Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 011276 21736870 na godz. na dobę w sumie
Dieta antynowotworowa i metody leczenia. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Dieta antynowotworowa i metody leczenia. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-442-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik – napisany przez osobę uleczoną z nowotworu – zawiera praktyczne wskazówki dotyczące badań profilaktycznych, diety prowadzącej ku zdrowiu, metod leczenia nowotworów, skutków ubocznych kuracji medycznych, samoleczenia krok po kroku oraz wizualizacji. Autorka opisuje m.in. przyczyny nowotworów, rodzaje nowotworów złośliwych i ich objawy, etapy wiodące ku chorobie i zdrowiu, podaje porady na każdy dzień, cenne wskazówki dla rodziny pacjenta. Polecamy również książkę Zdrowy tryb życia, aby uniknąć nowotworu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak żyć z diagnozą? S(cid:30)(cid:28)º(cid:15)’ (cid:30)(cid:26)(cid:29)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:21)(cid:26) (cid:24)(cid:21)(cid:23)Ž(cid:28)(cid:22)(cid:23)Š ‘(cid:23)(cid:29)’(cid:26)(cid:16)(cid:18) Herbatę parz odtrzech do ośmiu minut wtemperatu- rze około80°C, poczym usuń liście ispożyj wciągu godziny odprzyrządzenia. Najlepszy smak i właściwości zdrowotne uzyskasz, gdy wypi- jesz herbatę z drugiego parze- nia. Napar z pierwszego zawiera toksyny powstałe podczas produkcji – ztego względu wy- lej taką herbatę, pozostawiając liście iparz ponownie według powyższej instrukcji. • Dziennie możesz wypić oko- ło czterech szklanek zielonej herbaty. • Zaleca się spożywanie her- baty liściastej. 22 W(cid:26)(cid:29)(cid:16)(cid:28) (cid:24)(cid:26)(cid:30)(cid:26)½(cid:21)Ã(cid:16)(cid:26)»Ä • Olej lniany (tłoczony nazimno, budwigowy) spo- żywaj tylko na zimno (!)– nie smaż nanim – iprze- chowuj w lodówce niedłużej niż trzy miesiące. • Zakupy najlepiej rób w skle- pie zżywnością ekologiczną. • Warzywa, owoce i wszelkie inne produkty gotuj napa- rze. Wten sposób zacho- wasz wiele cennych witamin iminerałów, które stracisz, gotując produkty wwodzie. E(cid:16)(cid:26)(cid:30)(cid:18) (cid:27)(cid:21)(cid:28)(cid:25)¹(cid:17)(cid:23) ¸¼ (cid:17)‘(cid:28)(cid:29)(cid:28)’(cid:21)(cid:23) (cid:21) (cid:24)(cid:25)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:21)¼ Każdy moment naszego życia jest zarazem tworzeniem wła- snego zdrowia lub choroby. Mu- simy zdać sobie sprawę z faktu, że kluczem do odzyskania zdrowia są przedewszystkim: • (cid:129)(cid:141)(cid:143)(cid:144) (cid:157)(cid:160)(cid:173)€(cid:144) • ‚(cid:144)ƒ„€…†(cid:144) • (cid:129)€(cid:144)‡(cid:144) (cid:129) (cid:129)(cid:160)(cid:143)…(cid:173)„…‚€… • (cid:141)ˆ‰(cid:160)Š€„Š. Etapy wiodące ku chorobie i zdrowiu Według O. C. Simontona, S.Mat- thews-Simonton i J.L.Creigh- tona5, można wyróżnić pięć etapów procesu psycholo- gicznego poprzedzającego zachorowanie nanowotwór 1. Doświadczenia z dzieciństwa kształtują osobowość do- rastającego człowieka. Jeśli np.rodzice często się kłócą, zdarza się, że dziecko siebie obwinia zaten fakt. Narasta- jące wyrzuty sumienia powo- dują, żemłody człowiek, gdy dorośnie, czuje obowiązek uszczęśliwiania innych (tak jak wcześniej uszczęśliwiał rodziców). Powoduje to jednak uniego stres, frustra- cje i zamykanie się na swoje potrzeby. 2. Stresujące wydarzenia w życiu, a zwłaszcza wiele krótko- trwałych stresów lubjeden większy, np. śmierć lubcho- roba bliskiej osoby, przejście naemeryturę itd., znacząco wpływają nazdrowie. 3. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Sam stres nie jest złym zjawiskiem, oile po- 5 O. C. Simonton, S. Matthews-Simonton, J. L. Creighton, Triumf życia. Możesz mieć przewagę nad rakiem. tra„ my odpowiednio nim kierować. Z tego względu np.odejście naemeryturę będzie szkodziło ludziom, dlaktórych praca była sensem życia. 4. Brak odwagi orazsiły dozmia- ny postępowania. Ludzie zwykle albo nie czują potrze- by zmian, albo boją się ich zewzględu na utratę tożsamo- ści. Wolą się poddać niżroz- wiązywać problemy izmie- niać życie. 5. Ucieczka przed problemami, apatia, zastój, brak zmian, nadziei powodują, że jedynym rozwiązaniem i zakończeniem bezsensownej egzystencji stajesię śmierć. UWAGA! Powyższy proces nie powoduje raka, ale stwarza warunki jego rozwoju – pozwala się rozwinąć chorobie. Ważne jest uświadomienie sobie etapów wiodących ku chorobie, które przebiegają często w psy- chice potencjalnego pacjenta, abyzkolei móc w pełni zapano- wać nad ciałem i wpłynąć najego zdrowienie. 23 Jak żyć z diagnozą? Cztery etapy wiodące ku zdrowiu według badaczy 1. Diagnoza choroby zagrażającej życiu powoduje, że dotych- czasowe problemy jawią się człowiekowi winnej perspek- tywie– zaczyna mówić „nie”, może pozwolić sobie na za- spokajanie własnych potrzeb. 2. Chory podejmuje decyzje ozmianie dotychczasowych zachowań i staniu się innym człowiekiem. Dostrzega, żema możliwości rozwią- zywania problemów. Ustaje więc przygnębienie, wzrasta siła psychiczna. Doświadcze- nie choroby stwarza pretekst dowprowadzenia zmian wżycie. 3. Nadzieja i chęć życia powodu- ją poprawę zdrowia. Należy utrzymywać ten stan iwierzyć w swoje możliwości radzenia sobie zproblemami ichoro- bą, aby uzyskać jak najlepsze efekty leczenia. 4. Pacjent, który wyzdrowiał, jest „zdrowszy niż zdrów”. Stan zdrowia emocjonalnego pacjentów wyleczonych jest lepszy niż ten sprzed choro- by, który wcześniej uznawali 24 zanajlepszy. Wyleczeni pa- cjenci mają siłę psychiczną, pozytywną koncepcję siebie, czują kontrolę nad własnym życiem, co jest wyraźnym do- wodem osiągnięcia przez nich wyższego poziomu rozwoju psychicznego. Ponadto wielu ludzi zmieniło swoją postawę wobec życia. Mają oni wso- bie wielkie pokłady nadziei napozytywny rozwój ich spraw inieprzyjmują już posta- wy osób poszkodowanych przezlos. P(cid:28)½(cid:28)(cid:17)(cid:22)(cid:23) (cid:30)(cid:29)(cid:24)(cid:18) (cid:30)(cid:28)(cid:27)(cid:29)(cid:28)(cid:17)(cid:21)(cid:23) (cid:25)(cid:28) (cid:24)(cid:25)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:21)(cid:26) º¹: 1. Nadzieja i pozytywne po- strzeganie przyszłości. 2. Wiara w skuteczność wyle- czenia. 3. Wsparcie rodzinne. 4. Znalezienie dobrego leka- rza, który potraktuje pa- cjenta osobowo. 5. Podążanie obiema drogami: leczenia medycznego ipsy- chologicznego. 6. Nauczenie pacjenta radze- nia sobie ze stresem. Sposoby samoleczenia krok po kroku S(cid:30)(cid:28)º(cid:28)’(cid:18) º(cid:26)½(cid:28)Ž(cid:23)(cid:17)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:21)(cid:26) ¸(cid:29)(cid:28)¸ (cid:30)(cid:28) ¸(cid:29)(cid:28)¸¼6 1. Uczestniczenie we własnym zdrowiu – na tym etapie należy przeana- lizować swoje życie i spróbować znaleźć prawdopodobną przyczynę choroby. Warto zrobić listę trudnych momentów wżyciu i nauczyć się onich rozmawiać, aby uzyskać świadomość popełnianych błędów. 2. Odnajdywanie korzyści płynących z choroby – pacjent może teraz pozwolić sobie nasmutek zpowodu cierpienia, wyrażanie uczuć, któ- rych wcześniej nie miał odwagi uzewnętrznić, orazodsunięcie proble- mów, np.w pracy. Maprawo oczekiwać pomocy imiłości odbliskich. 3. Nauka metod relaksacyjnych, wyobrażanie sobie procesu zdrowie- nia oraz wizualizacje uświadamiają pacjentom, że faktycznie mogą oni siłą umysłu spowodować polepszenie swojego samopoczucia, a tym samymogólnego stanu zdrowia. Dają one poczucie kontroli nad życiem. 4. Przezwyciężanie urazów iwybaczanie prowadzą do łagodzenia napię- cia i stresu. 5. Tworzenie przyszłości, wyznaczanie celów, aktywne uczestniczenie wżyciu irealizowanie zamierzeń oddalają od oczekiwania naśmierć. 6. Znalezienie swojego wewnętrznego przewodnika dozdrowia po- maga nawiązać łączność ze swoją podświadomością. 7. Nauka opanowywania bólu jest bardzo ważnym elementem terapii. Wiąże się głównie ze stanami emocjonalnymi. Zmniejszanie bólu sta- nie się możliwe dopiero wówczas, gdy człowiek uwolni się odnadmier- nych stresów. Zdarza się, że dla wielu ludzi jest on ucieczką przedpro- blemami życiowymi, wymówką przedstawieniem czoła codzienności. Dlatego, gdyjuż nadejdzie, warto zastanowić się, czemu naprawdę służy iczyczasami (przy okazji) nierozwiązuje naszych problemów. 8. Uprawianie ćwiczeń gimnastycznych. 9. Pokonywanie lęku przed nawrotem choroby i śmiercią. 10. Wsparcie ze strony rodziny. 6 Tamże. 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dieta antynowotworowa i metody leczenia. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: