Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 004053 21567567 na godz. na dobę w sumie
Darmowe narzędzia dla webmastera - książka
Darmowe narzędzia dla webmastera - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0117-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet jest prawdziwą skarbnicą informacji, danych i oprogramowania. Przeglądając zasoby sieci, można natrafić na dostępne nieodpłatnie aplikacje, które pod względem możliwości nie ustępują podobnym narzędziom komercyjnym, a czasem nawet je przewyższają. Twórcy witryn WWW, programiści i projektanci oprogramowania znajdą w internecie programy, gotowe skrypty i elementy graficzne, które całkowicie spełnią ich wymagania. Jednak znalezienie wśród milionów witryn WWW 'tej właściwej', z której można pobrać potrzebne nam rzeczy, może zająć mnóstwo czasu, którego, jak wiadomo, zawsze jest zbyt mało.

'Darmowe narzędzia dla webmastera' to przewodnik po internecie dla tych, którzy chcą znaleźć tam programy i materiały przydatne przy tworzeniu witryn WWW. Znajdziesz tu opisy bezpłatnych aplikacji oraz adresy witryn WWW z gotowymi komponentami i szablonami stron. Jeśli tworzenie grafiki nie jest Twoją najmocniejszą stroną, dowiesz się także, gdzie znaleźć zestawy przycisków, ikon i innych elementów graficznych, które możesz wykorzystać w swoich projektach. Przeczytasz także o serwerach, na których nieodpłatnie możesz opublikować swoją witrynę WWW oraz o darmowych klientach FTP niezbędnych do umieszczenia plików na serwerze.

Wykorzystaj zasoby internetu i skompletuj zestaw narzędzi oraz materiałów niezbędnych do stworzenia witryny WWW.

'Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi'.

Jan Paweł II

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Darmowe narzêdzia dla webmastera Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 83-246-0117-1 Format: B5, stron: 264 Internet jest prawdziw¹ skarbnic¹ informacji, danych i oprogramowania. Przegl¹daj¹c zasoby sieci, mo¿na natrafiæ na dostêpne nieodp³atnie aplikacje, które pod wzglêdem mo¿liwoœci nie ustêpuj¹ podobnym narzêdziom komercyjnym, a czasem nawet je przewy¿szaj¹. Twórcy witryn WWW, programiœci i projektanci oprogramowania znajd¹ w internecie programy, gotowe skrypty i elementy graficzne, które ca³kowicie spe³ni¹ ich wymagania. Jednak znalezienie wœród milionów witryn WWW „tej w³aœciwej”, z której mo¿na pobraæ potrzebne nam rzeczy, mo¿e zaj¹æ mnóstwo czasu, którego, jak wiadomo, zawsze jest zbyt ma³o. „Darmowe narzêdzia dla webmastera” to przewodnik po internecie dla tych, którzy chc¹ znaleŸæ tam programy i materia³y przydatne przy tworzeniu witryn WWW. Znajdziesz tu opisy bezp³atnych aplikacji oraz adresy witryn WWW z gotowymi komponentami i szablonami stron. Jeœli tworzenie grafiki nie jest Twoj¹ najmocniejsz¹ stron¹, dowiesz siê tak¿e, gdzie znaleŸæ zestawy przycisków, ikon i innych elementów graficznych, które mo¿esz wykorzystaæ w swoich projektach. Przeczytasz tak¿e o serwerach, na których nieodp³atnie mo¿esz opublikowaæ swoj¹ witrynê WWW oraz o darmowych klientach FTP niezbêdnych do umieszczenia plików na serwerze. • Wyszukiwanie informacji w sieci • Dostêpne bezp³atnie edytory HTML oraz programy graficzne, animacyjne i narzêdziowe • Gotowe szablony stron WWW • Liczniki, ksiêgi goœci i inne komponenty • Biblioteki czcionek • Bezp³atne mechanizmy do tworzenia sklepów internetowych • Serwery WWW Wykorzystaj zasoby internetu i skompletuj zestaw narzêdzi oraz materia³ów niezbêdnych do stworzenia witryny WWW. Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................9 Rozdział 1. Wyszukiwanie w sieci, czyli darmowa e-nauka ................................. 15 Wstęp .................................................................................................................................................15 Metody wyszukiwania ....................................................................................................................16 Formułowanie zapytań do wyszukiwarek .............................................................................17 Adresy godne polecenia ................................................................................................................. 20 Wikipedia .................................................................................................................................. 20 Encyklopedia PWN ................................................................................................................. 20 Kursy i darmowe porady ..........................................................................................................21 Rozdział 2. Darmowe edytory stron WWW ......................................................27 Wstęp ................................................................................................................................................ 27 Polskie edytory ................................................................................................................................ 28 ezHTML (edytor znaczników HTML) ................................................................................. 28 EdHTML ....................................................................................................................................30 Kicia ............................................................................................................................................32 Zajączek ......................................................................................................................................33 Webdesigner ...............................................................................................................................36 Edytory zagraniczne .......................................................................................................................37 1st Page 2000 ..............................................................................................................................37 PHP Designer 2005 ...................................................................................................................39 EasyASP ......................................................................................................................................39 Amaya .........................................................................................................................................41 Rozdział 3. Darmowe szablony stron, grafika internetowa ..................................43 Rodzaje formatów graficznych .....................................................................................................43 JPEG ............................................................................................................................................43 GIF ............................................................................................................................................. 44 PNG ............................................................................................................................................45 Gdzie szukać darmowej grafiki? ....................................................................................................46 FreeDigitalPhotos.net ............................................................................................................. 47 FreePhotosBank ....................................................................................................................... 47 GRSites.com ............................................................................................................................. 48 ZDJECIA.PL ............................................................................................................................. 48 TemplatesBox ............................................................................................................................51 4 Darmowe narzędzia dla webmastera Szablony stron WWW i ich wykorzystanie .................................................................................51 TemplatesBox ............................................................................................................................53 Free Web Templates ..................................................................................................................53 Layouts 4 Free ............................................................................................................................54 Skryptoteka.pl ............................................................................................................................55 Rozdział 4. Darmowe dodatki do umieszczenia na stronie ....................................57 Wstęp, czyli od czego zacząć ..........................................................................................................57 Elementy dodatkowe przeznaczone do umieszczenia na stronie WWW ...............................58 Ankiety .......................................................................................................................................58 Sondy ..........................................................................................................................................59 Księgi gości .................................................................................................................................60 Liczniki .......................................................................................................................................62 Statystyki ....................................................................................................................................63 Wyszukiwarki na stronę ...........................................................................................................65 Pasek statusu GG, Tlen .............................................................................................................68 Prognoza pogody ......................................................................................................................69 Forum dyskusyjne .....................................................................................................................71 System newsów ......................................................................................................................... 72 Webring ......................................................................................................................................73 Free-For-All Links (FFA) ......................................................................................................... 74 Klikometr (klikomierz) ........................................................................................................... 74 Słownik on-line ..........................................................................................................................75 Gry on-line .................................................................................................................................76 Rozdział 5. Darmowe czcionki ......................................................................... 77 Czcionki systemowe oraz dodatkowe ......................................................................................... 77 Praktyczne wykorzystanie czcionek ............................................................................................. 79 Gdzie szukać darmowych czcionek? ............................................................................................ 82 1001 Free Fonts ......................................................................................................................... 82 GRSites.com ..............................................................................................................................83 Font Village ................................................................................................................................83 LotsaFonts.com ........................................................................................................................ 84 Fonts101 ..................................................................................................................................... 84 FONTREACTOR.COM .........................................................................................................86 Piktogramy (dingbats) ................................................................................................................... 87 Dingbat Depot .......................................................................................................................... 88 TypeNow.net ............................................................................................................................ 88 FontGarden ............................................................................................................................... 89 Tworzenie własnych znaków ...................................................................................................91 Rozdział 6. Darmowe programy do tworzenia i obróbki grafiki .............................93 Wstęp .................................................................................................................................................93 Rozbudowane przeglądarki graficzne ..........................................................................................93 IrfanView ....................................................................................................................................93 Artystyczne filtrowanie ........................................................................................................... 98 20/20 .......................................................................................................................................... 99 Spis treści 5 Edytory grafiki ...............................................................................................................................100 GIMP ........................................................................................................................................100 Pixia ...........................................................................................................................................102 ArtRage .....................................................................................................................................103 Paint.NET ................................................................................................................................105 PhotoFiltre ...............................................................................................................................106 Tworzenie galerii internetowych .................................................................................................107 Lakhei Photo Album ..............................................................................................................108 Photo2Web Publisher .............................................................................................................108 Image Catalog (ImCat) ...........................................................................................................108 Xibit ...........................................................................................................................................108 EdGaleria .................................................................................................................................. 110 JAlbum ..................................................................................................................................... 110 Optymalizacja grafiki ....................................................................................................................111 GIF Optimizer ..........................................................................................................................111 ReJPEG ..................................................................................................................................... 112 GIFeq ........................................................................................................................................ 112 StripFile .................................................................................................................................... 112 Trouts GIF Optimizer ............................................................................................................ 113 JPG Cleaner .............................................................................................................................. 113 OptiPNG: Advanced PNG Optimizer ................................................................................ 114 Inne przydatne narzędzia ............................................................................................................. 114 FastStone Photo Resizer ......................................................................................................... 114 IR: Image Resizer ..................................................................................................................... 114 JPEGCrops ............................................................................................................................... 115 Gacopysz .................................................................................................................................. 115 PictureClip ............................................................................................................................... 116 Rozdział 7. Tworzenie animacji .......................................................................117 Wstęp ............................................................................................................................................... 117 Format GIF ..................................................................................................................................... 119 Programy do animacji GIF-ów ..............................................................................................120 Format Flash ..................................................................................................................................127 Programy do animacji Flash ..................................................................................................128 Rozdział 8. Darmowe skrypty ........................................................................ 137 Wstęp do JavaScriptu ....................................................................................................................137 JavaScript — przydatne adresy w sieci .................................................................................138 Programy ze skryptami (z bazą skryptów) ...........................................................................144 Wstęp do DHTML-a .....................................................................................................................147 DHTML — przydatne adresy w sieci ...................................................................................148 Wstęp do PHP ................................................................................................................................150 PHP — przydatne adresy w sieci ........................................................................................... 151 6 Darmowe narzędzia dla webmastera Rozdział 9. Skrzynka narzędziowa ................................................................. 153 Wstęp ............................................................................................................................................... 153 Tajemnicze znaczniki META ...................................................................................................... 153 Ogonki 97 ................................................................................................................................155 Meta Tag Expert ......................................................................................................................156 Metty Meta Tag Maker ...........................................................................................................156 Sprawdzanie zgodności kodu ......................................................................................................157 Validator.W3.org .....................................................................................................................158 Tagik3000 .................................................................................................................................159 CSE HTML Validator Lite .....................................................................................................160 Optymalizacja strony ................................................................................................................... 161 HTML Shrinker Light ............................................................................................................162 Absolute HTML Compressor ...............................................................................................162 HTML Compress ....................................................................................................................163 Sprawdzanie poprawności odnośników ....................................................................................164 Xenu Link Sleuth .....................................................................................................................165 Ochrona kodu i odnośników ......................................................................................................166 HTML Cipher .........................................................................................................................166 „Łapanie” koloru ..........................................................................................................................167 Colour Spy ...............................................................................................................................167 ColSel ........................................................................................................................................168 Dopasowanie strony do rozdzielczości ......................................................................................168 WindowSize .............................................................................................................................169 Kaskadowe arkusze stylów ...........................................................................................................169 TopStyle Lite ............................................................................................................................170 Konwersja tekstu na kod HTML .................................................................................................170 Easy Text To HTML Converter ............................................................................................170 Generatory i narzędzia on-line .................................................................................................... 171 Dział Generatory on-line .......................................................................................................172 Dział Narzędzia on-line .........................................................................................................173 Zagraniczne generatory on-line ............................................................................................174 Rozdział 10. Sklep internetowy — zakładanie i budowa .................................... 177 Wstęp ...............................................................................................................................................177 Co można sprzedawać? .................................................................................................................178 Sklep internetowy jako źródło informacji .................................................................................179 Filary sukcesu według Amazon.com ..........................................................................................179 Relacje sprzedawca-klient ............................................................................................................. 181 Prawne uwarunkowania e-handlu ...............................................................................................182 Forma zawarcia umowy .........................................................................................................184 Ochrona konsumenta ............................................................................................................184 Regulamin e-sklepu .................................................................................................................185 Zachęcamy klienta do zakupów ..................................................................................................188 Obsługa sklepu ..............................................................................................................................188 Spis treści 7 Programy do tworzenia e-sklepów ..............................................................................................189 e-Market ....................................................................................................................................189 osCommerce ............................................................................................................................193 Rozdział 11. Darmowe miejsce na stronę WWW ............................................... 195 Wstęp ...............................................................................................................................................195 Podstawowe pojęcia .......................................................................................................................196 Firmy udostępniające darmowe miejsce na serwerze WWW ..................................................197 Polskie konta WWW ............................................................................................................. 200 Zagraniczne konta WWW .................................................................................................... 200 Własny serwer ............................................................................................................................... 208 Alacer ....................................................................................................................................... 209 TinyWeb oraz TinyBox ..........................................................................................................210 Xitami .......................................................................................................................................210 Apache ...................................................................................................................................... 211 Rozdział 12. Darmowe aliasy ......................................................................... 213 Alias, czyli co? ................................................................................................................................213 Aliasy stron WWW .................................................................................................................215 Aliasy pocztowe ...................................................................................................................... 224 Rozdział 13. Darmowe klienty FTP .................................................................235 Wstęp ...............................................................................................................................................235 Klienty FTP ................................................................................................................................... 237 SmartFTP ................................................................................................................................. 237 FileZilla .................................................................................................................................... 239 AceFTP 3 Freeware ................................................................................................................. 240 LeechFTP ..................................................................................................................................241 Robust FTP (Robust FTP Download Manager) ............................................................ 242 FTP Commander Free ........................................................................................................... 243 Rozdział 14. Reklamujemy siebie i swoją stronę ................................................245 Parę słów o marketingu internetowym ..................................................................................... 245 Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach .............................................................................. 247 Jak zdobyć zlecenie na wykonanie strony WWW? .....................................................................251 Portfolio ...................................................................................................................................251 Własna strona WWW ............................................................................................................ 252 Gdzie szukać klientów? ......................................................................................................... 252 Formalności .............................................................................................................................253 Kontakt po wykonaniu pracy ............................................................................................... 254 I to by było na tyle! ........................................................................................................................255 Dodatek A Strona WWW w 5 minut ...............................................................257 Skorowidz ...................................................................................................259 Rozdział 3. Darmowe szablony stron, grafika internetowa „Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty”. Emile Zola Rodzaje formatów graficznych W Internecie można spotkać kilka popularnych formatów graficznych, choć jest to jedynie wycinek dostępnych typów, w jakich zapisywana jest grafika (zdjęcia, ry- sunki) i animacje. Standarem sieciowym stały się trzy formaty: JPEG, GIF i PNG. JPEG JPEG jest skrótem od nazwy organizacji, która po raz pierwszy przedstawiła je- go definicję (Joint Photographic Experts Group). Jest to jeden z najpopularniejszych obecnie formatów plików graficznych (choć jest nie tyle formatem, co raczej zbio- rem wytycznych dotyczących kompresji obrazu) i używany bywa powszechnie do prezentacji grafiki fotorealistycznej zawierającej tysiące albo nawet miliony kolorów. Plik JPEG zapisywany jest na dwa sposoby — standardowy i progresywny. Format wykorzystuje kompresję stratną (nawet 50:1 przy niewielkiej utracie ja- kości) i podobną do przeplotu progresywność. Z uwagi na kodowanie stratne niemożliwe jest zastosowanie przezroczystości. Stratne metody kompresji umoż- liwiają sterowanie stopniem kompresji pliku kosztem jakości obrazu wyjściowego, 44 Darmowe narzędzia dla webmastera co w efekcie prowadzi do zmniejszenia rozmiaru pliku. Usuwane są te informa- cje o obrazie, które z punktu widzenia programu (wbudowanego algorytmu) uważane są za zbędne. Jednak utrata jakości przy obrazach o dużej rozdzielczo- ści i liczbie kolorów jest w zasadzie niezauważalna. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie jest możliwy powrót do pierwotnej jakości obrazu. Z tego powodu, kie- dy wczytamy plik JPG, wprowadzimy w nim zmiany i ponownie zapiszemy, zwiększy się liczba zniekształceń. GIF Graphics Interchange Format to jeden z trzech (obok JPEG i PNG) formatów gra- ficznych powszechnie stosowanych w Internecie. Jego najnowsza wersja oferuje uzyskanie takich efektów jak przezroczystość (ang. transparency) czy przeplot (ang. interlace). Ta ostatnia własność opracowana została specjalnie z myślą o przesyła- niu plików na duże odległości przy wykorzystaniu urządzeń transmisyjnych, ale doskonale sprawdziła się także w przypadku sieci WWW. Parametr interlace spra- wia, że odbierany obrazek wyświetla się stopniowo, najpierw pojawia się co ósma linia, następnie dołącza do niej co czwarta, co druga i wreszcie pozostałe. Pozwa- la to szybko zorientować się w zawartości obrazka bez konieczności oczekiwa- nia na jego wczytanie w całości. Pliki w formacie GIF są w wysokim stopniu skompresowane. Stosowany jest przy tym algorytm kompresji bezstratnej oparty na tzw. algorytmie kompresji słowni- kowej LZW. Polega on na grupowaniu poziomych ciągów pikseli tego samego koloru i zastępowaniu ich przez liczbę wyrażającą długość takiej sekwencji (a więc obrazek o małej liczbie kolorów i prostej strukturze kompresuje się lepiej niż ten bardzo skomplikowany). Przyjrzyjmy się obszarom zastosowań formatu GIF. GIF doskonale sprawdza się przy zapisie niewielkich elementów graficznych: ♦ nagłówków1, ♦ ikon, ♦ przycisków, ♦ znaków firmowych itp. 1 W tym przypadku należy pamiętać o włączeniu w programie graficznym opcji wygładzania krawędzi (tzw. antyaliasingu). Rozdział 3. (cid:139) Darmowe szablony stron, grafika internetowa 45 Pojedyncze pliki GIF mogą być w prosty sposób połączone we wspólnym pliku GIF89a, tworząc tzw. GIF animowany. Format GIF ma także ograniczenia — ze względu na 8-bitową paletę kolorów (256 kolorów) nie nadaje się do obrazów o dużej liczbie barw. Patent na algorytm kompresji LZW należy do firmy UNISYS, która w 1999 roku wprowadziła opłaty licencyjne od każdego, kto wykorzystuje algorytm w celach komercyjnych (nie chodzi tu o tworzenie czy wykorzystywanie samej grafiki GIF, ale o produkcję i sprzedaż programów, które obsługują ten format). Z tego po- wodu niektóre programy graficzne nie są wyposażane w obsługę GIF-ów2. Moż- liwe jest też tworzenie plików GIF za pomocą nieobjętej patentem metody ko- dowania blokowego (ang. run length encoding), ale nie pozwala ona na osiągnięcie takiego stopnia kompresji, jakiego zwykle oczekuje się od tego formatu3. PNG Format PNG (skrót od Portable Network Graphics) powstał z powodu egzekwowa- nia swoich praw do standardu GIF przez CompuServe INC. Jest on dziełem ze- społu IETF pracującego pod kierunkiem Toma Boutella. W przeciwieństwie do GIF-a nie wykorzystuje zastrzeżonych algorytmów, wobec czego jego używanie jest (i będzie) bezpłatne, a co ważniejsze, wszyscy mają jednakowy dostęp do jego pełnej specyfikacji. Jego specyficzna budowa sprawia, że nadaje się on znacznie lepiej do użytkowania w sieci niż inne istniejące formaty (m.in. GIF, JPEG). Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zastosowanemu w nim algorytmowi kompresji deflate/inflate, który także stosuje się w programach takich jak PkZip czy GZip. Chociaż jego idea jest prosta (używa on metody słownikowej LZ77, a na- stępnie kodowania Huffmana), to jednak pogoń za jak najlepszym współczynni- kiem kompresji trochę tę prostotę zaburza. Oto lista dostępnych formatów PNG: ♦ Format PNG-8 — przypomina format GIF, ale zapewnia lepszą obsługę kolorów 8-bitowych. Skutecznie kompresuje obszary wypełnione kolorem przy jednoczesnym zachowaniu wyrazistości szczegółów takich jak grafika liniowa, logo czy ilustracje. 2 Na postawie Netopedia — Encyklopedia Online, http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia/ webdesign. 3 http://gnu.acnova.com/graphics/philosophicalgnu.pl.html. 46 Darmowe narzędzia dla webmastera ♦ Format PNG-24 — także przypomina format GIF i obsługuje kolory 24-bitowe. Podobnie jak JPEG, format PNG-24 zachowuje szerokość zakresu i delikatne różnice jasności i odcienia spotykane w fotografiach. Podobnie jak formaty GIF i PNG-8, PNG-24 zachowuje wyrazistość szczegółów takich jak grafika liniowa, logo czy ilustracje. Podstawowe zalety formatu PNG to: ♦ możliwość zapisu grafiki TrueColor (aż do 48 bitów na piksel) i grayscale (aż do 16 bitów na piksel), ♦ uwzględnianie współczynnika przezroczystości (alpha channel) na każdy piksel (czyli do 256 stopni), ♦ obsługa korekcji gamma, ♦ zapewnia szybkie wyświetlanie grafiki w trybie progresywnym, ♦ efektywna, bezstratna kompresja (o około 10 – 30 procent bardziej wydajna niż stosowana w formacie GIF)4. W porównaniu z GIF format ten wychodzi zwycięsko nawet mimo braku moż- liwości animacji. Bardzo ciekawy artykuł Jakuba Filipowskiego poświęcony optymalizacji grafiki można znaleźć w serwisie http://www.webinside.pl. Gdzie szukać darmowej grafiki? Pisanie tego podrozdziału zacząłem od małego eksperymentu. Postanowiłem się dowiedzieć, co się stanie, kiedy do wyszukiwarki Google.pl wpiszę frazę „darmo- we zdjęcia”. Przyznaję, że spodziewałem się takiego efektu. Gdyby więc nie li- czyć dwóch serwisów widocznych na pierwszej stronie wyszukania, można by stwierdzić, że nie udało mi się odnaleźć zdjęć, które bez obaw mógłbym wyko- rzystać do budowy strony internetowej o tematyce innej niż seks. Podobne rezultaty osiągnąłem, wpisując zapytania bardziej szczegółowe: „dar- mowe jpg”, „darmowe fotki”, „free jpg”, „free fotos” itp. Znacznie lepiej było, kiedy szukałem formatów mniej nadających się na zdjęcia nagich kobiet i męż- czyzn — chodzi mi o zapytania w stylu „darmowe gify”, „darmowe png”. Moż- na śmiało powiedzieć, że wyszukiwarki zwariowały na punkcie nagości. Oczy- wiście istotą tego zagadnienia jest coś innego — po prostu zainteresowanie tego 4 NetDesign, „Format PNG”, http://www.netdesign.wroclaw.pl/def/graf_format_png.htm. Rozdział 3. (cid:139) Darmowe szablony stron, grafika internetowa 47 typu zdjęciami jest ogromne, stąd też tak wielka liczba podobnych stron. Fotogra- fie typowo artystyczne, przestawiające naturę, architekturę, urządzenia biurowe czy ubranych ludzi spychane są przez to na dalszy plan (dalsze ekrany wyszuki- wania), ale jeśli skonstruujemy odpowiednie zapytanie, np. „zdjęcia artystyczne”, będzie znacznie lepiej (rysunek 3.1). Właśnie między innymi z tego powodu po- stanowiłem napisać niniejszy podrozdział. Rysunek 3.1. Efekt zapytania „zdjęcia artystyczne” FreeDigitalPhotos.net Adres WWW: http://www.freedigitalphotos.net Strona oferuje ponad 1000 darmowych zdjęć, które możemy swobodnie wyko- rzystać w swoich pracach webmasterskich. Dostępne są m.in. następujące katego- rie: zwierzęta, rzeczy, żywność, czas wolny, rośliny, transport. Zdjęcia możemy odnajdywać także dzięki wbudowanej wyszukiwarce (rysunek 3.2). FreePhotosBank Adres WWW: http://www.freephotosbank.com 48 Darmowe narzędzia dla webmastera Rysunek 3.2. Ponad 1000 darmowych zdjęć do wykorzystania Prawdziwy bank darmowych zdjęć. Jest ich ponad 2900 i są pogrupowane w 44 ka- tegorie. Ich przeglądanie ułatwia wbudowana wyszukiwarka. Po uruchomieniu strony widzimy kilka losowo wybranych fotografii (rysunek 3.3). Dostępna jest także usługa powiadamiania o dołączeniu nowych stron do witryny — myślę, że warto z niej skorzystać, aby na bieżąco śledzić nowości. GRSites.com Adres WWW: http://www.grsites.com Myślę, że pod pewnymi względami należy uznać tę witrynę za lidera wśród wszystkich oferujących darmowe elementy do wykorzystania na stronie WWW. Zupełnie za darmo można z niej pobrać niemal 6000 tekstur i 10 000 elemen- tów graficznych w postaci strzałek, linii, przycisków, clipartów, ikon itp. Liczby te mówią same za siebie (rysunek 3.4).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Darmowe narzędzia dla webmastera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: