Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 004177 21518020 na godz. na dobę w sumie
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów - książka
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów - książka
Autor: Liczba stron: 386
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4225-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Pierwsze linie kodu powstawały w połowie ubiegłego wieku. Komputery, na które tworzono te programy, w bardzo niewielkim stopniu przypominały współczesne maszyny. Niezależnie od upływu lat, postępu technologii i powstawania wymyślnych narzędzi, języków programowania czy frameworków pewne zasady tworzenia kodu pozostają niezmienne. Są takie same jak w czasie, gdy Alan Turing pisał pierwszy kod maszynowy w 1946 roku. Respektowanie tych zasad to warunek, że uzyska się oprogramowanie o czystej architekturze, czyli poprawne strukturalnie, łatwe w utrzymaniu i rozwijaniu, a przede wszystkim działające zgodnie z oczekiwaniami.

W tej książce w sposób jasny i bardzo interesujący przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskazówek dotyczących stosowania tych reguł w praktyce. Wyczerpująco zaprezentowano tu dostępne rozwiązania i wyjaśniono, dlaczego są one tak istotne dla sukcesu przedsięwzięcia. Publikacja jest wypełniona bardzo praktycznymi rozwiązaniami problemów, z którymi musi się mierzyć wielu programistów. Szczególnie cenne są uwagi dotyczące zapobiegania częstemu problemowi, jakim jest stopniowa utrata jakości kodu w miarę postępu projektu. Ta książka obowiązkowo powinna się znaleźć w podręcznej biblioteczce każdego architekta oprogramowania, analityka systemowego, projektanta i menedżera!

Z książki dowiesz się:

Czysta architektura - doskonały kod!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Clean Architecture: A Craftsman s Guide to Software Structure and Design (Robert C. Martin Series) Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-283-4225-5 Authorized translation from the English language edition, entitled: CLEAN ARCHITECTURE: A CRAFTSMAN S GUIDE TO SOFTWARE STRUCTURE AND DESIGN; ISBN 0134494164; by Robert C. Martin; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright ©2018 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/czarch Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa ........................................................................................................................ 13 Wstęp ................................................................................................................................. 17 Podziękowania ................................................................................................................... 21 O autorze ........................................................................................................................... 23 Część I. Wprowadzenie ..........................................................25 Rozdział 1. Czym są projekt i architektura? ................................................................... 27 Cel? ......................................................................................................................................................28 Studium przypadku ...........................................................................................................................29 Wnioski ...............................................................................................................................................35 Rozdział 2. Opowieść o dwóch wartościach ................................................................... 37 Zachowanie .........................................................................................................................................38 Architektura .......................................................................................................................................38 Ważniejsza wartość ...........................................................................................................................39 Macierz Eisenhowera ........................................................................................................................40 Walka o architekturę .........................................................................................................................41 5 Poleć książkęKup książkę Spis treści Część II. Zacznij od podstaw. Paradygmaty oprogramowania ..............................................43 Rozdział 3. Przegląd paradygmatów ............................................................................... 45 Programowanie strukturalne ...........................................................................................................46 Programowanie obiektowe ...............................................................................................................46 Programowanie funkcyjne ...............................................................................................................46 Coś do przemyślenia .........................................................................................................................47 Wnioski ...............................................................................................................................................47 Rozdział 4. Programowanie strukturalne ....................................................................... 49 Dowód .................................................................................................................................................50 Ogłoszenie szkodliwości ...................................................................................................................52 Dekompozycja funkcyjna .................................................................................................................52 Brak formalnych dowodów ..............................................................................................................53 Metoda naukowa ...............................................................................................................................53 Testy ....................................................................................................................................................54 Wnioski ...............................................................................................................................................55 Rozdział 5. Programowanie obiektowe .......................................................................... 57 Hermetyzacja? ....................................................................................................................................58 Dziedziczenie? ....................................................................................................................................61 Polimorfizm? ......................................................................................................................................63 Wnioski ...............................................................................................................................................68 Rozdział 6. Programowanie funkcyjne ............................................................................ 69 Kwadraty liczb całkowitych .............................................................................................................70 Niezmienność i architektura ............................................................................................................71 Podział zmienności ............................................................................................................................72 Strumień zdarzeń ...............................................................................................................................74 Wnioski ...............................................................................................................................................75 Część III. Reguły projektowe ..................................................77 Rozdział 7. SRP — reguła jednej odpowiedzialności ..................................................... 81 Symptom 1. Przypadkowa duplikacja .............................................................................................83 Symptom 2. Złączenia .......................................................................................................................84 Rozwiązania ........................................................................................................................................85 Wnioski ...............................................................................................................................................87 6 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 8. Reguła otwarte-zamknięte ........................................................................... 89 Eksperyment myślowy ......................................................................................................................90 Kontrola kierunku .............................................................................................................................94 Ukrywanie informacji .......................................................................................................................94 Wnioski ...............................................................................................................................................95 Rozdział 9. Zasada podstawień Barbary Liskov ............................................................. 97 Jak używać dziedziczenia? ................................................................................................................98 Problem z kwadratem i prostokątem ..............................................................................................98 Zasada LSP i architektura .................................................................................................................99 Przykład naruszenia zasady LSP ....................................................................................................100 Wnioski .............................................................................................................................................101 Rozdział 10. Zasada rozdzielania interfejsów .............................................................. 103 Zasada ISP i język ............................................................................................................................105 Zasada ISP i architektura ................................................................................................................105 Wnioski .............................................................................................................................................106 Rozdział 11. Zasada odwrócenia zależności ................................................................. 107 Stabilne abstrakcje ...........................................................................................................................108 Fabryki ..............................................................................................................................................109 Komponenty konkretne .................................................................................................................110 Wnioski .............................................................................................................................................111 Część IV. Zasady komponentów ..........................................113 Rozdział 12. Komponenty .............................................................................................. 115 Krótka historia komponentów ......................................................................................................116 Relokacje ...........................................................................................................................................119 Konsolidatory ...................................................................................................................................119 Wnioski .............................................................................................................................................121 Rozdział 13. Spójność komponentów ........................................................................... 123 Zasada Reuse (Release Equivalence Principle) ............................................................................124 Zasada Common Closure Principle ..............................................................................................125 Zasada Common Reuse Principle .................................................................................................126 Diagram napięć dla zasad spójności komponentów ...................................................................127 Wnioski .............................................................................................................................................128 7 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 14. Łączenie komponentów ........................................................................... 131 Zasada zależności niecyklicznych ..................................................................................................132 Projekt typu top-down ....................................................................................................................138 Zasada stabilnych zależności ..........................................................................................................139 Zasada stabilnych abstrakcji ...........................................................................................................144 Wnioski .............................................................................................................................................150 Część V. Architektura ...........................................................151 Rozdział 15. Czym jest architektura? ............................................................................ 153 Rozwój systemu ...............................................................................................................................155 Wdrożenia ........................................................................................................................................155 Działanie ...........................................................................................................................................156 Konserwacja .....................................................................................................................................157 Zachowywanie dostępnych opcji ...................................................................................................157 Niezależność od urządzenia ...........................................................................................................159 Spam ..................................................................................................................................................160 Adresowanie fizyczne ......................................................................................................................162 Wnioski .............................................................................................................................................163 Rozdział 16. Niezależność .............................................................................................. 165 Przypadki użycia ..............................................................................................................................166 Działanie ...........................................................................................................................................166 Rozwój ...............................................................................................................................................167 Wdrożenia ........................................................................................................................................167 Otwarte opcje ...................................................................................................................................168 Oddzielanie warstw .........................................................................................................................168 Rozdzielanie przypadków użycia ...................................................................................................169 Tryby rozdzielania ...........................................................................................................................170 Możliwość niezależnego rozwijania ..............................................................................................171 Niezależne wdrożenia .....................................................................................................................171 Duplikacja .........................................................................................................................................171 Tryby rozdzielania (ponownie) .....................................................................................................172 Wnioski .............................................................................................................................................174 Rozdział 17. Granice. Wyznaczanie linii ....................................................................... 175 Dwie smutne historie ......................................................................................................................176 FitNesse .............................................................................................................................................179 Jakie linie rysować i kiedy to robić? ..............................................................................................181 A co z wejściem i wyjściem? ...........................................................................................................183 8 Poleć książkęKup książkę Spis treści Architektura wtyczek ......................................................................................................................184 A jednak wtyczki ..............................................................................................................................185 Wnioski .............................................................................................................................................187 Rozdział 18. Anatomia granic ........................................................................................ 189 Przekraczanie granic .......................................................................................................................190 Straszliwy monolit ...........................................................................................................................190 Instalowanie komponentów ...........................................................................................................192 Wątki .................................................................................................................................................193 Procesy lokalne ................................................................................................................................193 Usługi ................................................................................................................................................194 Wnioski .............................................................................................................................................194 Rozdział 19. Zasady i poziomy ....................................................................................... 195 Poziomy ............................................................................................................................................196 Wnioski .............................................................................................................................................199 Rozdział 20. Reguły biznesowe ...................................................................................... 201 Encje ..................................................................................................................................................202 Przypadki użycia ..............................................................................................................................203 Modele żądania i odpowiedzi ........................................................................................................205 Wnioski .............................................................................................................................................206 Rozdział 21. Krzycząca architektura ............................................................................. 207 Motyw architektury .........................................................................................................................208 Cel architektury ...............................................................................................................................208 A co z siecią WWW? .......................................................................................................................209 Framework to narzędzie, a nie styl życia ......................................................................................209 Testowanie architektury .................................................................................................................210 Wnioski .............................................................................................................................................210 Rozdział 22. Czysta architektura ................................................................................... 211 Zasada zależności .............................................................................................................................213 Typowy scenariusz ..........................................................................................................................217 Wnioski .............................................................................................................................................218 Rozdział 23. Prezentery i skromne obiekty ................................................................. 219 Wzorzec projektowy skromny obiekt ...........................................................................................220 Prezentery i widoki ..........................................................................................................................220 Testowanie i architektura ...............................................................................................................221 Bramy do baz danych ......................................................................................................................221 Mapowanie danych .........................................................................................................................222 Serwisy ...............................................................................................................................................222 Wnioski .............................................................................................................................................223 9 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 24. Granice częściowe ..................................................................................... 225 Pomiń ostatni krok ..........................................................................................................................226 Granice jednowymiarowe ...............................................................................................................227 Fasady ................................................................................................................................................227 Wnioski .............................................................................................................................................228 Rozdział 25. Warstwy i granice ..................................................................................... 229 Hunt the Wumpus ...........................................................................................................................230 Czysta architektura? ........................................................................................................................231 Przekraczanie strumieni .................................................................................................................234 Dzielenie strumieni .........................................................................................................................234 Wnioski .............................................................................................................................................236 Rozdział 26. Komponent Main ....................................................................................... 239 Najważniejszy detal .........................................................................................................................240 Wnioski .............................................................................................................................................243 Rozdział 27. Serwisy, duże i małe .................................................................................. 245 Architektura serwisów? ..................................................................................................................246 Zalety serwisów? ..............................................................................................................................246 Problem z kotkami ..........................................................................................................................248 Pomogą nam obiekty ......................................................................................................................249 Serwisy bazujące na komponentach .............................................................................................251 Sprawy ogólnosystemowe ...............................................................................................................251 Wnioski .............................................................................................................................................253 Rozdział 28. Granice testów .......................................................................................... 255 Testy jako komponenty systemu ...................................................................................................256 Projekt ułatwiający testy .................................................................................................................257 API testujące .....................................................................................................................................257 Wnioski .............................................................................................................................................259 Rozdział 29. Czysta architektura osadzona ................................................................. 261 Test n-App-stawienia ......................................................................................................................264 Problem docelowego sprzętu .........................................................................................................266 Wnioski .............................................................................................................................................276 10 Poleć książkęKup książkę Spis treści Część VI. Szczegóły ...............................................................277 Rozdział 30. Baza danych jest szczegółem ................................................................... 279 Relacyjne bazy danych ....................................................................................................................280 Dlaczego systemy baz danych są takie powszechne? ..................................................................280 A gdyby nie było dysków? ..............................................................................................................282 Szczegóły ...........................................................................................................................................282 A co z wydajnością? .........................................................................................................................283 Anegdota ...........................................................................................................................................283 Wnioski .............................................................................................................................................284 Rozdział 31. Sieć WWW jest szczegółem ................................................................... 285 Wieczne wahadło .............................................................................................................................286 Rezultat .............................................................................................................................................288 Wnioski .............................................................................................................................................289 Rozdział 32. Frameworki są szczegółem ...................................................................... 291 Autorzy frameworków ....................................................................................................................292 Małżeństwo asymetryczne ..............................................................................................................292 Ryzyko ...............................................................................................................................................293 Rozwiązanie ......................................................................................................................................294 Teraz ogłaszam was… .....................................................................................................................294 Wnioski .............................................................................................................................................295 Rozdział 33. Studium przypadku. Sprzedaż filmów .................................................... 297 Produkt .............................................................................................................................................298 Analiza przypadków użycia ............................................................................................................298 Architektura komponentów ..........................................................................................................300 Zarządzanie zależnościami .............................................................................................................301 Wnioski .............................................................................................................................................302 Rozdział 34. Zaginiony rozdział ..................................................................................... 303 Pakowanie w warstwy .....................................................................................................................304 Pakowanie według funkcji ..............................................................................................................306 Porty i adaptery ................................................................................................................................306 Pakowanie według komponentów ................................................................................................310 Diabeł tkwi w szczegółach implementacji ....................................................................................314 Organizacja a hermetyzacja ............................................................................................................315 Inne sposoby rozdzielania ..............................................................................................................318 Wnioski. Zaginiona porada ............................................................................................................319 11 Poleć książkęKup książkę Spis treści Dodatki ...................................................................................321 Dodatek A. Archeologia architektury .......................................................................... 323 System księgowości Union .............................................................................................................324 Cięcie laserowe .................................................................................................................................331 Monitorowanie odlewów aluminium ...........................................................................................334 4-TEL .................................................................................................................................................335 Komputer SAC .................................................................................................................................340 Język C ...............................................................................................................................................344 BOSS ..................................................................................................................................................346 pCCU .................................................................................................................................................347 DLU/DRU ........................................................................................................................................349 VRS ....................................................................................................................................................351 Elektroniczny recepcjonista ...........................................................................................................353 System wysyłania serwisantów ......................................................................................................355 Clear Communications ...................................................................................................................358 ROSE .................................................................................................................................................360 Egzamin na architekta .....................................................................................................................363 Wnioski .............................................................................................................................................365 Posłowie ........................................................................................................................... 367 Skorowidz ........................................................................................................................ 371 12 Poleć książkęKup książkę Czym są projekt i architektura? 27 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1 Czym są projekt i architektura? W ostatnich latach pojawiło się sporo zamieszania wokół projektów i architektury. Czym właściwie jest projekt? A czym jest architektura? Czym różnią się te dwie rzeczy? Jednym z celów tej książki jest rozwianie tych wszystkich wątpliwości i raz na zawsze zdefiniowanie, czym jest projekt, a czym architektura. Na początek muszę zapewnić, że między nimi nie ma żadnej różnicy. Absolutnie żadnej. Słowo „architektura” jest często używane w kontekście czegoś wysokopoziomowego, zupełnie oderwanego od niskopoziomowych szczegółów. Z kolei „projekt” zwykle dotyczyć ma struktur oraz decyzji wpływających na elementy niskopoziomowe. Ten podział nie ma jednak żadnego sensu, jeżeli przyjrzysz się rzeczom, które robi architekt systemu. Zastanów się, co robi architekt projektujący nowy dom. Czy taki dom ma architekturę? Oczywiście, że ma. A czym dokładnie jest architektura domu? Tutaj można wymienić ogólny kształt, wygląd zewnętrzny, elewację, a także rozkład pomieszczeń. Jeżeli jednak dokładniej przyjrzysz się rysunkom sporządzonym przez architekta, zobaczysz ogromną liczbę drobnych szczegółów. Dowiesz się, gdzie zaplanowane są gniazdka elektryczne i wyłączniki światła, a także same wyprowadzenia na oświetlenie. Zobaczysz też, który wyłącznik steruje daną lampą. Z rysunku odczytasz, gdzie znajdzie się ogrzewanie, umiejscowienie i wielkość zbiornika na ciepłą wodę oraz układ rur kanalizacyjnych. Znajdziesz tam też dokładne informacje o konstrukcji ścian, stropów i fundamentów budynku. W skrócie — na rysunkach architekta zobaczysz wszystkie niskopoziomowe szczegóły współgrające z decyzjami wysokopoziomowymi. Okazuje się, że te niskopoziomowe szczegóły i wysokopoziomowe decyzje razem tworzą jeden projekt domu. I podobnie jest w przypadku projektów oprogramowania. Niskopoziomowe szczegóły i wysokopoziomowa struktura stanowią razem jedną całość. Tworzą one materiał, który definiuje ogólny kształt systemu. Nie można wyodrębnić tylko jednego z tych komponentów, ponieważ nie oddziela ich żadna wyraźna linia. To jest po prostu kontinuum decyzji od tych najogólniejszych po najbardziej szczegółowe. Cel? Jaki jest zatem cel tych wszystkich decyzji? Jaki jest cel tworzenia dobrych projektów oprogramowania? Tym celem nie jest nic innego jak moja definicja utopii: Celem architektury oprogramowania jest zminimalizowanie liczby ludzi wymaganych do zbudowania i utrzymywania danego systemu. 28 Poleć książkęKup książkę Studium przypadku Miarą jakości projektu jest po prostu miara nakładów pracy, które trzeba ponieść, żeby spełnić oczekiwania klienta. Jeżeli pracy nie będzie bardzo dużo i jej ilość nie będzie rosła w całym czasie życia systemu, to znaczy, że projekt był dobry. Jeżeli jednak każde następne wydanie oprogramowania powoduje wzrost ilości pracy, to projekt był zły. To naprawdę jest takie proste. Studium przypadku W ramach przykładu zaprezentuję następujące studium przypadku. Posiłkuję się tutaj rzeczywistymi danymi z istniejącej firmy, która jednak chciałaby pozostać anonimowa. Najpierw przyjrzyjmy się tendencjom wzrostowym w zespole inżynierów. Z pewnością każdy się zgodzi, że to bardzo optymistyczny trend. Wzrost podobny do przedstawionego na rysunku 1.1 musi wskazywać niesamowity sukces firmy! Rysunek 1.1. Wzrost wielkości zespołu inżynierskiego Reprodukcja slajdu z prezentacji Jasona Gormana, uzyskana za pozwoleniem. Teraz spójrzmy na wykres produktywności firmy w tym samym okresie, mierzonej po prostu jako liczba napisanych wierszy kodu (rysunek 1.2). Coś tu się nie zgadza. Mimo że każde następne wydanie produktu obsługiwane jest przez coraz większą liczbę programistów, to jednak wygląda na to, że wielkość kodu zaczyna dążyć do jakiejś asymptoty. 29 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1 Czym są projekt i architektura? Rysunek 1.2. Produktywność firmy w tym samym okresie A teraz naprawdę przerażający wykres. Na rysunku 1.3 przedstawiam zmiany kosztu jednego wiersza kodu, która dokonała się w tym czasie. Rysunek 1.3. Koszt wiersza kodu w zadanym okresie Takie trendy nie mogą się długo utrzymać. I nie ma znaczenia, jak bardzo bogata jest firma w danym momencie. Takie krzywe nieodwołalnie wydrenują cały zysk z modelu biznesowego, przez co firma przestanie się rozwijać, być może nawet zbankrutuje. Co spowodowało tę niezwykłą zmianę produktywności? Dlaczego kod w ósmym wydaniu jest 40 razy droższy niż w pierwszym? 30 Poleć książkęKup książkę Studium przypadku Oznaki bałaganu Masz właśnie okazję oglądać doskonałe oznaki bałaganu. Jeżeli system jest składany w pośpiechu, jeżeli jedynym wyznacznikiem szybkości rozwoju jest liczba programistów, a do czytelności kodu albo jakości projektu nie przykłada się praktycznie żadnej wagi, to tę krzywą można by prześledzić aż do paskudnego końca. Na rysunku 1.4 możesz zobaczyć, co te wszystkie wykresy oznaczają dla programistów. Zaczynali przy niemal stuprocentowej produktywności, ale z każdym kolejnym wydaniem ich produktywność spadała. Już przy czwartym wydaniu było oczywiste, że ich produktywność będzie spadać asymptotycznie do zera. Rysunek 1.4. Produktywność w kolejnych wydaniach Z punktu widzenia programistów jest to niezwykle frustrujące, ponieważ każdy z nich bardzo ciężko pracuje. Nikt w zespole nie zmniejszył swojego zaangażowania. A mimo to, mimo heroicznych wysiłków, nadgodzin i poświęcenia nie udaje im się już zrealizować założonych zadań. Po prostu ich czas nie jest przeznaczany na tworzenie nowych funkcji, ale zjadany jest przez próby ogarnięcia całego tego bałaganu. Ich praca aktualnie polega jedynie na przenoszeniu części bałaganu z jednego miejsca w inne. I w kolejne, i w kolejne, i w jeszcze jedno. W efekcie na tworzenie nowych funkcji nie mają już praktycznie czasu. Okiem zarządu Jeżeli sądzisz, że to wszystko wygląda fatalnie, to wyobraź sobie, jak cały ten bałagan wygląda z punktu widzenia zarządu! Przyjrzyj się rysunkowi 1.5, na którym przedstawiony został budżet wynagrodzeń programistów z tego samego okresu. 31 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1 Czym są projekt i architektura? Rysunek 1.5. Miesięczny budżet wynagrodzeń programistów w zależności od wydania Przy pierwszym wydaniu miesięczny budżet wynagrodzeń wynosił zaledwie kilkaset tysięcy dolarów. W drugim wydaniu zwiększył się o kolejnych kilkaset tysięcy. Jednak już ósme wydanie wymagało budżetu wynoszącego 20 milionów dolarów, który ciągle rósł. Już tylko ten wykres jest przerażający. Od razu widać, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Można mieć nadzieję, że przychody firmy rosną szybciej od kosztów i dzięki temu takie wydatki są usprawiedliwione. Niemniej jednak już sam kształt tej krzywej daje powody do niepokoju. Teraz porównaj jednak krzywą z rysunku 1.5 z liczbą wierszy kodu tworzonych w każdym wydaniu oprogramowania z rysunku 1.2. Początkowe kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie przynosiło naprawdę wiele nowych funkcji, jednak ostatnie wydatki na poziomie 20 milionów dolarów nie wnosiły już prawie nic nowego do systemu. Każdy CFO, widząc te dwa wykresy, będzie wiedział, że konieczne jest wprowadzenie natychmiastowych zmian, jeżeli firma chce uniknąć katastrofy. Tylko jakie zmiany należałoby tutaj wprowadzić? Co było robione źle? Co spowodowało ten dramatyczny spadek wydajności? Co może zrobić kadra zarządzająca oprócz oczywistego tupania i wyładowywania wściekłości na programistach? Gdzie szukać przyczyny? Niemal 2600 lat temu Ezop opowiedział bajkę o żółwiu i zającu. Morał tej bajki przedstawiany był już na wiele różnych sposobów:  „Wyścig wygrywa się powoli i miarowo”.  „Wyścigu nie wygrywa najszybszy, a walki najsilniejszy”.  „Spiesz się powoli”. 32 Poleć książkęKup książkę Studium przypadku Sama opowieść Ezopa jest ilustracją głupoty i nadmiernej pewności siebie. Zając był tak pewny swojej niezwykłej prędkości, że nie brał wyścigu na poważnie i dlatego spał, gdy żółw przekraczał linię mety. Dzisiejsi programiści biorą udział w podobnym wyścigu i wykazują podobny poziom pewności siebie. Oczywiście nie śpią sobie w pracy. Co to, to nie! Większość z nich tyra, na ile pozwala im zdrowie. A mimo to część ich umysłu pozostaje uśpiona. Dokładnie ta część, która wie, jak ważny jest dobry, czysty i prawidłowo zaprojektowany kod. Tacy programiści poddają się bardzo powszechnemu kłamstwu: „Posprzątamy tu później. Teraz musimy jak najszybciej przygotować kolejne wydanie!”. Oczywiście później nigdy nie ma już czasu na sprzątanie bałaganu w kodzie, ponieważ rynek wymaga coraz to nowszych wersji oprogramowania. Jeżeli na rynku pojawi się nowy produkt, to krótko potem powstaje cała rzesza konkurentów, przed którymi można tylko uciekać najszybciej, jak się tylko da. I właśnie dlatego programiści już nigdy nie mają szansy niczego posprzątać. Nie mają na to czasu, ponieważ cały czas zmuszeni są do implementowania kolejnych funkcji. I jeszcze jednej. I jeszcze! W ten sposób bałagan się nawarstwia, przez co wydajność pracy zaczyna zbliżać się asymptotycznie do zera. Podobnie jak zając zbyt wielką pewność pokładał w swojej prędkości, tak programiści łudzą się, że cały czas będą mogli zachowywać swoją wysoką wydajność pracy. Niestety, powiększający się bałagan w kodzie, który ciągle podgryza ich wydajność, nigdy nie zasypia ani nie daje wytchnienia. Jeżeli mu się poddać, to w ciągu zaledwie kilku miesięcy zmniejszy produktywność zespołu praktycznie do zera. Inne kłamstwo, któremu dają się oszukać programiści, mówi, że tworzenie bałaganiarskiego kodu pozwala na szybszą pracę w krótkim terminie, ale na dłuższą metę zawsze ich spowalnia. Programiści akceptujący taki stan wykazują się przede wszystkim nieuzasadnioną wiarą w swoje możliwości przejścia z trybu tworzenia bałaganu w tryb sprzątania. Co więcej, w zadziwiający sposób nie chcą zauważyć, że tworzenie bałaganu jest zawsze wolniejsze od czystej pracy. Niezależnie od tego, o jakiej skali czasu mówimy. Przyjrzyjmy się teraz ciekawemu eksperymentowi przeprowadzonemu przez Jasona Gormana, którego wyniki można zobaczyć na rysunku 1.6. Jason przeprowadził test trwający dokładnie sześć dni. Każdego dnia przygotowywał prosty program konwertujący liczby całkowite do zapisu rzymskiego. Określił, że praca zostanie uznana za ukończoną, jeżeli jego kod przejdzie serię przygotowanych wcześniej testów akceptacyjnych. Każdego dnia wykonanie tego zadania zajmowało nieco poniżej 30 minut. Pierwszego, trzeciego i piątego dnia Jason korzystał z dobrze znanej metody utrzymywania czystości kodu, czyli TDD (ang. Test-Driven Development). W trakcie pozostałych trzech dni pisał swój kod bez zachowywania takiej dyscypliny. 33 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1 Czym są projekt i architektura? Rysunek 1.6. Czas wykonania zadania w kolejnych iteracjach z użyciem i bez użycia TDD Przede wszystkim należy zauważyć poprawę czasu wykonania zadania. W kolejnych dniach prace kończyły się szybciej niż w poprzednich. Trzeba też zauważyć, że prace w dniach z TDD posuwały się mniej więcej o 10 szybciej niż w dniach, w których Jason nie stosował tej metody. Co więcej, nawet najwolniejszy dzień z TDD okazał się szybszy od najszybszego dnia bez TDD. Część osób, patrząc na ten wykres, pomyśli zapewne, że taki wynik był nieoczekiwany. Ale dla tych, którzy nie poddali się iluzji nadmiernej pewności siebie, taki wynik nie będzie żadnym zaskoczeniem. Oni znają prawdę o dobrym tworzeniu oprogramowania: Jeżeli chcesz działać szybko, to działaj powoli. I to jest właśnie odpowiedź na dylematy zarządu. Jedynym sposobem na zatrzymanie spadku produktywności i rosnących kosztów jest zmuszenie programistów do porzucenia mentalności pewnego siebie zająca i przyjęcia odpowiedzialności za bałagan, do którego doprowadzili. Programiści mogą pomyśleć, że odpowiedzią na te problemy powinno być rozpoczęcie prac nad systemem od nowa i zbudowanie go na podstawie innego projektu. Niestety, w ten sposób znowu do głosu dochodzi zając. Nadmierna pewność siebie, która doprowadziła do powstania tego bałaganu, podpowiada im, że mogą ten sam system zbudować znacznie lepiej, jeżeli tylko zaczną prace od nowa. Rzeczywistość jest jednak znacznie mniej optymistyczna: Ich przesadna pewność siebie sprawi, że nowy system ugrzęźnie w dokładnie tym samym bałaganie co pierwotny. 34 Poleć książkęKup książkę Wnioski Wnioski W każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem dla działu oprogramowania jest przyznanie się do nadmiernej pewności siebie i podjęcie prób jego unikania. Dzięki temu będzie można przejść do poważnego traktowania jakości architektury tworzonego oprogramowania. Jednak chcąc poważnie traktować architekturę oprogramowania, trzeba wiedzieć, czym ona właściwie jest. Chcąc tworzyć system, w którym projekt i architektura minimalizują niezbędne nakłady pracy i maksymalizują produktywność, musisz wiedzieć, które elementy architektury systemu będą prowadziły do takich właśnie wyników. I o tym będę mówił w tej książce. Opiszę w niej wygląd dobrej i czystej architektury i projektu. Dzięki temu programiści będą mogli tworzyć systemy przynoszące zyski przez długi czas. 35 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1 Czym są projekt i architektura? 36 Poleć książkęKup książkę Skorowidz A API testowe, 258 architektura, 28, 38, 39, 40, 43, 154, 155, 156, 166, 208, Patrz też[ 1]: projekt archeologia, 324 bazująca na komponentach, 249 BCE, 212 cel, 28, 208 czysta, 231, 262, 266, 267, 270, 272, 274 DCI, 212 DLU/DRU, 350 granica, 176, 180, 181, 189, 190, 193, 194, 231, 251 częściowa, 226, 227 jednowymiarowa, 227 przekraczanie, 190, 191, 231, 2016 heksagonalna, 212 MVC, 215 pakowania według funkcji, 306, 316 komponentów, 312, 314, 317 podziału pionowego, 306 porty i adaptery, 306, 313, 315, 316, 318 serwisów, 246 warstwowa, 304, 305, 310, 316 zasady, 196, 198 B baza danych, 68, 91, 157, 158, 169, 179, 180, 181, 185, 280, 282 brama, 221 interfejs, Patrz: interfejs bazy danych obiektowa, 361, 362 relacyjna, 280, 283, 284 UNIFY, 352 Beck Kent, 264 biblioteka, 117, 126, 192 ORM, 222 STL, 294 wstrzykiwania zależności, 240 Booch Grady, 359, 360 brama do bazy, Patrz: baza danych brama C Carew Mike, 350 Checkstyle, 312 Church Alonzo, 46, 70 Cockburn Alistair, 212 Codd Edgar, 280 Constantine Larry, 53 Conwaya prawo, Patrz: prawo Conwaya Coplien James, 212 Poleć książkęKup książkę Skorowidz D Dahl Ole-Johan, 46, 58 dane baza, Patrz: baza danych biznesowe, 202 mapowanie, 222 strumień, 233 Debets Maria, 50 debuger, 38 dekompozycja, 52 funkcyjna, 55 DeMarco Tom, 53 dependency injection, Patrz: wstrzykiwanie zależności Dependency Inversion Principle, Patrz: reguła DIP diagram Boocha, 360 Dijkstra Edsger Wybe, 46, 50, 51, 52 domknięcie, 125 duplikacja, 171 dziedziczenie, 58, 61, 91, 98, 109 jednobazowe, 62 wielobazowe, 62 E Eisenhower Dwight, 40 encapsulation, Patrz: hermetyzacja encja, 202, 203, 214 przepływ danych, 214 event sourcing, Patrz: strumień zdarzeń F fabryka abstrakcyjna, 109 Feathers Michael, 78 firmware, 262, 263, 267 372 Fragile Tests Problem, Patrz: problem kruchych testów, test kruchy framework, 209, 292, 364 modułowy, 318 ryzyko, 293 Freeman Steve, 212 funkcja, 109 anonimowa, 70 close, 63 main, 241, 242, 243 map, 70 open, 63 println, 70 range, 70 read, 63 seek, 63 take, 70 write, 63 wskaźnik, 64, 190 zagnieżdżona, 46 G Gorman Jason, 33 graf acykliczny skierowany, 134, 135, 136, 310 cykl, 135, 136 H HAL, Patrz: warstwa HAL hardware, 38 Hardware Abstraction Layer, Patrz: warstwa HAL hash table, Patrz: tablica skrótów hermetyzacja, 58, 315 w języku nieobiektowym, 59 Hibernate, 222 Hopper Grace, 43 Humble object, Patrz: obiekt skromny, wzorzec skromnych obiektów I independent deployability, Patrz: instalowanie niezależne independent developability, Patrz: rozwój niezależny indukcja, 51 inheritance, Patrz: dziedziczenie instalowanie niezależne, 68 instrukcja #include, 141 goto, 46, 47, 51, 52 interaktor, 91, 93 Interface Segregation Principle, Patrz: reguła ISP interfejs, 91 abstrakcyjny, 108, 109 adapter, 214 bazy danych, 181 graficzny, 176 polimorficzny, 232 REST, 100, 158 rozdzielanie, Patrz: reguła stabilność, 108 użytkownika, 68, 138, 169, 181, 183, 184, 215, 287, 288 graficzny, 220, 288, 358 tekstowy, 230 iteracja, 51 iterator, 126 J Jakobson Ivar, 212 język ALGOL, 46 binarny, 43 Poleć książkęKup książkę Skorowidz C, 59, 270, 345 C#, 60 C++, 59, 62, 294, 359 Clojure, 70, 71 Fortran, 44 funkcyjny, 46, 70 Java, 60, 108, 294 LISP, 46, 52 obiektowy, 58 Python, 105, 108, 144 Ruby, 105, 108, 144 typowany dynamicznie, 105, 108, 109, 144 statycznie, 105, 108 zapytań, 169 K klasa, 90, 126 abstrakcyjna, 108 konstruktor, 46 kontenera, 126 String, 108 wywiedziona, 251 kod, 43 binarny, 172 zduplikowany, 171 źródłowy, 172, 190 kompilator, 43, 117 A0, 43 komponent, 116, 121, 314 abstrakcyjny, 144, 146, 147, 148 miara, 145 ciąg główny, 146, 148, 149 Main, 240, 294 niestabilność, 141, 142, 148 numer wersji, 133 numer wydania, 124 stabilność, 139, 140, 142, 144, 146, 147 pomiar, 141 pozycyjna, 141 moduł, 82, 90 DLU/DRU, 349 zależność, 126, 133, 134, 138, Moore’a prawo, Patrz: prawo 139 wchodząca, 141 wychodząca, 141 komputer COLT, 336, 340 Datanet 30, 324, 326, 328 IBM System/7, 335 M365, 332, 336, 340, 343 PDP-11/60, 344 PDP-8, 332 SAC, 336, 340, 343 Varian 620/f, 329 kontroler, 93, 215, 216 L Leningen, 124 linking loader, Patrz: program ładujący Liskov Barbara, 79, 98 Liskov Substitution Principle, Patrz: reguła LSP M macierz Eisenhowera, 40 maszyna stanów, 356 Maven, 124, 179 McCarthy John, 46 metoda, 46 cotygodniowej kompilacji, 132 naukowa, 53, 54 Meyer Bertrand, 78, 90 mikroserwis, 167, 170 model danych, 280 widoku, 220, 221 modem, 349 Moore’a możliwość niezależnego instalowania, Patrz: instalowanie niezależne niezależnego rozwoju, Patrz: rozwój niezależny Murphy’ego prawo, Patrz: prawo Murphy’ego MySQL, 280 N NDepend, 312 Newkirk Jim, 363 Nygaard Kirsten, 46, 58 O obiekt skromny, 220, 221, 222 odwrócenie zależności, 67 Open-Closed Principle, Patrz: reguła OCP operating system abstraction layer, Patrz: warstwa OSAL oprogramowanie, 43, 262 architektura, Patrz: architektura czas życia, 262 miękkie, 38, 157 osadzone, 266, 267, 268 zachowanie, 38, 39, 40, 157 Oracle, 280 OSAL, Patrz: warstwa abstrakcji systemu operacyjnego OSGi, 318 373 Poleć książkęKup książkę Skorowidz P Page-Jones Meilir, 53 pamięć, 281 dostęp, 282 dyskowa, 281, 282, 325 EPROM, 337 podręczna, 281 RAM, 282 ROM, 337, 338 taśmowa, 332, 336 transakcyjna, 72, 73 współdzielona, 356 plik .c, 120 .dll, 116, 192 .exe, 116 .gem, 116 .jar, 116, 121, 179, 192, 226 .o, 120 .war, 116 acmetypes.h, 271 archiwum, 116 implementacji, 60 nagłówkowy, 59, 60, 271, 276 stdint.h, 271 wykonywalny, 116 poczta głosowa, 354 podtyp, 98 polimorfizm, 46, 47, 58, 63, 64, 65, 66, 339 dynamiczny, 190, 216 polymorphism, Patrz: polimorfizm poziom, 196 prawo Conwaya, 78, 167 Moore’a, 120 Murphy’ego, 120 prezenter, 91, 215, 216, 218, 220, 221 wywołanie, 216 problem kruchych testów, 257 374 CRP, 124, 126, 127, 128, 310 DIP, 79, 107, 136, 143, 216 DRY, 276 ISP, 79, 104, 105, 127 przykład, 104 istotności numeru wydania, Patrz: reguła REP jednej odpowiedzialności, Patrz: reguła SRP komponentów, 113 LSP, 79, 98, 99 naruszenie, 98, 100 OCP, 78, 90, 94, 95, 125 przykład, 90 odwracania zależności, Patrz: reguła DIP otwarty-zamknięty, Patrz: reguła OCP podstawiania, Patrz: reguła LSP podziału inter, Patrz: reguła ISP REP, 124, 127, 128, 310 SAP, 145 SDP, 139 SOLID, 77, 78, 82, 249, 310 SRP, 78, 82, 87, 91, 125, 126, 168 przykład, 83 wspólnego domknięcia, Patrz: reguła CCP użycia, Patrz: reguła CRP zależności, 213, 250, 256, 294 niecyklicznych, Patrz: reguła ADP relokacja, 119 rezystor, 331 rozwój niezależny, 68 RVM, 124 proces lokalny, 193 uruchamiany z wiersza poleceń, 194 procesor 80286, 343 8085, 337, 346 8086, 342 program konsolidujący, 119, 120 ładujący, 119, 120 poddających się dowodzeniu, 54 struktura, 51 programowanie funkcyjne, 46, 47, 70, 71 obiektowe, 46, 58, 60, 68, 190 paradygmat, 44 strukturalne, 46, 50, 51, 52 dekompozycja, Patrz: dekompozycja projekt, 28, 29, Patrz też: architektura Pryce Nata, 212 przerwanie programowe, 335 R rachunek lambda, 46, 70 RDBMS, Patrz: system zarządzania relacyjnymi bazami danych Reenskaug Trygve, 212 reguła acyklicznych zależności, Patrz: reguła ADP ADP, 132 biznesowa, 68, 79, 86, 138, 157, 169, 180, 181, 202, 203, 287 aplikacji, 169 aplikacyjna, 214, 222 CCP, 124, 125, 126, 127, 168, 310 Poleć książkęKup książkę S Schmidt Doug, 262 sekwencja, 51 selekcja, 51 serwer MySQL, 179, 180 uucp, 359 serwis, 170, 222 bazujący na komponentach, 251 zalety, 246, 247, 248 sieć WWW, 286, 288 sprzedaż filmów, 298 Single Responsibility Principle, Patrz: reguła SRP słowo kluczowe private, 60 protected, 60 public, 60 software, 38 SQL Server, 280 sterta, 46 Structure101, 312 strumień zdarzeń, 74 syndrom dnia następnego, 132 system architektura, Patrz: architektura BOSS, 346 CDS, 355 cykl życia, 155 działanie, 156, 166 konserwacja, 157 wdrożenie, 155, 167 kontroli wersji kodu, 75 operacyjny, 273, 346 pCCU, 347 plików, 281 przypadek użycia, 166, 168, 169, 170, 172 ROSE, 361, 362 rozwój, 155, 167, 171 VRS, 352 wdrożenie, 155, 167 zarządzania relacyjnymi bazami danych, 281 T tablica skrótów, 216 TDD, 33 terminal CRT, 327, 328 test, 54, 221, 256 akceptacyjny, 179 jednostkowy, 210, 220 kruchy, 257 n-App-stawienia, 264, 265, 267 związanie, 258 Test-Driven Development, Patrz: TDD Turing Alan, 43, 46 U urządzenie wejścia-wyjścia, 63, 65, 157, 159, 288 usługa, 194 restful, 100 V van Wijngaarden Adriaan, 50 view model, Patrz: model widoku Visual Studio, 185 Vogel Billy, 360 W warstwa, 267 abstrakcji sprzętu, Patrz: warstwa HAL adapterów interfejsów, 214 bazy danych, 222 Skorowidz encji, 214 HAL, 268, 269, 273, 275 modelu, 215 OSAL, 274, 275 przekraczanie granic, 216 przypadków użycia, 214, 222 wątek, 193 widok, 91, 93, 215, 218, 220 model, Patrz: model widoku wielowątkowość, 71 współbieżność, 71, 72 wstrzykiwanie zależności, 240, 294 wtyczka, 65, 184, 294, 339 wydajność, 283 wyjątek, 52 wykopaliska, 157 wyścig, 71 wzorzec fasada, 227 skromnych obiektów, 220 Yourdon Ed, 53 Y Z zachowanie trudne do przetestowania, 220 zakleszczenie, 71 zasada, Patrz: reguła złączenie, 84, 85 zmienna lokalna, 46 modyfikacja, 71 niezmienna, 71, 72, 73 obiektu, 46 375 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: