Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 003373 22410926 na godz. na dobę w sumie
Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych - książka
Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2587-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Django to bardzo przydatne narzędzie ułatwiające pisanie aplikacji sieciowych w języku Python.

Jest uważane za framework, który łączy wielkie możliwości z prostotą użytkowania. Pozwala na szybkie tworzenie oprogramowania na podstawie przejrzystych i praktycznych projektów. To atrakcyjne rozwiązanie dla programistów zarówno początkujących, jak i doświadczonych.

Książka, którą trzymasz w rękach, jest znakomitym podręcznikiem pisania aplikacji sieciowych w Django. Krok po kroku pokazano tu pełny proces tworzenia profesjonalnego oprogramowania, a przykładami, na których oparto poszczególne rozdziały, są rzeczywiste projekty aplikacji. Dzięki takiemu podejściu można bardzo szybko zapoznać się z frameworkiem, nauczyć się rozwiązywania często występujących problemów i w naturalny sposób stosować najlepsze praktyki programistyczne. Autorzy pokazali również, w jaki sposób w projektach Django stosować kilka popularnych technologii związanych z aplikacjami sieciowymi.

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce:

Django — framework dla perfekcjonistów, którzy muszą przestrzegać terminów!


Antonio Melé jest informatykiem, a projektami Django zajmuje się od 2006 roku. Opiekuje się hiszpańską społecznością użytkowników Django (django.es). Jest założycielem Zenx IT — firmy informatycznej tworzącej aplikacje sieciowe dla klientów z różnych sektorów gospodarki. Melé brał również udział w tworzeniu wielu startupów informatycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Django By Example Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-283-2587-6 Copyright © Packt Publishing 2015. First published in the English language under the title „Django By Example — (9781784391911)” Polish edition copyright © 2016 by Helion SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/djptas Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze O recenzentach technicznych Wprowadzenie Rozdzia(cid:239) 1. Utworzenie aplikacji bloga Instalacja Django Utworzenie odizolowanego (cid:258)rodowiska Pythona Instalacja Django za pomoc(cid:200) pip Utworzenie pierwszego projektu Uruchomienie serwera programistycznego Ustawienia projektu Projekty i aplikacje Utworzenie aplikacji Projekt schematu danych dla bloga Aktywacja aplikacji Utworzenie i zastosowanie migracji Utworzenie witryny administracyjnej dla modeli Utworzenie superu(cid:285)ytkownika Witryna administracyjna Django Dodanie modeli do witryny administracyjnej Zmiana sposobu wy(cid:258)wietlania modeli Praca z obiektami QuerySet i mened(cid:285)erami Tworzenie obiektów Uaktualnianie obiektów Pobieranie obiektów Usuni(cid:218)cie obiektu Kiedy nast(cid:218)puje okre(cid:258)lenie zawarto(cid:258)ci kolekcji QuerySet? Utworzenie mened(cid:285)erów modelu 13 14 17 21 22 22 23 24 25 27 28 28 29 31 31 33 33 33 34 36 38 38 39 40 41 41 42 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Przygotowanie widoków listy i szczegó(cid:239)ów Utworzenie widoków listy i szczegó(cid:239)ów Dodanie wzorców adresów URL do widoków Kanoniczne adresy URL dla modeli Utworzenie szablonów dla widoków Dodanie stronicowania U(cid:285)ycie widoków opartych na klasach Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 2. Usprawnienie bloga za pomoc(cid:200) funkcji zaawansowanych Wspó(cid:239)dzielenie postów przy u(cid:285)yciu wiadomo(cid:258)ci e-mail Tworzenie formularzy w Django Obs(cid:239)uga formularzy w widokach Wysy(cid:239)anie wiadomo(cid:258)ci e-mail w Django Generowanie formularza w szablonie Utworzenie systemu komentarzy Utworzenie formularza na podstawie modelu Obs(cid:239)uga klasy ModelForm w widoku Dodanie komentarzy do szablonu szczegó(cid:239)ów posta Dodanie funkcjonalno(cid:258)ci tagów Pobieranie podobnych postów Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 3. Rozbudowa aplikacji bloga Utworzenie w(cid:239)asnych filtrów i znaczników szablonu Utworzenie w(cid:239)asnych znaczników szablonu Utworzenie w(cid:239)asnych filtrów szablonu Dodanie mapy witryny Utworzenie kana(cid:239)u wiadomo(cid:258)ci dla postów bloga Implementacja silnika wyszukiwania z u(cid:285)yciem Solr i Haystack Instalacja Solr Utworzenie Solr core Instalacja Haystack Utworzenie indeksów Indeksowanie danych Utworzenie widoku wyszukiwania Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 4. Utworzenie witryny spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej Utworzenie projektu witryny spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej Rozpocz(cid:218)cie pracy nad aplikacj(cid:200) spo(cid:239)eczno(cid:258)ciow(cid:200) U(cid:285)ycie frameworka uwierzytelniania w Django Utworzenie widoku logowania U(cid:285)ycie widoków uwierzytelniania w Django Widoki logowania i wylogowania 6 42 43 44 45 46 49 51 52 53 53 54 55 57 59 62 64 65 67 70 75 77 79 79 80 84 87 90 92 92 94 96 97 99 100 103 105 106 106 107 108 113 114 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Widoki zmiany has(cid:239)a Widoki zerowania has(cid:239)a Rejestracja u(cid:285)ytkownika i profil u(cid:285)ytkownika Rejestracja u(cid:285)ytkownika Rozbudowa modelu User U(cid:285)ycie frameworka komunikatów Implementacja w(cid:239)asnego mechanizmu uwierzytelniania Dodanie do witryny uwierzytelnienia za pomoc(cid:200) innej witryny spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej Uwierzytelnienie za pomoc(cid:200) serwisu Facebook Uwierzytelnienie za pomoc(cid:200) serwisu Twitter Uwierzytelnienie za pomoc(cid:200) serwisu Google Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 5. Udost(cid:218)pnianie tre(cid:258)ci w witrynie internetowej Utworzenie witryny internetowej do kolekcjonowania obrazów Utworzenie modelu Image Zdefiniowanie zwi(cid:200)zku typu „wiele do wielu” Rejestracja modelu Image w witrynie administracyjnej Umieszczanie tre(cid:258)ci pochodz(cid:200)cej z innych witryn internetowych Usuni(cid:218)cie zawarto(cid:258)ci pól formularza Nadpisanie metody save() egzemplarza ModelForm Utworzenie bookmarkletu za pomoc(cid:200) jQuery Utworzenie widoku szczegó(cid:239)owego obrazu Utworzenie miniatury za pomoc(cid:200) sorl-thumbnail Dodanie akcji AJAX za pomoc(cid:200) jQuery Wczytanie jQuery CSRF w (cid:285)(cid:200)daniach AJAX Wykonywanie (cid:285)(cid:200)da(cid:241) AJAX za pomoc(cid:200) jQuery Utworzenie w(cid:239)asnego dekoratora dla widoków Dodanie stronicowania AJAX do listy widoków Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 6. (cid:165)ledzenie dzia(cid:239)a(cid:241) u(cid:285)ytkownika Utworzenie systemu obserwacji Utworzenie zwi(cid:200)zku typu „wiele do wielu” za pomoc(cid:200) modelu po(cid:258)redniego Utworzenie widoków listy i szczegó(cid:239)owego dla profilu u(cid:285)ytkownika Utworzenie widoku AJAX pozwalaj(cid:200)cego na obserwacj(cid:218) u(cid:285)ytkowników Budowa ogólnego strumienia aktywno(cid:258)ci aplikacji U(cid:285)ycie frameworka contenttypes Dodanie ogólnego zwi(cid:200)zku do modelu Unikni(cid:218)cie powielonych akcji w strumieniu aktywno(cid:258)ci Dodanie akcji u(cid:285)ytkownika do strumienia aktywno(cid:258)ci Wy(cid:258)wietlanie strumienia aktywno(cid:258)ci Optymalizacja kolekcji QuerySet dotycz(cid:200)cej powi(cid:200)zanych obiektów Tworzenie szablonów dla akcji 119 121 126 126 130 135 137 139 141 143 145 148 149 150 150 152 153 153 154 155 158 165 167 168 170 171 172 175 176 181 183 184 184 187 191 193 194 195 198 199 200 201 202 7 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci U(cid:285)ycie sygna(cid:239)ów dla denormalizowanych zlicze(cid:241) Praca z sygna(cid:239)ami Definiowanie klas konfiguracyjnych aplikacji U(cid:285)ycie bazy danych Redis do przechowywania ró(cid:285)nych elementów widoków Instalacja bazy danych Redis U(cid:285)ycie bazy danych Redis z Pythonem Przechowywanie ró(cid:285)nych elementów widoków w bazie danych Redis Przechowywanie rankingu w bazie danych Redis Kolejne kroki z baz(cid:200) danych Redis Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 7. Utworzenie sklepu internetowego Utworzenie projektu sklepu internetowego Utworzenie modeli katalogu produktów Rejestracja modeli katalogu w witrynie administracyjnej Utworzenie widoków katalogu Utworzenie szablonów katalogu Utworzenie koszyka na zakupy U(cid:285)ycie sesji Django Ustawienia sesji Wyga(cid:258)ni(cid:218)cie sesji Przechowywanie koszyka na zakupy w sesji Utworzenie widoków koszyka na zakupy Utworzenie procesora kontekstu dla bie(cid:285)(cid:200)cego koszyka na zakupy Rejestracja zamówienia klienta Utworzenie modeli zamówienia Do(cid:239)(cid:200)czenie modeli zamówienia w witrynie administracyjnej Utworzenie zamówienia klienta Wykonywanie zada(cid:241) asynchronicznych za pomoc(cid:200) Celery Instalacja Celery Instalacja RabbitMQ Dodanie Celery do projektu Dodanie zadania asynchronicznego do aplikacji Monitorowanie Celery Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 8. Zarz(cid:200)dzanie p(cid:239)atno(cid:258)ciami i zamówieniami Integracja bramki p(cid:239)atno(cid:258)ci Utworzenie konta PayPal Instalacja django-paypal Dodanie bramki p(cid:239)atno(cid:258)ci U(cid:285)ycie (cid:258)rodowiska sandbox w PayPal Otrzymywanie powiadomie(cid:241) o p(cid:239)atno(cid:258)ciach Konfiguracja aplikacji Przetestowanie powiadomie(cid:241) o dokonanej p(cid:239)atno(cid:258)ci 8 204 204 207 208 209 210 211 213 215 216 217 218 219 221 222 224 228 228 229 230 231 235 241 244 244 246 247 251 251 251 252 253 255 255 257 258 258 259 260 264 267 269 269 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Eksport zamówienia do pliku CSV Dodanie w(cid:239)asnych akcji do witryny administracyjnej Rozbudowa witryny administracyjnej za pomoc(cid:200) w(cid:239)asnych widoków Dynamiczne generowanie rachunków w formacie PDF Instalacja WeasyPrint Utworzenie szablonu PDF Generowanie pliku w formacie PDF Wysy(cid:239)anie dokumentów PDF za pomoc(cid:200) wiadomo(cid:258)ci e-mail Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 9. Rozbudowa sklepu internetowego Utworzenie systemu kuponów Utworzenie modeli kuponu Zastosowanie kuponu w koszyku na zakupy Zastosowanie kuponu w zamówieniu Internacjonalizacja i lokalizacja projektu Internacjonalizacja za pomoc(cid:200) Django Przygotowanie projektu do internacjonalizacji T(cid:239)umaczenie kodu Pythona T(cid:239)umaczenie szablonów U(cid:285)ycie interfejsu do t(cid:239)umacze(cid:241) o nazwie Rosetta Opcja fuzzy Wzorce adresów URL dla internacjonalizacji Umo(cid:285)liwienie u(cid:285)ytkownikowi zmiany j(cid:218)zyka T(cid:239)umaczenie modeli za pomoc(cid:200) django-parler Format lokalizacji U(cid:285)ycie modu(cid:239)u django-localflavor do weryfikacji pól formularza Utworzenie silnika rekomendacji produktu Rekomendacja produktu na podstawie wcze(cid:258)niejszych transakcji Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 10. Budowa platformy e-learningu Utworzenie platformy e-learningu Utworzenie modeli kursu Rejestracja modeli w witrynie administracyjnej Dostarczenie danych pocz(cid:200)tkowych dla modeli Utworzenie modeli dla zró(cid:285)nicowanej tre(cid:258)ci Wykorzystanie dziedziczenia modelu Utworzenie modeli tre(cid:258)ci Utworzenie w(cid:239)asnych kolumn modelu Utworzenie systemu zarz(cid:200)dzania tre(cid:258)ci(cid:200) Dodanie systemu uwierzytelniania Utworzenie szablonów uwierzytelniania Utworzenie widoków opartych na klasach U(cid:285)ycie domieszek w widokach opartych na klasach Praca z grupami i uprawnieniami 271 271 274 278 279 279 280 283 284 285 285 286 288 294 296 296 299 300 305 309 312 312 315 316 326 327 328 329 336 337 338 339 341 341 344 345 347 349 354 354 355 357 358 360 9 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci U(cid:285)ycie zbioru formularzy Dodanie tre(cid:258)ci do modu(cid:239)ów kursów Zarz(cid:200)dzanie modu(cid:239)ami i tre(cid:258)ci(cid:200) Zmiana kolejno(cid:258)ci modu(cid:239)ów i tre(cid:258)ci Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 11. Buforowanie tre(cid:258)ci Wy(cid:258)wietlanie kursów Dodanie rejestracji uczestnika Utworzenie widoku rejestracji uczestnika Zapisanie si(cid:218) na kurs Uzyskanie dost(cid:218)pu do tre(cid:258)ci kursu Generowanie ró(cid:285)nych rodzajów tre(cid:258)ci U(cid:285)ycie frameworka buforowania Dost(cid:218)pne mechanizmy buforowania Instalacja Memcached Ustawienia bufora Dodanie Memcached do projektu Poziomy buforowania U(cid:285)ycie dzia(cid:239)aj(cid:200)cego na niskim poziomie API buforowania Buforowanie fragmentów szablonu Buforowanie widoków Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 12. Utworzenie API Utworzenie API typu RESTful Instalacja Django Rest Framework Definiowanie serializacji Poznajemy analizator sk(cid:239)adni i generatory do okre(cid:258)lonych formatów Utworzenie widoków listy i szczegó(cid:239)owego Serializacja zagnie(cid:285)d(cid:285)ona Utworzenie w(cid:239)asnych widoków Obs(cid:239)uga uwierzytelnienia Okre(cid:258)lenie uprawnie(cid:241) do widoków Utworzenie kolekcji widoku i routerów Do(cid:239)(cid:200)czenie dodatkowych akcji do kolekcji widoku Tworzenie w(cid:239)asnych uprawnie(cid:241) Serializacja tre(cid:258)ci kursu Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 13. Wdro(cid:285)enie Wdro(cid:285)enie w (cid:258)rodowisku produkcyjnym Zarz(cid:200)dzanie ustawieniami dla wielu (cid:258)rodowisk Instalacja PostgreSQL Sprawdzenie projektu Udost(cid:218)pnianie Django za pomoc(cid:200) WSGI 10 367 372 376 380 383 385 385 390 390 393 396 399 401 402 403 403 404 405 405 409 410 412 413 413 414 415 416 417 419 421 422 423 424 425 426 427 429 431 431 431 434 435 436 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Instalacja uWSGI Konfiguracja uWSGI Instalacja Nginx (cid:165)rodowisko produkcyjne Konfiguracja Nginx Udost(cid:218)pnianie zasobów statycznych i multimedialnych Ochrona po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) za pomoc(cid:200) SSL Utworzenie w(cid:239)asnego oprogramowania po(cid:258)rednicz(cid:200)cego Utworzenie oprogramowania po(cid:258)rednicz(cid:200)cego do obs(cid:239)ugi subdomeny Obs(cid:239)uga wielu subdomen za pomoc(cid:200) Nginx Implementacja w(cid:239)asnych polece(cid:241) administracyjnych Podsumowanie Skorowidz 436 436 438 439 440 441 442 445 447 448 448 451 452 11 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę 4 Utworzenie witryny spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej W poprzednim rozdziale dowiedzia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), jak opracowa(cid:202) map(cid:218) witryny i kana(cid:239) wiadomo(cid:258)ci dla postów bloga oraz zaimplementowa(cid:202) silnik wyszukiwania w naszej aplikacji bloga. W tym rozdziale przechodzimy do opracowania aplikacji spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej. Przygotujemy funkcjo- nalno(cid:258)(cid:202) pozwalaj(cid:200)c(cid:200) u(cid:285)ytkownikom na logowanie, wylogowanie oraz edytowanie i zerowanie has(cid:239)a. Zobaczysz, jak mo(cid:285)na utworzy(cid:202) niestandardowe profile dla u(cid:285)ytkowników i jak zaim- plementowa(cid:202) uwierzytelnianie za pomoc(cid:200) innej witryny spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej. Oto zagadnienia, na których skoncentruj(cid:218) si(cid:218) w tym rozdziale. (cid:81) U(cid:285)ycie frameworka uwierzytelniania. (cid:81) Utworzenie widoków pozwalaj(cid:200)cych na rejestracj(cid:218) u(cid:285)ytkowników. (cid:81) Rozbudowa modelu User o obs(cid:239)ug(cid:218) niestandardowego profilu. (cid:81) Implementacja uwierzytelnienia spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowego za pomoc(cid:200) modu(cid:239)u python-social-auth. Prac(cid:218) rozpoczynamy od utworzenia nowego projektu. Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Utworzenie projektu witryny spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej Przyst(cid:218)pujemy teraz do budowy aplikacji spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowej umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cej u(cid:285)ytkownikom udost(cid:218)pnianie obrazów znalezionych w internecie. Na potrzeby tego projektu konieczne jest opracowanie pewnych komponentów. Oto one. (cid:81) System uwierzytelniania pozwalaj(cid:200)cy u(cid:285)ytkownikowi na rejestrowanie, logowanie, edycj(cid:218) profilu oraz zmian(cid:218) i zerowanie has(cid:239)a. (cid:81) System obserwacji pozwalaj(cid:200)cy u(cid:285)ytkownikom na (cid:258)ledzenie swoich poczyna(cid:241). (cid:81) Funkcjonalno(cid:258)(cid:202) pozwalaj(cid:200)ca na wy(cid:258)wietlanie udost(cid:218)pnianych obrazów oraz implementacja bookmarkletu umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cego u(cid:285)ytkownikowi pobieranie obrazów z praktycznie ka(cid:285)dej witryny internetowej. (cid:81) Strumie(cid:241) aktywno(cid:258)ci dla ka(cid:285)dego u(cid:285)ytkownika pozwalaj(cid:200)cy u(cid:285)ytkownikom (cid:258)ledzi(cid:202) tre(cid:258)(cid:202) dodawan(cid:200) przez obserwowanych u(cid:285)ytkowników. W tym rozdziale zajmiemy si(cid:218) realizacj(cid:200) pierwszego z wymienionych punktów. Rozpocz(cid:218)cie pracy nad aplikacj(cid:200) spo(cid:239)eczno(cid:258)ciow(cid:200) Przejd(cid:283) do pow(cid:239)oki i wydaj poni(cid:285)sze polecenia w celu utworzenia (cid:258)rodowiska wirtualnego dla projektu, a nast(cid:218)pnie jego aktywacji. $ mkdir env $ virtualenv env $ source env/bin/activate Znak zach(cid:218)ty w pow(cid:239)oce wy(cid:258)wietla nazw(cid:218) aktywnego (cid:258)rodowiska wirtualnego, co pokaza(cid:239)em poni(cid:285)ej. (env)laptop:~ zenx$ W przygotowanym (cid:258)rodowisku wirtualnym zainstaluj framework Django, wydaj(cid:200)c poni(cid:285)sze polecenie. $ pip install Django==1.8.6 Kolejnym krokiem jest utworzenie projektu, którego b(cid:218)dziemy u(cid:285)ywa(cid:202) podczas prac nad aplikacj(cid:200) spo(cid:239)eczno(cid:258)ciow(cid:200). Przejd(cid:283) do pow(cid:239)oki i wydaj poni(cid:285)sze polecenie. $ django-admin startproject bookmarks 106 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej W ten sposób utworzymy nowy projekt Django o nazwie bookmarks wraz z pocz(cid:200)tkow(cid:200) struktur(cid:200) plików i katalogów. Teraz przejd(cid:283) do nowego katalogu projektu i utwórz now(cid:200) aplikacj(cid:218) o nazwie account, wydaj(cid:200)c poni(cid:285)sze polecenia. $ cd bookmarks/ $ django-admin startapp account Pami(cid:218)taj, aby aktywowa(cid:202) now(cid:200) aplikacj(cid:218) w projekcie poprzez dodanie jej do elementów wy- mienionych na li(cid:258)cie INSTALLED_APPS w pliku settings.py. Nasz(cid:200) aplikacj(cid:218) umie(cid:258)(cid:202) na pocz(cid:200)tku listy, przed pozosta(cid:239)ymi zainstalowanymi aplikacjami, tak jak pokaza(cid:239)em poni(cid:285)ej. INSTALLED_APPS = ( account , # … ) Nie zapomnij o wydaniu poni(cid:285)szego polecenia, aby przeprowadzi(cid:202) synchronizacj(cid:218) bazy danych z modelami aplikacji domy(cid:258)lnych wskazanymi na li(cid:258)cie INSTALLED_APPS. $ python manage.py migrate Teraz mo(cid:285)emy ju(cid:285) przyst(cid:200)pi(cid:202) do budowy systemu uwierzytelniania w projekcie, u(cid:285)ywaj(cid:200)c frameworka uwierzytelniania. U(cid:285)ycie frameworka uwierzytelniania w Django Django jest dostarczany wraz z wbudowanym frameworkiem uwierzytelniania, który mo(cid:285)e obs(cid:239)ugiwa(cid:202) uwierzytelnianie u(cid:285)ytkowników, sesje, uprawnienia i grupy u(cid:285)ytkowników. System uwierzytelniania oferuje widoki dla dzia(cid:239)a(cid:241) najcz(cid:218)(cid:258)ciej podejmowanych przez u(cid:285)ytkowników, takich jak logowanie, wylogowanie, zmiana has(cid:239)a i zerowanie has(cid:239)a. Wspomniany framework uwierzytelniania znajduje si(cid:218) w django.contrib.auth i jest u(cid:285)ywany tak(cid:285)e przez inne pakiety Django, typu contrib. Framework uwierzytelniania wykorzystali(cid:258)my ju(cid:285) w rozdziale 1. do utworzenia superu(cid:285)ytkownika dla aplikacji bloga, aby mie(cid:202) dost(cid:218)p do witryny administracyjnej. Kiedy tworzysz nowy projekt Django za pomoc(cid:200) polecenia startproject, framework uwierzytelniania zostaje wymieniony w domy(cid:258)lnych ustawieniach projektu. Sk(cid:239)ada si(cid:218) z aplikacji django.contrib.auth oraz przedstawionych poni(cid:285)ej dwóch klas wymienionych w opcji MIDDLEWARE_CLASSES projektu. (cid:81) AuthenticationMiddleware. Wi(cid:200)(cid:285)e u(cid:285)ytkowników z (cid:285)(cid:200)daniami za pomoc(cid:200) mechanizmu sesji. (cid:81) SessionMiddleware. Zapewnia obs(cid:239)ug(cid:218) bie(cid:285)(cid:200)cej sesji mi(cid:218)dzy poszczególnymi (cid:285)(cid:200)daniami. 107 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Oprogramowanie po(cid:258)rednicz(cid:200)ce to klasa wraz z metodami wykonywanymi globalnie w trakcie fazy przetwarzania (cid:285)(cid:200)dania lub udzielania odpowiedzi na nie. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce klasy oprogramo- wania po(cid:258)rednicz(cid:200)cego b(cid:218)dziemy wykorzystywa(cid:202) w wielu sytuacjach. Temat tworzenia opro- gramowania po(cid:258)rednicz(cid:200)cego zostanie dok(cid:239)adnie omówiony w rozdziale 13. Framework uwierzytelniania zawiera równie(cid:285) wymienione poni(cid:285)ej modele. (cid:81) User. Model u(cid:285)ytkownika wraz z podstawowymi kolumnami, takimi jak username, password, email, first_name, last_name i is_active. (cid:81) Group. Model grupy do nadawania kategorii u(cid:285)ytkownikom. (cid:81) Permission. Uprawnienia pozwalaj(cid:200)ce na wykonywanie okre(cid:258)lonych operacji. Opisywany framework zawiera tak(cid:285)e domy(cid:258)lne widoki uwierzytelniania i formularze, z których b(cid:218)dziemy korzysta(cid:202) nieco pó(cid:283)niej. Utworzenie widoku logowania Rozpoczynamy od u(cid:285)ycia wbudowanego w Django frameworka uwierzytelniania w celu umo(cid:285)- liwienia u(cid:285)ytkownikom zalogowania si(cid:218) w witrynie. Aby zalogowa(cid:202) u(cid:285)ytkownika, widok po- winien wykonywa(cid:202) poni(cid:285)sze akcje. 1. Pobranie nazwy u(cid:285)ytkownika i has(cid:239)a z wys(cid:239)anego formularza. 2. Uwierzytelnienie u(cid:285)ytkownika na podstawie danych przechowywanych w bazie danych. 3. Sprawdzenie, czy konto u(cid:285)ytkownika jest aktywne. 4. Zalogowanie u(cid:285)ytkownika w witrynie i rozpocz(cid:218)cie uwierzytelnionej sekcji. Najpierw musimy przygotowa(cid:202) formularz logowania. Utwórz nowy plik forms.py w katalogu aplikacji account i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. from django import forms class LoginForm(forms.Form): username = forms.CharField() password = forms.CharField(widget=forms.PasswordInput) Formularz b(cid:218)dzie u(cid:285)ywany do uwierzytelnienia u(cid:285)ytkownika na podstawie informacji prze- chowywanych w bazie danych. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na wykorzystanie wid(cid:285)etu PasswordInput do wygenerowania elementu HTML input wraz z atrybutem type= password . Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku views.py aplikacji account i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. from django.http import HttpResponse from django.shortcuts import render from django.contrib.auth import authenticate, login from .forms import LoginForm def user_login(request): if request.method == POST : 108 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej form = LoginForm(request.POST) if form.is_valid(): cd = form.cleaned_data user = authenticate(username=cd[ username ], password=cd[ password ]) if user is not None: if user.is_active: login(request, user) return HttpResponse( Uwierzytelnienie zako(cid:241)czy(cid:239)o si(cid:218) sukcesem. ) else: return HttpResponse( Konto jest zablokowane. ) else: return HttpResponse( Nieprawid(cid:239)owe dane uwierzytelniaj(cid:200)ce. ) else: form = LoginForm() return render(request, account/login.html , { form : form}) To jest kod podstawowego widoku logowania u(cid:285)ytkownika. Po wywo(cid:239)aniu widoku user_login przez (cid:285)(cid:200)danie GET za pomoc(cid:200) wywo(cid:239)ania form = LoginForm() tworzymy nowy egzemplarz formularza logowania i wy(cid:258)wietlamy go w szablonie. Kiedy u(cid:285)ytkownik wy(cid:258)le formularz przy u(cid:285)yciu (cid:285)(cid:200)dania POST, przeprowadzane s(cid:200) nast(cid:218)puj(cid:200)ce akcje. 1. Utworzenie egzemplarza formularza wraz z wys(cid:239)anymi danymi. Do tego celu s(cid:239)u(cid:285)y polecenie form = LoginForm(request.POST). 2. Sprawdzenie, czy formularz jest prawid(cid:239)owy. Je(cid:285)eli formularz jest nieprawid(cid:239)owy, w szablonie wy(cid:258)wietlamy b(cid:239)(cid:218)dy wykryte podczas weryfikacji formularza (na przyk(cid:239)ad u(cid:285)ytkownik nie wype(cid:239)ni(cid:239) jednego z pól). 3. Je(cid:285)eli wys(cid:239)ane dane s(cid:200) prawid(cid:239)owe, za pomoc(cid:200) metody authenticate() uwierzytelniamy u(cid:285)ytkownika na podstawie informacji przechowywanych w bazie danych. Wymieniona metoda pobiera username i password, a zwraca obiekt User, gdy u(cid:285)ytkownik zostanie uwierzytelniony, lub None w przeciwnym przypadku. Ponadto je(cid:258)li u(cid:285)ytkownik nie b(cid:218)dzie uwierzytelniony, zwracamy tak(cid:285)e obiekt HttpResponse wraz z odpowiednim komunikatem. 4. W przypadku pomy(cid:258)lnego uwierzytelnienia u(cid:285)ytkownika za pomoc(cid:200) atrybutu is_active sprawdzamy, czy jego konto u(cid:285)ytkownika jest aktywne. Wymieniony atrybut pochodzi z modelu User dostarczanego przez Django. Gdy konto u(cid:285)ytkownika jest nieaktywne, zwracamy obiekt HttpResponse wraz z odpowiednim komunikatem. 5. Gdy konto u(cid:285)ytkownika jest aktywne, logujemy go w witrynie internetowej. Rozpoczynamy tak(cid:285)e sesj(cid:218) dla u(cid:285)ytkownika przez wywo(cid:239)anie metody login() i zwracamy odpowiedni komunikat informuj(cid:200)cy o powodzeniu operacji logowania. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy metodami authenticate() i login(). Metoda authenticate() sprawdza dane uwierzytelniaj(cid:200)ce u(cid:285)ytkownika i je(cid:258)li s(cid:200) prawid(cid:239)owe, zwraca obiekt u(cid:285)ytkownika. Natomiast metoda login() umieszcza u(cid:285)ytkownika w bie(cid:285)(cid:200)cej sesji. 109 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Teraz musimy opracowa(cid:202) wzorzec adresu URL dla nowo zdefiniowanego widoku. Utwórz nowy plik urls.py w katalogu aplikacji account i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. from django.conf.urls import url from . import views urlpatterns = [ # Widoki logowania. url(r ^login/$ , views.user_login, name= login ), ] Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) g(cid:239)ównego pliku urls.py znajduj(cid:200)cego si(cid:218) katalogu projektu bookmarks i dodaj wzorzec adresu URL aplikacji account, co przedstawi(cid:239)em poni(cid:285)ej. from django.conf.urls import include, url from django.contrib import admin urlpatterns = [ url(r ^admin/ , include(admin.site.urls)), url(r ^account/ , include( account.urls )), ] Widok logowania jest teraz dost(cid:218)pny za pomoc(cid:200) adresu URL. Przechodzimy wi(cid:218)c do przygo- towania szablonu dla tego widoku. Poniewa(cid:285) w projekcie nie mamy jeszcze (cid:285)adnych szablonów, najpierw musimy utworzy(cid:202) szablon bazowy, który nast(cid:218)pnie b(cid:218)dzie móg(cid:239) by(cid:202) rozszerzony przez szablon logowania. Wymienion(cid:200) poni(cid:285)ej struktur(cid:218) plików i katalogów utwórz w katalogu aplikacji account. templates/ account/ login.html base.html Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku base.html i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. { load staticfiles } !DOCTYPE html html head title { block title }{ endblock } /title link href= { static css/base.css } rel= stylesheet /head body div id= header span class= logo Bookmarks /span /div div id= content { block content } { endblock } /div /body /html 110 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej W ten sposób przygotowali(cid:258)my szablon bazowy dla budowanej witryny internetowej. Podob- nie jak w poprzednim projekcie, tak(cid:285)e w tym style CSS do(cid:239)(cid:200)czamy w szablonie g(cid:239)ównym. Niezb(cid:218)dne pliki statyczne znajdziesz w materia(cid:239)ach przygotowanych dla ksi(cid:200)(cid:285)ki. Wystarczy skopiowa(cid:202) podkatalog static z katalogu account we wspomnianych materia(cid:239)ach i umie(cid:258)ci(cid:202) go w tym samym po(cid:239)o(cid:285)eniu budowanego projektu. Szablon bazowy definiuje bloki title i content, które mog(cid:200) by(cid:202) wype(cid:239)niane przez tre(cid:258)(cid:202) sza- blonów rozszerzaj(cid:200)cych szablon bazowy. Przechodzimy do utworzenia szablonu dla formularza logowania. W tym celu otwórz plik account/login.html i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Logowanie{ endblock } { block content } h1 Logowanie /h1 p Wype(cid:239)nij poni(cid:285)szy formularz, aby si(cid:218) zalogowa(cid:202): /p form action= . method= post {{ form.as_p }} { csrf_token } p input type= submit value= Zaloguj /p /form { endblock } Ten szablon zawiera formularz, którego egzemplarz jest tworzony w widoku. Poniewa(cid:285) formu- larz zostanie wys(cid:239)any za pomoc(cid:200) metody POST, do(cid:239)(cid:200)czamy znacznik szablonu { csrf_token } w celu zapewnienia ochrony przed atakami typu CSRF. Wi(cid:218)cej informacji na temat ataków CSRF przedstawi(cid:239)em w rozdziale 2. W bazie danych nie ma jeszcze (cid:285)adnych kont u(cid:285)ytkowników. Konieczne jest utworzenie najpierw superu(cid:285)ytkownika, aby zapewni(cid:202) sobie dost(cid:218)p do witryny administracyjnej i zarz(cid:200)dza(cid:202) pozosta- (cid:239)ymi u(cid:285)ytkownikami. Przejd(cid:283) do pow(cid:239)oki i wydaj polecenie python manage.py createsuperuser. Podaj wybran(cid:200) nazw(cid:218) u(cid:285)ytkownika, adres e-mail i has(cid:239)o. Nast(cid:218)pnie uruchom serwer progra- mistyczny przez wydanie polecenia python manage.py runserver i w przegl(cid:200)darce internetowej przejd(cid:283) pod adres http://127.0.0.1:8000/admin/. Dost(cid:218)p do witryny administracyjnej uzyskasz po podaniu ustalonej przed chwil(cid:200) nazwy u(cid:285)ytkownika i has(cid:239)a. Gdy znajdziesz si(cid:218) ju(cid:285) w witrynie administracyjnej Django, zobaczysz modele User ((cid:239)(cid:200)cze U(cid:285)ytkownicy) i Group ((cid:239)(cid:200)cze Grupy) dla wbudowanego w Django frameworka uwierzytelniania. Stron(cid:218) przeznaczon(cid:200) do zarz(cid:200)dzania u(cid:285)ytkownikami i grupami pokaza(cid:239)em na rysunku 4.1. Utwórz nowego u(cid:285)ytkownika, u(cid:285)ywaj(cid:200)c do tego witryny administracyjnej, a nast(cid:218)pnie w prze- gl(cid:200)darce internetowej przejd(cid:283) pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/. Powiniene(cid:258) zo- baczy(cid:202) wygenerowany szablon wraz z formularzem logowania (patrz rysunek 4.2). 111 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Rysunek 4.1. Strona przeznaczona do zarz(cid:200)dzania u(cid:285)ytkownikami i grupami Rysunek 4.2. Szablon wraz z wy(cid:258)wietlonym formularzem logowania Spróbuj teraz wys(cid:239)a(cid:202) formularz, pozostawiaj(cid:200)c niewype(cid:239)nione jedno z pól. W takim przypadku formularz jest uznawany za nieprawid(cid:239)owy i zostanie wy(cid:258)wietlony komunikat b(cid:239)(cid:218)du, co poka- za(cid:239)em na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Komunikat b(cid:239)(cid:218)du wy(cid:258)wietlany po niewype(cid:239)nieniu wymaganego pola formularza 112 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej Je(cid:285)eli podasz dane nieistniej(cid:200)cego u(cid:285)ytkownika lub b(cid:239)(cid:218)dne has(cid:239)o, Django wygeneruje komu- nikat o nieudanym logowaniu. Natomiast po podaniu prawid(cid:239)owych danych uwierzytelniaj(cid:200)cych Django wy(cid:258)wietli komunikat o zako(cid:241)czonym sukcesem logowaniu, co pokaza(cid:239)em na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Logowanie zako(cid:241)czone powodzeniem U(cid:285)ycie widoków uwierzytelniania w Django Framework uwierzytelniania w Django zawiera wiele formularzy i widoków gotowych do na- tychmiastowego u(cid:285)ycia. Utworzony przed chwil(cid:200) widok logowania to dobre (cid:202)wiczenie poma- gaj(cid:200)ce w zrozumieniu procesu uwierzytelniania u(cid:285)ytkowników w Django. Jednak w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) wspomniane domy(cid:258)lne widoki uwierzytelniania. Do obs(cid:239)ugi uwierzytelniania Django oferuje wymienione poni(cid:285)ej widoki. (cid:81) login. Obs(cid:239)uga formularza logowania oraz proces zalogowania u(cid:285)ytkownika. (cid:81) logout. Obs(cid:239)uga wylogowania u(cid:285)ytkownika. (cid:81) logout_then_login. Wylogowanie u(cid:285)ytkownika, a nast(cid:218)pnie przeniesienie go na stron(cid:218) logowania. Do obs(cid:239)ugi zmiany has(cid:239)a Django oferuje wymienione poni(cid:285)ej widoki. (cid:81) password_change. Obs(cid:239)uga formularza pozwalaj(cid:200)cego u(cid:285)ytkownikowi na zmian(cid:218) has(cid:239)a. (cid:81) password_change_done. Strona informuj(cid:200)ca o sukcesie operacji; zostanie wy(cid:258)wietlona u(cid:285)ytkownikowi, gdy zmiana has(cid:239)a zako(cid:241)czy si(cid:218) powodzeniem. Natomiast do obs(cid:239)ugi operacji zerowania has(cid:239)a Django oferuje nast(cid:218)puj(cid:200)ce widoki. (cid:81) password_reset. Umo(cid:285)liwienie u(cid:285)ytkownikowi wyzerowania has(cid:239)a. Generowane jest przeznaczone tylko do jednokrotnego u(cid:285)ycia (cid:239)(cid:200)cze wraz z tokenem, które nast(cid:218)pnie b(cid:218)dzie wys(cid:239)ane na adres e-mail danego u(cid:285)ytkownika. (cid:81) password_reset_done. Wy(cid:258)wietlenie u(cid:285)ytkownikowi strony z informacj(cid:200) o wys(cid:239)aniu wiadomo(cid:258)ci e-mail wraz z (cid:239)(cid:200)czem pozwalaj(cid:200)cym na wyzerowanie has(cid:239)a. (cid:81) password_reset_confirm. Widok umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy u(cid:285)ytkownikowi zdefiniowanie nowego has(cid:239)a. (cid:81) password_reset_complete. Strona informuj(cid:200)ca o sukcesie operacji; zostanie wy(cid:258)wietlona u(cid:285)ytkownikowi, gdy wyzerowanie has(cid:239)a zako(cid:241)czy si(cid:218) powodzeniem. 113 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Zastosowanie wymienionych wy(cid:285)ej widoków mo(cid:285)e zaoszcz(cid:218)dzi(cid:202) spor(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) czasu podczas two- rzenia witryny internetowej obs(cid:239)uguj(cid:200)cej konta u(cid:285)ytkowników. W widokach tych u(cid:285)ywane s(cid:200) warto(cid:258)ci domy(cid:258)lne, które oczywi(cid:258)cie mo(cid:285)na nadpisa(cid:202). Przyk(cid:239)adem mo(cid:285)e by(cid:202) wskazanie po(cid:239)o- (cid:285)enia szablonu przeznaczonego do wygenerowania lub formularza wy(cid:258)wietlanego przez widok. Wi(cid:218)cej informacji na temat wbudowanych widoków uwierzytelniania znajdziesz na stronie https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/auth/default/#module-django.contrib.auth.views. Widoki logowania i wylogowania Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku urls.py aplikacji account i dodaj kolejne wzorce adresów URL. Po wprowadzeniu zmian zawarto(cid:258)(cid:202) wymienionego pliku powinna przedstawia(cid:202) si(cid:218) nast(cid:218)puj(cid:200)co. from django.conf.urls import url from . import views urlpatterns = [ # Poprzedni widok logowania. # url(r ^login/$ , views.user_login, name= login ), # Wzorce adresów URL dla widoków logowania i wylogowania. url(r ^login/$ , django.contrib.auth.views.login , name= login ), url(r ^logout/$ , django.contrib.auth.views.logout , name= logout ), url(r ^logout-then-login/$ , django.contrib.auth.views.logout_then_login , name= logout_then_login ), ] Umie(cid:258)cili(cid:258)my znak komentarza na pocz(cid:200)tku wiersza wzorca adresu URL dla utworzonego wcze(cid:258)niej widoku user_login. Teraz wykorzystamy widok login oferowany przez wbudowany w Django framework uwierzytelniania. Utwórz nowy podkatalog w katalogu szablonów aplikacji account i nadaj mu nazw(cid:218) registration. Podkatalog ten to domy(cid:258)lna lokalizacja, w której widoki uwierzytelniania Django spodziewaj(cid:200) si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) szablony. Teraz w nowym podkatalogu utwórz plik login.html i umie(cid:258)(cid:202) w nim po- ni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Logowanie{ endblock } { block content } h1 Logowanie /h1 { if form.errors } 114 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej p Nazwa u(cid:285)ytkownika lub has(cid:239)o s(cid:200) nieprawid(cid:239)owe. Spróbuj ponownie. /p { else } p Wype(cid:239)nij poni(cid:285)szy formularz, aby si(cid:218) zalogowa(cid:202): /p { endif } div class= login-form form action= { url login } method= post {{ form.as_p }} { csrf_token } input type= hidden name= next value= {{ next }} / p input type= submit value= Zaloguj /p /form /div { endblock } Ten szablon logowania jest bardzo podobny do utworzonego wcze(cid:258)niej. Domy(cid:258)lnie Django u(cid:285)ywa formularza AuthenticationForm pochodz(cid:200)cego z django.contrib.auth.forms. Formu- larz próbuje uwierzytelni(cid:202) u(cid:285)ytkownika i zg(cid:239)asza b(cid:239)(cid:200)d weryfikacji, gdy logowanie zako(cid:241)czy si(cid:218) niepowodzeniem. W takim przypadku za pomoc(cid:200) znacznika szablonu { if form.errors } mo(cid:285)na przeanalizowa(cid:202) te b(cid:239)(cid:218)dy, aby sprawdzi(cid:202), czy podane zosta(cid:239)y nieprawid(cid:239)owe dane uwie- rzytelniaj(cid:200)ce. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na dodanie ukrytego elementu HTML input przeznaczonego do wys(cid:239)ania warto(cid:258)ci zmiennej o nazwie next. Zmienna jest ustawiania przez widok logowania, gdy w (cid:285)(cid:200)daniu b(cid:218)dzie przekazany parametr next (na przyk(cid:239)ad http://127.0.0.1:8000/account/ login/?next=/account/). Warto(cid:258)ci(cid:200) parametru next musi by(cid:202) adres URL. Je(cid:285)eli ten parametr zostanie podany, widok logowania w Django przekieruje u(cid:285)ytkownika po zalogowaniu do podanego adresu URL. Teraz utwórz szablon logged_out.html w katalogu registration i umie(cid:258)(cid:202) w nim nast(cid:218)puj(cid:200)cy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Wylogowanie{ endblock } { block content } h1 Wylogowanie /h1 p Zosta(cid:239)e(cid:258) pomy(cid:258)lnie wylogowany. Mo(cid:285)esz a href= { url login } zalogowa(cid:202) si(cid:218) ponownie /a . /p { endblock } Ten szablon zostanie przez Django wy(cid:258)wietlony po wylogowaniu u(cid:285)ytkownika. Po dodaniu wzorców adresu URL oraz szablonów dla widoków logowania i wylogowania bu- dowana tutaj witryna internetowa jest gotowa na obs(cid:239)ug(cid:218) logowania u(cid:285)ytkowników za pomoc(cid:200) oferowanych przez Django widoków uwierzytelniania. 115 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e widok logout_then_login podany w urlconf nie wymaga u(cid:285)ycia (cid:285)adnego szablonu, poniewa(cid:285) przekierowuje u(cid:285)ytkownika do widoku logowania. Przyst(cid:218)pujemy teraz do utworzenia nowego widoku przeznaczonego do wy(cid:258)wietlenia u(cid:285)yt- kownikowi panelu g(cid:239)ównego (ang. dashboard) po tym, jak ju(cid:285) zaloguje si(cid:218) w aplikacji. Otwórz plik views.py aplikacji account i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. from django.contrib.auth.decorators import login_required @login_required def dashboard(request): return render(request, account/dashboard.html , { section : dashboard }) Widok zosta(cid:239) oznaczony dekoratorem login_required frameworka uwierzytelniania. Zadanie dekoratora login_required polega na sprawdzeniu, czy bie(cid:285)(cid:200)cy u(cid:285)ytkownik zosta(cid:239) uwierzytel- niony. Je(cid:285)eli u(cid:285)ytkownik jest uwierzytelniony, nast(cid:218)puje wykonanie udekorowanego widoku. Gdy natomiast u(cid:285)ytkownik nie jest uwierzytelniony, zostaje przekierowany na stron(cid:218) logowa- nia, a adres URL, do którego próbowa(cid:239) uzyska(cid:202) dost(cid:218)p, b(cid:218)dzie podany jako warto(cid:258)(cid:202) parametru next (cid:285)(cid:200)dania GET. Tym samym po udanym logowaniu u(cid:285)ytkownik powróci na stron(cid:218), do której wcze(cid:258)niej próbowa(cid:239) uzyska(cid:202) dost(cid:218)p. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e do obs(cid:239)ugi tego rodzaju sytuacji dodali(cid:258)my w szablonie logowania ukryty element input . Zdefiniowali(cid:258)my równie(cid:285) zmienn(cid:200) section. Wykorzystamy j(cid:200) do ustalenia, któr(cid:200) sekcj(cid:218) witryny obserwuje u(cid:285)ytkownik. Wiele widoków mo(cid:285)e odpowiada(cid:202) tej samej sekcji. To jest prosty sposób na zdefiniowanie, której sekcji odpowiadaj(cid:200) poszczególne widoki. Teraz nale(cid:285)y utworzy(cid:202) szablon dla widoku panelu g(cid:239)ównego. Utwórz nowy plik w katalogu templates/account/, nadaj mu nazw(cid:218) dashboard.html i umie(cid:258)(cid:202) w nim przedstawiony poni(cid:285)ej kod. { extends base.html } { block title }Panel g(cid:239)ówny{ endblock } { block content } h1 Panel g(cid:239)ówny /h1 p Witaj w panelu g(cid:239)ównym. /p { endblock } Kolejnym krokiem jest dodanie poni(cid:285)szego wzorca adresu URL dla nowego widoku. To zadanie przeprowadzamy w pliku urls.py aplikacji account. urlpatterns = [ # … url(r ^$ , views.dashboard, name= dashboard ), ] 116 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej Teraz przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku settings.py projektu bookmarks i dodaj poni(cid:285)szy fragment kodu. from django.core.urlresolvers import reverse_lazy LOGIN_REDIRECT_URL = reverse_lazy( dashboard ) LOGIN_URL = reverse_lazy( login ) LOGOUT_URL = reverse_lazy( logout ) Oto wyja(cid:258)nienie dzia(cid:239)ania poszczególnych opcji. (cid:81) LOGIN_REDIRECT_URL. Wskazujemy Django adres URL, do którego ma nast(cid:200)pi(cid:202) przekierowanie, gdy widok contrib.auth.views.login nie otrzymuje parametru next. (cid:81) LOGIN_URL. Adres URL, do którego ma nast(cid:200)pi(cid:202) przekierowanie po zalogowaniu u(cid:285)ytkownika (na przyk(cid:239)ad za pomoc(cid:200) dekoratora login_required). (cid:81) LOGOUT_URL. Adres URL, do którego ma nast(cid:200)pi(cid:202) przekierowanie po wylogowaniu u(cid:285)ytkownika. Do dynamicznego utworzenia adresów URL na podstawie ich nazw u(cid:285)ywamy funkcji reverse_lazy(). Wymieniona funkcja odwraca adres URL, podobnie jak reverse(), ale mo(cid:285)- na j(cid:200) wykorzysta(cid:202), gdy zachodzi potrzeba odwrócenia adresu URL przed wczytaniem konfi- guracji projektu. Oto krótkie podsumowanie przeprowadzonych dot(cid:200)d dzia(cid:239)a(cid:241). (cid:81) Do naszego projektu dodali(cid:258)my wbudowane we frameworku uwierzytelniania Django widoki logowania i wylogowania. (cid:81) Przygotowali(cid:258)my w(cid:239)asne szablony dla obu widoków i zdefiniowali(cid:258)my prosty widok, do którego u(cid:285)ytkownik zostanie przekierowany po zalogowaniu. (cid:81) Na koniec skonfigurowali(cid:258)my ustawienia Django, aby wspomniane adresy URL by(cid:239)y u(cid:285)ywane domy(cid:258)lnie. Teraz do szablonu bazowego dodamy (cid:239)(cid:200)cza logowania i wylogowania, co pozwoli na zebranie wszystkiego w ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Konieczne jest ustalenie, czy bie(cid:285)(cid:200)cy u(cid:285)ytkownik jest zalogowany, aby wy(cid:258)wietli(cid:202) prawid(cid:239)owe (cid:239)(cid:200)cze (logowania lub wylogowania). Bie(cid:285)(cid:200)cy u(cid:285)ytkownik jest przez oprogramowanie po(cid:258)redni- cz(cid:200)ce ustawiony w obiekcie HttpRequest. Dost(cid:218)p do niego uzyskujesz za pomoc(cid:200) request.user. U(cid:285)ytkownika znajdziesz w wymienionym obiekcie nawet wtedy, gdy nie zosta(cid:239) uwierzytelniony. W takim przypadku u(cid:285)ytkownik b(cid:218)dzie zdefiniowany w postaci egzemplarza obiektu AnonymousUser. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy u(cid:285)ytkownik zosta(cid:239) uwierzytelniony, jest wywo(cid:239)anie metody request.user.is_authenticated(). Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku base.html i zmodyfikuj element div o identyfikatorze header, tak jak przedstawi(cid:239)em poni(cid:285)ej. 117 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych div id= header span class= logo Bookmarks /span { if request.user.is_authenticated } ul class= menu li { if section == dashboard }class= selected { endif } a href= { url dashboard } Panel g(cid:239)ówny /a /li li { if section == images }class= selected { endif } a href= # Obrazy /a /li li { if section == people }class= selected { endif } a href= # Osoby /a /li /ul { endif } span class= user { if request.user.is_authenticated } Witaj, {{ request.user.first_name }}! a href= { url logout } Wyloguj /a { else } a href= { url login } Zaloguj /a { endif } /span /div Jak mo(cid:285)esz zobaczy(cid:202), menu witryny internetowej b(cid:218)dzie wy(cid:258)wietlane jedynie uwierzytelnio- nym u(cid:285)ytkownikom. Sprawdzana jest tak(cid:285)e bie(cid:285)(cid:200)ca sekcja witryny, aby doda(cid:202) klas(cid:218) atrybutu selected do odpowiedniego elementu li i tym samym za pomoc(cid:200) CSS pod(cid:258)wietli(cid:202) nazw(cid:218) aktualnej sekcji. Wy(cid:258)wietlane jest równie(cid:285) imi(cid:218) uwierzytelnionego u(cid:285)ytkownika i (cid:239)(cid:200)cze pozwa- laj(cid:200)ce mu na wylogowanie. Je(cid:285)eli u(cid:285)ytkownik nie jest uwierzytelniony, wy(cid:258)wietlone b(cid:218)dzie je- dynie (cid:239)(cid:200)cze pozwalaj(cid:200)ce mu na zalogowanie. Teraz w przegl(cid:200)darce internetowej przejd(cid:283) pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/. Powiniene(cid:258) zobaczy(cid:202) stron(cid:218) logowania. Podaj prawid(cid:239)owe dane uwierzytelniaj(cid:200)ce i kliknij przy- cisk Zaloguj. Po udanym logowaniu znajdziesz si(cid:218) na stronie pokazanej na rysunku 4.5. Rysunek 4.5. Strona wy(cid:258)wietlana u(cid:285)ytkownikowi po udanym logowaniu 118 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej Jak mo(cid:285)esz zobaczy(cid:202), nazwa sekcji Panel g(cid:239)ówny zosta(cid:239)a za pomoc(cid:200) stylów CSS wy(cid:258)wietlona innym kolorem czcionki, poniewa(cid:285) odpowiadaj(cid:200)cemu jej elementowi li przypisali(cid:258)my klas(cid:218) selected. Skoro u(cid:285)ytkownik jest uwierzytelniony, jego imi(cid:218) wy(cid:258)wietlamy po prawej stronie nag(cid:239)ówka. Kliknij (cid:239)(cid:200)cze Wyloguj, powiniene(cid:258) zobaczy(cid:202) stron(cid:218) pokazan(cid:200) na rysunku 4.6. Rysunek 4.6. Strona wy(cid:258)wietlana u(cid:285)ytkownikowi po udanym wylogowaniu Na tej stronie zosta(cid:239) wy(cid:258)wietlony komunikat informuj(cid:200)cy o udanym wylogowaniu i dlatego nie jest d(cid:239)u(cid:285)ej wy(cid:258)wietlane menu witryny internetowej. (cid:146)(cid:200)cze znajduj(cid:200)ce si(cid:218) po prawej stronie nag(cid:239)ówka zmienia si(cid:218) na Zaloguj. Je(cid:285)eli zamiast przygotowanej wcze(cid:258)niej strony wylogowania zostanie wy(cid:258)wietlona strona wy- logowania witryny administracyjnej Django, sprawd(cid:283) list(cid:218) INSTALLED_APPS projektu i upewnij si(cid:218), (cid:285)e wpis dotycz(cid:200)cy aplikacji django.contrib.admin znajduje si(cid:218) po account. Oba wymienione szablony s(cid:200) umieszczone na tej samej wzgl(cid:218)dnej (cid:258)cie(cid:285)ce dost(cid:218)pu i mechanizm wczytywania szablonów w Django po prostu u(cid:285)yje pierwszego znalezionego. Widoki zmiany has(cid:239)a U(cid:285)ytkownikom witryny musimy zapewni(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zmiany has(cid:239)a po zalogowaniu si(cid:218). Zinte- grujemy wi(cid:218)c oferowane przez framework uwierzytelniania Django widoki przeznaczone do obs(cid:239)ugi procedury zmiany has(cid:239)a. Otwórz plik urls.py aplikacji account i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)sze wzorce adresów URL. # Adresy URL przeznaczone do obs(cid:225)ugi zmiany has(cid:225)a. url(r ^password-change/$ , django.contrib.auth.views.password_change , name= password_change ), url(r ^password-change/done/$ , django.contrib.auth.views.password_change_done , name= password_change_done ), Widok password_change zapewnia obs(cid:239)ug(cid:218) formularza pozwalaj(cid:200)cego na zmian(cid:218) has(cid:239)a, nato- miast password_change_done wy(cid:258)wietla komunikat informuj(cid:200)cy o sukcesie po udanej operacji zmiany has(cid:239)a przez u(cid:285)ytkownika. Przyst(cid:218)pujemy wi(cid:218)c do przygotowania szablonu dla wymie- nionych widoków. 119 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Dodaj nowy plik w katalogu templates/registration aplikacji account i nadaj mu nazw(cid:218) password_change_form.html. Nast(cid:218)pnie w nowym pliku umie(cid:258)(cid:202) poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Zmiana has(cid:239)a{ endblock } { block content } h1 Zmiana has(cid:239)a /h1 p Wype(cid:239)nij poni(cid:285)szy formularz, aby zmieni(cid:202) has(cid:239)o. /p form action= . method= post {{ form.as_p }} p input type= submit value= Zmie(cid:241) /p { csrf_token } /form { endblock } Przedstawiony szablon zawiera formularz przeznaczony do obs(cid:239)ugi procedury zmiany has(cid:239)a. Teraz w tym samym katalogu utwórz kolejny plik i nadaj mu nazw(cid:218) password_change_done.html. Nast(cid:218)pnie w nowym pliku umie(cid:258)(cid:202) poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Has(cid:239)o zosta(cid:239)o zmienione{ endblock } { block content } h1 Has(cid:239)o zosta(cid:239)o zmienione /h1 p Zmiana has(cid:239)a zako(cid:241)czy(cid:239)a si(cid:218) powodzeniem. /p { endblock } Ten szablon zawiera jedynie komunikat sukcesu wy(cid:258)wietlany, gdy przeprowadzona przez u(cid:285)ytkownika operacja zmiany has(cid:239)a zako(cid:241)czy si(cid:218) powodzeniem. W przegl(cid:200)darce internetowej przejd(cid:283) pod adres http://127.0.0.1:8000/account/password-change/. Je(cid:285)eli u(cid:285)ytkownik nie jest zalogowany, nast(cid:200)pi przekierowanie na stron(cid:218) logowania. Po udanym uwierzytelnieniu zobaczysz pokazany na rysunku 4.7 formularz pozwalaj(cid:200)cy na zmian(cid:218) has(cid:239)a. W wy(cid:258)wietlonym formularzu nale(cid:285)y poda(cid:202) dotychczasowe has(cid:239)o oraz dwukrotnie nowe, a na- st(cid:218)pnie klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Zmie(cid:241). Je(cid:285)eli operacja przebiegnie bez problemów, zostanie wy- (cid:258)wietlona strona wraz komunikatem informuj(cid:200)cym o sukcesie (patrz rysunek 4.8). Wyloguj si(cid:218) i zaloguj ponownie za pomoc(cid:200) nowego has(cid:239)a, aby sprawdzi(cid:202), (cid:285)e wszystko dzia(cid:239)a zgodnie z oczekiwaniami. 120 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej Rysunek 4.7. Formularz pozwalaj(cid:200)cy u(cid:285)ytkownikowi na zmian(cid:218) has(cid:239)a Rysunek 4.8. Komunikat informuj(cid:200)cy o udanej zmianie has(cid:239)a Widoki zerowania has(cid:239)a W pliku urls.py aplikacji account dodaj poni(cid:285)sze wzorce adresów URL dla widoków przezna- czonych do obs(cid:239)ugi procedury zerowania has(cid:239)a. # Adresy URL przeznaczone do obs(cid:225)ugi procedury zerowania has(cid:225)a. url(r ^password-reset/$ , django.contrib.auth.views.password_reset , name= password_reset ), url(r ^password-reset/done/$ , django.contrib.auth.views.password_reset_done , name= password_reset_done ), 121 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych url(r ^password-reset/confirm/(?P uidb64 [-\w]+)/(?P token [-\w]+)/$ , django.contrib.auth.views.password_reset_confirm , name= password_reset_confirm ), url(r ^password-reset/complete/$ , django.contrib.auth.views.password_reset_complete , name= password_reset_complete ), Dodaj nowy plik w katalogu templates/registration/ aplikacji account i nadaj mu nazw(cid:218) password_reset_form.html. Nast(cid:218)pnie w utworzonym pliku umie(cid:258)(cid:202) poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Zerowanie has(cid:239)a{ endblock } { block content } h1 Zapomnia(cid:239)e(cid:258) has(cid:239)a? /h1 p Podaj adres e-mail, aby zdefiniowa(cid:202) nowe has(cid:239)o. /p form action= . method= post {{ form.as_p }} p input type= submit value= Wy(cid:258)lij e-mail /p { csrf_token } /form { endblock } Teraz utwórz w tym samym katalogu kolejny plik, tym razem o nazwie password_reset_email.html. Nast(cid:218)pnie umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. Otrzymali(cid:258)my (cid:285)(cid:200)danie wyzerowania has(cid:239)a dla u(cid:285)ytkownika u(cid:285)ywaj(cid:200)cego adresu e-mail {{ (cid:180)email }}. Kliknij poni(cid:285)sze (cid:239)(cid:200)cze: {{ protocol }}://{{ domain }}{ url password_reset_confirm uidb64=uid token=token } Twoja nazwa u(cid:285)ytkownika: {{ user.get_username }} Szablon ten zostanie u(cid:285)yty do wygenerowania wiadomo(cid:258)ci e-mail wysy(cid:239)anej u(cid:285)ytkownikowi, który chce przeprowadzi(cid:202) operacj(cid:218) wyzerowania has(cid:239)a. Utwórz w tym samym katalogu kolejny plik i nadaj mu nazw(cid:218) password_reset_done.html. Nast(cid:218)pnie umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Zerowanie has(cid:239)a{ endblock } { block content } h1 Zerowanie has(cid:239)a /h1 p Wys(cid:239)ali(cid:258)my Ci wiadomo(cid:258)(cid:202) e-mail wraz z instrukcjami pozwalaj(cid:200)cymi na (cid:180)zdefiniowanie nowego has(cid:239)a. /p p Je(cid:285)eli nie otrzyma(cid:239)e(cid:258) tej wiadomo(cid:258)ci, to upewnij si(cid:218), (cid:285)e w formularzu zerowania (cid:180)has(cid:239)a wpisa(cid:239)e(cid:258) adres e-mail podany podczas zak(cid:239)adania konta u(cid:285)ytkownika. /p { endblock } 122 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej Utwórz kolejny plik szablonu, nadaj mu nazw(cid:218) password_reset_confirm.html, a nast(cid:218)pnie umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Zerowanie has(cid:239)a{ endblock } { block content } h1 Zerowanie has(cid:239)a /h1 { if validlink } p Dwukrotnie podaj nowe has(cid:239)o: /p form action= . method= post {{ form.as_p }} { csrf_token } p input type= submit value= Zmie(cid:241) has(cid:239)o / /p /form { else } p (cid:146)(cid:200)cze pozwalaj(cid:200)ce na wyzerowanie has(cid:239)a jest nieprawid(cid:239)owe, poniewa(cid:285) (cid:180)prawdopodobnie zosta(cid:239)o ju(cid:285) wcze(cid:258)niej u(cid:285)yte. Musisz ponownie rozpocz(cid:200)(cid:202) (cid:180)procedur(cid:218) zerowania has(cid:239)a. /p { endif } { endblock } W kodzie sprawdzamy, czy podane (cid:239)(cid:200)cze jest prawid(cid:239)owe. Oferowany przez Django widok zerowania has(cid:239)a ustawia zmienn(cid:200) i umieszcza j(cid:200) w kontek(cid:258)cie szablonu. Je(cid:285)eli (cid:239)(cid:200)cze jest pra- wid(cid:239)owe, wtedy wy(cid:258)wietlamy u(cid:285)ytkownikowi formularz wyzerowania has(cid:239)a. Utwórz kolejny plik szablonu i nadaj mu nazw(cid:218) password_reset_complete.html. Nast(cid:218)pnie umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. { extends base.html } { block title }Zerowanie has(cid:239)a{ endblock } { block content } h1 Zerowanie has(cid:239)a /h1 p Has(cid:239)o zosta(cid:239)o zdefiniowane. Mo(cid:285)esz si(cid:218) ju(cid:285) a href= { url login } zalogowa(cid:202) /a . /p { endblock } Na koniec przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) szablonu registration/login.html aplikacji account i dodaj po- ni(cid:285)szy fragment kodu po elemencie form . p a href= { url password_reset } Zapomnia(cid:239)e(cid:258) has(cid:239)a? /a /p Teraz w przegl(cid:200)darce internetowej przejd(cid:283) pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/ i kliknij (cid:239)(cid:200)cze Zapomnia(cid:239)e(cid:258) has(cid:239)a?. Powiniene(cid:258) zobaczy(cid:202) stron(cid:218) pokazan(cid:200) na rysunku 4.9. 123 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Rysunek 4.9. Strona pozwalaj(cid:200)ca na rozpocz(cid:218)cie procedury wyzerowania has(cid:239)a Na tym etapie w pliku settings.py projektu trzeba umie(cid:258)ci(cid:202) konfiguracj(cid:218) serwera SMTP, aby umo(cid:285)liwi(cid:202) Django wysy(cid:239)anie wiadomo(cid:258)ci e-mail. Procedura dodania tego rodzaju konfiguracji do projektu zosta(cid:239)a omówiona w rozdziale 2. Jednak podczas pracy nad aplikacj(cid:200) mo(cid:285)na skonfi- gurowa(cid:202) Django do przekazywania wiadomo(cid:258)ci e-mail na standardowe wyj(cid:258)cie zamiast ich faktycznego wysy(cid:239)ania za pomoc(cid:200) serwera SMTP. Framework Django oferuje mechanizm wy- (cid:258)wietlania wiadomo(cid:258)ci e-mail w pow(cid:239)oce. Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku settings.py projektu i dodaj w nim poni(cid:285)szy wiersz kodu. EMAIL_BACKEND = django.core.mail.backends.console.EmailBackend Opcja EMAIL_BACKEDN wskazuje na u(cid:285)ycie klasy przeznaczonej do wysy(cid:239)ania wiadomo(cid:258)ci e-mail. Wró(cid:202) do przegl(cid:200)darki internetowej, podaj adres e-mail istniej(cid:200)cego u(cid:285)ytkownika i kliknij przycisk Wy(cid:258)lij e-mail. Powiniene(cid:258) zobaczy(cid:202) stron(cid:218) pokazan(cid:200) na rysunku 4.10. Rysunek 4.10. Komunikat potwierdzaj(cid:200)cy wys(cid:239)anie wiadomo(cid:258)ci e-mail wraz z opisem procedury wyzerowania has(cid:239)a 124 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej Spójrz na pow(cid:239)ok(cid:218), w której zosta(cid:239) uruchomiony serwer programistyczny. Powiniene(cid:258) w niej zobaczy(cid:202) wygenerowan(cid:200) wiadomo(cid:258)(cid:202) e-mail. IME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset= utf-8 Content-Transfer-Encoding: 7bit Subject: Password reset on 127.0.0.1:8000 From: webmaster@localhost To: user@domain.com Date: Thu, 24 Sep 2015 14:35:08 -0000 Message-ID: 20150924143508.62996.55653@zenx.local Otrzymali(cid:258)my (cid:285)(cid:200)danie wyzerowania has(cid:239)a dla u(cid:285)ytkownika u(cid:285)ywaj(cid:200)cego adresu e-mail nazwa_u(cid:285)ytkownika@nazwa_domeny.pl. Kliknij poni(cid:285)sze (cid:239)(cid:200)cze: http://127.0.0.1:8000/account/password-reset/confirm/MQ/45f9c3f30caafd523055fcc/ Twoja nazwa u(cid:285)ytkownika: zenx Ta wiadomo(cid:258)(cid:202) e-mail jest generowana za pomoc(cid:200) utworzonego wcze(cid:258)niej szablonu password_ (cid:180)reset_email.html. Adres URL pozwalaj(cid:200)cy na przej(cid:258)cie do strony zerowania has(cid:239)a zawiera token dynamicznie wygenerowany przez Django. Po otworzeniu w przegl(cid:200)darce internetowej otrzymanego (cid:239)(cid:200)cza przejdziesz na stron(cid:218) pokazan(cid:200) na rysunku 4.11. Rysunek 4.11. Strona pozwalaj(cid:200)ca na wyzerowanie has(cid:239)a To jest strona umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca u(cid:285)ytkownikowi podanie nowego has(cid:239)a; odpowiada ona szablonowi password_reset_confirm.html. W obu polach formularza wpisz nowe has(cid:239)o, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Zmie(cid:241) has(cid:239)o. Django utworzy nowe zaszyfrowane has(cid:239)o i zapisze je w bazie danych. Nast(cid:218)pnie zostanie wy(cid:258)wietlona pokazana na rysunku 4.12 strona wraz z komunikatem infor- muj(cid:200)cym o sukcesie operacji. 125 Poleć książkęKup książkę Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych Rysunek 4.12. Operacja wyzerowania has(cid:239)a zako(cid:241)czy(cid:239)a si(cid:218) powodzeniem Teraz u(cid:285)ytkownik mo(cid:285)e zalogowa(cid:202) si(cid:218) na swoje konto, podaj(cid:200)c nowe has(cid:239)o. Ka(cid:285)dy token prze- znaczony do ustawienia nowego has(cid:239)a mo(cid:285)e by(cid:202) u(cid:285)yty tylko jednokrotnie. Je(cid:285)eli ponownie otworzysz w przegl(cid:200)darce internetowej otrzymane (cid:239)(cid:200)cze, zostanie wy(cid:258)wietlony komunikat informuj(cid:200)cy o nieprawid(cid:239)owym tokenie. W ten sposób w projekcie zintegrowa(cid:239)e(cid:258) widoki oferowane przez framework uwierzytelniania w Django. Wspomniane widoki s(cid:200) odpowiednie do u(cid:285)ycia w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci sytuacji. Jednak zawsze mo(cid:285)esz utworzy(cid:202) w(cid:239)asne widoki, je(cid:258)li potrzebna jest obs(cid:239)uga niestandardowego zachowania. Rejestracja u(cid:285)ytkownika i profil u(cid:285)ytkownika Istniej(cid:200)cy u(cid:285)ytkownicy mog(cid:200) si(cid:218) zalogowa(cid:202), wylogowa(cid:202), zmieni(cid:202) has(cid:239)o lub je wyzerowa(cid:202), je(cid:258)li zapomnieli, jakie by(cid:239)o. Musimy teraz przygotowa(cid:202) widok pozwalaj(cid:200)cy nowym odwiedzaj(cid:200)cym witryn(cid:218) na za(cid:239)o(cid:285)enie w niej konta u(cid:285)ytkownika. Rejestracja u(cid:285)ytkownika Przyst(cid:218)pujemy do utworzenia prostego widoku pozwalaj(cid:200)cego odwiedzaj(cid:200)cemu na zareje- strowanie si(cid:218) w naszej witrynie internetowej. Zaczniemy od formularza, w którym nowy u(cid:285)yt- kownik wprowadzi nazw(cid:218) u(cid:285)ytkownika, swoje imi(cid:218) i nazwisko oraz has(cid:239)o. Przeprowad(cid:283) edycj(cid:218) pliku forms.py w katalogu aplikacji account i umie(cid:258)(cid:202) w nim poni(cid:285)szy fragment kodu. from django.contrib.auth.models import User class UserRegistrationForm(forms.ModelForm): password = forms.CharField(label= Has(cid:239)o , widget=forms.PasswordInput) password2 = forms.CharField(label= Powtórz has(cid:239)o , widget=forms.PasswordInput) class Meta: model = User fields = ( username , first_name , email ) 126 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 4. • Utworzenie witryny spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowej def clean_password2(self): cd = self.cleaned_data if cd[ password ] != cd[ password2 ]: raise forms.ValidationError( Has(cid:239)a nie s(cid:200) identyczne. ) return cd[ password2 ] Utworzyli(cid:258)my formularz modelu (klasa ModelForm) dla modelu User. W przygotowanym for- mularzu b(cid:218)d(cid:200) uwzgl(cid:218)dnione jedynie pola username, first_name i email. Warto(cid:258)ci wymienionych pól b(cid:218)d(cid:200) weryfikowane na podstawie odpowiadaj(cid:200)cych im kolumn modelu. Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad u(cid:285)ytkownik wybierze ju(cid:285) istniej(cid:200)c(cid:200) nazw(cid:218) u(cid:285)ytkownika, otrzyma b(cid:239)(cid:200)d w trakcie weryfikacji formularza. Dodali(cid:258)my dwa dodatkowe pola password i password2 przeznaczone do zdefinio- wania has(cid:239)a i jego potwierdzenia. Ponadto zdefiniowali(cid:258)my metod(cid:218) clean_password2() odpo- wiedzialn(cid:200) za porównanie obu wpisanych hase(cid:239). Je(cid:285)eli nie s(cid:200) takie same, formularz b(cid:218)dzie uznany za nieprawid(cid:239)owy. Ta operacja sprawdzenia nowego has(cid:239)a jest przeprowadzana pod- czas weryfikacji formularza za pomoc(cid:200) jego metody is_valid(). Istnieje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) dostar- czenia metody clean_ nazwa_pola () dla dowolnego pola formularza w celu wyczyszczenia jego warto(cid:258)ci lub zg(cid:239)oszenia b(cid:239)(cid:218)du weryfikacji formularza dla okre(cid:258)lonego pola. Formularze zawieraj(cid:200) tak(cid:285)e ogóln(cid:200) metod(cid:218) clean() przeznaczon(cid:200) do sprawdzenia ca(cid:239)ego formularza, co okazuje si(cid:218) u(cid:285)yteczne podczas weryfikacji pól zale(
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: