Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01144 025490 21115574 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska:  Przy torze kolejowym , Tadeusz Borowski:  Proszę państwa do gazu . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 2 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska: Przy torze kolejowym , Tadeusz Borowski: Proszę państwa do gazu . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2058-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Edycja dla średniozaawansowanych (poziom średniozaawasowany B1/ B2).

Kolejny tom prezentowanej serii przeznaczony jest dla studentów średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Tym razem słuchaczom Szkoły Języka i Kultury Polskiej postanowiono przybliżyć polską literaturę wojenną, opisującą doświadczenia ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Dzięki temu czytelnicy, oprócz zwyczajowego w wypadku tej serii poszerzania i doskonalenia umiejętności z zakresu języka, mogą poznać fragment historii Polski i jej wpływ na literaturę.
Książeczka tradycyjnie już zawiera część informującą o autorach i pomieszczonych tekstach, lekturową, ćwiczeniową oraz klucz do ćwiczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: 3 znasz język polski na poziomie podstawowym , , zaawansowanym średnim lub 3 chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, 3 chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, 3 zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Książkę opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego p o z i o m ś r e d n i — B 1 / B 2 Więcej o książce CENA 10 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-058-7 C Z Y T A J P O P O L S K U · t o m 8 · Z O F I A N A Ł K O W S K A · T A D E U S Z B O R O W S K I C Z Y T A J P O P O L S K U p o z i o m ś r e d n i — B 1 / B 2 Z O F I A N A Ł K O W S K A P r z y t o r z e k o l e j o w y m TA D E U S Z B O R O W S K I P r o s z ę p a ń s t w a d o g a z u KATOWICE 2014 Czytaj po polsku ZOFIA NAŁKOWSKA Przy torze kolejowym TADEUSZ BOROWSKI Proszę państwa do gazu NR 153 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego ZOFIA NAŁKOWSKA Przy torze kolejowym TADEUSZ BOROWSKI Proszę państwa do gazu Zaadaptowała i opracowała Agnieszka Tambor Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2) Tom 8 Wydanie II Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzent wydania pierwszego Kazimierz Ożóg Redaktorzy naukowi Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Zofia Nałkowska urodziła się 10 listopada 1884 roku. Była pisarką, publicystką, autorką dramatów. W czasie II wojny światowej studiowała historię, geo- grafię, ekonomię i językoznawstwo na tajnym Uniwer- sytecie Latającym. Nałkowska była przez wiele lat wi- ceprezeską polskiego Pen Clubu, działała w Związku Literatów Polskich oraz była posłanką na sejm. Zbiór opowiadań Medaliony (jednym z nich jest tekst Przy torze kolejowym) powstał w czasie jej pracy w Między- narodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Poza Medalionami najważniejsze dzieła Nał- kowskiej to: Granica i Dzienniki czasu wojny. Zmarła 17 grudnia 1954 roku w Warszawie. Grób Zofii Nałkowskiej znajduje się na Cmentarzu Wojsko- wym na Powązkach w Warszawie. 5 Zofia Nałkowska was born on 10th November 1884. She was a writer, publicist, the author of dramatic works. During the Second World War she studied history, geography, economics, and linguistics at the secret „Flying University”. For many years she was the vice- president of Polish Pen Club, the member of the As- sociation of Polish Writers, as well as a member of the parliament. The collection of her short stories Meda- liony (Medallions), including the story Przy torze kole- jowym (By the Railway Track), were written during her work in the International Commission of Nazi Crimes Against Polish Nation. Apart from Medallions, to her most famous works belong: Granica (The Frontier) and Dzienniki czasu wojny (War-time diaries). She died 17th December 1954 in Warsaw. Her grave is located at the Army Cemetery in Powązki, Warsaw. 6 Zofia Nałkowska wurde am 10. November 1884 geboren. Sie war Schriftstellerin, Publizistin und Dra- menautorin. Während des Zweiten Weltkrieges studierte sie an der „Fliegenden Universität“ Geschichte, Geographie, Ökonomie und Sprachwissenschaft. Nałkowska war viele Jahre lang stellvertretende Vorsitzende des pol- nischen Pen Clubs, war aktiv im Polnischen Schrift- stellerverband tätig und war Sejm-Abgeordnete. Der Prosaband Medaliony (Medaillons) ist während ihrer Mitarbeit in der Internationalen Untersuchungskom- mission zu den Verbrechen der Wehrmacht in Polen entstanden. Przy torze kolejowym (Am Bahndamm) ist eine der Kurzgeschichten aus diesem Band. Neben Medaliony gehören der Roman Granica (Die Schranke) und die Tagebuchaufzeichnungen Dzienniki czasu woj- ny (Tagebücher aus der Kriegszeit) zu ihren wichtigs- ten Werken. Nałkowska starb am 17. Dezember 1954 in Warschau und wurde dort auf dem Powązki-Friedhof beigesetzt. 7 Spis treści Zofia Nałkowska Zofia Nałkowska: Przy torze kolejowym Ćwiczenia Tadeusz Borowski Tadeusz Borowski: Proszę państwa do gazu Ćwiczenia Klucz do ćwiczeń 5 9 18 41 45 71 100 Ilustracje: Marek Grela, Martyna Szulczyńska Tłumaczenie na język angielski: Karolina Krysta Tłumaczenie na język niemiecki: Anja Bethke Redakcja: Agnieszka Plutecka Projekt okładki: Marek Francik Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Magdalena Białek Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-2050-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-058-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie II. Ark. druk. 3,75. Ark. wyd. 4,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 10 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: 3 znasz język polski na poziomie podstawowym , , zaawansowanym średnim lub 3 chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, 3 chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, 3 zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Książkę opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego p o z i o m ś r e d n i — B 1 / B 2 Więcej o książce CENA 10 ZŁ (+ VAT) ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-058-7 C Z Y T A J P O P O L S K U · t o m 8 · Z O F I A N A Ł K O W S K A · T A D E U S Z B O R O W S K I C Z Y T A J P O P O L S K U p o z i o m ś r e d n i — B 1 / B 2 Z O F I A N A Ł K O W S K A P r z y t o r z e k o l e j o w y m TA D E U S Z B O R O W S K I P r o s z ę p a ń s t w a d o g a z u KATOWICE 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska: Przy torze kolejowym , Tadeusz Borowski: Proszę państwa do gazu . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: