Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 002607 20673413 na godz. na dobę w sumie
Dodatki do wynagrodzenia - ebook/pdf
Dodatki do wynagrodzenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 25
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0145-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka omawiająca w sposób szczegółowy rodzaje dodatków do wynagrodzeń oraz zasady i okoliczności ich przyznawania. Publikacja opisuje cele funkcji motywacyjnej, według której system wynagradzania powinien jako skuteczne narzędzie zarządzać, oddziaływać proefektywnościowo, skłaniać do podejmowania pracy, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego, poszerzania treści pracy, podejmowania się wykonywania trudniejszych ról w organizacji.

Przykłady omawianych dodatków:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A l e k s a n d r a P i e c k o - M a z u r e k Dodatki do wynagrodzenia Dodatki do wynagrodzenia wydanie 1. ISBN 978-83-255-0145-7 Autor: Aleksandra Piecko-Mazurek Redakcja: Joanna Tyszkiewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 bud. 45C 03-876 Warszawa tel. 022 31 12 222, faks 022 33 77 601 e-mail: dz.handlowy@beck.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wykaz piktogramów ......................................................................................................... 1. Wprowadzenie .............................................................................................................. 2. Dodatki obligatoryjne .............................................................................................. 2.1. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych ........................................ 2.2. Dodatek za pracę w porze nocnej .................................................................. 2.3. Dodatki wyrównawcze ....................................................................................... 4 5 7 7 8 9 3. Dodatki częściowo obligatoryjne ....................................................................... 11 3.1. Dodatek funkcyjny ............................................................................................... 11 3.2. Dodatek za staż pracy ......................................................................................... 13 3.3. Dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych ............................................... 14 3.4. Dodatki specjalne ................................................................................................ 15 3.5. Dodatki branżowe ................................................................................................ 20 4. Dodatki fakultatywne ........................................................................... 22 4.1. Dodatek za prowadzenie szkoleń lub opiekę nad praktykantami ..... 22 4.2. Dodatek za specjalizację zawodową i tytuł mistrza w zawodzie ........ 22 4.3. Dodatek za powstrzymanie się od palenia ................................................. 23 4.4. Dodatek za dyżury domowe ............................................................................ 23 4.5. Dodatek do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego ......................... 23 5. Podsumowanie ............................................................................................................. 25 Dodatki do wynagrodzenia  z 25 Wykaz piktogramów — Zapamiętaj (ważne informacje, o których należy pamiętać) — Porada eksperta (wskazówki autora) — Przykład Dodatki do wynagrodzenia  z 25 1. Wprowadzenie Jedną z podstawowych funkcji płac jest funkcja motywacyjna, według której system wynagradzania powinien jako skuteczne narzędzie zarzą- dzać, oddziaływać proefektywnościowo, powinien skłaniać do podejmo- wania pracy, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego, poszerzania treści pracy, podejmowania się wykonywania trudniejszych ról w organi- zacji. Zgodnie z zasadami prawa pracy, wynagrodzenie pracownika może skła- dać się z następujących elementów: • wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego) — elementu obowiąz- kowego, który zwykle stanowi podstawę do obliczania wysokości innych świadczeń przysługujących pracownikowi, • premii — elementu fakultatywnego, który jednak w przypadku stosow- nych zapisów w regulaminie wynagradzania (premiowania) lub układzie zbiorowym pracy może mieć charakter roszczeniowy, • dodatków do wynagrodzenia — niejednorodnej grupy składników wyna- grodzenia, definiowanych jako świadczenia należne zawsze obok wyna- grodzenia podstawowego w wysokości stałej lub zmiennej, dostosowanej do zmieniających się okoliczności. Dodatki te traktowane są jako swoisty ekwiwalent za włożony wysiłek, za kwalifikacje, szczególną odpowie- dzialność, pracę w warunkach szkodliwych. Przyznawane są one wtedy, gdy wynagrodzenie zasadnicze nie może w pełni odzwierciedlać wkładu pracy pracownika wynikającego z jego kwalifikacji, doświadczenia, wa- runków pracy itd. 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.000,00 zł. miesięcznie, 2) miesięczna premia uznaniowa, przyznawana przez Dyrektora Naczel- nego maksymalnie do 40 wynagrodzenia zasadniczego, 3) dodatek funkcyjny w wysokości 20 wynagrodzenia zasadniczego. Pierwszy z przedstawionych składników, jako element stały, powinien mieć decydujący wpływ na wynagrodzenie pracownika. Drugi składnik, powinien mieć przede wszystkim charakter motywacyjny. Dodatki do wynagrodzenia zaś, jako liczna grupa elementów, mają charakter bardzo niejednolity. Tak rozbudowana lista pochodzi jeszcze z okresu gospodarki socjalistycznej, kiedy to zostały nadmiernie rozbudowane i stanowiły przeciętnie kilkana- ście procent wynagrodzenia pracownika. Wprowadzano je na ogół w celu Dodatki do wynagrodzenia  z 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dodatki do wynagrodzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: