Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 002943 22417962 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium - książka
CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium - książka
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-142-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

CorelDRAW, najpierw jako aplikacja do grafiki wektorowej, a potem jako cały pakiet programów graficznych, to narzędzie, które towarzyszy grafikom komputerowym od wielu już lat. Pakiet ten jest stale rozwijany, a nowe edycje wydawane są względnie często: doczekaliśmy się już wersji oznaczonej numerem jedenastym. Jak twierdzą osoby na co dzień korzystające z Corela, wersje o numerach nieparzystych są znacznie lepiej dopracowane niż wersje z numerami parzystymi. To dodatkowy powód, dla którego warto zapoznać się z CorelDRAW Graphics Suite 11 PL.

Możliwości pakietu CorelDRAW Graphics Suite 11 PL są oszałamiające: grafika wektorowa, obróbka zdjęć, efekty specjalne, a nawet tworzenie filmów i animacji -- tak ogromna funkcjonalność zawartych w pakiecie aplikacji może wywołać u początkującego grafika oszołomienie. Na szczęście ma on do dyspozycji tę właśnie książkę, która od podstaw, w przystępny, ilustrowany wieloma przykładami sposób, pozwoli mu zaznajomić się z pakietem Corel i opanować zarówno podstawy, jak i techniki zaawansowane.

Książka przedstawia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompedium Autor: Boles³aw Ogórek ISBN: 83-7361-142-8 Format: B5, stron: 258 CorelDRAW, najpierw jako aplikacja do grafiki wektorowej, a potem jako ca³y pakiet programów graficznych, to narzêdzie, które towarzyszy grafikom komputerowym od wielu ju¿ lat. Pakiet ten jest stale rozwijany, a nowe edycje wydawane s¹ wzglêdnie czêsto: doczekaliġmy siê ju¿ wersji oznaczonej numerem jedenastym. Jak twierdz¹ osoby na co dzieñ korzystaj¹ce z Corela, wersje o numerach nieparzystych s¹ znacznie lepiej dopracowane ni¿ wersje z numerami parzystymi. To dodatkowy powód, dla którego warto zapoznaæ siê z CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Mo¿liwoġci pakietu CorelDRAW Graphics Suite 11 PL s¹ osza³amiaj¹ce: grafika wektorowa, obróbka zdjêæ, efekty specjalne, a nawet tworzenie filmów i animacji — tak ogromna funkcjonalnoġæ zawartych w pakiecie aplikacji mo¿e wywo³aæ u pocz¹tkuj¹cego grafika oszo³omienie. Na szczêġcie ma on do dyspozycji tê w³aġnie ksi¹¿kê, która od podstaw, w przystêpny, ilustrowany wieloma przyk³adami sposób, pozwoli mu zaznajomiæ siê z pakietem Corel i opanowaæ zarówno podstawy, jak i techniki zaawansowane. Ksi¹¿ka przedstawia: • Pliki bitmapowe, pliki wektorowe — ich wady i zalety • Tworzenie grafiki wektorowej w CorelDraw, najwa¿niejsze narzêdzia • Rysowanie prostych i z³o¿onych obiektów • Dodawanie tekstu do grafiki • Przekszta³cenia i wektorowe efekty specjalne • Tworzenie wype³nieñ • Tworzenie grafiki bitmapowej w CorelPHOTO-PAINT • Pracê z maskami • Tworzenie filmów i animacji Spis treści Rozdział 1. CorelDRAW Graphics Suite 11 PL..................................................... 9 Czym jest CorelDRAW Graphics Suite 11 PL ...................................................o...........................9 Pliki bitmapowe i wektorowe ...................................................o.................................................11 Ścieżki i linie...................................................o...................................................o................ 14 Obiekty...................................................o...................................................o........................ 15 Piksele ...................................................o...................................................o......................... 17 Komunikacja z programem.............................o...................................................o........................19 Kliknięcie ...................................................o...................................................o.................... 19 Podwójne kliknięcie ...................................................o...................................................o......19 Przeciągnięcie ...................................................o...................................................o.............. 20 Okna ...................................................o...................................................o........................... 20 Pola liczbowe ...................................................o...................................................o............... 21 Lista rozwijana ...................................................o...................................................o............. 21 Przyciski opcji ...................................................o...................................................o.............. 21 Przyciski wyboru...................................................o...................................................o.......... 21 Pole tekstowe ...................................................o...................................................o............... 22 Okna dokowane.........................................o...................................................o......................22 Menu...................................................o...................................................o........................... 23 Ikony i paski.......................................o...................................................o............................. 24 Narzędzia i pasek właściwości ...................................................o.......................................... 24 Jak czytać tę książkę...................................................o...................................................o........... 26 Rozdział 2. Podstawy rysowania.......................................................................... 27 Uruchamianie programu...................................................o...................................................o...... 27 Interfejs CorelDRAW Graphics Suite 11 PL...................................................o............................ 28 Praca z kilkoma rysunkami...................................................o...................................................o.. 30 Tryby wyświetlania ...................................................o...................................................o............ 31 Gdzie są rysunki? ...................................................o...................................................o............... 33 Koniec pracy programu...................................................o...................................................o....... 36 Rozdział 3. Niech się stanie rysowanie................................................................. 37 Ukryte ikony Przybornika ...................................................o...................................................o... 37 Uniwersalny Wskaźnik...................................................o...................................................o.. 38 Edycja kształtu ...................................................o...................................................o............. 40 Komputerowy skalpel...................................................o...................................................o.... 41 Nauka wycierania gumką...................................................o.................................................. 41 Rozmazywanie rysunku...................................................o...................................................o. 43 Chropowate linie...................................................o...................................................o........... 44 Swobodna transformacja ...................................................o.................................................. 45 Szkło powiększające ...................................................o...................................................o..... 46 4 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Przesuwanie rysunku ...................................................o...................................................o.... 47 Rysowanie linii...................................................o...................................................o............. 48 Pisak ...................................................o...................................................o........................... 48 Narzędzie Łamana ...................................................o...................................................o........ 49 Jak zmienić wygląd linii ...................................................o...................................................o 50 Krzywa z trzech punktów ...................................................o................................................. 51 Automatyczne zamykanie krzywej ...................................................o.................................... 52 Interakcyjny łącznik ...................................................o...................................................o...... 53 Linie wymiarowe ...................................................o...................................................o..........54 Rozdział 4. Elektroniczny sufler.......................................................................... 59 Rozdział 5. Personalizacja programu .................................................................. 63 Rozdział 6. Prostokąty i elipsy ............................................................................. 69 Prostokąty ...................................................o...................................................o......................... 69 Prostokąty z 3 punktów...................................................o...................................................o....... 70 Elipsy...................................................o...................................................o................................ 71 Elipsy z 3 punktów...................................................o...................................................o............. 73 Rozdział 7. Obiekty złożone................................................................................. 75 Jak zamienić palety na paski...................................................o................................................... 75 Wielokąty ...................................................o...................................................o.......................... 76 Wielokąt jako gwiazda...................................................o...................................................o........ 77 Jak rysować gwiazdy narzędziem Kształt dokładny ...................................................o.................. 79 Własny papier w kratkę................................o...................................................o.......................... 79 Spirale...................................................o...................................................o............................... 81 Inne kształty ...................................................o...................................................o...................... 81 Rozdział 8. Tekst................................................................................................. 85 Wpisywanie, wklejanie, importowanie ...................................................o.................................... 86 Niepowtarzalne napisy...................................................o...................................................o........ 88 Jak umieścić napis na ścieżce ...................................................o................................................. 88 Tekst akapitowy i ozdobny...................................................o...................................................o.. 91 Automatyczne dopasowanie tekstu do ramki ...................................................o............................ 95 Zamiana tekstu ozdobnego w akapitowy ...................................................o............................ 96 Zamiana tekstu akapitowego w ozdobny...................................................o............................ 96 Rozdział 9. Atrybuty tekstu ................................................................................. 97 Krój czcionki ...................................................o...................................................o..................... 97 Rozmiar czcionki...................................................o...................................................o................ 98 Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie...................................................o..................................... 99 Wyrównywanie tekstu ...................................................o...................................................o......100 Przesuwanie znaków ...................................................o...................................................o........ 101 Formatowanie akapitów ...................................................o...................................................o....103 Wstawianie tabulatorów ...................................................o...................................................o.... 104 Tekst w łamach ...................................................o...................................................o................ 106 Rozdział 10. Narzędzia interakcyjne ................................................................. 107 Metamorfoza ...................................................o...................................................o................... 107 Obrys ...................................................o...................................................o.............................. 109 Zniekształcenie ...................................................o...................................................o................ 111 Spis treści 5 Obwiednia ...................................................o...................................................o....................... 114 Głębia ...................................................o...................................................o............................. 115 Cień ...................................................o...................................................o................................ 118 Przezroczystość ...................................................o...................................................o............... 121 Rozdział 11. Zarys obiektu ................................................................................ 125 Grubość linii konturu ...................................................o...................................................o........ 125 Styl linii konturu ...................................................o...................................................o.............. 127 Narożniki...................................................o...................................................o......................... 128 Kontur i wypełnienie znaków ...................................................o............................................... 128 Rozdział 12. Linie.............................................................................................. 131 Narożniki i zakończenia ...................................................o...................................................o.... 131 Strzałki...................................................o...................................................o............................ 132 Końcówka pisaka ...................................................o...................................................o............. 134 Rozdział 13. Wypełnienia .................................................................................. 135 Kopiowanie wypełnień...................................................o...................................................o...... 135 Puszka z farbą...................................................o...................................................o.................. 137 Wypełnienie jednolite ...................................................o...................................................o....... 138 Palety kolorów ......................................o...................................................o.............................. 138 Paleta CMYK...................................................o...................................................o............. 138 Paleta RGB ...................................................o...................................................o................ 138 Paleta HSB ...................................................o...................................................o................ 139 Paleta odcieni szarości...................................................o...................................................o. 139 Wyświetlanie kolorów palety ...................................................o.......................................... 140 Anulowanie wypełnienia ...................................................o...................................................o...141 Wypełnienie tonalne ...................................................o...................................................o......... 141 Niestandardowe wypełnienie tonalne...................................................o..................................... 143 Wypełnianie deseniem ...................................................o...................................................o...... 144 Własny wzór wypełnienia...................................................o............................................... 147 Wypełnianie teksturą ...................................................o...................................................o........ 148 Zapisywanie tekstur ...................................................o...................................................o.... 150 Wypełnienie postscriptowe...................................................o...................................................o151 Kopiowanie wypełnienia ...................................................o...................................................o...151 Rozdział 14. Zaznaczanie i transformacje obiektów ............................................ 153 Grupowanie i rozgrupowywanie ...................................................o........................................... 154 Transformacje........................................o...................................................o............................. 154 Ściskanie i rozciąganie ...................................................o...................................................o 155 Skalowanie...................................................o...................................................o................. 157 Przesuwanie.........................................o...................................................o............................... 159 Obracanie ...................................................o...................................................o........................ 161 Pochylanie ...................................................o...................................................o....................... 162 Rozdział 15. Rozmieszczanie obiektów .............................................................. 165 Linijki ...................................................o...................................................o............................. 165 Siatka ...................................................o...................................................o.............................. 167 Prowadnice...................................................o...................................................o...................... 168 Wyrównywanie ...................................................o...................................................o................ 173 6 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Rozdział 16. Dokumenty wielostronicowe.......................................................... 175 Zmiana wyświetlanej strony ...................................................o................................................. 176 Zmiana kolejności stron ...................................................o...................................................o.... 177 Zmiana nazwy strony...................................o...................................................o........................ 178 Usuwanie stron ...................................................o...................................................o................ 179 Rozdział 17. Corel PHOTO-PAINT .................................................................. 181 Wykonywanie ilustracji i animacji ...................................................o........................................ 181 Edycja obrazów i efekty specjalne ...................................................o........................................ 182 Skanowanie ...................................................o...................................................o..................... 183 Zmiana rozdzielczości obrazu...................................................o............................................... 183 Konwersja między trybami kolorów ...................................................o...................................... 184 Rozdział 18. Wirtualny warsztat ....................................................................... 187 Uruchamianie programu...................................................o...................................................o....187 Rozpoczynanie pracy z nowym obrazkiem...................................................o....................... 188 Wczytywanie obrazka ...................................................o...................................................o. 190 Zmiana ekranu powitalnego...................................................o.................................................. 191 Wczytywanie i importowanie plików...................................................o..................................... 192 Wczytywanie plików...................................................o...................................................o... 192 Importowanie plików ...................................................o...................................................o.. 194 Zapisywanie i eksportowanie...................................................o................................................ 195 Zapisywanie plików ...................................................o...................................................o.... 195 Eksportowanie plików ...................................................o...................................................o. 196 Rozdział 19. Katalogowanie zasobów ................................................................ 199 Przeglądanie zawartości foldera ...................................................o............................................ 199 Zmiana wielkości ikon ...................................................o...................................................o 200 Rozdział 20. Malowanie..................................................................................... 201 Narzędzie do malowania ...................................................o...................................................o...201 Wybieranie koloru farby z palety ...................................................o.......................................... 202 Dobieranie koloru farby ...................................................o...................................................o.... 202 Wybieranie narzędzia do malowania ...................................................o..................................... 204 Parametry narzędzi do malowania ...................................................o......................................... 206 Zmiana parametrów pędzla...................................................o...................................................o 207 Kopiowanie kolorów...................................................o...................................................o......... 208 Kopiowanie koloru...................................................o...................................................o...... 208 Oglądanie obrazu w powiększeniu ...................................................o........................................ 209 Wyświetlanie obrazka w powiększeniu ...................................................o............................ 209 Elektroniczna gumka ...................................................o...................................................o........ 210 Usuwanie fragmentu obrazka ...................................................o.......................................... 211 Zamiana kolorów ...................................................o...................................................o........ 211 Rozpylacz obrazków..................................o...................................................o.......................... 212 Malowanie obrazkami ...................................................o...................................................o. 213 Malowanie własnymi obrazkami ...................................................o..................................... 213 Klonowanie ...................................................o...................................................o..................... 214 Rozdział 21. Maski ............................................................................................ 217 Maskowanie obszarów prostokątnych ...................................................o................................... 217 Maskowanie innych kształtów ...................................................o.............................................. 218 Spis treści 7 Odręczne rysowanie maski ...................................................o...................................................o 220 Maskowanie na podstawie kolorów ...................................................o....................................... 222 Maskowanie obszarów o zbliżonych kolorach ...................................................o.................. 222 Maskowanie addytywne obszarów o zbliżonych kolorach...................................................o.. 224 Przesuwanie maski ...................................................o...................................................o........... 225 Wykorzystanie możliwości przesuwania maski...................................................o................. 226 Przekształcanie tekstu w maskę ...................................................o............................................ 227 Tworzenie maski z tekstu ...................................................o............................................... 227 Zapisywanie maski ...................................................o...................................................o........... 229 Rozdział 22. Efekty specjalne ............................................................................ 231 Efekty trójwymiarowe ...................................................o...................................................o...... 232 Pociągnięcia ozdobne ...................................................o...................................................o....... 233 Rozmywanie obrazka..................................o...................................................o......................... 233 Zdjęcia aparatem fotograficznym...................................................o.......................................... 233 Transformacje kolorów ...................................................o...................................................o..... 234 Obrys ...................................................o...................................................o.............................. 235 Efekty twórcze...................................................o...................................................o................. 235 Narzędzia projektowane przez użytkownika...................................................o........................... 235 Zniekształcanie obrazka ...................................................o...................................................o.... 235 Dodawanie i usuwanie szumu...................................................o............................................... 237 Wyostrzanie...................................................o...................................................o..................... 238 Tekstury...................................................o...................................................o.......................... 238 Rozdział 23. Filmy i animacje............................................................................ 239 Tworzenie nowego filmu...................................................o...................................................o...239 Animacja obiektu...................................................o...................................................o........ 239 Zapisywanie animacji w formacie AVI...................................................o.................................. 241 Zapisywanie animacji w formacie GIF ...................................................o.................................. 241 Zapisywanie animacji w formacie GIF...................................................o............................. 241 Zmiana prędkości odtwarzania...................................................o.............................................. 242 Rozdział 24. Skrypty ......................................................................................... 243 Lokalizacja skryptów...................................................o...................................................o........ 243 ABC skryptów .........................................o...................................................o........................... 243 Tworzenie skryptu....................................o...................................................o........................... 244 Sprawdzanie działania skryptu ...................................................o........................................ 246 Zapoznanie z budową skryptu...................................................o......................................... 247 Skorowidz .......................................................................................................... 249 Rozdział 14. Zaznaczanie i transformacje obiektów Komputer zadziwia nas swoimi możliwościami. Powierzone mu prace wykonuje su- miennie i nie męczy się przy nich. Brakuje mu jedynie jednej umiejętności — odgady- wania myśli użytkownika. Aby program przekształcił obiekt, musimy wskazać, o który nam chodzi. Najprostszą metodą zaznaczania jest kliknięcie myszą. O tym, że obiekt jej zaznaczony, informuje nas osiem czarnych kwadratów (rysunek 14.1). Rysunek 14.1. Wokół zaznaczonego obiektu widać osiem czarnych kwadratów Jeżeli po zaznaczeniu obiektu klikniemy kolor w palecie kolorów, wypełnienie zmieni się tylko w zaznaczonym obiekcie (rysunek 14.2). Rysunek 14.2. Przekształcenie ma wpływ jedynie na zaznaczony obiekt Jeżeli klikniemy myszą inny obiekt, on będzie obiektem zaznaczonym. Na niego będą wpływały wykonywane polecenia. Gdy zachodzi potrzeba zaznaczenia więcej niż jednego obiektu, należy wcisnąć i trzymać klawisz Shift, a następnie klikać obiekty, które mają zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu wszystkich obiektów można zwolnić klawisz Shift. Wokół zaznaczonych obiektów będzie widocznych osiem czarnych kwadratów (rysunek 14.3). 154 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Rysunek 14.3. Zaznaczono dwa dolne kwadraty Zaznaczone obiekty można chwilowo traktować jak jeden obiekt. Zastosowanie prze- kształcenia będzie odnosiło się do wszystkich zaznaczonych obiektów. Jeżeli zwolnimy klawisz Shift i klikniemy myszą, wówczas zniknie dotychczasowe zaznaczenie. Grupowanie i rozgrupowywanie Jeżeli obiekty chcemy połączyć na dłużej — należy je zgrupować. Po zgrupowaniu staną się jednym obiektem. Kliknięcie w dowolny punkt zgrupowanych obiektów będzie powo- dowało zaznaczenie całej grupy. Aby zgrupować obiekty, należy najpierw je zaznaczyć (rysunek 14.4). Rysunek 14.4. Zaznaczono kwadraty w prawej kolumnie Następnie należy wybrać polecenia Rozmieść/Grupuj lub posłużyć się skrótem klawia- turowym Ctrl+G. Aby obiekty wchodzące w skład grupy stały się niezależne, trzeba je rozgrupować. W tym celu należy kliknąć grupę, a następnie wybrać polecenia Rozmieść/Rozdziel grupę lub posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+U. Transformacje Transformacje polegają na wykonywaniu na obiektach prostych przekształceń geome- trycznych (ściskanie, rozciąganie, skalowanie, przesuwanie, obracanie). Wszystkie prze- kształcenia można wykonać za pomocą myszy. Niektóre z nich można wykonać, posługując się skrótami klawiaturowymi lub wybierając polecenia z menu. Rozdział 14.  Zaznaczanie i transformacje obiektów 155 Ściskanie i rozciąganie Aby obiekt poddać transformacji, należy go zaznaczyć. Po zaznaczeniu wokół obiektu po- jawi się osiem czarnych kwadratów. Są to uchwyty, którymi, za pomocą przeciągania, można zmieniać wymiary obiektu. Ściskanie i rozciąganie powoduje zmianę proporcji obiektu. Aby zmienić szerokość obiektu, należy naprowadzić kursor na uchwyt znajdujący się na środku ściany pionowej. Gdy kursor zmieni kształt ze strzałki z jednym grotem na strzałkę z dwoma grotami, należy wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć uchwyt obiektu (rysunek 14.5). Rysunek 14.5. Obiekt przed deformacją Uchwyty znajdujące się na ścianach pionowych można przesuwać tylko w poziomie. Pod- czas przeciągania uchwytu widoczne są: obiekt przed deformacją oraz zarys aktualnych kształtów obiektu (rysunek 14.6). Rysunek 14.6. Rozciąganie obiektu Po zwolnieniu lewego przycisku myszy przesuwanie kursora nie ma wpływu na rozmiary obiektu. Obiekt przyjmuje takie rozmiary, jakie miał jego zarys w momencie zwolnienia lewego przycisku myszy (rysunek 14.7). 156 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Rysunek 14.7. Obiekt po rozciągnięciu W analogiczny sposób można zmieniać wysokość obiektu. Różnica polega na tym, że prze- ciągać należy uchwyty znajdujące się na środku boków poziomych. Opisane powyżej sposoby deformacji są bardzo proste, ale mało dokładne. Jeżeli zachodzi potrzeba nadania obiektowi określonych wymiarów lub zmiany ich o określoną część, należy skorzystać z pól widocznych na Pasku właściwości. Przed przekształceniem obiektu należy go zaznaczyć. Na Pasku właściwości znajdują się dwa pola liczbowe Rozmiar obiektu(-ów) (rysunek 14.8). Rysunek 14.8. Pasek właściwości i pola rozmiarów obiektu Oznaczone są one strzałką poziomą (szerokość obiektu) i strzałką pionową (wysokość obiektu). Po wpisaniu w pole nowej wartości i naciśnięciu klawisza Enter obiekt przyjmuje wymiary identyczne z wpisanymi w polach liczbowych. Na prawo od pól rozmiarów obiektu znajdują się wyrażone w procentach pola liczbowe współczynników skalowania (rysunek 14.9). Służą one do określania względnej zmiany rozmiarów obiektu. Dopóki kłódka widoczna po ich prawej stronie jest otwarta — szero- kość i wysokość można zmieniać niezależnie. Po wpisaniu w pole nowej wartości i na- ciśnięciu klawisza Enter obiekt przyjmuje wymiary względne, identyczne z wpisanymi w polach liczbowych. Rysunek 14.9. Pasek właściwości i pola współczynnika skalowania Trzecim sposobem rozciągnięcia lub ściśnięcia obiektu jest skorzystanie z okna dokowanego Transformacje. Aby je wyświetlić, należy wybrać polecenia Rozmieść/Transformacje/ Rozmiar lub Okno/Okna dokowane/Transformacje/Rozmiar lub posłużyć się kombinacją klawiszy Alt+F10. Wszystkie trzy metody powodują wyświetlenie okna dokowanego Rozmiar (rysunek 14.10). Rozdział 14.  Zaznaczanie i transformacje obiektów 157 Rysunek 14.10. Okno dokowane Rozmiar W polach X oraz Y widoczne są bieżące wymiary obiektu. Po wpisaniu nowych wartości i kliknięciu przycisku Zastosuj wymiary obiektu ulegają zmianie. Skalowanie Skalowanie polega na takiej zmianie wymiarów obiektu, aby jego proporcje nie uległy zmianie. Aby obiekt poddać skalowaniu, należy go zaznaczyć. Po zaznaczeniu wokół obiektu pojawi się osiem czarnych kwadratów. Zmiana wszystkich wymiarów obiektu nastąpi wtedy, gdy przeciągane będą uchwyty znajdujące się w narożnikach obiektu. Gdy kursor zmieni kształt ze strzałki z jednym grotem na strzałkę z dwoma grotami, należy wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć uchwyt obiektu (rysunek 14.11). Rysunek 14.11. Obiekt przed skalowaniem Uchwyty znajdujące się w narożnikach można przesuwać tylko po przekątnej. Podczas przeciągania uchwytu widoczne są obiekt przed deformacją oraz zarys aktualnych kształtów obiektu (rysunek 14.12). Rysunek 14.12. Skalowanie obiektu 158 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Po zwolnieniu lewego przycisku myszy przesuwanie kursora nie ma wpływu na rozmiary obiektu. Obiekt przyjmuje takie rozmiary, jakie miał jego zarys w momencie zwolnienia lewego przycisku myszy. Powyższa metoda skalowania jest intuicyjna. Na arkuszu roboczym można obserwować zmianę wymiarów obiektu. Jeżeli zachodzi potrzeba nadania obiektowi określonych wymiarów lub zmiany ich o określoną część, należy skorzystać z pól widocznych na Pasku właściwości. Przed przekształceniem obiektu należy go zaznaczyć. Wymiary zaznaczonego obiektu wyświetlone są w polach liczbowych Paska właściwości. Aby zachowywane były proporcje pomiędzy wymiarami, należy kliknąć przycisk oznaczony kłódką. Gdy będzie widoczna kłódka zamknięta, będą zachowywane proporcje wymiarów (rysunek 14.13). Rysunek 14.13. Przycisk blokowania kształtu obiektu Wpisywanie nowej szerokości (wysokości) obiektu będzie powodowało automatyczną zmianę wysokości (szerokości) obiektu. Dzięki temu zachowane będą proporcje obiektu. Analogicznie — wpisanie nowej wartości współczynnika skalowania w jedno z pól po- woduje pojawienie się tej samej wartości w drugim polu. Trzecim sposobem rozciągnięcia lub ściśnięcia obiektu jest skorzystanie z okna dokowanego Transformacje. Aby je wyświetlić, należy wybrać polecenia Rozmieść/Transformacje/ Rozmiar lub Okno/Okna dokowane/Transformacje/Rozmiar albo posłużyć się kombinacją klawiszy Alt+F10. Wszystkie trzy metody powodują wyświetlenie okna dokowanego Rozmiar. Aby wpisanie nowej szerokości (wysokości) powodowało automatyczne wylicze- nie wysokości (szerokości) obiektu, należy usunąć zaznaczenie z pola Nieproporcjonalnie (rysunek 14.14). Rysunek 14.14. Okno dokowane Rozmiar w trybie skalowania obiektów Rozdział 14.  Zaznaczanie i transformacje obiektów 159 W polach X oraz Y widoczne są bieżące wymiary obiektu. Po wpisaniu nowej wartości w jedno z pól program zmieni wartość widoczną w drugim polu tak, aby proporcje obiektu pozostały niezmienione. Nowe wartości zostaną zastosowane dopiero po kliknięciu przycisku Zastosuj. Przesuwanie Aby przesunąć obiekt na arkuszu roboczym, należy przeciągnąć go w nowe miejsce. Podczas przeciągania widoczne są dwa położenia obiektu: dotychczasowe i bieżące (ry- sunek 14.15). Rysunek 14.15. Przesuwanie obiektu Po zwolnieniu przycisku myszy obiekt pojawia się w miejscu, do którego został prze- ciągnięty. Przesuwanie — tak jak każda transformacja wykowana za pomocą myszy — jest mało dokładne. Jego zaletą jest możliwość obserwowania zmiany wyglądu rysunku. Jeżeli zachodzi potrzeba precyzyjnego umieszczenia obiektu, należy skorzystać z Paska właściwości. Po jego lewej stronie widoczne są pola Położenie obiektu(-ów). Wartości liczbowe wyznaczają położenie środka obiektu względem lewego dolnego rogu obszaru roboczego. Pola Położenie obiektu(-ów) służą nie tylko do pomiaru położenia środka obiektu, ale również do umieszczenia w zadanym miejscu. Aby przesunąć środek obiektu w zadane położenie, należy zaznaczyć obiekt, a następnie w pola Położenie obiektu(-ów) wpisać nowe współrzędne (rysunek 14.16). Rysunek 14.16. Środek obiektu umieszczony w początku układu współrzędnych 160 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Trzecim sposobem przesuwania obiektu jest skorzystanie z okna dokowanego Transforma- cje. Aby je wyświetlić, należy wybrać polecenia Rozmieść/Transformacje/Położenie lub Okno/Okna dokowane/Transformacje/Położenie albo posłużyć się kombinacją klawiszy Alt+F7. Wszystkie trzy metody powodują wyświetlenie okna dokowanego Położenie (rysunek 14.17). Rysunek 14.17. Okno dokowane Położenie Jeżeli w oknie dokowanym Położenie zaznaczone jest pole Położenie względne, wówczas wartości wpisane w pola X i Y określają przesunięcie obiektu względem bieżącego po- łożenia. Po usunięciu zaznaczenia z pola Położenie względne położenie jest wyznaczane w stosunku do początku układu współrzędnych. Zaznaczony obiekt można przesuwać, naciskając klawisze oznaczone strzałkami. Naciśnięcie klawisza oznaczonego strzałką skierowaną w prawo powoduje przesunięcie obiektu w prawą stronę. Aby przesunąć zaznaczony obiekt o wielkość równą ułamkowi skoku, należy wci- snąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie nacisnąć klawisz oznaczony strzałką. Jeżeli chcemy przesunąć obiekt o wielokrotność skoku, trzeba wcisnąć i przytrzymać klawisz Shift, a następnie nacisnąć klawisz oznaczony strzałką. Wartość skoku jest parametrem domyślnym. Może być zmieniona przez użytkownika. Aby uzyskać dostęp do okna konfiguracyjnego, należy wybrać polecenia Narzędzia/Opcje. Po wyświetleniu okna Opcje trzeba z listy kategorii wybrać Dokument/Linijki (rysunek 14.18). W polu Podsuwanie należy wpisać nową wartość skoku. W polach Szybkie podsuwanie i Mikropodsuwanie można określić współczynniki służące do wyliczania wielokrotności i podwielokrotności skoku. Rozdział 14.  Zaznaczanie i transformacje obiektów 161 Rysunek 14.18. Zmiana wartości skoku podsuwania Obracanie Aby obrócić obiekt na arkuszu roboczym, należy dwukrotnie go kliknąć. Wokół obiektu po- jawią się strzałki (rysunek 14.19). Rysunek 14.19. Obiekt po dwukrotnym kliknięciu Przeciąganie narożnych strzałek będzie powodowało obracanie obiektu. Podczas prze- ciągania widoczne są dwa położenia obiektu: dotychczasowe i bieżące (rysunek 14.20). Rysunek 14.20. Obracanie obiektu Po zwolnieniu lewego przycisku myszy obiekt pojawia się w miejscu, do którego został przeciągnięty. 162 CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Aby obrócić obiekt o zadany kąt, należy skorzystać z Paska właściwości. W jego środ- kowej części widoczne jest pole Kąt obrotu. Wartość liczbowa jest miarą kąta pomiędzy poziomem a bieżącym położeniem obracanego obiektu (rysunek 14.21). Rysunek 14.21. Obracanie obiektu o zadany kąt Trzecim sposobem przesuwania obiektu jest skorzystanie z okna dokowanego Trans- formacje. Aby je wyświetlić, należy wybrać polecenia Rozmieść/Transformacje/Obrót lub Okno/Okna dokowane/Transformacje/Obrót albo posłużyć się kombinacją klawiszy Alt+F8. Wszystkie trzy metody powodują wyświetlenie okna dokowanego Położenie (rysunek 14.22). Rysunek 14.22. Okno dokowane Położenie Jeżeli w oknie dokowanym Położenie zaznaczone jest pole Środek względny, wówczas środkiem obrotu jest początek układu współrzędnych. Domyślnie środkiem obrotu jest środek obiektu. Pochylanie Aby pochylić obiekt, należy dwukrotnie go kliknąć. Wokół obiektu pojawi się osiem strzałek (rysunek 14.23). Rysunek 14.23. Obiekt po dwukrotnym kliknięciu Rozdział 14.  Zaznaczanie i transformacje obiektów 163 Strzałki pełnią rolę uchwytów. Przeciągając je, można zmieniać położenie obiektu. Strzałki widoczne na środkach boków służą do nadawania prostokątnemu obrazkowi kształtu równoległoboku. Po zbliżeniu kursora do uchwytu zmienia on kształt ze strzałki na dwie połówki strzałki o przeciwnym zwrocie (rysunek 14.24). Rysunek 14.24. Pochylanie obiektu Uchwyty widoczne na ścianach poziomych można przeciągać tyko w poziomie. Uchwyty znajdujące się na ścianach pionowych można przeciągać włącznie w pionie. Podczas pochylania obiektu widoczne jest jego pierwotne położenie oraz zarys położenia bieżą- cego. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy obiekt przyjmuje położenie zarysu. Zaletą pochylania obiektu za pomocą przeciągania uchwytu jest możliwość obserwowania zmiany wyglądu obiektu. Gdy zachodzi potrzeba pochylania obiektu o dokładny kąt, należy posłużyć się oknem dokowanym Transformacje. Aby je wyświetlić, należy wybrać polece- nia Rozmieść/Transformacje/Pochylenie lub Okno/Okna dokowane/Transformacje/Pochyle- nie. Obie metody powodują wyświetlenie okna dokowanego Położenie (rysunek 14.25). Rysunek 14.25. Okno dokowane Położenie W pola X oraz Y można wpisać kąt nachylenia obiektu względem osi poziomej oraz pio- nowej. Domyślnie obiekt jest obracany wokół swojego środka. Jeżeli w oknie dokowanym za- znaczona zostanie opcja Użyj punktu zaczepienia, kliknięciem można wskazać punkt, wokół którego wykonywany jest obrót. Na rysunku 14.25 jest to prawy dolny róg obiektu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: