Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 004066 22743771 na godz. na dobę w sumie
Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego - ebook/pdf
Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2879-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Książka Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego poświęcona jest przede wszystkim dziełu poetyckiemu Norwida, ponieważ autor bardzo mocno przeciwstawia się traktowaniu go – co w ostatnich czasach stal się dość modne – jako genialnego filozofa czy teologa. Książka podejmuje też kwestię przynależności poezji Norwida do konkretnego okresu - do niedawna dla wszystkich było oczywiste, że Norwid był romantykiem, dopiero w ostatnich latach zostało to jednak przekonująco zakwestionowane.
Stąd też tytuł tej książki, w którym chodziło o pokazanie złożoności fenomenu Norwida, którego twórczość nie daje się zamknąć w ramach jednego tylko prądu, i sięgniecie do pojawiającej się w ostatnich latach koncepcji „dziewiętnastowieczności”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

J a c e k L y s z c z y n a C Y P R I A N N O R W D P O E T A W I I E K U D Z I E W I Ę T N A S T E G O Więcej o książce Jacek Lyszczyna CYPRIAN NORWID POETA WIEKU DZIEWIĘTNASTEGO CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-879-8 KATOWICE 2016 Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego NR 3529 Jacek Lyszczyna CYPRIAN NORWID POETA WIEKU DZIEWIĘTNASTEGO Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Wiesław Rzońca Spis treści 7 Wstęp 9 11 25 43 45 71 79 89 91 123 131 147 153 158 159 Warszawskie korzenie Mistyczna ludowość Norwida Kult sztuki i artysty Poeta wieku dziewiętnastego Drugie pokolenie emigracji? Symbolizm Norwida Norwidowska semiotyka Romantyk czy modernista Norwid – poeta Dziewiętnastowieczne tęsknoty za mecenatem Ucieczka od romantyzmu Literatura Indeks osobowy Summary Résumé Wstęp Jeszcze jedna książka o poezji Norwida, a przecież w ostatnich la- tach tyle się ich ukazało... Usprawiedliwieniem niech będzie po pierwsze to, że Norwid wciąż czeka na swoje odczytanie. W przy- padku Mickiewicza czy Słowackiego utwory niewydane za ich życia dostępne stały się jeszcze w xix wieku, natomiast wiele utwo- rów Norwida trafiło do czytelników po raz pierwszy dopiero w la- tach siedemdziesiątych xx stulecia, w wydaniu Pism wszystkich pod redakcją Juliusza Wiktora Gomulickiego, a więc – w porów- naniu z dziełami wymienionych wcześniej poetów – o cały wiek później, o tyle też krócej trwa zatem ich odczytywanie przez ba- daczy i interpretacja. Po drugie, książka ta skupia się na wybranych problemach, co do których badacze zgodni nie są, stanowi więc propozycję ich rozwiązania. Twórczość Norwida jest tu – podkreślam to mocno – analizo- wana jako dzieło poetyckie, bo Norwid był genialnym poetą, nie filozofem czy teologiem, i tak należy jego twórczość rozpatrywać. I kwestia ostatnia, choć chyba nie najmniej ważna – jeden z rozdziałów podejmuje kwestię przynależności poezji Norwida do konkretnego okresu. Do niedawna dla wszystkich było oczywiste, że Norwid był romantykiem, dopiero w ostatnich latach zostało to zakwestionowane, książka podejmuje więc i ten problem. Przy okazji ujawnia to skłonność naszej historii literatury do szuflad- kowania wszystkich zjawisk i twórców, do wiązania ich z jednym 7 prądem literackim. Dotyczy to nie tylko Norwida, choć w jego przypadku jest to wyraźne, ale np. także powieści Kraszewskiego. Stąd też tytuł tej książki, wydającej się oczywistością i wręcz bana- łem – chodzi jednak o pokazanie złożoności fenomenu Norwida, poety, którego twórczość nie daje się zamknąć w ramach jednego tylko prądu, dlatego też sięgamy do pojawiającej się w ostatnich latach koncepcji „dziewiętnastowieczności”. Indeks osobowy Cysewski Kazimierz 39–40, 147 Czartoryscy 123 Dante Alighieri 73 Dąbrowski Jan Henryk 50 Deotyma (właśc. Jadwiga Łuszczewska) 28 Dobrzyńska Teresa 82, 147 Dopart Bogusław 51, 149 Dumas Aleksander 123 Dutka Czesław Paweł 95, 147–149 Dynak Władysław 72, 149 Dziekoński Józef Bohdan 13, 27 Fabianowski Andrzej 95, 147 Fert Józef 22, 80, 91, 103, 108, 123–124, 147, 150 Filleborn Seweryn 13, 27, 39, 152 Abramowicz Leopold 113, 143 Adamiec Marek 129, 133, 144, 147 Aleksander ii, car Rosji 113, 118 Bachórz Józef 112, 146–147, 152 Balzak (właśc. Honoré de Balzac) 123 Bem Józef 73 Berezowski Antoni 113, 117–119 Borowczyk Jerzy 107, 149 Boy (właśc. Tadeusz Żeleński) 143,152 Braun Kazimierz 138, 147 Brockhaus Friedrich Arnold 121 Brodziński Kazimierz 32, 101, 147 Camoes Luis de 73 Cedro Adam 80, 147 Chlebowski Piotr 53, 80, 132, 141–143, 147–148 Gaszyński Konstanty 100, 104, Chopin Fryderyk 15, 73, 76–77 Chrystus 54 Cieszkowski August 49, 100–101, 148 124, 148–149 Giller Agaton 126 Golański Filip Neriusz 102, 147 Goliński Zbigniew 101, 147, 151 153 Gomulicki Juliusz Wiktor Kostkiewiczowa Teresa 7, 15, 79–80, 150 80, 101, 147–148, 151 Goszczyński Seweryn 126 Inglot Mieczysław 30, 71, 79, 93, 94, 98, 129, 131, 138, 147–148, 150–152 Jakowska Krystyna 104, 149 Janion Maria 64,147 Jaroszyński Edward 101, 148 Jung Carl Gustaw 22 Juliusz Cezar 53, 55–58 Kadyjewska Anna 53,148 Kasperski Edward 71, 94, 96,135–136, 141, 145, 148 Katarzyna ii, cesarzowa Rosji 126 Klaczko Julian 49, 152 Kniaźnin Franciszek Dionizy 123 Kochanowski Jan 31–32, 36, 102, 149–150 Kolbuszewski Jacek 72, 149 Kolumb Krzysztof 73 Konstantyn i Wielki, cesarz rzymski 125 Kościuszko Tadeusz 73 Kowalczykowa Alina 112, 152 Koźmian Kajetan 50, 55, 124 Krafft Adam 40–41 Krasiński Wincenty 124 Krasiński Zygmunt 13, 61, 64, 97, 100–101, 124, 126, 134,136, 138–139,148 Kraszewski Jozef Ignacy 8, 123, 146 Kridl Manfred 93, 131, 148 Krynicki Ryszard 19, 148 Krzyżanowski Juliuan 128,151 Kubacki Wacław 80, 83, 148 Kubiak Jacek 20, 149 Kuik-Kalinowska Adela 11, 140, 146, 148 Kulczycka-Saloni Janina 32, 147 Kvapil Frantisek 30, 71, 148 Lenartowicz Teofil 13, 61 Libelt Karol 49 Libera Zdzisław 32, 48, 102, 148–150 Kossowski Stanisław 100, 148 Lisowski Zbigniew 83, 149 154 Lyszczyna Jacek 51, 63, Norwid Cyprian 5, 7–8, 11–15, 72, 104, 107, 149 18–33, 35–40, 42, 45–50, 53–57, Łapiński Zdzisław 139, 149 Łuszczewscy 124 Makowski Stanisław 19, 80, 148, 151 Malewski Zygmunt 93 Mallarmé Stephane 71, 151 Markiewicz Henryk 111, 151 Maślanka Julian 32, 149 Matejko Jan 118 Mickiewicz Adam 7, 13, 29–35, 37, 60–67, 69,71–80, 83–86, 91–95, 97–105, 108, 110–114, 118–121, 124–126, 128–129, 131–141, 143–152 Nowak Zbigniew Jerzy 39, 55, 149, 152 Nowicka Elżbieta 19–20, 149–150 Odyniec Antoni Edward 127, 150 Olech Barbara 104, 149 Olizarowski Tomasz August 121 Opacki Ireneusz 39, 51, 46–47, 49–50, 55, 61, 64, 71,73, 103, 105, 150, 152 83, 95, 97, 105, 111, 112, 126–127, 134, 136, 138–139, 141–142, 149 Mikucki Wiktor 26, 149 Miłkowski Zygmunt 121 Mochnacki Maurycy 19–21, 34, 75, 87, 118, 149 Peirce Charles Sanders 86 Piechota Marek 111, 150 Pigoń Stanisław 32, 150 Plutarch 114 Podraza-Kwiatkowska Morawski Franciszek 48, 102, 150 Maria 74, 150 Napoleon i Bonaparte 51–59,73 Nesteruk Małgorzata 152 Niewiarowski Aleksander [pseud. Poniatowski Józef 54 Poniatowski Stanisław August 123 Półkozic A., patrz Niewiarowski A. Półkozic] 128–129, 150 Aleksander indeks osobowy 155 Przesmycki Zenon 92 Przychodniak Zbigniew 20, 149 Puchalska Iwona 112, 150 Puszkin Aleksander Siergiejewicz 143, 152 Puzynina Jadwiga 19, 150 Raczyński Roger 121 Rej Mikołaj 143, 152 Rejman Zofia 152 Ropelewski Stanisław 11, 13, 150 Rzepczyński Sławomir Słowacki Euzebiusz 102, 151 Słowacki Juliusz 7, 13, 21–22, 29, 34, 46, 51, 61, 64, 67, 71, 92, 95, 105, 111, 126–128, 134, 136–139, 141, 151 Sokołowska Katarzyna 104, 149 Sokrates 73 Stanisław ii August Poniatowski, król Polski 123 Stanisz Marek 34, 151 Stefanowska Zofia 14, 45–46, 49–50, 126, 133–134, 151 Sudolski Zbigniew 101, 40, 139–140, 147, 150 120–121, 124, 148, 151 Rzońca Wiesław 50, 91–92, 95, 98,137, 142, 143–145, 148, 151 Sarnecki Zygmunt 98, 151 Sawicki Stefam 91, 151 Sawrymowicz Eugeniusz 128, 151 Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von 87 Seillière Ernest 132 Shakepeare William 75 Siemieński Lucjan 100, 148 Sierpiński Zenon 13 Skibiński Ziemowit 118, 149 Skwarczyńska Stefania 111, 151 Sulima Roch 19, 151 Syrokomla Władysław 29 Szekspir patrz Shakepeare William Szopen patrz Chopin Fryderyk Szturc Włodzimierz 94, 151 Szyndler Pantaleon 121 Śliwiński Marian 133, 151 Śniedziewski Piotr 71, 97, 151 Thorvaldsen Bertel 54 Towiański Andrzej 67 Toruń Włodzimierz 12, 141, 148, 151 156 Trentowski Bronisław 49, 101, 148 Trojanowiczowa Zofia 14, 25–26, 37, 46, 49–59, 107, 136–137, 149, 151–152 Trznadel Jacek 141, 152 Wolski Włodzimierz 13, 27 Woronicz Jan Paweł 50, 52, 152 Wyka Kazimierz 14, 45,79, 131–132, 152 Wyspiański Stanisław 93 Ujejski Kornel 29, 61, 141 Ursel Marian 72, 149 Wańkowicz Walenty 53 Weintraub Wiktor 112, 143, 152 Węgierska Zofia 121 Witkacy (wlaśc. Stanisław Ignacy Witkiewicz) 144 Zaleski Józef Bohdan 61, 121, 126 Zeler Bogdan 39, 152 Zgorzelski Czesław 35, 83, 149 Ziejka Franciszek 51, 149 Zmorski Roman 13, 27,113 Żurowski Maciej 30, 32, 149,152 Życzyński Henryk 127, 150 Summary The book Cyprian Norwid. A Poet of the Nineteenth Century is first and foremost devoted to Norwid’s poetic oeuvre. For the author of the monograph, a major point of contention remains treating Norwid mainly as a brilliant philosopher and theologian, which has lately become quite customary. The monograph addresses the issue of Norwid’s belonging to a particular literary period: until not so long ago, it seemed obvious to everyone that he was a Romantic, and this view has only recently been challenged. Hence the title of the book – indicating the complexity of the Norwid phenomenon, the poet whose output cannot be con- tained within a single artistic movement and who, therefore, needs to be studied through a prism of the “nineteenth-century-ness” concept that has been advanced in the recent years. Résumé Le livre Cyprian Norwid. Poète du xixe siècle est consacré avant tout à l’œuvre poétique de Norwid. L’auteur s’oppose fort intensé- ment au traitement de Norwid – ce qui est devenu très à la mode dans les derniers temps – comme un philosophe ou théologien génial. Le livre aborde également la question de l’appartenance de la poésie de Norwid à une période concrète. Or, jusqu’à ces derniers temps, il paraissait évident à tout le monde que Norwid s’inscrit dans le courant romantique, mais ce n’est que dans les dernières années que ce fait a été contesté d’une manière convaincante. D’où le titre du livre – il s’agissait de présenter la complexité du phénomène de Norwid, dont la création artis- tique ne se laisse pas enfermer uniquement dans le cadre d’un seul courant, et de se référer à la conception liée au «caractère du dix-neuvième siècle» apparaissant dans les dernières années. Redakcja Katarzyna Wyrwas Projekt okładki agata augustynik Korekta Katarzyna Kocur Projekt typograficzny i łamanie agata augustynik Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-878-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-879-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl ____________________________________ Wydanie i. ark. druk. 10,0 ark. wyd. 5,5 Papier alto 90 g Cena 20 zł (+ VaT) ____________________________________ Druk i oprawa „ToTeM.CoM.PL. Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 inowrocław J a c e k L y s z c z y n a C Y P R I A N N O R W D P O E T A W I I E K U D Z I E W I Ę T N A S T E G O Więcej o książce Jacek Lyszczyna CYPRIAN NORWID POETA WIEKU DZIEWIĘTNASTEGO CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-879-8 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: