Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 005136 22958064 na godz. na dobę w sumie
DDD. Kompendium wiedzy - książka
DDD. Kompendium wiedzy - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4279-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-69%), audiobook).

DDD w pigułce

Modelowanie oprogramowania jest kojarzone z pojęciem programowania dziedzinowego, w skrócie zwanego DDD. Jest to dość nowatorskie podejście do tworzenia architektury oprogramowania, a jego największą zaletą jest wysoka pewność uzyskiwania bardzo dobrych rezultatów. Programiści często błyskawicznie dostrzegają zalety DDD i korzyści płynące ze stosowania odpowiednich narzędzi, stąd technika ta cieszy się coraz większym uznaniem. Dopiero jednak pełne zrozumienie zasad stosowania wzorców projektowych DDD przez wszystkich zaangażowanych w projekt pozwala na osiągnięcie imponujących wyników przy projektowaniu skomplikowanych systemów oprogramowania.

Ten zwięzły i czytelnie napisany podręcznik jest przeznaczony dla programistów, ekspertów dziedzinowych, menedżerów, analityków biznesowych, architektów informacji i testerów. Koncentruje się na praktycznej wiedzy niezbędnej do uzyskania pożądanych rezultatów. Wyjaśniono, jak segregować modele dziedzin za pomocą wzorca kontekstu ograniczonego, jak rozwinąć język wszechobecny, a także w jaki sposób zintegrować wiele kontekstów ograniczonych poprzez wykorzystanie relacji zespołowych i mechanizmów technicznych. Co najważniejsze, dowiesz się, jak podejście DDD działa w rzeczywistości i co zrobić, aby jak najszybciej cieszyć się jego zaletami.

W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

Narzędzia DDD - ciesz się udanym wdrożeniem!


Vernon Vaughn jest uznanym liderem nowatorskiego podejścia do implementacji oprogramowania. Zasady programowania dziedzinowego stosuje w praktyce, tworząc modele oprogramowania dla takich branż, jak zarządzanie przestrzenią powietrzną, ochrona środowiska, ubezpieczenia, ochrona zdrowia czy telekomunikacja. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie DDD - prowadzi warsztaty Implementing DDD Workshop na całym świecie z udziałem setek programistów. Jest autorem kilku bestsellerów. Często występuje na najbardziej prestiżowych konferencjach branżowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Domain-Driven Design Distilled Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-283-4279-8 Authorized translation from the English language edition, entitled: DOMAIN-DRIVEN DESIGN DISTILLED; ISBN 0134434420; by Vaughn Vernon; published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison-Wesley Professional. Copyright © 2016 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/dddpig Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Podziękowania .................................................................................................................................9 O autorze ........................................................................................................................................10 Wprowadzenie ...............................................................................................................................11 Rozdział 1. Czym jest DDD? .........................................................................................................15 Czy będzie bolało? ...................................................................................................................................16 Dobre, złe i skuteczne projektowanie ..................................................................................................17 Projektowanie strategiczne ....................................................................................................................20 Projektowanie taktyczne ........................................................................................................................20 Uczenie się i pogłębianie wiedzy ..........................................................................................................21 Zaczynamy! ..............................................................................................................................................22 Rozdział 2. Projektowanie strategiczne — Konteksty Ograniczone i Język Wszechobecny .......23 Eksperci Dziedziny i czynniki biznesowe ............................................................................................28 Analiza przypadku ..................................................................................................................................30 Znaczenie projektowania strategicznego .............................................................................................33 Kwestionowanie i integracja ..................................................................................................................36 Tworzenie Języka Wszechobecnego .....................................................................................................41 Wykorzystanie scenariuszy w praktyce ....................................................................................... 43 Jak to wygląda na dłuższą metę? ................................................................................................. 45 Architektura .............................................................................................................................................45 Podsumowanie ........................................................................................................................................47 Rozdział 3. Projektowanie strategiczne — Poddziedziny ............................................................49 Czym jest Poddziedzina? .......................................................................................................................50 Rodzaje Poddziedzin ..............................................................................................................................50 Radzenie sobie ze złożonością ...............................................................................................................51 Podsumowanie ........................................................................................................................................53 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TREŚCI Rozdział 4. Projektowanie strategiczne z wykorzystaniem mapowania kontekstów ..................55 Formy Mapowania Kontekstu ..............................................................................................................57 Partnerstwo ................................................................................................................................... 57 Wspólne Jądro .............................................................................................................................. 58 Rozwój w trybie Klient-Dostawca ............................................................................................... 58 Konformista .................................................................................................................................. 59 Warstwa Zapobiegająca Uszkodzeniu ........................................................................................ 59 Usługa Otwartego Hosta .............................................................................................................. 60 Język Opublikowany ..................................................................................................................... 60 Oddzielne Drogi ............................................................................................................................ 61 Wielka Kula Błota ........................................................................................................................ 61 Skuteczne wykorzystanie Mapowania Kontekstu ..............................................................................63 RPC i SOAP .................................................................................................................................. 63 REST-owy HTTP .......................................................................................................................... 65 Wymiana wiadomości ................................................................................................................. 67 Przykład Mapowania Kontekstu ...........................................................................................................70 Podsumowanie ........................................................................................................................................73 Rozdział 5. Projektowanie taktyczne — Agregaty ........................................................................75 Zastosowanie Agregatów .......................................................................................................................76 Reguły projektowania Agregatów .........................................................................................................79 Reguła nr 1: ochrona niezmienników biznesowych zawartych w granicach agregatów ......... 80 Reguła nr 2: projektuj małe Agregaty ......................................................................................... 81 Reguła nr 3: odwoływanie się do innych Agregatów wyłącznie za pomocą identyfikatora tożsamości ...................................................................................... 82 Reguła nr 4: używanie spójności ostatecznej do aktualizowania innych Agregatów .............. 83 Modelowanie Agregatów .......................................................................................................................85 Dobieraj abstrakcje starannie ..................................................................................................... 90 Dobieranie Agregatów o właściwej wielkości ............................................................................. 91 Testowalne jednostki .................................................................................................................... 92 Podsumowanie ........................................................................................................................................93 Rozdział 6. Projektowanie taktyczne — Zdarzenia Dziedziny .....................................................95 Projektowanie, wdrażanie i używanie Zdarzeń Dziedziny ...............................................................96 Event Sourcing ..................................................................................................................................... 102 Podsumowanie ........................................................................................................................ 104 Rozdział 7. Narzędzia do zarządzania i przyspieszania prac .....................................................105 Event Storming ..................................................................................................................................... 106 Inne narzędzia ............................................................................................................................ 114 Zarządzanie DDD w projekcie zwinnym ......................................................................................... 114 Po kolei ........................................................................................................................................ 115 Wykorzystaj analizę SWOT ...................................................................................................... 116 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 7 Fluktuacje i koszt modelowania ................................................................................................ 117 Identyfikacja zadań i szacowanie nakładu pracy .................................................................... 118 Modelowanie w terminie .................................................................................................................... 120 Jak wdrożyć ................................................................................................................................. 120 Interakcja z Ekspertami Dziedziny ........................................................................................... 122 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 123 Bibliografia ...................................................................................................................................125 Skorowidz .....................................................................................................................................127 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę Rozdział 4 Projektowanie strategiczne z wykorzystaniem mapowania kontekstów W poprzednich rozdziałach dowiedziałeś się, że w każdym projekcie DDD poza Dziedziną Główną istnieje wiele Kontekstów Ograniczonych. Wszystkie pojęcia, które nie należały do Kontekstu Zarządzanie Projektem Zwinnym — czyli Dziedziny Głównej — zostały przeniesione do osobnych Kontekstów Ograniczonych. Poleć książkęKup książkę 56 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Dowiedziałeś się też, że Dziedzina Główna „Zarządzanie Projektem Zwinnym” powinna zo- stać zintegrowana z innymi Kontekstami Ograniczonymi. Taka integracja w DDD nosi nazwę Mapowanie Kontekstu. Na powyższej Mapie Kontekstu widać, że dyskusja (Discussion) istnieje w obydwu Kontekstach Ograniczonych. Jak pamiętasz, wynika to z tego, że Kontekst Współpra- ca jest źródłem komponentu Discussion, a Kontekst Zarządzanie Projektem Zwinnym jego konsumentem. Mapowanie Kontekstu jest oznaczone w powyższym diagramie jako linia otoczona przery- waną obwódką. (Sama obwódka nie jest częścią Mapy Kontekstu, lecz jedynie ma zwrócić uwagę na linię). To właśnie linia łącząca obydwa Konteksty Ograniczone wskazuje na Mapo- wanie Kontekstu. Innymi słowy, obecność takiej linii świadczy o tym, że Konteksty Ograniczone są ujęte na jakiejś mapie. W ramach obydwu Kontekstów Ograniczonych zachodzi pewien sto- pień integracji, jak i interakcji pomiędzy odpowiadającymi im zespołami. Biorąc pod uwagę, że w dwóch różnych Kontekstach Ograniczonych istnieją dwa różne Ję- zyki Wszechobecne, powyższa linia wskazuje, że występujące w nich pojęcia ulegają przetłu- maczeniu. Wyobraź sobie, że dwa zespoły z dwóch różnych krajów, posługujące się dwoma różnymi językami, muszą ze sobą współpracować. Żeby mogło się to powieść, to albo oby- dwa zespoły musiałyby się nauczyć języka obcego, albo trzeba by skorzystać z usług tłumacza. Poleć książkęKup książkę FORMY MAPOWANIA KONTEKSTU 57 Zatrudnienie tłumacza odciążyłoby obydwa zespoły, ale jednocześnie mogłoby się okazać pod wieloma względami kosztowne. Zastanów się tylko, ile czasu pochłaniałoby przekazywanie infor- macji między jednym zespołem a drugim za pośrednictwem tłumacza. Obsługa tłumacza począt- kowo wydaje się wygodna, ale z czasem staje się męcząca. Tym niemniej zespoły mogą uznać, że jest to lepsze rozwiązanie w porównaniu z koniecznością nauczenia się nowego języka i ciągłe- go żonglowania językami. Rzecz jasna, właśnie opisaliśmy interakcję dwóch zespołów. Co, jeśli tych zespołów byłoby więcej? Z takimi samymi problemami mierzymy się, gdy tłumaczymy Ję- zyki Wszechobecne lub uczymy się nimi posługiwać. W ramach Mapowania Kontekstu interesuje nas to, jaką relację pomiędzy zespołami oraz integracją opisuje linia łącząca dwa Konteksty Ograniczone. Odpowiednie zdefiniowanie dzielących je granic i kontraktów zachodzących pomiędzy nimi pozwala na wprowadzanie kontrolowanych zmian. Mapowanie Kontekstów przyjmuje różne formy, zarówno pod względem technicznym, jak i zespołowym. W niektórych przypadkach relacja między zespołami przeplata się z integracją. Formy Mapowania Kontekstu Jakie zależności oraz integracje w Mapowaniu Kontekstu można wyrazić za pomocą linii? Przedstawię Ci je poniżej. Partnerstwo Pomiędzy zespołami zachodzi relacja Partnerstwa. Każdy zespół odpowiada za jeden Kontekst Ograniczony. Wspólnie tworzą one Partnerstwo, w ramach którego posługują się zależnymi zesta- wami celów. Oznacza to, że obydwa zespoły wspólnie odnoszą sukces lub porażkę. Ponieważ są one tak ściśle związane, członkowie zespołów będą się często spotykać w celu synchronizacji har- monogramów i prac, a ponadto będą stosować system ciągłej integracji, aby zachować spójność wyników. Synchronizację przedstawia się w formie grubej linii rozciągniętej pomiędzy dwoma zespołami. Gruba linia wskazuje na wymagany poziom zaangażowania, który jest w tym wypadku dość wysoki. Poleć książkęKup książkę 58 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Utrzymanie Partnerstwa przez dłuższy czas jest nie lada wyzwaniem, wobec czego zespoły wkraczające w taką relację mogą zgodzić się na jej ograniczenie czasowe. Partnerstwo powinno trwać tak długo, jak długo dostarcza korzyści, a powinno zostać przekształcone w inną relację, gdy korzyści przestają być warte zaangażowania. Wspólne Jądro Wspólne Jądro, przedstawione powyżej jako część wspólna dwóch Kontekstów Ograniczonych, opisuje relację pomiędzy dwoma (lub więcej) zespołami, które współdzielą niewielki model. Zespoły muszą być zgodne co do tego, które elementy modelu mają być wspólne. Możliwe jest, że tylko jeden zespół będzie odpowiadał za utrzymanie kodu, wydawanie i testowanie współdzielo- nych zasobów. Wspólne Jądro często bardzo trudno w ogóle zdefiniować i utrzymać, ponieważ wiąże się to z koniecznością prowadzenia otwartej komunikacji międzyzespołowej i potwier- dzania zgody co do tego, jakie elementy składają się na wspólny model. Niemniej może się to udać, o ile wszyscy zainteresowani są zgodni co do tego, że zachowanie takiego jądra jest lepsze niż Oddzielne Drogi (które omówię w dalszej części podrozdziału). Rozwój w trybie Klient-Dostawca Model Klient-Dostawca opisuje taką relację pomiędzy dwoma Kontekstami Ograniczonymi i ich zespołami, w ramach której Dostawca znajduje się na wyższym szczeblu (W na diagramie), Klient na niższym (N na diagramie). Dostawca dominuje w tej relacji, ponieważ odpowiada za dostarczanie tego, czego Klient potrzebuje. To do Klienta należy zaplanowanie różnych transakcji z Dostawcą, ale ostatecznie to ten pierwszy decyduje, co i kiedy trafi do Klienta. Jest to niezwykle standardowa i bardzo praktyczna relacja między zespołami, nawet należącymi do jednej organi- zacji, o ile kultura firmowa nie zapewnia Dostawcy całkowitej autonomii i możliwości lekcewa- żenia realnych oczekiwań Klientów. Poleć książkęKup książkę FORMY MAPOWANIA KONTEKSTU 59 Konformista Relacja Konformisty zachodzi, kiedy istnieją zespoły na wyższym i niższym szczeblu, a zespół wyższego szczebla nie ma żadnej motywacji do zaspokajania potrzeb tego drugiego. Zespół niż- szego szczebla z różnych względów nie może pozwolić sobie na tłumaczenie Języka Wszech- obecnego zespołu wyższego szczebla, więc dostosowuje się on do jego modelu. Zespoły często decydują się na bycie Konformistami, na przykład podczas integracji z bardzo dużym i skom- plikowanym modelem, na który zespół nie może bezpośrednio wpływać. Przykładem może być konieczność dostosowania się do modelu Amazon.com w ramach integracji w charakterze stowarzyszonego sprzedawcy Amazona. Warstwa Zapobiegająca Uszkodzeniu Warstwa Zapobiegająca Uszkodzeniu jest najbezpieczniejszą relacją, w ramach której zespół niższego szczebla tworzy warstwę translacyjną pomiędzy własnym Językiem Wszechobecnym a Językiem Wszechobecnym zespołu wyższego szczebla. Warstwa ta izoluje model niższego szczebla od jego odpowiednika na wyższym szczeblu i tłumaczy ich elementy. Jest to zatem prak- tyczne podejście do integracji. Poleć książkęKup książkę 60 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Warstwę Zapobiegającą Uszkodzeniu pomiędzy modelem wyższego i niższego szczebla nale- ży opracowywać, jeżeli tylko jest taka możliwość, tak aby móc tworzyć pojęcia przystające do potrzeb biznesowych danej dziedziny i odizolować się całkowicie od obcych pojęć. Podobnie jednak jak jest w przypadku zatrudnienia tłumacza w roli mediatora, w niektórych przypad- kach koszt utworzenia takiej warstwy może być zbyt wysoki. Usługa Otwartego Hosta Usługa Otwartego Hosta definiuje protokół lub interfejs, który daje dostęp do Kontekstu Ograni- czonego w formie zestawu usług. Protokół jest „otwarty”, wobec czego wszyscy, którym zależy na integracji z Kontekstem Ograniczonym, mogą skorzystać z niego względnie bezproblemo- wo. Usługi oferowane przez API są dobrze udokumentowane i przyjemnie się z nich korzysta. Nawet jeśli należysz do Zespołu 2 z powyższego diagramu i nie masz czasu na stworzenie izolują- cej Warstwy Zapobiegającej Uszkodzeniu po swojej stronie, to o wiele lepiej być Konformistą w takim modelu niż korzystać z wielu starych systemów, na jakie możesz trafić. Można powiedzieć, że język Usługi Otwartego Hosta jest o wiele prostszy od języków innych rodzajów systemów. Język Opublikowany Język Opublikowany, przedstawiony na powyższym rysunku, jest dobrze udokumentowanym ję- zykiem do wymiany informacji, umożliwiającym prosty przekaz i tłumaczenie pojęć na dowolnej wielkości zbiór Kontekstów Ograniczonych. Konsumenci mogą tłumaczyć pojęcia na wspólny język i z niego, mając pewność, że integracja terminów jest poprawna. Taki Język Opublikowany Poleć książkęKup książkę FORMY MAPOWANIA KONTEKSTU 61 można zdefiniować za pomocą schematu XML, JSON lub w bardziej optymalnych, serializowanych formatach w rodzaju Protobuf lub Avro. Usługa Otwartego Hosta często posługuje się Językiem Opublikowanym, co pozwala zapewnić najlepszą integrację stronom trzecim. Taka kombinacja sprawia, że tłumaczenie dwóch Języków Wszechobecnych staje się bardzo wygodne. Oddzielne Drogi Oddzielne Drogi opisują sytuację, w której integracja różnych Kontekstów Ograniczonych i sto- sowanie wielu Języków Wszechobecnych nie przynosi istotnych korzyści. Jeśli na przykład żaden z Języków Wszechobecnych nie może zapewnić oczekiwanej funkcjonalności, najlepiej stwo- rzyć własne, specjalistyczne rozwiązanie w obrębie swojego Kontekstu Ograniczonego i pominąć integrację na potrzeby tego szczególnego przypadku. Wielka Kula Błota Dowiedziałeś się już całkiem sporo o Wielkiej Kuli Błota w poprzednich rozdziałach, ale chciał- bym zwrócić uwagę na problemy, z jakimi trzeba się mierzyć, gdy pracuje się z takim modelem lub dąży się do integracji z nim. Tworzenia Wielkiej Kuli Błota trzeba unikać jak ognia. Poleć książkęKup książkę 62 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Na wszelki wypadek opowiem Ci jeszcze, co się dzieje na dłuższą metę z Wielką Kulą Błota: (1) Coraz więcej Agregatów ulega wzajemnej kontaminacji z powodu nieuzasadnionego tworzenia powiązań i zależności. (2) Konserwacja poszczególnych obszarów Wielkiej Kuli Błota powo- duje zniekształcenia w pozostałych, przez co trzeba „gasić pożary” na bieżąco. (3) Jedynie wiedza zachowana przez najstarszych górali i znajomość wszystkich używanych języków pozwala na uratowanie systemu przed całkowitym załamaniem. Problem w tym, że już w tej chwili istnieje od groma Wielkich Kul Błota i z każdym miesią- cem będzie ich przybywać. Nawet jeśli będziesz mógł uniknąć stworzenia Wielkiej Kuli Błota z wykorzystaniem technik DDD, musisz się liczyć z koniecznością przeprowadzenia integracji z takim systemem. W takiej sytuacji powinieneś w miarę możliwości stworzyć Warstwę Zapo- biegającą Uszkodzeniom dla każdego starego systemu, tak aby uniknąć zanieczyszczenia własnego modelu niezrozumiałymi śmieciami. Cokolwiek zrobisz — nie posługuj się takim językiem! Poleć książkęKup książkę SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MAPOWANIA KONTEKSTU 63 Skuteczne wykorzystanie Mapowania Kontekstu Być może zastanawiasz się, jaki konkretny interfejs można zastosować w ramach integracji z danym Kontekstem Ograniczonym. Wszystko zależy od tego, co może dostarczyć zespół, do którego taki Kontekst Ograniczony należy. Może to być RPC i SOAP lub REST-owe interfejsy z odpo- wiednimi zasobami czy też interfejs do przesyłania wiadomości używający kolejek lub modelu Publish-Subscribe. W najmniej korzystnej sytuacji możesz być zmuszony do integracji poprzez bazę danych lub systemów plików, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to konieczne. Integracji za pośrednictwem bazy danych należy unikać, ale jeśli już trzeba coś takiego zrobić, to zdecydowa- nie powinieneś zabezpieczyć model odbiorczy Warstwą Zapobiegającą Uszkodzeniom. Przyjrzyjmy się trzem najbardziej pewnym rodzajom integracji, kolejno od najmniej do najbar- dziej niezawodnego. Najpierw przyjrzymy się RPC, następnie REST-owemu protokołowi HTTP, a na koniec przejdziemy do wymiany wiadomości (zobacz pierwszy rysunek na następnej stronie). RPC i SOAP Zdalne wywołania procedury (ang. remote procedure calls — RPC) mogą działać na różne sposoby. Popularnym sposobem jest używanie RPC za pośrednictwem protokołu SOAP, a polega to na sprawieniu, aby korzystanie z usług z innego systemu wydawało się prostą, lokalną procedurą lub wywołaniem metody. Tym niemniej żądanie SOAP musi zostać przekazane przez sieć, dotrzeć do zdalnego systemu, zostać pomyślnie wykonane, a następnie zwrócić wyniki przez sieć. Wią- że się to z ryzykiem zgubienia informacji wskutek awarii sieci albo przynajmniej wystąpienia Poleć książkęKup książkę 64 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW niespodziewanych opóźnień przy pierwszym wdrożeniu integracji. Ponadto wykorzystanie RPC i SOAP wiąże się z silnym sprzężeniem klienckiego Kontekstu Ograniczonego z Kontekstem Ogra- niczonym, który dostarcza usługę. Głównym problemem związanym ze stosowaniem RPC (przy użyciu SOAP lub w inny sposób) jest niestabilność tej metody. W razie wystąpienia jakiegoś problemu z siecią lub systemem ho- stującym SOAP API teoretycznie proste wywołanie procedury całkowicie zawiedzie, zwracając jedynie błędy. Nie daj się zwieść pozornej prostocie tego rozwiązania (zobacz pierwszy rysunek na następnej stronie). Kiedy RPC się sprawdza — a jest tak zazwyczaj — to jest bardzo użyteczną metodą integracji. Jeżeli możesz wpłynąć na postać udostępniającego usługę Kontekstu Ograniczonego, to powinno Ci zależeć na stworzeniu dobrze zaprojektowanego API, zapewniającego Usługę Otwartego Hosta z Językiem Opublikowanym. Tak czy inaczej, kliencki Kontekst Ograniczony można uzupełnić o Warstwę Zapobiegającą Uszkodzeniom, aby odizolować model od niepożądanych wpływów z zewnątrz (zobacz drugi rysunek na następnej stronie).. Poleć książkęKup książkę SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MAPOWANIA KONTEKSTU 65 REST-owy HTTP Integracja przy użyciu REST-owego HTTP koncentruje się na zasobach wymienianych między Kontekstami Ograniczonymi i polega na stosowaniu czterech głównych operacji: POST, GET, PUT i DELETE. Korzystanie z REST w integracji jest dla wielu wygodne, gdyż pomaga w tworzeniu dobrych API na potrzeby przetwarzania rozproszonego. Trudno to podważyć, skoro Internet odniósł tak wielki sukces. Poleć książkęKup książkę 66 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Korzystanie z REST-owego HTTP wiąże się z pewnym określonym sposobem myślenia. Nie opiszę tutaj tego zagadnienia szczegółowo, ale jeśli jesteś zainteresowany, sięgnij po książkę REST in Practice [RiP]. Kontekst Ograniczony usługi, wykorzystujący interfejs REST, powinien zapewniać Usługę Otwartego Hosta i Język Opublikowany. Zasoby powinny być zdefiniowane jako Język Opu- blikowany, a w połączeniu z URI REST naturalnie przekształcą się w Usługę Otwartego Hosta. REST-owy HTTP zawodzi przeważnie z tych samych względów co RPC — pojawiają się awarie sieci i usług bądź następuje nieoczekiwane spowolnienie. REST-owy HTTP oparty jest jednak na założeniach Internetu, a w gruncie rzeczy trudno wskazać coś lepszego od sieci WWW pod względem niezawodności, skalowalności i ogólnej użyteczności. Typowym błędem występującym przy korzystaniu z REST jest projektowanie zasobów tak, aby bezpośrednio odzwierciedlały Agregaty modelu dziedziny. W ten sposób zmuszasz każdego klienta do stania się Konformistą, jako że w przypadku zmiany kształtu modelu zasoby też się zmienią. Zamiast tego zasoby należy projektować syntetycznie, zgodnie z przypadkami użycia u klienta. Przez „syntetyczne” rozumie się to, że klient musi otrzymywać zasoby o kształcie i skła- dzie odpowiadających jego potrzebom, a nie będących odbiciem rzeczywistego modelu dziedziny. Czasami model rzeczywiście odpowiada potrzebom klienta, ale to właśnie one, a nie bieżący kształt, powinny kierować projektowaniem zasobów. Poleć książkęKup książkę SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MAPOWANIA KONTEKSTU 67 Wymiana wiadomości Przy stosowaniu asynchronicznej wymiany wiadomości wiele można osiągnąć poprzez sprawie- nie, aby kliencki Kontekst Ograniczony subskrybował Zdarzenia Dziedziny publikowane przez inny Kontekst Ograniczony. Wykorzystanie obsługi wiadomości jest jedną z najsolidniejszych form integracji, ponieważ umożliwia pozbycie się zależności czasowych występujących w przy- padku użycia RPC i REST. Ponieważ od razu możesz przewidzieć wystąpienie opóźnień w wy- mianie wiadomości, to jesteś przygotowany na tworzenie bardziej stabilnych systemów, jako że nie oczekujesz natychmiastowych wyników. Asynchroniczny REST Prowadzenie komunikacji asynchronicznej przy użyciu REST, polegające na odpytywaniu rosną- cego zbioru zasobów, jest możliwe. Wykorzystując możliwości przetwarzania w tle, klient stale odpytuje usługę, która dostarcza ciągle powiększający się zbiór Zdarzeń Dziedziny. Jest to bez- pieczne podejście do prowadzenia operacji asynchronicznych między usługą a klientami przy jednoczesnym dostarczaniu aktualnych zdarzeń ze strony usługi. Jeśli usługa stanie się z jakiegoś powodu niedostępna, klient może ponawiać zapytanie w standardowych interwałach bądź wstrzymać się do momentu, gdy strumień stanie się ponownie dostępny. To podejście opisane jest szczegółowo w książce DDD dla architektów oprogramowania [IDDD]. Unikaj integrowania błędów Kiedy kliencki Kontekst Ograniczony (C1) integruje się z Kontekstem Ograniczonym usługi (S1), C1 nie powinien na ogół wysyłać synchronicznego, blokującego żądania do S1 w ramach obsługi żądania. Innymi słowy, dopóki jakiś inny klient (C0) wysyła żądanie blokujące do C1, nie pozwalaj, by C1 wysłał żądanie blokujące do S1. Postąpienie inaczej doprowadziłoby do stworzenia topor- nej integracji pomiędzy C0, C1 i S1. Zastosowanie asynchronicznej wymiany wiadomości po- zwala na uniknięcie tego. Poleć książkęKup książkę 68 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Przeważnie jest tak, że Agregat z jednego Kontekstu Ograniczonego publikuje Zdarzenie Dzie- dziny, które zostaje przyjęte przez dowolną liczbę zainteresowanych stron. Kiedy subskrybujący Kontekst Ograniczony otrzymuje Zdarzenie Dziedziny, jakieś działania zostają podjęte na pod- stawie jego typu i wartości. Zazwyczaj powoduje to utworzenie nowego Agregatu lub przekształ- cenie istniejącego Agregatu w odbierającym Kontekście Ograniczonym. Czy konsumenci Zdarzeń Dziedziny są Konformistami? Pewnie zastanawiasz się, czy Kontekst Ograniczony może konsumować Zdarzenia Dziedziny innego Kontekstu Ograniczonego, nie stając się przy tym Konformistą. Jak zaleciłem w DDD dla architektów oprogramowania [IDDD], a konkretnie w rozdziale 13. „Integrowanie Kontekstów Ograniczonych”, konsumenci nie powinni używać typów zdarzeń (np. klas) producenta zdarzeń, lecz powinni ra- czej polegać wyłącznie na schemacie zdarzeń, czyli Języku Opublikowanym. Oznacza to na ogół, że jeśli zdarzenia publikowane są jako JSON lub w bardziej ekonomicznym formacie obiekto- wym, konsument powinien je przetwarzać w celu uzyskania pasujących mu atrybutów danych. Poleć książkęKup książkę SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MAPOWANIA KONTEKSTU 69 Powyższe zakłada, że subskrybujący Kontekst Ograniczony zawsze korzysta na tym, że w publi- kującym Kontekście Ograniczonym pojawiają się zdarzenia. Czasami jednak kliencki Kontekst Ograniczony musi sam wysłać Polecenie do Kontekstu Ograniczonego usługi, aby wymusić jakieś działanie. W takich przypadkach kliencki Kontekst Ograniczony również otrzymuje wszelkie rezultaty jako opublikowane Zdarzenia Dziedziny. We wszystkich przypadkach wykorzystania wymiany wiadomości w integracji jakość rozwiąza- nia w całości zależy w znacznej mierze od jakości wybranego mechanizmu przesyłania wiadomości. Powinien on obsługiwać dostawę „przynajmniej jednorazową” (ang. At-Least-Once Delivery) [Reactive], aby można było mieć pewność, że wszystkie wiadomości zostaną ostatecznie odebrane. Oznacza to też, że subskrybujący Kontekst Ograniczony musi być wdrożony jako Idempotentny Odbiorca [Reactive]. Dostawa „przynajmniej jednorazowa” [Reactive] jest wzorcem przesyłu wiadomości, w ramach którego mechanizm okresowo ponawia wysyłkę danej wiadomości. Dzieje się to w przypadku utraty wiadomości, powolnie reagujących lub nieaktywnych odbiorców, a także tych, którzy nie potwierdzają odbioru. W myśl tego wzorca jedna wiadomość może być wysłana jeden raz, ale dostarczona wielokrotnie. Nie powinno to być jednak problemem, jeśli odbiorca jest zapro- jektowany z uwzględnieniem tego zachowania. Poleć książkęKup książkę 70 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Jeśli wiadomość może być dostarczona więcej niż jednokrotnie, odbiorca powinien być za- projektowany tak, aby poprawnie zareagować na tę sytuację. Idempotentny Odbiorca [Reactive] to taki, który wykonuje operację w taki sposób, że zawsze zwraca ona jednakowy wynik, nawet jeśli jest wykonywana wielokrotnie. Jeśli zatem ta sama wiadomość zostaje odebrana wielokrot- nie, odbiorca obsługuje ją w bezpieczny sposób. Oznacza to, że musi on używać mechanizmu wykrywania zduplikowanych wiadomości i ignorować powtarzającą się wiadomość bądź bez- piecznie zwrócić taki sam wynik jak przy poprzedniej przesyłce. Ze względu na to, że mechanizmy przesyłania wiadomości zawsze wprowadzają asynchro- niczną komunikację opartą na wzorcu Żądanie-Odpowiedź [Reactive], należy się spodziewać pewnych opóźnień. Żądania usług (prawie) nigdy nie powinny blokować wykonania usługi. Projektowanie z myślą o przekazie wiadomości oznacza, że zawsze przewidujesz choćby mi- nimalne opóźnienia, dzięki czemu takie rozwiązanie może być z założenia niezawodne. Przykład Mapowania Kontekstu Wróćmy do przykładu przedstawionego w rozdziale 2. „Projektowanie strategiczne — Konteksty Ograniczone i Język Wszechobecny”. Pojawia się teraz pytanie o położenie typu Policy. Jak pamiętasz, w trzech różnych Kontekstach Ograniczonych istnieją trzy rodzaje Policy. Gdzie za- tem umiejscowić „politykę rejestracji” w firmie ubezpieczeniowej? Możliwe, że powinna być przypisana do działu selekcji, ponieważ to on się nią zajmuje. Na potrzeby przykładu załóżmy, że tak jest. Jak zatem inne Konteksty Ograniczone dowiadują się o jej istnieniu? Poleć książkęKup książkę PRZYKŁAD MAPOWANIA KONTEKSTU 71 Kiedy komponent typu Policy zostaje wydany w Kontekście Selekcja, może on opublikować Zdarzenie Dziedziny o nazwie PolicyIssued. Dowolny inny, subskrybujący Kontekst Ograni- czony może zareagować na Zdarzenie Dziedziny, np. tworząc odpowiadający mu komponent Policy w swoim obrębie. Zdarzenie Dziedziny PolicyIssued zawiera zapis o tożsamości komponentu Policy. W tym przypadku jest to policyId. Wszelkie komponenty utworzone w subskrybującym Kontekście Ograniczonym zachowałyby tę informację, aby można było prześledzić, że pochodzą z Kontekstu Selekcja. W tym przykładzie tożsamość zapisana jest jako issuedPolicyId. Jeśli potrzeba więcej danych niż te, które dostarczyło Zdarzenie Dziedziny PolicyIssued, subskrybujący Kontekst Ograniczony zawsze może ponownie wysłać zapytanie do Kontekstu Selekcja, aby uzyskać ich więcej. W tym przypadku subskrybujący Kontekst Ograniczony używa issuedPolicyId do przeszukania Kontekstu Selekcja. Wzbogacanie zdarzeń a ponawianie zapytań Czasami korzystnym rozwiązaniem jest wzbogacanie Zdarzeń Dziedziny o dane pozwalające na zaspokojenie potrzeb wszystkich konsumentów. Bywa też jednak, że lepiej jest tworzyć minima- listyczne Zdarzenia Dziedziny i pozwalać na wydawanie zapytań zwrotnych, gdy konsumenci potrze- bują dodatkowych danych. Wzbogacenie zapewnia zależnym konsumentom większą autonomię. Jeśli to autonomia jest kluczowym wymaganiem, rozważ wykorzystanie tego rozwiązania. Z drugiej strony, trudno przewidzieć wszystkie rodzaje danych, jakich konsumenci będą potrze- bować od Zdarzeń Dziedziny, a dostarczenie ich wszystkich jest niepraktyczne. Na przykład nadmierne wzbogacenie Zdarzeń Dziedziny może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Jeśli tak jest, to przygotowanie minimalistycznych Zdarzeń Dziedziny i skonstruowanie rozbudowanego, lecz bezpiecznego modelu zapytań dla konsumentów może okazać się lepszym rozwiązaniem. Czasami okoliczności wymagają opracowania wyważonego rozwiązania, wykorzystującego ele- menty obydwu tych podejść. Poleć książkęKup książkę 72 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Jak miałoby wyglądać wysłanie zapytania zwrotnego do Kontekstu Selekcja? W tym przypadku dla Kontekstu Selekcja można stworzyć Usługę Otwartego Hosta i Język Opublikowany z zaso- bów REST. Wystarczy prosta operacja HTTP GET z wykorzystaniem issuedPolicyId, aby uzyskać IssuedPolicyData. Zapewne zastanawiasz się, jakie konkretnie dane przekazywane są w Zdarzeniu Dziedziny PolicyIssued. Szczegółami projektowania Zdarzeń Dziedziny zajmę się w rozdziale 6. „Pro- jektowanie taktyczne — Zdarzenia Dziedziny”. Poleć książkęKup książkę PODSUMOWANIE 73 Być może zastanawiasz się, dlaczego gdzieś po drodze zgubiliśmy Kontekst Zarządzanie Pro- jektem Zwinnym i zamiast tego zajęliśmy się omówieniem dziedzin biznesowych z branży ubezpie- czeń. Było to celowe — dzięki temu mogliśmy posłużyć się bardziej zróżnicowanymi przykła- dami przy omawianiu DDD. Nie martw się jednak — do Kontekstu Zarządzanie Projektem Zwinnym powrócimy w następnym rozdziale. Podsumowanie W tym rozdziale dowiedziałeś się o: (cid:374) różnych rodzajach relacji w Mapowaniu Kontekstu, takich jak Partnerstwo, Klient-Dostawca i Warstwa Zapobiegająca Uszkodzeniu; (cid:374) integracji Mapowania Kontekstu za pomocą RPC, REST-owego HTTP i przesyłu komunikatów; (cid:374) wykorzystaniu Zdarzeń Dziedziny w kontekście wymiany wiadomości; (cid:374) podstawach, które pomogą Ci zdobyć doświadczenie w zakresie Mapowania Kontekstu. Obszerne omówienie Map Kontekstu znajdziesz w rozdziale 3. książki DDD dla architektów oprogramowania [IDDD]. Poleć książkęKup książkę 74 ROZDZIAŁ 4. PROJEKTOWANIE STRATEGICZNE Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA KONTEKSTÓW Poleć książkęKup książkę Skorowidz A abstrakcje, 90 Agregaty, 75, 79 dobieranie, 91 modelowanie, 85 reguły projektowania, 79 zastosowanie, 76 analiza SWOT, 116 Anemiczny Model Dziedziny, 85 architektura, 45 C cykl kwestionowania i integracji, 36 czynniki biznesowe, 28 D DDD, Domain-Driven Design, 15 diagram UML, 86 dobieranie Agregatów, 91 Dziedzina biznesowa, 95 główna, 40, 50 E Ekspert Dziedziny, 28, 35, 122 encja, 76 Event Sourcing, 102 Event Storming, 106 fluktuacje, 117 identyfikacja zadań, 118 integracja, 36 F I J Język Wszechobecny, 41 K kamienie milowe, 39 Kontekst Ograniczony, 23, 25 koszt modelowania, 117 kwestionowanie, 36 M magazynowanie Zdarzeń, 102 Mapowanie Kontekstu, 57, 63, 70 metodyka scrumowa, 30 model dziedziny, 46 modelowanie, 117, 120 Agregatów, 85 N nakład pracy, 118 narzędzia, 105, 114 Poleć książkęKup książkę 128 SKOROWIDZ Obiekt Wartości, 77, 87 O P Poddziedzina, 50 Generyczna, 50 Pomocnicza, 50 programowanie dziedzinowe, 15 funkcjonalne, 86 projektowanie Agregatów, 79 strategiczne, 20, 23, 33, 49, 55 taktyczne, 20, 75, 95 przestrzeń problemów, 51 R rejestr zadań, 30 REST, 65 asynchroniczny, 67 rodzaje Poddziedzin, 50 RPC, remote procedure calls, 63 S scenariusze, 43 SOAP, 63 spójność przyczynowa, 95 sprinty, 30 SWOT, 116 szacowanie nakładu pracy, 118 T testowalne jednostki, 92 testowanie, 34 transakcje, 78 tworzenie Języka Wszechobecnego, 41 U UML, Unified Modeling Language, 86 W wdrażanie, 120 Wielka Kula Błota, 27 Właściciel produktu, 35 wydajność, 103 wydania, 30 Z zarządzanie DDD, 114 projektami zwinnymi, 30 Zdarzenia Dziedziny, 68, 95 magazynowanie, 102 projektowanie, 96 używanie, 96 wdrażanie, 96 złożoność, 51 biznesowa, 36 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

DDD. Kompendium wiedzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: