Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 003293 20998024 na godz. na dobę w sumie
D3.js w akcji - ebook/pdf
D3.js w akcji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1826-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
D3.js jest biblioteką przeznaczoną do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w rozmaitych aplikacjach internetowych. Ta solidnie zaprojektowana biblioteka oczywiście umożliwia generowanie wykresów, ale pozwala również na tworzenie map, interaktywnych diagramów, paneli kontrolnych dla danych, raportów i wielu innych animowanych elementów. Zapewnia co najmniej tę samą wydajność co Flash czy aplety Javy, ale jest zintegrowana ze standardami internetowymi i modelem DOM dla HTML. To nie koniec zalet D3.js — to także świetne narzędzie do dynamicznego aktualizowania bardziej standardowych witryn internetowych.

Niniejsza książka pozwoli Ci na płynne rozpoczęcie pracy z tą biblioteką, dającą fantastyczne możliwości. Nauczysz się, jak tworzyć interaktywną grafikę i aplikacje sterowane danymi. Zaczniesz od zestawu praktycznych przykładów, dostosowanych do różnego rodzaju wykresów, sieci i map. Wykorzystasz przy tym gotowe układy z biblioteki D3. Zapoznasz się z praktycznymi technikami projektowania zawartości stron, tworzenia animacji i prezentowania zmieniających się danych. Zobaczysz między innymi, jak tworzyć interaktywną grafikę i wykorzystywać dane przesyłane strumieniowo.

Dzięki tej książce zrozumiesz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: D3.js in Action Tłumaczenie: Tomasz Walczak Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-1823-6 Original edition copyright © 2015 by Manning Publications Co. All rights reserved. Polish edition copyright © 2016 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/d3jsak Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/d3jsak.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa 9 Podziękowania 11 O książce 13 CZĘŚĆ I. PODSTAWY BIBLIOTEKI D3.JS 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do biblioteki D3.js 19 1.1. Czym jest D3.js? 20 1.2. Jak działa biblioteka D3? 21 1.2.1. W wizualizacji danych ważne są nie tylko aspekty wizualne 22 1.2.2. W bibliotece D3 istotne są selekcja i wiązanie danych 26 1.2.3. Biblioteka D3 umożliwia określanie wyglądu elementów stron internetowych na podstawie powiązanych danych 27 Elementami strony mogą być elementy div, państwa lub diagramy przepływu 27 1.2.4. 1.3. 1.4. Pisanie kodu w konsoli 34 SVG 34 Style CSS 39 JavaScript 44 Stosowanie standardu HTML5 28 1.3.1. Model DOM 29 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. Standardy dotyczące danych 49 Dane tabelaryczne 50 1.4.1. Dane zagnieżdżone 50 1.4.2. Dane sieciowe 50 1.4.3. 1.4.4. Dane geograficzne 51 Dane surowe 51 1.4.5. 1.4.6. Obiekty 53 Standardy z obszaru wizualizowania informacji stosowane w bibliotece D3 54 1.5. 1.6. Twoja pierwsza aplikacja oparta na bibliotece D3 55 „Witaj, świecie” z elementami div 56 „Witaj, świecie” z kołami 56 Komunikowanie się z biblioteką D3 58 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. Podsumowanie 61 1.7. Poleć książkęKup książkę 4 Spis treści Rozdział 2. Przepływ danych podczas wizualizowania informacji 63 2.1. Praca z danymi 64 2.1.1. Wczytywanie danych 64 2.1.2. Formatowanie danych 67 Przekształcanie danych 69 2.1.3. 2.1.4. Pomiar danych 73 2.2. Wiązanie danych 74 Selekcje i wiązanie 74 Dostęp do danych za pomocą funkcji wewnątrzwierszowych 76 Uwzględnianie skal 79 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Styl, atrybuty i treść w prezentacji danych 81 2.3.1. Wizualizacja oparta na wczytanych danych 82 2.3.2. 2.3.3. Podsumowanie 93 Ustawianie kanałów 84 Instrukcje enter, update i exit 87 Rozdział 3. Projektowanie sterowane danymi i interakcje 95 3.1. Architektura projektu 96 2.3. 2.4. 3.2. Dane 96 Zasoby 97 Rysunki 97 Arkusze stylów 97 Biblioteki zewnętrzne 98 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. Interaktywne style i model DOM 100 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Manipulowanie modelem DOM 105 3.2.4. Sensowne korzystanie z kolorów 107 Zdarzenia 100 Przejścia graficzne 103 3.3. Wstępnie generowane treści 113 Rysunki 113 Fragmenty kodu w HTML-u 115 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Wstępnie wygenerowana grafika SVG 116 Podsumowanie 122 3.4. CZĘŚĆ II. PODSTAWY WIZUALIZOWANIA INFORMACJI 123 Rozdział 4. Komponenty wykresów 125 4.1. Ogólne zasady tworzenia wykresów 126 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. Generatory 127 Komponenty 127 Układy 127 4.2. Tworzenie osi 128 4.2.1. Wyświetlanie danych 128 4.2.2. Określanie stylu osi 131 Złożone obiekty graficzne 135 4.3. Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 4.4. Wykresy liniowe i interpolacja 143 Rysowanie linii od określonych punktów 145 Rysowanie wielu linii za pomocą kilku generatorów 147 Omówienie interpolacji linii 148 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. Złożone akcesory 149 Podsumowanie 158 4.5. 4.6. Rozdział 5. Układy 159 5.1. Histogramy 160 5.2. Wykresy kołowe 162 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. Rysowanie wykresu kołowego 163 Tworzenie wykresu pierścieniowego 165 Przejścia 166 5.3. Układy dla grup kół 168 5.4. Drzewa 172 5.5. Układy skumulowane 177 5.6. Wtyczki służące do dodawania układów 183 Diagram Sankeya 183 Chmury słów 190 5.6.1. 5.6.2. Podsumowanie 195 5.7. Rozdział 6. Wizualizowanie sieci 197 6.1. Statyczne diagramy sieci 198 6.1.1. 6.1.2. Macierz sąsiedztwa 201 6.1.3. Diagram łukowy 205 Dane o sieci 199 6.2. Układ oparty na siłach 208 Tworzenie dla sieci diagramu opartego na siłach 209 Znaczniki SVG 210 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. Miary sieci 214 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. Podsumowanie 226 Ustawienia układu opartego na siłach 216 Aktualizowanie sieci 218 Usuwanie i dodawanie węzłów oraz krawędzi 219 Ręczne określanie pozycji węzłów 223 Optymalizacja 226 6.3. Rozdział 7. Wizualizowanie informacji geoprzestrzennych 227 7.1. 7.2. 7.3. Podstawy tworzenia map 229 Szukanie danych 230 7.1.1. Rysowanie punktów na mapie 234 7.1.2. Odwzorowania i obszary 236 7.1.3. 7.1.4. Interaktywność 238 Tworzenie lepszych map 239 7.2.1. 7.2.2. Zaawansowane aspekty map 244 7.3.1. 7.3.2. Tworzenie i obracanie globusa 244 Odwzorowanie satelitarne 250 Siatka kartograficzna 240 Operacja zoom 241 Poleć książkęKup książkę 6 Spis treści 7.4. Dane i funkcje w bibliotece TopoJSON 251 Format plików TopoJSON 251 7.4.1. 7.4.2. Wyświetlanie danych w formacie TopoJSON 252 7.4.3. 7.4.4. Scalanie 253 Sąsiednie obiekty 255 7.5. Tworzenie map z kafelkami za pomocą instrukcji d3.geo.tile 256 7.6. Dalsza lektura związana z mapami 261 Zoom dla transformacji 262 7.6.1. Rysowanie na płótnie 262 7.6.2. Zmiana odwzorowania dla danych rastrowych 262 7.6.3. Technika hexbinning 262 7.6.4. 7.6.5. Diagramy Woronoja 262 7.6.6. Mapy anamorficzne 262 Podsumowanie 263 Rozdział 8. Manipulowanie tradycyjnym modelem DOM za pomocą biblioteki D3 265 8.1. Przygotowania 267 8.1.1. 8.1.2. Style CSS 267 Kod w HTML-u 268 8.2. Arkusz kalkulacyjny 268 Rysowanie na płótnie 275 Rysowanie i zapisywanie wielu obrazków 275 8.4. Galeria rysunków 277 Interaktywne wyróżnianie elementów modelu DOM 279 Selekcja elementów 281 8.4.1. 8.4.2. Podsumowanie 283 CZĘŚĆ III. TECHNIKI ZAAWANSOWANE 285 Rozdział 9. Łączenie komponentów aplikacji interaktywnych 287 Podstawy tworzenia panelu kontrolnego dla danych 291 Arkusz kalkulacyjny 292 Jedno źródło danych, wiele perspektyw 289 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. Wykres słupkowy 293 9.1.4. 9.1.5. Interaktywność — zdarzenia związane z kursorem myszy 296 Grupy kół 293 Zmiana wielkości wykresów na podstawie rozmiaru ekranu 294 9.2. 9.3. Kontrolka wyboru zakresu 299 Tworzenie kontrolki wyboru zakresu 300 Ułatwianie korzystania z kontrolki wyboru zakresu 303 Zdarzenia kontrolki wyboru zakresu 306 Ponowne rysowanie komponentów 307 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4. Podsumowanie 308 9.4. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomocą tabeli 268 Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomocą elementów div 270 Dodawanie animacji do arkusza kalkulacyjnego 272 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. Płótno 273 8.3.1. 8.3.2. 7.7. 8.3. 8.5. 9.1. Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Rozdział 10. Tworzenie układów i komponentów 311 10.1. Tworzenie układu 312 10.2. Pisanie własnych komponentów 319 10.2.1. Wczytywanie przykładowych danych 320 10.2.2. Wiązanie komponentów ze skalami 322 10.2.3. Dodawanie etykiet do komponentu 327 10.3. Podsumowanie 330 Rozdział 11. Wizualizowanie dużych zbiorów danych 331 11.1. Duże zbiory danych geograficznych 332 11.1.1. Generowanie losowych danych geograficznych 334 11.1.2. Rysowanie danych geograficznych na płótnie 336 11.1.3. Techniki wyświetlania elementów w trybie mieszanym 338 11.2. Duże zbiory danych o sieciach 344 11.3. Optymalizowanie wybierania danych na podstawie współrzędnych x i y za pomocą drzew czwórkowych 349 11.3.1. Generowanie losowych danych o współrzędnych x i y 349 11.3.2. Wybór zakresu na podstawie współrzędnych x i y 349 11.4. Inne techniki optymalizacji 354 11.4.1. Unikanie ustawiania ogólnego stylu opacity 354 11.4.2. Unikanie ogólnych selekcji 355 11.4.3. Wstępne wyznaczanie pozycji 355 11.5. Podsumowanie 356 Rozdział 12. Biblioteka D3 i urządzenia przenośne 357 12.1. Zasady tworzenia projektów sterowanych danymi dla urządzeń przenośnych 359 12.2. Wizualizacja i dotyk 359 Funkcja d3.touches 361 Przesuwanie za pomocą jednego przeciągnięcia palcem 363 12.2.1. 12.2.2. Rejestrowanie na liście zdarzeń związanych z dotykiem 361 12.2.3. Wizualizowanie zdarzeń związanych z dotykiem 362 12.2.4. 12.2.5. Wizualizowanie analizy dotknięć 365 12.2.6. Zoom oparty na szczypnięciach 367 12.2.7. Rotacja z użyciem trzech palców 370 12.2.8. Łączenie wszystkich elementów 371 12.3. Dostosowujące się wizualizacje danych 374 12.3.1. Tworzenie dostosowujących się wizualizacji danych 375 12.3.2. Tworzenie podstawowej wersji aplikacji 376 12.3.3. Rozwiązanie na skalę tabletu 380 12.3.4. Rozwiązanie dostosowane do telefonu 384 12.3.5. Automatyczne wykrywanie ekranów o różnych rozmiarach 389 12.3.6. Ogólne zasady tworzenia dostosowujących się wizualizacji danych 389 12.4. Geolokalizacja 389 12.5. Podsumowanie 390 Skorowidz 393 Poleć książkęKup książkę 8 Spis treści Poleć książkęKup książkę Wizualizowanie sieci Zawartość rozdziału:  Tworzenie macierzy sąsiedztwa i diagramów łukowych  Używanie układu opartego na siłach  Przedstawianie kierunków  Dodawanie i usuwanie węzłów oraz krawędzi w sieciach Analizowanie i wizualizowanie sieci to zadania wykonywane coraz częściej. Powo- dem jest rozrastanie się internetowych sieci społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook, a także popularność mediów społecznościowych i powiązanych danych w tak zwanej sieci Web 2.0. Wizualizacje sieci, z którymi zetkniesz się w tym roz- dziale (przykłady znajdziesz na rysunku 6.1), są interesujące przede wszystkim dlatego, że dotyczą głównie powiązań między elementami. Dlatego reprezentują systemy bar- dziej precyzyjnie niż tradycyjne „płaskie” dane przedstawiane w standardowych wizu- alizacjach danych. Ten rozdział dotyczy reprezentowania sieci. Dlatego ważne jest, by zrozumieć zwią- zaną z nimi terminologię. W kontekście sieci powiązane ze sobą obiekty (na przykład ludzie) są nazywane węzłami, a połączenia między nimi (na przykład między znajo- mymi na Facebooku) są określane jako krawędzie. Czasem węzły nazywa się też wierzchołkami, ponieważ to w nich łączą się krawędzie. Choć zrozumiałe jest, że rysunki z opisanymi węzłami i krawędziami są przydatne, to jedna z lekcji płynących z tego rozdziału jest taka, że nie istnieje jeden, najlepszy sposób przedstawiania sieci. Sieci czasem nazywane są też grafami, ponieważ to określenie stosowane jest w matematyce. Znaczenie węzła w sieci określa się na podstawie centralności. To oczywiście nie wszystkie pojęcia, ale podany zestaw wystarczy do rozpoczęcia pracy. Poleć książkęKup książkę 198 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci Rysunek 6.1. Oprócz omówienia podstaw analizy sieci (punkt 6.2.3) rozdział 6. obejmuje opisy tworzenia sieci na podstawie współrzędnych x i y (punkt 6.2.5), algorytmów opartych na siłach (podrozdział 6.2), macierzy sąsiedztwa (punkt 6.1.2) i diagramów łukowych (punkt 6.1.3) Z sieciami związany jest nie tylko format danych, ale też sposób spojrzenia na nie. Gdy przetwarzasz dane o sieci, zwykle starasz się wykryć i wyświetlić wzorce wystę- pujące w danej sieci lub jej części. Poszczególne węzły są mniej istotne. Choć można tworzyć wizualizacje sieci, aby otrzymać atrakcyjny graficzny indeks (na przykład mapę myśli lub mapę witryny), to typowe techniki wizualizowania sieci służą do prezento- wania jej struktury, a nie pojedynczych węzłów. 6.1. Statyczne diagramy sieci Dane o sieciach różnią się od danych hierarchicznych. W sieciach mogą występować połączenia wiele do wielu, tak jak na diagramie Sankeya z rozdziału 5., natomiast w danych hierarchicznych węzeł może mieć wiele elementów podrzędnych, ale tylko jeden element nadrzędny (tak jak w układach tree i pack z rozdziału 5.). Sieć nie musi być siecią społecznościową. Ten format może reprezentować wiele różnych struktur — na przykład sieci transportowe lub powiązane dane bez narzuconej struktury. W tym rozdziale poznasz cztery popularne sposoby reprezentowania sieci — jako danych, za pomocą macierzy sąsiedztwa, przy użyciu diagramów łukowych i na diagramach opartych na siłach. Poleć książkęKup książkę 6.1. Statyczne diagramy sieci 199 Każdy z tych sposobów związany jest z inną reprezentacją graficzną. Na przykład w układzie opartym na siłach węzły są przedstawiane jako koła, a krawędzie — jako linie. W macierzach sąsiedztwa węzły są rozmieszczane według współrzędnych x i y, a krawędzie to wypełnione kwadraty. Nie istnieje domyślna reprezentacja sieci; przy- kłady przedstawione w tym rozdziale ilustrują najczęściej stosowane techniki. 6.1.1. Dane o sieci Choć dane o sieci można przechowywać w różnych formatach, najczęściej używa się list krawędzi. Lista krawędzi jest zwykle zapisana w pliku CSV, takim jak na listingu 6.1. Taki plik obejmuje kolumny węzłów źródłowych (ang. source) i docelowych (ang. target) oraz łańcuchy znaków lub liczby określające, które węzły są powiązane ze sobą. Każda krawędź może mieć też inne atrybuty, określające typ połączenia lub jego siłę, czas, przez jaki połączenie jest aktywne, kolor, a także inne niezbędne informacje. Ważne jest to, że potrzebne są tylko kolumny ze źródłowymi i docelowymi węzłami. Listing 6.1. Plik edgelist.csv source,target,weight Maja,Piotr,1 Jan,Piotr,5 Jan,Maja,1 Leon,Piotr,5 Leon,Iga,3 Leon,Ada,1 Leon,Adam,3 Iga,Ada,2 Iga,Adam,1 Adam,Leon,7 Adam,Ada,1 Adam,Piotr,1 Ada,Leon,1 Ada,Iga,2 Ada,Adam,5 Igor,Alan,3 W sieciach skierowanych kolumny z węzłami źródłowymi i docelowymi określają kierunek połączenia między węzłami. W sieci skierowanej węzły mogą być połączone ze sobą w jednym kierunku, ale już niekoniecznie w drugim. Możliwe, że obserwu- jesz innego użytkownika na Twitterze, ale on nie musi obserwować Ciebie. W sie- ciach nieskierowanych zwykle też używane są kolumny z węzłami źródłowymi i doce- lowymi, ale połączenie działa tak samo w obu kierunkach. Pomyśl o sieci obejmującej połączenia między osobami, które uczestniczyły w tych samych zajęciach. Jeśli chodzi- łem z Tobą na te same zajęcia, Ty chodziłeś na nie ze mną. W tym rozdziale zetkniesz się z sieciami skierowanymi i sieciami z wagami. W pliku znajduje się też kolumna weight określająca siłę połączeń. Tu lista krawędzi określa, ile razy osoba z kolumny source dodała do ulubionych tweety osoby z kolumny target. Maja polubiła jeden tweet Piotra, Jan dodał do ulubionych pięć tweetów Piotra itd. Jest to więc sieć z wagami, ponieważ krawędzie mają określone wagi. Jest Poleć książkęKup książkę 200 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci to też sieć skierowana, ponieważ krawędzie mają kierunek. To oznacza, że używana jest sieć skierowana z wagami, dlatego w wizualizacjach trzeba uwzględnić zarówno wagi, jak i kierunek. Pod względem technicznym do utworzenia sieci potrzebna jest tylko lista krawę- dzi, ponieważ listę węzłów można uzyskać na podstawie unikatowych wartości z listy krawędzi. Takie zadanie wykonują standardowe pakiety do analiz sieci (na przykład narzędzie Gephi). Choć można uzyskać listę węzłów w JavaScripcie, częściej tworzy się listę węzłów z dodatkowymi informacjami na ich temat. Taką listę przedstawia poniższy listing 6.2. Listing 6.2. Plik nodelist.csv id,followers,following Maja,17,500 Jan,83,80 Piotr,904,15 Leon,7,5 Iga,11,50 Adam,80,85 Ada,150,300 Igor,38,7 Alan,12,12 Ponieważ dane dotyczą użytkowników Twittera, na podstawie ich statystyk dostępne są dodatkowe informacje. Tu używana jest liczba obserwujących (followers) i obser- wowanych (following) osób. Taka lista nie musi zawierać nic poza identyfikatorem. Jednak dostęp do dodatkowych danych pozwala zmodyfikować wizualizację i uwzględ- nić atrybuty węzłów. Reprezentacja sieci zależy od jej wielkości i charakteru. Jeśli sieć nie reprezentuje połączeń między podobnymi obiektami, ale przepływ towarów, informacji lub ruchu, można wykorzystać diagram Sankeya (tak jak w rozdziale 5.). Pamiętaj, że format danych dla diagramów Sankeya jest identyczny jak w tym przykładzie — potrzebne są tablica węzłów i tablica krawędzi. Diagram Sankeya nadaje się tylko do określonych rodza- jów danych o sieci. Wykresy innych typów, na przykład macierze sąsiedztwa, są bar- dziej uniwersalnym narzędzie do prezentowania danych o sieciach. Zanim zaczniesz pisać kod do tworzenia wizualizacji sieci, przygotuj arkusz stylów CSS, co pozwoli określać kolory na podstawie klas i ograniczyć ilość stylów wewnątrz- wierszowych. Listing 6.3 zawiera kod stylów CSS potrzebny we wszystkich przykła- dach z tego rozdziału. Pamiętaj, że style wewnątrzwierszowe i tak będą potrzebne przy ustawianiu wartości liczbowych dla atrybutów elementów graficznych na pod- stawie danych — na przykład do ustawiania atrybutu stroke-width linii na podstawie siły połączenia. Listing 6.3. Plik networks.css .grid { stroke: black; stroke-width: 1px; fill: red; Poleć książkęKup książkę 6.1. Statyczne diagramy sieci 201 } .arc { stroke: black; fill: none; } .node { fill: lightgray; stroke: black; stroke-width: 1px; } circle.active { fill: red; } path.active { stroke: red; } 6.1.2. Macierz sąsiedztwa Gdy zetkniesz się z większą liczbą reprezentowanych graficznie sieci, może Ci się wydać, że jedynym sposobem ich wizualizowania jest używanie kół lub kwadratów dla węzłów oraz linii (prostych lub krzywych) dla krawędzi. Może być dla Ciebie zasko- czeniem to, że w jednej z najbardziej skutecznych wizualizacji sieci nie występują w ogóle linie. W macierzy sąsiedztwa połączenia między węzłami są obrazowane za pomocą siatki. Zasady tworzenia macierzy sąsiedztwa są proste. Należy rozmieścić węzły na osiach x i y, a następnie wypełnić pola na przecięciach tych węzłów, które są ze sobą powiązane. Pola dla niepowiązanych węzłów pozostają puste. Ponieważ przykładowe dane dotyczą sieci skierowanej, węzły na osi y można uznać za źródłowe, a węzły na osi x — za docelowe. Takie rozwiązanie zastosowano kilka stron dalej. Ponadto ponie- waż używana jest sieć z wagami, do ich określania posłuży jasność. Jaśniejsze kolory będą oznaczały słabsze połączenia, a ciemniejsze — silniejsze. Jedyny problem z budowaniem macierzy sąsiedztwa w bibliotece D3 polega na tym, że nie istnieje gotowy układ. To oznacza, że wykres trzeba zbudować ręcznie — tak jak wcześniej wykres słupkowy, punktowy lub pudełkowy. Mike Bostock opraco- wał bardzo efektowny przykład (http://bost.ocks.org/mike/miserables/). Możesz jednak przygotować działający wykres bez pisania dużej ilości kodu. Ilustruje to funkcja z lis- tingu 6.4. Kod musi jednak przetwarzać dwie tablice obiektów JSON generowane na podstawie pliku CSV i sformatować dane w taki sposób, by możliwa była łatwa praca z nimi. Podobne zadania trzeba wykonać podczas pisania własnego układu, co zrobisz w rozdziale 10. Zwykle jest to dobre rozwiązanie. Listing 6.4. Funkcja generująca macierz sąsiedztwa function adjacency() { queue() .defer(d3.csv, nodelist.csv ) .defer(d3.csv, edgelist.csv ) .await(function(error, file1, file2) { createAdjacencyMatrix(file1, file2); Najpierw trzeba wczytać dwa zbiory danych. Kolejka umożliwia tu wczytanie plików przed przejściem do dalszych zadań Poleć książkęKup książkę 202 }); ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci function createAdjacencyMatrix(nodes,edges) { var edgeHash = {}; for (x in edges) { var id = edges[x].source + - + edges[x].target; edgeHash[id] = edges[x]; }; matrix = []; for (a in nodes) { for (b in nodes) { var grid = {id: nodes[a].id + - + nodes[b].id, x: b, y: a, weight: 0}; if (edgeHash[grid.id]) { grid.weight = edgeHash[grid.id].weight; }; matrix.push(grid); }; }; Tworzy wszystkie możliwe powiązania węzłów źródłowych z docelowymi Skrót pozwala sprawdzać, czy istnieje krawędź między podanymi węzłami źródłowym i docelowym Ustawia współrzędne x i y na podstawie pozycji węzłów źródłowego i docelowego w tablicy Jeśli dana krawędź istnieje na liście krawędzi, należy przypisać jej odpowiednią wagę d3.select( svg ) .append( g ) .attr( transform , translate(50,50) ) .attr( id , adjacencyG ) .selectAll( rect ) .data(matrix) .enter() .append( rect ) .attr( class , grid ) .attr( width , 25) .attr( height , 25) .attr( x , function (d) {return d.x * 25}) .attr( y , function (d) {return d.y * 25}) .style( fill-opacity ,function (d) {return d.weight * .2;}) var scaleSize = nodes.length * 25; var nameScale = d3.scale.ordinal() .domain(nodes.map(function (el) {return el.id})) .rangePoints([0,scaleSize],1); Tworzy skalę porządkową na podstawie identyfikatorów węzłów Używane dla skali porządkowej var xAxis = d3.svg.axis() .scale(nameScale).orient( top ).tickSize(4); var yAxis = d3.svg.axis() .scale(nameScale).orient( left ).tickSize(4); d3.select( #adjacencyG ).append( g ).call(yAxis); d3.select( #adjacencyG ).append( g ).call(xAxis) .selectAll( text ) .style( text-anchor , end ) .attr( transform , translate(-10,-10) rotate(90) ); }; }; Dla obu osi używana jest ta sama skala Rotuje tekst na osi y Zastosowano tu kilka nowych technik. Użyto nowej skali, d3.scale.ordinal, przyjmu- jącej tablicę różnych wartości i umożliwiającej rozmieszczenie ich na osi w taki spo- sób, jak zrobiono to z nazwami węzłów w tym przykładzie. Konieczne jest zastoso- Poleć książkęKup książkę 6.1. Statyczne diagramy sieci 203 wanie nieomawianej wcześniej funkcji dla skal, rangePoints, która tworzy zestaw kubełków z wartościami wyświetlanych na osi lub w inny sposób. Funkcja wiąże każdą unikatową wartość z liczbą z podanego przedziału. Dla każdego punktu można też zadeklarować w drugiej, opcjonalnej zmiennej przesunięcie. Inny nowy fragment kodu wykorzystuje bibliotekę queue.js, potrzebną, ponieważ kod wczytuje dwa pliki CSV, a funkcję należy uruchomić dopiero po ich załadowaniu. Kod generuje repre- zentującą macierz tablicę obiektów, która może wydawać się niezrozumiała. Jeśli jednak przyjrzysz się jej w konsoli, zobaczysz — co pokazuje rysunek 6.2 — że gene- rowana jest lista wszystkich możliwych połączeń i ich sił. Rysunek 6.2. Budowana tablica powiązań. Zauważ, że w tablicy zapisywane są wszystkie możliwe powiązania. Jednak tylko połączenia istniejące w zbiorze danych mają wagę większą niż 0. Zwróć ponadto uwagę, że w wyniku importu danych z pliku CSV wagi są zapisywane jako łańcuchy znaków Na rysunku 6.3 pokazana została uzyskana macierz sąsiedztwa oparta na listach węzłów i krawędzi. W wielu macierzach sąsiedztwa zauważysz, że kwadrat reprezentujący połączenie węzła z samym sobą jest zawsze zapełniony. W słownictwie związanym z sieciami oznacza to pętlę własną. Zjawisko to zachodzi, gdy węzeł jest powiązany sam ze sobą. W przykładzie taka pętla oznaczałaby, że ktoś dodał własny tweet do ulubionych. Na szczęście w używanym zbiorze danych nikt nie jest na tyle zdesperowany, by to zrobić. Poleć książkęKup książkę 204 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci Rysunek 6.3. Macierz sąsiedztwa dla skierowanej sieci z wagami. Jaśniejszy kolor oznacza słabsze powiązanie, a ciemniejszy — silniejsze. Węzły źródłowe są zapisane na osi y, a docelowe — na osi x. Macierz pokazuje, że Jan dodał do ulubionych tweety Mai, natomiast Maja nie polubiła żadnych tweetów Jana Jeśli chcesz, możesz dodać mechanizmy interaktywne, by zwiększyć czytelność macierzy. Siatki są czasem mało czytelne, gdy nie można wyróżnić wiersza i kolumny dla danego kwadratu. Skonfigurowanie wyróżniania w macierzy jest łatwe. Wystarczy dodać odbiornik zdarzenia mouseover, który uruchamia funkcję gridOver wyróżniającą wszystkie kwadraty o tej samej współrzędnej x lub y: d3.selectAll( rect.grid ).on( mouseover , gridOver); function gridOver(d,i) { d3.selectAll( rect ).style( stroke-width , function (p) { return p.x == d.x || p.y == d.y ? 3px : 1px }); }; Na rysunku 6.4 widać, że teraz przeniesienie kursora nad kwadrat siatki powoduje wyróżnienie wiersza i kolumny z tym kwadratem. Rysunek 6.4. Macierz sąsiedztwa z wyróżnionymi kolumną i wierszem kwadratu z siatki. W tym przykładzie kursor znajduje się nad krawędzią łączącą Leona z Igą. Widać, że Leon polubił tweety czterech osób, spośród których jedną była Iga, natomiast tweety Igi zostały dodane do ulubionych tylko przez jeszcze jedną osobę, Adę (http://bl.ocks.org/emeeks/ 391e2cf83a0708c19f8c) Poleć książkęKup książkę 6.1. Statyczne diagramy sieci 205 6.1.3. Diagram łukowy Do graficznego przedstawiania sieci można też wykorzystać diagramy łukowe. W takim diagramie węzły są rozmieszczone na linii i połączone łukami widocznymi nad linią lub pod nią. Nie istnieje układ dla diagramów łukowych, a przykładów dostępnych jest jeszcze mniej niż dla macierzy sąsiedztwa. Gdy już jednak zapoznasz się z kodem, zobaczysz, że zasady tworzenia takich diagramów są proste. Utwórz więc teraz jeszcze jeden pseudoukład (podobnie jak dla macierzy sąsiedztwa). Tym razem trzeba prze- twarzać nie tylko krawędzie, ale też węzły. Potrzebny kod znajdziesz na listingu 6.5. Listing 6.5. Kod generujący diagram łukowy function arcDiagram() { queue() .defer(d3.csv, nodelist.csv ) .defer(d3.csv, edgelist.csv ) .await(function(error, file1, file2) { createArcDiagram(file1, file2); }); function createArcDiagram(nodes,edges) { Tworzy skrót łączący każdy obiekt JSON węzła z identyfikatorem Ustawia dla każdego węzła współrzędną x na podstawie pozycji w tablicy Zastępuje identyfikator tekstowy węzła wskaźnikiem do obiektu JSON var nodeHash = {}; for (x in nodes) { nodeHash[nodes[x].id] = nodes[x]; nodes[x].x = parseInt(x) * 40; }; for (x in edges) { edges[x].weight = parseInt(edges[x].weight); edges[x].source = nodeHash[edges[x].source]; edges[x].target = nodeHash[edges[x].target]; }; linkScale = d3.scale.linear() .domain(d3.extent(edges, function (d) {return d.weight})) .range([5,10]) var arcG = d3.select( svg ).append( g ).attr( id , arcG ) .attr( transform , translate(50,250) ); arcG.selectAll( path ) .data(edges) .enter() .append( path ) .attr( class , arc ) .style( stroke-width , function(d) {return d.weight * 2;}) .style( opacity , .25) .attr( d , arc) Rysuje krawędzie przy użyciu funkcji arc arcG.selectAll( circle ) .data(nodes) .enter() .append( circle ) Poleć książkęKup książkę 206 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci .attr( class , node ) .attr( r , 10) .attr( cx , function (d) {return d.x;}) Rysuje węzły jako koła według współrzędnych x węzłów function arc(d,i) { var draw = d3.svg.line().interpolate( basis ); var midX = (d.source.x + d.target.x) / 2; var midY = (d.source.x - d.target.x) * 2; return draw([[d.source.x,0],[midX,midY],[d.target.x,0]]) }; }; }; Rysuje z wykorzystaniem interpolacji basis linię z węzła źródłowego do docelowego przez obliczony punkt środkowy Zauważ, że w generowanej tablicy krawędzi używany jest skrót z identyfikatorem krawędzi w celu utworzenia referencji do obiektów. Dzięki przygotowaniu obiektów z referencjami do węzłów źródłowego i docelowego można łatwo wyznaczyć graficzne atrybuty elementów line i path używanych do przedstawiania krawędzi. Ta sama technika jest stosowana w opartych na siłach układach omówionych dalej w rozdziale. Wskutek uruchomienia tego kodu tworzony jest pierwszy diagram łukowy, pokazany na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. Diagram łukowy z połączeniami między węzłami reprezentowanymi jako łuki nad i pod węzłami. Łuki nad węzłami oznaczają krawędzie od lewej do prawej, natomiast łuki pod węzłami informują, że węzeł źródłowy znajduje się po prawej stronie, a docelowy — po lewej W tego rodzaju abstrakcyjnych wykresach interaktywność nie jest już opcjonalna. Choć krawędzie są generowane według reguł, a liczba węzłów i krawędzi jest akcep- towalna, trudno ustalić, kto jest z kim powiązany i w jaki sposób. Możesz dodać przy- datny aspekt interaktywny i wyróżniać krawędzie węzła po umieszczeniu nad nim kursora oraz węzły powiązane z krawędzią — po przesunięciu nad nią myszy. W tym celu dodaj dwie funkcje przedstawione na listingu 6.6. Efekt zobrazowany został na rysunku 6.6. Poleć książkęKup książkę 6.1. Statyczne diagramy sieci 207 Listing 6.6. Interaktywny kod diagramu łukowego d3.selectAll( circle ).on( mouseover , nodeOver); d3.selectAll( path ).on( mouseover , edgeOver); function nodeOver(d,i) { d3.selectAll( circle ).classed( active , function (p) { return p == d ? true : false; }); d3.selectAll( path ).classed( active , function (p) { return p.source == d || p.target == d ? true : false; }); }; function edgeOver(d) { d3.selectAll( path ).classed( active , function(p) { return p == d ? true : false; }); Tworzy selekcję z wszystkimi węzłami, aby ustawić klasę węzła, nad którym znajduje się kursor, na active Krawędzie, w których wybrany węzeł jest wierzchołkiem źródłowym lub docelowym, są wyświetlane w kolorze czerwonym d3.selectAll( circle ).style( fill ,function(p) { return p == d.source ? blue : p == d.target ? green : lightgray ; }); }; Ta zagnieżdżona instrukcja if sprawdza, czy dany węzeł jest wierzchołkiem źródłowym (kolor jest ustawiany na niebieski), czy docelowym (kolor zielony). Pozostałe węzły są wyświetlane w kolorze szarym Rysunek 6.6. Reakcja na umieszczenie kursora nad krawędzią (po lewej) polega na wyróżnieniu krawędzi kolorem różowym, węzła źródłowego — kolorem niebieskim, a węzła docelowego — kolorem zielonym. Po przeniesieniu kursora nad węzeł (po prawej) węzeł jest wyróżniany kolorem czerwonym, a przyległe krawędzie — kolorem różowym (http://bl.ocks.org/emeeks/dbbafc21d4c4fc879568) Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o diagramach łukowych i zastosować je do większych zbiorów danych, przyjrzyj się diagramom łukowym z wieloma osiami (ang. hive plots), czyli diagramom łukowym uporządkowanym na kilku osiach. W tej książce diagramy łukowe z wieloma osiami nie są opisywane, ale na stronie https://github.com/d3/d3- plugins/tree/master/hive znajdziesz wtyczkę z przeznaczonym dla nich układem. Zaletą Poleć książkęKup książkę 208 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci macierzy sąsiedztwa i diagramów łukowych jest kontrola nad porządkowaniem i roz- mieszczaniem węzłów, a także ich liniowy układ. Następna technika wizualizowania sieci, której dotyczy pozostała część rozdziału, wykorzystuje zupełnie inne zasady okre- ślania, jak i gdzie należy rozmieszczać węzły i krawędzie. 6.2. Układ oparty na siłach Nazwa układu opartego na siłach związana jest z metodą używaną do określania optymalnej graficznej reprezentacji sieci. Układ force(), podobnie jak opisane w roz- dziale 5. układy dla chmur słów i diagramów Sankeya, dynamicznie aktualizuje pozy- cje elementów, by znaleźć dla nich najlepsze lokalizacje. Jednak w odróżnieniu od innych układów robi to w czasie rzeczywistym, a nie w ramach wstępnego przetwa- rzania przed wyświetleniem wykresu. Układ oparty na siłach działa na podstawie trzech sił, co pokazuje rysunek 6.7. Te siły odpychają węzły od siebie, przyciągają powiązane węzły i zapobiegają wyjściu węzłów poza ekran. Rysunek 6.7. Siły w algorytmach opartych na siłach — odpychanie, grawitacja i przyciąganie. W takich algorytmach można uwzględniać też inne czynniki (na przykład hierarchie i wykrywanie społeczności), ale wymienione cechy są najczęściej spotykane. W dużych sieciach siły oblicza się z przybliżeniem, by poprawić wydajność algorytmów Z tego podrozdziału dowiesz się, jak działają układy oparte na siłach i jak je tworzyć. Poznasz też ogólne zasady analizowania sieci, które to zasady pomogą Ci lepiej zro- zumieć owe układy. Ponadto zobaczysz, jak dodawać i usuwać węzły oraz krawędzie, a także jak dostosowywać ustawienia układu w locie. Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 209 6.2.1. Tworzenie dla sieci diagramu opartego na siłach Układ force() inicjowany na listingu 6.7 ma ustawienia, z którymi już się zetknąłeś. Najbardziej oczywiste jest ustawienie size(), określające tablicę z szerokością i wyso- kością układu, na podstawie której obliczane są siły. Ustawienia nodes() i links() są takie same jak dla układów Sankeya z rozdziału 5. Przyjmują tablice danych repre- zentujące węzły i krawędzie. W tablicy z krawędziami tworzone są referencje do węzłów źródłowych i docelowych (tak jak dla diagramów łukowych). Takiego formatu ocze- kuje układ force(). Używane są tu liczby całkowite określające pozycje węzłów w ich tablicy. W rozdziale 5. podobnie sformatowano dane w tablicy krawędzi na potrzeby diagramu Sankeya. Nowym ustawieniem na listingu 6.7 jest charge() — określa ono, jak bardzo każdy węzeł odpycha inne węzły. Stosowany jest też nowy odbiornik zdarzeń, tick , który należy powiązać z funkcją aktualizującą pozycje węzłów i krawędzi. Listing 6.7. Funkcja dla układu opartego na siłach function forceDirected() { queue() .defer(d3.csv, nodelist.csv ) .defer(d3.csv, edgelist.csv ) .await(function(error, file1, file2) { createForceLayout(file1, file2); }); function createForceLayout(nodes,edges) { var nodeHash = {}; for (x in nodes) { nodeHash[nodes[x].id] = nodes[x]; }; for (x in edges) { edges[x].weight = parseInt(edges[x].weight); edges[x].source = nodeHash[edges[x].source]; edges[x].target = nodeHash[edges[x].target]; }; var weightScale = d3.scale.linear() .domain(d3.extent(edges, function(d) {return d.weight;})) .range([.1,1]); var force = d3.layout.force().charge(-1000) .size([500,500]) .nodes(nodes) .links(edges) .on( tick , forceTick); Zdarzenia tick są zgłaszane cały czas i powodują wywoływanie powiązanej funkcji Określa, jak bardzo węzły się odpychają. Wartość dodatnia oznacza przyciąganie d3.select( svg ).selectAll( line.link ) .data(edges, function (d) {return d.source.id + - + d.target.id;}) .enter() .append( line ) .attr( class , link ) .style( stroke , black ) .style( opacity , .5) .style( stroke-width , function(d) {return d.weight}); Klucze węzłów i krawędzi pomagają w późniejszym aktualizowaniu sieci Poleć książkęKup książkę 210 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci var nodeEnter = d3.select( svg ).selectAll( g.node ) .data(nodes, function (d) {return d.id}) .enter() .append( g ) .attr( class , node ); nodeEnter.append( circle ) .attr( r , 5) .style( fill , lightgray ) .style( stroke , black ) .style( stroke-width , 1px ); nodeEnter.append( text ) .style( text-anchor , middle ) .attr( y , 15) .text(function(d) {return d.id;}); force.start(); Zainicjowanie sieci prowadzi do zgłaszania zdarzeń tick i obliczania centralności węzłów function forceTick() { d3.selectAll( line.link ) .attr( x1 , function (d) {return d.source.x;}) .attr( x2 , function (d) {return d.target.x;}) .attr( y1 , function (d) {return d.source.y;}) .attr( y2 , function (d) {return d.target.y;}); Funkcja forceTick aktualizuje rysujący krawędzie i węzły kod na podstawie nowo obliczonych pozycji węzłów d3.selectAll( g.node ) .attr( transform , function (d) { return translate( +d.x+ , +d.y+ ) ; }) }; }; }; Animowanego charakteru układu opartego na siłach nie da się pokazać w książce. Jednak na rysunku 6.8 widoczna jest struktura sieci, trudniejsza do przedstawienia w macier- zach sąsiedztwa i diagramach łukowych. Od razu widać tu, że cztery węzły (Adama, Leona, Igi i Ady) są powiązane ze sobą i tworzą tak zwaną klikę. Trzy inne węzły (repre- zentujące Jana, Piotra i Maję) są bardziej peryferyjne. Dwa węzły widoczne po prawej stronie (Igora i Alana) są połączone tylko ze sobą. Jedynym powodem, dla którego te dwa węzły są widoczne na ekranie, jest siła grawitacji z układu przyciągająca niepo- wiązane elementy do środka wykresu. Grubość linii odpowiada sile powiązań. Choć jednak pokazana jest siła krawędzi, w układzie nie są widoczne kierunki. Można stwierdzić, że sieć jest skierowana, ponie- waż rysowane krawędzie są półprzezroczyste. Dzięki temu widać, że dwie krawędzie o różnych wagach się pokrywają. Potrzebna jest metoda pokazująca kierunek krawędzi. Można to zrobić dzięki przekształceniu linii w strzałki za pomocą znaczników SVG. 6.2.2. Znaczniki SVG Czasem potrzebny jest symbol (na przykład grot strzałki) na rysowanej linii lub ścieżce. Wymaga to zdefiniowania znacznika w elemencie svg:defs i powiązania go z elemen- tem, na którym symbol ma zostać narysowany. Znaczniki można definiować statycz- Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 211 Rysunek 6.8. Układ oparty na siłach dla używanego zbioru danych. W grafice zastosowano ustawienia domyślne z układu opartego na siłach (http://bl.ocks.org/emeeks/ 040c4eb87d36de3c87d3) nie w HTML-u lub generować dynamicznie podobnie jak inne elementy SVG, tak jak w kodzie na listingu 6.8. Znacznikiem może być dowolny kształt SVG. Tu używana jest ścieżka, ponieważ pozwala narysować grot strzałki. Znacznik można umieścić na początku, na końcu lub pośrodku linii. Dostępne ustawienia pozwalają określić kie- runek symbolu względem nadrzędnego elementu. Listing 6.8. Definicja i zastosowanie znacznika Domyślne ustawienia znacznika powodują określenie jego wielkości na podstawie atrybutu stroke-width elementu nadrzędnego. W tej sytuacji doprowadziłoby to do powstania nieczytelnych znaczników Znacznik jest przypisywany do linii w wyniku powiązania go z atrybutem marker-end, marker-start lub marker-mid var marker = d3.select( svg ).append( defs ) .append( marker ) .attr( id , Triangle ) .attr( refX , 12) .attr( refY , 6) .attr( markerUnits , userSpaceOnUse ) .attr( markerWidth , 12) .attr( markerHeight , 18) .attr( orient , auto ) .append( path ) .attr( d , M 0 0 12 6 0 12 3 6 ); d3.selectAll( line ).attr( marker-end , url(#Triangle) ); Dzięki zdefiniowanym na listingu 6.8 znacznikom można lepiej zrozumieć sieć (zobacz rysunek 6.9). Widać, w jaki sposób węzły są ze sobą powiązane. Można też zobaczyć, między którymi węzłami występują wzajemne powiązania (krawędzie w obu kierun- kach). Wzajemność jest tu istotna, ponieważ występuje duża różnica między osobami lubiącymi tweety Kate Perry a użytkownikami, których wpisy polubiła Kate Perry (obecnie jest to użytkowniczka Twittera obserwowana przez największą liczbę ludzi). Poleć książkęKup książkę 212 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci Kierunek krawędzi ma znaczenie, przy czym można przedstawiać go na różne sposoby, na przykład za pomocą zakrzywionych linii lub krawędzi rozszerzających się na jed- nym końcu. Aby uzyskać taki efekt, należy tworzyć krawędzie za pomocą elementu path zamiast line , tak jak w diagramach Sankeya lub diagramach łukowych. Rysunek 6.9. Teraz przy krawędziach widoczne są znaczniki (groty strzałek), określające kierunek powiązań. Zwróć uwagę, że wszystkie groty mają tę samą wielkość Jeśli uruchomiłeś przedstawiony kod, sieć prawdopodobnie wyglądała nieco inaczej niż na rysunku 6.9. Wynika to z tego, że wizualizacje sieci utworzone za pomocą układu opartego na siłach powstają na podstawie wzajemnych oddziaływań sił. Nawet w tak małej sieci oddziaływania mogą prowadzić do różnych lokalizacji węzłów. Może to spowodować, że użytkownicy mylnie uznają, iż różne wykresy oznaczają różne sieci. Jednym z rozwiązań jest wygenerowanie sieci za pomocą układu opartego na siłach i utrwalenie go w celu utworzenia bazowej mapy sieci. Potem można wprowadzać zmiany graficzne w utrwalonej sieci. Pojęcie mapy bazowej pochodzi z geografii. W dziedzinie wizualizowania sieci dotyczy stosowania tego samego układu z węzłami i krawędziami w różnych rozmiarach lub kolorach. Dzięki temu użytkownicy mogą zidentyfikować obszary sieci znacząco różniące się od innych według różnych miar. Wykorzystanie mapy bazowej pokazano na rysunku 6.10, ilustrującym, że jedną sieć można interpretować na wiele sposobów. Układ oparty na siłach ma dodatkową zaletę, ponieważ pokazuje ogólną strukturę sieci. W zależności od wielkości i złożoności sieci może to wystarczać. Niemniej jed- nak dla niektórych danych o sieciach trzeba wyświetlić także inne miary. Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 213 Rysunek 6.10. Ta sama sieć mierzona na podstawie centralności stopniowej (ang. degree centrality; lewy górny rysunek), centralności bliskości (ang. closeness centrality; prawy górny rysunek), centralności wektora własnego (ang. eigenvector centrality; lewy dolny rysunek) i centralności pośredniej (ang. betweenness centrality; prawy dolny rysunek). Bardziej centralne węzły są większe i jasnoczerwone. Mniej centralne węzły są mniejsze i szare. Zauważ, że choć według wszystkich miar centralne są te same węzły, ich względny poziom centralności się zmienia, podobnie jak centralność innych węzłów Pojęcie z obszaru wizualizowania informacji — kula włosów (ang. hairball) Wizualizacje sieci są efektowne, bywają jednak tak skomplikowane, że stają się nie- czytelne. Dlatego zetkniesz się z krytyką tak gęstych wizualizacji sieci i z zarzutem, że diagram jest niezrozumiały. Takie wizualizacje czasem można nazwać kulą włosów, ponieważ wiele krawędzi nachodzi na siebie, przez co wykres przypomina gąszcz nie- uporządkowanych włosów. Jeśli uważasz, że układ oparty na siłach jest nieczytelny, możesz połączyć go z inną wizu- alizacją, na przykład z macierzą sąsiedztwa, i wyróżniać elementy na obu wykresach, gdy użytkownik z nich korzysta. Techniki łączenia wizualizacji w ten sposób przedstawia rozdział 11. Poleć książkęKup książkę 214 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci 6.2.3. Miary sieci Badania nad sieciami trwają od dawna — przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a jeśli uwzględnić matematyczną teorię grafów, od wieków. Dlatego w trakcie pracy z sieciami dostępne są różne pojęcia i miary. Tu przedstawiony jest tylko krótki ich przegląd. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sieciach, zapoznaj się ze znakomitym wprowa- dzeniem do sieci i ich analizy, opracowanym przez S. Weingarta, I. Milligana i S. Gra- hama (http://www.themacroscope.org/?page_id=337). WAGA KRAWĘDZI Zauważ, że w zbiorze danych dla każdej krawędzi dostępna jest wartość w kolumnie weight. Reprezentuje ona siłę połączenia dwóch węzłów. W przykładzie przyjęto, że im więcej polubień, tym silniejsze powiązanie między użytkownikami Twittera. Wyższe wagi przekładają się na szersze linie. Ponadto siły mogą wpływać na działanie układu opartego na siłach, co opisano dalej. CENTRALNOŚĆ Sieci reprezentują systemy. Jedną z istotnych rzeczy, jakie warto wiedzieć o węzłach systemu, jest to, które z nich są ważniejsze od innych. Określa to centralność. Węzły centralne są uważane za ważniejsze lub mające większy wpływ. Istnieje wiele róż- nych miar centralności. Kilka z nich pokazano na rysunku 6.10. Poszczególne miary bardziej precyzyjnie określają centralność w sieciach różnego typu. Jedna z miar cen- tralności, centralność stopniowa, jest używana przez układ force() biblioteki D3. CENTRALNOŚĆ STOPNIOWA Centralność stopniowa (inna nazwa — centralność stopnia relacji) to łączna liczba krawędzi powiązanych z węzłem. W przykładowych danych centralność stopniowa dla Adama jest równa 6, ponieważ węzeł tej osoby jest wierzchołkiem źródłowym lub docelowym dla sześciu krawędzi. Centralność stopniowa to ogólna miara znaczenia węzła w sieci, gdyż przyjmuje się, że osoby lub obiekty o większej liczbie powiązań są ważniejsze lub mają większy wpływ. Centralność stopniowa z wagami służy do okre- ślania łącznej wartości krawędzi węzła. Dla Adama wartość tej miary to 18. Ponadto można uwzględniać stopnie wejściowe (ang. in degree) i stopnie wyjściowe (ang. out degree), służące do odróżniania krawędzi przychodzących od krawędzi wychodzących. Dla Adama wartości te wynoszą, odpowiednio, 4 i 2. Przy każdym uruchomieniu układu force() biblioteka D3 określa łączną liczbę krawędzi węzła i na bazie tego aktualizuje jego atrybut weight. Dalej pokazano, jak na tej podstawie można wpływać na działanie układu opartego na siłach. Na razie dodaj przycisk, który pozwala zmienić wielkość węzłów z wykorzystaniem wartości atrybutu weight: d3.select( #controls ).append( button ) .on( click , sizeByDegree).html( Stopnie ); function sizeByDegree() { force.stop(); Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 215 d3.selectAll( circle ) .attr( r , function(d) {return d.weight * 2;}); }; Rysunek 6.11 ilustruje wartość centralności stopniowej. Choć w małej sieci można zobaczyć i łatwo policzyć krawędzie oraz węzły, możliwość szybkiego znalezienia węzłów o największej i najmniejszej liczbie powiązań jest bardzo przydatna. Zauważ, że liczone są tu krawędzie biegnące w obu kierunkach. Dlatego, choć Leon jest powią- zany z większą liczbą osób, jego węzeł jest tej samej wielkości co węzły Adama i Ady, mających tyle samo połączeń, ale z mniejszą liczbą użytkowników. Rysunek 6.11. Wielkość węzłów jest określana na podstawie wag (łącznej liczby krawędzi). Promień koła jest ustawiany na wagę razy dwa SKUPIENIA I MODULARNOŚĆ Jednym z najważniejszych aspektów dotyczących sieci jest to, czy występują w niej społeczności i jak wyglądają. Aby to ustalić, należy zbadać, czy grupy węzłów są powią- zane ze sobą w większym stopniu niż z resztą sieci (określa to modularność). Można też sprawdzić, czy węzły są wzajemnie powiązane (dotyczy tego analiza skupień). W pomiarach z tego obszaru są też uwzględniane wspomniane wcześniej kliki. Klika to grupa w pełni powiązanych ze sobą węzłów. Zauważ, że wzajemne powiązania i struktura społeczności powinny być widoczne w układzie opartym na siłach. Wykres pokazuje, że skupienie obejmuje czterech mocno powiązanych użytkowników, a pozostałe osoby są oddalone. Jeśli wolisz dokonać innych pomiarów sieci i wykryć występujące w niej struktury, zapoznaj się z algorytmem wykrywania społeczności opracowanym przez Davida Mimno za pomocą biblioteki Poleć książkęKup książkę Oprócz podania stałej wartości ustawienia charge można użyć funkcji akcesora i zmieniać tę wartość na podstawie atrybutów węzła. Możesz na przykład uzależ- nić ustawienie charge od wagi (centralności stopniowej), tak by węzły o wielu krawędziach bardziej odpychały od siebie inne węzły i miały dzięki temu więcej miejsca na wykresie. Rysunek 6.12. Układ sieci przy domyślnym ustawieniu charge. Węzły są skupione zbyt blisko siebie, by były czytelne 216 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci D3 (http://mimno.infosci.cornell.edu/community/). Ten algorytm działa w przeglądarce i można go stosunkowo łatwo zintegrować z daną siecią, aby pokolorować ją na pod- stawie przynależności węzłów do społeczności. 6.2.4. Ustawienia układu opartego na siłach Po zainicjowaniu układu opartego na siłach początkowo ustawienie charge miało wartość -1000. To ustawienie (a także kilka innych) zapewnia większą kontrolę nad działaniem układu. USTAWIENIE CHARGE Ustawienie charge określa szybkość, z jaką węzły są odpychane od siebie. Jeśli nie ustawisz tej wartości, użyte zostanie ustawienie domyślne -30. Powód użycia wartości -1000 jest taki, że przy ustawieniu domyślnym sieć na ekranie będzie bardzo mała (rysunek 6.12). Ujemne wartości ustawienia charge w układzie opartym na siłach oznaczają odpy- chanie. Możesz też podać wartość dodatnią, jeśli chcesz, by węzły były przyciągane do siebie. W wizualizacjach typowych sieci prawdopodobnie spowoduje to problemy, może jednak okazać się przydatne w bardziej skomplikowanych diagramach. GRAWITACJA Gdy węzły się odpychają, jedyną siłą zapobiegającą ich wyjściu poza wykres jest grawitacja płótna. Przyciąga ona wszystkie węzły do środka układu. Gdy grawitacja nie jest ustawiona, domyślnie ma wartość 0, 1. Rysunek 6.13 pokazuje efekt zwięk- szenia lub zmniejszenia grawitacji (przy ustawieniu charge(-1000)). Grawitacja, w odróżnieniu od ustawienia charge, nie pozwala stosować funkcji akce- sora, dlatego trzeba podać stałą wartość. WŁAŚCIWOŚĆ LINKDISTANCE Przyciąganie się między węzłami zależy od wartości właściwości linkDistance. Okre- śla ona optymalną odległość między połączonymi węzłami. Jedną z przyczyn, dla któ- rych trzeba było ustalić tak wysoką wartość ustawienia charge, jest to, że właściwość linkDistance domyślnie ma wartość 20. Po jej ustawieniu na 50 można zmniejszyć wartość ustawienia charge na –100. Efekt widoczny jest na rysunku 6.14. Zbyt wysoka wartość parametru linkDistance powoduje, że sieć staje się za bardzo ściśnięta. Wskazują na to wyraźnie widoczne trójkąty w wizualizacji sieci. Rysunek 6.15 pokazuje sieć ściśniętą z powodu ustawienia dla właściwości linkDistance wartości 200. Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 217 Rysunek 6.13. Zwiększenie grawitacji do 0,2 (po lewej) powoduje zbliżenie dwóch komponentów do środka układu. Zmniejszenie grawitacji do 0,05 (po prawej) sprawia, że mały komponent wychodzi poza ekran Rysunek 6.14. Dzięki dostosowaniu właściwości linkDistance sieć staje się dużo bardziej czytelna Rysunek 6.15. Zniekształcenie wynikające z wysokiej wartości właściwości linkDistance powoduje, że wykres wygląda tak, jakby Piotr był połączony z Adą. Ponadto niepowiązane ze sobą węzły znajdują się teraz w jednym skupieniu Właściwości linkDistance można przypisać funkcję zwracającą wartość na podstawie wag krawędzi. Pozwala to zmniejszać i zwiększać odległości dla wyższych lub niższych wag. Jednak aby uzyskać taki efekt, lepiej jest posłużyć się ustawieniem linkStrength. USTAWIENIE LINKSTRENGTH Układ oparty na siłach to symulacja fizyczna, prowadząca do ułożenia sieci w optymal- nej graficznej postaci. Jeśli w sieci występują silniejsze i słabsze powiązania, dobrym pomysłem jest wywieranie przez nie większego i mniejszego wpływu na węzły. Aby uzyskać taki efekt, zastosuj ustawienie linkStrength. Przyjmuje ono stałą wartość lub funkcję akcesora określającą siłę krawędzi na podstawie atrybutów: force.linkStrength(function (d) {return weightScale(d.weight);}); Poleć książkęKup książkę 218 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci Rysunek 6.16 wyraźnie uwidacznia skutki tego ustawienia. Widać tu, że niektóre połą- czenia są słabe. Rysunek 6.16. Uzależnienie siły przyciągania od siły powiązań między węzłami radykalnie zmienia strukturę sieci. Słabsze powiązania między Janem i Mają sprawiają, że obejmująca ich część sieci jest oddalona od reszty węzłów 6.2.5. Aktualizowanie sieci Gdy tworzysz sieć, chcesz umożliwić użytkownikom dodawanie i usuwanie jej węzłów oraz ich przenoszenie. Możliwe też, że chcesz mieć możliwość dynamicznego dosto- sowywania ustawień zamiast zmieniania ich tylko podczas tworzenia układu. ZATRZYMYWANIE I PONOWNE URUCHAMIANIE UKŁADU Układ oparty na siłach w pewnym momencie zwalnia, a ostatecznie zatrzymuje się, gdy sieć ma odpowiedni wygląd i węzły nie są już przenoszone w nowe miejsca. Jeśli chcesz ponownie zobaczyć animację po zatrzymaniu układu, musisz jeszcze raz go uruchomić. Ponadto w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach albo dodania lub usu- nięcia fragmentów sieci trzeba zatrzymać układ, a następnie ponownie go uruchomić. INSTRUKCJA FORCE.STOP() Za pomocą instrukcji force.stop() możesz wyłączyć interaktywne działanie układu. Powoduje to zatrzymanie symulacji. Układ warto zatrzymać, gdy w innym miejscu strony zachodzą interakcje z komponentami lub gdy trzeba zmienić wygląd sieci. INSTRUKCJA FORCE.START() Aby rozpocząć lub ponownie uruchomić animację dla układu, wywołaj instrukcję force.start(). Zetknąłeś się już z tym poleceniem, ponieważ we wcześniejszym przy- kładzie posłużyło do uruchomienia układu opartego na siłach. INSTRUKCJA FORCE.RESUME() Jeśli nie wprowadziłeś żadnych zmian w węzłach ani krawędziach sieci, a chcesz ponownie zacząć animację, wywołaj instrukcję force.resume(). Zeruje ona parametr powodujący zatrzymanie animacji, dzięki czemu elementy układu znów zaczynają się poruszać. Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 219 INSTRUKCJA FORCE.TICK() Jeżeli chcesz przesunąć układ o jeden krok do przodu, wywołaj polecenie force.tick(). Układ oparty na siłach zużywa czasem dużo zasobów. Możliwe, że chcesz uruchomić go tylko na kilka sekund, zamiast wykonywać cały czas. OPERACJA FORCE.DRAG() W tradycyjnych programach do analizowania sieci użytkownik może przenosić węzły na nowe pozycje. Służy do tego operacja force.drag(). Operacje przypominają kom- ponenty, ponieważ też są wywoływane dla elementu za pomocą instrukcji .call(), ale zamiast tworzyć elementy SVG, generują zestaw odbiorników zdarzeń. Operacja force.drag() tworzy odbiorniki zdarzeń związane z przeciąganiem. Umoż- liwia to użytkownikom kliknięcie i przeciągnięcie węzłów w trakcie działania układu opartego na siłach. Aby włączyć obsługę przeciągania dla wszystkich węzłów, wybierz je i wywołaj dla selekcji operację force.drag(): d3.selectAll(„g.node”).call(force.drag()); ATRYBUT FIXED Gdy układ oparty na siłach jest powiązany z węzłami, każdy węzeł ma atrybut logiczny fixed, określający, czy węzeł podlega siłom w każdym kroku generowania wykresu. Skuteczna interaktywna technika polega na ustawieniu węzłów jako stałych, gdy użytkownik wchodzi z nimi w interakcje. To pozwala użytkownikom przeciągać węzły na nowe pozycje na płótnie i w ten sposób wizualnie uporządkować ważne węzły. W celu odróżnienia stałych węzłów od pozostałych można za pomocą funkcji ustawić dla tych pierwszych większą wartość właściwości stroke-width . Efekt przeciągnięcia kilku węzłów pokazuje rysunek 6.17. d3.selectAll( g.site ).on( click , fixNode); function fixNode(d) { d3.select(this).select( circle ).style( stroke-width , 4); d.fixed = true; }; 6.2.6. Usuwanie i dodawanie węzłów oraz krawędzi Możliwe, że chcesz przefiltrować sieć albo pozwolić użytkownikom na dodawanie lub usuwanie węzłów. Aby przefiltrować sieć, musisz zatrzymać układ (instrukcja stop()), usunąć niepotrzebne węzły i krawędzie, ponownie powiązać tablice z układem opar- tym na siłach i uruchomić układ (instrukcja start()). Można w tym celu zastosować filtr do tablicy węzłów. Załóżmy, że chcesz wyświe- tlić sieć z osobami obserwowanymi przez ponad 20 użytkowników, aby zobaczyć powią- zania między najbardziej wpływowymi ludźmi. To jednak nie wystarczy, ponieważ w układzie pozostaną krawędzie prowadzące do nieistniejących w nim węzłów. Potrzebny jest też bardziej skomplikowany filtr dla tablicy krawędzi. Zastosowanie funkcji .indexOf do tablicy pozwala łatwo przefiltrować krawędzie. Wystarczy sprawdzić, czy przefiltrowana tablica węzłów zawiera zarówno Poleć książkęKup książkę 220 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci Rysunek 6.17. Węzeł reprezentujący Adę został przeciągnięty w lewy dolny róg i utrwalony na tej pozycji. Węzeł reprezentujący Piotra przeniesiono w lewy górny róg i też utrwalono. Pozostałe, nieutrwalone węzły przyjęły pozycje na podstawie układu opartego na siłach źródłowy, jak i docelowy wierzchołek. Ponieważ przy wiązaniu tablic z selekcją na lis- tingu 6.8 zastosowano klucze, można wywołać operację selection.exit() i łatwo zaktualizować sieć. Potrzebny kod jest przedstawiony na listingu 6.9, a efekty jego działania ilustruje rysunek 6.18. Listing 6.9. Filtrowanie sieci function filterNetwork() { force.stop(); var originalNodes = force.nodes(); var originalLinks = force.links(); var influentialNodes = originalNodes.filter(function (d) { return d.followers 20; }); Pobiera obecne wersje tablic węzłów i krawędzi powiązanych z układem opartym na siłach var influentialLinks = originalLinks.filter(function (d) { return influentialNodes.indexOf(d.source) -1 influentialNodes.indexOf(d.target) -1; }); d3.selectAll( g.node ) .data(influentialNodes, function (d) {return d.id}) .exit() .transition() .duration(4000) .style( opacity , 0) .remove(); Tworzy tablicę krawędzi powiązanych z istniejącymi węzłami Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 221 d3.selectAll( line.link ) .data(influentialLinks, function (d) { return d.source.id + - + d.target.id; }) .exit() .transition() .duration(3000) .style( opacity , 0) .remove(); Dodanie przejścia do operacji .exit() powoduje zastosowanie go tylko do usuwanych węzłów. Usuwanie odbywa się dopiero po zakończeniu przejścia force .nodes(influentialNodes) .links(influentialLinks); force.start(); }; Rysunek 6.18. Przefiltrowana sieć obejmuje tylko węzły osób obserwowanych przez ponad 20 użytkowników. Filtrowanie jest uruchamiane przez przycisk Stopnie. Zauważ, że Igor nie ma żadnych powiązań (stopień 0), dlatego odpowiadające mu koło ma promień 0 i jest niewidoczne. Na zrzucie uchwycono dwa procesy — przechodzenie węzłów od zerowej do pełnej przezroczystości i usuwanie krawędzi Ponieważ algorytm oparty na siłach jest po filtrowaniu ponownie uruchamiany, możesz zobaczyć, jak usunięcie tak wielu węzłów wpływa na kształt sieci. Animacja jest tu ważna, ponieważ ujawnia zmiany w strukturze sieci. Dodawanie węzłów i krawędzi do sieci jest łatwe — o ile dane są właściwie sforma- towane. Należy zatrzymać oparty na siłach układ, dodać odpowiednio sformatowane węzły lub krawędzie do tablic i ponownie powiązać dane. Jeśli na przykład chcesz dodać krawędź między Mają i Alanem (pokazaną na rysunku 6.19), musisz zatrzymać układ w opisany wcześniej sposób, utworzyć nowy punkt danych reprezentujący krawędź i dodać go do tablicy krawędzi. Następnie należy ponownie powiązać dane, dodać nową linię reprezentującą krawędź i jeszcze raz uruchomić układ. Przedstawia to listing 6.10. Poleć książkęKup książkę 222 ROZDZIAŁ 6. Wizualizowanie sieci Listing 6.10. Funkcja służąca do dodawania krawędzi function addEdge() { force.stop(); var oldEdges = force.links(); var nodes = force.nodes(); newEdge = {source: nodes[0], target: nodes[8], weight: 5}; oldEdges.push(newEdge); force.links(oldEdges); d3.select( svg ).selectAll( line.link ) .data(oldEdges, function(d) { return d.source.id + - + d.target.id; }) .enter() .insert( line , g.node ) .attr( class , link ) .style( stroke , red ) .style( stroke-width , 5) .attr( marker-end , url(#Triangle) ); force.start(); }; Rysunek 6.19. Sieć z nową krawędzią. Zauważ, że ponieważ ponownie zainicjowano układ, wagi dla węzła reprezentującego Alana zostały poprawnie przeliczone Jeśli chcesz dodać nowe węzły pokazane na rysunku 6.20, warto, żebyś od razu utwo- rzył nowe krawędzie. Nie jest to konieczne, ale w przeciwnym razie węzły będą krą- żyć po ekranie i nie zostaną połączone z obecną siecią. Potrzebny kod pokazano na lis- tingu 6.11. Poleć książkęKup książkę 6.2. Układ oparty na siłach 223 Listing 6.11. Funkcja do dodawania węzłów i krawędzi function addNodesAndEdges() { force.stop(); var oldEdges = force.links(); var oldNodes = force.nodes(); var newNode1 = {id: raj , followers: 100, following: 67}; var newNode2 = {id: wu , followers: 50, following: 33}; var newEdge1 = {source: oldNodes[0], target: newNode1, weight: 5}; var newEdge2 = {source: oldNodes[0], target: newNode2, weight: 5}; oldEdges.push(newEdge1,newEdge2); oldNodes.push(newNode1,newNode2); force.links(oldEdges).nodes(oldNodes); d3.select( svg ).selectAll( line.link ) .data(oldEdges, function(d) { return d.source.id + - + d.target.id }) .enter() .insert( line , g.node ) .attr( class , link ) .style( stroke , red ) .style( stroke-width , 5) .attr( marker-end , url(#Triangle) ); var nodeEnter = d3.select( svg ).selectAll( g.node ) .data(oldNodes, func
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

D3.js w akcji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: