Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 002766 20675138 na godz. na dobę w sumie
Czas pracy kierowców - ewidencja, rozliczenia, kontrole - ebook
Czas pracy kierowców - ewidencja, rozliczenia, kontrole - ebook
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4669-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera kompendium wiedzy na temat czasu pracy kierowców. Zawiera komentarze do aktualnych przepisów, których należy koniecznie przestrzegać, aby skutecznie uniknąć kary nakładanej przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy. Poradnik zawiera również niecodzienne przykłady rozliczeń czasu pracy oraz sytuacji z życia wziętych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FIRMATRANSPORTOWA.WIP.PL EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE CZAS PRACY KIEROWCÓW Konkretne porady i sprawdzone przykłady! Z naszej pomocy skorzystało już 10 tysięcy prze- woźników. To jedyna publikacja, która pomoże Ci bez trudu spełnić wszystkie wymogi i nakazy, jakie nakłada na Ciebie prawo transportowe. Poradnik będzie Twoim doradcą i przewodnikiem w organizacji transportu według najnowszych wytycznych. Na jego łamach najlepsi specjaliści z dziedziny prawa i transportu wyjaśniają przystępnym językiem wszystkie pojawiające się wąt- pliwości. Co więcej, wskażą najkorzystniejszy dla Twojej firmy sposób postępowania! Bezpłatne usługi: (cid:23) (cid:85)az(cid:92) (cid:90) (cid:80)(cid:76)e(cid:86)(cid:76)(cid:199)(cid:70)(cid:88) (cid:87)e(cid:79)e(cid:73)(cid:82)n(cid:76)(cid:70)zn(cid:92) (cid:71)(cid:92)(cid:318)(cid:88)(cid:85) e(cid:78)(cid:86)(cid:83)e(cid:85)(cid:87)a (cid:71)(cid:86)(cid:17) (cid:83)(cid:85)a(cid:90)a (cid:87)(cid:85)an(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:90)e(cid:74)(cid:82) (cid:39)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:219)(cid:83) (cid:71)(cid:82) a(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:76)(cid:90)(cid:88)(cid:80) (cid:90)(cid:92)(cid:71)a(cid:262) (cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)a(cid:70)(cid:77)(cid:76) (cid:82)(cid:85)az na(cid:77)(cid:90)a(cid:318)n(cid:76)e(cid:77)(cid:86)z(cid:92)(cid:70)(cid:75) (cid:90)z(cid:82)(cid:85)(cid:181)(cid:90) (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)en(cid:87)(cid:181)(cid:90) (cid:71)(cid:79)a (cid:83)(cid:85)ze(cid:90)(cid:82)(cid:316)n(cid:76)(cid:78)(cid:181)(cid:90) (cid:21) (cid:85)az(cid:92) (cid:90) (cid:87)(cid:92)(cid:74)(cid:82)(cid:71)n(cid:76)(cid:88) (cid:69)ez(cid:83)ła(cid:87)n(cid:92) (cid:86)e(cid:85)(cid:90)(cid:76)(cid:86) e(cid:16)(cid:80)a(cid:76)(cid:79) (cid:71)(cid:79)a (cid:90)ła(cid:285)(cid:70)(cid:76)(cid:70)(cid:76)e(cid:79)(cid:76) (cid:564)(cid:85)(cid:80) (cid:87)(cid:85)an(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75) (cid:50)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)e(cid:71)(cid:316) na za(cid:71)ane (cid:83)(cid:92)(cid:87)an(cid:76)e (cid:83)(cid:85)ze(cid:285)(cid:79)e(cid:80)(cid:92) na (cid:90)(cid:86)(cid:78)azan(cid:92) a(cid:71)(cid:85)e(cid:86) e(cid:16)(cid:80)a(cid:76)(cid:79) (cid:76) (cid:82)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:88)(cid:77)e(cid:80)(cid:92) na ła(cid:80)a(cid:70)(cid:75) a(cid:78)(cid:87)(cid:88)a(cid:79)(cid:76)za(cid:70)(cid:77)(cid:76) BEZPŁATNE TELEFONICZNE PORADY EKSPERTA BEZPŁATNY PEŁNY DOSTĘP DO STRONY WWW BEZPŁATNY NEWSLETTER TRANSPORT NEWS BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE E-MAIL Zamów prenumeratę! PÓŁROCZNĄ z prezentami CD + GRATIS CD myszka: 2 książki: ROCZNĄ z prezentami CD + GRATIS CD myszka książki JAK ZAMÓWIĆ? Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29 | e-mail: cok@wip.pl ISBN 978-83-269-4669-1 C e n a 5 9 z ł U O Z 7 FT 165x235 prenumerata bez kodu.indd 1 01.02.2016 11:06:13 CZAS PRACY KIEROWCÓW – ewidencja, rozliczenia, kontrole UOZ07 (1).indd 1 01.02.2016 12:47 Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska, Beata Naróg, Władysław Kwiatkowski, Karol Lankamer, Agata Lankamer-Prasołek Redakcja: Izabela Kunowska Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-4669-1 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOZ07 (1).indd 2 01.02.2016 12:47 (cid:54)p(cid:76)s tre(cid:258)c(cid:76) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Czas pracy kierowców – zasady, kontrole, kary Kogo obejmuje ustawa ........................................................................... str. 6 Jakie zasady obejmują kierowców ...................................................... str. 7 Tygodniowy czas pracy ........................................................................... str. 8 Przerwa wpracy ......................................................................................... str. 8 Odpoczynki ................................................................................................. str. 9 Pora nocna ................................................................................................... str. 9 Ewidencja czasu pracy ............................................................................. str. 10 ITD może zacząć kontrolować okresy dłuższe niż 12 miesięcy ........................................................................................... str. 11 Kary za tygodniowy czas pracy ............................................................ str. 12 Kary za brak ewidencji ............................................................................. str. 13 Kary za brak przerw .................................................................................. str. 14 Rozdział 2. Europejskie dzienne normy czasu jazdy kierowców Przestrzeganie norm rozporządzenia europejskiego .................. str. 16 Przerwy wjeździe ...................................................................................... str. 18 Ile może wynosić dzienny czas prowadzenia pojazdu ............... str. 25 Regulacje dotyczące dziennego okresu odpoczynku ................. str. 28 Rozdział 3. System czasu pracy – który warto wybrać dla kierowcy Czas dyżuru ipozostawanie do dyspozycji aprzerwa ................. str. 44 Czas pracy kierowcy ................................................................................. str. 45 Wydłużenie tygodniowej normy czasu pracy kierowcy .............. str. 51 System czasu pracy kierowcy ................................................................ str. 55 UOZ07 (1).indd 3 3 01.02.2016 12:47 Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole Rozdział 4. Pytania iodpowiedzi Zadaniowy system czasu pracy – kiedy można go stosować do kierowców ............................................................................................. str. 63 Czas przerwy wjeździe – rozliczać jako przerwę wpracy, czas pracy czy dyżur ................................................................................. str. 65 Długość odpoczynku dziennego, którego część przypada na promie ..................................................................................................... str. 68 Wniosek oczas wolny 1:1 za pracę wtzw. szóstym dniu – czy może być na stałe ........................................................................... str. 70 Transport na potrzeby własne – obowiązek używania tachografu ................................................................................................... str. 73 Naruszenie rozporządzenia nr 561/2006 jako ciężkie naruszenie obowiązków kierowcy ...................................................... str. 76 Wykresówki jako dokumentacja podróży służbowych dla urzędu skarbowego .......................................................................... str. 78 Wliczanie odpoczynku dobowego do czasu pracy kierowców .................................................................................................... str. 80 Nie każdy przewóz drogowy wymaga uprawnienia transportowego ......................................................................................... str. 81 Rozdział 5. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego Załącznik nr 1 do ustawy otransporcie – kary dla kierowców ............................................................................................ str. 85 Załącznik nr 2 do ustawy otransporcie – kary dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym, transportem wprzedsiębiorstwie oraz innych osób wykonujących czynności związane zprzewozem drogowym ................................................................................................... str. 88 Załącznik nr 3 do ustawy otransporcie – kary dla firmy wykonującej przewóz drogowy ........................................................... str. 90 4 UOZ07 (1).indd 4 01.02.2016 12:47 (cid:38)zas pracy k(cid:76)erowc(cid:246)w (cid:316) zasady(cid:15) kontro(cid:79)e(cid:15) kary CZAS PRACY KIEROWCÓW (cid:26) ZASADY, KONTROLE, KARY Ustawa o czasie pracy kierowców obejmuje nie tylko kie- rowców pracujących na podstawie umowy o pracę, ale także przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy oraz kierowców pracujących na własny rachunek i na podstawie umów cywilnoprawnych. Mają obowiązek rozliczać nie tylko czas jazdy, ale też czas pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą im wysokie kary. Kogo obejmuje ustawa ................................................ str. 6 Jakie zasady obejmują kierowców ............................. str. 7 Tygodniowy czas pracy ............................................... str. 8 Przerwa w pracy .......................................................... str. 8 Odpoczynki .................................................................. str. 9 Pora nocna .................................................................... str. 9 Ewidencja czasu pracy ................................................ str. 10 ITD może zacząć kontrolować okresy dłuższe niż 12 miesięcy ............................................................. str. 11 Kary za tygodniowy czas pracy ................................. str. 12 Kary za brak ewidencji ............................................... str. 13 Kary za brak przerw .................................................... str. 14 Autorzy: Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się wprzepisach transportowych Łukasz Prasołek, asystent sędziego wIzbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych iSpraw Publicznych Sądu Najwyższego, specjalista zzakresu czasu pracy kie rowców, były pracownik PIP UOZ07 (1).indd 5 5 01.02.2016 12:47 Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole Kogo obejmuje ustawa Ustawa oczasie pracy kierowców określa czas pracy nie tyl- ko wodniesieniu do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale również: 1) przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe (wtym nie tylko transport drogowy, ale także przewóz drogowy na potrzeby własne oraz każdy inny przewóz w rozumieniu rozporządzenia nr 561/2006) oraz 2) osób niezatrudnionych przez przedsiębiorstwo, lecz oso- biście wykonujących przewozy drogowe. Są to kierowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (zlece- nia, odzieło) oraz przedsiębiorców – kierowców, czyli tzw. samozatrudnionych, którzy nie mają własnej (cid:22)rmy trans- portowej, lecz świadczą usługi kierowania pojazdami dla innych przedsiębiorców – przewoźników posiadających licencję transportową. U(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:28)(cid:26) Przepisy ustawy oczasie pracy kierowców mają zasto- sowanie jedynie do kierowców podlegających pod re- gulacje ustawy otransporcie drogowym. Nie obejmują zatem kierowców pojazdów oDMC poniżej 3,5 t ani kierowców, którzy wykonują przewozy osobowe po- jazdami do 9 miejsc, licząc łącznie zkierowcą. 6 UOZ07 (1).indd 6 01.02.2016 12:47 (cid:38)zas pracy k(cid:76)erowc(cid:246)w (cid:316) zasady(cid:15) kontro(cid:79)e(cid:15) kary Jakie zasady obejmują kierowców Zgodnie zzasadami czasem pracy kierowców etatowych, przedsiębiorców osobiście prowadzących swoje pojazdy ikierowców niezatrudnionych, lecz wykonujących przewo- zy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, wktórym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dys- pozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego, iwykonują czynności, takie jak: (cid:121) prowadzenie pojazdu, (cid:121) załadowywanie irozładowywanie oraz nadzór nad zała- dunkiem iwyładunkiem, (cid:121) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym iwysiadającym, (cid:121) czynności spedycyjne, (cid:121) obsługę codzienną pojazdów iprzyczep, (cid:121) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, po- jazdu irzeczy, (cid:121) niezbędne formalności administracyjne, (cid:121) utrzymanie pojazdu wczystości. U(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:28)(cid:26) Do tego czasu pracy wliczamy ponadto czas, wktórym kierowca samozatrudniony, zatrudniony na zlecenie albo na podstawie umowy o pracę pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, wszczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczę- ciem danego okresu. To uprawnienie nie dotyczy jednak UOZ07 (1).indd 7 7 01.02.2016 12:47 Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole właścicieli (cid:22)rm, którzy osobiście prowadzą pojazdy. Ozna- cza to, że pomimo wykonywania takiego samego zadania przewozowego czas pracy w tych dwóch grupach kierow- ców samozatrudnionych będzie się różnił. W przeciwieństwie jednak do pracowników w zakres czasu pracy przedsiębiorców i osób niezatrudnionych nie można wliczać 15-minutowej przerwy, którą wprowadza się, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy zatrud- nionego na podstawie umowy opracę wynosi co najmniej 6 godzin. Tygodniowy czas pracy Tygodniowy czas pracy wszystkich kierowcównie może przekraczać przeciętnie 48 godzin wprzyjętym okresie roz- liczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Można go przedłużyć do 60 godzin, jeżeli średni ty- godniowy czas pracy nie wyniesie więcej niż 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Przerwa wpracy Wszyscy kierowcy muszą również robić przerwę po sze- ściu kolejnych godzinach pracy. Przerwę należy zrobić: (cid:121) w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin – wwymiarze nie krótszym niż 30 minut, oraz (cid:121) jeśli praca wynosi więcej niż 9 godzin – wwymiarze nie krótszym niż 45 minut. 8 UOZ07 (1).indd 8 01.02.2016 12:47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas pracy kierowców - ewidencja, rozliczenia, kontrole
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: