Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00370 006896 22981481 na godz. na dobę w sumie
Czas pracy - planowanie i rozliczanie w praktyce - ebook/pdf
Czas pracy - planowanie i rozliczanie w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-367-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z publikacji można się dowiedzieć jak stosować w praktyce przepisy o czasie pracy. W poradniku zostały omówione m.in.:
- zasady ustalania wymiaru czasu pracy,
-  stosowanie okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- wprowadzanie systemów i rozkładów czasu pracy,
- ewidencjonowanie czasu pracy,
- praca w niedziele i święta,
- rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych.
Publikacja zawiera liczne przykłady, stanowiska PIP oraz przykładowe harmonogramy czasu pracy. Zostały również w niej omówione najnowsze zmiany w zakresie czasu pracy wprowadzone w 2018 r., dotyczące zakazu pracy w niedziele w placówkach handlowych oraz stosowania elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czas pracy – planowanie i rozliczanie w praktyce Czas pracy – jak planować i rozliczać w praktyce pracę pracowników Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji praco- dawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest zatem nie tylko czas, w którym pracownik faktycznie świadczy pracę na rzecz pracodawcy, ale również czas, w którym pracodawca może wydawać pracownikowi polecenia i dyspozycje związane z rodzajem pracy określonym w zawartej umowie o pracę. Zatrudnienie pracownika wiąże się z licznymi ograniczeniami, które dotyczą również czasu pracy. W przypadku pracowników nie można bowiem stosować dowolnych norm czasu pracy ani systemów czasu pracy. Normy czasu pracy są ściśle określone, a charakter pra- cy często decyduje o wprowadzeniu określonego systemu czasu pracy. 1. Norma i wymiar czasu pracy Pojęcie normy i wymiaru czasu pracy nie jest tożsame. Ich rozróżnienie ma szczególne znaczenie praktyczne zarówno przy planowaniu pracy zatrudnionym pracownikom, jak i przy rozliczaniu ich czasu pracy. 1.1. Norma czasu pracy Norma czasu pracy stanowi stałą i maksymalną wartość, której przekroczenie jest możliwe wyłącznie w przypadkach określonych ustawą. Norma została uregulowana w ujęciu dobo- wym oraz tygodniowym i zasadniczo wynosi 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. „Przeciętność” normy tygo- dniowej oznacza, że przekroczenie w danym tygodniu normy tygodniowej, tj. 40 godzin pracy, nie będzie traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych, jeżeli w okresie roz- liczeniowym czasu pracy łączna liczba przepracowanych w poszczególnych tygodniach godzin nie przekroczy średnio 40. Przykład Pierwszy tydzień miesiąca 1. 8 2. 8 3. Drugi tydzień miesiąca 10. 8. 9. 8 4. 8 11. 8 5. 8 12. 8 6. 8 13. 7. 8 14. 8 Łączna liczba godzin 48 Łączna liczba godzin 32 W przedstawionej sytuacji normy czasu pracy zostały zachowane, ponieważ w ciągu 2 tygodni pracownik przepracuje przeciętnie 40 godzin na tydzień. Ośmiogodzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa obowiązuje pracowników zatrudnionych w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy. i w r z e s e ń 2 0 1 8 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas pracy - planowanie i rozliczanie w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: