Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00687 012116 21078582 na godz. na dobę w sumie
Czytaj dwa razy szybciej! - książka
Czytaj dwa razy szybciej! - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3356-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Błyskawiczny kurs ekspresowego czytania


Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
Richard Steele

Czytanie ze zrozumieniem to podstawa przyswajania wiedzy, wyłuskiwania wartościowych informacji, a także samorozwoju i ułatwiania sobie życia. W czasach, kiedy zalewa Cię powódź tekstów, dokumentów, artykułów, umów, notek, raportów, można dostać istnego oczopląsu. Nie możesz pozwolić sobie na to, by czegoś nie doczytać lub spędzić na lekturze długie godziny. A w dodatku musisz znaleźć jeszcze czas na zastosowanie zdobytej wiedzy i dla ukochanej rodziny.

Jedynym wyjściem, aby zapoznać się ze wszystkimi pożądanymi tekstami, jest czytanie... szybciej! Dwa razy szybciej. Wyobraź sobie, w ilu sytuacjach przyda Ci się ta umiejętność - w szkole, pracy, życiu codziennym. Zaoszczędzisz dwa razy więcej czasu lub zdobędziesz podwójną ilość informacji i zawsze będziesz o dwa kroki do przodu. Ta książeczka to bardzo praktyczny kurs szybkiego czytania, pełen ciekawych ćwiczeń. Dzięki niej nauczysz się koncentrować na tekście oraz umiejętnie dobierać tempo - w zależności od celu lektury.

W mgnieniu oka:


Patron merytoryczny:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Urszula Buczkowska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Rytm do ćwiczeń szybkiego czytania można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/czydwa.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?czydwa Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3356-2 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Ile sïów na minutÚ czytasz w tym momencie? ............................ 7 Budowa pamiÚci .......................................................................................................7 mwiczenia poprawiajÈce szybkoĂÊ czytania ................................15 Czytaj ze wskaěnikiem! .........................................................................................15 Poszerz swoje pole widzenia .................................................................................16 Poszerzanie pola widzenia — ciÈg dalszy ...........................................................39 Masz ochotÚ na hardkor? mwiczeñ ciÈg dalszy ...................................................76 Czytaj w rytmie ....................................................................................................107 Tylko dla najlepszych! .........................................................................................107 Final countdown! ........................................................................137 „Gra, w którÈ warto siÚ bawiÊ” ...........................................................................137 15 mwiczenia poprawiajÈce szybkoĂÊ czytania Czytaj ze wskaěnikiem! Od tej chwili czytaj kaĝdy tekst, uĝywajÈc wskaěnika (np. dïugopisu lub oïówka). Jak to zrobiÊ? Weě do rÚki dïugopis lub oïówek i zacznij czytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ, pod- kreĂlajÈc to, co czytasz. Dokïadnie tak. Na fotografii 1. pokazujÚ, jak prawidïowo trzymaÊ wskaěnik — jest to bardzo waĝne. Fotografia 1. Prawidïowe uïoĝenie wskaěnika 16 Czytaj dwa razy szybciej! Weě teraz swojÈ ulubionÈ ksiÈĝkÚ i czytaj jÈ przez piÚÊ minut ze wskaěnikiem. Zrób to teraz. DziÚkujÚ. Bardzo waĝne jest, abyĂ trzymaï wskaěnik dokïadnie tak, jak na zdjÚ- ciu, i prowadziï go pod tekstem — dziÚki temu Twoje oczy podÈĝajÈ za wskaěni- kiem. TrochÚ póěniej dodasz do tego Êwiczenia rytm, który pokaĝe Ci, z jakÈ prÚdkoĂciÈ naleĝy czytaÊ. Gdy nauczysz czytaÊ siÚ w rytmie i bÚdziesz uĝywaï wskaěnika, zaczniesz mieÊ „fizycznÈ” kontrolÚ nad swojÈ prÚdkoĂciÈ czytania, Stanie siÚ tak dlatego, ĝe od teraz bÚdziesz czytaï to, pod czym przejeĝdĝa wskaěnik! To dziÚki temu tempo Twojego czytania wzroĂnie dwukrotnie. Zanim jednak to osiÈgniesz, wykonaj proszÚ dodatkowe Êwiczenia — poszerzÈ one pole Twojego widzenia. Poszerz swoje pole widzenia Patrz na „gwiazdki” (*) w Ărodku tabelki i utrzymujÈc na nich wzrok, licz od najmniejszej do najwiÚkszej cyfry lub liczby (lub czytaj w odpowiedniej kolejnoĂci litery alfabetu), widzÈc kÈtem oka (jest to tzw. widzenie peryferyjne) liczby lub litery z kwadratów dookoïa znaczka *. PamiÚtaj abyĂ caïy czas utrzymywaï swój wzrok na znaczku *! mwiczenia poprawiajÈce szybkoĂÊ czytania 17 1 3 7 3 4 8 7 1 3 4 * 5 5 * 2 2 * 6 8 6 2 7 1 6 5 4 8 18 Czytaj dwa razy szybciej! 4 7 3 1 4 5 b E c 6 * 5 8 * 7 h * g 2 8 1 6 3 2 d f a mwiczenia poprawiajÈce szybkoĂÊ czytania 19 e h d ab ij ef 11 77 33 c * g op * mn 88 * 66 b f a gh kl cd 44 55 22 20 Czytaj dwa razy szybciej! 11 16 13 31 36 33 17 * 18 34 * 37 abc ïmn ghi wyz * stu 14 15 12 38 35 32 jkl opr def mwiczenia poprawiajÈce szybkoĂÊ czytania 21 1 4 6 A G C E C F 7 * 8 D * E I * G 3 5 2 F B H H D J 22 Czytaj dwa razy szybciej! R T P D H J L N T U * S F * G S * P Y W Z K I E O R M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj dwa razy szybciej!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: