Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002461 22775218 na godz. na dobę w sumie
Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne - książka
Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 148
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-779-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Środowisko programistyczne Delphi od dawna cieszy się popularnością wśród twórców oprogramowania. Od pierwszych wersji oferowało możliwość wizualnego tworzenia aplikacji za pomocą 'klocków' -- komponentów, łącząc to z prostotą języka Pascal. Teraz, w najnowszej wersji, Delphi pozwala na tworzenie aplikacji dla dynamicznie rozwijającej się platformy .NET. Dzięki temu znacznie poszerzył się zakres możliwych zastosowań flagowego produktu firmy Borland. Za jego pomocą możemy dziś tworzyć nie tylko aplikacje, ale również usługi sieciowe oraz dynamiczne strony WWW.

'Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne' to książka dla tych, którzy chcą poznać podstawy budowania aplikacji w najnowszej wersji środowiska Delphi. Przedstawia zasady korzystania z narzędzi oferowanych przez Delphi oraz sposoby zastosowania ich podczas tworzenia oprogramowania. Czytając tą książkę, poznasz język ObjectPascal, zasady programowania obiektowego oraz metody łączenia aplikacji z bazami danych. Nauczysz się także tworzyć witryny WWW w języku ASP.NET oraz usługi sieciowe.

Zrób pierwszy krok w programowaniu --
poznaj i wykorzystaj możliwości, jakie oferuje Delphi 2005.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Delphi 2005. Æwiczenia praktyczne Autor: Adam Boduch ISBN: 83-7361-779-5 Format: B5, stron: 148 • Poznaj ġrodowisko Delphi • Napisz pierwsze w³asne aplikacje • Naucz siê korzystaæ z mo¿liwoġci platformy .NET Ďrodowisko programistyczne Delphi od dawna cieszy siê popularnoġci¹ wġród twórców oprogramowania. Od pierwszych wersji oferowa³o mo¿liwoġæ wizualnego tworzenia aplikacji za pomoc¹ „klocków” — komponentów, ³¹cz¹c to z prostot¹ jêzyka Pascal. Teraz, w najnowszej wersji, Delphi pozwala na tworzenie aplikacji dla dynamicznie rozwijaj¹cej siê platformy .NET. Dziêki temu znacznie poszerzy³ siê zakres mo¿liwych zastosowañ flagowego produktu firmy Borland. Za jego pomoc¹ mo¿emy dziġ tworzyæ nie tylko aplikacje, ale równie¿ us³ugi sieciowe oraz dynamiczne strony WWW. „Delphi 2005. Æwiczenia praktyczne” to ksi¹¿ka dla tych, którzy chc¹ poznaæ podstawy budowania aplikacji w najnowszej wersji ġrodowiska Delphi. Przedstawia zasady korzystania z narzêdzi oferowanych przez Delphi oraz sposoby zastosowania ich podczas tworzenia oprogramowania. Czytaj¹c t¹ ksi¹¿kê, poznasz jêzyk ObjectPascal, zasady programowania obiektowego oraz metody ³¹czenia aplikacji z bazami danych. Nauczysz siê tak¿e tworzyæ witryny WWW w jêzyku ASP.NET oraz us³ugi sieciowe. • Podstawowe informacje o ġrodowisku Delphi 2005 oraz platformie .NET • Elementy jêzyka Delphi • Korzystanie z narzêdzi oferowanych przez Delphi 2005 • Komponenty bazodanowe • Tworzenie aplikacji opartych na bazach danych • ASP.NET i Web Services Zrób pierwszy krok w programowaniu — poznaj i wykorzystaj mo¿liwoġci, jakie oferuje Delphi 2005 Spis treści Rozdział 1. Wstęp...................................................z...................................................z.................... ........................................7 Zaczynamy...................................................z...................................................z.... Rzut okiem na środowisko ...................................................m....................................... 9 Projektant formularzy ...................................................m....................................... 11 Edytor kodu...................................................m...................................................m.... 12 Widok strukturalny ...................................................m........................................... 13 Inspektor obiektów...................................................m............................................ 14 .............................................9 Jak to działa? ...................................................m...................................................m....... 14 Podsumowanie...................................................m...................................................m..... 15 Rozdział 2. Podstawy platformy .NET...................................................z.....................................................................17 Czym jest .NET ...................................................m...................................................m... 17 .NET Framework ...................................................m.............................................. 18 Podstawowa terminologia ...................................................m................................. 18 Produkty dla programistów...................................................m............................... 19 Instalacja ...................................................m...................................................m........ 19 Przegląd technologii .NET Framework ...................................................m.................. 20 Środowisko Common Language Runtime (CLR)................................................ 20 Podzespoły ...................................................m...................................................m..... 21 Działanie CLR ...................................................m.................................................. 23 Biblioteka klas ...................................................m.................................................. 24 Common Language System (CLS) ...................................................m................... 24 Common Type System (CTS)...................................................m........................... 24 Rodzaje aplikacji w Delphi 2005...................................................m............................ 25 Biblioteka VCL...................................................m................................................. 25 Windows Forms ...................................................m................................................ 26 Web Forms...................................................m...................................................m..... 27 Podsumowanie...................................................m...................................................m..... 27 Rozdział 3. Język Delphi...................................................z...................................................z. Pierwszy program ...................................................m...................................................m 29 ..........................................29 Uruchamiamy program ...................................................m..................................... 32 Zapisywanie projektu...................................................m........................................ 32 Otwieranie i zamykanie projektu ...................................................m...................... 32 7 4 Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne Piszemy kod programu ...................................................m........................................... 34 Aplikacje konsolowe ...................................................m.............................................. 35 Wpisywanie tekstu w konsoli ...................................................m........................... 37 Odczytywanie tekstu z konsoli...................................................m.......................... 38 Pętle...................................................m...................................................m.................... . 39 Pętla for...................................................m...................................................m.......... 39 Pętla repeat...................................................m...................................................m..... 41 Pętla while...................................................m...................................................m...... 41 Funkcje Break i Continue ...................................................m................................. 42 Instrukcje warunkowe...................................................m............................................. 43 Procedury...................................................m...................................................m............. 47 Funkcje ...................................................m...................................................m................ 49 Moduły ...................................................m...................................................m................ 52 Dołączanie modułu do aplikacji...................................................m........................ 53 Dostępność zmiennych ...................................................m..................................... 54 Tablice...................................................m...................................................m................. 56 Tablice dynamiczne ...................................................m.......................................... 58 Rekordy ...................................................m...................................................m............... 59 Klasy...................................................m...................................................m....................61 Tworzenie własnych klas ...................................................m.................................. 62 Tworzenie instancji klasy...................................................m.................................. 63 Konstruktory i destruktory ...................................................m................................ 67 Sekcje klasy ...................................................m...................................................m... 68 Dziedziczenie...................................................m...................................................m. 71 Podsumowanie...................................................m...................................................m..... 71 Rozdział 4. Nowości w Delphi 2005 ...................................................z......................................................................73 IDE ...................................................m...................................................m......................73 Historia...................................................m...................................................m........... 74 Widok strukturalny ...................................................m........................................... 74 Funkcja Help Insight...................................................m......................................... 75 Wyniki wyszukiwania...................................................m....................................... 75 Wyszukiwanie odwołań ...................................................m.................................... 76 Wyróżnianie błędów ...................................................m......................................... 76 Edycja synchroniczna ...................................................m....................................... 76 Edytor kodu...................................................m...................................................m.... 76 Debugowanie ...................................................m...................................................m. 78 Refaktoryzacja...................................................m...................................................m..... 79 Deklarowanie zmiennych...................................................m.................................. 79 Deklarowanie pól ...................................................m.............................................. 79 Wyodrębnianie metod...................................................m....................................... 79 Wyodrębnianie łańcucha znaków ...................................................m..................... 79 Zmiana nazw symboli ...................................................m....................................... 80 Importowanie przestrzeni nazw ...................................................m........................ 80 Nowości języka Delphi...................................................m........................................... 80 Pętla for..in..do...................................................m.................................................. 80 Wplatanie funkcji...................................................m.............................................. 81 Spis treści 5 Bazy danych ...................................................m...................................................m........ 82 Obsługa baz danych ADO.NET ...................................................m............................. 82 Ulepszenia narzędzi projektowych ...................................................m......................... 82 Migracja danych...................................................m................................................ 83 Ulepszenia eksploratora baz danych ...................................................m................. 83 Podsumowanie...................................................m...................................................m..... 83 Rozdział 5. Bazy danych ...................................................z...................................................z.. ........................................85 Czym są bazy danych? ...................................................m........................................... 85 Rodzaje baz danych ...................................................m................................................ 86 Bazy proste ...................................................m...................................................m.... 86 Relacyjne bazy danych...................................................m...................................... 86 Bazy danych typu klient-serwer...................................................m........................ 87 Borland Database Engine ...................................................m....................................... 87 Sterowniki bazy danych ...................................................m.................................... 88 Zbiory danych ...................................................m...................................................m 88 Wykorzystanie BDE w Delphi ...................................................m............................... 89 Poruszanie się po rekordach...................................................m.............................. 90 Praca z komponentami...................................................m...................................... 92 Modyfikacja zawartości ...................................................m.................................... 96 Komponenty dbExpress...................................................m.......................................... 98 Architektura klient-serwer ...................................................m................................ 99 Narzędzia ...................................................m...................................................m..... 100 Łączenie z serwerem...................................................m....................................... 100 Tworzenie tabel...................................................m............................................... 104 Tworzenie rekordów ...................................................m....................................... 105 Odczyt rekordów...................................................m............................................. 106 Kasowanie danych ...................................................m.......................................... 111 Uaktualnianie danych...................................................m...................................... 111 Podsumowanie...................................................m...................................................m... 112 Rozdział 6. ASP.NET...................................................z...................................................z...... ..............................................113 Dynamiczne strony WWW...................................................m................................... 113 ASP.NET ...................................................m...................................................m..... 114 Narzędzia...................................................m...................................................m........... 114 Edytor...................................................m...................................................m........... 115 Serwer ...................................................m...................................................m.......... 115 Instalacja ASP.NET ...................................................m........................................ 116 ASP.NET w Delphi ...................................................m.............................................. 118 Pierwszy projekt...................................................m.............................................. 119 Jak to działa?...................................................m...................................................m 120 Poruszanie się po interfejsie...................................................m............................ 121 Sesje...................................................m...................................................m............. 124 Podsumowanie...................................................m...................................................m... 128 Rozdział 7. Usługi sieciowe ...................................................z...................................................................................129 Wprowadzenie...................................................m...................................................m... 129 Co to jest usługa sieciowa? ...................................................m............................. 129 Działanie usług sieciowych...................................................m............................. 130 Komunikacja z usługami...................................................m................................. 130 6 Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne Opis usługi Web ...................................................m...................................................m 131 Udostępnianie usługi ...................................................m............................................ 131 Używanie usług sieciowych ...................................................m................................. 131 Wykorzystujemy wyszukiwarkę google.com ...................................................m....... 132 Opcje interfejsu API ...................................................m....................................... 132 Interfejs aplikacji ...................................................m............................................ 133 Ładowanie usługi sieciowej ...................................................m............................ 133 Korzystanie z usługi Web ...................................................m............................... 134 Tworzenie usług sieciowych...................................................m................................. 137 Pisanie kodu...................................................m...................................................m. 138 Podgląd usługi sieciowej...................................................m................................. 139 Usługa Web na stronie ASP.NET...................................................m......................... 142 Bezpieczeństwo usług sieciowych...................................................m........................ 143 Podsumowanie...................................................m...................................................m... 145 Rozdział 3. Język Delphi Delphi (wcześniej Object Pascal) to język programowania wykorzystywany w środowi- sku o tej samej nazwie. W niniejszym rozdziale omówiono podstawowe elementy tego języka, charakterystyczne dla większości języków programowania. Pierwszy program Na początek zbudujmy prosty program. Celem naszego pierwszego ćwiczenia będzie umieszczenie napisu w oknie programu. Za wyświetlanie takiego prostego napisu odpowiada komponent 6.CDGN. Ćwiczenie 3.1. Aby umieścić komponent Tlabel w oknie naszego programu, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom program Delphi. 2. Z menu File wybierz polecenie New, a następnie VCL Application — Delphi for .NET. 3. Na palecie narzędzi odnajdź komponent 6.CDGN (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Przycisk TLabel na Palecie narzędzi 4. Kliknij go. 5. Kliknij formularz. 6. Komponent powinien się pojawić w miejscu kliknięcia (rysunek 3.2). Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne 30 Rysunek 3.2. Komponent TLabel na formularzu Na formularzu powinien widnieć napis .CDGN. Napis można zmienić za pomocą Inspektora obiektów. Ćwiczenie 3.2. Aby zmienić tekst etykiety: 1. Kliknij jednokrotnie obiekt (komponent) 6.CDGN — powinien zostać zaznaczony. Na jego obrzeżach pojawią się symbole zaznaczenia (rysunek 3.2). 2. Odszukaj w Inspektorze obiektów pozycję CRVKQP. Określa ona tekst wyświetlany w komponencie. 3. Kliknij jednokrotnie pozycję CRVKQP — powinna zostać zaznaczona (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Właściwość Caption komponentu Lista podzielona jest na dwie kolumny. Pozycje po lewej określają nazwę właściwości komponentu, natomiast w kolumnie po prawej znajdują się wartości owej właściwości. Po zaznaczeniu właściwości nadaj jej wartość — po prostu wpisz np. słowo 9KVCL i naci- śnij Enter. W tym momencie zmieniłeś napis na etykiecie. Nie sądzisz jednak, że jest on trochę za mały w stosunku do formularza? Nie ma problemu — można go łatwo powiększyć; temu właśnie poświęcimy nasze kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie 3.3. Aby powiększyć napis w etykiecie TLabel: 1. Ponownie zaznacz komponent 6.CDGN, a w Inspektorze obiektów odszukaj pozycję (QPV(znajdującą się w sekcji Visual). Określa ona, jaką czcionką jest wyświetlany nasz napis. 2. Po lewej stronie właściwości (QPV — w odróżnieniu od CRVKQP — znajduje się ikona ze znakiem plusa. Symbol ten służy do rozwijania listy następnych właściwości związanych z czcionką. Kliknij zatem tę ikonkę, aby wyświetlić kolejne dane. 3. Odnajdź właściwość 5KG i nadaj jej wartość (postępuj tak, jak w ćwiczeniu 3.2). 4. Na formularzu powinieneś zobaczyć podgląd napisu, czyli jego wersję napisaną czcionką o rozmiarze 20 punktów. Rozdział 3. (cid:1) Język Delphi 31 5. Wypadałoby jeszcze zmienić krój czcionki. W tym celu posłuż się właściwością 0COG — zaznacz ją. 6. Po zaznaczeniu po prawej stronie powinien zostać wyświetlony przycisk ze strzałką. Po jego naciśnięciu ukaże się lista rozwijalna z dostępnymi w systemie czcionkami. Wybierz np. #TKCN$NCEM. Nasz napis wygląda już o wiele lepiej — patrz rysunek 3.4. Rysunek 3.4. Etykieta na formularzu Zaznaczając komponent jednym kliknięciem myszy, możesz go przesuwać, rozciągać, chwytając za rogi itp. Możesz także to zrobić za pomocą dostępnych w Delphi funkcji. W tym celu wykonaj poniższe cwiczenie. Ćwiczenie 3.4. Aby przemieścić komponent: 1. Zaznacz go. 2. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu Position wybierz polecenie Align. Zostanie otwarte okienko (rysunek 3.5) służące do wyrównywania położenia obiektu. Rysunek 3.5. Okno do ustalania położenia 32 Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne 3. Okienko składa się z dwóch części — Horizontal (położenie w poziomie) oraz Vertical (położenie w pionie). 4. W obu częściach zaznacz pozycję Center in Window i naciśnij OK. Nasz napis został umieszczony dokładnie w środku formularza. Uruchamiamy program Ćwiczenie 3.5. Aby uruchomić program: 1. Wystarczy, że z menu Run wybierzesz polecenie Run. Nasz projekt zostanie wówczas skompilowany, po czym zostanie uruchomiony program. Tę samą czynność możesz wykonać, korzystając z przycisku — skrótu na pasku narzędziowym Delphi (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Uruchamianie programu Można także używać skrótu klawiaturowego — do uruchamiania służy klawisz F9. Jest to chyba najwygodniejszy sposób. Zapisywanie projektu Ćwiczenie 3.6. Aby zapisać projekt: 1. Z menu File wybierz polecenie Save All. 2. Zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać katalog do zapisu oraz wpisać nazwę pliku. Utwórz więc na dysku jakiś katalog — np. 2KGTYU[RTQITCO — i przejdź do niego. 3. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy formularza — wpisz np. /CKP(TO. Następnie należy podać nazwę projektu, czyli np. 2KGTYU[. Otwieranie i zamykanie projektu Kolejne ćwiczenie polegać będzie na otwarciu oraz zamknięciu projektu, a następnie na ponownym jego uruchomieniu. Rozdział 3. (cid:1) Język Delphi Ćwiczenie 3.7. 33 Aby otworzyć istniejący projekt: 1. Z menu File wybierz polecenie Close All. 2. Projekt, nad którym pracowałeś, zostanie zamknięty. Jeżeli od czasu ostatniego zapisu nastąpiły jakieś zmiany, zostaniesz zapytany, czy chcesz ponownie zapisać projekt. Jeżeli wszystko się powiedzie, z ekranu zniknie okno formularza, a Inspektor obiektów stanie się nieaktywny. 3. Przejdź do katalogu z programem, gdzie zapisałeś swój projekt. Usuń z niego pliki o rozszerzeniach *.cfg, *.dof, *.res, *.bdsproj i ewentualnie wszystkie pliki z tyldą (~) w rozszerzeniu. W katalogu powinny pozostać jedynie trzy pliki. 4. Otwórz ponownie ten projekt. W tym celu z menu File wybierz polecenie Open Project. Wskaż ścieżkę do pliku *.dpr. Nasz projekt zostanie teraz otwarty. Program Delphi wyświetli teraz informację, że w katalogu z programem nie znaleziono pliku *.res (rysunek 3.7). To nic! Zignoruj ten komunikat, naciskając przycisk OK — Delphi otworzy projekt nawet bez tego pliku! Rysunek 3.7. Ostrzeżenie Jeżeli usuniesz plik *.bdsproj, projekt zostanie otwarty także bez tego pliku, ale najpierw zostaniesz zapytany, czy była to aplikacja dla .NET czy Windows 32 (rysunek 3.8). Okno to pojawi się także w przypadku próby otwarcia projektu utworzonego w poprzednich wer- sjach Delphi. Rysunek 3.8. Typ aplikacji Od tej pory możesz ponownie pracować nad swoim projektem. Chcąc skompilować program, niekoniecznie musisz go uruchamiać. Do samej kompilacji służy polecenie Compile z menu Project (skrót klawiaturowy — Ctrl + F9). 34 Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne Piszemy kod programu Tworzenie programów nie polega wyłącznie na układaniu komponentów na formularzu. Aby program był bardziej funkcjonalny, należy także napisać odpowiednie polecenia (stworzyć kod źródłowy). Ćwiczenie 3.8. Aby wpisać instrukcje języka programowania: 1. Na formularzu umieść komponent 6$WVVQP (przycisk). 2. Oprócz przycisku umieść także komponent 6.CDGN. W naszym programie po naciśnięciu przycisku zmieniany będzie tekst widniejący w etykiecie. 3. Przejdź do zakładki Events (zdarzenia) Inspektora obiektów i znajdź 1P NKEM. 4. Kliknij to pole dwukrotnie (dla zdarzenia 1P NKEM można wykonać to samo, klikając dwukrotnie komponent). Zostaniesz przeniesiony do Edytora kodu i ujrzysz taki fragment: RTQEGFWTG6(QTO$WVVQP NKEM 5GPFGT61DLGEV DGIKP GPF 5. Interesujący nas kod źródłowy wpisz pomiędzy słowa DGIKP i GPF: RTQEGFWTG6(QTO$WVVQP NKEM 5GPFGT61DLGEV DGIKP .CDGN CRVKQP 0QY[VGMUV GPF Uruchom teraz program klawiszem F9 i sprawdź jego działanie. Po naciśnięciu przycisku tekst na etykiecie powinien zostać zmieniony. W tym kodzie zmieniłem po prostu wartość właściwości CRVKQP etykiety (.CDGN). .CDGN oznacza nazwę komponentu; można ją łatwo zmienić. Ćwiczenie 3.9. Aby zmienić nazwę komponentu: 1. Za pomocą klawisza F12 możesz przełączać się z edytora kodu do formularza i odwrotnie. Zrób to teraz; powinien zostać wyświetlony formularz. 2. Zaznacz komponent 6.CDGN. 3. W Inspektorze obiektów odnajdź właściwość 0COG i zmień ją. Wartość .CDGN zastąp np. słowem V[MKGVC. 4. Spróbuj ponownie uruchomić program klawiszem F9. Nie udało się? Został zapewne wyświetlony edytor kodu i podświetlony został wiersz, w którym znajduje się błąd — tak, jak na rysunku 3.9. Rozdział 3. (cid:1) Język Delphi 35 Rysunek 3.9. Błąd podświetlony przez edytor Delphi Kompilator informuje Cię, że w podświetlonym wierszu gdzieś jest błąd? Gdzie? Na dole pojawiło się okienko z napisem = TTQT? 7PKVRCU  7PFGENCTGF KFGPVK HKGT NCDGN . Kompilator informuje Cię w ten sposób, że w wierszu 29. występuje nie- znane słowo NCDGN. Ciąg NCDGN oznaczał bowiem nazwę komponentu, a tę nazwę właśnie zmieniliśmy na V[MKGVC. Teraz, żeby wszystko działało, należy zamiast słowa NCDGN wpisać V[MKGVC V[MKGVC CRVKQP OKGPKđGOVGMUV Kolejne ćwiczenie będzie polegać na zmianie nazwy przycisku oraz formularza. Ćwiczenie 3.10. Aby zmienić nazwę formularza: 1. Zaznacz komponent $WVVQP, klikając go jednokrotnie. 2. Tak, jak w poprzednim przypadku, odszukaj właściwość 0COG i zmień ją na 2T[EKUM. Zwróć uwagę, że również właściwość CRVKQP zmieniła się i ma teraz wartość 2T[EKUM. 3. Jeśli klikniesz jednokrotnie w obrębie formularza, usuniesz zaznaczenie wszystkich komponentów, a zaznaczony zostanie sam formularz. Również właściwości formularza mogą ulec zmianie. 4. Zmienimy właściwości CRVKQP oraz 0COG formularza. Odszukaj je. W pierwszym przypadku ( CRVKQP) wpisz /ÎL TWIK2TQITCO. Zwróć uwagę na odzwierciedlenie tej modyfikacji w formularzu. Napis na pasku tytułowym formularza uległ zmianie. 5. Zmień właściwość 0COG, wpisując /CKP(QTO. Aplikacje konsolowe Przez moment nie będziemy używać formularza ani żadnych komponentów, lecz korzy- stać z konsoli. Konsola, inaczej zwana wierszem poleceń lub — w systemach Windows — trybem DOS, jest interfejsem, w którym polecenia są wpisywane z klawiatury, a prezentacja wyników przez komputer odbywa się w trybie tekstowym. Na początek stworzymy projekt, który nie będzie zawierał formularza. 36 Ćwiczenie 3.11. Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne Aby utworzyć aplikację konsolową: 1. Z menu File wybierz polecenie New, a następnie Other. 2. Z drzewa po lewej stronie wybierz Delphi Projects. 3. W oknie po prawej stronie wybierz Console Application. Po wykonaniu tych czynności Delphi utworzy nowy projekt; zawartość edytora kodu będzie wyglądać tak, jak to przedstawiono na rysunku 3.10. Rysunek 3.10. Edytor kodu Przed blokiem DGIKP znajduje się dyrektywa ]#226;2 1051. _. Dzięki tej instrukcji program zostanie uruchomiony jako konsola. Słowo GPF (z kropką na końcu) oznacza koniec programu. Instrukcje do wykonania programu zawarte są zawsze pomiędzy sło- wami DGIKP i GPF. Zmodyfikujemy nasz program tak, aby rzeczywiście wykonywał jakieś operacje. Ćwiczenie 3.12. Aby utworzyć prostą aplikację konsolową: 1. Zmodyfikuj kod programu do następującej postaci: RTQITCOEQPUQNG WUGU 5[U7VKNU ]#226;2 1051. _ DGIKP 4GCFNP GPF W wyniku użycia polecenia 4GCFNP program czeka, aż użytkownik wciśnie klawisz Enter. 2. Uruchom program, aby sprawdzić jego działanie. Rozdział 3. (cid:1) Język Delphi 37 Wpisywanie tekstu w konsoli Dotychczas nasz program nie wykonuje żadnych operacji — tzn. uruchamia się (to już coś!) i czeka, aż naciśniesz klawisz Enter. Zmodyfikujmy go tak, aby wyświetlał jakiś tekst. Ćwiczenie 3.13. Aby wyświetlić tekst w konsoli: 1. Zmodyfikuj program do takiej postaci: RTQITCOEQPUQNG WUGU 5[U7VKNU ]#226;2 1051. _ DGIKP 9TKVGNP Għè,GUVGOCRNKMCELæMQPUQNQYæ COMPKLOPKGMNCYKUGO PVGT 4GCFNP GPF 2. Uruchom aplikację. Aplikacja zostanie teraz uruchomiona i wyświetlony zostanie tekst: Għè ,GUVGO CRNKMCELæMQPUQNQYæ COMPKLOPKGMNCYKUGO PVGT. Jak już się zdążyłeś zorientować, do wpisywania tekstu w konsoli służy właśnie polece- nie 9TKVGNP. Można w tym celu skorzystać także z innego polecenia — 9TKVG. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, iż to pierwsze polecenie wpisuje na ekranie tekst i na końcu dodaje znak nowego wiersza. Drugie z poleceń (9TKVG) jedynie wpisuje tekst, ale nie dodaje znaku nowego wiersza na końcu. Ćwiczenie 3.14. Aby zaobserwować różnice pomiędzy poleceniami Write oraz Writeln: 1. Kod programu zmodyfikuj do takiej postaci: RTQITCOEQPUQNG WUGU 5[U7VKNU ]#226;2 1051. _ DGIKP 9TKVG 6GPVGMUVPKGLGUVCMQēEQP[PCMKGOPQYGIQYKGTUC 9TKVGNP 6GPVGMUVPCVQOKCUVLGUVCMQēEQP[PCMKGOPQYGIQYKGTUC 9TKVG #VGP! 4GCFNP GPF 2. Teraz uruchom program, aby przekonać się, jak zadziała.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 2005. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: