Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 003425 24078188 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski:  Wiedźmin . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 2 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: Wiedźmin . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2180-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Prezentowane publikacje zapoczątkowują w popularnej wśród czytelników serii „Czytaj po polsku” nowy etap – książek przeznaczonych dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym, pragnących sprawdzić oraz doskonalić dotychczasową wiedzę. Zawierają nie, jak dotąd, tylko streszczenie utworu, ale pełną, autorską jego wersję wraz z przypisami objaśniającymi trudniejsze wyrazy – neologizmy stworzone przez autora, słowa rzadko używane, czy archaizmy. Za pomocą obszernego zestawu ćwiczeń czytelnik utrwala nowo poznane słownictwo, poznaje kontekst kulturowy i poszerza swą wiedzę językoznawczą. Podział ćwiczeń na grupy tematyczne pozwala skupić się na odpowiednich zagadnieniach: sprawdzeniu stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu, gramatyce, ćwiczeniach w mówieniu i pisaniu.
Nowością wydanych pozycji dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym jest także możliwość zapoznania się z twórczością autorów współczesnych (A. Sapkowski, R. Kapuściński, N. Goerke) oraz zetknięcia się z różnymi gatunkami literackimi (opowiadanie fantasy, reportaż).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czytaj po polsku ANDRZEJ SAPKOWSKI Wiedźmin NR 140 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego ANDRZEJ SAPKOWSKI Wiedźmin Edycja dla zaawansowanych (poziom C2) Tom 5 Wydanie II Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzent wydania pierwszego Iskra Likomanova Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Redaktorzy naukowi Andrzej Sapkowski urodzony 21 czerwca 1948 roku, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, z wykształcenia eko- nomista i handlowiec, przez dwadzieścia lat pracował w polskim handlu zagranicznym. Od kilku lat zajmuje się wyłącznie pisarstwem. Krótkie opowiadania o różnej tematyce pisywał i publi- kował od lat siedemdziesiątych. Popularność zdobył dzię- ki cyklowi opowiadań i powieści o wiedźminie Geralcie. Opowiadanie Wiedźmin, wysłane w roku 1986 na kon- kurs ogłoszony przez miesięcznik „Fantastyka”, zajęło III miejsce, a przez czytelników „Fantastyki” zostało uznane za najlepsze opowiadanie roku. Od 1986 roku Andrzej Sapkowski wydał dwadzieścia opowiadań i nowel oraz siedem książek. Publikuje również teksty krytyczne, re- cenzje i felietony w różnych miesięcznikach. Andrzej Sapkowski jest wielokrotnym laureatem wszyst- kich najważniejszych polskich nagród za utwory fanta- styczne, a jego książki stale goszczą na listach bestselle- rów. W roku 1997 otrzymał nagrodę Paszport „Polityki” przyznawaną przez ten prestiżowy tygodnik twórcom, któ- rzy mają szanse promować polską kulturę na świecie. (za: www.supernowa.pl — strona wydawnictwa książek Sapkowskiego) 5 Andrzej Sapkowski born on June 21, 1948, is a gra- duate of trade and economy at the University of Łódź, an economist and a tradesman from profession. He had been working as a sales representative in a Polish for- eign company dealing with a foreign trade for twenty years. For the last years he has been dedicating himself to writing. Sapkowski has been writing and publishing short sto- ries dealing with different subject matters since 1970s. He gained popularity thanks to the cycle of short tales about the Witcher (Wiedźmin) named Geralt. His tale, Wiedźmin (The Witcher), sent in 1986 for a contest an- nounced by “Fantastyka” (leading fantasy magazine in Poland), won the 3rd prize. “Fantastyka” readers regard- ed it as the best story of the year. Since 1986 Andrzej Sapkowski has published twenty short stories and seven novels. His critical texts, reviews and feature articles have also been published in various monthly magazines. Sapkowski has won all of the most popular Polish awards given to the fantasy writers and his novels are still present on the lists of bestsellers. In 1997, he won the prestigious Paszport “Polityki” award, which is given annually to artists who have strong prospects to pro- mote Polish culture around the world. (taken from: www.supernowa.pl — publishing house of Sapkowski’s books) 6 Andrzej Sapkowski, geboren am 21. Juni 1948, Ab- solvent der Universität Łódź, seiner Bildung nach Öko- nomist und Kaufmann, arbeitete zwanzig Jahre lang im polnischen Außenhandel. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich ausschließlich mit dem literarischen Schaffen. Seit den 70er Jahren schrieb und veröffentlichte er ku- rze Erzählungen über verschiedene Thematik. Er gewann an Beliebtheit dank des Erzählungs- und Romanzyklus über einen Hexer namens Geralt. Die Erzählung Wiedź- min (Der Hexer), die auf den durch die Monatsschrift „Fantastyka“ bekannt gegebenen Wettbewerb 1986 ge- sandt wurde, erreichte den 3. Platz in diesem Wettbewerb und wurde von Lesern der „Fantastyka“ für die beste Er- zählung des Jahres erklärt. Andrzej Sapkowski veröff- entlichte seit 1986 zwanzig Erzählungen und Novellen so- wie sieben Bücher. Er veröffentlicht auch kritische Texte, Rezensionen und Feuilletons in unterschiedlichen Mo- natsschriften. Andrzej Sapkowski ist vielmaliger Preisträger aller wichtigsten polnischen Preise für Fantasywerke uns seine Bücher halten sich ständig auf der Bestsellerliste auf. 1997 bekam er den durch die Prestigewochenschrift „Poli- tyka“ zuerteilten Preis Paszport „Polityki“. Dieser Preis wird nur den Erschaffern zuerteilt, die eine Chance haben, die polnische Kultur in der Welt zu fördern. (für www.supernowa.pl — der Verlag von Sapkowskis Bücher) 7 Spis treści Andrzej Sapkowski . . . . . . . . . . . 5 Andrzej Sapkowski: Wiedźmin (Opracowała Jagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenia Malejka) Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . 9 62 88 Tłumaczenie na język angielski: Patrycja Walasek Tłumaczenie na język niemiecki: Agnieszka Filipkowska Projekt okładki: Marek Francik Redakcja: Agnieszka Plutecka Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Skład i łamanie: Edward Wilk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1690-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-180-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie II. Ark. druk. 3,0. Ark. wyd. 4,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 8 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Materiafy pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego Seria CZYTAJ PO POLSKU jest wfesnie die Ciebie, jesli: ,/ znasz jE?zyk polski na poziomie podstawowym , srednim lub zaawansowanym , ,/ chcesz poznac najwazniejsze dziefa literatury polskiej, zanim po nie siE?gniesz w oryginale, ,/ chcesz wzbogacic sfownictwo, kt6re jest niezbE?dne do czytania literatury, ,/ zamierzasz zdawac egzamin certyfikatowy z jE?zyka polskiego, Ksiqik~ opracowano z uwzgl~dnieniem standard6w wymagan egzaminacyjnych Panstwowej Komisji Poswiadczania Znajomosci J~zyka Polskiego jako Obcego poziom zaawansowany - C2 ISSN 1644-0552
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: Wiedźmin . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: