Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00801 022041 23593996 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader:  Maską w stronę wiatru . Włodzimierz Nowak:  Radiobudzik pani Mohs . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2) - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader: Maską w stronę wiatru . Włodzimierz Nowak: Radiobudzik pani Mohs . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2935-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W prezentowanym tomie z serii „Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego” umieszczono fragmenty reportaży Radiobudzik pani Mohs Włodzimierza Nowaka oraz Maską w stronę wiatru Jacka Hugo-Badera. Skrypt opracowano pod kątem kształcenia językowego i literaturoznawczego cudzoziemców, znających język polski na poziomie zaawansowanym (C1 / C2). Oprócz ćwiczeń komunikacyjnych, leksykalno-gramatycznych oraz rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania, książka zawiera osobny segment zadań poświęconych gatunkowym cechom reportażu. Skrypt można więc wykorzystać podczas zajęć lektoratowych w grupach o zainteresowaniach humanistycznych. Za sprawą aktualnej tematyki podjętej przez obu reporterów, opracowanie sprawdzi się także w czasie lekcji dotyczących podróży, motoryzacji, pracy i opieki socjalnej, ekonomii i gospodarki, państwa i polityki. Zawarty w tomie zestaw ćwiczeniowy uzupełniają notki biograficzne autorów, krótkie streszczenia reportaży oraz umieszczony na końcu skryptu klucz odpowiedzi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego C Z Y T A J P O P O L S K U 2 poz iom zaawans owany CC1/ Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: podstawowym , , znasz język polski na poziomie średnim lub zaawansowanym chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Książkę opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego p o z i om z a a w a n s o w a ny –C 1 / C2 Więcej o książce CENA 10 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-935-1 J A C E K H U G O - B A D E R M a s k ą w s t r o n ę w i a t r u W Ł O D Z I M I E R Z N O W A K R a d i o b u d z i k p a n i M o h s Opracowała Katarzyna Frukacz KATOWICE 2016 Czytaj po polsku JACEK HUGO-BADER Maską w stronę wiatru WŁODZIMIERZ NOWAK Radiobudzik pani Mohs NR 185 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego JACEK HUGO-BADER Maską w stronę wiatru WŁODZIMIERZ NOWAK Radiobudzik pani Mohs Opracowała Katarzyna Frukacz Edycja dla zaawansowanych C1/C2 Tom 12 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Romuald Cudak Recenzenci Gerhard Meiser, Anna Janus-Sitarz Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Redaktorzy naukowi Spis treści Jacek Hugo-Bader . . . . . . . . . . . 5 Jacek Hugo-Bader: Maską w stronę wiatru . . . 9 Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . 20 Włodzimierz Nowak . . . . . . . . . . . 37 Włodzimierz Nowak: Radiobudzik pani Mohs . . 41 Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . 55 Ćwiczenia uzupełniające: Warsztat reportera . . 71 Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . 84 Tłumaczenie na język angielski: Karolina Krysta Tłumaczenie na język niemiecki: Martina Kuhnert Redakcja: Barbara Konopka Projekt okładki: Marek Francik Ilustracje: Katarzyna Frukacz Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-934-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-935-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 3,0. Ark. wyd. 3,5. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 10 zł (+ VAT) Druk i oprawa EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego C Z Y T A J P O P O L S K U 2 poz iom zaawans owany CC1/ Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: podstawowym , , znasz język polski na poziomie średnim lub zaawansowanym chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Książkę opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego p o z i om z a a w a n s o w a ny –C 1 / C2 Więcej o książce CENA 10 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-935-1 J A C E K H U G O - B A D E R M a s k ą w s t r o n ę w i a t r u W Ł O D Z I M I E R Z N O W A K R a d i o b u d z i k p a n i M o h s Opracowała Katarzyna Frukacz KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader: Maską w stronę wiatru . Włodzimierz Nowak: Radiobudzik pani Mohs . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: