlowany, to znów żeby przeanalizować poziom toksyczności spalin czy też działa- nie komputera. Książka, którą masz przed sobą, jest takim zestawem pomiarowym pozwalającym zmierzyć jakość coachingu. Umożliwia również poznanie najlepszych zasad tej dyscypliny wraz ze skutecz- nym modelem jej stosowania. 9 Poleć książkęKup książkę Coaching. Złote zasady Nazwa „coaching” Angielska nazwa pochodzi od powozu, kolaski, dyliżansu. Z czasem oznaczała również kozioł, na którym siedział woźnica, samego woźni- cę, a nawet miejsce, w którym garażowano powozy. Określano nim także bagaż i torby podróżne. Dlatego w krajach angielskojęzycznych możemy spotkać słowo coaching na tramwajach, wagonach i auto- busach. Współcześnie słowo to w języku angielskim oznacza najczę- ściej trenera sportowego. Najprostsze, a zarazem najbardziej trafne polskie określenie coachingu to trening rozwoju osobistego, a w przy- padku trenowania grupy — trening rozwoju zespołowego. 10 Poleć książkęKup książkę Czym jest coaching? Coaching, czyli zmiana Nieprzypadkowo zatem coaching ma związek z podróżą, czyli zmianą, najczęściej o charakterze dynamicznym. Przemieszczanie się od punk- tu A do punktu B to nic innego jak realizowanie planu podróży, zada- nie, które współczesny coaching spełnia w pierwszej kolejności. Ustal cel podróży. Wyznacz trasę, określ sposób podróżowania i metę oraz koniecznie odpowiedz sobie na pytanie, w jakim celu podróżu- jesz i co chcesz osiągnąć, gdy już dotrzesz na miejsce. Porównanie z podróżą dotyczy każdej życiowej zmiany, czy to w pracy, czy też w rodzinie, zarówno w przypadku efektywności sportowej, jak i biznesowej. Podjęcie zmiany jest zawsze związane z podróżowaniem, choćby w sposób symboliczny, gdyż oznacza odbycie drogi od startu do mety, od zamiaru do uzyskania korzyści. Coaching jako proces naturalny Polscy krytycy metody często nie rozumieją, że w profesjonalnym coachingu nie ma przesady ani manipulacji. Oczywiście nożem można pokroić chleb, można też kogoś skaleczyć. Coaching jest treningiem z wszystkimi jego zaletami i niebezpieczeństwami. Możliwe jest prze- trenowanie zawodnika — wówczas zamiast odnosić sukcesy, słabnie na mecie. Możliwe są oczywiście błędy: narzucanie rozwiązań, dora- dzanie, promowanie osoby coacha zamiast wspierania klienta, po- dawanie „cudownych recept”, ocenianie, krytykowanie klienta i wiele innych. Ponadto słaby pieniądz często wypiera mocny. Słabo przy- gotowany coach lub coach-manipulant może wypierać z rynku do- brego coacha, który zamiast obiecywać gruszki na wierzbie, proponuje żmudny trening. Jednakże samej idei treningu nie sposób kwestiono- wać. Bez treningu nie ma rezultatów. Trening jest częścią ludzkiego 11 Poleć książkęKup książkę Coaching. Złote zasady życia. Dlatego ma rację David Clutterbuck, znany brytyjski nauko- wiec i badacz rozwoju osobistego, że coaching zawsze towarzyszył ludzkości. Dawnymi coachami byli rodzice, majstrowie, nauczyciele, proboszczowie małych parafii — do nich przychodziło się po radę, informacje zwrotne, nowe umiejętności, sugestie dotyczące własnego rozwoju, obranej drogi edukacyjnej lub zawodowej. W globalistycz- nym świecie tę rolę odgrywa profesjonalny coach. Trenowanie dotyczy każdej dziedziny życia — tak jak można lepiej (czyli smaczniej) ugotować zupę, tak można lepiej sprzedawać do- wolne produkty, lepiej jeździć samochodem, lepiej wypełniać faktury, lepiej rozmawiać z dziećmi, lepiej troszczyć się o jakość usług lub produktów. W coachingu zaczynamy od precyzyjnego ustalenia, co oznacza pojęcie lepiej w konkretnej sytuacji klienta. Druga podsta- wowa kwestia dotyczy odpowiedzi na pytanie: po czym klient rozpo- zna, że dziedzina jego życia, którą poddał treningowi, się polepszyła? Sport i coaching Coaching narodził się w sporcie. Nie przez przypadek trenerów spor- towych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować — są to kryteria. Z nich wy- nikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź, jak dobrzy jesteśmy w da- nej dyscyplinie i co powinniśmy zrobić, żeby spełnić kryteria. W spo- rcie, podobnie jak w innych obszarach życia, sukces może oznaczać ukończenie zawodów, zwycięstwo, a nawet przystąpienie lub zakwali- fikowanie się (czyli spełnienie warunków granicznych). Od kompe- tencji na starcie i wcześniejszego przygotowania zawodnika zależy wynik. Zawodnik, wraz z trenerem, określa swoje początkowe moż- liwości (zasoby), a potem, traktując je jako fundament, przystępuje do treningu, który ma doprowadzić do osiągnięcia ustalonego na początku rezultatu. 12 Poleć książkęKup książkę Czym jest coaching? Powtórzę: nie zawsze i nie za każdym razem musi to być zwycięstwo (pierwszeństwo) w danej dyscyplinie (działaniu, projekcie, zamiarze). Sukces może oznaczać dowolny efekt, który klient uzna za moty- wujący i godny starań. Zależy on również od intensywności trenin- gu oraz początkowych kompetencji i zasobów zawodnika (klienta coachingu). Istotą coachingu jest również realistyczność i ekologiczność. Młody i sprawny fizycznie zawodnik amator być może bez przygotowania byłby w stanie przebiec trasę półmaratonu (21 km), lecz skutki ta- kiego wyczynu z pewnością odbiłyby się na jego samopoczuciu i zdro- wiu. Taki zamiar (przebiegnięcie 21 km) może stać się realistycznym celem pod warunkiem zastosowania odpowiedniego treningu, na skutek którego zrealizowanie zamiaru będzie nie tylko możliwe, zdro- we i bezpieczne, lecz również przyjemne. Ten sam mechanizm do- tyczy każdego innego życiowego lub zawodowego zamiaru. Od analizy do zmiany Najprostsza definicja coachingu określa tę dyscyplinę jako świado- my, dobrowolny trening prowadzący do zmiany na lepsze. Zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia, co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Drugim krokiem jest ustalenie, jaki ma być re- zultat i po czym poznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Trzecim kro- kiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą klienta od analizy do rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków, które są wykorzystywane przez coachee w drodze do ko- rzystnego rozwiązania. 13 Poleć książkęKup książkę Coaching. Złote zasady 14 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Coaching. Złote zasady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: