Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 008374 24101742 na godz. na dobę w sumie
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych - ebook/pdf
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 446
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0410-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych i rzecznikach patentowych, występujących w charakterze pełnomocników w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, a także o aplikantach adwokackich i radcowskich.


Książka przedstawia czynności procesowe zawodowych pełnomocników w najistotniejszych etapach postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (z uwzględnieniem odrębności postępowania w sprawach podatkowych) oraz postępowań uproszczonych w sprawach wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, jak również postępowania sądowoadministracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych, m.in. objętych przymusem adwokacko-radcowskim). W odrębnej części zamieszczono wzory wybranych pism procesowych.


W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a także zmiany wprowadzone w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ustawą z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.


Dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia, m.in. dla aplikantów sądowych, adwokackich i radcowskich. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.


Dr Artur Mudrecki – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający od 9 lat w Izbie Finansowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla aplikantów rad-cowskich i doradców podatkowych. Jest autorem ponad 85 publikacji naukowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poszczególne rozdziały opracowali: Hanna Knysiak-Molczyk: Przedmowa, Część pierwsza, Część druga – rozdz. I, II.2–3, III.1–4, IV, V, VI, Część trzecia – rozdz. I.1, II.2–4, III.1, IV.1.1–1.2, 1.4–1.5, 2, Część czwarta – rozdz. I, II.2–4; Artur Mudrecki: Część druga – rozdz. II.1, III.5, VII, VIII, Część trzecia – rozdz. I.2–3, II.1, 5–11, III.2, IV.1.3, 3–4, Część czwarta – rozdz. II.1, 5–7 Redaktor prowadzący: Anna Dudzik Opracowanie redakcyjne: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0410-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Część PIeRWSzA RozdzIAł I. Prawo do wsparcia i reprezentacji . . . . . . . . . . . . RozdzIAł II. Pojęcie pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzIAł III. Udzielenie pełnomocnictwa RozdzIAł IV. Ustanowienie pełnomocnika w ramach prawa 17 20 . . . . . . . . . . . . . . . 24 pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 RozdzIAł V. zakres pełnomocnictwa procesowego . . . . . . . . . 43 RozdzIAł VI. Wygaśnięcie pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . 53 RozdzIAł VII. Procesowe skutki ustanowienia pełnomocnika . . . . 61 Czynności pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym Część dRugA RozdzIAł I. Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1. Odbiór pism przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1.1. zasady doręczania pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1.2. Sposoby doręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 73 2.1. Jawność postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . 73 2.2. zakres prawa strony wglądu do akt . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.3. Ograniczenia wglądu do akt sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2. Wgląd do akt sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 RozdzIAł II. Wszczęcie postępowania administracyjnego . . . . . . 80 1. Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji . . . . . . 80 1.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . 80 1.2. Forma i wymogi formalne podania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2. Wniosek o rozstrzyg nięcie sporu o właś ciwość (sporu kompetencyjnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. definicja i rodzaje sporów o właś ciwość . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Organy właś ciwe do rozstrzygania sporów o właś ciwość (sporów kompetencyjnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Postępowanie w sprawie rozstrzyg nięcia sporu 90 90 93 o właś ciwość przed organami administracji publicznej . . . . . . 94 2.4. Postępowanie w sprawie rozstrzyg nięcia sporu o właś ciwość i sporu kompetencyjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3. Wniosek o wyłączenie pracownika (członka organu kolegialnego) od udziału w postępowaniu lub o wyłączenie organu od załatwienia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.1. Wyłączenie z mocy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.2. Wyłączenie pracownika na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.3. Skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu . . . . . . . . . . . . . 108 RozdzIAł III. Czynności pełnomocnika w toku postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . 111 111 1.1. Rodzaje terminów i zasady ich obliczania . . . . . . . . . . . . . . 111 113 1.2. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Rozstrzygnięcie organu w przedmiocie przywrócenia terminu . . 120 2. Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . 121 2.1. Wniosek w przedmiocie fakultatywnego zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2.2. Wniosek w przedmiocie obligatoryjnego zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3. środki prawne służące przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 130 3.1. Terminy załatwiania spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie . . . . . . . . . . . 134 3.3. Skarga na bezczynność organu administracji publicznej . . . . . 138 4. udział w czynnościach poprzedzających zawarcie ugody . . . . . . . . 141 4.1. Prawo do zawarcia ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 4.2. Przesłanki dopuszczalności zawarcia ugody . . . . . . . . . . . . . 142 4.3. Tryb i forma zawarcia ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5. Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . 147 6 Spis treściwww.lexisnexis.pl RozdzIAł IV. Czynności pełnomocnika w postępowaniu wyjaś niającym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1. udział pełnomocnika w czynnościach postępowania dowodowego . . 149 149 . . . . . . . . . . . . 153 1.2.1. Wniosek dowodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 1.2.2. środki dowodowe 1.1. zasada prawdy obiektywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Inicjatywa dowodowa pełnomocnika strony 1.3. Prawo do wypowiedzenia się w przedmiocie przeprowadzonych dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. udział pełnomocnika w rozprawie administracyjnej . . . . . . . . . . . 170 172 2.1. Formy postępowania wyjaś niającego . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 2.2. Czynności pełnomocnika w toku rozprawy . . . . . . . . . . . . . 173 RozdzIAł V. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym . 177 1. Wniosek w przedmiocie rektyfikacji decyzji administracyjnej . . . . . 177 177 180 184 1.1. Wniosek o uzupełnienie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wniosek o sprostowanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wniosek o wyjaś nienie wątp liwości co do treści decyzji . . . . . . 2. Wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub wstrzymanie wykonania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2.1. Przesłanki i tryb nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2.2. Wstrzymanie wykonania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 RozdzIAł VI. Weryfikacja decyzji i postanowień . . . . . . . . . . . . 190 1. Odwołanie od decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 1.1. zasada dwuinstancyjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 1.2. Przedmiot odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1.3. Legitymacja do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1.4. Wymagania formalne odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1.4.1. Forma i treść odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1.4.2. Tryb i termin do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . 200 1.5. Ograniczenie i cofnięcie odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2. zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 204 207 . . . . . . 208 3.1. Podanie o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3.2. Wniosek o stwierdzenie nieważności . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 3.3. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji dotkniętej wadami 2.1. Przedmiot zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wymagania formalne zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji (postanowienia) niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej . . . . . . . . . . . 216 7 Spis treści RozdzIAł VII. Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 219 219 1.1. Pojęcie i charakter zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 1.2. Rodzaje zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 1.3. Osoby uprawnione do żądania wydania zaświadczenia . . . . . . 221 1.4. Termin i forma wydania zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . 222 1.5. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia i możliwość jego wzruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1.6. Ograniczenia w przedstawianiu zaświadczenia na żądanie przez organ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 2. Skarga, wniosek i petycja w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2.1. Konstytucyjne prawo do składania petycji, skarg i wnios ków . . 226 2.2. Pojęcie petycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 2.3. Adresaci skarg, wnios ków i petycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 2.4. Interes do złożenia skargi, wnios ku i petycji . . . . . . . . . . . . 229 2.5. Brak kontroli sądowoadministracyjnej sposobu załatwiania petycji, skarg i wnios ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 2.6. Skarga a wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 . . . . 231 2.7. zakaz szykanowania osób składających skargi i wnios ki 2.8. Przedmiot skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 2.9. Właściwość organów do załatwienia skargi . . . . . . . . . . . . 232 2.10. Skarga jako podstawa do wszczę cia postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 2.11. Skarga jako pismo procesowe w toku postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 2.12. Skarga jako podstawa do wszczę cia postępowania w trybach nadzwyczajnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2.13. Terminy załatwiania skarg 235 2.14. zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi . . . . . . . . . . . 2.15. Przedmiot wnios ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 2.16. Przyjmowanie skarg i wnios ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 2.17. Nadzór i kontrola nad załatwianiem skarg . . . . . . . . . . . . . 238 RozdzIAł VIII. Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami ordynacji podatkowej . . 240 1. Postępowanie podatkowe w Ordynacji podatkowej (wybrane zagadnienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2. Czynności sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 8 Spis treściwww.lexisnexis.pl 4. urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego . . . . . . . . 247 5. Porozumienie w sprawach ustalania cen transakcyjnych . . . . . . . . 250 Część TRzeCIA Czynności pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym RozdzIAł I. Pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1. Wymagania związane z wnoszeniem pism procesowych . . . . . . . . 255 260 2. Sporządzenie i wniesienie skargi do sądu administracyjnego . . . . . . 2.1. zakres przedmiotowy skargi i podmioty uprawnione do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2.2. Przesłanki dopuszczalności skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 2.2.1. Wyczerpanie środków zaskarżenia i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 2.2.2. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 2.2.3. Tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 2.2.4. Warunki formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 271 3. Odbiór pism przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzIAł II. Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 1. Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania aktu lub czynności organu administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wniosek o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 284 2.1. Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy . . . . . . . . . . . 285 2.2. Przesłanki względne wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . 287 3. Wniosek o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 3.1. zakres udzielenia prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 3.2. Forma i treść wnios ku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . 292 295 3.3. Przesłanki przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. zaskarżanie rozstrzyg nięć w przedmiocie prawa pomocy . . . . . 299 301 4.1. Rodzaje terminów i zasady ich obliczania . . . . . . . . . . . . . . 301 303 4.2. uchybienie terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 4.4. Wstrzymanie postępowania . . . . . . . . . . . 312 5. udział pełnomocnika w posiedzeniu mediacyjnym 6. udział pełnomocnika w rozprawie przed sądem administracyjnym . 317 7. Wniosek w przedmiocie dowodu uzupełniającego z dokumentu . . . 324 4. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . 9 Spis treści 8. Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 9. Cofnięcie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 10. Skarga na przewlekłość postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 11. Koszty postępowania związane z udziałem w sprawie pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 11.1. Obowiązek ponoszenia kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 11.2. Wniosek strony jako przesłanka zasądzenia kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 . . . . . . . . . . . 342 11.3. Pojęcie niezbędnych kosztów postępowania 11.4. zwrot kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji w wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 11.5. zwrot kosztów postępowania w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli organu administracji publicznej i pomyślnego zakończenia postępowania mediacyjnego . . . . 349 11.6. zwrot kosztów postępowania w razie częściowego uwzględnienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7. zwrot kosztów postępowania zawinionych zachowaniem strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 350 11.8. zwrot kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 11.8.1. zwrot kosztów postępowania w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.2. zwrot kosztów postępowania w razie oddalenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.3. Odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów 350 352 11.9. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 355 postępowania kasacyjnego RozdzIAł III. Czynności pełnomocnika po wydaniu orzeczenia sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 1. Wniosek o rektyfikację orzeczenia sądowego . . . . . . . . . . . . . . . 356 1.1. Wniosek o uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 1.2. Wniosek o sprostowanie orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 1.3. Wniosek o wykładnię orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 2. Skarga na niewykonanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 RozdzIAł IV. zaskarżanie orzeczeń sądowych . . . . . . . . . . . . . 372 1. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 1.1. Charakter skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 1.2. dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 10 Spis treściwww.lexisnexis.pl 376 1.2.1. Przedmiot zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . 378 1.2.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . 379 1.2.4. Przymus zastępstwa procesowego . . . . . . . . . . . . . . . 381 1.2.5. Wymagania fiskalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 1.2.6. Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe . . 383 1.2.6.1. Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . 385 1.2.6.2. Wskazanie zakresu zaskarżenia . . . . . . . . . . . 386 1.2.6.3. Przytoczenie podstaw kasacyjnych . . . . . . . . . 387 392 1.2.6.4. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Najczęściej popełniane uchybienia przy sporządzaniu skarg kasacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Odpowiedź na skargę kasacyjną 1.5. Orzeczenia w przedmiocie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 401 2. zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 403 404 3. Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego . . . . 406 4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 2.1. Przedmiot zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wymagania formalne zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Część CzWARTA Wzory pism procesowych RozdzIAł I. Wzory pism w postępowaniu administracyjnym . . . . 423 1. Wzór wnios ku o wyłączenie pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 2. Wzór wnios ku o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 . . . . . . . . . 425 3. Wzór zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie 4. Wzór wnios ku o sprostowanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 5. Wzór odwołania od decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 6. Wzór podania o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . 428 RozdzIAł II. Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 1. Wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego . . . . . . . . 430 2. Wzór wnios ku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 3. Wzór wnios ku o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . 433 4. Wzór wnios ku o uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 5. Wzór skargi kasacyjnej 11 Spis treści 6. Wzór skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego 7. Wzór skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 439 orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Spis treściwww.lexisnexis.pl Wykaz skrótów CBOSA k.c. – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (dz.u. Nr  16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet nia 1997 r. (dz.u. Nr 78, poz. 483 ze zm.) europejska Konwencja Praw Człowieka k.p.a. – ustawa z  14  czerw ca 1960  r. – Kodeks postępowania administra- – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 li stopada 1950 r. (dz.u. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) k.p.c. k.p.k. Lexis Nexis MoP NSA ONSA ONSAiWSA Ordynacja podatkowa OSNAP cyjnego (tekst jedn. dz.u. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z  17  li stopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (dz.u. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerw ca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (dz.u. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych (od 2004 r.) – ustawa z  29  sierp nia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. dz.u. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r. do 2002 r.) OSNC OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i ubezpie- czeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) OSNAPiuS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i ubezpieczeń Społecznych OSP OSPiKA OwSS OTK OTK-A – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, seria A 13 Wykaz skrótów OTK zu PiP POP PPP Prok. i Pr. PS p.p.s.a. – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” – „Przegląd Prawa Publicznego” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – ustawa z 30 sierp nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. dz.u. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) regulamin NSA – uchwała zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Ad- ministracyjnego z  8  li stopada 2010  r. w  sprawie regulaminu we- wnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. Nr 86, poz. 1007) regulamin w.s.a. RPeiS SA ST SN TK TSue uKe ustawa o NSA z 1995 r. WSA zNSA – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z  18  wrześ- nia 2003  r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódz- kich sądów administracyjnych (dz.u. Nr 169, poz. 1646) – „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny” – Sąd Apelacyjny – „Samorząd Terytorialny” – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawied liwości unii europejskiej – urząd Komunikacji elektronicznej – ustawa z  11  maja 1995  r. o  Naczelnym Sądzie Administracyjnym – wojewódzki sąd administracyjny – zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (dz.u. Nr 74, poz. 368 ze zm. – uchylona) www.lexisnexis.pl Przedmowa Postępowanie administracyjne stanowi jedno z głównych ogniw reali- zacji idei państwa praworządnego, w  którym wymagane jest zrozu- miałe i zgodne z regułami wynikającymi z istoty tego państwa unor- mowanie procedury oraz jej prawidłowe stosowanie w  praktyce. Szczególnie istotną rolę odgrywają przy tym regulacje okreś lające uprawnienia procesowe uczestników postępowania. Jednym z  istot- nych uprawnień, zapewniających pełniejszą realizację zasady czynne- go udziału strony w  postępowaniu administracyjnym, jest prawo do ustanowienia pełnomocnika procesowego. Choć pełnomocnictwo pro- cesowe w  postępowaniu administracyjnym jest wyraźnie odformali- zowane, udział w postępowaniu pełnomocnika mającego kwalifikacje pozwalające na podejmowanie właś ciwych czynności procesowych na danym etapie postępowania jest niejednokrotnie nie do przecenienia. Mimo że Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na organy administracji publicznej prowadzące postępowanie administracyjne szeroko pojęty obowiązek dbania o ochronę i realizację procesowych uprawnień strony w postępowaniu, niejednokrotnie strona niemająca wykształcenia prawniczego nie byłaby w  stanie samodzielnie podej- mować właś ciwych czynności procesowych. W  postępowaniu sądowoadministracyjnym, choć ustawodawca nie wprowadził, co do zasady, przymusu adwokacko-radcowskiego, profe- sjonalni pełnomocnicy – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatko- wi i rzecznicy patentowi – stanowią najistotniejszą kategorię podmio- tów uprawnionych do bycia pełnomocnikami stron. Prawo strony do ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował jej interesy przed sądem, ma służyć pełniejszej realizacji prawa do sądu. Odmien- na reguła obowiązuje w odniesieniu do sporządzenia skargi kasacyjnej, 15 Przedmowa zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z  prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Przy sporządzaniu powyższych pism procesowych obowiązuje przymus ad- wokacko-radcowski. Niniejsza książka ma w założeniu stanowić pomoc dla profesjonalnych pełnomocników działających w  postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w spełnianiu ich obowiązków procesowych. ze względu na ograniczone ramy opracowania zostały w nim ujęte naj- istotniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (z  uwzględnieniem odrębności postępowania w  sprawach podatko- wych) oraz postępowań uproszczonych – w  sprawach wydawania za- świadczeń oraz rozpatrywania skarg, wnios ków i  petycji, jak również postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnie- niem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych, spośród których – jak wyżej wskazano – niektóre są objęte przymusem adwokacko-radcowskim. dla zachowania przejrzystości wywodów opracowanie zostało podzie- lone na cztery części, obejmujące kolejno rozważania dotyczące kon- strukcji prawnej pełnomocnictwa (część pierwsza) oraz czynności pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministra- cyjnym (części druga i  trzecia). W  ostatniej części (czwartej) zostały opracowane wzory najpopularniejszych pism procesowych w  postępo- waniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. W  książce powołane zostały liczne orzeczenia sądów administracyj- nych, które obrazują omawiane kwestie, natomiast rozważania teore- tyczne oraz poglądy przedstawicieli nauki są cytowane jedynie w nie- zbędnym zakresie. W  drugim wydaniu niniejszego opracowania uwzględniono w szczególności zmiany wprowadzone w Kodeksie postę- powania administracyjnego i  ustawie – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustawą z 23 li stopada 2012 r. – Prawo pocz- towe (dz.u. z 2012 r., poz. 1529), które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Hanna Knysiak-Molczyk 16 www.lexisnexis.pl Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I Prawo do wsparcia i reprezentacji Prawo do wsparcia i reprezentacji jest uznawane za jeden z podstawo- wych kanonów postępowania administracyjnego w  świet le stan- dardów europejskich. Strona postępowania ma prawo do właś ciwej reprezentacji, w czym zawiera się również korzystanie z instytucji peł- nomocnika procesowego. W załączniku do rezolucji (77)31 Komitetu Ministrów Rady europy o  ochronie jednostki przed aktami admini- stracyjnymi, przyjętej 28 wrześ nia 1977 r., za jedną z podstawowych zasad postępowania przed organami administracji uznano służące osobie zainteresowanej prawo do wsparcia (pomocy – assistance) i re- prezentowania w postępowaniu administracyjnym (por. z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świet le standardów europejskich, War- szawa 1997, s. 104). Również na gruncie amerykańskiego prawa admi- nistracyjnego jako element zasady due process of law (praworządnego postępowania) jest traktowane prawo do konsultacji, czyli skorzysta- nia z pomocy doradcy lub adwokata bądź ustanowienia pełnomocnika (tak Cz. Martysz, w: g. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks po- stępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2010, s. 90). Równie istotną rolę odgrywa instytucja pełnomocnictwa w  postępo- waniu sądowoadministracyjnym. Stanowi ona niewątp liwie jedną z gwarancji realizacji prawa do sądu oraz zasady rzetelnego postępo- 17 Część pierwsza. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego wania. Szczególnie pożądany jest udział w  postępowaniu sądowoad- ministracyjnym pełnomocników mających fachowe kwalifikacje, a na pewnych etapach postępowania udział ten jest niezbędny z uwagi na brak zdolności postulacyjnej stron oraz przymus zastępstwa proceso- wego. Przymus adwokacko-radcowski został wprowadzony w  postę- powaniu sądowoadministracyjnym na etapie sporządzenia skargi ka- sacyjnej od wyroku sądu administracyjnego pierwszej instancji, zażalenia na postanowienie tego sądu w przedmiocie odrzucenia skar- gi kasacyjnej oraz skargi o wznowienie postępowania sądowoadmini- stracyjnego, gdy do wznowienia postępowania właś ciwy jest Naczelny Sąd Administracyjny. ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego wchodzi w  zakres prawa pomocy, które jest słusznie postrzegane jako instytucja stanowiąca jedną z  gwarancji konstytucyjnej zasady prawa do sądu poprzez umożliwienie dostępu do sądu podmiotom, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosz- tów związanych z prowadzeniem postępowania sądowego. zapewnienie stronie właś ciwej reprezentacji stanowi istotny element gwarancji ochrony jej uprawnień w  toku postępowania zarówno ad- ministracyjnego, jak i sądowoadministracyjnego. udział pełnomocni- ka procesowego w  postępowaniu niejednokrotnie bywa nieoceniony. Nawet jeśli pełnomocnik nie dysponuje wiedzą fachową, zwyk le nie jest bezpośrednio zainteresowany wynikiem postępowania, co pozwa- la mu na dokonanie racjonalnej oceny sytuacji i podjęcie właś ciwych czynności procesowych na danym etapie postępowania. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa w  postępowaniu administracyj- nym i sądowoadministracyjnym nie regulują w wyczerpujący i pełny sposób wszystkich kwestii związanych z tą instytucją. z tej przyczyny, dokonując jej analizy, trzeba sięgać pomocniczo, w zakresie nieuregu- lowanym, do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 95 i n.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (art.  86 i  n.), oczywiście z  uwzględnieniem specyfiki postępowania administracyjnego i  sądowoadministracyjne- go (por. A. Matan, Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu ad- 18 www.lexisnexis.pl Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji ministracyjnym, Katowice 2001, s. 159–160 i powołaną tam literaturę oraz wyrok NSA z 18 czerw ca 1999 r., I SA 1535/98, Lex nr 48566). WYBRANE oRzECzENIA 1. uregulowania prawne w zakresie pełnomocnictwa zawarte w Kodeksie postępowa- nia administracyjnego nie są kompletne, stąd przy wyjaś nianiu sytuacji odnoszącej się do tej instytucji należy posiłkowo stosować zasady wyrażone w  Kodeksie cywilnym (wyrok NSA z 4 lipca 2006 r., II OSK 941/05, Lexis Nexis nr 3930761). 2. Artykuł 40 p.p.s.a. należy rozumieć w ten sposób, że zakres, czas trwania i skutki umocowania ocenia się według przepisów Kodeksu cywilnego (art.  95–109), a  nie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym art. 87 § 1. Należy też zauważyć, że przepisy art. 34–44 p.p.s.a. regulują w całości kwestie pełnomocnictw i pełnomoc- ników w postępowaniu sądowoadministracyjnym i wobec tego nie ma podstaw do ja- kiegokolwiek odwoływania się w  tym zakresie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (postanowienie WSA w  Warszawie z  3  czerw ca 2008  r., I  SAB/Wa 34/08, Lexis Nexis nr 2525963). 3. Artykuł 40 p.p.s.a. może mieć zastosowanie wówczas, gdy chodzi o ocenę zakresu, czasu trwania i skutków umocowania szerszego niż pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 36 p.p.s.a. Pełnomocnictwa przedstawione przy skardze i w wyniku wezwania sądu nie obejmowały upoważnienia do działania w postępowaniu przed sądami admi- nistracyjnymi, a  co za tym idzie, nie mogły wykraczać one poza pełnomocnictwo okreś lone w art. 36 p.p.s.a. W związku z tym odwoływanie się do ich treści i przepisów prawa cywilnego dla okreś lenia zakresu umocowania jest nieuzasadnione (postano- wienie NSA z 23 stycznia 2008 r., II gSK 361/07, Lexis Nexis nr 7512449). Rozdział II Pojęcie pełnomocnictwa Czynności prawne są najczęściej dokonywane przez te osoby, których bezpośrednio mają dotyczyć skutki podejmowanych czynności, lecz dopuszczalne – a niejednokrotnie potrzebne i pożądane – jest zastęp- stwo przy dokonywaniu tychże czynności. Powyższe zastępstwo jest okreś lane jako reprezentacja (przedstawicielstwo). Przedstawicie- lem jest osoba, która dokonuje czynności prawnej w  imieniu innej osoby i  z  bezpośrednim skutkiem prawnym dla niej (por. J.  Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa 1963, s. 14). Od przedstawicielstwa w po- wyższym ujęciu (tzw. przedstawicielstwa bezpośredniego) należy od- różnić zastępstwo pośrednie, jak również działanie posłańca i działa- nie organu osoby prawnej (por. tenże, s. 14–16). Źródłem umocowania przedstawiciela do działania w imieniu reprezentowanego może być przepis ustawy lub oświadcze- nie reprezentowanego (por. B.  gawlik, w:  System prawa cywilnego. Tom I.  Część ogólna, red. S.  grzybowski, Ossolineum 1985, s.  730). W  pierwszym wypadku mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, w drugim – z pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest zatem takim rodzajem przedstawicielstwa, które powstaje z woli oso- by reprezentowanej. Pełnomocnikiem „jest osoba, która na podstawie woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i z bezpo- średnim skutkiem dla niej” (J. Fabian, Pełnomocnictwo..., s. 17). O pełnomocnictwie można mówić w różnych znaczeniach, okreś lając w ten sposób moc prawną reprezentowania, czynność prawną polega- jącą na umocowaniu pełnomocnika, stosunek prawny łączący moco- 20 www.lexisnexis.pl Rozdział II. Pojęcie pełnomocnictwa dawcę z  pełnomocnikiem, jak również sam dokument umocowania, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w  formie pisemnej (por. A. Szpunar, Udzielenie pełnomocnictwa, PS 1993, nr 9, s. 18). Podzie- lam pogląd, że pełnomocnictwem we właś ciwym znaczeniu jest wy- łącznie moc prawna reprezentowania, która powstaje wskutek umoco- wania pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy. udzielenie pełnomocnictwa obrazuje jedynie sposób jego powstania, a dokument pełnomocnictwa stanowi jedną z dopuszczalnych form jego udzielenia (J. Fabian, Pełnomocnictwo..., s. 17). Przedstawicielstwo oparte na oświadczeniu reprezentowanego nie na- rusza zasady autonomii stron w  dziedzinie czynności prawnych, a wręcz przeciwnie, prowadzi do rozszerzenia zakresu jej funkcjono- wania. działanie pełnomocnika wywołuje skutki prawne bezpośred- nio w  sferze prawnej mocodawcy tylko wówczas, gdy pełnomocnik działa na podstawie i  w  granicach udzielonej mu przez mocodawcę kompetencji. Mocodawca pozostawia natomiast pełnomocnikowi w granicach udzielonego pełnomocnictwa swobodę decydowania, czy i  jakiej treści czynność prawna zostanie dokonana (por. B.  gawlik, w: System prawa cywilnego..., red. S. grzybowski, s. 731). W celu wyjaś nienia konstrukcji podmiotowej przedstawicielstwa roz- winęły się trzy odmienne teorie, w których podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji, gdy działa pełnomocnik, mamy do czynienia z  jego oświadczeniem woli czy też oświadczeniem woli mocodawcy. Chronologicznie najwcześ niejsza była teoria fikcji, na- stępnie na nowo sformułowana i  nazwana teorią podmiotu interesu. Według tej teorii czynności prawnej dokonuje (składa oświadczenie woli) sam reprezentowany, a nie jego przedstawiciel, który jest „jedy- nie »nośnikiem« woli reprezentowanego” (B. gawlik, w: System prawa cywilnego..., red. S. grzybowski, s. 743; por. też J. Fabian, Pełnomocnic- two..., s.  31). Na drugim biegunie znajduje się teoria reprezentacji, zgodnie z którą podmiotem działającym jest przedstawiciel, lecz skut- ki jego działania powstają w sferze prawnej innej osoby – reprezento- wanego. Przy reprezentacji „dokonuje się swoiste »oderwanie« skut- ków działania od podmiotu działającego” (J. Fabian, Pełnomocnictwo..., s.  31). Trzecia teoria, pośrednia, stanowi pewien kompromis między 21 Część pierwsza. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego przedstawionymi wyżej rozwiązaniami i przyjmuje, że „oświadczenie mocodawcy oraz działanie pełnomocnika tworzą łącznie stan faktycz- ny czynności prawnej, wobec czego skutki prawne tej czynności po- wstają ze współdziałania reprezentowanego i  jego przedstawiciela” (B. gawlik, w: System prawa cywilnego…, red. S. grzybowski, s. 744). W  obecnie obowiązującym stanie prawnym rozwiązaniu przyjętemu w  art.  95 §  2 k.c. odpowiada jedynie teoria reprezentacji. zgodnie z  powyższym przepisem czynność prawna dokonana przez przedsta- wiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki prawne bez- pośrednio dla reprezentowanego. Czynność prawna jest zatem przeja- wem woli przedstawiciela, jednak skutki czynności powstają w sferze prawnej reprezentowanego. Pełnomocnictwo może mieć charakter materialnoprawny, jak również procesowy. zakres znaczeniowy pojęcia „pełnomocnik” jest szerszy niż pojęcia „pełnomocnik procesowy” (por. H. Ciepła, w: A. Barańska i  in., Kodeks postępowania cywilnego, t.  I, red. K.  Piasecki, Warszawa 2006, s.  393). Pełnomocnictwo procesowe stanowi element szeroko pojętego pełnomocnictwa materialnoprawnego obejmujący jego stro- nę procesową, a zatem założenia sformułowanej w art. 95 § 2 k.c. jed- nolitej konstrukcji przedstawicielstwa znajdują zastosowanie również w  odniesieniu do pełnomocnictwa procesowego (por. A.  Matan, Za- stępstwo procesowe..., s. 20; tenże, Przesłanki skutecznego działania za- stępcy procesowego w  ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Ca- sus” 2007, nr 45, s. 9). Pełnomocnictwo procesowe jest szczególnym rodzajem przedstawicielstwa, którego istotą jest składanie przed organem administracji publicznej (w postępowaniu administracyj- nym) lub przed sądem (w  postępowaniu sądowoadministracyjnym) oświadczeń woli i  wiedzy oraz podejmowanie innych czynności procesowych w  imieniu reprezentowanego (por. W.  gawrylczyk, Pełnomocnictwo procesowe, MoP 2001, nr 2, s. 85). WYBRANE oRzECzENIA 1. Osoba działająca przez pełnomocnika działa w taki sposób, jakby sama dokonywała czynności procesowych, tyle że przy wykorzystaniu profesjonalnej pomocy. Skarżące- go obciąża zatem odpowiedzialność związana z  wyborem jednostki, której zlecił po- 22 www.lexisnexis.pl Rozdział II. Pojęcie pełnomocnictwa moc prawną, a skutki podejmowanych przez pełnomocnika działań i zaniechań obcią- żają mocodawcę (postanowienie NSA z 23 czerw ca 2008 r., I Oz 402/08, Lexis Nexis nr 2503656). 2. Osoba reprezentowana przez pełnomocnika działa w taki sposób, jakby sama doko- nywała czynności procesowych, w tym odbioru pism, tyle że z wykorzystaniem profe- sjonalnej pomocy. Bez znaczenia dla skuteczności doręczenia pozostają relacje między pełnomocnikiem a  mocodawcą, przyjęty przez nich sposób komunikacji czy zakres przekazywania informacji (postanowienie NSA z  22  li stopada 2012  r., II gz 402/12, Lexis Nexis nr 7394333).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: