Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 008659 22999621 na godz. na dobę w sumie
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - ebook/pdf
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 440
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2125-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Prezentowana publikacja to dwutomowa monografia wieloautorska stawiająca pytanie o ludzkie „bycie z innymi”. Autorzy pokonują intelektualną drogę od humanizmu do post- i transhumanizmu z uwzględnieniem kultury w najróżniejszych konfiguracjach, biorąc pod uwagę relacje: człowiek – zwierzę, człowiek – roślina i/lub człowiek – maszyna rozumiana jako humanoid techniczny bądź byt częściowo nieorganiczny. Książka zawiera różne materiałowo, formalnie i warsztatowo artykuły, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej humanistyki, prezentując rozważania na temat relacji człowiek – inny/obcy byt. Celem zebranych tekstów jest podjęcie dyskusji nad tym, czy współczesna tendencja, kwestionująca dotychczasowe status quo człowieka, który przestał być uznawany za centrum świata i miarę wszechrzeczy, znalazła indywidualny wyraz w najnowszej kulturze przełomu XX i XXI wieku lub wcześniejszej jako antycypacja aktualnych idei w zakresie międzygatunkowych czy międzybytowych relacji. Monografia obejmuje interdyscyplinarną problematykę szerszą od konwencji wybranych zagadnień post- i transhumanizmu w literaturze i sztuce. Rozległość ta wynika z zestawienia kwestii relacji człowieka do innych istot żywych i zagadnienia powiązań człowieka z bytami technologicznymi, które w wielu artykułach sąsiadują z sobą i w pewnych as­pektach ujawniają pod­stawowy problem stanowiący centrum tego rodzaju refleksji: na­mysł nad grani­cami człowieczeństwa, kondycją człowieka i jego stosunku do innych bytów. Myśle­nie to wyrasta z tradycji penetrowania różnych kategorii inności, obcości, odmienności, ale odwo­łuje się też do holistycznych kon­cepcji człowieka i świata.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 CZŁOWIEK W RELACJI DO ZWIERZĄT, ROŚLIN I MASZYN W KULTURZE Tom 2 Od humanizmu do posthumanizmu 2 NR 3193 3 CZŁOWIEK W RELACJI DO ZWIERZĄT, ROŚLIN I MASZYN W KULTURZE Tom 2 Od humanizmu do posthumanizmu pod redakcją naukową JUSTYNY TYMIENIECKIEJ-SUCHANEK Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 4 Redaktor serii: Historia Literatur Słowiańskich BOŻENA TOKARZ Recenzenci PIOTR FAST HONORATA KORPIKIEWICZ MICHAŁ OSTROWICKI 5 Spis treści Słowo wstępne (Justyna Tymieniecka-Suchanek) . . . . . . . . . . 9 Między mitologią a folklorem (cid:1)(cid:2)(cid:2)(cid:3) (cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7) (cid:3)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:10)(cid:16) (cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:13)(cid:20)(cid:21) «(cid:12)(cid:13)(cid:20)(cid:18)(cid:22)(cid:13)(cid:15) – (cid:23)(cid:13)-(cid:12)(cid:13)(cid:20)(cid:18)(cid:22)(cid:13)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:11)(cid:13) (cid:24)(cid:18)(cid:8)(cid:17)(cid:25) (cid:26)(cid:11)(cid:27)(cid:23)(cid:11)» (cid:11) (cid:28)(cid:18)(cid:14)(cid:29)(cid:30)(cid:31)(cid:17)(cid:10)- (cid:23)(cid:11)(cid:27)(cid:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OLGA KIELAK Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY . . . . . W literackim krajobrazie (nie)organicznych bytów wielorakich BRYGIDA PUDEŁKO Bird Imagery in Turgenev’s A Sportsman’s Sketches and Conrad’s The Mirror of the Sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONIKA RZECZYCKA Minerał – roślina – zwierzę – człowiek. Spirala „kosmicznej ewolucji” w rosyj- skim piśmiennictwie ezoterycznym początku XX wieku . . . . . . . . PAWEŁ PASIEKA Bestiarium Franza Kafki . . . . . . . . . . . . . . DOMINIK ANTONIK Zwierzęta Brunona Schulza. Ku nieobliczalnym wymiarom istnienia . PAULINA MALICKA W poetyckim zoo Eugenia Montalego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONIKA I. ZIELIŃSKA Człowiek – las – zwierzę w opowieści-bajce Borisa Siergunienkowa Leśny koń 15 33 49 62 72 94 108 123 6 Spis treści JAROSŁAW WACH Współistnienie ludzi i zwierząt w epice Wiesława Myśliwskiego – analiza relacji międzygatunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANETA CHMIEL Świadectwo pewnego malakologa. Figura ślimaka w powieści Vincenza Consola Uśmiech nieznanego marynarza . . . . . . . . . . . . . . . GRAŻYNA PIETRUSZEWSKA-KOBIELA . Poświatowska posthumanistyczna? . . . . . . . IWONA GRALEWICZ-WOLNY Fatyga łodygi. Wisława Szymborska wobec milczenia roślin . . . . . . . . . . . . IRENA GÓRSKA Człowiek wobec tego, co nie-ludzkie, w twórczości Wisławy Szymborskiej i Ta- deusza Różewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KATARZYNA ARCISZEWSKA Symbolika przemiany człowieka w zwierzę we współczesnej literaturze rosyjskiej (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5) (cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:2)(cid:8)(cid:9)(cid:5) «(cid:1)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:13)» (cid:16)(cid:15)(cid:17)(cid:18) (cid:16)(cid:18)(cid:19)(cid:15)(cid:14) (cid:11) (cid:17)(cid:20)(cid:10)(cid:10)(cid:21)(cid:12)(cid:22) (cid:23)(cid:13)(cid:14)(cid:10)(cid:21)(cid:12)(cid:22) (cid:24)(cid:17)(cid:12)(cid:25)(cid:13) (cid:21)(cid:12)(cid:14)(cid:26)(cid:18) (cid:27)(cid:27) (cid:11)(cid:13)(cid:21)(cid:18) MARIA DĄBROWSKA-CZOCH . Jadąc do Răşinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNA N. WILK Kot-ofiara i koza-zbawca, czyli odwrócenie symboliki zwierzęcej w Okresie doj- rzewania Anny Starobiniec . . . . . . . . . . . . . . . . 133 149 160 177 187 204 218 229 242 MONIKA BŁASZCZAK Dramatyczne twory „niby-ludzkie” . . . . . . . . . . . . . . 250 O przekraczaniu antropocentrycznych granic w filozofii AGATA KŁOCIŃSKA Relacja ja – Ty z bytami nieosobowymi. Filozofia Martina Bubera jako myśl . prekursorska wobec posthumanizmu . . . . . . . . . . . . KRZYSZTOF KROPACZEWSKI Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście . rosyjskiego kosmizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . KATARZYNA RYBIŃSKA Rozważania Emila Ciorana na temat: „Dlaczego nie miałbym zamienić się z kwiatem?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JUSTYNA SCHOLLENBERGER Przestrzenie ko-egzystencji – dyskurs posthumanizmu wobec tezy o relacyjnym sposobie istnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 281 296 311 Spis treści 7 JOANNA FRĄCKOWIAK Biokomunikacja: możliwości porozumienia w stawaniu się ze zwierzętami MICHAŁ KASPRZAK Autoteliczni nie-ludzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 332 Wokół sztuki PAWEŁ MARCINKIEWICZ Estetyka natury w malarstwie i sztukach wizualnych: krótki rys historyczny . . 347 EWA SZKUDLAREK „Muszki wokół lampy” – estetyka owadziego świata w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 376 MAŁGORZATA LISZEWSKA Ludzkie, pozaludzkie i odczłowieczone. Wizerunki obcości jako projekcje ludz- . kich lęków i źródła fascynacji . . . . . . . . . . . . . . EWELINA WALĄG Genesis z naturykultury. Filtrowanie światów . . . . . . . . . . . 388 Nowe zagadnienia z zakresu prawa KAMIL MUZYKA Zarys prawa w odniesieniu do sztucznych inteligencji i osób emulowanych . . 401 Zwierzęta w powojennej historii wojskowości IRENEUSZ BIENIECKI Potrzeba chwili czy wyższa konieczność? Szkolenie i wykorzystanie psów służ- bowych w ochronie granicy w latach 1945–1991 w świetle dokumentów Wojsk . Ochrony Pogranicza . . . . . . . . . . . . . . . . . Noty o Autorach Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 423 429 9 Słowo wstępne Z przyjemnością prezentujemy Państwu drugi tom – Od humanizmu do posthumanizmu – zbiorowej monografii interdyscyplinarnej Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Stanowi on problemową kontynuację pierwszej części, eksponującej aspekt post- i transhumanistyczny. Oba tomy łączy pytanie o nasze „bycie z innymi”, rozpatrywane w ujęciu kultury wyso- kiej i niskiej w różnych konfiguracjach, z uwzględnieniem jednej lub wszyst- kich trzech relacji: człowiek – zwierzę (człowiek wobec zwierząt/jako zwierzę, zwierzęca strona ludzkiej natury, porozumienie międzygatunkowe i inne), człowiek – roślina (człowiek wobec roślin/jako roślina, roślinna strona ludzkiej natury, rośl-inna wrażliwość i inne), człowiek – maszyna rozumiana jako huma- noid techniczny bądź dwoisty byt organiczno-nieorganiczny (cyborg, sztuczna inteligencja itp.)1. Proponowana monografia zawiera różne materiałowo, formalnie i warsztato- wo teksty, wśród których znajdują się bardzo odmienne pod względem styli- stycznym formy: artykuły i rozprawy naukowe, felietony oraz eseje, a nawet ra- port. Owa różnorodność wynika z tego, że autorzy są specjalistami wielu dziedzin. Być może książka ta spełni oczekiwania związane z interdyscyplinar- nym postrzeganiem i badaniem rzeczywistości. Mam nadzieję, że przyczyni się do przeorganizowania i przewartościowania naszego myślenia o publikacjach naukowych w ogóle – pozwoli dostrzec, że wąskie specjalizacyjne studia adre- sowane tylko do filologów odchodzą w zapomnienie, wkrótce przestaną mieć rację bytu z uwagi na dominującą w nauce tendencję do holistycznego ujmowa- nia świata. Udział w tym przedsięwzięciu wydawniczym reprezentanta biologii i przedstawicieli filozofii przyrody (w tomie pierwszym) potwierdza zasadność 1 Szerzej o tej problematyce badawczej traktuje wprowadzenie napisane do tomu pierwszego niniejszej monografii. Zob. J. TYMIENIECKA-SUCHANEK: Słowo wstępne. W:Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Red. nauk. J. TYMIENIECKA-SUCHANEK. T. 1:Aspekt posthu - manistyczny i transhumanistyczny. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 9–13. 10 Słowo wstępne prowadzenia badań mieszczących się w nurcie „trzeciej kultury”, która poszu- kuje powiązań humanistyki i nauk przyrodniczych. Niniejsza monografia jako interdyscyplinarny zbiór artykułów jest bowiem rodzajem dyskusji ich autorów: biologa, bioetyków i filozofów przyrody z humanistami reprezentującymi różne dziedziny wiedzy, i staje się ona dowodem na to, że idea „trzeciej kultury” w obszarze polskich ponaddyscyplinarnych badań od czystej epistemologii prze- chodzi do praktyki życia naukowego. To ważny – nie waham się użyć takiego określenia – krok na drodze ku bio-logiczności w nauce oraz ku przełamywaniu paradygmatu segregowania specjalności i, jak się okazuje, nie ostatni2. Drugi tom monografii przenosi akcent na ukazanie kierunku, w którym podąża ludzka kultura na drodze ku posthumanistycznym przemianom, co po- zwala prześledzić interesujące zjawisko polegające na tym, że człowiek opusz- cza uprzywilejowane miejsce w świecie – z istoty „jedynej w” staje się istotą „jedną z” (Michaił Epstein). Autorzy zamieszczonych w prezentowanej publika- cji artykułów docierają do (pra)źródeł myśli posthumanizmu, doszukują się pre- kursorskich wobec niej zjawisk w dawnej kulturze codzienności (np. w folklo- rze) oraz w literaturze, filozofii i malarstwie (począwszy od drugiej połowy XIX wieku, a skończywszy na współczesności). Oprócz tekstów eksplorujących antycypacje posthumanistyki w szeroko rozumianej kulturze znalazły się tu też artykuły odzwierciedlające idee nieantropocentryczne w światopoglądzie utwo- rów literackich, w koncepcjach i teoriach filozoficznych, w zamyśle sztuki wi- zualnej i filmowej drugiej połowy XX wieku, a więc te, które nie zmieściły się w tomie pierwszym. A zatem – w porównaniu z poprzednim – w tomie drugim mamy do czynienia ze znacznie szerszym i bogatszym wachlarzem tematycz- no-problemowym. Tę polifonię wzbogacają dwa ostatnie teksty, wymagające poszerzenia spisu treści, dla każdego z osobna, o dwie odrębne części (prawo i wojskowość), po- nieważ różnią się one tematyką, a zwłaszcza stylem narracji od poprzednich fi- lozoficznych, kulturoznawczych oraz literaturoznawczych rozważań. W pierw- szym omówiono aspekty prawne uznania sztucznej inteligencji za osobowość posiadającą prawa i obowiązki, podobnie jak człowiek. Ten szkic z pogranicza prawa uzmysławia, że wcześniej czy później w nowoczesnej rzeczywistości, po nadaniu praw ludziom, zwierzętom, a nawet roślinom3, człowiek będzie musiał 2 Świadczy o tym Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”, zorganizowana przez dr hab. Dobrosławę Wężowicz-Ziółkowską, prof. UŚ, i mgr Emilię Wieczorkowską (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego) w Katowicach w dniach 22–23 maja 2014 roku, w której – nieprzypad- kowo – brały udział osoby, w tym pisząca te słowa, publikujące w niniejszej monografii. 3 W latach 2002–2005 ukazały się prace Robina Attfielda i Charlesa Cockella uzasadniające przyznanie praw drzewom, mikroorganizmom i dzikim istotom, nieobjętym etyką ekologiczną. Pisze o tym (cid:1).(cid:2). (cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:6)(cid:7)(cid:4): (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5) (cid:3) (cid:6)(cid:7)(cid:5)(cid:4)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5) (cid:8)(cid:9)(cid:7)(cid:5)(cid:10)(cid:11) (cid:12)(cid:3)(cid:8)(cid:7)(cid:5)(cid:13)(cid:10)(cid:8)(cid:8)(cid:12)(cid:7)(cid:5)(cid:13)(cid:3)(cid:14). (cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10), (cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:12)(cid:14), 2008. Pra- cę o prawach drzew opublikował Christopher D. Stone już w 1974 roku. Zob. K. (cid:15)(cid:16)(cid:4)(cid:17)(cid:18): (cid:15)(cid:8)(cid:16)(cid:17)(cid:10)(cid:11) (cid:16)(cid:3) (cid:18)(cid:19)(cid:7)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:14) (cid:3)(cid:22)(cid:19)(cid:2)(cid:21) (cid:6)(cid:7)(cid:5)(cid:20)(cid:5)? «(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:23)(cid:8)(cid:24)(cid:22)(cid:25)(cid:23)(cid:26)(cid:27) (cid:28)(cid:29)(cid:12)(cid:30)(cid:12)(cid:13)(cid:8)(cid:31)(cid:9)(cid:14)(cid:29)(cid:8)(cid:27) (cid:20)(cid:25)(cid:23)(cid:22)(cid:30)» 2001, T. 1, s. 56–60. Słowo wstępne 11 zmierzyć się z problemem regulacji prawnych w stosunku do bytów sztucznych (technologicznych). Kolejny artykuł w formie sprawozdawczej relacjonuje wa- runki pracy psów służbowych. Wnosi cenne informacje o kondycji czworono- gów, ponieważ czytelnik, przedzierając się przez statystyki i raporty, dowiaduje się czegoś więcej o reagowaniu i aktywności psów pracujących dla wojska w warunkach wyjątkowych. Dolegliwości zdrowotne tych zwierząt sugerują, że nawet zrównoważone psy przeżywają stres podczas służby, dlatego dobrze się dzieje, iż zwierzęta na emeryturze zostają otoczone troskliwą opieką. Zebrane w zbiorze artykuły różnią się nie tylko tematyką i sposobem ujęcia bogatych treści, ale przede wszystkim retoryką. Różnorodność stanowi zaletę monografii, wskazuje i rysuje bowiem szerokie spektrum badawcze oraz dale- kosiężne perspektywy rozwojowe dla posthumanizmu. Warto podkreślić, że za- gadnienia rozważane przez większość autorów są ujmowane w metodologii mieszczącej się w najnowszym nurcie badawczym współczesnej humanistyki, zwanym ekokrytyką, która promuje studia polegające na poszukiwaniu nowych konfiguracji między gatunkiem ludzkim a resztą uniwersum. Krytyka ekolo- giczna staje się szczególnym sposobem odczytywania utworów literackich, ro- zumienia obrazów filmowych, interpretacji zjawisk kulturowych, zarówno naj- nowszych, jak i dawnych, zakłada bowiem, że w niemal każdym dziele jego autor (pisarz/filozof/artysta) podświadomie buduje jakąś, ścisłą bądź luźną, re- lację między zawartą w danym utworze treścią a światem przyrody. Recepcja kultury omawianej w aspekcie ekokrytyki wysuwa na plan pierwszy problem relacji między ludźmi a nie-ludźmi. Ekokrytyka nie uznaje utworu literackiego czy obrazu filmowego jako samodzielnego i niezależnego tworu estetycznego, pozbawionego powiązań z rzeczywistością funkcjonującą poza tekstem czy ob- razem. Ostatnia uwaga dotyczy badań literaturoznawczych – dziedziny mi najbliż- szej – które dominują w monografii. Oba tomy zawierają artykuły literatu- roznawcze, w których przedmiot analiz stanowią wszystkie rodzaje literackie. Akcenty posthumanistyczne obecne zarówno w epice, poezji, jak i dramacie dobitnie świadczą o tym, że posthumanizm nie zna rodzajowych i gatunkowych granic, co można uogólnić i odnieść do wszystkich niemal zjawisk kultury. W imieniu Autorów oraz własnym wyrażam nieustającą nadzieję, że prezento- wana monografia przyczyni się do większej integracji środowiska naukowego – zwłaszcza tych jego przedstawicieli, którzy zajmują się aspektami post- i trans- humanistycznymi we współczesnej humanistyce – co zaowocuje kolejnymi pu- blikacjami o podobnej do podjętej tu tematyce. Katowice, 03.06.2014 r. Justyna Tymieniecka-Suchanek 423 Noty o Autorach Dominik Antonik – mgr, doktorant Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie- go. Zajmuje się teorią literatury i kultury, bada najnowszą literaturę i jej związki ze sferą publiczną. Przygotowuje rozprawę doktorską o statusie i funkcji autora we współczesnej kulturze. Współpracuje z portalem E-SPLOT. Publikował m.in. w: „Teks- tach Drugich”, „Res Publice Nowej” i „Polisemii”. Katarzyna Arciszewska – dr, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainte- resowania badawcze: motywy ezoteryczne i niesamowite w literaturze rosyjskiej, litera- tura gotycka, literatura i kultura popularna. Wybrane publikacje: Nowa koncepcja wam- pira. Utwory wampiryczne rosyjskiej grupy rockowej „Piknik” (Krew – substancja, symbole, mitologia. Red. D. Oboleńska, K. Arciszewska. Gdańsk 2012); Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i wilkołaka w wybranych utworach najnowszej rosyjskiej literatury popularnej (Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku. T. 4. Red. K. Rutecka, M. Rzeczycka. Gdańsk 2012); Niebo i piekło w dramacie „(cid:1)(cid:2)(cid:3) (cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:3)” Pimiena Karpowa (Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej po- czątku XX wieku. T. 2. Red. E. Biernat, M. Rzeczycka. Gdańsk 2006). Ireneusz Bieniecki – dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Po- morskiej w Słupsku. Doktorat obronił w Uniwersytecie Gdańskim w 1995 r. Opublikował monografie: Flotylla rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1925–1935 w świetle sprawozdań inspektorów armii i oficerów Korpusu Kontrolerów (Toruń 2005) oraz Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku. Wybra- ne problemy (Słupsk 2012). Autor ponad 200 artykułów i referatów zamieszczonych w wydawnictwach specjalistycznych. Obszar zainteresowań naukowych: historia najnow- sza, historia wojskowości, biografistyka, formacje ochrony i obrony granic. Monika Błaszczak – dr, adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Polonistka, teatrolożka i kulturoznawczyni. W swoich ba- daniach zajmuje się przede wszystkim estetyką współczesnego oraz najnowszego dra- matu i teatru. 424 Noty o Autorach Aneta Chmiel – dr, adiunkt w Zakładzie Italianistyki w Instytucie Języków Romań- skich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii klasycznej i filologii włoskiej w UŚ. Autorka krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu literatury wło- skiej. Jej zainteresowania badawcze obejmują włoską literaturę dawną: renesansową, a w szczególności polifoniczną, ekspresjonistyczną, która znalazła realizację w twórczo- ści makaronicznej, oraz współczesną, po roku 1968. Maria Dąbrowska-Czoch – mgr, słuchaczka Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku slawistyka; pisała pracę o poezji chorwackiej. Ukończyła studia magisterskie na filologii polskiej (praca magisterska poświęcona poezji polskiej). Pracuje nad rozprawą doktorską na temat twórczości Henryka Sienkiewicza, Witolda Gombrowicza i Andrzeja Stasiuka. Zajmuje się wybranymi powieściami tych autorów, ujmując je w perspektywie human – animal studies. Joanna Frąckowiak – mgr, doktorantka w Zakładzie Antropologii Filozoficznej Insty- tutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowana problema- tyką ciała: jego świadomości, granic i uwarunkowań społecznych. Olga Gawrilina – dr, niezależny naukowiec. Autorka kilkunastu artykułów poświęco- nych badaniu rosyjskiej prozy kobiecej końca XX wieku, poezji kobiecej XIX i połowy XX stulecia oraz obrazów przyrody w utworach pisanych przez kobiety. Irena Górska – dr, adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zajmuje się teorią literatury, szczególnie teorią dra- matu, oraz szeroko pojętą estetyką współczesną. Autorka książek: Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza (Poznań 2004), Literatura na próbę. Między literaturą a komentarzem: Różewicz – Witkacy – Kantor (Poznań 2013), a także licznych artykułów poświęconych dramaturgii współczesnej oraz relacjom litera- tury i komentarza. Sekretarz redakcji „Przestrzeni Teorii”. Iwona Gralewicz-Wolny – dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka interpretacyjnych szki- ców poświęconych polskiej literaturze współczesnej oraz literaturze dla dzieci i mło- dzieży. Opublikowała książki: Pisz o milczeniu: świat poetycki Anny Kamieńskiej (Kato- wice 2002), Ja czytam, ty czytasz... Dziesięć szkiców o poezji i prozie (Katowice 2011) oraz Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej (Katowice 2014). Michał Kasprzak – mgr, absolwent Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław- skiego. Kontynuuje studia na tej uczelni jako uczestnik Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze. Członek zespołu badawczego realizującego projekt „Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego”. Interesuje się teo- rią kultury, filozofią humanistyki, aksjologią. Olga Kielak – mgr, absolwentka filologii polskiej, obroniła pracę magisterską „Języko- wo-kulturowy obraz krzewów w polszczyźnie potocznej i ludowej”, napisaną pod kie- Noty o Autorach 425 runkiem prof. dr hab. S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej. W ramach programu MNiSW „Diamentowy Grant” realizuje projekt „Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w języku potocznym i polskiej kulturze ludowej” poświęcony ludowym wyobrażeniom zwierząt domowych. Rekonstrukcja ich językowo-kulturowego obrazu stanie się rów- nież przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Agata Kłocińska – mgr, doktorantka w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: filozofia religii, dialog mię- dzyreligijny i religioznawstwo. Obroniła pracę magisterską o mistycyzmie chrześcijań- skim oraz buddyjskim („Mistyka i działanie. Doświadczenie mistyczne w życiu homo religiosus”). Zajmuje się problematyką cudów oraz zjawisk niezwykłych w religii. Obecnie przygotowuje pracę doktorską o zjawiskach cudownych. Krzysztof Kropaczewski – dr, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Literacko-Kulturowej i Pracowni Badań nad Twórczością F. Dostojewskiego Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Dostojewskiego (IDS), uczestnik Humanistycznego Centrum Badań „Dys- kurs Wielokulturowy”. Zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień, jak: twór- czość F. Dostojewskiego w kontekście współczesnych przemian podstawowych para- dygmatów humanistyki oraz status języka rosyjskiego jako czynnika określającego tożsamość narodową na tle współczesnych jego przemian. Wybrane ostatnie publikacje: Duchowość z głębin. Funkcjonowanie odniesień do kultury rosyjskiej w filmie „Świteź” K. Polaka („Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 1/2), Dostojewowska koncepcja piękna w kontekście idei Bogoczłowieczeństwa („Scripta Neophilologica Posnaniensia” 2012, nr 12), Język rosyjski jako centrum idei narodowej – ujęcie Władymira Biblera („Studia Rossica Posnaniensia” 2013, nr 38). Małgorzata Liszewska – dr, adiunkt w Zakładzie Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty- nie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Ko- pernika w Toruniu, a doktoranckie na UWM w Olsztynie. Rozprawę doktorską „Wstęp do estetyki architektury. Teoretyczne podstawy problematyki percepcji wzrokowej” napi- sała pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Gołaszewskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe: estetyka, teoria sztuk plastycznych i filozofia kultury. Paulina Malicka – dr, literaturoznawca w zakresie italianistyki, pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego w Instytucie Filo- logii Romańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawę doktorską poświęciła analizie problematyki daru w poezji Eugenia Montalego w perspektywie rozważań filozoficzno-antropologicznych. Centralne miejsce w jej badaniach zajmuje poezja włoska XX i XXI wieku, poezja dialektalna Sycylii oraz szeroko rozumiana „sy- cylijskość” w literaturze, filmie, teatrze i w sztukach wizualnych. Paweł Marcinkiewicz – dr hab., adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersyte- tu Opolskiego, nauczyciel akademicki, poeta i tłumacz poezji. Autor monografii o rela- cjach między przestrzenią miasta a poezją The Rhetoric of the City (Frankfurt am 426 Noty o Autorach Main–New York 2009). W 2012 r. ukazała się jego monografia poświęcona poezji Johna Ashbery’ego pt. Colored Alphabets’ Flutter. Kamil Muzyka – mgr, prawnik, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, specjalista prawa patentowego i własności przemysłowej. Pracuje jako tłumacz i badacz stanu techniki. Pasjonuje się mitologią słowiańską, archeologią, astro- fizyką, technologią, militariami. Z zamiłowania pisarz i tłumacz opowiadań fantastycz- no-naukowych. Paweł Pasieka – dr, adiunkt w Zakładzie Filozofii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej- skiego w Warszawie. Główny przedmiot jego zainteresowań stanowi filozoficzna anali- za relacji człowiek – natura, ze szczególnym uwzględnieniem różnicy między człowie- kiem a zwierzęciem. Specjalizuje się w analizie etycznych zobowiązań wobec zwierząt oraz przyznania im praw. Ostatnie publikacje: Kartezjańska koncepcja zwierzęcia-ma- szyny („Filo-sofija” 2012/2, nr 17), Koniec natury. Perspektywa antyantropocentryczna (Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna. Red. A. Mica, P. Łuczeczko. Pszczółki 2011), Filozofia krajobrazu miejskiego (Miasto nie-miasto. Re- fleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Red. L. Michałowski, D. Ran- cew-Sikora, A. Bachórz. Gdańsk 2010), Dialogue and Persuation (“Dialogue and Universalism” 2010, nr 9–10). Grażyna Pietruszewska-Kobiela – dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Prowadzi badania interdyscyplinarne i komparaty- styczne dotyczące literatury i sztuki XX i XXI wieku oraz multimediów. Autorka 3 mo- nografii, redaktorka 6 prac o charakterze monograficznym, w swoim dorobku ma około 100 artykułów naukowych i kilka recenzji. Uczestniczka badań w ramach Pracowni Komparatystyki Kulturowej, Editorial Advisory Board w “CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Desing and Tech- nology”. Brygida Pudełko – dr, adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwer- sytetu Opolskiego. Autorka książki Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Phi- losophical, Literary and Socio-Political Relationships (Opole 2012) oraz licznych arty- kułów na temat związków Conrada z literaturą rosyjską. Katarzyna Rybińska – dr, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Zajmuje się analizą współczesnych tekstów filozoficznych i komparaty- styką literaturoznawczą w epoce modernizmu europejskiego. Opublikowała książkę Koncepcja „gry umysłu” w prozie Andrieja Biełego i Jamesa Joyce’a (Wrocław 2007). Monika Rzeczycka – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury rosyj- skiej. Autorka szeregu artykułów i 2 monografii poświęconych kulturze Srebrnego Wie- ku (Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich: Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba, Walerija Briusowa. Gdańsk 2002; Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX–początku XX wieku. Gdańsk 2010), współautorka i współredaktorka kilku tomów prac zbiorowych z serii Światło i ciemność. Motywy Noty o Autorach 427 ezoteryczne w kulturze rosyjskiej końca XIX–początku XX wieku. Od 2011 roku kieruje Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości – międzynarodową pracownią badawczą działającą przy Wydziale Filologicznym UG. Justyna Schollenberger – mgr, doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa w Insty- tucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i studentka filozofii w Instytucie Filozofii UW. Interesuje się zagadnieniem relacji człowiek – zwierzę w kontekście posthumanizmu i animal studies oraz tradycją antropologii refleksyjnej. Ewa Szkudlarek – dr, adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Wydziału Filologii Pol- skiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy ba- dawczej zajmuje się teorią dwudziestowiecznego dramatu. Twórczość dramaturgiczną rozpatruje w kontekście estetyki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki i historii sztuki. Recenzent teatralny internetowego dwutygodnika „artPAPIER” i miesięcznika „Teatr”. Autorka książki Lęk w dramacie. Osiem esejów (Poznań 2011). Inna Szwed – dr hab., prof. Katedry Białoruskiego Literaturoznawstwa, kierownik Laboratorium Folklorystyczno-Krajoznawczego przy Państwowym Uniwersytecie im. A. Puszkina w Brześciu. Zainteresowania badawcze: etnosemiotyka, folklorystyka, mi- tologia słowiańska, literaturoznawstwo. Autorka ponad 300 artykułów naukowych, opu- blikowanych na Białorusi i za granicą, podręczników akademickich, a także 5 monogra- fii ((cid:6)(cid:5)(cid:7)(cid:8)(cid:3)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:9) (cid:7)(cid:3)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:10)(cid:13) (cid:17)(cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:7)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:16) (cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:11)(cid:19)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:5). (cid:22)(cid:14)(cid:18)(cid:17) 2000; (cid:22)(cid:9)(cid:12)(cid:23)(cid:2)(cid:16)(cid:10)(cid:16)(cid:20)(cid:3)(cid:24)(cid:9)(cid:7)(cid:19)(cid:3)(cid:25) (cid:19)(cid:16)(cid:23) (cid:8)(cid:2)(cid:5)(cid:23)(cid:3)(cid:26)(cid:3)(cid:16)(cid:12)(cid:12)(cid:16)(cid:20)(cid:16) (cid:17)(cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:7)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:16) (cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:11)(cid:19)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:5). (cid:22)(cid:14)(cid:18)(cid:17) 2004; (cid:27)(cid:16)(cid:7)(cid:14)(cid:16)(cid:7) (cid:3) (cid:24)(cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:15)(cid:9)(cid:19) (cid:15) (cid:23)(cid:9)(cid:12)(cid:23)(cid:2)(cid:16)- (cid:10)(cid:16)(cid:20)(cid:3)(cid:24)(cid:9)(cid:7)(cid:19)(cid:16)(cid:14) (cid:19)(cid:16)(cid:23)(cid:9) (cid:17)(cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:7)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:16) (cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:11)(cid:19)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:5). (cid:22)(cid:14)(cid:18)(cid:17) 2006; (cid:28)(cid:10)(cid:16)(cid:15)(cid:5)(cid:26)(cid:19)(cid:3)(cid:25) (cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:11)(cid:19)(cid:10)(cid:16)(cid:2): (cid:21)(cid:16)(cid:2)(cid:14)(cid:13), (cid:29)(cid:5)(cid:12)(cid:2)(cid:13), (cid:30)(cid:16)(cid:31)(cid:8)(cid:3)(cid:19)(cid:5). (cid:22)(cid:14)(cid:18)(cid:17) 2010; (cid:3)(cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:16)(cid:20)(cid:3)! (cid:26)(cid:15)(cid:9)(cid:8)(cid:5) (cid:15) (cid:8)(cid:2)(cid:5)(cid:23)(cid:3)(cid:26)(cid:3)(cid:16)(cid:12)(cid:12)(cid:16)(cid:25) (cid:17)(cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:7)(cid:19)(cid:16)(cid:25) (cid:19)(cid:18)(cid:10)(cid:11)- (cid:8)(cid:18)(cid:2)(cid:9). (cid:22)(cid:14)(cid:18)(cid:17) 2011). Kierownik projektu badawczego «(cid:12)(cid:14)(cid:3)(cid:2)(cid:16)(cid:17)(cid:4)(cid:11)(cid:2) (cid:4) (cid:31)(cid:8)(cid:16)(cid:11) (cid:4)(cid:15)(cid:16)(cid:4)- (cid:22)(cid:15)(cid:19)(cid:2)(cid:16)(cid:4)(cid:14) (cid:19)(cid:14)(cid:17)(cid:15)(cid:19)(cid:15)(cid:20)(cid:15) (cid:4) (cid:30)(cid:22)(cid:4)(cid:22)(cid:15)(cid:24)(cid:16)(cid:15)-(cid:5)(cid:2)(cid:16)(cid:24)$(cid:2)(cid:31)(cid:17)(cid:16)(cid:15)(cid:20)(cid:15) (cid:11)(cid:15)(cid:24)(cid:15)(cid:19) (cid:14)(cid:5)(cid:15)(cid:22)(cid:8)(cid:18)(cid:18)(cid:11)(cid:15)(cid:25) (cid:17)(cid:22)(cid:2)(cid:24)(cid:4) (cid:4)(cid:15)(cid:16)(cid:16)(cid:15)(cid:25) (cid:11)(cid:8)(cid:5)(cid:6)(cid:17)(cid:8)(cid:22)(cid:10): (cid:17)(cid:22)(cid:2)(cid:24)(cid:4) (cid:4)(cid:4) (cid:4) (cid:4)(cid:16)(cid:16)(cid:15)(cid:19)(cid:2) (cid:4)(cid:4) XX (cid:19)(cid:14)(cid:11)(cid:2)» w latach 2011–2013. Członek kolegium redakcyjnego kilku pism naukowych: «(cid:7)(cid:4)(cid:31) (cid:4) (cid:31)(cid:15)(cid:5)(cid:6)(cid:11)(cid:5)(cid:15)(cid:22)» (8(cid:6)(cid:19)(cid:15)(cid:19)), “PAX SONORIS” (/(cid:18)(cid:17)(cid:22)(cid:2)(cid:13)(cid:2)(cid:16)(cid:6)), «’(cid:14)(cid:18)(cid:16) (cid:11) (cid:22)(cid:21)(cid:18) (cid:11)(cid:2)(cid:20)(cid:2) (cid:8)(cid:16) (cid:19)(cid:14)(cid:22)(cid:18) (cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:2). (cid:12)(cid:14)(cid:22)(cid:10)(cid:28) 3. (cid:5)(cid:2)(cid:5)(cid:15)(cid:20) (cid:28). +(cid:14)(cid:24)(cid:2)(cid:20)(cid:15)(cid:20) (cid:11)(cid:2). +(cid:18) (cid:13)(cid:2)(cid:5)(cid:15)(cid:20) (cid:28)», i encyklopedycznego słownika (cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:7)(cid:19)(cid:5)! (cid:14)(cid:3)(cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:16)(cid:20)(cid:3)! ((cid:7)(cid:4)(cid:16)(cid:18)(cid:11) 2011). Re- daktor naukowy i inicjator almanacha «@(cid:18)(cid:17)(cid:22)(cid:15)(cid:3)(cid:14)(cid:29)(cid:14)(cid:19)(cid:18)(cid:11)(cid:2)(cid:28) (cid:22)(cid:8)(cid:11)(cid:15)(cid:30)(cid:4)(cid:18)(cid:6)». Współautor ency- klopedii (cid:9)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:7)(cid:19)(cid:3)(cid:25) (cid:21)(cid:16)(cid:10)(cid:11)(cid:19)(cid:10)(cid:16)(cid:2) ((cid:7)(cid:4)(cid:16)(cid:18)(cid:11) 2005–2006), (cid:6)(cid:9)(cid:7)(cid:30)(cid:18)(cid:17)(cid:10)(cid:3)(cid:19)(cid:5) (cid:9)(cid:10)(cid:5)(cid:2)(cid:18)(cid:7)(cid:11) ((cid:7)(cid:4)(cid:16)(cid:18)(cid:11) 2008). Członek Komisji Naukowej International Organization of Folk Art (IOV). Justyna Tymieniecka-Suchanek – dr hab., literaturoznawca. Pracownik Zakładu Hi- storii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Napisała kilkadziesiąt artykułów i recenzji naukowych. Autorka 2 monogra- fii: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004) i Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu za- gadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współredaktorka (wespół z B. Stempczyń- ską) książki Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich (Katowice 2009). Publikowała m.in. w: „Ruchu Literackim”, „Slavii Orientalis”, „Przeglądzie Rusycys- tycznym”, „Anthropos?”, „Wakacie”, „Dzikim Życiu” i w monografiach zbiorowych. Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska, idee etologii w dyskursie humanistycz- nym, ekofilozofia, animal studies, zoosemiotyka, bioetyka. Pomysłodawczyni i orga- 428 Noty o Autorach nizatorka cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych „Człowiek – Inny/Obcy Byt”. Inicjatorka, założycielka i kierownik interdyscyplinarnej pracowni badawczej pod nazwą Laboratorium Animal Studies Trzecia Kultura (LAS TK), które zostało afiliowa- ne 31 marca 2014 r. przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jarosław Wach – mgr, doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu M. Cu- rie-Skłodowskiej w Lublinie. Sekretarz redakcji kwartalnika literackiego „Akcent”; członek Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”. Autor ponad 50 tekstów ogłaszanych w Polsce i za granicą; redaktor naukowy m.in. tomu (Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja (Lublin 2012). Pomysłodawca i organizator cyklu mię- dzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji naukowych „Wspólne drogi”. Ewelina Waląg – mgr, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła filologię polską ze specjalizacją dziennikarską oraz studia podyplomo- we: język polski jako obcy, etyka dla nauczycieli oraz gender studies. Obecnie odbywa studia stART! w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nauczycielka języka polskiego i etyki w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze. Interesuje się szeroko po- jętymi kwestiami genderowymi. Anna N. Wilk – mgr, doktorantka w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad archetypami w rosyjskiej literaturze grozy. Inte- resuje się legendami i mitami z różnych stron świata. Pisze felietony i recenzje utworów z zakresu kultury popularnej. Pracuje na rzecz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Monika Izabella Zielińska – dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskie- go. Autorka monografii Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku (Warszawa 2010) i artykułów poświęconych motywom przyrodniczym. Zakres zainteresowań badawczych: literatura rosyjska drugiej połowy XX wieku i XXI stulecia, kultura rosyjska od czasów staroruskich po współczesność. 429 Indeks osobowy Abrams Meyer Howard 369 Achleitner Friedrich 357 Adamowski Jan 142 Adorno Theodor Ludwig Wiesengrund Agamben Giorgio 239, 264, 282, 316, 363 317 Akimow W.M. 123 Alberowa Zofia 304 Alejchem Szolem, właśc. Salomon Rabi- nowicz 66 Alichniewicz Anna 182, 232, 390 Alto Aalvar 353 Amsterdamski Stefan 162 Antonik Dominik 423 Apanowicz Franciszek 128 Arcimboldo Giuseppe 383 Arciszewska Katarzyna 213, 215, 423 Artmann Hans Carl 357 Arystoteles 206 Astafjew Wiktor Pietrowicz 125, 130 Attfield Robin 10 Audubon John James 352 Bachelard Gaston 175 Bacon Francis 354 Badmington Neil 282 Bakke Monika 110, 161, 162, 166, 168, 170, 188, 190, 194, 195, 197, 312, 335, 340, 361, 391, 392, 394 Balbierz Jan 69, 153 Balbus Stanisław 151, 191, 195, 200, 202 Balzak Honoriusz 364 Banasiak Bogdan 120, 183, 257 Bańko Mirosław 257 Bańkowska Maria 347 Bańkowski Stanisław 347 Baran Bogdan 147, 254, 283, 284 Baran Józef 133 Barańczak Stanisław 189 Bartalucci Andrea 157 Barthes Roland 167 Bartmiński Jerzy 35, 37 Baudelaire Charles 364, 365, 389 Bauman Janina 364 Bauman Zygmunt 188, 189, 284, 364, Baumgart Anna 358 Bayer Konrad 357 Bazińska Barbara 36, 40 Bednarek Stefan 332 Belinsky Vissarion 51 Benjamin Walter 72, 76, 77, 91, 93, Bentham Jeremy 112, 326 Berger John 134, 230, 231, 234, 235, 365 364 239 Berleant Arnold 189 Berry Donald 273, 274, 277, 280 Berta Luca 110 Berto Graziella 110 Besant Annie 64 Best Otto 173 Betley Monika 134 430 Indeks osobowy Bettarini Rosanna 113 Biegeleisen Henryk 43 Bielanin Andriej 207–209 Bielawski Maciej 289 Biełocwietow Nikołaj 69 Bieły Andriej, właśc. Boris Bugajew 69 Bieniecki Ireneusz 423 Bieńczyk Marek 167, 232 Bierdiajew Lidia 305 Biernat Elżbieta 69, 423 Bińczyk Ewa 337 Biriukow Paweł 66 Blake William 62 Bloom Harold 77, 82, 91 Blue Adrianne 173, 174 Błaszczak Monika 423 Bławatska Jelena P. 67 Bobis Laurence 245, 246 Boehme Jakub 269 Böhme Gernot 312, 336 Bolecki Włodzimierz 299 Bolewski Jacek 370 Bondy François 298 Bonheur Rosa 352 Borowiecki Andrzej 369 Botkin Vasily 51 Boy-Żeleński Tadeusz 316 Brace William 403 Brach-Czaina Jolanta 162, 165, 338–341, 343, 389 Branicki Wacław 283 Brecht George 355 Brod Max 299 Brodzki Józef 204 Brogowski Leszek 175 Browne W.N. 406 Brzozowski Stanisław Marian 333 Buber Martin 162, 269–280 Buchanan Brett 315, 317–319 Budzyńska Magdalena 138 Bugajewa Kławdia 69 Bugajski Leszek 137, 138 Bugler Caroline 349 Buonanni Filippo 155 Burkert Walter 112 Cage John 355 Calarco Matthew 322 Calasso Roberto 76, 90 Cameron James 381, 385 Campailla Sergio 111 Campbell John 160 Campbell Timothy 351 Cariolato Alfonso 117 Carlson Maria 63 Carpenter John 381–383 Carpenter Stephen 251 Cavanagh Clare 189 Chagall Marc 353 Chapajewa Dina 216 Cherna Galina 207 Chien-Hsun Chen 406 Chmiel Aneta 424 Chojecki Andrzej 205 Chołody Mariusz 163 Christoforowa Kleopatra 69 Chuen-Tsai Sun 406 Ciołkowski Konstanty Eduardowicz 291– Cioran Emil 229, 231–235, 239, 241, 293 296–310 Cirlot Juan Eduardo 247 Clarke Arthur C. 381 Cockell Charles 10 Collins Richard 381 Conrad Joseph 49–53, 57–60, 426 Consolo Vincenzo 149–155, 157–159 Constable John 350 Contini Gianfranco 113 Cooper Jean C. 173 Coren Stanley 325, 326 Cosimo Piero di 348 Courtine Jean-Jacques 170 Cuyp Albert 350 Cwojdzińska Anna 163 Czaja Dariusz 133, 134, 163, 168, 239 Czajkowska Agnieszka 160 Czarnacka Agata 164, 254, 314 Dal Fabbro Beniamino 111 Darwin Karol 134, 318 Indeks osobowy Dąbrowska Anna 411 Dąbrowska-Czoch Maria 424 D’Eaubonne Françoise 394 DeGrazia David 134 Deleuze Gilles 183, 315, 319, 324, 374 Derrida Jacques 96, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 187, 338, 348, 349, 358 Deszczak Eugeniusz 412, 413 Dewey John 162 Diderot Denis 191 Diwow Oleg 209, 210 Doktór Jan 270 Domańska Ewa 187, 284, 337 Domański Piotr 312 Dorak-Wojakowska Lilianna 192, 194 Doroszewski Witold 42 Dostoyevsky Fyodor 49, 50 Dubuffet Jean 354, 355 Dudek Zenon Waldemar 164 Dumézil Georges 205 Dürer Albrecht 349 Durozoi Gerard 354, 355 Dwulit Anastazja 298 Eco Umberto 377, 378 Ekier Jakub 78, 79 Eliade Mircea 34, 44, 152, 156 Engelking Anna 33–35, 38, 39, 42, 44, 46 Ensor James 353 Epstein Michaił Naumowicz 10, 286– 292, 295 Esposito Roberto 351, 358, 359 Fabritius Carel 350 Faivre Antoine 63 Fallon Michael 381 Falski Maciej 305 Fancher Hampton 381 Faryno Jerzy 169 Fedewicz Maria Bożenna 369 Fhaner Stig 161 Ficowski Jerzy 96 Flaubert Gustave 50 Florley Robert 381 Fontenay Élisabeth de 108 431 Forstner Dorothea 78, 243 Fort Garrett 381 Foucault Michel 120, 257, 283, 335, 337, 358 Francewicz Anatol 208 Franciszek z Asyżu, św. 130 Frazer James George 131 Frąckowiak Joanna 424 Freeborn Richard 52, 54 Fromm Erich 147 Frydryczak Beata 364 Fuchs Thomas 161 Fukuyama Francis 163 Gajewska Grażyna 166, 187, 188, 193, 195, 202, 250, 251, 255, 260, 264 Gardner Allen 330 Gardner Beatrix 330 Garnett Constance 49, 50 Garnett Edward 49–51 Gaudi Antoni 353 Gawrilina Olga 424 Gaze Mateusz 40 Gdula Maciej 254 Gee F.C. 406 Gemra Anna 209, 210 Genzmer Synne 357 Gernet Louis 85 Giger Hans Rudolf 383 Gioanola Elio 120 Girard René 209, 382 Giuliani Alfredo 158 Godlewski Stanisław 251 Goebel Rolf J. 80, 87 Goffis Cesare Federico 111 Gogh Vincent van 362 Gołaszewska Maria 376, 377, 380 Gołuński Mirosław 160 Gombrowicz Witold 101, 102, 424 Goszczyńska Mirosława 209 Gralewicz-Wolny Iwona 424 Gray Richard T. 80, 87 Greenwalt David 251 Gromek-Illg Joanna 177 Gross Ruth V. 80, 87 Grözinger Karl Erich 73–77 432 Indeks osobowy Grzegorczyk Anna 284 Guattari Felix 183, 324 Guczalska Katarzyna 191 Güntner Jan 73 Gustawicz Bronisław 35–37, 41 Guze Joanna 364 Gwóźdź Andrzej 161 Hall Calvin S. 160 Hallevy Gabriel 402, 404 Haraway Donna 162, 312, 318, 320–326, 331, 392–396 Harbou Thea von 381 Haroche Claudine 170 Harris Charlaine 210 Harvey George 49, 51 Has-Tokarz Anita 206 Hearne Vicki 322 Heidegger Martin 147, 311, 315, 348, 352 Heise Ursula K. 312 Heisenberg Werner 367 Helms Eleanor 92 Herbert Zbigniew 171 Herer Michał 374 Herling-Grudziński Gustaw 366 Heydel Magdalena 177 Hicks Edward 351 Hoffmann E.T.A. 207 Holbein Hans 348 Holm Ian 383 Homer Winslow 352 Hondecoeter Melchior de 350 Hopper Edward 352, 366 Horakova Jana 255 Hurd Gale Anne 381 Hurnikowa Elżbieta 160 Huttunen Anniina 403 Huxley Aldous 64 Ingold Tim 313, 314, 319, 320 Interdonato Giovanni 150–152 Jackiewicz Zenon 411 Jalfen Louis Jorge 298 James Henry 50 Janicki Łukasz 138 Janion Maria 169 Jantos Małgorzata 274, 277 Janus Elżbieta 169 Jarecki Władysław 35, 38, 40, 41, 43 Jarry Alfred 316 Jarzębski Jerzy 95 Jasiorowski Albert 419 Jawłowska Aldona 257 Jean-Aubry Georges 50 Jewdokimow Dorota 289 Jęczmyk Lech 384–386 Jędraszewski Marek 289 Juszczak Wiesław 362 Kac Eduardo 356 Kadmon Adam 73, 74 Kafka Franz 72, 73, 75–83, 86–88, 91–93, 299 Kalenberg Angel 356 Kamieńska Anna 65, 205 Kania Ireneusz 247, 297, 298, 300 Kaniewska Bogumiła 137, 138 Kant Immanuel 251, 278, 317, 318, 327, 348 Kantola Vesa 403 Karloff Boris 382 Karłowicz Jan 39, 42 Karst Roman 81 Kartezjusz 327, 348, 352 Kasprzak Michał 424 Kasprzysiak Stanisław 76 Kawamura K. 406 Kielak Olga 40, 424 Kiepas Andrzej 283 King John 179 Kisseleva Olga 356 Klaman Grzegorz 358 Kłocińska Agata 425 Kobielus Stanisław 167, 210 Kobylinski Lew, pseud. Ellis 69 Koelb Clayton 80, 87 Kolberg Oskar 37–42, 45 Kołodyński Andrzej 379 Kołodziejak-Nieckuła Ewa 179 Komendant Tadeusz 120, 257 Indeks osobowy 433 Kooning Willem de 353, 354 Kopaliński Władysław 35, 124, 208, 212, 214, 245–247, 255 Kornacka Ewa 135, 136 Korpanty Jerzy 205 Korpikiewicz Honorata 325, 327, 329 Korusiewicz Maria 189 Kosowska Ewa 153, 154 Kotula Franciszek 36, 38–41 Kouf Jim 251 Kowalczewska Joanna 160 Kowalczyk Izabela 358 Kowalkowski Alfred 81 Kowalska Bożena 327 Kowalska Magdalena 298 Kowalska Małgorzata 161, 187, 189, 257 Kowalski Piotr 36, 207, 243, 245, 247 Kozielski Marian 297 Kozłowska-Ryś Anna 173 Kozyra Katarzyna 358, 393 Kriesberg Hadea Nell 91 Kropaczewski Krzysztof 289, 425 Królak Sławomir 162 Kryczyńska Anna 173 Krygier Barbara 293 Krzeczkowski Henryk 131 Krzemieniowa Krystyna 76, 363 Krzyżanowski Julian 33 Kubacka Kamila 40 Kubitsky Jacek 161 Kubler George 180 Kubrick Stanley 380, 381 Kuciński Kazimierz 285 Kulovesi Jakke 403 Kupczyńska Kalina 356 Kutyriew Władimir Aleksandrowicz 284 Kuzańczyk Mikołaj 269 Kuzniar Alice 322 Kuzyszyn Konrad 358 Kwaterko Mateusz 264 Kwiecińska Monika 283 Kwieciński Zbigniew 283 Kydryński Juliusz 86 Lancaster Bill 381 Landseer Edwin 352 Lang Fritz 381, 382 Laplanche Jean 161 La Rochefoucauld François de 297 Latour Bruno 164, 254, 312–314, 318, 336, 337 Leadbeater Charles 64 Lechner Lorenz G. 403 Lee Hermione 177 Legeżyńska Anna 199, 312 Lehmanqzig S.N. 402 Lejman Jacek 336, 337, 339, 342, 343 Leman Boris, pseud. Diks 69, 71 Leonardo da Vinci 347 Leonow Leonid Maksimowicz 125, 130, 131 Leśniewski Norbert 188 Levey Michael 347, 348 Levinas Emmanuel 161, 170, 181, 352 Libera Zbigniew 163, 358 Liberek Iwona 205 Liberkowski Ryszard 162 Ligęza Wojciech 191, 199, 201 Lindzey Gardner 160 Lips Julius Ernst 204 Liszewska Małgorzata 425 Lizińczyk Lucjan 414 Loba Mirosław 289 Lorenz Konrad 326, 327 Lovejoy Arthur Oncken 153 Lovelock James 162, 163 Lucht Marc 91 Luperini Romano 119 Łotman Jurij 169 Łukasiewicz Jacek 193, 194 Łukasiewicz Krzysztof 337, 339 Łukjanienko Siergiej 210–213 Łuszczyńska Małgorzata 170 Maciaszek Michał 137 Maciunas George 355 Macnaghten Phil 254 Madsen Deborah L. 347 Mainwaring Daniel 381 Majer-Baranowska Urszula 36 Majewska Ewa 162 434 Majewski Erazm 35, 38, 40, 41, 43 Malicka Paulina 425 Malinowski Bronisław 112 Malinowski Witold 401 Mallet Marie-Louise 97, 348 Manacorda Giuliano 111, 112 Mandralisca Enrico Pirajno di 150–154, 156, 158, 159 Márai Sándor 300 Marcin, św. 125 Marcinkiewicz Paweł 425 Margulis Lynn 160, 195, 251 Markiewka Tomasz 189 Marlind Mans 210 Martuszewska Anna 205 Maryjka Wojciech 137 Massumi Brian 324 Mattheus Berndt 298 Matusiak Agnieszka 66 Matuszewski Krzysztof 257 Maupassant Guy de 50 Mayenowa Maria Renata 169 Melberg Arne 153 Menezes Marta de 361 Merecki Jarosław 336 Merleau-Ponty Maurice 189, 311, 315 Michael Linda 393 Micińska Anna 365, 366, 369–371 Mickiewicz Adam 371–375 Migasiński Jacek 189 Migus Zofia 283 Miłosz Czesław 178, 182 Mincłowa Anna 69 Miner Michael 381 Mira Giuseppe Maria 151 Modzelewska Ewa 161 Moholy-Nagy Laszlo 355 Montale Eugenio 108–122, 425 Moorman Charlotte 355 Morgan Lloyd 327 Morgan Richard 401 Morzyńska-Wrzosek Beata 164 Moszyński Kazimierz 39, 374, 375 Mucha Alfons 368 Muehl Otto 356 Musiał Łukasz 77 Indeks osobowy Muzyka Kamil 426 Myerhoff Barbara 275 Myśliwski Wiesław 45, 133, 135–138, 141–147 Naess Arne 359 Netz Feliks 300 Neumeier Edward 381 Niebrzegowska Stanisława 35, 36, 43, 44, 425 Niecikowski Jerzy 187 Nienacki Zbigniew 256, 258–261 Nieracka-Ćwikiel Agnieszka 161, 395 Nitsch Herman 356 Niziołek Grzegorz 192 Nola Alfonso di 204, 206 Nolde Emil 353 Nycz Ryszard 312 Nyczek Tadeusz 200 O’Bannon Dan 381 Oboleńska Diana 69, 215, 423 Obolevitch Teresa 285 Obremski Krzysztof 205 Okraska Remigiusz 333, 334 Orłowski Hubert 76 Ostrowicki Michał 294 Oudry Jean-Baptiste 350 Owidiusz 205 Oz Amos 86, 87 Pachciarek Paweł 78, 243 Pacławski Jan 135, 136 Paik Nam June 355 Paprocki Henryk 305 Parr Mike 356, 357, 360 Pasieka Paweł 426 Pawlikowska-Jasnorzewska Maria 299, Pawlikowski Jan Gwalbert 333, 334, 306, 308 340, 343 Paz Octavio 367 Peckinpah Sam 381 Peoples David Webb 381 Pers Aneta 204 Perz Helga 298 Indeks osobowy 435 Petoia Erberto 204 Picasso Pablo 353 Piccinini Patricia 393 Pielewin Wiktor 213–215 Pietraszko Stanisław 332, 335, 342, 343 Pietruszewska-Kobiela Grażyna 160, 164, 168, 426 Pietrzyk Bartłomiej 163 Pindór Ewa 136 Piotrowicz Ludwik 206 Plant Sadie 395 Pobojewska Aldona 311 Pontalis Jean-Bertrand 161 Poprzęcka Maria 362 Poświatowska Halina 160–164, 166, 170, 172, 175, 176 Potocki Andrzej 162 Potter Paulus 350, 351 Powalisz Monika 251, 252, 254 Priszwin Michaił Michajłowicz 125, 128–130 Prokopiuk Jerzy 64, 210 Przybylski Ryszard 372, 373 Przybyłowicz Mieczysław 417 Przybysławski Artur 153 Pudełko Brygida 426 Pufendorf Samuel von 339 Quinzio Sergio 289 Rabińska Krystyna 173 Rachleff Owen 205, 206 Radkowska-Walkowicz Magdalena 255, Radzicki Józef 160 Rakowski Tomasz 170 Rasputin Walentin Grigorjewicz 130, 257 131 Reszke Robert 152, 162, 298 Rhone Christine 63 Richapin Jean 79 Riepin Ilja 66 Rilke Rainer Maria, właśc. René Karl Wilhelm Rilke 299 Rist Pipilotti 356 Robakiewicz Lech 210 Rodak Magda 156 Rodak Paweł 156 Roerich Jelena 64, 65 Roerich Nikołaj 64, 65 Rose Barbara 353 Rosińska Zofia 161 Rostworowski Emanuel 333 Roszyk Anna 163 Rousseau Jan Jakub 364 Różewicz Tadeusz 187, 188, 190, 192– 203, 424 Rudnicka Anna 200 Rutecka Karolina 69, 213, 423 Rutkowski Paweł 242 Rybińska Katarzyna 426 Ryszkiewicz Marcin 160, 162, 195, 251 Ryś Leszek 173 Rzeczycka Monika 69, 213, 423, 426 Sabasznikowa Margarita 69 Sadkowski Wacław 86 Sandauer Artur 257 Savater Fernando 298 Schiller Claire H. 317 Schneider Norbert 348 Scholem Gershom 73, 255 Schollenberger Justyna 427 Schulz Bruno 78, 94–107 Schwitters Kurt 355 Scott Ridley 380, 381, 383, 384 Sedlak Włodzimierz 362, 363 Segre Cesare 151, 152 Seneka Lucjusz Anneusz 300 Serpell James 232 Shapin Steven 162 Shelley Mary 209 Sherwin Byron L. 259 Shmygol Oksana 177 Sicińska Edyta 207 Sidor Monika 42 Sidorek Janusz 88 Siegel Don 381–383 Siemienowicz Justyna 332, 389 Sikora Sławomir 134, 231 Sikorski Janusz 76 Silvennoinen Kari 403 436 Indeks osobowy Singer Peter 133, 134, 182, 232, 390 Skarga Barbara 189 Skatow Nikołaj Nikołajewicz 123 Skorupka Stanisław 35 Skórska Ewa 244 Skręt Rościsław 333 Skuczyński Janusz 372 Skwarczyńska Stefania 103 Słupecki Lech 205, 206 Smith J.L. 210 Smyk Katarzyna 142 Snyders Frans 349 Sokel Walter H. 87 Sokolski Jerzy 335 Stabryła Stanisław 205, 300 Staff Leopold 297 Stanisz Marek 137 Stanley Richard 381, 385 Starobiniec Anna 242–248 Stasiuk Andrzej 229–241, 424 Staszczak Zofia 34 Stefanowska Zofia 373, 374 Stein Bjorn 210 Steiner Rudolf 64, 68, 69 Stewart Amy 179 Stodolska Leokadia 404 Stone Christopher D. 10 Strindberg August 69 Stróżyński Tomasz 168 Stubbs George 351 Stus Stanisław 414 Sugiera Małgorzata 252 Supa Wanda 123 Swoboda Tomasz 170 Szadura Joanna 35 Szancer Jan Marcin 177 Szczęsna Anna 182, 232, 390 Szelińska Józefina 78 Szkudlarek Ewa 427 Szwed Inna 427 Szwed Jerzy 299 Szyjewski Andrzej 275, 276, 332, 342, 192, 197–203 Szymczak Mieczysław 184 389 Szymborska Wisława 171, 177–186, 189– Szyszkin Iwan 352 Szyszla Józef 414 Ślubowska Anna 245 Środa Krzysztof 64, 85 Tałałaj Daniel 179 Tałałaj Stanisław 179 Tanguy Yves 353 Tańczuk Renata 339 Taras Katarzyna 366 Tatopoulos Patrick 210 Telotte J.P. 382, 383 Teofrast z Eresos 178–180 Tinbergen Nikolaas 326 Tischbein Johann Heinrich Wilhelm 351 Tischner Józef 362 Tokarska-Bakir Joanna 364 Tołstaja S.M. 35 Tołstoj Lew 66, 129 Tołstoj Nikita I. 35 Tomczak Patrycja 337, 338, 343 Toporow Władimir N. 34, 45 Topp Izolda 337 Treadwell Timothy 391, 392 Trochimiak Jan 50 Trzcionkowski Lech 112 Turgenev Ivan 49–57, 59, 60, 426 Turzyński Ryszard 78, 243 Tygielska Hanna 153 Tymieniecka-Suchanek Justyna 9, 427 Tyrowicz Stanisław 77, 91 Uexküll Jakob von 311, 315–321, 323 Urbański Robert 299 Urry John 254 Uspienski Piotr 64 Vangelis, właśc. Ewangelos Odiseas Pa- patanasiu 384 Verhoeven Paul 381, 385 Vermeer Jan 350 Vernant Jean-Pierre 85 Viardot Pauline 54 Vigarello Georges 168 Vitkovska Katarzyna 215 Indeks osobowy 437 Wach Jarosław 138, 142, 428 Wagner Ryszard 66 Waląg Ewelina 428 Waldenfels Bernhard 88 Wasiliewa Jelisawieta 69 Wawrzyniak Jan 187 Welsch Wolfgang 167, 191 Werter Jan 79 Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława 10 Whale James 381, 382 Wieczorkowska Emilia 10 Wiernadski Władymir Iwanowicz 293 Wierusz-Kowalski Jan 34 Wierzchowska-Woźniak Anna 252 Wilk Anna N. 428 Wilkoszewska Krystyna 170 Williams Christopher 402 Wills David 97, 348 Wilowski Włodzimierz 162 Wiseman Len 210 Wiślicki Andrzej 50 Wiśniewska Lidia 160 Witkiewicz Stanisław Ignacy 96, 361, 365, 366, 368–371, 373, 375 Witkoś Stanisław 36, 40 Wittlich Petr 369 Wojciechowska Ewa 161 Wojda Dorota 185 Wojnakowski Ryszard 73, 255 Wolfe Cary 311, 312, 322 Wolicki Krzysztof 367 Wolska Dorota 334, 335, 339 Wołkowicz Anna 76, 83, 92 Wołoszyn Maksimilian 69 Woolf Virginia 177 Woźniak Monika 149–151, 252 Wójcik Mirosław 135 Wójtowicz Dariusz 179 Wypych-Gawrońska Anna 160 Yarri Donna 91 Yeazell Ruth Bernard 349 Yueh-Hsuan Weng 406 Zabłocki Krzysztof 304 Zadrożyńska Anna 37 Zagrodzki Michał 160 Zakrzewska Wanda 78, 243 Zannini Massimo 109 Zaorski-Sikora Łukasz 294 Zawada Andrzej 137 Zeidler-Janiszewska Anna 167 Zielińska Monika Izabella 125, 129, 131, 428 Ziemilska Olga 147 Ziemilski Andrzej 147 Ziółkowska Beata 163 Žižek Slavoj 359 Zlatkes Gwido 273 Zwolińska Krystyna 350 Zych Jan 245, 367 Żak Stanisław 136 Żmijewski Artur 358 Żmuda Michał 137 Żychliński Arkadiusz 77 (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6) (cid:7).(cid:8). 123 (cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:6)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:11)(cid:14) (cid:15)(cid:10)(cid:16)(cid:17)(cid:11) (cid:18). 67 (cid:9)(cid:5)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:2)(cid:5) (cid:7)(cid:10)(cid:11)(cid:21)(cid:3)(cid:4)(cid:3)(cid:19) (cid:15)(cid:6)(cid:22)(cid:16)(cid:17)(cid:23)(cid:16)(cid:6)(cid:3)(cid:24) 10 (cid:7)(cid:11)(cid:10)(cid:5)(cid:21)(cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:11) (cid:27)(cid:11)(cid:12)(cid:14)(cid:17)(cid:11) 15, 26 (cid:7)(cid:11)(cid:13)(cid:3)(cid:10)(cid:16)(cid:17)(cid:2)(cid:5) (cid:28)(cid:6)(cid:16)(cid:12)(cid:10)(cid:11)(cid:17)(cid:11) 218–227 (cid:7)(cid:16)(cid:17)(cid:12)(cid:29)(cid:16)(cid:10)(cid:23) (cid:15)(cid:10)(cid:16)(cid:17)(cid:11) (cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:16)(cid:6)(cid:17)(cid:11) ((cid:30). (cid:31)(cid:19)(cid:16)(cid:2)(cid:5)- (cid:6)(cid:11)) 218 (cid:7)(cid:3)(cid:17)(cid:5)(cid:22)(cid:19)(cid:11)(cid:21)(cid:5)(cid:6)(cid:11) !(cid:21)(cid:4)(cid:3)(cid:10)(cid:11) (cid:3)(cid:2)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:16)(cid:6)(cid:17)(cid:11) 20, 22, 23, 25 (cid:31)#(cid:19)(cid:11) (cid:1)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:13)(cid:11)(cid:17)(cid:21)(cid:19) (cid:7)(cid:3)(cid:2)(cid:12)(cid:5)(cid:19)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:24) 17, 18 $(cid:11) (cid:11)(cid:2)(cid:5)(cid:6)(cid:11) (cid:31)(cid:11)(cid:10)(cid:3)(cid:17)(cid:11) (cid:30)(cid:10)(cid:23)(cid:3)(cid:17)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:11) 23 $#(cid:12) (cid:19)(cid:16)(cid:6) (cid:7)(cid:10)(cid:11)(cid:21)(cid:3)(cid:4)(cid:3)(cid:19) (cid:1)(cid:10)(cid:16)(cid:2)(cid:13)(cid:11)(cid:17)(cid:21)(cid:19)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:24) 284–286 #(cid:2)(cid:23)(cid:14)(cid:17)(cid:16)(cid:17)(cid:2)(cid:5) (cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:20) 211–213 (cid:8)(cid:11)(cid:10)(cid:5)(cid:6)(cid:11) (cid:3)(cid:17)(cid:11) (cid:7). 68 (cid:11) (cid:11)(cid:12)(cid:17)(cid:3)(cid:2)(cid:5)(cid:6)(cid:11) (cid:27)(cid:11)(cid:12)(cid:14)(cid:17)(cid:11) 219, 221, 224, 225 (cid:16)(cid:2)(cid:10)!(cid:21)(cid:5)(cid:6) (cid:28)(cid:16)(cid:19)(cid:22)(cid:16)(cid:20) ’(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:6)(cid:3)(cid:24) 27 438 Indeks osobowy (cid:18)(cid:16)(cid:10)(cid:16)(cid:6)(cid:3)(cid:17) (cid:7)(cid:3)(cid:2)(cid:12)(cid:5)(cid:19) 214, 215 (cid:18)(cid:16)(cid:12)(cid:19)#*(cid:16)(cid:6)(cid:13)(cid:2)(cid:11)(cid:14) !(cid:21)(cid:4)(cid:3)(cid:10)(cid:11) 218 (cid:18)(cid:5)(cid:10)(cid:14)(cid:17)(cid:13)(cid:2)(cid:11)(cid:14) (cid:30)(cid:19)(cid:3)(cid:17)(cid:11) 219–222 (cid:18)#(cid:25) (cid:19)(cid:16)(cid:6)(cid:13)(cid:2)(cid:3)(cid:20) (cid:7)(cid:11)(cid:10)(cid:16)(cid:19)(cid:3)(cid:20) ’(cid:19)(cid:23)(cid:16)(cid:6)(cid:3)(cid:24) 17 +(cid:16),(cid:3)(cid:17) (cid:30)(cid:10)(cid:23)(cid:14) (cid:15). 66 +(cid:16)(cid:19)(cid:3)/ (cid:15)(cid:10)(cid:16)(cid:17)(cid:11) (cid:30). 65 +(cid:16)(cid:19)(cid:3)/ (cid:3)(cid:2)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:20) $. 65 (cid:27)(cid:5)(cid:10)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:14) (cid:28)(cid:6)(cid:16)(cid:12)(cid:10)(cid:11)(cid:17)(cid:11) (cid:8)(cid:3)/(cid:11)(cid:20)(cid:10)(cid:5)(cid:6)(cid:17)(cid:11) 20, 25, 28 (cid:27)(cid:5)(cid:10)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:14) (cid:27)(cid:11)(cid:12)(cid:14)(cid:17)(cid:11) 218 0(cid:3)(cid:10)(cid:13)(cid:5)(cid:17) (cid:1). 18 0(cid:10)(cid:3)(cid:29)(cid:2)(cid:11)(cid:14) !(cid:21)(cid:4)(cid:3)(cid:10)(cid:11) 218 1(cid:19)(cid:11)(cid:17)(cid:2)2(cid:5)(cid:19)(cid:12) 3.4. 18 1(cid:19)(cid:11)(cid:17)(cid:2)2(cid:5)(cid:19)(cid:12) (cid:31)(cid:16)(cid:17)(cid:19)(cid:3) 18 5(cid:11),(cid:11)(cid:16)(cid:6)(cid:11) 3(cid:3)(cid:17)(cid:11) 216 6(cid:3)(cid:5)(cid:10)(cid:2)(cid:5)(cid:6)(cid:13)(cid:2)(cid:3)(cid:20) $(cid:5)(cid:17)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:17)(cid:12)(cid:3)(cid:4)(cid:17) 7(cid:21)#(cid:11)(cid:4)(cid:19)- (cid:21)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:24) 291 8(cid:6)(cid:16)(cid:21) 9(cid:17)(cid:17)(cid:11) 18 8(cid:12)(cid:11)(cid:20)(cid:17)(cid:16)(cid:19) +#(cid:21)(cid:5)(cid:10)(cid:23)2 68 :(cid:2)(cid:5) (cid:13)(cid:5)(cid:17) (cid:27). 18 Opracowanie: Justyna Pisarska 440 Redaktorzy OKSANA MAŁYSA, GABRIELA MARSZOŁEK, AGNIESZKA PLUTECKA Projektant okładki MAREK GŁOWACKI Redaktor techniczny MAŁGORZATA PLEŚNIAR Korektor MARZENA MARCZYK Łamanie EDWARD WILK Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2272-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-125-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 27,5. Ark. wyd. 35,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 52 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: