Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 006812 21555841 na godz. na dobę w sumie
DayZ w 10 prostych krokach - ebook/pdf
DayZ w 10 prostych krokach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 49
Wydawca: GryOnline Język publikacji: polski
ISBN: Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> poradniki do gier >> pc >> mmo i sieciowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik do gry DayZ opisuje dziesięć najważniejszych zagadnień, które powinien znać gracz początkujący, ale znajdą się tu również porady, które mogą pomóc również bardziej doświadczonym łowcom przygód. Dwa pierwsze rozdziały pozwolą ci zapoznać się ze środowiskiem DayZ: Standalone. Z rozdziału trzeciego i czwartego dowiesz się, jak przetrwać pierwsze godziny, a następnie gdzie się dozbroić i gdzie nie chodzić. Rozdział piąty ułatwi ci poruszanie się po mapie i nawigację. Szósta cześć to informacje o dostępnych broniach palnych. Z kolei po przeczytaniu rozdziału siódmego będziesz wiedział, jak powinieneś się zachowywać, gdy zobaczysz innego gracza. Rozdział ósmy opisuje różne taktyki atakowania i obrony poszczególnych budynków czy stref. Rozdział dziewiąty nauczy cię nieco o medykamentach oraz chorobach. Ostatni fragment poradnika pomoże ci z wyborem miejsca i roli w grze. Jak więc widzisz, niektóre rozdziały pomogą głównie początkującym, ale inne opisują aspekty, o których mógł nie wiedzieć nawet gracz z większą ilością godzin na karku. Pamiętaj jednak, że nawet najlepszy poradnik nie jest w stanie zastąpić własnych obserwacji i doświadczenia. DayZ: Standalone to tytuł łączący w sobie cechy strzelanki sieciowej oraz gry survivalowej. Jest to samodzielna kontynuacja bardzo popularnego moda do Army 2. Akcja toczy się w Czarnorusi – kraju, w którym większość populacji zamieniła się w żądne krwi zombie. Do dyspozycji graczy na 40–osobowych serwerach jest mapa mająca ponad 225 kilometrów kwadratowych! Gra daje nam też możliwość interakcji i współpracy z innymi przetrwańcami. W rezultacie może dostarczyć rozrywki na setki godzin.

1.Podstawy

Mały wstęp do DayZ: Standalone, sterowanie, nieco o fizyce i silniku gry.

2.Niebezpieczny świat

Rozdział poświęcony głównie ogólnemu opisowi środowiska i czyhających na gracza niebezpieczeństwach.

3. Pierwszy dzień w grze

Z tej części poradnika dowiesz się krok po kroku co zrobić, aby nie zginąć zaraz po wejściu do gry.

4. Przetrwanie

Z tego rozdziału zaczerpniesz informacje na temat szukania wartościowych przedmiotów i dozbrajania się. Znajdzie się tu również analiza Chernarusi.

5. Nawigacja w terenie

W tym rozdziale znajdziesz kilka przydatnych porad na temat poruszania się po mapie.

6. Bronie

Kompletny opis broni palnych. Zawiera informacje o ich używaniu, kontrolowaniu oraz dostępnych dodatkach.

7. Inni gracze – walczyć czy się bratać?

Po przeczytaniu tego fragmentu dowiesz się, kiedy warto się bratać, a kiedy trzeba walczyć.

8. Atakowanie i bronienie różnych stref

Rozdział zawierający informacje o sposobach podchodzenia różnych miast i budynków.

9. Jak leczyć siebie i innych

Ten fragment tekstu dotyczy chorób, medykamentów i sposobów ich używania.

10. Co dalej?

Ta część poradnika opisuje możliwe scenariusze gry, postać „bandyty” i „bohatera” oraz miejsca, w które warto się udać.

Poradnik DayZ w 10 prostych krokach zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci przetrwać w postapokaliptycznym świecie Czarnorusi. Znajdziesz w nim wiele przydatnych porad, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy.

DayZ w 10 prostych krokach zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in.

1. Podstawy
2. Niebezpieczny świat
3. Pierwszy dzień w grze
4. Dozbrajanie
5. Nawigacja w terenie
6. Bronie palne
7. Inni gracze - walczyć czy się bratać?
8. Atakowanie i bronienie różnych stref
9. Jak leczyć siebie i innych
10. Co dalej?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry DayZ w 10 prostych krokach autorzy: Grzegorz Cyrk0n Niedziela i Norbert sQubanny Ropiak Producent Bohemia Interactive Studio, Wydawca Bohemia Interactive Studio Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli. (c) 2014 GRY-Online S.A. DayZ w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl S p i s t r e ś c i Wprowadzenie ___________________________________________________3 1. Podstawy _____________________________________________________5 Ekwipunek _________________________________________________________________ 9 Wylogowywanie i logowanie się do gry _______________________________________ 10 2. Niebezpieczny świat ___________________________________________11 Zombie ___________________________________________________________________ 11 System odżywiania ________________________________________________________ 12 Noc ______________________________________________________________________ 13 Deszcz ___________________________________________________________________ 13 3. Pierwszy dzień w grze __________________________________________14 Miejsca odrodzeń __________________________________________________________ 14 Przetrwanie ______________________________________________________________ 15 4. Dozbrajanie __________________________________________________16 Co nas interesuje? _________________________________________________________ 16 Stan przedmiotów _________________________________________________________ 17 Gdzie znaleźć przedmioty? __________________________________________________ 17 Gdzie nie szukać ___________________________________________________________ 21 Czarnoruś – najważniejsze miejsca __________________________________________ 21 5. Nawigacja w terenie ___________________________________________22 Mapa ____________________________________________________________________ 22 Sposoby nawigacji _________________________________________________________ 23 6. Bronie palne _________________________________________________28 Broń krótka _______________________________________________________________ 29 Bronie główne ____________________________________________________________ 31 7. Inni gracze – walczyć czy się bratać? ______________________________33 8. Atakowanie i bronienie różnych stref ______________________________36 O strzelaninach słów kilka __________________________________________________ 36 Współpraca _______________________________________________________________ 37 Atakowanie i obrona popularnych miejsc _____________________________________ 37 9. Jak leczyć siebie i innych ________________________________________39 Medykamenty _____________________________________________________________ 40 Transfuzja krwi ___________________________________________________________ 43 10. Co dalej? ___________________________________________________44 Bandyta, czy raczej bohater ? _______________________________________________ 45 Miejsca, które warto odwiedzić ______________________________________________ 45 Wymagania systemowe ___________________________________________46 Wydawnictwo GRY-Online S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest (c) 2002-2014 GRY-Online S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-Online S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-Online. www.gry-online.pl Strona: 2 DayZ w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl Wprowadzenie innego gracza. Rozdział ósmy opisuje różne taktyki atakowania Poradnik do gry DayZ opisuje dziesięć najważniejszych zagadnień, które powinien znać gracz początkujący, ale znajdą się tu również porady, które mogą pomóc również bardziej doświadczonym łowcom przygód. Dwa pierwsze rozdziały pozwolą ci zapoznać się ze środowiskiem DayZ: Standalone. Z rozdziału trzeciego i czwartego dowiesz się, jak przetrwać pierwsze godziny, a następnie gdzie się dozbroić i gdzie nie chodzić. Rozdział piąty ułatwi ci poruszanie się po mapie i nawigację. Szósta cześć to informacje o dostępnych broniach palnych. Z kolei po przeczytaniu rozdziału siódmego będziesz wiedział, jak powinieneś się zachowywać, gdy zobaczysz i obrony poszczególnych budynków czy stref. Rozdział dziewiąty nauczy cię nieco o medykamentach oraz chorobach. Ostatni fragment poradnika pomoże ci z wyborem miejsca i roli w grze. Jak więc widzisz, niektóre rozdziały pomogą głównie początkującym, ale inne opisują aspekty, o których mógł nie wiedzieć nawet gracz z większą ilością godzin na karku. Pamiętaj jednak, że nawet najlepszy poradnik nie jest w stanie zastąpić własnych obserwacji i doświadczenia. DayZ: Standalone to tytuł łączący w sobie cechy strzelanki sieciowej oraz gry survivalowej. Jest to samodzielna kontynuacja bardzo popularnego moda do Army 2. Akcja toczy się w Czarnorusi – kraju, w którym większość populacji zamieniła się w żądne krwi zombie. Do dyspozycji graczy na 40–osobowych serwerach jest mapa mająca ponad 225 kilometrów kwadratowych! Gra daje nam też możliwość interakcji i współpracy z innymi przetrwańcami. W rezultacie może dostarczyć rozrywki na setki godzin. Strona: 3 DayZ w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl 1 . P o d s t a w y Mały wstęp do DayZ: Standalone, sterowanie, nieco o fizyce i silniku gry. 2 . N i e b e z p i e c z n y ś w i a t Rozdział poświęcony głównie ogólnemu opisowi środowiska niebezpieczeństwach. i czyhających na gracza 3 . P i e r w s z y d z i e ń w g r z e Z tej części poradnika dowiesz się krok po kroku co zrobić, aby nie zginąć zaraz po wejściu do gry. 4 . P r z e t r w a n i e Z tego rozdziału zaczerpniesz informacje na temat szukania wartościowych przedmiotów i dozbrajania się. Znajdzie się tu również analiza Chernarusi. 5 . N a w i g a c j a w t e r e n i e W tym rozdziale znajdziesz kilka przydatnych porad na temat poruszania się po mapie. 6 . B r o n i e Kompletny opis broni palnych. Zawiera informacje o ich używaniu, kontrolowaniu oraz dostępnych dodatkach. 7 . I n n i g r a c z e – w a l c z y ć c z y s i ę b r a t a ć ? Po przeczytaniu tego fragmentu dowiesz się, kiedy warto się bratać, a kiedy trzeba walczyć. 8 . A t a k o w a n i e i b r o n i e n i e r ó ż n y c h s t r e f Rozdział zawierający informacje o sposobach podchodzenia różnych miast i budynków. 9 . J a k l e c z y ć s i e b i e i i n n y c h Ten fragment tekstu dotyczy chorób, medykamentów i sposobów ich używania. 1 0 . C o d a l e j ? Ta część poradnika opisuje możliwe scenariusze gry, postać „bandyty” i „bohatera” oraz miejsca, w które warto się udać. Grzegorz Cyrk0n Niedziela, Norbert sQubanny Ropiak (www.gry–online.pl) Strona: 4 DayZ w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl 1. Podstawy Ten rozdział wprowadzi cię do środowiska DayZ: Stanalone. Poznasz tryby gry i dowiesz się, czym się one różnią. Będziesz miał okazję nauczyć się, gdzie zapisywane są nasze postacie. Dowiesz się też nieco o sterowaniu, a także o funkcjonowaniu ekwipunku. wyprawa o wschodzie słońca W s t ę p Zanim przejdziemy do wyjaśniania tego, jak działa DayZ: Standalone, powiemy sobie kilka zdań na temat tego, o co w grze chodzi i jakie są nasze główne cele. Gra jest samodzielną kontynuacją bardzo popularnego moda do Army 2. Łączy ona w sobie cechy gry survivalowej oraz strzelanki. Chodzi tu głównie o ochronę przed krwiożerczymi zombie i przetrwanie. Jednak większe zagrożenie od zombie stanowią inni gracze, którzy są jednocześnie naszymi największymi przyjaciółmi. P r z e c h o w y w a n i e p o s t a c i Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia działania systemu zapisywania stanu postaci. Otóż wszystkie dane są przechowywane na głównym serwerze. Oznacza to, że niezależnie od serwera, na którym się znajdziesz, twoja postać, będzie ona w tym samym miejscu i z tym samym wyposażeniem. Na każde konto w grze przypadają jednak dwie postacie – jedna na każdy z trybów. Więcej o nich w następnym rozdziale. T r y b y g r y W DayZ: Standalone mamy do dyspozycji dwa tryby gry. Są to regular oraz hardcore. Nazwa tego drugiego brzmi groźnie, jednak różnią się one wyłącznie... trybem kamery. W trybie regular możemy przełączać się pomiędzy widokiem z perspektywy pierwszoosobowej, a trzecioosobowej. W trybie hardcore mamy do dyspozycji jedynie widok z perspektywy pierwszej osoby. Tryb jest deklarowany dla serwera, dlatego nie ma opcji, aby spotkali się gracze grający w danym momencie na różnych trybach. Strona: 5 DayZ w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl S t e r o w a n i e Poniżej przedstawione zostały najważniejsze klawisze (w opcjach gry zobaczycie o wiele więcej ustawionych przycisków, jednak wiele z nich dotyczy elementów, które nie zostały jeszcze zaimplementowane): sterowanie Przytrzymaj; wychylanie Wciśnij dwa razy, aby zablokować. kucnięcie położenie się powstanie wyświetlenie ekwipunku Wciśnij dwa razy sprint Przytrzymaj; powolny chód Wciśnij dwa razy, aby zablokować. skok lub przekraczanie małej przeszkody statusu gotowości zmiana przedmiotu w rękach np. podniesienie broni w gotowości do strzału, podniesienie pięści itd. zerowanie karabinu Strona: 6 DayZ w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl Przytrzymaj; swobodne rozglądanie Wciśnij dwa razy, aby zablokować. Klawisze od 0 do 9 przedmiotów wybieranie z ekwipunku na paska szybkiego dostępu przełączanie widokami pomiędzy podnoszenie otwartej dłoni na znak przyjacielskich intencji podnoszenie obu rąk do góry na znak poddania się przechodzenie siedzącej do pozycji pokazanie środkowego palca zaklaskanie w dłonie Wskazywanie wskazującym jakiegoś punktu palcem pokazywanie kciuka w górę (OK) Wyświetlanie listy graczy na serwerze Przytrzymaj; aktywacja mikrofonu Strona: 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

DayZ w 10 prostych krokach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: