Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 004087 21773655 na godz. na dobę w sumie
Decyzja o warunkach zabudowy. Wydanie 1 - ebook/pdf
Decyzja o warunkach zabudowy. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 539
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0466-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejsza książka ukazuje się jako kolejna publikacja w serii „Prawo w praktyce”.

Podstawowym walorem książek tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: „w takiej sytuacji można zrobić…”.

W celu ułatwienia korzystania z książki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne informacje oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów.

Decyzja o warunkach zabudowy to akt administracyjny, który jest jednym z najczęściej wydawanych przez organy wykonawcze gmin. Z decyzją tą styka się większość podmiotów rozpoczynających proces inwestycyjny, bez względu na skalę planowanych przedsięwzięć.

W książce w syntetyczny i praktyczny sposób przedstawiono istotne zagadnienia pojawiające się w praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Zawarte w niej spostrzeżenia wynikają z wieloletniego doświadczenia autorów, którzy stykają się z problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, reprezentując zarówno organy gmin, jak i wnioskodawców. To dualistyczne doświadczenie pozwala w praktyczny sposób spojrzeć na kwestie nastręczające najwięcej problemów.

Atutem publikacji są liczne przykłady rozstrzygnięć orzecznictwa oraz propozycje rozwiązań konkretnych problemów, jak również wzory pism i wniosków.

Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które mają do czynienia z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – przede wszystkim dla radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich, którzy zajmują się obsługą prawną procesów inwestycyjnych lub planistycznych. Zainteresuje ona także pracowników administracji samorządowej, którzy uczestniczą w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy bądź o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również sędziów sądów administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo w praktyce Decyzja o warunkach zabudowy Renata Robaszewska, Marcin Płoszka, Dariusz Kałuża wydanie 1 O Autorach Renata Robaszewska – radca prawny, wspólnik kancelarii Robaszew- ska   Płoszka Radcowie Prawni, specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora budowlanego i energetycznego. Jako prelegentka i panelistka brała udział w  licznych kongresach i  konferencjach o  tematyce ener- getycznej i nieruchomościowej, jest też autorką wielu publikacji z za- kresu prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa ochrony środowi- ska oraz prawa zagospodarowania przestrzennego, oraz wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej. Marcin Płoszka – radca prawny, wspólnik kancelarii Robaszew- ska    Płoszka Radcowie Prawni, specjalizuje się w  tematyce obrotu nieruchomościami oraz prawnych aspektów procesu inwestycyjno- -budowlanego. Jest ekspertem i  komentatorem wydarzeń z  branży deweloperskiej oraz wykładowcą studiów podyplomowych z  zakresu energetyki odnawialnej. Brał udział w  obsłudze licznych transakcji nabycia nieruchomości i projektów dla fi rm deweloperskich oraz ener- getycznych. Dariusz Kałuża – radca prawny, specjalizuje się w  obsłudze postę- powań administracyjnych oraz sporów sądowych i  sądowoadmini- stracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu budowlanego. Autor licznych publikacji branżowych z  zakresu prawa cywilnego i  administracyjnego, w  tym dotyczących zagadnień energii odna- wialnej. Praktyk w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców sektora nieruchomościo wego i energetycznego. Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Decyzje i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1. Decyzja lokalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2. Inwestycja celu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3. Kiedy konieczne jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.4. Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.5. Kiedy wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy? . . . . . . . . 24 2. Podział geodezyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4. Decyzja o warunkach zabudowy na gruntach rolnych . . . . . . . . . . . . . . 41 4.1. Zabudowa siedliskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2. Budowa na gruntach wymagających zgody na zmianę przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.1. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej w przypadku uchwalenia planu miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.2. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej w razie braku planu miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział 2. Decyzja o warunkach zabudowy a decyzja o lokalizacji celu publicznego (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1. Związanie organu wnioskiem inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2. Legalizacja samowoli budowlanej a wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6 Spis treści 3. Dzielenie przedsięwzięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4. Przedsięwzięcia o charakterze mieszanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5. Decyzja WZ a decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – różnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział 3. Decyzja o warunkach zabudowy a planistyka (D. Kałuża, R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1. Decyzja o warunkach zabudowy a studium (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . 71 2. Nadrzędna rola aktów planistycznych (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . 79 3. Warunki fakultatywnego zawieszenia postępowania (R. Robaszewska) 84 4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania (R. Robaszewska) . . . . . . . . . 92 5. Ujęcie rozstrzygnięcia decyzji o warunkach zabudowy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6. Trwałość warunków zabudowy w obliczu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 7. Wzory pism (R. Robaszewska, D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7.1. Wniosek o wypis ze studium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7.2. Zapytanie o stan procedury planistycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 7.3. Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu w związku ze wszczętą procedurą planistyczną . . . . . . . . . . . . . . . 108 7.4. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania do samorządowego kolegium odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 7.5. Przekazanie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania samorządowemu kolegium odwoławczemu . . . . . . 112 7.6. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Rozdział 4. Istotne decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym a warunki zabudowy (R. Robaszewska, M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1. Decyzja środowiskowa a warunki zabudowy (R. Robaszewska) . . . . . . 115 2. Pozwolenie na budowę a warunki zabudowy (M. Płoszka) . . . . . . . . . . 126 Rozdział 5. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. Uwagi generalne dotyczące wniosku o ustalenie warunków zabudowy 143 2. Treść wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz załączniki . . . . . 149 3. Wszczęcie postępowania w przedmiocie warunków zabudowy . . . . . . 159 4. Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5. Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . 166 Rozdział 6. Organy i inne podmioty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (R. Robaszewska). . . . . . . . . . . . . . . 168 1. Organy uprawnione do wydania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 2. Porozumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3. Upoważnienie (przedstawicielstwo administracyjne) . . . . . . . . . . . . . . 177 4. Wyłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5. Planista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6. Organy uzgodnieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 7. Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 7.1. Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu . . . 188 7.2. Wniosek wójta o wyłączenie go przez samorządowe kolegium odwoławcze od udziału w postępowaniu, gdy gmina jest inwestorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 7.3. Postanowienie o wyłączeniu pracownika od udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Rozdział 7. Wnioskodawca (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1. Podmiot inicjujący postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 2. Przedsiębiorca jako wnioskodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3. Konsorcjum jako wnioskodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 4. Wspólnota mieszkaniowa jako wnioskodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 5. Gmina jako wnioskodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6. Pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające właściwą reprezentację 215 7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 8. Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 8.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 8.2. Wypowiedzenie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . 240 8.3. Informacja dla organu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . 241 8.4. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . 242 8.5. Oświadczenie adresata decyzji o warunkach zabudowy (podmiotu, na którego rzecz decyzja została wydana) w przedmiocie zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 8.6. Oświadczenie adresata decyzji o warunkach zabudowy (podmiotu, na którego rzecz decyzja ma zostać przeniesiona) w przedmiocie zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Rozdział 8. Pozostałe strony postępowania (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . 245 1. Przymiot strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1.1. Defi nicja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1.2. Podmiotowy charakter strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 1.2.1. Osoby fi zyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 1.2.2. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1.2.3. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne niemające osobowości prawnej . . . 254 8 Spis treści 1.3. Charakter przedmiotowy strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 2. Doręczanie pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 2.2. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 2.3. Doręczanie w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 2.4. Doręczanie decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Rozdział 9. Analiza urbanistyczna (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1. Analiza warunków i zasad zagospodarowania a analiza urbanistyczna 287 2. Rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 3. Granice obszaru analizowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 4. Zasada dobrego sąsiedztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 5. Linia zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 6. Dostęp do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Rozdział 10. Uzgodnienia (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 1. Organy właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 2. Zaskarżenie negatywnego uzgodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 3. Charakter prawny uzgodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 4. Uzgodnienie milczące i uzgodnienia powtórne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 5. Brak wystąpienia o uzgodnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 6. Zakres uzgodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 7. Uzgodnienie przez organ niewłaściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Rozdział 11. Decyzja o warunkach zabudowy (R. Robaszewska, M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 1. Treść decyzji o warunkach WZ (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 2. Organ, strona, data i podstawa prawna w treści decyzji o warunkach zabudowy (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 3. Załączniki do decyzji o warunkach zabudowy (R. Robaszewska) . . . . 375 4. Podpis na decyzji i załącznikach (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . 379 5. Decyzja warunkowa (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 6. Decyzja odmowna (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 7. Sprostowanie, uzupełnienie i wyjaśnienie decyzji o warunkach zabudowy (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 8. Ostateczność decyzji (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 9. Odwołanie od decyzji (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 10. Wzory pism (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 10.1. Decyzja o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 10.2. Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . 417 Rozdział 12. Skutki fi nansowe wydania decyzji o warunkach zabudowy (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 1. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 2. Renta planistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 www.lexisnexis.pl Spis treści 9 3. Odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 4. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego a decyzja o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 5. Podatki a decyzja o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 6. Koszty opracowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 7. Inne opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Rozdział 13. Usunięcie z obrotu i modyfi kacja ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (R. Robaszewska, D. Kałuża, M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 1. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 2. Tryb sądowoadministracyjny (R. Robaszewska, D. Kałuża) . . . . . . . . . 445 3. Wygaśnięcie decyzji (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 3.2. Odmienne postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 3.3. Wydanie na rzecz innego inwestora pozwolenia na budowę . . . 477 4. Uchylenie decyzji ostatecznej (R. Robaszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 5. Zmiana decyzji ostatecznej (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 6. Wznowienie postępowania zakończonego wydaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 7. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 8. Upływ czasu (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 9. Zakończenie bytu prawnego inwestora (R. Robaszewska, M. Płoszka) 516 10. Wniosek inwestora (M. Płoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 11. Wzory pism (R. Robaszewska, D. Kałuża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 11.1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . 524 11.2. Cofnięcie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 11.3. Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 529 11.4. Wniosek o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 11.5. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . 534 11.6. Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . 536 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów CBOSA decyzja WZ DLCP GDOŚ GINB k.c. – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Generalny Inspektorat Nadzoru Budowlanego – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwietnia 1997  r. k.p.a. k.p.c. KRS k.s.h. LexisNexis MPZP NSA OSNA OTK-A p.g.k. p.o.ś. p.p.s.a. pr.bud. RDOŚ (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z  14  czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z  15  września 2000  r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – seria A – ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – ustawa z  27  kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 12 r.e.g.b. rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 r. SA SIP SKO SN TK u.d.p. u.f.p. u.g.n. u.k.u.r. u.o.g.r.l. u.o.p. u.o.z. u.p.z.p. u.s.d.g. u.s.g. Wykaz skrótów – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownic- twa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budyn- ków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  26  sierpnia 2003  r. w  sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i  zagospodarowania terenu w  przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) – Sąd Apelacyjny – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) – ustawa z  27  sierpnia 2009  r. o  fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z  21  sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z  11  kwietnia 2003  r. o  kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 803) – ustawa z 3 lutego 1993 r. o och ronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) – ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) – ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za- bytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) – ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) ustawa o KRS – ustawa z  20  sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ustawa o SKO ustawa o VAT u.u.i.ś. u.w.l. u.z.p. z 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203) – ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach od- woławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – ustawa z  3  października 2008  r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro- nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) – ustawa z  24  czerwca 1994  r. o  własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – ustawa z  7  lipca 1994  r. o  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) – nieobo- wiązująca od 11 lipca 2003 r. WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Decyzja o  warunkach zabudowy w  obecnym kształcie funkcjonu- je w  obrocie prawnym od dekady. Nie oznacza to jednak, że temat okrzepł już na tyle, aby wszystkie aspekty związane z jej wydawaniem oraz funkcjonowaniem były jasne i nie budziły żadnych wątpliwości. Wprost przeciwnie. Nader często zarówno procedura administracyjna związana z wydawaniem tych decyzji, jak i same decyzje są przedmio- tem rozstrzygnięć sądowoadministracyjnych. Idealistyczne założenie ustawodawcy opiera się na przyjęciu, że zasa- dy zagospodarowania przestrzennego powinny być regulowane przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Teoria daleka jest jednak od praktyki. Po pierwsze, tworzenie planów poza okreś- lonymi terenami nie jest obowiązkowe, a po drugie – skomplikowane procedury oraz koszty związane z prowadzaniem prac planistycznych powodują, że w wielu gminach polityka planistyczna realizowana jest nie przez uchwalanie planów, lecz w drodze indywidualnych decyzji. Powoduje to, że decyzja o  warunkach zabudowy jest rodzajem aktu administracyjnego, który jest jednym z najczęściej wydawanych przez organy wykonawcze gmin. Z  decyzją tą styka się większość podmio- tów rozpoczynających proces inwestycyjny, bez względu na skalę pla- nowanych przedsięwzięć. Do decyzji o warunkach zabudowy odnosi się jedynie kilka artykułów ustawy z  27  marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze- strzennym. Wydawać się może, że są one jasne i  precyzyjne. Jeżeli przechodzimy jednak na grunt praktycznego zastosowania tych norm, okazuje się, że ich wykładnia budzi wiele wątpliwości. Po wielu latach praktyki – reprezentując zarówno gminy, jak i  inwestorów – nabra- 14 Wprowadzenie liśmy przekonania, że problemy pojawiające się w  toku postępowa- nia w  przedmiocie ustalenia warunków zabudowy wynikają z  braku spójnych zasad stosowania przepisów ustawy planistycznej. Zwyczaje i  odrębności lokalne powodują, że brak jest jednej, spójnej wykładni przepisów planistycznych. Od wielu lat trwa dyskusja nad uproszczeniem procesu inwestycyjne- go. Jego odformalizowanie miałoby polegać na eliminacji procedur administracyjnych. Czy gotowi jesteśmy jednak na taką deregulację? Czy mamy wystarczające poczucie odpowiedzialności za krajobraz, otoczenie, w którym przebywamy, czy wreszcie wspólne poczucie es- tetyki? Wydaje się jednak, że na takie rozwiązania przyjdzie jeszcze długo poczekać. Niniejsze opracowanie w  syntetyczny i  praktyczny sposób komentu- je istotne zagadnienia pojawiające się w praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Zawarte w nim spostrzeżenia wynikają z wie- loletniego doświadczenia autorów, którzy stykają się z  problematyką planowania i  zagospodarowania przestrzennego, reprezentując za- równo organy gmin, jak i wnioskodawców. To dualistyczne doświad- czenie pozwala w praktyczny sposób spojrzeć na kwestie nastręczające najwięcej problemów. Dla zobrazowania zakresu omawianej problematyki opracowanie wzbogaciliśmy o  krótki przegląd istotnych orzeczeń. Nie zawsze kie- runek rozstrzygnięć sądowych zgadza się z kierunkiem wyznaczonym przez praktykę urzędniczą. Bywa też na odwrót – nie zawsze judyka- tura jest otwarta na problemy praktyków. Kwestie sporne staramy się więc wyraźnie podkreślić. Opisy orzeczeń przygotowane są na pod- stawie treści z  ich uzasadnień, niemniej jednak – dla ułatwienia od- bioru oraz ze względu na ograniczenia wynikające z  przyjętych dla tego opracowania założeń – autorzy dokonują w  znacznej części ich skrótów i twórczego opracowania, wzbogacając je niekiedy dodatkową argumentacją lub własnymi opiniami i komentarzami. Mamy nadzieję, że w opracowaniu tym Czytelnicy odnajdą praktyczne odpowiedzi na pytania dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. Renata Robaszewska www.lexisnexis.pl Rozdział 1 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1. Decyzje i ich rodzaje 1. Decyzje i ich rodzaje 1.1. Decyzja lokalizacyjna Kluczowym dokumentem związanym z  planowaniem przestrzennym na terenie gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzen- nego. Plan miejscowy jest zarazem aktem prawa miejscowego. Nie- mniej jednak jego uchwalenie nie jest obligatoryjne (poza wyjątkiem, o którym mowa w art. 12 ust. 3 u.p.z.p.). W związku z tym w razie jego braku istnieje konieczność zapewnienia w odpowiedni sposób zasady samodzielności planistycznej gminy. Wydanie decyzji lokalizacyjnej następuje na wniosek złożony przez inwestora danego przedsięwzięcia. W braku miejscowego planu zago- spodarowania przestrzennego regułą jest wydawanie decyzji o warun- kach zabudowy. Możemy jednak mieć do czynienia z sytuacją, w której należy wydać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mamy zatem dwie decyzje lokalizacyjne: – decyzję o warunkach zabudowy oraz – decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja celu publicznego 1.2. Chcąc scharakteryzować decyzję o  ustaleniu lokalizacji inwesty- cji celu publicznego, w  pierwszej kolejności należy się odnieść do 16 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu samej defi nicji inwestycji celu publicznego. Jak wynika z  art.  2 pkt  5  u.p.z.p., przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (po- wiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmu- jącym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich fi nansowania, stanowiące realizację celów, o  których mowa w art. 6 u.g.n. Art. 6 u.g.n.: Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymy- wanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotni- czego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urzą- dzeń; 2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służą- cych do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych prze- wodów i urządzeń; 2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia lud- ności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ście- ków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowi- ska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymy- wanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów by- łych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; 6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, admini- stracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo -wychowawczych i obiektów sportowych; 6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realiza- cji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operato- ra wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związa- nych ze świadczeniem tych usług; www.lexisnexis.pl 1. Decyzje i ich rodzaje 17 7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śled- czych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwu- tlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk górniczą; przyrody; 10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. Inne cele publiczne mogą być określone w odrębnych ustawach. Moż- na tutaj wskazać: 1) inwestycje w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących na podstawie ustawy z  29  czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr 135, poz. 789 ze zm.); 2) budowę regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunika- cyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.); 3) wydzielanie gruntów w  celu realizacji miejscowego planu odbu- dowy na podstawie ustawy z  11  sierpnia 2001  r. o  szczególnych zasadach odbudowy, remontów i  rozbiórek obiektów budowla- nych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 ze zm.). Katalog celów publicznych nie jest katalogiem zamkniętym. Dalsze cele publiczne mogą zostać wskazane w odrębnych ustawach. 18 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Czy samo umieszczenie działania w katalogu inwestycji celu publicznego przesądza o statusie inwestycji? Wyrok NSA z 27 kwietnia 2010 r., II OSK 648/09 (CBOSA, Lexis- Nexis nr 2249279) Wyrok WSA w Krakowie z 27 listopada 2012 r., II SA/Kr 1248/12 (CBOSA, LexisNexis nr 6363870) Opis stanu faktycznego: W  stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia spór sprowadzał się do ustalenia, czy dla wydania decyzji o ustaleniu lo- kalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroen ergetycznej średniego i najwyższego na- pięcia konieczne jest poczynienie ustaleń umożliwiających stwier- dzenie, czy inwestycja ta, należąca do katalogu z art. 6 pkt 2 u.g.n., ma znaczenie lokalne lub ponadlokalne w myśl art. 2 pkt 5 u.p.z.p., czy też rację ma wnoszący skargę kasacyjną, twierdząc, że już samo zakwalifi kowanie danego przedsięwzięcia na podstawie art. 6 pkt 2 u.g.n. oznacza, iż projekt ten będzie miał znaczenie lokalne lub po- nadlokalne. Dla rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego istotne za- tem było określenie ustawowych przesłanek pojęcia „inwestycja celu publicznego”. Teza: Na pojęcie „inwestycja celu publicznego” składają się dwa elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego ro- dzaju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w art. 6 u.g.n., a drugi element stanowi przypisanie inwestycji znaczenia lokal- nego lub ponadlokalnego. Uzasadnienie: Przez pojęcie „inwestycja celu publicznego” należy rozumieć dzia- łania o  znaczeniu lokalnym (gminnym) i  ponadlokalnym (powia- towym, wojewódzkim i  krajowym), stanowiące realizację celów, o  których mowa w  art.  6 u.g.n. Z  kolei art.  6 pkt  2 u.g.n. wśród celów publicznych wymienia budowę i  utrzymanie ciągów drena- żowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urzą- dzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. www.lexisnexis.pl 1. Decyzje i ich rodzaje 19 Wykładnia powyższej defi nicji prowadzi więc do wniosku, iż na po- jęcie „inwestycja celu publicznego” składają się dwa elementy, któ- rych łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodza- ju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu in- westycji, jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w art. 6 u.g.n., a  drugi element stanowi przypisanie inwestycji znaczenia lokalnego lub ponadlokalnego. A zatem z treści art. 2 pkt 5 u.p.z.p. wynika, iż warunkiem przyporządkowania inwestycji do wskaza- nej kategorii jest jej lokalne lub ponadlokalne znaczenie, niezależ- nie od tego, że powinien być to cel, o jakim mowa w art. 6 u.g.n. Samo zakwalifi kowanie określonej inwestycji do celów, o  których mowa w art. 6 pkt 2 u.g.n., nie pozwala jeszcze na uznanie, że mamy do czynienia z  inwestycją celu publicznego. Jest to bowiem dopiero wypełnienie pierwszej przesłanki prowadzącej do określenia takiego charakteru inwestycji objętej wnioskiem. Konieczne jest natomiast również określenie, czy inwestycja ta wiązać się będzie z urzeczywist- nieniem potrzeb określonych wspólnot na poziomie gminnym, powia- towym, wojewódzkim lub krajowym. Czy budowa elektrowni wiatrowej jest inwestycją celu publicznego? Wyrok WSA w  Bydgoszczy z  24  marca 2010  r., II  SA/Bd 33/10 (CBOSA) Wyrok WSA w Białymstoku z 10 czerwca 2010 r., II SA/Bk 288/10 (CBOSA, LexisNexis nr 2349156) Opis stanu faktycznego: Wójt gminy decyzją ustalił lokalizację inwestycji celu publiczne- go dla zamierzenia obejmującego budowę elektrowni wiatrowej o  mocy 1200 kW, wieży o  wysokości 80 metrów, średnicy wirni- ka 56 metrów, stacji transformatorowo -rozdzielczej wraz z  przy- łączem energetycznym. W  decyzji w  poszczególnych punktach okr eślone zostały szczegółowe warunki zagospodarowania terenu i  zabudowy wynikające z  przepisów odrębnych. W  uzasadnieniu decyzji wskazano na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji oraz na rolny charakter te- 20 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu renu inwestycji, stanowiącego prywatną własność. Podniesiono fakt uzyskania pozytywnych uzgodnień oraz stwierdzono, że teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i  nieleśne w  rozumieniu przepisów o  ochronie gruntów rolnych i leśnych. Odwołanie od tej decyzji wnieśli mieszkańcy. Wskazali, że zosta- li pominięci w postępowaniu jako strony, mimo iż uczestniczyli na prawach strony na etapie środowiskowej oceny przedsięwzięcia. Zarzucili też decyzji naruszenie prawa materialnego przez brak przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i  nieleśne oraz przez zaliczenie przedsięwzięcia do in- westycji celu publicznego w sytuacji, gdy urządzenia do wytwarza- nia energii, do jakich należą elektrownie wiatrowe, nie mogą być zaliczone do takich inwestycji. Samorządowe kolegium odwoławcze orzekło o  uchyleniu decyzji pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrze- nia. SKO stwierdziło, iż postępowanie należy powtórzyć po zapew- nieniu udziału w nim stronom dotychczas pominiętym. Ponadto ko- legium podzieliło zarzut odwołujących się co do braku publicznego charakteru przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Teza: Budowa elektrowni wiatrowej nie stanowi inwestycji celu publicznego. Uzasadnienie: Obecnie tylko budowa i  utrzymanie przewodów i  urządzeń ściśle służących do przesyłania energii elektrycznej stanowi ex defi nitio- ne cel publiczny. Do uzyskania statusu inwestycji celu publicznego nie wystarcza więź funkcjonalna, jaka istnieje między urządzeniem wytwarzającym energię a urządzeniami przesyłowymi czy służący- mi przesyłowi energii, o którą to więź w systemie obiektów i urzą- dzeń energetycznych stosunkowo łatwo. Przepis art. 6 u.g.n. stano- wi zamknięty katalog celów publicznych. Przepis art.  6 pkt  2 u.g.n. do celów publicznych zalicza wyłącznie budowę i  utrzymywanie urządzeń służących do przesyłania ener- gii elektrycznej, a  także innych obiektów i  urządzeń niezbędnych do korzystania z urządzeń przesyłowych. Chodzi zatem o urządze- nia służące transportowi (przesyłowi) energii w celu dostarczenia jej do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączo- www.lexisnexis.pl 1. Decyzje i ich rodzaje 21 nym do sieci przesyłowych. Podstawową zaś funkcją elektrowni wiatrowej jest wytwarzanie energii elektrycznej. Tej podstawowej roli elektrowni wiatrowej nie niweczy fakt, że od strony technicz- nej etap wytwarzania energii „kończy się” na zaciskach generatora umieszczonych na wieży. Pogląd opowiadający się za zaliczeniem do inwestycji celu publiczne- go urządzenia wytwarzającego energię z uwagi na jego nierozerwalne powiązanie z elementami służącymi przesyłowi wytworzonej energii pozostawałby w sprzeczności z intencją prawodawcy, który ustanowił zamknięty katalog celów publicznych. Uważa się natomiast, że kata- log jest enumeratywny i wyczerpujący, a nie jedynie przykładowy i po- winien być interpretowany ścieśniająco – a  contrario jego wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Powyższy pogląd jest powszechnie prezentowany z doktrynie i orzecznictwie. Czy budowa przyłącza jest inwestycją celu publicznego? Wyrok WSA w  Poznaniu z  5  lutego 2013  r., II  SA/Po 1007/12 (CBOSA) Opis stanu faktycznego: Postanowieniem prezydent miasta odmówił wszczęcia postępowa- nia w  przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z  nierucho- mości przez udzielenie przedsiębiorcy zezwolenia na realizację in- westycji polegających na ułożeniu linii elektroenergetycznej. W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia wskazano, że do or- ganu wpłynął wniosek przedsiębiorcy o  wszczęcie – na podsta- wie art.  124 u.g.n. – postępowania w  przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Wnioskodawca odwołał się do zawartej umowy dotyczącej przyłączenia do sieci elektroener- getycznej instalacji znajdujących się w  budynkach mieszkalnych. Następnie organ przytoczył treść art.  124 u.g.n., wskazując, że zgodnie z jego treścią do wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez zezwolenie na realizację inwe- stycji konieczne jest ustalenie, że inwestycja ta ma charakter pu- bliczny. W ocenie organu takiego charakteru nie mają urządzenia służące potrzebom określonego podmiotu, mające charakter indy- 22 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu widualny. Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że pla- nowana inwestycja nie polega na budowie urządzenia sieciowego, a wyłącznie przyłącza do istniejącej sieci elektroenergetycznej, co przesądza o braku podstaw do prowadzenia postępowania admi- nistracyjnego. Na postanowienie przedsiębiorca wniósł zażalenie, wnosząc o jego uchylenie. W jego ocenie organ niesłusznie uznał, że w przedmio- towej sprawie nie zachodzi przesłanka ograniczenia sposobu korzy- stania z  nieruchomości. Spółka jest bowiem podmiotem, którego podstawowym celem istnienia jest wykonywanie działalności pu- blicznej – zaopatrywanie ludności w  energię elektryczną. Celowi powyższemu podporządkowana jest również planowana inwestycja służąca zaopatrzeniu mieszkańców w energię elektryczną. Wojewoda postanowieniem na podstawie art.  138 §  1 pkt  1  k.p.a. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie prezydenta miasta. Uzasadniając powyższe stanowisko, organ przytoczył dotychcza- sowy przebieg postępowania, a  następnie wskazał, że analiza za- łączonych do akt sprawy dokumentów wskazuje, że przedmiotowa inwestycja ma charakter lokalny (realizacja przyłącza do budynków mieszkalnych), a  nie publiczny (liniowy). Jak wyjaśniono, przy- łącza do istniejących urządzeń sieciowych nie stanowią urządzeń o publicznej funkcjonalności, co dodatkowo potwierdza brak umiej- scowienia w planie miejscowym informacji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teza: Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej, umożliwiająca pobór odbiorcy końcowemu, stanowi realizację celu publicznego. Uzasadnienie: Inwestycją celu publicznego jest również budowa i  utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i  urządzeń służących do prze- syłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a  także innych obiektów i  urządzeń niezbędnych do korzystania z  tych przewodów i  urządzeń. W  uzasadnieniu ustawy z  6  sierp- nia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 155, poz. 1043) wskazano, że celem wprowadzonych zmian było umożliwienie wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu pu- www.lexisnexis.pl 1. Decyzje i ich rodzaje 23 blicznego dla kompletnych inwestycji energetycznych – od źródła wytwarzania, przez linie przesyłowe, do linii dystrybucyjnych do- starczających energię odbiorcom końcowym. Powyższe oznacza, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym również budowa przy- łącza do sieci energii elektrycznej, umożliwiająca pobór odbiorcy końcowemu, stanowi realizację celu publicznego. Niewątpliwie słu- ży ona bowiem dystrybucji energii elektrycznej, a w konsekwencji – zaspokojeniu potrzeb ludności. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Poznaniu w  uzasadnieniu powyższego wyroku, budowa przyłącza powinna być traktowana jako inwestycja celu publicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że budowa przyłącza mieści się w  zakresie wskazanym w art. 6 pkt 2 u.g.n., który stanowi, że inwestycją celu publicznego jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i ener- gii elektrycznej, a  także innych obiektów i  urządzeń niezbędnych do korzys tania z tych przewodów i urządzeń. 1.3. Kiedy konieczne jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospoda- rowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 u.p.z.p. – w przy- padku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa- nia terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne- go stanowi wyjątek, regułą jest bowiem wydawanie decyzji o warun- kach zabudowy. Za inwestycję celu publicznego może być uważane tylko takie zamierzenie inwestycyjne, które jest konieczne do realiza- cji celu publicznego. W orzecznictwie wskazuje się, że na pojęcie „in- westycja celu publicznego” składają się dwa elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju inwestycji. 24 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w  art.  6 u.g.n., a  dru- gi element stanowi przypisanie inwestycji znaczenia lokalnego lub ponad lokalnego. 1.4. Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i  użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a  także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w  sprawie oceny od- działywania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie śro- dowiska, jak również roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 3 pkt 8 pr.bud. remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworze- niu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Prze- budowa – zgodnie z  art.  3 pkt  7a pr.bud. – to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów tech- nicznych istniejącego obiektu budowlanego, z  wyjątkiem charaktery- stycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wyso- kość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji. Zarówno przebudowa, jak i  remont są – zgodnie z  art.  3 pkt  7 pr.bud. – robotami budow- lanymi, przez które (oprócz powyższego) należy rozumieć również budowę, a  także prace polegające na montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 1.5. Kiedy wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy? A contrario należy wskazać, że z decyzją o warunkach zabudowy bę- dziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy wnioskodawca będzie chciał ustalić sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla in- nych inwestycji niż inwestycje celu publicznego. www.lexisnexis.pl 1. Decyzje i ich rodzaje 25 Czy montaż kolektorów fotowoltaicznych wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy? Wyrok WSA w  Lublinie z  20  listopada 2012  r., II  SA/Lu 696/12 (CBOSA, LexisNexis nr 8055742) Opis stanu faktycznego: Spółka prowadząca inwestycję dokonała zgłoszenia robót budowla- nych polegających na montażu systemu wolno stojących kolektorów (modułów) słonecznych (fotowoltaicznych), niezwiązanych trwale z gruntem, służących do wytwarzania energii elektrycznej. Starosta wniósł sprzeciw od przedmiotowego zgłoszenia. Uzasad- niając to rozstrzygnięcie, wskazał, że pojęcie „montaż wolno sto- jących kolektorów” użyte w  art.  29 ust.  2 pkt  16 pr.bud. oznacza, że wykonane urządzenia nie są związane z  gruntem, a  ich dolna płaszczyzna znajduje się na poziomie terenu, natomiast z zamiesz- czonego w  treści zgłoszenia opisu prac wynika, że przedmiotowe moduły słoneczne będą przymocowywane do systemu montażowe- go umieszczonego w gruncie. Zdaniem organu administracji roboty budowlane objęte zgłoszeniem w tej sprawie można wykonać jedy- nie na podstawie pozwolenia na budowę, co obligowało do wniesie- nia sprzeciwu od zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 pr.bud. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję starosty. Skargę na powyższą decyzję wniósł zgłaszający, zarzucając m.in. naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na błędnej wy- kładni przepisów przez uznanie, iż kolektor (moduł) fotowoltaiczny jest budowlą, na której montaż konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy kolektor (moduł) fotowoltaiczny: 1) nie jest częścią budowlaną urządzeń technicznych (kotłów, pie- ców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądro- wych i innych urządzeń); 2) nie zawiera fundamentów pod maszyny i  urządzenia, jako od- rębne pod względem technicznym części przedmiotów składają- cych się na całość użytkową. Skarżący ponadto podniósł, że montaż systemu wolno stojących kolektorów (modułów) fotowoltaicznych należy do kategorii robót budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 2 pkt 16 pr.bud., przez co nie wymaga pozwolenia na budowę ani nie podlega zgłoszeniu. 26 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Teza: Inwestycja polegająca na montażu systemu kolektorów fotowoltaicznych na obszarze pozbawionym miejscowego planu, jako niebędąca inwesty- cją celu publicznego, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę rodzaje obiektów budowlanych wymienione w  art.  3 pkt  1 pr.bud., należy wskazać, że nie ulega wątpliwości, iż kolektor słoneczny nie odpowiada defi nicji budynku (art. 3 pkt 2 pr.bud.). Ze swej istoty nie stanowi również obiektu małej architek- tury (art. 3 pkt 4 pr.bud.). Należy zatem rozważyć, czy kolektor na- leży do kategorii budowli. Zgodnie z art. 3 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 1 lit. b pr.bud. bu- dowla jest obiektem budowlanym stanowiącym całość techniczno- -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, niebędącym budyn- kiem lub obiektem małej architektury. Skarżąca spółka podnosiła, że kolektor fotowoltaiczny nie stanowi budowli z uwagi na to, iż nie jest ani częścią budowlaną urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatro- wych, elektrowni jądrowych i  innych urządzeń), ani nie zawie- ra fundamentów pod maszyny i  urządzenia, jako odrębnych pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Art. 3 pkt 3 pr.bud. – określający defi nicję budowli – zawiera jedynie przykładowy, nie zaś wyczerpujący katalog obiektów budowlanych stanowiących budowle. Są to obiekty zróżnicowane zarówno pod względem konstrukcyjnym i  gabarytowym, jak i  funkcjonalnym. Niewątpliwie kolektor słoneczny nie jest żadną z  nich. Nie znaczy to jednak, że nie jest on budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr.bud. Nie można zgodzić się z  twierdzeniem, że żaden z  wymienionych w art. 3 pkt 3 pr.bud. przykładów budowli nie jest tożsamy ani na- wet nie nosi cech podobieństwa do kolektora (modułu) fotowolta- icznego. Takie cechy noszą chociażby wolno stojące trwale związa- ne z  gruntem urządzenia reklamowe, często podobne do kolekto- rów zarówno pod względem konstrukcji, jak i rozmiarów. Nie można podzielić również stanowiska, że cechą budowli jest trwałe związanie z  gruntem, podczas gdy kolektory fotowoltaicz- www.lexisnexis.pl 1. Decyzje i ich rodzaje 27 ne objęte zgłoszeniem nie są związane trwale z gruntem ani posa- dowione na jakimkolwiek fundamencie, a jedynie umieszczone na prostym systemie profi li metalowych wbitych w ziemię. Z  literalnej wykładni art.  3 pkt  3 pr.bud. nie wynika, że trwałe związanie z gruntem jest cechą konstytutywną wszystkich budowli. Tytułem przykładu wystarczy wymienić choćby tymczasowe obiek- ty budowlane niepołączone trwale z gruntem (art. 29 ust. 1 pkt 12 pr.bud.), które – jako niebędące ani budynkami, ani obiektami ma- łej architektury – należy zakwalifi kować do kategorii budowli. W  niniejszej sprawie sąd przyjął, że zgłoszony przez inwestora sys- tem kolektorów słonecznych stanowi trwale związany z gruntem ze- spół budowli. Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma bo- wiem znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów czy wielkość zagłębienia w  gruncie. Istotne jest, czy posadowienie obiektu jest na tyle trwałe, żeby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. Inwestor przedstawił do zgłoszenia rysunki zawierające przekrój konstrukcji kolektora, z których wynika, że każdy kolektor (moduł) będzie przytwierdzony do gruntu za pomocą dwóch ceowników wbitych w  glebę na głębokość 1,5–2 m. Mimo że kolektor nie ma fundamentu, przedstawiony sposób przymocowania go do podłoża zapewnia mu stabilność i  możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunię- cie czy przemieszczenie na inne miejsce. Nie ma zatem racjonal- nych argumentów przemawiających za przyjęciem poglądu o braku trwałego związania z  gruntem objętego zgłoszeniem systemu ko- lektorów fotowoltaicznych. Pojedynczy kolektor słoneczny (fotowoltaiczny) jest budowlą. Skoro objęta zgłoszeniem inwestycja stanowi zespół połączonych ze sobą budowli – kolektorów fotowoltaicznych – to nie można uznać, że stanowią one „system obiektów wolno stojących”, a  to z  uwagi na wskazanie przez inwestora we wniosku, że prace będą polegały na przymocowaniu modułów fotowoltaicznych do wolno stojące- go systemu montażowego. Z  treści art.  29 ust.  2 pkt  16 pr.bud., w którym jest mowa o kolektorach wolno stojących, wynika, że nie obejmuje on zespołu kolektorów połączonych ze sobą. 28 Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia systemowa i celowo- ściowa art.  29 ust.  1 i  2 pr.bud. Nie ma bowiem wątpliwości, że uzy- skania pozwolenia na budowę nie wymagają jedynie wymienione w tych przepisach obiekty zajmujące niewielką powierzchnię, o niewielkich wy- miarach i nieskomplikowanej konstrukcji, oraz roboty budowlane, które nie stanowią istotnej ingerencji w ukształtowanie przestrzeni na danym obszarze. Tych cech nie posiada system ponad kilku tysięcy kolektorów słonecznych, połączonych ze sobą i  ustawionych w  kilkadziesiąt szere- gów. Należy zatem podzielić stanowisko sądu w powyższym zakresie. Roboty budowlane polegające na montażu połączonych ze sobą kolek- torów fotowoltaicznych wymagają przed ich rozpoczęciem uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż nie należą do żadnej z kategorii obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 pr.bud. Montaż sys- temu kolektorów fotowoltaicznych nie jest objęty dyspozycją art.  29 ust.  2 pkt  16 pr.bud., zgodnie z  którym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elek- trycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych. 2. Podział geodezyjny 2. Podział geodezyjny Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie- ruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zasadą jest, że podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z  miej- scowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zazna- czyć jednocześnie należy, że zgodność z ustaleniami planu miejscowe- go nie oznacza, że gminie przysługuje uprawnienie do zamieszczania w planie miejscowym warunków podziału. Ustalenia zawarte w miej- scowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i  możliwości zagospodarowania wy- dzielonych działek gruntu. To oznacza, że organy gminy w ramach po- siadanego władztwa planistycznego nie są uprawnione do określania dodatkowych, szczegółowych zasad, jakim miałby podlegać ewentual- ny podział nieruchomości. Stanowisko to zostało potwierdzone przez sądownictwo administracyjne, które stoi na stanowisku, że nie rada gminy, lecz wójt gminy jest organem właściwym do podziału nieru- chomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem przeznaczonym do dokonywania takich rozstrzygnięć o charak- terze indywidualnym. Podział kompetencji między radę gminy i wójta gminy oznacza w szczególności, że rada nie jest uprawniona do udzie- www.lexisnexis.pl 2. Podział geodezyjny 29 lania w swych uchwałach wytycznych wiążących wójta przy wykony- waniu jego ustawowych kompetencji, chyba że inaczej stanowi przepis szczególny (np. art. 4 ust. 1 czy też art. 15 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p.). Plan nie jest częścią procedury rozgraniczenia. Ponadto instytucją odrębną od rozgraniczenia poszczególnych nieruchomości jest procedura scale- nia i podziału nieruchomości (art. 101–108 u.g.n.). W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest poło- żona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli nie jest sprzeczny z prze- pisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu. Pojęcie „przepisy odrębne” obejmuje akty prawodawcze powszechnie obowiązujące, nor- mujące gospodarowanie terenami, w  szczególności te, które określają przeznaczenie terenu oraz sposób korzystania z  nieruchomości. Poję- cie przepisów odrębnych nie ma swojej defi nicji. W każdym odrębnym przypadku należy sięgnąć do stanowiska doktryny i orzecznictwa sądo- wego. Za przepisy odrębne uznaje się m.in. unormowania zawarte w: • ustawie z  27  kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.); • ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. • ustawie z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., z 2013 r., poz. 627 ze zm.); poz. 145 ze zm.); • ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka- mi (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.); • ustawie z  28  września 1991  r. o  lasach (tekst jedn. Dz.U. z  2011  r. Nr 12, poz. 59 ze zm.). Wyliczenie to ma charakter wyłącznie przykładowy – katalog tych przepisów można uznać za otwarty, gdyż chodzi tutaj o wszelkie prze- pisy prawa powszechnie obowiązujące, które mogą dotyczyć nierucho- mości podlegających podziałowi. Art. 94 u.g.n.: 1. W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – po- działu nieruchomości można dokonać, jeżeli: 1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo 2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i za- gospodarowania terenu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Decyzja o warunkach zabudowy. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: